Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Краще з новинок за грудень 2015 року

З'ясувати, в якому відділі знаходиться наведена література, можна за
Електронним каталогом

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ГРУДЕНЬ 2015 РОКУ

Кривий, С. Л. Лінійні діофантові обмеження та їх застосування [Текст] : [монографія] / С. Л. Кривий. – Чернівці; К. : Букрек, 2015. – 224 с. – ISBN 966-399-650-9.
ББК 22.143
К82
Крайзман, М. Л. Деякі методи та прийоми розв'язування задач із математики [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. Л. Крайзман. – Львів : Вид. І.Е. Чижиков, 2015. – 239 с. – (Б-ка школяра ; т.1.). – ISBN 966-2645-13-2.
ББК 22.1я73
К78
Modern Directions in Chemistry, Biology, Pharmacy and Biotechnology [Текст] = Сучасні напрямки в хімії, біології, фармації і біотехнології : [monograph] / Edit. in Chief V. Novikov. – Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2015. – 256 р. – Англ. мовою. – ISBN 617-607-824-1.
ББК 24я43
M78
Modern Directions in Chemistry, Biology, Pharmacy and Biotechnology [Текст] = Сучасні напрямки в хімії, біології, фармації і біотехнології : International Scientific Congress; Lviv; 29 September- 2 October 2015 : Proceedings / [Edit. Board: V. Novikov and other]. – Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2015. – 140 p. – Англ. мовою. – ISBN 617-607-822-7.
ББК 24я43
M78
Медико-гідрогеохімічні чинники геологічного середовища України [Текст] / [кол. авт.: Г.І. Рудько, О.В. Нецький, А.В. Мокієнко та ін.]; за ред. Г.І. Рудька. – К. : Букрек, 2015. – 724 с. – Укр., рос. та англ. мовами. – ISBN 966-399-659-2.
ББК 26.3
М42
Наукове супроводження геологічних об'єктів з метою оптимізації використання ресурсів надр (моніторинг надрокористування) [Текст] : [монографія] / Г.І. Рудько, С.В. Гошовський, П.С. Голуб та ін.; за ред. Г.І. Рудька. – К. : Букрек, 2015. – 592 с. – Укр., рос., та англ. мовами. – ISBN 966-399-662-2.
ББК 26.3
Н34
Кріль, Т. В. Техногенні динамічні впливи на геологічне середовище міста (на прикладі м. Київ) [Текст] : [монографія] / Т. В. Кріль. – К. : Наукова думка, 2015. – 157 с. – (Проект "Наукова книга" (молоді вчені)). – ISBN 966-00-1490-9.
ББК 26.3
К82
Фізична географія Криворіжжя [Текст] : моногр. навч. книга / І.С. Паранько, В.Л. Казаков, О.О. Калініченко та ін. – Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 2015. – 272 с. – ISBN 617-7104-47-5.
ББК 26.82(4Укр-4Дні)
Ф50
Прогулянка Волинню та Луцьком [Текст] : [путівник / авт. П. Троневич, О. Карліна; уклад. П.Троневич; наук. ред. О. Карліна]. – К. : Балтія-Друк, 2015. – 159 с. – ISBN 966-8137-95-2.
ББК 26.891(4Укр-4Вол)я2
П78
Полтава [Текст] : туристичний нарис / авт.-упоряд.: В.С. Бабенко, С.В. Говоров. – Полтава : Вид. Говоров С.В., 2015. – 112 с. – Укр., рос. та англ. мовами. – ISBN 966-2764-10-9.
ББК 26.891(4Укр-4Пол)
П52
Батєєва, Н. П. Біомеханіка в хореографії [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. П. Батєєва. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2015. – 156 с. – ISBN 617-7256-02-0.
ББК 28.071я73
Б28
Экологизация автомобильно-дорожного комплекса и экологическое право [Текст] : монография / [кол. авт.: Н.В. Внукова, В.В. Соловей, В.Г. Кононенко и др.]. – Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина : ФЛП Бровин А.В., 2015. – 264 с. – ISBN 617-7256-01-3.
ББК 28.081 + 39.3
Э40
Екологічні проблеми Київських водойм і прилеглих територій [Текст] : [монографія] / О.В. Романенко, О.М. Арсан, Л.С. Кіпніс, Ю.М. Ситник. – К. : Наукова думка, 2015. – 189 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-1506-7.
ББК 28.082
Е45
Усе про все. Динозаври [Текст] / [авт.-упоряд. Д. Френсіс]. – К. : Школа, 2003. – 32 с. – ISBN 966-661-056-6.
ББК 28.1я2
У74
Каштан - історичний символ Києва [Текст] / авт.-упоряд. І.П. Григорюк, М.Д. Мельничук, С.П. Машковська. – К. : ПоліграфКонсалтинг, 2006. – 212 с. – ISBN 966-8440-61-7.
ББК 28.592.72
К31
Кривицкий, И. А. Птицы [Текст] / И. А. Кривицкий. – Х. : Прапор, 1988. – 180с.
ББК 28.693.35
К82
Анатомія людини. У 3 т. [Текст] : підручник. Т. 2 / А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін та ін.; за ред. В.Г.Черкасова, А.С. Головацького. – Вид. 4-е, доопрац. – Вінниця : Нова Книга, 2016. – 456 с. – ISBN 966-382-573-1.
ББК 28.706я73
А64
Анатомія людини. У 3 т. [Текст] : підручник. Т. 3 / А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін та ін.; за ред. В.Г.Черкасова, А.С. Головацького. – Вид. 3-є, доопрац. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 376 с. – ISBN 966-382-571-7.
ББК 28.706я73
А64
Фізіологія: Короткий курс [Текст] : [навч. посіб. / кол. авт.: В.М. Мороз, М.В. Йолтухівський, Н.В. Бєлік та ін.]; за ред. В.М. Мороза, М.В. Йолтухівського. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 408 с. – ISBN 966-382-452-9.
ББК 28.707.3я73
Ф50
Лук'янцева, Г. В. Фізіологія людини [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Лук'янцева. – К. : Олімпійська література, 2014. – 184 с. – ISBN 966-8708-80-0.
ББК 28.707.3я73
Л84
Інформаційні управляючі системи та технології (ІУСТ-Одеса-2015) [Текст] : Матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Одеса; 22-24 вересня 2015 р. : [зб. / відп. ред. В.В. Вичужанін]. – Одеса : ВидавІнформ ОНМА, 2015. – 336 с. – Укр. та рос. мовами. – ISBN 966-7591-66-3.
ББК 32.81я43
І-74
Computer Science and Information Technologies [Текст] = Комп‘ютерні науки та інформаційні технології : Proceedings of the X International Scientific and Technical Conference; Lviv; 14-17 September 2015 / [responsible for issue O. Striamets]. – Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2015. – 213 р. – Англ. мовою. – ISBN 617-607-815-9.
ББК 32.973я43
C73
Пыц, Я. Е. Основы научных исследований [Текст] : пособие / Я. Е. Пыц, О. М. Шинкаренко, В. Я. Пыц. – Краматорск : ДГМА, 2014. – 119 с. – ISBN 966-379-691-8.
ББК 34.62я73
П95
Теорія процесів зварювання [Текст] : навч. посіб. Ч.1 / [В.М. Карпенко, О.А. Богуцький, О.Г. Гринь, С.В. Жаріков]. – Краматорськ : ДДМА, 2013. – 192 с. – ISBN 966-379-659-8.
ББК 34.641я73
Т33
Тарас, Я. М. Таємниці бабусиної скрині [Текст] / Я. М. Тарас. – 2-е вид., допов. – Львів : Апріорі, 2015. – 272 с. – ISBN 617-629-211-1.
ББК 36.997я2
Т19
Белянская, Л. Б. Современные и классические виды вязания крючком [Текст] / Л. Б. Белянская ; [Л.Б. Белянская]. – Д. : БАО, 2013. – 288 с. – Авт. указан над вых. дан. – ISBN 966-338-334-7.
ББК 37.248
Б44
Морас, И. Объемные фигурки из бисера [Текст] : более 90 удивительных проектов: зверушки, птицы, бабочки / И. Морас. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2015. – 190 с. – ISBN 966-14-8755-9.
ББК 37.248я2
М79
Заяць, Є. І. Зведення висотних багатофункціональних комплексів: організаційно-технологічні аспекти [Текст] : [монографія] / Є. І. Заяць. – Д. : ПДАБА, 2015. – 208 с. – ISBN 966-323-134-1.
ББК 38.71
З-40
У двобої з вогнем. Пожежна охорона столиці [Текст] / [упоряд. О.А. Музиченко та ін.]. – К. : Альтерпрес, 2008. – 240 с. – ISBN 966-542-377-0.
ББК 38.96
У11
Окатов, С. Н. Пожарные Соломенки. 75 лет на страже: Юбилей ГПЧ-3 [Текст] / С. Н. Окатов, А. В. Фришко, А. В. Франков. – Х. : Глобус, 2011. – 127 с. – Загл. обл.: Соломенские огнеборцы: 75 лет на страже. – ISBN 966-7083-53-3.
ББК 38.96
О-49
Сікорський Ігор: Від Києва до Коннектикута, від неба до небес [Текст] / за ред. І.В. Шпака. – К. : АДЕФ-Україна, 2014. – 256 с. – ISBN 617-7156-11-5.
ББК 39.5г
С35
Ракетный центр Украины [Текст] / [ред.-сост. О.С. Левенко]. – Д. : Доминанта Принт, 2015. – 100 с. – ISBN 966-97486-69.
ББК 39.62(4Укр)
Р19
Лекарственные свойства и применение боярышника, облепихи, шиповника [Текст] / [сост. Е.И. Морозова ]. – Донецк : БАО, 2011. – 240 с. – ISBN 966-338-345-3.
ББК 42.143
Л43
Азбука цветовода [Текст] / [Л.С. Сироватська, А.І. Гречишкін, Є.Ш. Білорусець та ін.]. – 2-вид., перероб. і допов. – К. : Урожай, 1993. – 272с. – ISBN 5-337-01034-4.
ББК 42.374
А35
Вадченко, Н. Л. Сад без забот [Текст] : Современный календарь садовода / Н. Л. Вадченко ; [ Н.Л. Вадченко]. – Донецк : БАО, 2013. – 336 с. – Авт. указан над вых. дан. – ISBN 966-338-594-5.
ББК 42.3я2
В12
Новоселова, Т. А. Домашний зоопарк [Текст] / Т. А. Новоселова. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 256 с. – (Все обо всем). – ISBN 5-222-07923-6.
ББК 46.7
Н76
Доберман [Текст] / [сост. М. Джимов, Н. Крылова]. – Донецк : Сталкер, 2000. – 352 с. – (Домашние любимцы). – ISBN 966-596-037-7.
ББК 46.73-611
Д55
Люди и ВИЧ [Текст] : книга для неравнодушных / [отв. ред. Е. Пурик]. – 5-е изд. – К. : Альянс, 2009. – 704с. – ISBN 966-8035-65-4.
ББК 51.1(4Укр)5
Л93
Здоровий спосіб життя - запорука здоров‘я [Текст] : психологічні аспекти : [навч. посіб. / літ. та техн. ред. Л.В. Романченко]. – К. : АТВ-стиль, 2006. – 148 с. – ISBN 966-8601-09-2.
ББК 51.240.0
З-46
Гігієна дітей та підлітків [Текст] : навч. посіб. / [кол. авт.: М.М. Надворний, В.І. Берзінь, Е.М. Білецька та ін.]; за ред. М.М. Надворного. – Одеса : Прес-кур‘єр, 2014. – 264 с. – ISBN 966-2512-29-8.
ББК 51.28я73
Г46
Вельчинська, О. В. Токсикологічна хімія. Отруйні речовини та їх біотрансформація [Текст] : навч. посіб. / О. В. Вельчинська, І. В. Ніженковська. – К. : Адеф-Україна, 2015. – 320 с. – ISBN 617-7156-47-4.
ББК 52.84я73
В28
Вельчинская, Е. В. Токсикологическая химия: Ядовитые вещества и их биотрансформация [Текст] : учеб. пособ. / Е. В. Вельчинская, И. В. Ниженковская. – К. : АДЕФ-Украина, 2015. – 320 с. – ISBN 617-7156-67-2.
ББК 52.84я73
В28
Большунов, С. С. Старинные и современные секреты знахарства [Текст] / С. С. Большунов ; [С.С. Большунов]. – Донецк : БАО, 2013. – 224 с. – Авт. указан над вых. дан. – ISBN 617-08-0069-5.
ББК 53.59
Б79
Герич, І. Д. Хірургічні ускладнення ін'єкційної наркоманії: проблеми та особливості лікування [Текст] : [монографія] / І. Д. Герич, А. Г. Іфтодій, О. В. Більцан. – Львів; Чернівці : Букрек, 2015. – 488 с. – ISBN 966-399-674-5.
ББК 54.54
Г37
Пархотик, И. И. Физическая реабилитация при хирургическом лечении заболеваний органов грудной клетки [Текст] / И. И. Пархотик. – К. : Олимпийская литература, 2015. – 376 с. – ISBN 966-8708-82-4.
ББК 54.573.650
П18
Учитель Педаченко Георгій Панасович: Людина. Лікар. Науковець [Текст] / [уклад.: М.Є. Поліщук, Ю.Є. Педаченко]. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 184 с. – ISBN 966-382-570-0.
ББК 56.13г(4Укр)
У92
Волонтерство як суспільне явище з точки зору активної молоді [Текст] : [збірка / ред. та упоряд. Л. Кудіна, О. Рязанцева]. – К. : Молодіжна Альтернатива, 2015. – 72 с.
ББК 60.94
В68
Вавренюк, Р. Мистификации истории [Текст] / Р. Вавренюк. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. – 206 с. – ISBN 966-343-060-5.
ББК 63.3(0)
В12
Дати і події: 2016 - перше півріччя [Текст] : календар знаменних дат. №1(7) / [уклад.: В. Кононенко (кер. проекту) та ін.]. – К. : НПБ України, 2015. – 160 с.
ББК 63.3(0)я2
Д20
Сто великих музеев мира [Текст] : [авт.-сост. Н.А. Ионина]. – М. : Вече, 2002. – 512 с. – (Сто великих). – ISBN 5-7838-0497-5.
ББК 63.3(0)я2
С81
Малинкович, В. Д. Очерки истории европейской культуры Нового времени [Текст] / В. Д. Малинкович. – Х. : Фолио, 2011. – 252 с. – ISBN 966-03-5734-1.
ББК 63.3(4)-7
М19
Гуцало, Є. П. Ментальність орди [Текст] / Є. П. Гуцало. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 206с. – ISBN 966-518-392-3.
ББК 63.3(4Рос)
Г97
Сто найвідоміших українців [Текст]. – 2-e вид., випр. і доп. – М.; К. : Вече : Орфей, 2002. – 592 с. – (Сто найвідоміших). – ISBN 5-7838-1076-2.
ББК 63.3(4Укр)
С81
Журавльов, Д. В. Україна та Росія: Як брати горщики побили [Текст] / Д. В. Журавльов. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2009. – 352 с. – ISBN 966-14-0171-5.
ББК 63.3(4Укр)
Ж91
Хорунжий, Ю. М. Мужі чину [Текст] : історичні парсуни / Ю. М. Хорунжий. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2005. – 424 с. – ISBN 966-7601-53-6.
ББК 63.3(4Укр)
Х82
Градова, А. Гетьмани України. Історії про славу, мудрість і відвагу [Текст] / А. Градова. – Х. : Аргумент-принт : Віват, 2015. – 352 с. – (Загадки минулого). – ISBN 617-7203-23-9.
