Державна бібліотека України для юнацтва СВІТ ПРОФЕСІЙ Молодіжно- інформаційна консультативна служба
Довідник професій
Cвіт професій
Довідник професій
Вибір навчального закладу
Характеристика професій
Профорієнтаційні тести
Словник профорієнтаційних термінів
Профорієнтаційні служби
Актуальні професії ринку праці України
Перелік спеціальностей за якими здійснюється навчання в Україні
Про професії у друкованих джерелах
Дистанційне навчання
Дистанційна освіта в Інтернеті

Освітній портал

Profi.org.ua - Портал профессионального консультирования молодежи

А Б В Г Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ю

М

Майстер виробничого навчання
Здійснює практичне професійне навчання учнів початкових і середніх спеціальних навчальних закладів, а також учнів на виробництві.
Майстер виробничого навчання планує і забезпечує виконання учбово-виробничих планів. Складає програми проведення занять, надає практичні розробки навчальних тем. Визначає шляхи ефективного формування професійних знань і вмінь учнів. Вибирає наочні методи навчання і доступні форми викладення матеріалу, підбирає завдання і вправи для закріплення теоретичних знань, складає індивідуальні плани учнів. Стежить за дотриманням правил охорони праці і техніки безпеки.
Забезпечує матеріально-технічне оснащення - підбирає матеріали для занять, виявляє й усуває недоліки в технічних пристроях. Майстер виробничого навчання повинен досконло володіти навичками декількох робочих професій.

Манікюрниця
Виконує гігієнічне чищення та обробку нігтів і рук, надає бажану форму нігтям, покриває їх лаком, наклеює накладні нігті, здійснює художній розпис нігтів.
Останнім часом зміст праці манікюрниці став більш різноманітним, у ньому застосовуються нові операції. Серед послуг пропонується, крім звичного манікюру, і європейський манікюр, під час якого нігті обробляються за допомогою спеціальних приладів. З'явилися можливості для творчості. Сучасний майстер підбирає необхідний для створення задуманого образу колір, відтінок лаку, вручну створює малюнок на нігті (рослинний орнамент, візерунки різних стилів). Застосовуються також техніка аплікації й інкрустації.
Манікюрниця повинна знати: правила і технологію виконання манікюрних робіт; основи санітарії і гігієни під час манікюрних робіт; етику і психологію роботи в сфері обслуговування; технологію готування лаків різних відтінків; властивості і призначення задіяних матеріалів, інструментів, прийоми користування ними і правила їх збереження; а також способи надання першої медичної допомоги.

Маркетолог
Займається дослідженням та аналізом ринку збуту товарів і послуг, а також пропонує стратегію просування нового товару або можливості для збільшення продажів уже відомої продукції. Для цього він проводить опитування споживачів і фахівців, збирає й аналізує статистичну інформацію, оцінює дії конкуруючих фірм, бере участь у виставках готової продукції. Також маркетолог повинен добре розбиратися в організації виробництва, питаннях ціноутворення, збуту і витрат ресурсів.

Машиніст екскаватору
Машиніст екскаватору керує екскаватором за допомогою ручних та ніжних важелів. На початку роботи він знайомиться з кресленнями проекту, надалі з'ясовує склад та стан ґрунту. Це необхідно для вибору обладнання, засобів праці, прогнозу її складності та швидкості. Він визначає, як і де краще поставити екскаватор. Машиніст в процесі роботи знаходить оптимальний нахил ковшу, для того щоб набрати як найбільше ґрунту і не губити його, розраховує швидкість та кут його переміщення до самоскиду, і виконує розвантаження. Також екскаваторник здійснює технічне обслуговування машини та дрібний ремонт.

Медична сестра
Медична сестра - кваліфікований помічник лікаря в його роботі.
Спеціалізацій медсестр стільки ж, скільки галузей у медицині: дільнична медсестра, патронажна медсестра, медсестра спеціалізованих відділень, палатна медсестра, операційна медсестра і т.д.
Медсестра повинна знати найменування і призначення ліків, правила і засоби дезінфекції, правила виконання ін'єкцій, щеплень, перев'язок, правила догляду за хворими, основні поняття професійної етики і геронтології, розділи медичної і педагогічної психології, повинна володіти технікою виконання медичних процедур. Потрібна гарна загальноосвітня підготовка з біології, ботаніки, анатомії, хімії, фізики.

Менеджер
Розвиток ринкових відносин привели до появи і стрімкого розвитку професії менеджера. Організація і керування необхідні усюди, де є спільна діяльність людей. Загальними для всіх спеціальностей є організація і координація, оцінювання і стимулювання діяльності персоналу з метою підвищення продуктивності і якості праці, економії ресурсів, зросту конкурентноспроможності товарів і послуг, прибутку і добробуту.
Менеджер забезпечує аналіз організаційних, економічних та соціальних питань, регулює процеси підбору, прийому персоналу.


Менеджер з зовнішньоекономічної діяльності

Проводить переговори для укладання експортно-імпортних контрактів, виконує валютний контроль, бере участь у митних процедурах і організовує міжнародні перевезення.

Менеджер з інформаційних технологій
Створює програмного забезпечення (software), обслуговує локальні та дистанційні мережі, складає та модифікує бази даних, керує ними.

Менеджер з надання візової підтримки
Отримує постійну акредитацію у посольствах іноземних держав, заповнює та оформляє документи, візи українським громадянам, виїжджаючим за кордон, та іноземцям, що їдуть за кордон та на ПМП або з іншою метою до України.

