Державна бібліотека України для юнацтва СВІТ ПРОФЕСІЙ Молодіжно- інформаційна консультативна служба
Перелік спеціальностей за якими здійснюється навчання в Україні
Cвіт професій
Довідник професій
Вибір навчального закладу
Характеристика професій
Профорієнтаційні тести
Словник профорієнтаційних термінів
Профорієнтаційні служби
Актуальні професії ринку праці України
Перелік спеціальностей за якими здійснюється навчання в Україні
Про професії у друкованих джерелах
Дистанційне навчання
Дистанційна освіта в Інтернеті

Освітній портал

Profi.org.ua - Портал профессионального консультирования молодежи

 

Екологiя
(код напряму - 0708)

Спеціальності
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Молодший спеціаліст
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Екологiя та охорона навколишнього середовища
--
+
+
+
Експлуатацiя апаратури контролю навколишнього природного середовища
+
--
--
--
Прикладна екологiя (за галузями)
+
--
--
--

 

Економіка і підприємництво
(код напряму - 0501)

Спеціальності
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Молодший спеціаліст
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Економічна теорія
--
+
+
+
Економічна кібернетика
--
+
+
+
Міжнародна економіка
--
+
+
+
Фiнанси
+
+
+
+
Банківська справа
+
+
+
+
Облiк i аудит
--
+
+
+
Економiка пiдприємства
+
+
+
+
Маркетинг
--
+
+
+
Управлiння трудовими ресурсами
--
+
+
+
Економiчна статистика
+
+
+
+
Бухгалтерський облiк
+
--
--
--
Біржова діяльність
+
--
--
--
Комерційна діяльність
+
+
+
--
Оподаткування
--
+
+
+

 

Електромеханіка
(код напряму - 0922)

Спеціальності
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Молодший спеціаліст
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Електричні системи і комплекси транспортних засобів
--
+
+
+
Електричний транспорт
--
+
+
+
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
--
+
+
+
Електромеханiчне обладнання енергоємних виробництв
--
+
+
+
Електропобутова технiка
--
+
+
+
Електричнi машини та апарати
--
+
+
+
Виробництво електричних машин i апаратiв
+
--
--
--
Обслуговування та ремонт електропобутової технiки
+
--
--
--
Монтаж i обслуговування електричнин машин i апаратiв
+
--
--
--
Виробництво автоматизованих електротермiчних систем
+
--
--
--
Експлуатацiя, ремонт i енергопостачання мiського електротранспорту
+
--
--
--
Обслуговування електровозiв i електропоїздiв
+
--
--
--
Обслуговування i ремонт електроустаткування автомобiлiв i тракторiв
+
--
--
--
Монтаж i обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання
+
--
--
--
Обслуговування гiрничих електромеханiчних установок i комплексiв
+
--
--
--
Обслуговування пiлотажно-навiгацiйних комплексiв
+
--
--
--
Технічне обслуговування електроустаткування та автоматики суден
+
--
--
--
Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів
+
--
--
--
Експлуатація електрообладнання і автоматики суден
+
--
--
--

 

Електронiка
(код напряму - 0908)

Спеціальності
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Молодший спеціаліст
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Мiкроелектронiка i напiвпровiдниковi прилади
--
+
+
+
Електроннi прилади та пристрої
--
+
+
+
Електроннi системи
--
+
+
+
Фізична та біомедична електроніка
--
+
+
+
Конструювання, виробництво i технічне обслуговування виробiв електронної технiки
+
--
--
--
Виробництво електронних та електричних засобiв автоматизацiї
+
--
--
--

 

Електроннi апарати
(код напряму - 0910)

Спеціальності
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Молодший спеціаліст
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Виробництво електронних засобів
--
+
+
+
Бiотехнiчнi та медичнi апарати i системи
--
+
+
+
Електронна побутова аппаратура
+
+
+
+
Технології та засоби телекомунiкацiй
--
+
+
+

 

Електротехнiка
(код напряму - 0906)

Спеціальності
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Молодший спеціаліст
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Електричні станцiї
--
+
+
+
Електричнi системи i мережi
--
+
+
+
Електротехнічні системи електроспоживання
--
+
+
+
Технiка i електрофiзика високих напруг
--
+
+
+
Свiтлотехнiка i джерела свiтла
--
+
+
+
Монтаж i експлуатацiя електроустаткування електростанцiй i енергосистем
+
--
--
--
Будiвництво, монтаж i експлуатацiя лiнiй електропередачі
+
--
--
--
Електропостачання
+
--
--
--
Монтаж i експлуатацiя електроустаткування пiдприємств i цивiльних споруд
+
--
--
--
Виробництво електроосвiтлювальних приладiв i установок
+
--
--
--
Монтаж i експлуатацiя засобiв диспетчерського та технологiчного керування електричними системами
+
--
--
--
Монтаж i експлуатацiя засобiв автоматики електричних систем
+
--
--
--
Монтаж i обслуговування електрообладнання аеропортiв
+
--
--
--
Світлотехнічне забезпечення видовищних заходів
+
--
--
--
Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
--
+
+
+

 

Енергетика
(код напряму - 0905)

Спеціальності
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Молодший спеціаліст
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Атомна енергетика
--
+
+
+
Гiдроенергетика
--
+
+
+
Нетрадицiйні джерела енергії
--
+
+
+
Котли та реактори
--
+
+
+
Турбiни
--
+
+
+
Крiогенна технiка і технологія
--
+
+
+
Компресори, пневмоагрегати та вакуумна технiка
--
+
+
+
Cудновi енергетичнi установки та устаткування
--
+
+
+
Теплоенергетика
--
+
+
+
Теплофізика
--
+
+
+
Монтаж i експлуатацiя теплоенергетичного устаткування теплових електростанцiй
+
--
--
--
Пiдготовка води, палива i мастильних матерiалiв на електростанцiях
+
--
--
--
Експлуатацiя теплотехнiчного i теплотехнологiчного устаткування i систем теплопостачання
+
--
--
--
Монтаж i експлуатацiя теплоенергетичного устаткування атомних електростанцiй
+
--
--
--
Монтаж i експлуатацiя гiдроенергетичних установок
+
--
--
--
Конструювання i експлуатацiя парогенераторного обладнання
+
--
--
--
Конструювання і виробництво турбiнних установок
+
--
--
--
Монтаж i обслугорвування холодильно-компресорних машин та установок
+
--
--
--
Холодильні машини і установки
--
+
+
+
Теплові електричні станції
--
+
+
+
Газотурбінні установки і компресорні станції
--
+
+
+

 

Молодь і СНІД >>>
Куди звернутися, якщо... >>>
Толерантність >>>
Конкурси, гранти, стипендії >>>

 

Встанови наш банер!

 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

 

Останнє поновлення:
24.03.2016 17:58
  
Copyright © 2002-2013. Державна бібліотека України для юнацтва