ББК 63.3(4Укр)
Г75
Повернення в Царгород [Текст] / [за заг. ред. Л. Івшиної; упоряд. І. Сюндюков]. – К. : Українська прес-група, 2015. – 496 с. – (Б-ка газети "День"). – ISBN 966-8152-62-7.
ББК 63.3(4Укр)
П42
Українське Козацтво [Текст] / [авт.-уклад. Б. Черкас]. – К. : Балтія-Друк, [2015]. – 197 с. – ISBN 611-516-006-8.
ББК 63.3(4Укр)4-283.31
У45
Руїна [Текст] / [упоряд. і авт. передм. О.І. Гуржій]. – К. : Вид-во гуманітарної літератури, 2015. – 432 с. – ISBN 966-1572-10-1.
ББК 63.3(4Укр)45
Р83
Гуржій, О. І. Історія козацтва. Держава - військо - битви [Текст] / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – К. : Арій, 2012. – 464 с. – ISBN 966-498-206-8.
ББК 63.3(4Укр)45-283.31
Г95
Ковалевська, О. О. Іван Мазепа: у запитаннях та відповідях [Текст] / О. О. Ковалевська. – К. : Темпора, 2008. – 200с. – ISBN 966-8201-29-9.
ББК 63.3(4Укр)46-8
К56
Історія України в особах: ХІХ століття [Текст] / [авт.кол.: В.С. Шандра (кер.) та ін.]. – К. : Україна, 2015. – 368 с. – ISBN 966-524-429-5.
ББК 63.3(4Укр)52
І-90
Крути: 29 січня 1918 р. [Текст] / [передм. І. Юхновського; упоряд. О. Бойко]. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2007. – 96с. – ISBN 966-355-006-0.
ББК 63.3(4Укр)611
К84
Люди Победы [Текст] : [фотоальбом : Телеканал " Интер" / голов. ред. А. Никитин]. – К. : Киевский Дом книги : Конформ Стайл, 2015. – 212 с. – ISBN 617-660-237-8.
ББК 63.3(4Укр)622,88
Л93
Макар, Ю. І. Від депортації до депортації: Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915-1947). У 3 т. [Текст] : Дослідження. Спогади. Документи. Т.3 / Ю. І. Макар, М. М. Горний, В. Ю. Макар. – Чернівці : Букрек, 2015. – 960 с. – Укр., рос., англ. та пол. мовами. – ISBN 966-399-668-4.
ББК 63.3(4Укр)6-38
М15
Котел, або Справа без терміну давності [Текст] / [за заг. ред. Л. Івшиної; упоряд. І. Капсамун]. – К. : Українська прес-група, 2015. – 272 с. – (Б-ка газети "День" "Україна Incognita"; №1) (Новітня історія для "чайників"). – ISBN 966-8152-64-1.
ББК 63.3(4Укр)64
К73
Торба, В. Я - свідок [Текст] : записки з окупованого Луганська / В. Торба ; [за заг. ред. Л. Івшиної]. – К. : Українська прес-група, 2015. – 384 с. – (Б-ка газети "День" "Україна Incognita" ; №2). – ISBN 966-8152-63-4.
ББК 63.3(4Укр)64
Т59
Катастрофа і тріумф. Історії українських Героїв [Текст] / [за заг. ред. Л. Івшиної; упоряд. М. Семенченко]. – К. : Українська прес-група, 2015. – 296 с. – (Б-ка газети "День" "Україна Incognita" ; №3). – ISBN 966-8152-65-8.
ББК 63.3(4Укр)64
К29
Дорошенко, О. Василь Стус [Текст] / О. Дорошенко. – Х. : Антологія, 2015. – 128 с. – ISBN 966-97343-3-4.
ББК 63.3(4Укр)6-8
Д69
Попович, М. В. Культура [Текст] : ил. энциклопедия Украины / М. В. Попович. – К. : Балтія-Друк, 2015. – 184 с. – ISBN 966-8137-62-4.
ББК 63.3(4Укр)-7я2
П58
Лаврик, О. В. Тисяча цікавих фактів про Україну [Текст] / О. В. Лаврик. – Х. : Аргумент-принт : Віват, 2015. – 256 с. – (Корисна книга). – ISBN 617-7246-29-8.
ББК 63.3(4Укр)я2
Л13
Ідзьо, В. Українська діаспора в Росії [Текст] : українсько-російські взаємовідносини: історія, наука, релігія : [зб. наук. праць] / В. Ідзьо. – Львів : БаК, 2002. – 304 с. – ISBN 966-7065-31-6.
ББК 63.3(4Укр=Рос)
І-29
Голдобин, А. И. Герои Запорожского края - полные кавалеры ордена Славы [Текст] : [докум. проза] / А. И. Голдобин. – Запорожье : Плюс 73, 2015. – 148 с. – ISBN 966-8612-66-4.
ББК 63.3(4Укр-4 Зап)622,88
Г60
Козловський, Б. Л. Дунаїв не забув, що містом колись був [Текст] : Давня і новітня історія України у долях людей одного села / Б. Л. Козловський, В. П. Лаба, М. М. Жолінська-Канака ; за ред. Ю.Я. Бобала. – Львів : Львівська політехніка, 2015. – 696 с. – ISBN 617-607-795-4.
ББК 63.3(4Укр-4 Льв)
К59
Історія Криму в запитаннях та відповідях [Текст] / [авт.кол.: О. Галенко (кер.) та ін.]. – К. : Наукова думка, 2015. – 525 с. – ISBN 966-00-1451-0.
ББК 63.3(4Укр-6Крм)
І-90
Кононенко, П. П. Свою Україну любіть... [Текст] / П. П. Кононенко. – К. : Твім інтер, 1996. – 224с.
ББК 63.5(4Укр)
К64
Лукашенко, Т. Українські обереги своїми руками [Текст] / Т. Лукашенко. – Х. : Аргумент-принт : Віват, 2015. – 224 с. – (Корисна книга). – ISBN 617-7246-52-6.
ББК 63.521(4Укр)-7
Л84
Облік, аналіз і контроль в управлінні суб‘єктами економіки [Текст] : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. і мол. учених; м. Львів; 15-16 жовтня 2015 р. / [відп. за вип. А.Г. Загородній]. – Львів : Львівська політехніка, 2015. – 260 с. – ISBN 617-607-833-3.
ББК 65.052я43
О-17
Го, Санни Т.-Х. Простота: секрет эффективного маркетинга [Текст] / Санни Т.-Х. Го ; пер. с англ. А.В. Дербеневой. – Д. : Баланс Бизнес Букс, 2006. – 176 с. – ISBN 966-8644-81-6.
ББК 65.291.3
Г57
Охріменко, О. О. Страховий захист: менеджмент, маркетинг, економіка безпеки (туристське підприємництво) [Текст] : Навчальний посібник / О. О. Охріменко. – К. : BeeZone, 2005. – 416с. – (Б-ка страхування). – ISBN 966-8283-15-5.
ББК 65.9(4Укр)271-21я73
О-92
Падерін, І. Д. Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Падерін, К. О. Сорока, К. В. Комарова. – 2-е вид., переробл. і допов. – Д. : ДДФА, 2015. – 260 с. – ISBN 966-8203-29-9.
ББК 65.9(4Укр)291.3я73
П12
Захарчин, Г. М. Мотивування й розвиток персоналу: культурологічний аспект [Текст] : монографія / Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова, Р. О. Винничук. – Львів : Львівська політехніка, 2015. – 284 с. – ISBN 617-607-790-9.
ББК 65.9(4Укр)291.6-21
З-38
Алєксєєв, І. В. Формування структури основних засобів науково-технічної підготовки виробництва [Текст] : монографія / І. В. Алєксєєв, А. С. Мороз, А. В. Мазур. – Львів : Львівська політехніка, 2015. – 172 с. – ISBN 617-607-800-5.
ББК 65.9(4Укр)305.4-55
А47
Заячук, М. Д. Геопросторова організація фермерського укладу України [Текст] : монографія / М. Д. Заячук. – Чернівці : Букрек, 2015. – 520 с. – ISBN 966-399-685-1.
ББК 65.9(4Укр)324.1
З-40
Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації [Текст] : зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Хмельницький; 8-9 жовтня 2015 р. / [за заг. ред. В.П. Синчака]. – Хмельницький : ХУУП, 2015. – 346 с. – ISBN 617-7169-41-2.
ББК 65.9(4Укр)я43
С83
Я познаю мир. Экономика [Текст] : детская энциклопедия / [авт.-сост. Р.С. Белоусов и др.]. – М. : Олимп : АСТ, 1999. – 496 с. – ISBN 5-7390-0141-2.
ББК 65я2
Я11
Тищик, Б. Й. Історія держави і права України: академічний курс [Текст] : підручник / Б. Й. Тищик, І. Й. Бойко. – К. : Ін Юре, 2015. – 808 с. – ISBN 966-313-526-7.
ББК 67.2(4Укр)я73
Т47
Парламентський контроль за сферою безпеки: принципи, механізми і практичні аспекти [Текст] : посіб. для парламентарів / [голов. ред. Ф.Флурі, А.-Б. Йонсон]. – Женева; К. : Патент, 2015. – 195 с.
ББК 67.300.621.3
П18
Шаповал, В. М. Конституційне право зарубіжних країн [Текст] : підручник / В. М. Шаповал. – 10-те вид., переробл. та допов. – К. : Ін Юре, 2015. – 320 с. – ISBN 966-313-527-4.
ББК 67.300я73
Ш24
Бориславська, О. М. Конституційне право зарубіжних держав [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. М. Бориславська, І. Я. Заяць, С. В. Різник. – К. : Ін Юре, 2015. – 360 с. – ISBN 966-313-511-3.
ББК 67.300я73
Б82
Україна. Конституція. Конституція України [Текст] : відповідає офіційному текстові / Україна. Конституція. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 56 с. – ISBN 617-673-240-2.
ББК 67.9(4Укр)300.11
У45
Дотримання прав дитини у приймальниках-розподільниках органів внутрішніх справ України [Текст] : доповідь за результатами моніторінгу / [редкол. М.К. Алєксєєнко та ін.]. – К. : АДЕФ-Україна, 2013. – 176 с. – ISBN 617-7156-06-1.
ББК 67.9(4Укр)300.32
Д70
Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина [Текст] : Всеукр. наук.-практ. конф. мол. вчених та студ; 14-15 травня 2015 р.; тези конф. / [редкол.: Л.А. Остапенко (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 392 с. – ISBN 966-2188-70-7.
ББК 67.9(4Укр)300.32я43
П78
Впровадження електронного врядування: досвід ЄС для України [Текст] : [збірка / ред. та упоряд. Л. Кудіна, О. Рязанцева]. – К. : Молодіжна Альтернатива, 2015. – 92 с.
ББК 67.9(4Укр)300.6
В80
Історія розвитку органів влади на території Чернівецької області [Текст] : монографія / С.М. Гакман, О.В. Добржанський, Т.В. Долинянська та ін. – Чернівці : Букрек, 2014. – 812 с. – ISBN 966-399-687-5.
ББК 67.9(4Укр)300.6-1
І-90
Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України шостого скликання [Текст] : Дев'ята сесія; 20 грудня 2011 р. - 13 січня 2012 р. : стенограф. звіт. Т. 35 / Україна. Верховна Рада ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – К. : Парламентське вид-во, 2015. – 648 с. – ISBN 966-922-013-4.
ББК 67.9(4Укр)300.621
У45
Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України шостого скликання [Текст] : Десята сесія; 7 лютого - 14 березня 2012 р. : стенограф. звіт. Т. 36 / Україна. Верховна Рада ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – К. : Парламентське вид-во, 2015. – 800 с. – ISBN 966-922-015-8.
ББК 67.9(4Укр)300.621
У45
Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України шостого скликання [Текст] : Дев'ята сесія; 3 листопада - 9 грудня 2011 р. : стенограф. звіт. Т. 34 / Україна. Верховна Рада ; [редкол.: В.О.Зайчук (голова) та ін.]. – К. : Парламентське вид-во, 2015. – 808 с. – ISBN 966-922-005-9.
ББК 67.9(4Укр)300.621
У45
Абрам'юк, І. А. Збірка практик - переможців конкурсу "Кращі практики місцевого самоврядування" 2014 року [Текст] / І. А. Абрам'юк, М. М. Юрченко ; [І.А. Абрам'юк, М.М. Юрченко]. – К. : К.І.С., 2015. – 112 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 617-684-116-6.
ББК 67.9(4Укр)300.7
А16
Правові позиції в адміністративному судочинстві України [Текст] / за заг. ред. О.М. Нечитайла ; [упоряд. М.І. Смокович, В.П. Базов]. – Офіц. вид. – К. : Ін Юре, 2015. – 848 с. – (Судова практика). – ISBN 966-313-521-2.
ББК 67.9(4укр)301.031.2
П68
Україна. Закон. Закон України "Про вищу освіту" [Текст] : Офіц. текст, прийнятий Верховною Радою України 1 липня 2014 р. / Україна. Закон. – офіц. вид. – К. : Ін Юре, 2014. – 164 с. – ISBN 966-313-503-8.
ББК 67.9(4Укр)301.121-32
У45
Адміністративно-правова освіта у персоналіях [Текст] : довідник / за заг.ред.: Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – К. : Ін Юре, 2015. – 352 с. – ISBN 966-313-517-5.
ББК 67.9(4Укр)301я2
А31
Адміністративне право України [Текст] : словник термінів / [кол. авт.: Д.Є. Андрєєва, А.В. Басов, Ю.Ю. Басова та ін.] ; за заг. ред.: Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – К. : Ін Юре, 2014. – 520 с. – ISBN 966-313-495-6.
ББК 67.9(4Укр)301я2
А31
Україна. Закон. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з постатейними матеріалами [Текст]. Кн.1. ст. 1-8 / Україна. Закон ; відп. ред. Б.М. Поляков; [уклад. Л.Г. Талан, О.В. Доброгорський]. – К. : Ін Юре, 2015. – 520 с. – ISBN 966-313-519-9.
ББК 67.9(4Укр)304.013-32
У45
Україна. Закон. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з постатейними матеріалами [Текст]. Кн.2. ст. 9-21 / Україна. Закон ; відп. ред. Б.М. Поляков; [уклад. Л.Г. Талан, О.В. Доброгорський]. – К. : Ін Юре, 2015. – 456 с. – ISBN 966-313-520-5.
ББК 67.9(4Укр)304.013-32
У45
Україна. Закон. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з постатейними матеріалами [Текст]. Кн.3. ст. 22-27 / Україна. Закон ; відп. ред. Б.М. Поляков; [уклад. Л.Г. Талан, О.В. Доброгорський]. – К. : Ін Юре, 2015. – 336 с. – ISBN 966-313-525-0.
ББК 67.9(4Укр)304.013-32
У45
Порука як вид забезпечення виконання зобов'язання [Текст] / відп. ред. В.І. Гуменюк; [авт. кол.: В.І. Гуменюк, О.Є. Бурлай, С.В. Павловська]. – офіц. вид. – К. : Ін Юре, 2015. – 160 с. – ISBN 966-313-514-4.
ББК 67.9(4Укр)304.213.61
П60
Право соціального забезпечення України [Текст] : підручник / за ред. П.Д. Пилипенка. – 3-є вид., переробл. і допов. – К. : Ін Юре, 2010. – 504с. – ISBN 966-313-441-3.
ББК 67.9(4Укр)305.2я73
П68
Ковальов, С. І. Запобігання вчиненню злочинів особами, які перебувають під адміністративним наглядом [Текст] : монографія / С. І. Ковальов. – Хмельницький : ХУУП, 2015. – 174 с. – ISBN 617-7169-45-0.
ББК 67.9(4Укр)308
К56
Панов, М. І. Вступ до навчального курсу "Кримінальне право України" [Текст] : лекція / М. І. Панов. – К. : Ін Юре, 2015. – 104 с. – ISBN 966-313-512-0.
