Державна бібліотека України для юнацтва СВІТ ПРОФЕСІЙ Молодіжно- інформаційна консультативна служба
Дистанційне навчання
Cвіт професій
Довідник професій
Вибір навчального закладу
Характеристика професій
Профорієнтаційні тести
Словник профорієнтаційних термінів
Профорієнтаційні служби
Актуальні професії ринку праці України
Перелік спеціальностей за якими здійснюється навчання в Україні
Про професії у друкованих джерелах
Дистанційне навчання
Дистанційна освіта в Інтернеті

Освітній портал

Profi.org.ua - Портал профессионального консультирования молодежи

"Дистанційне навчання - це індивідуальний процес передачі та засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізовано-му середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій." (По-ложення про дистанційне навчання: Наказ Міністерства освіти і науки України від № 40 21.01.2004 р.).

У дистанційній освіті використовуються найсучасніші навчально-методичні матеріали. Технології дистанційного навчання - універсальні. Вони можуть використовуватись в інших формах освіти: очній, заочній, екстернаті, а також для підвищення освіт-нього рівня чи кваліфікації окремих осіб або груп слухачів.

Останнім часом дистанційна освіта стає вагомим компонентом багатьох освітніх систем. На сьогоднішній день дистанційне навчання поширено в багатьох країнах світу і з кожним роком його популярність зростає. Завдяки системі дистанційної освіти можна отримати освіту в будь-якому куточку планети.

В Україні дистанційна освіта реалізується через систему дистанційного навчання (СДН), яка є частиною системи освіти України, з нормативно-правовою базою, організаційно оформленою структурою, кадровим, системотехнічним, матеріально-технічним та фінансовим забезпеченням, що реалізує дистанційне навчання на рівнях загальної середньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти, а також самоосвіти.

Під час дистанційного навчання використовуються інформаційні продукти, які є достатніми для навчання за окремими навчальними дисциплінами.

Дистанційна освіта має ряд позитивних сторін: одночасне охоплення значної кількості людей; відсутність залежності від місця проживання; можливість навчатися без відриву від виробництва.

Дистанційна освіта це також можливість отримання вищої освіти для таких соціальних груп, як інваліди, люди з обмеженою працездатністю, військовослужбовці та члени їх сімей, особи, що знаходяться у довготривалому відрядженні, молодих мам, а для обдарованих дітей - це шанс здобути освіту за гнучким графіком.

Одним із пріоритетів діяльності Державної бібліотеки України для юнацтва є інформаційна підтримка навчання. Бібліографічний покажчик "Світ дистанційної освіти" інформує про нові технології та нові можливості одержання освіти.

На сьогодні перехід до нових принципів та методів навчання є актуальною проблемою. Повноцінне входження України до Європейської спільноти неможливе без змін у системі освіти, зокрема, таких як запровадження дистанційної освіти.

Даний покажчик буде корисним у світі сучасних інформаційних технологій, для тих, хто хоче отримувати нові знання.

Ю.С. Дідик

Молодь і СНІД >>>
Куди звернутися, якщо... >>>
Толерантність >>>
Конкурси, гранти, стипендії >>>

 

Встанови наш банер!

 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

 

Останнє поновлення:
24.03.2016 17:58
  
Copyright © 2002-2013. Державна бібліотека України для юнацтва