Державна бібліотека України для юнацтва СВІТ ПРОФЕСІЙ Молодіжно- інформаційна консультативна служба
Перелік спеціальностей за якими здійснюється навчання в Україні
Cвіт професій
Довідник професій
Вибір навчального закладу
Характеристика професій
Профорієнтаційні тести
Словник профорієнтаційних термінів
Профорієнтаційні служби
Актуальні професії ринку праці України
Перелік спеціальностей за якими здійснюється навчання в Україні
Про професії у друкованих джерелах
Дистанційне навчання
Дистанційна освіта в Інтернеті

Освітній портал

Profi.org.ua - Портал профессионального консультирования молодежи

 

Iнженерна механіка
(код напряму - 0902)

Спеціальності
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Молодший спеціаліст
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Динамiка i мiцнiсть машин
--
+
+
+
Технологiя машинобудування
--
+
+
+
Металорiзальнi верстати та системи
--
+
+
+
Iнструментальне виробництво
+
+
+
+
Обладнання ливарного виробництва
--
+
+
+
Обладнання для обробки металiв тиском
--
+
+
+
Робототехнiчнi системи та комплекси
--
+
+
+
Обробка матеріалів за спецтехнологіями
--
+
+
+
Гiдравлiчнi і пневматічні машини
--
+
+
+
Двигуни внутрiшнього згоряння
--
+
+
+
Колесні та гусеничні транспортні засоби
--
+
+
+
Обладнання електронної промисловості
--
+
+
+
Судновi машини та механiзми
--
+
+
+
Пiдйомно-транспортнi, будiвельнi, дорожнi, меліоративні машини i обладнання
--
+
+
+
Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
--
+
+
+
Гiрниче обладнання
--
+
+
+
Обладнання нафтових i газових промислiв
--
+
+
+
Металургiйне обладнання
--
+
+
+
Обладнання лiсового комплексу
--
+
+
+
Обладнання хiмiчних виробництв i пiдприємств будiвельних матерiалiв
--
+
+
+
Обладнання переробних і харчових виробництв
--
+
+
+
Обладнання легкої промисловостi та побутового обслуговування
--
+
+
+
Машини i технологiя пакування
--
+
+
+
Полiграфiчнi машини i автоматизованi комплекси
--
+
+
+
Прецизiйні машини
--
+
+
+
Обладнання фармацевтичної та мiкробiологiчної промисловостi
--
+
+
+
Обробка матерiалiв на верстатах i автоматичних лiнiях
+
--
--
--
Технiчне обслуговування i ремонт устаткування пiдприємств машинобудування
+
--
--
--
Виробництво верстатiв з програмним управлiнням i роботiв
+
--
--
--
Виробництво абразивного i алмазного iнструменту
+
--
--
--
Обслуговування верстатiв з програмним управлiнням i робототехнiчних комплексiв
+
--
--
--
Обслуговування засобiв гiдромеханiзацiї
+
--
--
--
Виробництво гiдравлiчних i пневматичних засобiв автоматизацiї
+
--
--
--
Виробництво двигунiв
+
--
--
--
Виробництво автомобiлiв i тракторiв
+
--
--
--
Виробництво сiльськогосподарських машин
+
--
--
--
Обслуговування транспортних засобiв високої прохiдностi
+
--
--
--
Виробництво пiдйомно-транспортних, будiвельних i дорожних машин i обладнання
+
--
--
--
Експлуатацiя та ремонт пiдйомно-транспортних, будiвельних i дорожних машин i обладнання
+
--
--
--
Обслуговування та ремонт автомобiлiв i двигунiв
+
--
--
--
Обслуговування i ремонт обладнання нафтових i газових промислiв
+
--
--
--
Обслуговування та ремонт обладнання металургiйних пiдприємств
+
--
--
--
Важке машинобудування (за видами дiяльностi)
+
--
--
--
Обслуговування та ремонт обладнання пiдприємств будiвельних матерiалiв
+
--
--
--
Обслуговування та ремонт обладнання пiдприємств хiмiчної i нафтогазопереробної промисловостi
+
--
--
--
Хiмiчне i нафтове машинобудування (за видами дiяльностi)
+
--
--
--
Експлуатацiя та ремонт обладнання харчових виробництв
+
--
--
--
Обслуговування та ремонт устаткування пiдприємств торгiвлi i громадського харчування
+
--
--
--
Обслуговування та ремонт обладнання пiдприємств текстильної та легкої промисловостi
+
--
--
--
Технiчне обслуговування та ремонт побутової технiки
+
--
--
--
Обслуговування машин i технологiчних лiнiй пакування
+
--
--
--
Обслуговування та ремонт полiграфiчного обладнання
+
--
--
--
Виробництво рейкового транспорту (за видами)
+
--
--
--
Експлуатацiя засобiв механiзацiї та автоматизацiї перевантажувальних робiт
+
--
--
--
Експлуатацiя обладнання фармацевтичної та мiкробiологiчної промисловостi
+
--
--
--
Монтаж i проектування суднових машин та механiзмiв
+
--
--
--
Механiзацiя мелiоративних робiт
+
--
--
--
Автомобілі та автомобільне господарство
--
+
+
+
Технологія літако- і вертольотобудування
--
+
+
+
Технологія будування авіаційних двигунів
--
+
+
+
Виробництво авіаційних двигунів
+
--
--
--
Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу
--
+
+
+
Машини і технології переробки використаної упаковки
--
+
+
+


Iнженерне матеріалознавство
(код напряму - 0901)

Спеціальності
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Молодший спеціаліст
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Прикладне матерiалознавство
--
+
+
+
Фiзичне матерiалознавство
--
+
+
+
Композицiйнi та порошковi матерiали, покриття
--
+
+
+
Металознавство
--
+
+
+
Термiчна обробка металiв
+
--
--
--

Інформаційна безпека
(код напряму - 1601)

Спеціальності
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Молодший спеціаліст
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Конкретний перелік спеціальностей визначається центральними органами виконавчої влади за погодженням з Міністерством освіти України
+
+
+
+


Історія
(код напряму - 0303)

Спеціальності
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Молодший спеціаліст
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Iсторiя
--
+
+
+
Етнологiя
--
+
+
+
Архівознавство
--
+
+
+
Археологія
--
+
+
+

 

Молодь і СНІД >>>
Куди звернутися, якщо... >>>
Толерантність >>>
Конкурси, гранти, стипендії >>>

 

Встанови наш банер!

 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

 

Останнє поновлення:
24.03.2016 17:58
  
Copyright © 2002-2013. Державна бібліотека України для юнацтва