ББК 67.9(4Укр)308я73
П16
Банкрутство [Текст] : [збірник] / за заг. ред. Б.М. Полякова. – Офіційне вид. – К. : Ін Юре, 2014. – 328 с. – (Судова практика). – ISBN 966-313-496-3.
ББК 67.9(4Укр)310.12
Б23
Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку [Текст] : [моногр. дослідж.] / [В.С. Бігун, І.Й. Бойко, Т.І. Бондарук та ін.] за ред. І.Б. Усенка. – К. : Наукова думка, 2014. – 501 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-1458-9.
ББК 67.9(4Укр)71-1
С89
Адвокати і правники - діячі Легіону Українських січових стрільців [Текст] : біографічний альбом / [упоряд. І.Б. Василик, О.С. Лугова, Б.В. Луговий]. – К. : КВІЦ, 2015. – 160 с. – ISBN 617-697-029-3.
ББК 67.9(4Укр)75-1
А28
Актуальні проблеми юридичної науки. У 2 ч. [Текст] : зб. тез Міжн. наук. конф."14-і осінні юридичні читання" м. Хмельницький; 23-24 жовтня 2015 р. Ч.1. Теор. та іст. держ. і права. Іст. політ. і прав. вчень. Філософія права. Коституційне право та ін / [відп. ред. Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : ХУУП, 2015. – 224 с. – ISBN 617-7169-43-6.
ББК 67я43
А43
Актуальні проблеми юридичної науки. У 2 ч. [Текст] : зб. тез Міжн. наук. конф."14-і осінні юридичні читання" м. Хмельницький; 23-24 жовтня 2015 р. Ч.2. Земелне право. Аграрне право. Еколог. право. Природоресурсне право та ін. / [відп. ред. Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : ХУУП, 2015. – 208 с. – ISBN 617-7169-44-3.
ББК 67я43
А43
Еко, У. Не сподівайтеся позбутися книжок [Текст] / У. Еко, Ж.-К. Кар‘єр ; Інтерв‘ю записав Ж.-Ф. де Тоннак; пер. з фр. І. Славінська. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 256 с. – ISBN 617-679-131-7.
ББК 71.034
Е45
Я познаю мир. Культура [Текст] : детская энциклопедия / [авт.-сост. Н.В.Чудакова]. – М. : АСТ, 1999. – 480 с. – ISBN 5-237-01474-7.
ББК 71я2
Я11
Освіта, наука і культура на Поділлі [Текст] = Education, science and culture on Podillya : зб. наук. праць. Т.21. Присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Шевченка / [редкол.: Л.В. Баженов та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : Оіюм, 2014. – 704 с. – Укр. та англ. мовами.
ББК 74.03(4Укр)я43
О-72
Обертинська, А. П. Бережи себе, малюк! [Текст] : навч. посіб. / А. П. Обертинська, З. В. Огороднійчук, А. С. Сичевський. – 2-е вид. переробл. та допов. – К. : Росава-Н, 2009. – 112 с. – ISBN 966-2000-01-6.
ББК 74.100.5
О-13
Барб-Галль, Ф. Як розмовляти з дітьми про мистецтво [Текст] / Ф. Барб-Галль ; пер. з фр. С. Рябчук. – Львів : Вид. Старого Лева, 2015. – 192 с. – ISBN 617-679-079-2.
ББК 74.200.544.2
Б24
Майбутнє Вінниччини - талановиті діти [Текст] / [голов. ред. та упоряд. В. Шеремета]. – Макарів : Перлина, 2015. – 176 с. – ISBN 966-97397-6-6.
ББК 74.200.58
М14
Майбутнє Волині - талановиті діти [Текст] / [голов. ред. та упоряд. В. Шеремета]. – Макарів : Перлина, 2015. – 112 с. – ISBN 966-97397-3-5.
ББК 74.200.58
М14
Майбутнє Львівщини - талановиті діти [Текст] / [голов. ред. та упоряд. В. Шеремета]. – 2-е вид. – Макарів : Перлина, 2015. – 111 с. – ISBN 966-97397-2-8.
ББК 74.200.58
М14
Майбутнє Одещини - талановиті діти [Текст] / [голов. ред. та упоряд. В. Шеремета]. – 2-е вид. – Макарів : Перлина, 2015. – 223 с. – ISBN 966-97397-4-2.
ББК 74.200.58
М14
Майбутнє Полтавщини - талановиті діти [Текст] / [голов. ред. та упоряд. В. Шеремета]. – Макарів : Перлина, 2015. – 160 с. – ISBN 966-97397-1-1.
ББК 74.200.58
М14
Майбутнє Черкащини - талановиті діти [Текст] / [голов. ред. та упоряд. В. Шеремета]. – Макарів : Перлина, 2015. – 144 с. – ISBN 966-97397-5-9.
ББК 74.200.58
М14
Організація роботи з розв'язання проблеми насильства в школі [Текст] : навч.-метод. посіб. / [упоряд.: Є.В. Дубровська, М.Е. Ясеновська]. – 2-е вид. – К. : Жіночий консорціум України, 2013. – 96 с. – ISBN 617-696-161-1.
ББК 74.200я7
О-64
Сак, Т. В. Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. В. Сак. – Чернівці : Букрек, 2015. – 184 с. – ISBN 966-399-690-5.
ББК 74.202.42
С15
Зливков, В. Л. Професійна ідентичність та особистість педагога [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Зливков. – Ніжин : Вид. ПП Лисенко М.М., 2014. – 132 с. – ISBN 617-640-135-3.
ББК 74.204.21я73
З-67
Прохоренко, Л. І. Формування саморегуляції на уроках математики у молодших школярів із затримкою психічного розвитку [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. І. Прохоренко. – Чернівці : Букрек, 2015. – 192 с. – ISBN 966-399-669-1.
ББК 74.56
П84
Долинний, Ю. О. Організаційно-методичні основи фізичної реабілітації студентів [Текст] : посібник / Ю. О. Долинний, Т. М. Лосік. – Краматорськ : ДДМА, 2013. – 64 с. – ISBN 966-379-632-1.
ББК 75.0я73
Д64
Столяров, В. И. Теория и методология современного физического воспитания: Состояние разработки и авторская концепция [Текст] : [монография] / В. И. Столяров. – К. : Олимпийская литература, 2015. – 704 с. – ISBN 966-8708-83-1.
ББК 75.1
С81
Петровська, Т. В. Майстерність спортивного педагога [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Петровська. – К. : Олімпійська література, 2015. – 184 с. – ISBN 966-8708-60-2.
ББК 75.14я73
П30
Теорія та методика підготовки спортсменів [Текст] : навч. посіб. / В.І. Кемкіна, О.С. Сокирко, В.О. Понаморьов, В.В. Кемкін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 150 с. – ISBN 617-529-097-2.
ББК 75.1я73
Т33
Неолімпійський спорт [Текст] : навч. посіб. / [Є.В. Імас, С.Ф. Матвєєв, О.В. Борисова та ін.]. – К. : Олімпійська література, 2015. – 184 с. – ISBN 966-8708-81-7.
ББК 75.4(0)я73
Н52
Сосина, В. Ю. Акробатика для всех [Текст] : [учеб.-метод. пособ.] / В. Ю. Сосина, В. А. Нетоля. – К. : Олимпийская литература, 2014. – 200 с. – ISBN 966-8708-78-4.
ББК 75.663я73
С66
Маслов, А. А. Танцующий Феникс. Тайны внутренних школ ушу [Текст] / А. А. Маслов. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 384 с. – (Мастера боевых искусств). – ISBN 5-222-03315-5.
ББК 75.715.8
М31
Больц, Н. Абетка медіа [Текст] / Н. Больц. – К. : Академія укр. преси : Центр вільної преси, 2015. – 177 с. – ISBN 966-2123-52-4.
ББК 76.0
Б79
Вогонь його серця [Текст] : Спогади про Анатолія Москаленка / [авт.-упоряд. Ю.В. Бондар]. – К. : Експрес-об‘ява, 2014. – 392 с. : 32 іл. – ISBN 966-97450-0-2.
ББК 76.003
В61
Життя і смерть Редактора [Текст] : Книга пам'яті Бориса Дерев'янка / [упоряд. Л.Г. Бурчо]. – Одеса : Прес-кур'єр, 2015. – 352 с. – (Золоті імена української журналістики ; Вип. 5). – Укр. і рос. мовами. – ISBN 966-2512-49-6.
ББК 76.003(4Укр)
Ж74
Одинська, Ж. О. Життя і доля. І знову зустрічі [Текст] : [інтерв'ю]. Ч.1 / Ж. О. Одинська. – Чернівці : Букрек, 2015. – 252 с. – ISBN 966-399-676-9.
ББК 76.02(4Укр)
О-42
Віки живуть в старому фоліанті [Текст] : Скарби медичної думки : [До 85-річчя Національної наукової медичної б-ки України / авт.-уклад. Р.І. Павленко, Т.А. Остапенко, Н.С. Харченко та ін.]. – К. : ФОП Коляда О.П., 2015. – 60 с. – ISBN 966-1557-44-3.
ББК 76.103
В43
Букет, Є. В. Нариси з історії Київської "Просвіти" [Текст] / Є. В. Букет. – К. : Просвіта, 2014. – 112 с. – ISBN 617-7201-05-1.
ББК 77.3(4Укр)
Б90
Я познаю мир. Коллекции и коллекционеры [Текст] : детская энциклопедия / [авт.-сост. С. Истомин]. – М. : АСТ, 1999. – 464 с. – ISBN 5-237-00689-2.
ББК 77.552я2
Я11
Большой новейший справочник по решению кроссвордов [Текст] : 100 000 слов / авт.-сост. И.И. Комарова. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Рипол классик, 2007. – 928 с. – (Новейшие справочники). – ISBN 5-7905-3499-7.
ББК 77.563.1я2
Б79
Бібліотека. Наука. Комунікація. В 2 ч. [Текст] : Матер. міжнар. наук. конф.; Київ, 6-8 жовтня 2015 р. : [збірка]. Ч.2 / [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2015. – 303 с. – ISBN 966-02-7337-5.
ББК 78.001я43
Б59
Бібліотека. Наука. Комунікація. В 2 ч. [Текст] : Матер. міжнар. наук. конф.; Київ, 6-8 жовтня 2015 р. : [збірка]. Ч.1 / [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2015. – 356 с. – ISBN 966-02-7706-9.
ББК 78.001я43
Б59
Nekriach, T. Make your way to public speaking [Текст] = Навчаймося виступати публічно : a textbook on rhetoric for translation students (and anyone learning to be persuasive) / T. Nekriach, R. Dovganchyna. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2015. – 280 р. – Англ. мовою. – ISBN 966-382-575-5.
ББК 80.7я73
N36
Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 9 кл. [Текст] / [уклад. О.Я. Коваленко та ін.]. – К. : Центр навчально-методичної літератури, 2011. – 224 с. – ISBN 617-626-070-7.
ББК 81.21Англ-922
З-41
Англійська мова. У 2 ч. [Текст] = Legal english : підручник. Ч.1 / [Л.В. Мисик, А.Л. Арцишевська, Н.О. Гриня та ін.] ; за заг.ред. Л.В. Мисик. – 2-е вид., випр. – К. : Ін Юре, 2015. – 368 с. – ISBN 966-313-530-4.
ББК 81.21Англ-923
А64
Закалюжний, М. М. Латинська мова і основи медичної термінології [Текст] : підручник / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. – 424 с. – ISBN 966-673-060-Х.
ББК 81.21Латн-923
З-18
Макар, Ю. І. Словник українсько-польський, польсько-український [Текст] / Ю. І. Макар, О. Ф. Слюсар. – Вид. 2-е. – Чернівці : Букрек, 2015. – 426 с.+ 310 s. – Книга-перекрутка. - В спільній обкл. з кн. Slownik ukrainsko-polski, polsko-ukrainski/ J. Makar, O. Slusar. – ISBN 966-399-661-5.
ББК 81.21Пол-4
М15
Середницька, А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб. / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. – К. : Знання, 2010. – 211 с. – ISBN 966-346-688-0.
ББК 81.21Укр-923
С32
Любашенко, О. В. Українська мова: Активні методи і форми навчання у вищій школі [Текст] : навч.-метод посіб. / О. В. Любашенко. – К. : ІЗМН, 2000. – 144 с. – ISBN 5-7763-2369-Х.
ББК 81.21Укр-923
Л93
Новий німецько-український українсько-німецький словник [Текст] : 60 000 слів та словосполучень / Ред. Е.І. Лисенко. – 2-ге вид., виправ. – К. : АСК, 2005. – 1024с. – (Нові словники). – ISBN 966-319-077-9.
ББК 81.2Нім-4
Н73
Актуальні проблеми слов‘янської філології [Текст] : міжвуз. зб. наук. ст. Вип. 18. Лінгвістика і літературознавство / [редкол.: О.Г. Астаф‘єв та ін.]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 476 с.
ББК 81я43
А43
Притчі. Пізнай і зміни себе [Текст] : [збірник / упоряд., опрац. текстів Д.С. Лафарович]. – Львів : Світ, 2015. – 476 с. – (Світовид). – ISBN 966-603-909-8.
ББК 82.3(0)-443
П77
Вода й вогонь в українських легендах та віруваннях [Текст] : [збірка] / упоряд. А.А. Ковтун. – К. : Успіх і кар'єра, 2015. – 144 с. – ISBN 966-2082-16-6.
ББК 82.3(4Укр)-4
В62
Іранські народні казки [Текст] / з перс. пер. Р. Гамада. – Тернопіль : Богдан, 2014. – 232 с. – (Скарби Сходу). – ISBN 966-10-2045-9.
ББК 82.3(5 Ірн)-4
І-77
Маруф-башмачник : избранные сказки, рассказы и повести из "Тысячи и одной ночи" [Текст] / пер. с араб. М.А. Салье; сост. И.М. Фильштинский. – М. : Правда, 1986. – 640 с. : ил.
ББК 82.3(5)+84(0)3
М29
Синдбад-мореход: избранные сказки, рассказы и повести из "Тысячи и одной ночи" [Текст] / пер. с араб. М.А. Салье; сост. И.М. Фильштинский. – М. : Правда, 1986. – 608 с. : ил.
ББК 82.3(5)+84(0)3
С38
Халиф на час: избранные сказки, рассказы и повести из "Тысячи и одной ночи" [Текст] : избранные сказки, рассказы и повести из "Тысячи и одной ночи" / пер. с араб. М.А. Салье; [сост. И.М. Фильштинский]. – М. : Правда, 1986. – 608 с.
ББК 82.3(5)-4
Х17
Царевич Камар аз-Заман и царевна Будур: избранные сказки, рассказы и повести из "Тысячи и одной ночи" [Текст] / пер. с араб. М.А. Салье; [сост. И.М. Фильштинский]. – М. : Правда, 1986. – 640с.
ББК 82.3(5)-4
Ц18
Казки добрих сусідів. У 4 кн. [Текст]. Кн.4. Золотоголова рибка : вірменські народні казки / [пер. С.П. Коцупія]. – К. : Кордон, 2015. – 112 с. – (Казки добрих сусідів). – ISBN 617-7027-00-2.
ББК 82.3(5Вір)-4
К14
Казки добрих сусідів. У 4 кн. [Текст]. Кн.3. Сонцева доня : грузинські народні казки / [пер. В.І. Воробйова]. – К. : Кордон, 2015. – 112 с. – (Казки добрих сусідів). – ISBN 617-7027-02-6.
ББК 82.3(5Гру)-4
К14
Казки добрих сусідів. У 4 кн. [Текст]. Кн.1. Сирота : туркменські народні казки / [пер. В.І. Воробйова]. – К. : Кордон, 2015. – 112 с. – (Казки добрих сусідів). – ISBN 966-1557-22-1.
