Державна бібліотека України для юнацтва СВІТ ПРОФЕСІЙ Молодіжно- інформаційна консультативна служба
Про професії у друкованих джерелах
Cвіт професій
Довідник професій
Вибір навчального закладу
Характеристика професій
Профорієнтаційні тести
Словник профорієнтаційних термінів
Профорієнтаційні служби
Актуальні професії ринку праці України
Перелік спеціальностей за якими здійснюється навчання в Україні
Про професії у друкованих джерелах
Дистанційне навчання
Дистанційна освіта в Інтернеті

Освітній портал

Profi.org.ua - Портал профессионального консультирования молодежи

Історія деяких вищих навчальних закладів

Ознайомитись з книгами Ви можете в
Державній бібліотеці України для юнацтва

74.58(4Укр-2К)г
А57
Alma Mater. В 3-х кн. Кн.1 Університет св. Володимира між двома революціями 1917-1920/ Упор. В.А.Короткий.– К.: Прайм, 2000.– 696 с.
74.58(4Укр-2К)г
А57
Alma Mater. В 3-х кн. Кн.2. Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та гетьманату Павла Скоропадського / Упор. В.А.Короткий.– К.: Прайм, 2001.– 697 с.
74.58(4Укр)
В41
Віват Академія!: Монографія /Ред. М.Ф. Головатий.– К.:МАУП, 2004.– 216с.
74.58(4Укр-4Хме)
З-13
Завальнюк О.М. До історії Кам’янець-Подільського державного університету (1918-2003рр.):Довідково-статистичні матеріали/ О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький.– Кам‘янецьк-Подільський: Оіюм, 2004.– 88с.
74.58(4Укр-4Він)
З-13
Завальнюк О.М. Кам'янець - Подільський державний університет (1918-2003):Історичний нарис/ О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький.– Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2003.– 108 с.
74.58(4Укр)
И90
История Таврического университета (1918-2003) /Ред. Н.В.Багров.– К.: Либідь, 2003.– 248с
74.58г(4Укр-4Він)
К18
Кам'янець-Подільський державний університет в особах. Т.1/За ред. О.М.Завальнюка. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2003.– 796 с.
74.58(4Укр)
К30
Кафедра "Радіоелектронні пристрої та системи". До 50-річя заснування (1952-2002)/ Укл.З.Д.Грицьків.– Л.: Вид-во Нац. у-ту "Львів.політехніка", 2002.– 104 с.
74.58г(4Укр)я2
К38
Києво-Могилянська академія в іменах, XVII-XVIII cт.: Енциклопедичне видання / Упор.З.І.Хижняк.– К.: Академія, 2001.– 290 с.
74.58(4Укр)
О-58
Онищенко Є.І. Воскресіння Академії. Спогади про відродження Києво-Могилянської академії та його учасників.– К.:КМ Академія, 2004.– 94с.
74.58(4Укр-4Оде)
Ф50
Фізичний факультет Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова. 1865-2000:Збірник статей/ Ред. Г.Г. Чемересюк.– Одеса: Астропринт, 2001.– 116с.
74.58(4Укр)
Х43
Хижняк З.І. Києво - Могилянська академія. (Історичний нарис).– К.:KM Academia, 2001.– 20с.

 

Навчання за кордоном

Навчання у загальноосвітній школі

Організація освіти в Україні

Про професії у друкованих джерелах

Принципи та шляхи реформування освіти в Україні

На допомогу абітурієнту

Новітні технології навчання

Історія деяких вищих навчальних закладів

Педагогіка та особистість

 

 

Молодь і СНІД >>>
Куди звернутися, якщо... >>>
Толерантність >>>
Конкурси, гранти, стипендії >>>

 

Встанови наш банер!

 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

 

Останнє поновлення:
24.03.2016 17:58
  
Copyright © 2002-2013. Державна бібліотека України для юнацтва