Менеджер з оптового продажу
Вивчає стан ринку і визначає регіон збуту, формує асортимент товарів, які мають попит у даній місцевості. Знаходить клієнтів (або організує дилерську сітку), укладає договора, слідкує за їх виконанням. Аналізує стан ринку, планує продаж.

Менеджер з реклами
Аналізує стан ринку, визначає масштаби та методи проведення рекламних заходів, організовує рекламну кампанію. Оцінює результати її проведення, коригує план її реалізації. Організовує роботу рекламних агентів, контролює якість макетів та текстів. Проводить аналіз ринку можливих партнерів на основі їх цінової політики, заключає договори, простежує виконання договірних обов'язків.

Менеджер з розвитку
Реалізує проекти по запуску нової продукції, враховуючи направлення діяльності фірми.

Менеджер митної справи
Проводить підготовку експортно-імпортних контрактів. Оформлює акредитиви відвантажених документів та рахунків, бере участь у виконанні митних процедур.

Менеджер персоналу
Окрім ведення всієї кадрової документації та знання КЗОТУ, має досвід проведення психологічних тренінгів, має цінні зв'язки у агентствах по працевлаштуванню. Посадові обов'язки: відбір кандидатів на вакантні посади, питання найму, звільнення та переводу співробітників, розробка посадових інструкцій, організація системи оплати та матеріальних заохочень, проведення атестації співробітників, діловодство, охорона праці.

Менеджер з туризму
Працює з туристичними фірмами або безпосередньо з клієнтами. Шукає клієнтів, інформує їх інформацію, для представників туристичних фірм організовує ознайомлювальні тури, тренінги та семінари. Розробляє маршрути, слідкує за оформленням документів. Контролює роботу агентів. Складає банк даних постійних клієнтів.

Міліціонер
Здійснює охорону правопорядку, законних прав та інтересів громадян, підприємств, установ. Веде боротьбу із злочинністю та іншими антигромадськими вчинками.

Мистецтвознавець
Професійна діяльність мистецтвознавця включає: науково-дослідну роботу (вивчення природи і сутності мистецтва, художнього образа, художнього методу; поняття про стиль, творчий процес і його особливості; вивчення видів, жанрів мистецтва, вивчення техніки і технології мистецтва (наприклад матеріалу) і їхнє значення у втіленні художнього задуму та ін.; створення періодизації мистецтва, вивчення еволюції якого-небудь жанру, виду або мистецтва творчості окремого художника і т.п.); художню критику (аналіз і оцінку явищ сучасного художнього життя в цілому або окремих напрямків, видів, жанрів, окремих художніх творів); викладання, просвітительську і видавничу діяльність.

Модель
Це популярна серед молоді професія, яка має низку особливостей. Важливе значення надається природнім зовнішнім даним молодої людини, одержання фахової освіти не є обов'язковим, початок професійної діяльності припадає на підлітковий (чи навіть дитячий) вік, пік кар'єри настає в 20-25 років, кар'єра закінчується до 30 років. Професія моделі багато в чому схожа з професією актора.
Робота містить у собі показ одягу на технічних, художніх радах, методичних нарадах, показах, лекціях, виставках і позування для фото- та кінозйомок.
Модель повинен знати правила і специфіку демонстрування одягу в залежності від її виду, характеру, стилю; особливості демонстрування на зйомках у студії і на показах історії костюма, напрямки моди; основи акторської майстерності

Модельєр
Модельєр розробляє нові види одягу з урахуванням споживчого попиту і можливостей виробництва, також створює колекції одягу для показу в різних модних шоу.
У коло занять модельєра входить створення нової концепції одягу у виді ескізів, пошук конструкторського рішення задуманої моделі, розробка зразків нових моделей, підготовка зразків для промислового виробництва, організація показів моделей одягу.
Професійна спрямованість - художній образ (сполучення артистичного і реалістичного професійних типів.

Топ-менеджер
Займається стратегічним плануванням (аналізує перспективи розвитку фірми, виділяє найбільш оптимальні і прибуткові направлення діяльності), координує роботу менеджерів з розвитку.

Менчердайзер
Спеціаліст з найбільш ефективного розміщення товарів та торгового обладнання у приміщенні. Аналізує динаміку продаж, дає рекомендації з рекламного оформлення приміщень, дизайну інтер'єру, закупівлі торгівельного обладнання.

Метеоролог
Збирає та систематизує відомості про атмосферні процеси, аналізує отриману інформацію. А також бере участь у підготовці довгострокових прогнозів.

Митний декларант
Складає митну декларацію (документ, що надає митниця при перетинанні через кордон цінностей або товарів із зазначенням їх назви, кількості, ціни і т.д.). Приймає участь у проведенні митної діяльності.

Мікробіолог
Вивчає мікроорганізми, які викликають у людей і тварин різні захворювання .

Музикант
Професійний музикант-піаніст (спеціальність - фортепіано) може мати кваліфікацію: концертмейстера, соліста, а також викладача.

Муляр
Муляр - це робітник, що бере участь у зведенні та ремонті житлових будинків, мостів, промислових і інших споруд з природних і штучних будівельних матеріалів. Муляр робить кладку стін, фундаменту, арок, зведень, колон, бере участь в установці віконних і дверних коробок, робить конопатку і заливає шви у збірних залізобетонних конструкціях

Profi.org.ua - Портал профессионального консультирования молодежи

Молодь і СНІД >>>
Куди звернутися, якщо... >>>
Толерантність >>>
Конкурси, гранти, стипендії >>>

 

Встанови наш банер!

 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

 

Останнє поновлення:
24.03.2016 17:58
  
Copyright © 2002-2013. Державна бібліотека України для юнацтва