ББК 82.3(5Тур)-4
К14
Казки добрих сусідів. У 4 кн. [Текст]. Кн.2. Красуня тисяча косиць : узбецькі народні казки / [пер. В.І. Воробйова]. – К. : Кордон, 2015. – 112 с. – (Казки добрих сусідів). – ISBN 617-7027-01-9.
ББК 82.3(5Узб)-4
К14
Городнюк, Н. А. Знаки необарокової культури Валерія Шевчука: компаративні аспекти [Текст] / Н. А. Городнюк. – К. : Твім інтер, 2006. – 216с. – ISBN 966-7430-22-7.
ББК 83.3(0) + 71.0
Г70
Історична ретроспектива в українській літературі [Текст] : зб. наук. праць / [редкол.: Г.Ф. Семенюк (голова) та ін.]. – К. : Київський ун-т, 2003. – 165 с. – (Б-ка ін-ту філології).
ББК 83.3(4Укр)
І-90
Шаф, О. В. Вінок сонетів у сучасній українській ліриці [Текст] : навч. посіб. / О. В. Шаф. – К. : Просвіта, 2015. – 232 с. – ISBN 617-7201-11-2.
ББК 83.3(4Укр)6я73
Ш30
Авраменко, О. М. Українська література. 6 кл. [Текст] : підручник / О. М. Авраменко, Л. П. Шабельникова. – К. : Грамота, 2010. – 296 с. – ISBN 966-349-006-3.
ББК 83.3(4Укр)я721
А21
Булгаков Михаил: Киевское эхо [Текст] : Воспоминания, письма / [сост. А.П. Кончаковский, С.П. Ноженко]. – К. : Адеф-Україна, 2015. – 328 с. – ISBN 617-7156-42-9.
ББК 83.34Рос6-8
Б90
Єсипенко, Д. О. Повісті Бориса Грінченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами": історія текстів і тексти в історії [Текст] / Д. О. Єсипенко. – К. : Наукова думка, 2015. – 157 с. – (Проект "Наукова книга" (молоді вчені)). – ISBN 966-00-1486-2.
ББК 83.34Укр1-8
Є83
Вісник: Літературознавчі студії [Текст] : До 10-ї річниці Незалежності України. Вип. 3 / [редкол.: О.Н. Мушкудіані (голов. ред.) та ін.]. – К. : Міжнародний ін-т лінгвістики і права, 2001. – 288 с. – ISBN 5-7763-2385-1.
ББК 83я43
В53
Античная литература. Греция [Текст] : антология. Ч.2. – М. : Высшая школа, 1989. – 383 с.
ББК 84(0)3
А72
Усі інші: Історії про кохання, насильство і пам'ять [Текст] : із сучасної німецької прози / [У. Альмут Зандиг, Ф. Гопе, Е. Гумель та ін.]; пер. за ред. Ю. Прохаська. – К. : Критика, 2015. – 312 с. – ISBN 966-8978-90-6.
ББК 84(4Нім)
У74
Светлов, В. Я.(Ивченко В.Я.). При дворе Тишайшего/ В.Я. Светлов. Царица-полячка; Оберегатель/ А.И.Лавинцев [Текст] : ист. романы / В. Я. Светлов. – Х. : БИВМ, 1994. – 608 с. – (Интимная жизнь монархов). – ISBN 5-7707-5694-2.
ББК 84(4Рос)
С24
Повести Древней Руси [Текст] / [коорд. серии О. Гладкова]. – М. : Изд-во Балуев, 2002. – 400с. – (Искусство древности). – ISBN 5-9289-0002-3.
ББК 84(4Рос)1
П42
Вайнер, А. Л. Есть город, который... [Текст] : Литературная и театральная Одесса в шаржах, пародиях, эпиграммах. Кн.2 / А. Л. Вайнер, Э. А. Кузнецов. – Одесса : Негоциант, 2002. – 348 с. – ISBN 966-691-036-5.
ББК 84(4Рос)6
В14
Зарев, В. Гончая; Гончая против Гончей [Текст] : [романы] / В. Зарев. – [Б.г] : Свят, 1990. – 356 с. + 139 с. – Книга-перевертка. - В общ. обл. с кн. Неуловимый/ Д. Начев.
ББК 84(4Рос)6
З-34
Я люблю Батьківщину [Текст] : зб. творів школярів / [упоряд. В.С. Станіч]. – К. : ОВК, 2015. – 80 с. – ISBN 617-7159-07-9.
ББК 84(4Укр)6
Я11
Наш край Любачівщина [Текст]. Вип.9 / [ред. Ю.І. Судин, А.Ю. Судин]. – Львів : Растр-7, 2015. – 100 c. – ISBN 617-7045-86-0.
ББК 84(4Укр)6
Н37
Богатые тоже плачут [Текст]. Кн.1 / [ред. Н. Ещенко]. – М. : АСТ, 1992. – 544 с. – (Зарубежный кинороман). – ISBN 5-88196-057-2.
ББК 84(7Бра)
Б73
Кварри, Н. Смерть крестного отца/ Н. Кварри. Торговцы женами/ Ч. Бэк. Золотые рыбки/ Р. Чандлер [Текст] : [сборник] / Н. Кварри. – С.Пб. : Братство, 1993. – 303 с. – (Библиотека популярного романа). – ISBN 5-87918-012-3.
ББК 84(7США)
К32
Посадас, К. Добрые слуги дьявола [Текст] : [роман] / К. Посадас. – М. : АСТ : Хранитель, 2007. – 349 с. – ISBN 5-17-042731-4.
ББК 84.4 Ісп
П61
Еко, У. Номер нуль [Текст] : роман / У. Еко ; [пер. з італ. Ю.В. Григоренко]. – Х. : Фоліо, 2015. – 191 с. – (Карта світу). – ISBN 966-03-7212-2.
ББК 84.4 Іта
Е45
Малерба, Л. Змея [Текст] : Сб. романов / Л. Малерба. – М. : Махаон, 2003. – 448с. – (Современная классика). – ISBN 5-18-000502-7.
ББК 84.4 Іта
М18
Содомка, М. Як змайструвати літак [Текст] / М. Содомка ; пер. з чеської Т. Савченко. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 55 с. – ISBN 617-679-149-2.
ББК 84.4 Чес
С57
Хандке, П. Учение горы Сен-Виктуар [Текст] : романы / П. Хандке. – С.Пб. : Азбука-классика, 2006. – 384 с. – (Шаги/Schritte). – ISBN 5-91181-014-Х.
ББК 84.4Авт
Х19
Уотсон, Й. Книга звезд [Текст] : [романы] / Й. Уотсон. – С.Пб. : Азбука-классика, 2004. – 576 с. – (Science Faction). – ISBN 5-352-01142-9.
ББК 84.4Вел
У65
Кристи, А. Драма в трех актах; Вилла "Белый конь"; Загадка "Эндхауза" [Текст] / А. Кристи. – М. : Русская тройка, 1990. – 464 с.
ББК 84.4Вел
К82
Кристи, А. Загадка Эндхауза; Восточный экспресс; Десять негритят; Убийство Роджера Экройда [Текст] : романы / А. Кристи. – М. : Правда, 1991. – 704 с. – ISBN 5-253-00203-0.
ББК 84.4Вел
К82
Діккенс, Ч. Різдвяна пісня [Текст] : [повість] / Ч. Діккенс ; переказ Д. Тавнер; іл. К. Доннеллі; пер. з англ. І. Бондаренко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. – 64 с. – (Час читати). – ISBN 966-10-3982-6.
ББК 84.4Вел
Д45
Керрол, Л. Алісині пригоди у Дивокраї; Аліса у Задзеркаллі [Текст] : [повісті] / Л. Керрол ; з англ. пер. В. Корнієнко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2013. – 432 с. – ISBN 966-408-118-1.
ББК 84.4Вел
К36
Рейнольдс, А. Город бездны [Текст] : [фантаст. роман] / А. Рейнольдс. – М. : АСТ : Люкс, 2004. – 617 с. – (Золотая б-ка фантастики). – ISBN 5-17-023017-6.
ББК 84.4Вел
Р35
Рейнольдс, А. Космический Апокалипсис [Текст] : [роман] / А. Рейнольдс. – М. : АСТ, 2002. – 638 с. – (Золотая б-ка фантастики). – ISBN 5-17-008007-7.
ББК 84.4Вел
Р35
Остен, Д. Нортенгерское аббатство [Текст] : [роман] / Д. Остен. – М. : АСТ, 2005. – 317 с. – ISBN 5-17-027800-4.
ББК 84.4Вел
О-76
Ролінг, Д.-К. Гаррі Поттер і в‘язень Азкабану [Текст] / Д.-К. Ролінг ; з англ. пер. В. Морозов ; за ред. І. Малковича. – Вид. 24-е. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 382 с. – ISBN 966-7047-36-8.
ББК 84.4Вел
Р67
Несбьо, Ю. Син [Текст] : скандинав. гостросюжет. роман / Ю. Несбьо ; [пер. з англ. В.Б. Чайковського]. – Х. : Фоліо, 2014. – 574 с. – (Карта світу). – ISBN 966-03-7041-8.
ББК 84.4Нор
Н55
Сапковский, А. Владычица Озера [Текст] : [роман] / А. Сапковский. – М. : АСТ, 1999. – 512 с. – (Век Дракона). – ISBN 5-237-04237-6.
ББК 84.4Пол
С19
Хмелевская, И. Клин клином [Текст] : [роман] / И. Хмелевская ; пер. с пол. Л. Ермиловой. – М. : Фантом Пресс Интер В.М., 1997. – 237 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-86471-010-5.
ББК 84.4Пол
Х65
Хмелевская, И. Дикий белок [Текст] : [роман] / И. Хмелевская. – М. : Фантом Пресс, 2010. – 351 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-86471-504-8.
ББК 84.4Пол
Х65
Хмелевская, И. Бесконечная шайка [Текст] : [роман] / И. Хмелевская. – М. : Фантом Пресс, 2010. – 318 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-86471-498-0.
ББК 84.4Пол
Х65
Хмелевская, И. Подозреваются все [Текст] : [роман] / И. Хмелевская. – М. : Фантом Пресс, 2010. – 286 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-86471-506-2.
ББК 84.4Пол
Х65
Мережковский, Д. С. Вечные спутники [Текст] : [портреты из всемирной литературы] / Д. С. Мережковский. – С.Пб. : Азбука-классика, 2007. – 416 с. – ISBN 5-91181-474-8.
ББК 84.4Рос1
М52
Куликова, Г. М. Салон медвежьих услуг [Текст] : [повесть] / Г. М. Куликова. – М. : Эксмо, 2004. – 320 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-669-02715-7.
ББК 84.4Рос6
К90
Абдуллаев, Ч. Английский бульвар [Текст] : [роман] / Ч. Абдуллаев. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 316 с. – ISBN 5-17-015427-5.
ББК 84.4Рос6
А13
Платова, В. Е. Тингль - Тангль [Текст] : роман / В. Е. Платова. – М. : Астрель : АСТ, 2007. – 413 с. – ISBN 5-271-16904-5.
ББК 84.4Рос6
П37
Литвинова, А. В. Даже ведьмы умеют плакать [Текст] : [роман] / А. В. Литвинова, С. В. Литвинов ; Анна и Сергей Литвиновы. – М. : Эксмо, 2007. – 352 с. – (Две звезды российского детектива). – ISBN 5-699-10003-2.
ББК 84.4Рос6
Л64
Соболева, Л. П. Луна за решеткой [Текст] : [роман] / Л. П. Соболева. – М. : Эксмо, 2007. – 352 с. – (Леди Vа-bank). – ISBN 5-699-20641-4.
ББК 84.4Рос6
С54
Беликов, В. Н. Непробиваемый [Текст] : [романы] / В. Н. Беликов. – М. : Эксмо-Пресс, 1999. – 384 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-003409-1.
ББК 84.4Рос6
Б43
Стругацкий, А. Н. Понедельник начинается в субботу [Текст] : [фантаст. повесть] / А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий. – Донецк : Сталкер, 2003. – 332 с. – (Миры братьев Стругацких). – ISBN 966-696-176-8.
ББК 84.4Рос6
С87
Вильмонт, Е. Н. Перевозбуждение примитивной личности [Текст] : [роман] / Е. Н. Вильмонт. – М. : Олимп : АСТ : Астрель, 2004. – 270 с. – (Русский романс). – ISBN 5-7390-1446-8.
ББК 84.4Рос6
В46
Устинова, Т. В. Большое зло и мелкие пакости [Текст] : [роман] / Т. В. Устинова. – М. : Эксмо, 2006. – 352 с. – (New детектив). – ISBN 5-699-10458-5.
ББК 84.4Рос6
У80
Устинова, Т. В. Большое зло и мелкие пакости [Текст] : [роман] / Т. В. Устинова. – М. : Эксмо, 2009. – 352 с. – ISBN 5-699-29758-0.
ББК 84.4Рос6
У80
Устинова, Т. В. Я - судья : Божий дар [Текст] : [роман] / Т. В. Устинова, П. Астахов. – М. : Эксмо, 2010. – 352 с. – ISBN 5-699-42600-3.
ББК 84.4Рос6
У80
Устинова, Т. В. Миф об идеальном мужчине [Текст] : [роман] / Т. В. Устинова. – М. : Эксмо, 2004. – 352 с. – (Русский бестселлер) (Первая среди лучших). – ISBN 5-699-03023-9.
ББК 84.4Рос6
У80
Устинова, Т. В. Пять шагов по облакам [Текст] : [роман] / Т. В. Устинова. – М. : Эксмо, 2007. – 352 с. – (New детектив). – ISBN 5-699-16887-3.
ББК 84.4Рос6
У80
Устинова, Т. В. От первого до последнего слова [Текст] : [роман] / Т. В. Устинова. – М. : Эксмо, 2008. – 352 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-26397-4.
ББК 84.4Рос6
У80
Андреева, Н. В. Муж за алиби [Текст] : роман / Н. В. Андреева. – М. : Астрель : АСТ, 2004. – 396 с. – (Детектив). – ISBN 5-17-021052-3.
ББК 84.4Рос6
А65
Андреева, Н. В. Грозы медового месяца [Текст] : [роман] / Н. В. Андреева. – М. : АСТ : Астрель : Люкс, 2005. – 413 с. – (Городской роман). – ISBN 5-17-031074-9.
ББК 84.4Рос6
А65
Токарева, В. С. Один кубик надежды [Текст] : повести, рассказы / В. С. Токарева. – М. : Эксмо, 1997. – 400 с. – (Очарованная душа). – ISBN 5-251-00056-1.
ББК 84.4Рос6
Т51
Маринина, А. Б. Не мешайте палачу [Текст] : [повесть] / А. Б. Маринина. – М. : Эксмо-Пресс, 1998. – 448 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-000385-4.
ББК 84.4Рос6
М26
Маринина, А. Б. Черный список [Текст] : [роман] / А. Б. Маринина. – М. : Эксмо-Пресс, 2002. – 320 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-000388-9.
ББК 84.4Рос6
М26
Маринина, А. Б. Все не так. В 2 т. [Текст] : [роман]. Т.2 / А. Б. Маринина. – М. : Эксмо, 2007. – 288 с. – ISBN 5-699-23648-0.
ББК 84.4Рос6
М26
Маринина, А. Б. Мужские игры. В 2 т. [Текст] : [роман]. Т.2 / А. Б. Маринина. – М. : Эксмо, 2004. – 320 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-06566-0.
ББК 84.4Рос6
М26
Маринина, А. Б. Стечение обстоятельств [Текст] : [повесть] / А. Б. Маринина. – М. : Эксмо-Пресс, 2000. – 320 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-000381-1.
