Державна бібліотека України для юнацтва СВІТ ПРОФЕСІЙ Молодіжно- інформаційна консультативна служба
Словник профорієнтаційних термінів
Cвіт професій
Довідник професій
Вибір навчального закладу
Характеристика професій
Профорієнтаційні тести
Словник профорієнтаційних термінів
Профорієнтаційні служби
Актуальні професії ринку праці України
Перелік спеціальностей за якими здійснюється навчання в Україні
Про професії у друкованих джерелах
Дистанційне навчання
Дистанційна освіта в Інтернеті

Освітній портал

Profi.org.ua - Портал профессионального консультирования молодежи

 

Автобіографія – це опис свого життя (необідна при влаштуванні на роботу, аби скласти уявлення про працівника). Складається в довільній формі.

Академія – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, що здійснює освітню, наукову діяльність у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, є провідним науково-методичним центром у сфері своєї діяльності.

Асистент-стажист – особа, яка має повну вищу освіту та навчається в асистентурі-стажуванні навчальних закладів мистецького профілю.

Аспірантура – система підготовки професорсько-викладацьких і наукових кадрів при вищих навчальних закладах або науково-дослідних інститутах.

Атестація – характеристика знань і ділових якостей випускника, службовця.

Бакалавр

 • У більшості країн – перший учений ступінь, що здобувається студентом після освоєння програм базової вищої освіти;
 • В Україні – освітньо-кваліфікаційний рівень, отримується по закінченню чотирирічного курсу навчання у ВНЗ.

Банк вакансій – перелік заявок роботодавців на підбір фахівців у службі зайнятості.

Безробітний – працездатний громадянин, що не має роботи і заробітку.

Біржа праці – установа, яка збирає і надає інформацію про наявність вакансій, сприяє підготовці кадрів, створенню робочих місць, забезпеченню ефективної занятості працездатного населення.

Вакансія – вільне місце, вільна посада у штаті установи.

Державна служба зайнятості – система державних установ, що роблять посередницькі послуги роботодавцям і працівниками з метою регулювання ринку праці.

Екстерн – особа, яка вступила до вищого навчального закладу, навчається за скороченим терміном, але у повному обсязі навчальної програми.

Екстернатна форма навчання – особлива форма навчання, що передбачає самостійне вивчення навчальних дисциплін, складання заліків, екзаменів передбачених навчальним планом, за скороченим терміном.

Зайнятість – стан і положення людини, що займається трудовою діяльністю, що має прибуток і не порушує існуючого законодавства. Зайнятими вважаються люди:

 • працюючі за наймом та мають оплачувану роботу;
 • самостійно забезпечують себе роботою, у тому числі підприємці й особи, що займаються індивідуальною трудовою діяльністю;
 • відбуваючи службу в Збройних силах, органах державної безпеки і внутрішніх справ;
 • особи, що навчаються у навчальних закладах.

Інститут – вищий навчальний заклад ІІІ або IV рівня акредитації або структурний підрозділ університету, академії, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;

Інтерн – особа, яка має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста медичного або фармацевтичного спрямування, навчається з метою отримання кваліфікації лікаря або провізора.

Коледж – вищий навчальний заклад ІІ рівня акредитації або структурний підрозділ ВНЗ ІІІ або IV рівня акредитації. Який провадить освітню діяльність за кількома спорідненими спеціальностями;

Консерваторія (музична академія) – вищий музичний навчальний заклад;

Курсант – особа, яка в визначеному порядку зарахована до військового вищого навчального закладу навчається з метою здобуття певних освітнього освітньо-кваліфікаційного рівнів.

Магістр

 • У деяких країнах – перший науковий ступінь, що присуджується після спеціального іспиту та захисту дисертаційної чи магістерської роботи;

 • Учений ступінь, середній між бакалавром (в Україні – спеціалістом) та кандидатом (або доктором) наук; Присуджується після додаткового курсу навчання та спеціального іспиту.

Молодший спеціаліст – особа, яка займає найнижчий освітньо-кваліфікаційний рівень, випускник ПТУ.

Навчальні заклади III - IV рівня акредитації – це академії, університети, інститути.

Навчальні заклади І - II рівня акредитації – це коледжі, технікуми, училища.

О.К.Р. – освітньо-кваліфікаційний рівень. Присвоюється випускникам, що закінчили навчальний заклад і здобули певний рівень. В Україні встановлені такі освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні:

 • неповна вища освіта – освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст;
 • базова вища освіта – освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр;
 • вища освіта – освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст;
 • повна (закінчена) вища освіта – освітньо-кваліфікаційний рівень магістр.

Посада – службовий стан, що пов’язаний з виконанням певних обов’язків у якій-небудь установі, на підприємстві і т.ін.

Професія – рід занять, трудової діяльності, що вимагає певних знань і навичок та є джерелом існування.

Профорієнтація –система підготовки молоді до вільного і самостійного вибору професії, покликана враховувати, як індивідуальні особливості кожної особи, так і необхідність повноцінного розподілу трудових ресурсів в інтересах країни, окремої галузі, економічного регіону, міста .

Резюме – відомості про свою освіту, професійний досвід, наукові інтереси і т. ін., що повідомляє претендент на яку-небудь роботу або особа, яка бажає вступити до вищого навчального закладу.

Спеціалізація – у навчальних закладах уточнення до спеціальності означає напрям навчання у межах однієї спеціальності. Наприклад: вчитель історії (спеціальність) та правознавства(спеціалізація).

Спеціаліст

 • освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув спеціальні уміння , знання та навички, має певний досвід їх застосування для вирішення складних професійних завдань, передбачених для відповідних посад у певній галузі господарства;
 • особа, що досконало володіє певною спеціальністю, має глибокі знання в якій-небудь галузі науки, техніки, мистецтва тощо.

Спеціальність

 • (от лат. species – рід, вид) – вид занять у рамках однієї професії (наприклад спеціальність лікаря – хірург, терапевт тощо.);
 • у навчальних закладах напрям навчання студентів для отримання тієї чи іншої фахової підготовки(професії).

Студент (слухач) – особа, яка в визначеному порядку зарахована до вищого навчального закладу і навчається за денною (очною), вечірньою або заочною, дистанційною формами навчання з метою здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Технікум (училище) – вищий навчальний заклад І рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу ІІІ або IV р.а., який провадить освітню діяльність, за кількома спорідненими спеціальностями.

Університет – багатопрофільний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який здійснює освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти широкого спектра природничих, гуманітарних, технічних, економічних та інших напрямів науки, техніки, культури і мистецтв. Бувають класичні та профільні (технічні, технологічні, економічні, педагогічні, медичні, аграрні, мистецькі, культурологічні тощо) університети.

 

Молодь і СНІД >>>
Куди звернутися, якщо... >>>
Толерантність >>>
Конкурси, гранти, стипендії >>>

 

Встанови наш банер!

 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

 

Останнє поновлення:
24.03.2016 17:58
  
Copyright © 2002-2013. Державна бібліотека України для юнацтва