Державна бібліотека України для юнацтва СВІТ ПРОФЕСІЙ Молодіжно- інформаційна консультативна служба
Профорієнтаційні тести
Cвіт професій
Довідник професій
Вибір навчального закладу
Характеристика професій
Профорієнтаційні тести
Словник профорієнтаційних термінів
Профорієнтаційні служби
Актуальні професії ринку праці України
Перелік спеціальностей за якими здійснюється навчання в Україні
Про професії у друкованих джерелах
Дистанційне навчання
Дистанційна освіта в Інтернеті

Освітній портал

Profi.org.ua - Портал профессионального консультирования молодежи

"Мотиви вибору сфери трудової діяльності"
Тест на виявлення типу професії, до якого ви схильні

Після відповідного навчання Ви зможете виконувати певну роботу. Але якщо б Вам довелося обирати тільки з двох можливих, то якій би Ви надали перевагу? У кожній з 20-ти пар запропонованих видів діяльності оберіть тільки один вид {а або б), знайдіть ділянку у бланку відповідей з відповідним номером (наприклад: 6а, 106) і поряд поставте знак "+". Аркуш для відповідей містить 5 колонок. Кожна колонка відповідає певному типові професії, і у ній проставлені номери з опитувальника, які належать до певного типу.

а
б
1. Доглядати за тваринами
Обслуговувати машини, прилади (стежити, регулювати)
2. Допомагати хворим
Складати таблиці, схеми, програми для обчислювальних машин
3. Стежити за якістю книжкових ілюстрацій, художніх листівок, плакатів, грамплатівок
Стежити за станом, розвитком рослин
4. Обробляти матеріали (дерево, тканина, метал, пластмасу й т.д.)
Доводити товари до споживача, рекламувати, продавати
5. Обговорювати зміст науково-популярних книг, статей (п'єси, концерти й т.д.)
Обговорювати художні книги
6. Вирощувати молодняк (тварин якої-небудь породи)
Тренувати товаришів (або молодших) у виконанні яких-небудь дій (трудових, навчальних, спортивних)
7. Копіювати малюнки, зображення (або налагоджувати музичні інструменти)
Керувати будь-яким вантажним засобом - підйомним краном, трактором, тепловозом і ін.
8. Повідомляти, роз'ясняти людям потрібні їм відомості (у довідковому бюро, на екскурсії й т.д.)
Оформляти виставки, вітрини (або брати участь у підготовці п'єс, концертів)
9. Ремонтувати речі, вироби (одяг, техніку), житло
Шукати й виправляти помилки в текстах, таблицях, малюнках
10. Лікувати тварин
Виконувати обчислення, розрахунки
11. Виводити нові сорти рослин
Виконувати обчислення, розрахунки
11. Виводити нові сорти рослин
Конструювати, проектувати нові види промислових виробів (машини, одяг, будинку й т.п.)
12. Розбирати суперечки, сварки між людьми (переконувати, роз'ясняти, карати, заохочувати)
Розбиратися в кресленнях, схемах (перевіряти, уточнювати, упорядковувати)
13. Спостерігати, вивчати роботу кружків художньої самодіяльності
Спостерігати, вивчати життя мікробів
14. Обслуговувати, налагоджувати медичні прилади, апарати
Надавати людям медичну допомогу при пораненнях, забитих місцях
15. Художньо описувати, зображувати події, що спостерігаються або уявляються
Складати точні описи, звіти про спостережувані явища, події, вимірювані об'єкти й т.п.
16. Робити лабораторні аналізи в лікарні
Приймати, оглядати хворих, розмовляти з ними, призначати лікування
17. Красити або розписувати стіни приміщень, поверхню виробів
Здійснювати монтаж або зборку машин, приладів
18. Організовувати культпоходи однолітків або молодших хлопців у театри, музеї; організовувати екскурсії, туристичні походи й т.п.
Грати на сцені, брати участь у концертах
19. Виготовляти по кресленнях деталі, вироби (машини, одяг), будувати будинки
Займатися кресленням, копіювати креслення, карти
20. Вести боротьбу із хворобами рослин, шкідниками лісу, саду
Працювати на клавішних машинах (друкарській машинці, телетайпі, складальній машині)

Аркуш відповідей:

1
2
3
4
5
1a
2a
4a
5a
6a
 
 
7a
 
8a
 
 
9a
 
 
10a
 
 
10a
 
11a
11б
12a
12б
13a
13б
14a
14б
15a
15б
16a
 
16б
 
17a
 
17б
18a
 
18б
 
19a
 
19б
 
20a
 
 
20б
 

Обробка результатів:

За кожен знак "+" ставиться 1 бал. Бали кожної колонки підсумовуються, а їхня кількість визначає схильність до тієї чи іншої професії.

    Назва типів професії за колонками:
  1. "Людина - природа".
  2. "Людина - техніка".
  3. "Людина - людина".
  4. "Людина - знак".
  5. "Людина - художній образ".

Отримайте більше профорієнтаційних тестів на
порталі Професійного консультування

Молодь і СНІД >>>
Куди звернутися, якщо... >>>
Толерантність >>>
Конкурси, гранти, стипендії >>>

 

Встанови наш банер!

 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

 

Останнє поновлення:
24.03.2016 17:58
  
Copyright © 2002-2013. Державна бібліотека України для юнацтва