ББК 84.4Рос6
М26
Лукьяненко, С. В. Ночной дозор: Исключительно для своих [Текст] / С. В. Лукьяненко. – М. : АСТ, 2005. – 205 с. – (Звездный лабиринт). – ISBN 5-17-026685-5.
ББК 84.4Рос6
Л84
Серова, М. С. Сладкая парочка [Текст] : [повести] / М. С. Серова. – М. : Эксмо-Пресс, 1999. – 432 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-000888-0.
ББК 84.4Рос6
С32
Михалкова, Е. Жизнь под чужим солнцем [Текст] : [роман] / Е. Михалкова. – М. : Эксмо, 2008. – 320 с. – (Детектив-событие). – ISBN 5-699-29284-4.
ББК 84.4Рос6
М69
Улицкая, Л. Е. Люди нашего царя [Текст] : роман / Л. Е. Улицкая. – М. : Эксмо, 2009. – 512 с. – (Большая литература). – ISBN 5-699-27943- 2.
ББК 84.4Рос6
У48
Бабкин, М. А. Слимперия [Текст] : роман / М. А. Бабкин. – М. : Армада : Альфа-книга, 2002. – 347 с. – (Фантастический боевик). – ISBN 5-93556-229-4.
ББК 84.4Рос6
Б12
Зощенко, М. М. Столичная штучка [Текст] : [рассказы, фейлетоны] / М. М. Зощенко. – М. : Олма-Пресс, 2000. – 351 с. – (Имена. Классика). – ISBN 5-224-01387-9.
ББК 84.4Рос6
З-88
Васильев, В. Н. Лик Черной Пальмиры [Текст] : [фантаст. роман] / В. Н. Васильев. – М. : АСТ : Ермак, 2003. – 318 с. – (Звездный лабиринт. Ночной дозор). – ISBN 5-17-018249-Х.
ББК 84.4Рос6
В19
Костюков, Л. Великая страна [Текст] : роман / Л. Костюков. – М. : Иностранка : Пушкинская библиотека, 2002. – 272 с. – (Русская литература). – ISBN 5-94145-067-2.
ББК 84.4Рос6
К72
Герасимов, С. В. Логика прыжка через смерть [Текст] : [фантаст. роман] / С. В. Герасимов. – М. : АСТ, 2001. – 366 с. – (Звездный лабиринт ; вып. 9). – ISBN 5-17-008621-0.
ББК 84.4Рос6
Г37
Севела, Э. Зуб мудрости; Одесса-мама [Текст] : повесть, киносценарий / Э. Севела. – М. : АСТ : Транзиткнига, 2006. – 382 с. – (Классическая и современая проза). – ISBN 5-17-036959-Х.
ББК 84.4Рос6
С28
Михайлова, Е. Сломанные крылья [Текст] : [роман] / Е. Михайлова. – М. : Эксмо, 2010. – 320 с. – (Детектив-событие). – ISBN 5-699-44815-9.
ББК 84.4Рос6
М69
Малышева, А. Западня [Текст] : [роман] / А. Малышева. – М. : Центрполиграф, 2000. – 425 с. – (Черная метка). – ISBN 5-227-00698-9.
ББК 84.4Рос6
М20
Токарева, В. С. Маша и Феликс [Текст] : [рассказы]. Вып.4 / В. С. Токарева. – М. : АСТ, 1999. – 400 с. – ISBN 5-237-01795-9.
ББК 84.4Рос6
Т51
Арканов, А. М. Антология Сатиры и Юмора России ХХ века [Текст] / А. М. Арканов. – М. : Эксмо-Пресс, 2001. – 544 с. – (Антология Сатиры и Юмора России ХХ века ; т.1). – ISBN 5-04-004354-6.
ББК 84.4Рос6
А82
Липскеров, Д. Родичи [Текст] : роман / Д. Липскеров. – М. : Эксмо, 2002. – 416 с. – ISBN 5-04-088112-6.
ББК 84.4Рос6
Л61
Костин, С. Повелители тьмы [Текст] : [фантаст. роман] / С. Костин. – М. : АСТ, 2000. – 416 с. – (Заклятые миры). – ISBN 5-17-001080-Х.
ББК 84.4Рос6
К72
Мартьянов, А. Низвергатели легенд [Текст] : [роман] / А. Мартьянов. – М. : АСТ, 2000. – 416 с. – (Звездный лабиринт). – ISBN 5-17-000468-0.
ББК 84.4Рос6
М29
Шелудченко, С. М. Воины Шамбалы [Текст] : роман / С. М. Шелудченко. – М. : Армада : Альфа-книга, 2000. – 421 с. – (Фантастический боевик). – ISBN 5-93556-048-8.
ББК 84.4Рос6
Ш44
Чижов, Е. Темное прошлое человека будущего [Текст] : роман, повести / Е. Чижов. – М. : Олма-Пресс, 2002. – 380 с. – (Оригинал: Литература категории А). – ISBN 5-224-03877-4.
ББК 84.4Рос6
Ч-59
Горшков, В. С. Хищники [Текст] : роман / В. С. Горшков. – М. : Эксмо, 1996. – 400 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-85585-742-5.
ББК 84.4Рос6
Г70
Костин, С. Подопечный [Текст] : [фантаст. роман] / С. Костин. – М. : АСТ, 2000. – 448 с. – (Заклятые миры). – ISBN 5-17-003087-8.
ББК 84.4Рос6
К72
Прозоров, А. Легион: Карфаген атакует [Текст] / А. Прозоров, А. Я. Живой. – С.Пб. : Лениздат : Ленинград, 2008. – 448 с. – ISBN 5-289-02598-7.
ББК 84.4Рос6
П79
Бушков, А. А. Серый ферзь [Текст] : сериал. Кн.1. Рыцарь из ниоткуда / А. А. Бушков. – С.Пб.; М. : Нева : Олма-Пресс, 2002. – 383 с. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-1926-7.
ББК 84.4Рос6
Б94
Бушков, А. А. Серый ферзь [Текст] : сериал. Кн.2. Чужой среди чужих / А. А. Бушков. – С.Пб.; М. : Нева : Олма-Пресс, 2002. – 383 с. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-1925-9.
ББК 84.4Рос6
Б94
Бушков, А. А. Серый ферзь [Текст] : сериал. Кн.3. Это и моя война / А. А. Бушков. – С.Пб.; М. : Нева : Олма-Пресс, 2002. – 383 с. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-1924-0.
ББК 84.4Рос6
Б94
Бушков, А. А. Серый ферзь [Текст] : сериал. Кн.4. Летающие острова / А. А. Бушков. – С.Пб.; М. : Нева : Олма-Пресс, 2002. – 383 с. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-1323-2.
ББК 84.4Рос6
Б94
Бушков, А. А. Серый ферзь [Текст] : сериал. Кн.5. Высокое искусство бегства / А. А. Бушков. – С.Пб.; М. : Нева : Олма-Пресс, 2002. – 383 с. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-1920-8.
ББК 84.4Рос6
Б94
Бушков, А. А. Серый ферзь [Текст] : сериал. Кн.6. Страсти по принцессе / А. А. Бушков. – С.Пб.; М. : Нева : Олма-Пресс, 2002. – 383 с. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-1919- 4.
ББК 84.4Рос6
Б94
Донцова, Д. А. Легенда о трех мартышках [Текст] : [роман] / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2009. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-36069-7.
ББК 84.4Рос6
Д67
Донцова, Д. А. Созвездие жадных псов [Текст] : [роман] / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2005. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-10425-9.
ББК 84.4Рос6
Д67
Донцова, Д. А. Золотое правило Трехпудовочки [Текст] : [роман] / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2010. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-40826-9.
ББК 84.4Рос6
Д67
Донцова, Д. А. Домик тетушки лжи [Текст] : [роман] / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2004. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-010248-8.
ББК 84.4Рос6
Д67
Донцова, Д. А. Али-Баба и сорок разбойниц [Текст] : [роман] / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2004. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-06033-2.
ББК 84.4Рос6
Д67
Донцова, Д. А. Квазимодо на шпильках [Текст] : [роман] / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2004. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-05503-7.
ББК 84.4Рос6
Д67
Донцова, Д. А. Клетчатая зебра [Текст] : [роман] / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2009. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-38525-6.
ББК 84.4Рос6
Д67
Донцова, Д. А. Агент 013 [Текст] : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2010. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-45581-2.
ББК 84.4Рос6
Д67
Донцова, Д. А. Бабочка в гипсе [Текст] : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2010. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-43566-1.
ББК 84.4Рос6
Д67
Донцова, Д. А. Фея с золотыми зубами [Текст] : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2010. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-44531-8.
ББК 84.4Рос6
Д67
Донцова, Д. А. Привидение в кроссовках [Текст] : [роман] / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2008. – 320 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-21349-8.
ББК 84.4Рос6
Д67
Донцова, Д. А. Лампа разыскивает Алладина [Текст] : [роман] / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2008. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-21095-4.
ББК 84.4Рос6
Д67
Донцова, Д. А. Лампа разыскивает Алладина [Текст] : [роман] / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2005. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-13063-2.
ББК 84.4Рос6
Д67
Донцова, Д. А. Любимые забавы папы Карло [Текст] : [роман] / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2006. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-16687-4.
ББК 84.4Рос6
Д67
Донцова, Д. А. Гений страшной красоты [Текст] : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2011. – 352 с. – ISBN 5-699-53090-8.
ББК 84.4Рос6
Д67
Незнанский, Ф. Е. Убийство за кулисами [Текст] : [роман] / Ф. Е. Незнанский. – М. : Олимп : Эксмо, 2006. – 336 с. – (Марш Турецкого). – ISBN 5-699-17697-7.
ББК 84.4Рос6
Н44
Незнанский, Ф. Е. Ошейники для волков [Текст] : роман / Ф. Е. Незнанский. – М. : АСТ : Олимп, 2000. – 432 с. – (Марш Турецкого ; вып.35). – ISBN 5-7390-0673-2.
ББК 84.4Рос6
Н44
Александрова, Н. Н. Труп в холодильнике [Текст] : [роман] / Н. Н. Александрова. – М. : АСТ : Астрель, 2010. – 285 с. – ISBN 5-17-068730-5.
ББК 84.4Рос6
А46
Александрова, Н. Н. Любовница тени [Текст] : [повесть] / Н. Н. Александрова. – М. : Эксмо-Пресс, 2001. – 320 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-007866-8.
ББК 84.4Рос6
А46
Полякова, Т. В. Невинные дамские шалости [Текст] : [повесть] / Т. В. Полякова. – М. : Эксмо, 2003. – 320 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-001346-9.
ББК 84.4Рос6
П54
Полякова, Т. В. Отпетые плутовки [Текст] : [повесть] / Т. В. Полякова. – М. : Эксмо, 2007. – 320 с. – (Авантюрный детектив). – ISBN 5-699-16817-0.
ББК 84.4Рос6
П54
Полякова, Т. В. Все точки над і [Текст] : [роман] / Т. В. Полякова. – М. : Эксмо, 2007. – 320 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-24803-2.
ББК 84.4Рос6
П54
Полякова, Т. В. Леди Феникс [Текст] : [роман] / Т. В. Полякова. – М. : Эксмо, 2008. – 320 с. – (Авантюрный детектив). – ISBN 5-699-21743-4.
ББК 84.4Рос6
П54
Войнович, В. М. Монументальна пропаганда [Текст] : роман / В. М. Войнович ; пер. з рос. М. Каменюка. – К. : Дніпро, 2015. – 376 с. – ISBN 966-578-252-0.
ББК 84.4Рос6
В65
Маринина, А. Б. Смерть и немного любви [Текст] : [роман] / А. Б. Маринина. – М. : Эксмо, 2003. – 352 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-00607-9.
ББК 84.4Рос6
М26
Маринина, А. Б. Все не так. В 2 т. [Текст] : [роман]. Т.1 / А. Б. Маринина. – М. : Эксмо, 2007. – 288 с. – ISBN 5-699-23647-3.
ББК 84.4Рос6
М26
Маринина, А. Б. Призрак музыки. В 2 т. [Текст] : [роман]. Т.2 / А. Б. Маринина. – М. : Эксмо-Пресс, 2000. – 320 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-003695-7.
ББК 84.4Рос6
М26
Маринина, А. Б. Седьмая жертва. В 2 т. [Текст] : [роман]. Т.1 / А. Б. Маринина. – М. : Эксмо-Пресс : Эксмо-Маркет, 2000. – 384 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-004881-5.
ББК 84.4Рос6
М26
Маринина, А. Б. Чувство льда. В 2 кн. [Текст] : [роман]. Кн.1 / А. Б. Маринина. – М. : Эксмо, 2007. – 352 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-21692-5.
ББК 84.4Рос6
М26
Маринина, А. Б. Чувство льда. В 2 кн. [Текст] : [роман]. Кн.2 / А. Б. Маринина. – М. : Эксмо, 2007. – 352 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-21694-9.
ББК 84.4Рос6
М26
Устинова, Т. В. Седьмое небо [Текст] : [роман] / Т. В. Устинова. – М. : Эксмо, 2006. – 352 с. – (New детектив). – ISBN 5-699-11539-0.
ББК 84.4Рос6
У80
Константинов, А. Сочинитель [Текст] : [роман] / А. Константинов. – С.Пб.; М. : Нева : Олма-Пресс, 2001. – 383 с. – (Русский проект). – ISBN 5-224-02187-1.
ББК 84.4Рос6
К65
Данилова, А. В. Танцующая на волнах [Текст] : [повесть] / А. В. Данилова. – М. : Эксмо, 2005. – 288 с. – (Леди-детектив). – ISBN 5-699-12436-5.
ББК 84.4Рос6
Д18
Данилова, А. В. Услуги особого рода [Текст] : [повесть] / А. В. Данилова. – М. : Эксмо, 2003. – 320 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-03433-1.
ББК 84.4Рос6
Д18
Александрова, Н. Змеиный поцелуй [Текст] : [роман] / Н. Александрова. – С.Пб.; М. : Нева, 2005. – 320 с. – (Авантюрный роман). – ISBN 5-7654-3258-1.
ББК 84.4Рос6
А46
Александрова, Н. Охота на гиену [Текст] : [роман] / Н. Александрова. – С.Пб. : Нева, 2004. – 319 с. – (Авантюрный детектив). – ISBN 5-7654-3572-6.
ББК 84.4Рос6
А46
Токарева, В. Римские каникулы [Текст] : повести и рассказы / В. Токарева. – М. : Локид, 1996. – 413 с. – (Палитра). – ISBN 5-320-00043-Х.
ББК 84.4Рос6
Т51
Парфенова, А. Г. Танцующая с Ауте [Текст] : роман / А. Г. Парфенова. – М. : Армада : Альфа-книга, 2002. – 473 с. – (Фантастический боевик). – ISBN 5-93556-167-0.
ББК 84.4Рос6
П18
Орловский, Г. Ю. Ричард Длинные Руки - сеньор [Текст] : [фантаст. роман] / Г. Ю. Орловский. – М. : Эксмо, 2006. – 480 с. – (Баллады о Ричарде Длинные Руки). – ISBN 5-699-07481-3.
ББК 84.4Рос6
О-66
Орловский, Г. Ю. Ричард Длинные Руки - пфальцграф [Текст] : [фантаст. роман] / Г. Ю. Орловский. – М. : Эксмо, 2007. – 480 с. – (Баллады о Ричарде Длинные Руки). – ISBN 5-699-19952-7.
ББК 84.4Рос6
О-66
Орлов, А. Схватка без правил [Текст] : роман / А. Орлов. – М. : Армада : Альфа-книга, 2002. – 438 с. – (Фантастический боевик). – ISBN 5-93556-188-3.
