Державна бібліотека України для юнацтва СВІТ ПРОФЕСІЙ Молодіжно- інформаційна консультативна служба
Перелік спеціальностей за якими здійснюється навчання в Україні
Cвіт професій
Довідник професій
Вибір навчального закладу
Характеристика професій
Профорієнтаційні тести
Словник профорієнтаційних термінів
Профорієнтаційні служби
Актуальні професії ринку праці України
Перелік спеціальностей за якими здійснюється навчання в Україні
Про професії у друкованих джерелах
Дистанційне навчання
Дистанційна освіта в Інтернеті

Освітній портал

Profi.org.ua - Портал профессионального консультирования молодежи

 

Географiя
(код напряму - 0705)

Спеціальності
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Молодший спеціаліст
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Географiя
--
+
+
+
Економiчна i соцiальна географiя
--
+
+
+

Геодезiя, картографія та землевпорядкування
(код напряму - 0709)

Спеціальності
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Молодший спеціаліст
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Геодезія
--
+
+
+
Фотограмметрiя
--
+
+
+
Картографiя
--
+
+
+
Землевпорядкування та кадастр
--
+
+
+
Геодезичнi роботи та експлуатацiя геодезичного обладнання
+
--
--
--
Землевпорядкування
+
--
--
--
Картографiчнi роботи
+
--
--
--
Геоінформаційні системи і технології
--
+
+
+

 

Геологiя
(код напряму - 0707)

Спеціальності
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Молодший спеціаліст
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Геологія
--
+
+
+
Геохімія і мінералогія
--
+
+
+
Гiдрогеологiя
--
+
+
+
Геологiя нафти i газу
--
+
+
+
Пошук та розвiдка геологiчними методами
+
--
--
--
Пошук та розвiдка геофiзичними методами
+
--
--
--
Гiдрогеологiчнi випробування
+
--
--
--
Розвiдування нафтових та газових родовищик
+
--
--
--
Геофізика
--
+
+
+

 

Гiдрометеорологія
(код напряму - 0706)

Спеціальності
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Молодший спеціаліст
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Метеорологiя
--
+
+
+
Гiдрологiя та гідрохімія
--
+
+
+
Океанологiя
--
+
+
+
Агрометеорологiя
--
+
+
--
Гiдрографiя
--
+
+
+
Метеорологiчнi та гідрологічні спостереження
+
--
--
--
Експлуатацiя та обслуговування гiдрометеорологiчних вимiрювальних систем
+
--
--
--
Експлуатацiя метеорологiчних радiолокацiйних станцiй
+
--
--
--

 

Гірництво
(код напряму - 0903)

Спеціальності
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Молодший спеціаліст
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Розробка родовищ корисних копалин
--
+
+
+
Збагачення корисних копалин
+
+
+
+
Шахтне i пiдземне будiвництво
+
+
+
+
Видобування нафти і газу
--
+
+
+
Газонафтопроводи та газонафтосховища
--
+
+
+
Бурiння
--
+
+
+
Маркшейдерська справа
+
+
+
+
Технологiя вiдкритої розробки корисних копалин
+
--
--
--
Технологiя пiдземної розробки корисних копалин
+
--
--
--
Експлуатацiя та ремонт гiрничого електромеханiчного обладнання та автоматичних пристроїв
+
--
--
--
Механiзацiя та автоматизацiя торфового виробництва
+
--
--
--
Експлуатацiя нафтових i газових свердловин
+
--
--
--
Випробування свердловин на нафту та газ
+
--
--
--
Експлуатацiя газонафтопроводiв i газонафтосховищ
+
--
--
--
Бурiння нафтових i газових свердловин
+
--
--
--
Обробка природного каменю
+
--
--
--
Обслуговування i ремонт геологорозвiдувального устаткування
+
--
--
--

 

Державне управління
(код напряму - 1501)

Спеціальності
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Молодший спеціаліст
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Державне управлiння
+
--
--
--
Державна служба
+
--
--
--
Управління суспільним розвитком
+
--
--
--

 

 

Молодь і СНІД >>>
Куди звернутися, якщо... >>>
Толерантність >>>
Конкурси, гранти, стипендії >>>

 

Встанови наш банер!

 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

 

Останнє поновлення:
24.03.2016 17:58
  
Copyright © 2002-2013. Державна бібліотека України для юнацтва