Державна бібліотека України для юнацтва СВІТ ПРОФЕСІЙ Молодіжно- інформаційна консультативна служба
Про професії у друкованих джерелах
Cвіт професій
Довідник професій
Вибір навчального закладу
Характеристика професій
Профорієнтаційні тести
Словник профорієнтаційних термінів
Профорієнтаційні служби
Актуальні професії ринку праці України
Перелік спеціальностей за якими здійснюється навчання в Україні
Про професії у друкованих джерелах
Дистанційне навчання
Дистанційна освіта в Інтернеті

Освітній портал

Profi.org.ua - Портал профессионального консультирования молодежи

Педагогика та особистість

Ознайомитись з книгами Ви можете в
Державній бібліотеці України для юнацтва

74.202.4
С87
Cтрус О.О. Розвиток літературних творчих здібностей молодших школярів.– Кам'янець - Подільський: Абетка-НОВА, 2002.– 40 с.
74.58
А43
Актуальні проблеми виховання студентів, формування їх як особистостей у вищих закладах освіти: Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 9,10 жовтня 2002р.– К.: НУХТ, 2002.– 131 с.
74.58
Г61
Головатый Н.Ф. Учись учиться: Учебно- методическая разработка.– К.:МАУП, 2000.– 76с.
Коломієць В.О. Як виконувати курсову роботу: Метод. посібник.– К.: Вища школа, 2003.– 69с.
74.04(0)я73
Л38
Левченко Т.І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах.– Вінниця: Нова Книга, 2002.– 512 с.
74.04(4Укр)я73
Н63
Ніколаєнко С.Н. Освіта і наука: людський потенціал: Навч. посіб.– К.:Освіта, 2003.– 159 с.
74.58
П65
Почерніна О.О. Завдання та методичні матеріали для проведення педагогічної практики студентів університету: Навчально-методичний посіб./ О.О.Почерніна, Г.В.Локарєва, Л.І.Міщик.– Запоріжжя: ЗДУ, 2002.– 122 с.
74.202.4
С44
Скорочтение: Современные методики обучения / Авт.-сост. О.В. Козловський.– Донецьк: БАО, 2004.– 304с.
74.58
Т47
Тищенко В.М. У володіннях Логоса: З теорії та практики удосконалення навчально-виховного Слова: Навчальне видання.– Львів: Сполом, 2002.–340с.
74.04(3)
Ф86
Фрейре Пауло. Педагогіка душі/Пер. з англ. І.Корунця.– К.:Веселка, 2003.– 103с.

 

Навчання за кордоном

Навчання у загальноосвітній школі

Організація освіти в Україні

Про професії у друкованих джерелах

Принципи та шляхи реформування освіти в Україні

На допомогу абітурієнту

Новітні технології навчання

Історія деяких вищих навчальних закладів

Педагогіка та особистість

 

 

Молодь і СНІД >>>
Куди звернутися, якщо... >>>
Толерантність >>>
Конкурси, гранти, стипендії >>>

 

Встанови наш банер!

 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

 

Останнє поновлення:
24.03.2016 17:58
  
Copyright © 2002-2013. Державна бібліотека України для юнацтва