ББК 84.4Рос6
О-66
Первухина, Н. Имя для ведьмы [Текст] : роман / Н. Первухина. – М. : Армада : Альфа-книга, 2003. – 410 с. – ISBN 5-93556-317-7.
ББК 84.4Рос6
П26
Федорова, Е. Трое за Ларцом [Текст] : роман / Е. Федорова. – М. : Армада : Альфа-книга, 2003. – 379 с. – ISBN 5-93556-307-Х.
ББК 84.4Рос6
Ф33
Сухов, Е. Е. Я - вор в законе [Текст] / Е. Е. Сухов. – М. : АСТ-Пресс, 2001. – 432 с. – ISBN 5-7805-0260-9.
ББК 84.4Рос6
С91
Шилова, Ю. В. Я буду мстить [Текст] : [роман] / Ю. В. Шилова. – М. : Астрель : АСТ : Рипол классик, 2003. – 320 с. – (Русское криминальное чтиво). – ISBN 5-17-010340-9.
ББК 84.4Рос6
Ш59
Акунин, Б. Внеклассное чтение [Текст] : [роман]. Кн.2 / Б. Акунин. – М. : Олма Медиа Групп, 2009. – 381 с. – (Романы Б. Акунина). – ISBN 5-373-00779-5.
ББК 84.4Рос6
А44
Жукова-Гладкова, М. Одноклассницы на миллион $ [Текст] : [роман] / М. Жукова-Гладкова. – М. : Эксмо, 2008. – 416 с. – (Детективный дамский клуб). – ISBN 5-699-25296-1.
ББК 84.4Рос6
Ж86
Донцова, Д. А. Домик тетушки лжи [Текст] : [роман] / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2003. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-010248-8.
ББК 84.4Рос6
Д67
Донцова, Д. А. За всеми зайцами [Текст] : [повесть] / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2002. – 320 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-005288-Х.
ББК 84.4Рос6
Д67
Донцова, Д. А. Старуха Кристи - отдыхает!; Британец китайского производства [Текст] : роман, повесть / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2006. – 416с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-15958-4.
ББК 84.4Рос6
Д67
Донцова, Д. А. Но-шпа на троих [Текст] : [роман] / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2004. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-06877-5.
ББК 84.4Рос6
Д67
Донцова, Д. А. Темное прошлое Конька-Горбунка [Текст] : [повесть и рассказы] / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2009. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-35753-6.
ББК 84.4Рос6
Д67
Донцова, Д. А. Ромео с большой дороги [Текст] : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2007. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-19681-1.
ББК 84.4Рос6
Д67
Веллер, М. Пониматель [Текст] / М. Веллер. – М. : АСТ, 2005. – 382 с. – ISBN 5-17-033987-7.
ББК 84.4Рос6
В27
Ливадный, А. Л. Третья раса [Текст] : [фантаст. роман] / А. Л. Ливадный. – М. : Эксмо-Пресс, 2002. – 352 с. – (Стальная Крыса). – ISBN 5-04-009142-7.
ББК 84.4Рос6
Л55
Незнанский, Ф. Е. Расчет пулей [Текст] : [роман] / Ф. Е. Незнанский. – М. : АСТ : Олимп, 2003. – 315 с. – (Марш Турецкого). – ISBN 5-17-020520-1.
ББК 84.4Рос6
Н44
Незнанский, Ф. Е. Московский Бродвей [Текст] : [роман] / Ф. Е. Незнанский. – М. : АСТ : Олимп, 2003. – 316 с. – (Господин адвокат). – ISBN 5-17-017022-Х.
ББК 84.4Рос6
Н44
Полякова, Т. В. Миллионерша желает познакомиться [Текст] : [повесть] / Т. В. Полякова. – М. : Эксмо, 2006. – 320 с. – (Авантюрный детектив). – ISBN 5-699-16474-Х.
ББК 84.4Рос6
П54
Полякова, Т. В. Мавр сделал свое дело [Текст] : [роман] / Т. В. Полякова. – М. : Эксмо, 2006. – 352 с. – (Авантюрный детектив). – ISBN 5-699-16738-2.
ББК 84.4Рос6
П54
Полякова, Т. В. Капкан на спонсора [Текст] : [повесть] / Т. В. Полякова. – М. : Эксмо, 2007. – 320 с. – (Авантюрный детектив). – ISBN 5-699-16597-1.
ББК 84.4Рос6
П54
Шабельник, Р. Рип Винклер [Текст] : [фантаст. роман] / Р. Шабельник. – М. : АСТ, 2002. – 494 с. – (Звездный лабиринт ; Вып.19). – ISBN 5-17-011052-9.
ББК 84.4Рос6
Ш12
Александрова, Н. Розы для киллера [Текст] : [роман] / Н. Александрова. – С.Пб. : Нева, 2004. – 319 с. – (Авантюрный роман). – ISBN 5-7654-3688-9.
ББК 84.4Рос6
А46
Первухина, Н. В. Все ведьмы делают это! [Текст] : роман / Н. В. Первухина. – М. : Армада : Альфа-книга, 2004. – 409 с. – ISBN 5-93556-349-5.
ББК 84.4Рос6
П26
Незнанский, Ф. Е. В состоянии необходимой обороны [Текст] : [роман] / Ф. Е. Незнанский. – М. : АСТ : Олимп, 2002. – 349 с. – (Господин адвокат). – ISBN 5-17-009455-8.
ББК 84.4Рос6
Н44
Березин, Ф. Д. Красные звезды [Текст] : [фантаст. роман] / Ф. Д. Березин. – М. : Эксмо, 2004. – 672 с. – (Русская фантастика). – ISBN 5-699-03976-7.
ББК 84.4Рос6
Б48
Устинова, Т. В. Хроника гнусных времен [Текст] : [роман] / Т. В. Устинова. – М. : Эксмо, 2006. – 352 с. – (Первая среди лучших). – ISBN 5-699-10496-8.
ББК 84.4Рос6
У80
Устинова, Т. В. Пороки и их поклонники [Текст] : [роман] / Т. В. Устинова. – М. : Эксмо, 2002. – 384 с. – (Первая среди лучших). – ISBN 5-699-01055-6.
ББК 84.4Рос6
У80
Платова, В. Е. Победный ветер, ясный день [Текст] : Роман. Кн. 1 / В. Е. Платова. – М. : Эксмо, 2002. – 320с. – ISBN 5-699-00352-5.
ББК 84.4Рос6
П37
Платова, В. Е. Победный ветер, ясный день [Текст] : Роман. Кн. 2 / В. Е. Платова. – М. : Эксмо, 2002. – 320с. – ISBN 5-699-00353-3.
ББК 84.4Рос6
П37
Шитов, В. К. Эхо былой вражды; Без права на ошибку; Быть самим собой [Текст] : романы / В. К. Шитов. – Ростов н/Д : ДонАрс, 1996. – 640 с. – (Перехват). – ISBN 5-900303-85-3.
ББК 84.4Рос6
Ш64
Акунин, Б. Внеклассное чтение [Текст] : [роман]. Кн.1 / Б. Акунин. – М. : Олма Медиа Групп, 2009. – 384 с. – (Романы Б. Акунина). – ISBN 5-373-00777-1.
ББК 84.4Рос6
А44
Бунич, И. Л. Операция "Гроза", или ошибка в третьем знаке [Текст] : историческая хроника. Кн.1 / И. Л. Бунич. – К.; С.Пб. : АСК : Облик, 1998. – 448 с. – ISBN 966-539-076-7.
ББК 84.4Рос6
Б91
Бунич, И. Л. Операция "Гроза", или ошибка в третьем знаке [Текст] : историческая хроника. Кн.2 / И. Л. Бунич. – К.; С.Пб. : АСК : Облик, 1998. – 672 с. – ISBN 966-539-079-1.
ББК 84.4Рос6
Б91
Веллер, М. И. Ножик Сережи Довлатова [Текст] : [романы] / М. И. Веллер. – К.; Х.; Ростов н/Д : Астарта : Фолио : Феникс, 1997. – 510 с. – (Б-ка современной прозы). – ISBN 966-523-100-6.
ББК 84.4Рос6
В27
Веллер, М. И. Хочу быть дворником [Текст] : [рассказы] / М. И. Веллер. – К.; Х.; Ростов н/Д : Астарта : Фолио : Феникс, 1997. – 462 с. – (Б-ка современной прозы). – ISBN 966-523-105-7.
ББК 84.4Рос6
В27
Раушенбах, Б. В. Постскриптум [Текст] / Б. В. Раушенбах. – М. : Аграф, 2002. – 304 с. – (Символы времени). – ISBN 5-7784-0185-Х.
ББК 84.4Рос6
Р25
Донцова, Д. А. Покер с акулой [Текст] : [роман] / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо-Пресс, 2000. – 416 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-005756-3.
ББК 84.4Рос6
Д67
Донцова, Д. А. Доллары царя Гороха [Текст] : [роман] / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2006. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-07939-4.
ББК 84.4Рос6
Д67
Донцова, Д. А. Замок храпящей красавицы [Текст] : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2011. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-47984-9.
ББК 84.4Рос6
Д67
Донцова, Д. А. Брачный контракт кентавра [Текст] : [роман] / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2009. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-37255-3.
ББК 84.4Рос6
Д67
Андреева, Н. В. Смерть по сценарию [Текст] : роман / Н. В. Андреева. – М. : Оникс 21 век, 2004. – 348 с. – (Детектив). – ISBN 5-329-01143-4.
ББК 84.4Рос6
А65
Булгаков, М. А. Самогонное озеро [Текст] : рассказы и фельетоны / М. А. Булгаков. – М. : АСТ : Зебра Е, 2009. – 445 с. – (Путевая книга). – ISBN 5-17-056696-9.
ББК 84.4Рос6
Б90
Яхонтова, Г. Сны Анастасии [Текст] / Г. Яхонтова. – М. : Вагриус, 1996. – 335 с. – (Подарок Афродиты). – ISBN 5-7027-0246-8.
ББК 84.4Рос6
Я90
Поляков, Ю. Гипсовый трубач: Дубль два [Текст] / Ю. Поляков. – М. : АСТ : Астрель, 2010. – 476 с. – (Геометрия любви). – ISBN 5-17-068481-6.
ББК 84.4Рос6
П54
Громов, А. Н. Властелин пустоты [Текст] : [роман] / А. Н. Громов. – М. : АСТ, 2002. – 382 с. – (Звездный лабиринт). – ISBN 5-17-012277-2.
ББК 84.4Рос6
Г87
Перфилова, Н. А. Плохие парни любить умеют [Текст] : [повесть] / Н. А. Перфилова. – М. : Эксмо, 2005. – 320 с. – (Детектив из сумочки). – ISBN 5-699-12696-1.
ББК 84.4Рос6
П27
Полякова, Т. В. Тень стрекозы [Текст] : [роман] / Т. В. Полякова. – М. : Эксмо, 2008. – 352 с. – (Авантюрный детектив). – ISBN 5-699-16455-4.
ББК 84.4Рос6
П54
Полякова, Т. В. Чумовая дамочка [Текст] : [роман] / Т. В. Полякова. – М. : Эксмо-Пресс, 2001. – 320с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-005077-1.
ББК 84.4Рос6
П54
Маринина, А. Б. Стечение обстоятельств [Текст] : [повесть] / А. Б. Маринина. – М. : Эксмо, 1996. – 352 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-85585-517-1.
ББК 84.4Рос6
М26
Маринина, А. Б. Призрак музыки. В 2 т. [Текст] : [роман]. Т.1 / А. Б. Маринина. – М. : Эксмо-Пресс, 2000. – 320 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-003694-9.
ББК 84.4Рос6
М26
Поляков, Ю. Работа над ошибками [Текст] : [повесть] / Ю. Поляков. – М. : АСТ : Астрель, 2009. – 254 с. – (Геометрия любви). – ISBN 5-17-056751-5.
ББК 84.4Рос6
П54
Поляков, Ю. ЧП районного масштаба [Текст] : [повесть] / Ю. Поляков. – М. : АСТ : Астрель, 2009. – 252 с. – (Геометрия любви). – ISBN 5-17-057270-0.
ББК 84.4Рос6
П54
Поляков, Ю. Сто дней до приказа [Текст] : [повесть] / Ю. Поляков. – М. : АСТ : Астрель, 2009. – 224 с. – (Геометрия любви). – ISBN 5-17-057269-4.
ББК 84.4Рос6
П54
Поляков, Ю. Грибной царь. В 2 т. [Текст] : роман. Т.1 / Ю. Поляков. – М. : Росмэн, 2007. – 320 с. – ISBN 5-353-02818-5.
ББК 84.4Рос6
П54
Михалкова, Е. Знак Истинного Пути [Текст] : [роман] / Е. Михалкова. – М. : Эксмо, 2009. – 320 с. – (Детектив-событие). – ISBN 5-699-25583-2.
ББК 84.4Рос6
М69
Михалкова, Е. Темная сторона души [Текст] : [роман] / Е. Михалкова. – М. : Эксмо, 2009. – 352 с. – (Детектив-событие). – ISBN 5-699-28046-9.
ББК 84.4Рос6
М69
Улицкая, Л. Веселые похороны [Текст] : повесть / Л. Улицкая. – М. : Эксмо, 2009. – 288 с. – (Большая литература). – ISBN 5-699-27942-5.
ББК 84.4Рос6
У48
Улицкая, Л. Девочки [Текст] : рассказы / Л. Улицкая. – М. : Эксмо, 2009. – 288 с. – ISBN 5-699-27522-9.
ББК 84.4Рос6
У48
Улицкая, Л. Сонечка [Текст] : повесть / Л. Улицкая. – М. : Эксмо, 2008. – 128 с. – (Большая литература). – ISBN 5-699-28809-0.
ББК 84.4Рос6
У48
Кивинов, А. Менты [Текст] : [повести] / А. Кивинов. – С.Пб.; М. : Нева : Олма-Пресс, 2000. – 383 с. – (Убойная сила). – ISBN 5-7654-1025-1.
ББК 84.4Рос6
К38
Пелевин, В. О. Чапаев и Пустота; Омон Ра [Текст] / В. О. Пелевин. – М. : Вагриус, 2004. – 446 с. – ISBN 5-9560-0098-8.
ББК 84.4Рос6
П24
Дашкова, П. В. Легкие шаги безумия [Текст] : [роман] / П. В. Дашкова. – М. : Эксмо-Пресс, 1998. – 464 с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-000678-0.
ББК 84.4Рос6
Д21
Весник, Е. Я. Хмельные странички для непьющих [Текст] : из записных книжек народного артиста / Е. Я. Весник. – М. : Центрполиграф, 2001. – 409 с. – ISBN 5-227-01252-0.
ББК 84.4Рос6
В38
Горин, Г. И. Антология Сатиры и Юмора России ХХ века [Текст] / Г. И. Горин. – М. : Эксмо-Пресс, 2001. – 736 с. – (Антология Сатиры и Юмора России ХХ века ; т.6). – ISBN 5-04-005055-0.
ББК 84.4Рос6
Г69
Лукьяненко, С. В. Танцы на снегу [Текст] : [фантаст. роман] / С. В. Лукьяненко. – М. : АСТ, 2003. – 415 с. – (Звездный лабиринт). – ISBN 5-17-007792-0.
ББК 84.4Рос6
Л84
Пелевин, В. О. Желтая стрела [Текст] / В. О. Пелевин. – М. : Вагриус, 2001. – 495 с. – ISBN 5-264-00363-7.
ББК 84.4Рос6
П24
Губерман, И. М. Антология Сатиры и Юмора России ХХ века [Текст] / И. М. Губерман. – М. : Эксмо-Пресс, 2002. – 560 с. – (Антология Сатиры и Юмора России ХХ века ; т.17). – ISBN 5-04-088115-0.
