Державна бібліотека України для юнацтва СВІТ ПРОФЕСІЙ Молодіжно- інформаційна консультативна служба
Про професії у друкованих джерелах
Cвіт професій
Довідник професій
Вибір навчального закладу
Характеристика професій
Профорієнтаційні тести
Словник профорієнтаційних термінів
Профорієнтаційні служби
Актуальні професії ринку праці України
Перелік спеціальностей за якими здійснюється навчання в Україні
Про професії у друкованих джерелах
Дистанційне навчання
Дистанційна освіта в Інтернеті

Освітній портал

Profi.org.ua - Портал профессионального консультирования молодежи

Організація освіти в Україні

Ознайомитись з книгами Ви можете в
Державній бібліотеці України для юнацтва

74.04(4Укр)
А69

Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект:Монографія.– К.:Твім інтер, 2003.– 391 с.

74.58
Б59

Бизнес-образование: специфика, программы, технологии, организация/ Ред. С.Р. Филонович.– М.:ГУ ВШЭ, 2004.– 690с.

74.202.4я73
Д53

Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент в системе образования: Учебное издание.– К.:МАУП, 1999.– 176 с.

74.58(4Укр)
Д53

Дмитренко О.В. Організація роботи вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації: Науково-методичний і навчальний посібник/ О.В.Дмитренко, Ю.О.Хомік.– К.: Целл-Ост, 2001.– 196 с.

74.58
Д82

Думко Ф.К. Підготовка курсантів до роботи з неблагополучними сім'ями.– Одеса: Астропринт, 2002.– 168 с.

74.58
З-78

Зовнішньоекономічна діяльність: Навч.-метод. посібник проходження практики та написання випускних робіт/ О.Є.Кузьмін., А.Г.Загородній.,В.Н. Гладунський і др.– Львів: Львівська політехніка, 2003.– 124с.

74.04(4Укр)
І-74

Інформаційно-методичний збірник № 24 [Організація освіти в Україні].– Фастів: Поліграфіст, 2002.– 132 с.

74.04
К90

Крылова Н.Б. Культурология образования.– М.:Народное образование, 2000.– 272 с.

74.58
Л38

Лега Ю.Г. Концептуальні засади підготовки менеджерів вищої кваліфікації/ Ю.Г.Лега, В.В.Мельник, І.М.Цимбалюк.– Черкаси: ЧДТУ, 2003.– 107с.

74.58
М50

Менеджмент організацій: методи виконання випускних робіт: Навчальний посібник/ Й.П.Петрович, А.В.Дубодєлова, І.Г.Устинова, І.І.Новаківський.– 2-ге вид., перероб. і доп.– Львів: Львівська політехніка, 2004.– 180с.

74.58(4Укр)
М54

Методичні рекомендації щодо формування освітньо - професійної програми підготовки фахівців у кредитно-модульній системі організації навчального процесу (КМСОНП)/ Ред. Ю.К. Рудавський.– Львів: Львівська політехніка, 2004.– 86с.

74.04(4Укр)я43
О-72

Освіта як фактор забезпечення стабільності сучасного суспільства: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції м. Тернопіль, 26 березня 2004 р. /Укл. А.В. Вихрущ.– Тернопіль, 2004.– 236с.

74.58
О-75

Основи організації та методики викладання у вищій школі: Навчально-методичний посібник/ В.Т. Білоус, Л.І. Горюнова, А.В. Цимбалюк, С.Я. Цимбалюк.– Ірпінь: Академія ДПС України, 2001.– 146с.

74.58(4Укр)
Т16

Таланчук П.М. Супровід навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі: Навчально-методичний посібник/ П.М.Таланчук, К.О.Кольченко, Г.Ф.Нікуліна.– К.:Соцінформ, 2004.– 128с.

74.04(7США)
Т41

Тімар Т.Б. Як домогтися досконалості в освіті/ Т.Б.Тімар, Д.Л.Кірп.– Львів: Літопис, 2004.– 176с.

 

Навчання за кордоном

Навчання у загальноосвітній школі

Організація освіти в Україні

Про професії у друкованих джерелах

Принципи та шляхи реформування освіти в Україні

На допомогу абітурієнту

Новітні технології навчання

Історія деяких вищих навчальних закладів

Педагогіка та особистість

 

 

Молодь і СНІД >>>
Куди звернутися, якщо... >>>
Толерантність >>>
Конкурси, гранти, стипендії >>>

 

Встанови наш банер!

 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

 

Останнє поновлення:
24.03.2016 17:58
  
Copyright © 2002-2013. Державна бібліотека України для юнацтва