Державна бібліотека України для юнацтва СВІТ ПРОФЕСІЙ Молодіжно- інформаційна консультативна служба
Дистанційна освіта в Інтернеті
Cвіт професій
Довідник професій
Вибір навчального закладу
Характеристика професій
Профорієнтаційні тести
Словник профорієнтаційних термінів
Профорієнтаційні служби
Актуальні професії ринку праці України
Перелік спеціальностей за якими здійснюється навчання в Україні
Про професії у друкованих джерелах
Дистанційне навчання
Дистанційна освіта в Інтернеті

Освітній портал

Profi.org.ua - Портал профессионального консультирования молодежи

Дистанційна освіта в Україні

Acadex - знання без кордонів

Сьогодні Acadеx є першим партнером корпорації Thomson NETg в СНД і має найбільший на українському ринку освіти па-кет електронних навчальних курсів, які спрямовані на розвиток ділових якостей і професійних знань у галузі менеджменту, мар-кетингу, фінансів, навичок роботи на ПК. Робота над даним про-ектом почалася у 2000 році, коли до складу групи компаній System Integration (SI) ввійшов підрозділ дистанційного навчання з умовною назвою "Academy Express" - "Академія експрес-навчання". Значення назви полягає в тому, що за допомогою еле-ктронних курсів, можна отримати знання за першою вимогою, а їх засвоєння відбувається набагато швидше, ніж у традиційному навчанні.

Метою цього проекту було знайомство із технологіями електронного навчання.

Мова сайту російська.

Український інститут інформаційних технологій в освіті

УІІТО створений 7 липня 2000 року за спеціальним наказом Міністерства освіти і науки України як структурний підрозділ Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ").

Головні завдання УІІТО:

  • o розробка концепції дистанційної освіти в Україні;
  • o розробка проектів нормативно-правової бази функціонування дистанційної освіти;
  • o координація діяльності вищих навчальних закладів України в напряму організації та здійснення дистанційної освіти.

Мови сайту: українська, російська, англійська.

Інститут дистанційного навчання Національного університету
"Львівська політехніка"

На сторінках сайту міститься інформація про заснування інституту, та основні засади його роботи. Як вступити на курс дистанційного навчання? Яку спеціальність обрати? На ці та інші запитання співробітники інституту нададуть ґрунтовну відповідь.

Мова сайту українська.

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Міжрегіональна Академія управління персоналом запрова-джує підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр" за допомогою дистанційної форми навчання з викорис-танням Інтернет-технологій за спеціальностями: "Фінанси", "Маркетинг", "Управління трудовими ресурсами" та "Менеджмент організацій".

Приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що проживають на території України та особи, що проживають за її межами, які мають освітньо-кваліфікаційний рі-вень "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" іншого напряму підготовки.

Строк навчання за всіма напрямами підготовки та спеціальностями становить 2 роки 6 місяців.

Мова сайту українська.

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"

Провідний технічний університет України. У його складі функціонує Український інститут інформаційних технологій в освіті НТУУ "КПІ". Його створено в листопаді 2004 року наказом Міністерства освіти і науки України з метою ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Основною метою діяльності університету є підвищення якості освіти, розширення доступу представників різних вікових груп та верств населення до освітніх ресурсів, створення умов для безперервно-го навчання впродовж усього життя завдяки ефективному інтегруванню ІКТ, в тому числі дистанційного навчання (ДН), в освітню сферу.

Мова сайту українська.

Київський університет імені Тараса Шевченка

Київський університет імені Тараса Шевченка - центр упровадження систем електронного навчання. Основний напрям роботи - підготовка та видання електронних підручників та курсів дистанційного навчання. Нині існує ряд напрацювань у реалізації цієї програми.

Мови сайту: українська, російська, англійська.


Закордонні сайти та портали

Європейська Асоціація Дистанційної Освіти
(European Distance Education Network (EDEN)

Неурядова організація, яка ставить за мету стимулювання розвитку дистанційної освіти через залучення до співпраці різно-манітних інституцій, фірм та приватних осіб, зацікавлених ДО в Європі.

Заснована 1991 року після першої конференції з ДО. З 1997 року Секретаріат працює у Budapest University of Technology and Economics. EDEN бере участь у декількох міжнародних прое-ктах та проводить конференції.

Мова сайту англійська.

Мережа Європейських університетів безперервної освіти
European Universities Continuing Education Network (EUCEN)

Одна з найбільших європейських асоціацій університетської безперервної освіти. Заснована в 1991 році, має 189 членів з 38 країн, зареєстрована у Бельгії. Асоціація представлена в комітетах та комісіях експертів з питань безперервної освіти європейського рівня. Сприяє розвитку європейської моделі освіти. Допомагає в обміні досвідом, інноваціями та новими ідеями між членами асоціації. Двічі на рік проводить конференції.

Мова сайту англійська.

Консорціум сприяння мультимедійності в освіті та навчанні Європейської спільноти "Прометей" / Prometeus
(PROmoting Multimedia in Education and Training in European Society)

Європейський консорціум організацій, що підписали Меморандум взаєморозуміння. Основна мета - удосконалення співпраці між освітніми організаціями, користувачами навчальних технологій, постачальниками послуг та виробниками Європейського співтовариства. Сприяє розвитку загальноєвропейських стандартів електронних засобів навчання. У рамках консорціуму існує 9 спеціалізованих груп для обговорення та отримання інформації - "Педагогіка", Web-ODL, "Школи", "Дизайн" та ін.

Мова сайту англійська.

Центр дистанційного навчання корпорації Томпсон

Навчальний підрозділ корпорації Томпсон. Понад 30 років здійснює навчання та перепідготовку корпоративних кадрів економічного та управлінського напряму в усьому світі. Фахівцями центру розроблено понад 500 навчальних курсів на 14 мовах світу. Розроблено ряд новітніх педагогічних курсів з використанням сучасної комп'ютерної техніки. Їхній програмний продукт використовують під час навчання інші організації, що входять до їхнього підрозділу.

Мови сайту: англійська, російська.

Федерація Інтернет освіти

У кінці 1999 - початку 2000 року за ініціативою Нафтової компанії ЮКОС було розроблено некомерційний освітній проект "Поколение.ru". Мета проекту - сприяння інформатизації росій-ської освіти.

"Поколение.ru" став основним проектом для Автономної некомерційної організації "Федерація Інтернет Освіти" (ФІО), створеної в квітні 2000 року. Головне завдання ФІО - сприяти створенню і розвитку в Росії системи масового підвищення кваліфікації працівників загальної освіти в галузі інноваційних техноло-гій.
Для виконання цього завдання ФІО виступив організатором створення в російських регіонах навчальних центрів, обладнаних сучасною комп'ютерною технікою, мережевим і мультимедійним устаткуванням, мають швидкий доступ до Інтернету. Це регіональні центри Інтернет-освіти (РЦІО) та регіональні центри дистанційного навчання (РЦДО), які мають спільну мету та завдання.

Центри створюються за підтримки регіональної влади, при цьому значна кількість центрів відкривається в рамках федеральних урядових програм і проектів інформатизації освіти.

Мова сайту російська.

Молодь і СНІД >>>
Куди звернутися, якщо... >>>
Толерантність >>>
Конкурси, гранти, стипендії >>>

 

Встанови наш банер!

 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

 

Останнє поновлення:
24.03.2016 17:58
  
Copyright © 2002-2013. Державна бібліотека України для юнацтва