ББК 84.4Рос6
Г93
Разумовский, Ф. Белое танго с удачей [Текст] / Ф. Разумовский. – С.Пб. : Крылов, 2004. – 432 с. – (Современная фантастическая авантюра). – ISBN 5-8378-0136-7.
ББК 84.4Рос6
Р17
Громов, А. Антарктида online [Текст] : [фантаст. роман] / А. Громов, В. Васильев. – М. : Эксмо, 2004. – 480 с. – (Русская фантастика). – ISBN 5-699-05996-2.
ББК 84.4Рос6
Г87
Брайдер, Ю. М. Евангелие от Тимофея; Клинки Максаров; Бастионы Дита [Текст] : [фантаст. романы] / Ю. М. Брайдер, Н. Т. Чадович. – М. : Эксмо, 2003. – 752 с. – (Шедевры отечественной фантастики). – ISBN 5-699-03537-0.
ББК 84.4Рос6
Б87
Корецкий, Д. А. Акция прикрытия [Текст] : [роман] / Д. А. Корецкий. – М. : Эксмо-Пресс, 1998. – 464 с. – ISBN 5-04-000861-9.
ББК 84.4Рос6
К66
Исаев, И. Звездная цитадель [Текст] : [романы и повести] / И. Исаев. – Краснодар : Советская Кубань, 1995. – 416 с. – ISBN 5-7221-0065-Х.
ББК 84.4Рос6
И85
Бочков, В. Харон и другие мерзавцы, которых ты встретишь на пути в ад [Текст] : [роман] / В. Бочков. – Черновцы : Букрек, 2015. – 212 с. – ISBN 966-399-673-8.
ББК 84.4Рос6
Б86
Белозерская-Булгакова, Л. Е. Воспоминания; Письма [Текст] / Л. Е. Белозерская-Булгакова ; [сост. А.П. Кончаковский]. – К. : Адеф-Україна, 2015. – 240 с. – ISBN 617-7156-37-5.
ББК 84.4Рос6
Б43
Земляной, А. Драконы Сарда; Войны Сарда [Текст] / А. Земляной. – С.Пб. : Ленинград, 2012. – 576 с. – ISBN 5-906017-22-2.
ББК 84.4Рос6
З-53
Устинова, Т. В. Первое правило королевы [Текст] : Роман / Т. В. Устинова. – М. : Эксмо, 2003. – 384с. – (Первая среди лучших). – ISBN 5-699-02455-7.
ББК 84.4Рос6
У80
Гаглоев, Э. По слову Блистательного Дома [Текст] / Э. Гаглоев. – С.Пб. : Лениздат : Ленинград, 2007. – 608 с. – ISBN 5-289-02398-4.
ББК 84.4Рос6
Г12
Донцова, Д. А. Королева без башни [Текст] : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2010. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-45287-3.
ББК 84.4Рос6
Д67
Донцова, Д. А. Инь, янь и всякая дрянь; Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой [Текст] : роман, советы / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2008. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-30019-8.
ББК 84.4Рос6
Д67
Донцова, Д. А. Мыльная сказка Шахерезады [Текст] : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2011. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-49294-7.
ББК 84.4Рос6
Д67
Донцова, Д. А. Дьявол носит лапти [Текст] : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2011. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-52411-2.
ББК 84.4Рос6
Д67
Вильмонт, Е. Н. Плевать на все с гигантской секвойи [Текст] : [роман, повесть] / Е. Н. Вильмонт. – М. : АСТ : Астрель, 2005. – 382 с. – (Городской роман). – ISBN 5-17-026308-2.
ББК 84.4Рос6
В46
Вильмонт, Е. Н. Цыц! [Текст] : роман-пустячок / Е. Н. Вильмонт. – М. : Астрель : АСТ, 2010. – 287 с. – ISBN 5-271-25413-0.
ББК 84.4Рос6
В46
Вильмонт, Е. Н. Зеленые холмы Калифорнии; Кино и немцы ! [Текст] : [романы] / Е. Н. Вильмонт. – М. : Олимп, 2008. – 352 с. – (My Best). – ISBN 5-7390-2279-0.
ББК 84.4Рос6
В46
Вильмонт, Е. Н. Два зайца, три сосны [Текст] : [роман] / Е. Н. Вильмонт. – М. : Астрель : АСТ, 2008. – 319 с. – ISBN 5-271-21336-6.
ББК 84.4Рос6
В46
Александрова, Н. Н. Вас снимает скрытая камера! [Текст] : [роман] / Н. Н. Александрова. – М. : Эксмо, 2009. – 320 с. – (Смешные детективы). – ISBN 5-699-35422-1.
ББК 84.4Рос6
А46
Александрова, Н. Н. Черная тень в белом плаще [Текст] : [роман] / Н. Н. Александрова. – М. : Эксмо, 2009. – 320 с. – (Смешные детективы). – ISBN 5-699-33675-3.
ББК 84.4Рос6
А46
Глуховский, Д. А. Метро 2033 [Текст] : [фантаст. роман] / Д. А. Глуховский. – М. : Эксмо, 2005. – 544 с. – (Русская фантастика). – ISBN 5-699-13613-4.
ББК 84.4Рос6
Г55
Арифуллина, Е. Взгляд сквозь пальцы [Текст] : [роман, рассказы] / Е. Арифуллина. – Луганск; М. : Максим : Шико : Снежный Ком М : Вече, 2013. – 332 с. – (Партенит). – ISBN 5-444414-76-7.
ББК 84.4Рос6
А81
Бурносов, Ю. Н. Два квадрата [Текст] : трилогия "Числа и знаки" : [роман] / Ю. Н. Бурносов. – С.Пб. : Азбука-классика, 2003. – 272 с. – ISBN 5-352-00340-Х.
ББК 84.4Рос6
Б91
Маринина, А. Б. Все не так [Текст] : [роман] / А. Б. Маринина. – М. : Эксмо, 2007. – 448 с. – ISBN 5-699-21125-8.
ББК 84.4Рос6
М26
Маринина, А. Б. Городской тариф [Текст] : [роман] / А. Б. Маринина. – М. : Эксмо, 2006. – 416 с. – ISBN 5-699-15763-8.
ББК 84.4Рос6
М26
Маринина, А. Б. Чувство льда. В 2 кн. [Текст] : [роман]. Кн.1 / А. Б. Маринина. – М. : Эксмо, 2006. – 320 с. – ISBN 5-699-17852-Х.
ББК 84.4Рос6
М26
Маринина, А. Б. Чувство льда. В 2 кн. [Текст] : [роман]. Кн.2 / А. Б. Маринина. – М. : Эксмо, 2006. – 320 с. – ISBN 5-699-18613-1.
ББК 84.4Рос6
М26
Болмат, С. В воздухе [Текст] : роман / С. Болмат. – М. : Иностранка, 2003. – 431 с. – ISBN 5-94145-129-6.
ББК 84.4Рос6
Б79
Черкасов, Д. Канкан для братвы [Текст] / Д. Черкасов. – М.; С.Пб. : АСТ : Астрель-СПб, 2004. – 410 с. – (Убойно Смешной Детектив). – ISBN 5-17-025909-3.
ББК 84.4Рос6
Ч-48
Збіглей, Й. Д. Вибрані твори [Текст] : поезія, проза / Й. Д. Збіглей. – Ужгород : TIMPANI, 2015. – 558 с. – ISBN 966-8904-65-3.
ББК 84.4Сла
З-41
Шевченко, Т. Г. Художник; Близнюки; Прогулянка із задоволенням та не без моралі [Текст] : повісті / Т. Г. Шевченко. – Львів : Апріорі, 2015. – 320 с. – ISBN 617-629-120-6.
ББК 84.4Укр1
Ш37
Пчілка, О.(О.П. Драгоманова (Косач), 1849-1930). Твори [Текст] / О. Пчілка ; [упоряд., авт., передм. і приміт. Н.О. Вишневська]. – К. : Дніпро, 1988. – 583 с. – ISBN 5-308-00051-4.
ББК 84.4Укр1
П92
Вовчок, М. Маруся; Інститутка [Текст] : [оповідання] / М. Вовчок. – Х. : Фоліо, 2013. – 156 с. – (Шкільна б-ка української та світової літератури). – ISBN 966-03-6192-8.
ББК 84.4Укр1
В61
Каунов, С. Я. Микола Васильович Гоголь, Тарас Бульба та інші напередодні ери Водолія; Платонічний інцест [Текст] : фантаст. реальність, або реальна фантазія / С. Я. Каунов ; [С.Я. Каунов]. – К. : Наш час, 2011. – 159 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-1530-89-7.
ББК 84.4Укр6
К30
Бондаренко, П. Година чорного причастя [Текст] : повість / П. Бондаренко. – К. : Смолоскип, 2002. – 194 с. – (Лауреати " Смолоскипа"). – ISBN 966-7332-69-1.
ББК 84.4Укр6
Б81
Бондаренко, С. От я вся - я свято або Віхола лохів [Текст] : роман для високочолих майже без убивств / С. Бондаренко. – К. : Ярославів Вал, 2008. – 188 с. – ISBN 966-2151-12-1.
ББК 84.4Укр6
Б81
Мориквас, Н. М. Час без любови [Текст] : [повість] / Н. М. Мориквас. – Чернівці : Букрек, 2007. – 176с. – (Українські хроніки). – ISBN 966-399-082-8.
ББК 84.4Укр6
М79
Забужко, О. С. Польові дослідження з українського сексу [Текст] : роман / О. С. Забужко. – Вид. 4-е, випр. – К. : Факт, 2002. – 116 с. – ISBN 966-7274-30-6.
ББК 84.4Укр6
З-12
Карпа, І. І. П‘ятдесят хвилин трави (Коли помре твоя краса) [Текст] / І. І. Карпа. – Х. : Фоліо, 2004. – 239 с. – (Графіті). – ISBN 966-03-2714-5.
ББК 84.4Укр6
К26
Веснич, Ї. Душа [Текст] : роман / Ї. Веснич. – К. : Дуліби, 2006. – 132 с. – (Книжечка для дамської сумочки). – ISBN 966-8910-34-6.
ББК 84.4Укр6
В38
Лис, В. І прибуде суддя [Текст] : [роман] / В. Лис. – К. : Факт, 2004. – 288 с. – (Exceptis Excipiendis). – ISBN 966-8408-42-Х.
ББК 84.4Укр6
Л63
Каунов, С. Я. Мертвые души [Текст] : похоже на роман / С. Я. Каунов ; [С.Я. Каунов]. – К. : Наш час, 2008. – 408 с. – Авт. указан над вых. дан. – ISBN 966-1530-03-3.
ББК 84.4Укр6
К30
Каунов, С. Я. Живі і мертві душі [Текст] : вечорами поблизу хутора Диканьки та на Змієвих валах біля Великої Солтанівки : фантаст. реальність, або реальна фантазія / С. Я. Каунов ; [С.Я. Каунов]. – К. : Наш час, 2010. – 256 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-1530-02-6.
ББК 84.4Укр6
К30
Куліш, М. Г. П‘єси [Текст] / М. Г. Куліш. – К. : Школа, 2008. – 336с. – (Шкільна хрестоматія). – ISBN 966-661-907-8.
ББК 84.4Укр6
К90
Чемерис, В. Л. Ярославна [Текст] : роман-есе / В. Л. Чемерис. – Х. : Фоліо, 2015. – 508 с. – (Історія України в романах). – ISBN 966-03-6583-4.
ББК 84.4Укр6
Ч-42
Литовченко, Т. І. Фатальна помилка [Текст] : авантюрно-іст. роман / Т. І. Литовченко, О. О. Литовченко ; Тимур і Олена Литовченки. – Х. : Факт, 2015. – 319 с. – ISBN 966-637-796-1.
ББК 84.4Укр6
Л64
Іваничук, Р. І. Вода з каменю; Саксаул у пісках [Текст] : романи / Р. І. Іваничук. – Х. : Бібколектор, 2015. – 414 с. – ISBN 617-7013-34-0.
ББК 84.4Укр6
І-19
Кокотюха, А. А. Привид із Валової [Текст] : [роман] / А. А. Кокотюха. – Х. : Фоліо, 2015. – 285 с. – (Ретророман). – ISBN 966-03-7166-8.
ББК 84.4Укр6
К59
Кокотюха, А. А. Адвокат із Личаківської [Текст] : [роман] / А. А. Кокотюха. – Х. : Фоліо, 2015. – 283 с. – (Ретророман). – ISBN 966-03-7114-9.
ББК 84.4Укр6
К59
Когтянц, К. А. Монети для патріарха [Текст] : роман / К. А. Когтянц. – Х. : Факт, 2015. – 217 с. – ISBN 966-637-795-4.
ББК 84.4Укр6
К57
Воля, О.(Міщенко О.В.). Завірюха [Текст] : повість / О. Воля ; худож. М. Пшінка. – К. : Веселка, 2013. – 192 с. – ISBN 966-01-0578-2.
ББК 84.4Укр6
В72
Курков, А. Ю. География одиночного выстрела. В 3 кн. [Текст] : роман. Кн.1. Сказание об истинно народном контроле / А. Ю. Курков. – М.; Х. : АСТ : Фолио, 2000. – 352 с. – (Серия современной прозы) (Настоящее). – ISBN 966-03-0910-4.
ББК 84.4Укр6
К93
Чухліб, В. Пісня тоненької очеретини [Текст] : казки / В. Чухліб ; [худож. К. Іванова]. – К. : АВІАЗ, 2015. – 52 с. – ISBN 966-8936-93-7.
ББК 84.4Укр6
Ч-96
Шаповалов, С. І. Лісовий урок [Текст] : вірші, загадки / С. І. Шаповалов ; [худож. К. Іванова]. – К. : АВІАЗ, 2015. – 32 с. – ISBN 966-8936-04-3.
ББК 84.4Укр6
Ш24
Росіцький, Р. П. Киця-мандрівниця зі старого двору [Текст] / Р. П. Росіцький. – К. : АВІАЗ, 2015. – 48 с. – ISBN 966-8936-99-9.
ББК 84.4Укр6
Р75
Пономаренко, М. А. Під блакитною парасолькою [Текст] : зб. казок, оповідок і казкова повість / М. А. Пономаренко. – Житомир : Рута, 2015. – 192 с. – ISBN 617-581-258-7.
ББК 84.4Укр6
П56
Малицька, К. Чом, чом, земле моя [Текст] / К. Малицька. – Чернівці : Букрек, 2015. – 510 с. – ISBN 966-399-670-7.
ББК 84.4Укр6
М19
Сташук, В. Ф. Петля для коханої з оптимістичним зашморгом [Текст] : оповідання / В. Ф. Сташук. – Житомир : Рута, 2015. – 112 с. – ISBN 617-581-255-6.
ББК 84.4Укр6
С78
Титов, В. Т. Серцем шукаю Тебе [Текст] : рубаї / В. Т. Титов. – Чернівці : Букрек, 2015. – 148 с. – ISBN 966-399-682-0.
ББК 84.4Укр6
Т45
Драчковська, О. Зілля [Текст] : роман / О. Драчковська. – Чернівці : Букрек, 2015. – 200 с. – ISBN 966-399-684-4.
ББК 84.4Укр6
Д72
Котенко, Л. Г. Картограф [Текст] : стихи / Л. Г. Котенко. – Черновцы : Букрек, 2015. – 176 с. – На рус. и укр. яз. – ISBN 966-399-658-5.
ББК 84.4Укр6
К73
Тичина, П. Г. Ранній Тичина [Текст] : Видано до 35-річчя Літературно-меморіального музею-квартири Павла Тичини у м. Києві / П. Г. Тичина ; [П.Г. Тичина]. – К. : АДЕФ-Україна, 2014. – 112 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 617-7156-41-2.
ББК 84.4Укр6
Т46
Бережко-Камінська, Ю. М. Так хочеться жити [Текст] : лірика / Ю. М. Бережко-Камінська ; фото В. Шилов. – К. : Адеф-Україна, 2014. – 236 с. – ISBN 617-7156-43-6.
ББК 84.4Укр6
Б48
Новий, О. Г. Служу Іісусу Христу [Текст] : оповід. для дітей / О. Г. Новий. – Чернівці : Факел Марії, 2015. – 336 с. – ISBN 966-2563-35-1.
ББК 84.4Укр6
Н73
Галіп, Т. Твори [Текст] / Т. Галіп. – Чернівці : Букрек, 2015. – 440 с. – ISBN 966-399-654-7.
ББК 84.4Укр6
Г15
Максимець, М. М. На сторожі білого птаха [Текст] : оповідання, нариси, публіцистичні розвідки / М. М. Максимець. – Чернівці : Букрек, 2015. – 504 с. – ISBN 966-399-660-8.
ББК 84.4Укр6
М17
Киселюк, Р. М. Святе ім'я твоє [Текст] : [поезії] / Р. М. Киселюк. – Чернівці : Букрек, 2015. – 120 с. – ISBN 966-399-683-7.
ББК 84.4Укр6
К44
Василів-Базюк, Л. Й. Дороги життя [Текст] : іст. роман / Л. Й. Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2015. – 799 с. – ISBN 966-399-644-8.
ББК 84.4Укр6
В19
Лаврук, О. О. Тут я ріс, і живу до цих пір [Текст] : [поезії, ноти] / О. О. Лаврук. – Чернівці : Букрек, 2015. – 64 с. – ISBN 966-399-679-0.
ББК 84.4Укр6
Л13
Синенко, Л. Й. Дубова - село моє сонячне [Текст] : повість-хроніка / Л. Й. Синенко. – Чернівці : Букрек, 2015. – 706 с. – ISBN 966-399-692-9.
ББК 84.4Укр6
С38
Рутківський, В. Г. Сині Води [Текст] : іст. роман / В. Г. Рутківський. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. – 440 с. – (Б-ка світової літератури для дітей у 100 томах "Світовид". Серия 3, Література ХХ століття). – ISBN 966-10-4170-6.
ББК 84.4Укр6
Р90
Винниченко, В. К. Раб краси [Текст] : оповідання, повість, щоденникові записи / В. К. Винниченко ; упоряд., передмова, примітки В. Панченка; худож. оформ. О. Штанка. – К. : Веселка, 1994. – 383 с. – (Шкільна б-ка). – ISBN 5-301-01663-6.
ББК 84.4Укр6
В48
Кожухов, Д. С. Гумовий Київ рожевих мрій [Текст] : роман / Д. С. Кожухов. – К. : Дуліби, 2008. – 228 с. – (Книжечка для дамської сумочки). – ISBN 966-8910-42-5.
ББК 84.4Укр6
К58
Мензатюк, З. З. Катрусині скарби [Текст] : оповідання для мол. шк. віку / З. З. Мензатюк. – Вид. 2-е. – Чернівці : Букрек, 2015. – 40 с. – ISBN 966-399-666-0.
ББК 84.4Укр6
М50
Таран, Л. Прозорі жінки [Текст] / Л. Таран. – Чернівці : Букрек, 2015. – 316 с. – ISBN 966-399-643-1.
ББК 84.4Укр6
Т19
Артюх, А. Поезії Рудої Киці [Текст] / А. Артюх ; іл. А. Артюх. – Х. : Фоліо, 2013. – 48 с. – ISBN 966-03-6411-0.
ББК 84.4Укр6
А86
Винничук, Ю. Історія одного поросятка [Текст] / Ю. Винничук, К. Лавро ; іл. К. Лавро. – Х. : Фоліо, 2015. – 24 с. – ISBN 966-03-7194-1.
ББК 84.4Укр6
В48
Лущик, П. М. Тамплієри короля Данила [Текст] : роман / П. М. Лущик. – Х. : Фоліо, 2014. – 286 с. – ISBN 966-03-7032-6.
ББК 84.4Укр6
Л87
Ульяненко, О.(Ульянов О.). Серафима [Текст] : роман / О. Ульяненко. – Х. : Фоліо, 2013. – 217 с. – ISBN 966-03-6441-7.
ББК 84.4Укр6
У51
Андрусяк, І. Чупакабра та інші зайчики [Текст] / І. Андрусяк ; намалювала М. Кошулінська. – Вид. 2-е, допов. – К. : Фонтан казок, 2015. – 24 с.+ 24 с. – (Добрі вірші). – Книга-перекрутка. - В спільній обкл. з кн. Усе солодший сад. – ISBN 617-7262-12-0.
ББК 84.4Укр6
А66
Волков, О. Мертві квіти [Текст] : роман / О. Волков. – К. : Нора-Друк, 2013. – 320 с. – (Морок). – ISBN 617-688-014-1.
ББК 84.4Укр6
В67
Роздобудько, І. Гудзик - 2: Десять років по тому [Текст] : роман / І. Роздобудько. – К. : Нора-Друк, 2015. – 320 с. – (Читацький клуб). – ISBN 966-8659-48-5.
ББК 84.4Укр6
Р64
Дереш, Л. Остання любов Асури Махараджа [Текст] : роман / Л. Дереш. – К. : Нора-Друк, 2013. – 226 с. – (Читацький клуб). – ISBN 617-688-018-9.
ББК 84.4Укр6
Д36
Кононенко, Є. Кат [Текст] : [новели] / Є. Кононенко. – Львів : Вид-во А. Антоненко, 2014. – 124 с. – (Колекція проЧИТАЙ). – ISBN 617-7192-25-0.
ББК 84.4Укр6
К64
Євсеєнко, С. Азбука природи [Текст] / С. Євсеєнко ; худож. С. Євсеєнко ; пер. укр. О. Ізбаша. – К. : Балтія-Друк, 2014. – 47 с. – ISBN 611-516-005-1.
ББК 84.4Укр6
Є25
Палинський, В. Бібліотекар [Текст] : новели й оповідання / В. Палинський. – Львів : Апріорі, 2013. – 244 с. – ISBN 617-629-162-6.
ББК 84.4Укр6
П14
Степанюк, Б. П. Тече з Луганню Сіверський Донець [Текст] : поезії / Б. П. Степанюк. – Луганськ : Осирис, 1998. – 56 с. – ISBN 966-7345-13-7.
ББК 84.4Укр6
С79
Малетич, Н. Щоденник Ельфа [Текст] / Н. Малетич ; іл. Андрій та Діна Нечаєвські. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 175 с. – ISBN 617-679-166-9.
ББК 84.4Укр6
М18
Черникова, А. Правда о земле Нод [Текст] : роман / А. Черникова. – Д. : Доминанта принт, 2015. – 204 с. – ISBN 966-97486-5-2.
ББК 84.4Укр6
Ч-49
Лукащук, Х. Таємничий обід [Текст] / Х. Лукащук. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 26с. – ISBN 617-679-161-4.
ББК 84.4Укр6
Л84
Гайовий, Г. Т. Б‘ю на сполох! [Текст] : політична сатира / Г. Т. Гайовий. – К. : Просвіта, 2014. – 288 с. – ISBN 617-7201-01-3.
ББК 84.4Укр6
Г14
Воронина, Л.(Дитяча книга року ВВС Україна 2012). Таємне Товариство Боягузів, або Засіб від переляку №9 [Текст] : [повість] / Л. Воронина. – К. : Знання, 2015. – 126 с. – ISBN 617-07-0036-0.
ББК 84.4Укр6
В75
Воронина, Л.(Дитяча книга року ВВС Україна 2012). Таємне Товариство Брехунів, або Пастка для синьоморда [Текст] : [повість] / Л. Воронина. – К. : Знання, 2015. – 135 с. – ISBN 617-07-0037-7.
ББК 84.4Укр6
В75
Ільницька, Л. В. Смарагди Боярки - віршований життєпис [Текст] : [поет. зб.] / Л. В. Ільницька. – К. : Кафедра, 2015. – 80 с. – ISBN 966-2705-99-7.
ББК 84.4Укр6
І-48
Малишка, В. У землях багатооких [Текст] / В. Малишка. – Ужгород : Вид-во О. Лоре, 2015. – 86 с. – ISBN 966-97350-2-7.
ББК 84.4Укр6
М19
Ліщук, О. М. Стрибок [Текст] : [фантаст. повість] / О. М. Ліщук. – Запоріжжя : Плюс 73, 2015. – 152 с. – ISBN 966-8612-63-3.
ББК 84.4Укр6
Л67
Ільницька, Л. В. Очі неба у просторі життя [Текст] : [поезії] / Л. В. Ільницька. – К. : Альфа реклама, 2013. – 200 с. – ISBN 966-2477-95-5.
ББК 84.4Укр6
І-48
Меденці, М. В. Де лихо безсиле [Текст] : казки та історії / М. В. Меденці. – Ужгород : Патент, 2015. – 72 с. – ISBN 617-589-095-0.
ББК 84.4Укр6
М42
Шип, Ю. В. Пора кривавих сліз [Текст] : поезія, сатира, байки / Ю. В. Шип. – Ужгород : Патент, 2015. – 164 с. – ISBN 617-589-098-1.
ББК 84.4Укр6
Ш63
Андрусів, В. Я. Полюції [Текст] : оповідання / В. Я. Андрусів. – Ужгород : Патент, 2015. – 256 с. – ISBN 617-589-099-8.
ББК 84.4Укр6
А66
Шмаль, М. М. Зов любові [Текст] : [поезії] / М. М. Шмаль. – Бровари : АНФ ГРУП, 2015. – 132 с. – ISBN 966-97259-9-8.
ББК 84.4Укр6
Ш71
Олійник, Б. І. Основи [Текст] : поезії, поеми / Б. І. Олійник. – перевид., переробл. – К. : Дніпро, 2015. – 696 с. – (Б-ка Шевченківського комітету). – ISBN 966-578-247-6.
ББК 84.4Укр6
О-54
Цілий, В. П. Вогонь і камінь [Текст] : поезії / В. П. Цілий. – К. : Просвіта, 2014. – 128 с. – ISBN 617-7201-03-7.
ББК 84.4Укр6
Ц60
Турик, М. Брати по духу [Текст] : [зб. поезій] / М. Турик. – Львів : Растр-7, 2015. – 184 с. – ISBN 617-7045-94-5.
ББК 84.4Укр6
Т87
Недін, Л. М. Передчуття свята [Текст] : казки та оповідки, вірші і пісні / Л. М. Недін. – К. : Криниця, 2015. – 160 с. – ISBN 966-2434-16-3.
ББК 84.4Укр6
Н42
Крукевич, О. О. Переселенці [Текст] / О. О. Крукевич. – Львів : Растр-7, 2015. – 144 с. – ISBN 617-7045-88-4.
ББК 84.4Укр6
К84
Арєнєв, В. Порох із драконових кісток [Текст] / В. Арєнєв. – К. : Києво-Могилянська академія, 2015. – 208 с. – ISBN 966-518-679-3.
ББК 84.4Укр6
А80
Станіч, В. С. Моя Україна [Текст] : [зб. віршів про Україну] / В. С. Станіч. – К. : ОВК, 2015. – 68 с. – ISBN 617-7159-06-2.
ББК 84.4Укр6
С76
Карпа, І. Суки отримують все [Текст] : роман / І. Карпа. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2012. – 240 с. – ISBN 966-14-4008-0.
ББК 84.4Укр6
К26
Корсар, И. И. Мужчина на выданье [Текст] : [роман] / И. И. Корсар. – Запорожье : Плюс 73, 2015. – 316 с. – ISBN 966-8612-65-7.
ББК 84.4Укр6=Рос
К69
Марченко, А. Нрав в сторонку [Текст] : [поэт. сб.] / А. Марченко. – Запорожье : Плюс 73, 2015. – 60 с. – ISBN 966-8612-64-0.
ББК 84.4Укр6=Рос
М30
Лоик, А. И. Сборник стихов [Текст] / А. И. Лоик. – Полтава : Изд. Говоров С.В., 2015. – 140 с. – ISBN 966-2764-12-3.
ББК 84.4Укр6=Рос
Л72
Зорина, С. И. Наезд [Текст] : роман / С. И. Зорина. – Х. : Фолио, 1998. – 397 с. – (Кобра). – ISBN 966-03-0509-5.
ББК 84.4Укр6=Рос
З-86
Пономаренко, С. А. Седьмая свеча [Текст] / С. А. Пономаренко. – Х. ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. – 352 с. – (Иллюзия смерти). – ISBN 966-343-989-1.
ББК 84.4Укр6=Рос
П56
Пономаренко, С. А. Санитар морга, или лунное затмение в зимнем саду [Текст] / С. А. Пономаренко. – Х. ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. – 432 с. – (Иллюзия смерти). – ISBN 966-343-988-4.
ББК 84.4Укр6=Рос
П56
Кончаковский, В. Н. Из рассказов деда [Текст] / В. Н. Кончаковский. – К. : Адеф-Україна, 2015. – 168 с. – ISBN 617-7156-66-5.
ББК 84.4Укр6=Рос
К65
Афанасьев, И. Phantom@love.com [Текст] : [роман] / И. Афанасьев. – Х.; М. : Фолио : АСТ, 2001. – 394 с. – (Мастера). – ISBN 966-03-1478-7.
ББК 84.4Укр6=Рос
А94
Королив-Старый, В. Нечистая сила [Текст] : Сказки / В. Королив-Старый. – К. : Довіра, 1992. – 150с. – (Сказки которые мы ждали. В.10 кн. Кн.5). – ISBN 5-7707-2495-1.
ББК 84.4Укр61
К68
Багряний, І. П. Сад Гетсиманський; Тигролови [Текст] : [романи] / І. П. Багряний. – К. : Україна, 2015. – 872 с. – (Б-ка Шевченківського комітету). – ISBN 966-524-427-1.
ББК 84.4Укр62
Б14
Сименон, Ж. Собрание сочинений. В 20 т. [Текст] : К 90-летию со дня рождения. Т.4. Кабачок нью-фаундлендцев; Семейство Питар / Ж. Сименон. – М. : Истоки, 1991. – 254 с.
ББК 84.4Фра
С37
Бурже, П. Ученик [Текст] : [роман] / П. Бурже. – М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2009. – 416 с. – (Христианский Запад). – ISBN 5-7533-0254-0.
ББК 84.4Фра
Б91
Сименон, Ж. Собрание сочинений. В 20 т. [Текст] : К 90-летию со дня рождения. Т.7. А Фелиси-то здесь!; Суд присяжных / Ж. Сименон. – М. : Истоки, 1991. – 287 с.
ББК 84.4Фра
С37
Вербер, Б. Муравьи [Текст] : [роман] / Б. Вербер ; [пер. с фр. К.В. Левиной]. – М. : Гелеос : Рипол классик, 2007. – 384 с. – ISBN 5-8189-0885-4.
ББК 84.4Фра
В31
Кундера, М. Вальс на прощание [Текст] : роман / М. Кундера. – С.Пб. : Азбука-классика, 2006. – 252 с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-352-01822-9.
ББК 84.4Чес
К91
Кундера, М. Смешные любови [Текст] : [рассказы] / М. Кундера. – С.Пб. : Азбука-классика, 2004. – 224 с. – ISBN 5-352-00375-2.
ББК 84.4Чес
К91
Гюнтекін, Р.-Н. Листопад [Текст] : роман / Р.-Н. Гюнтекін. – Х. : Фоліо, 2015. – 158 с. – (Карта світу). – ISBN 966-03-7133-0.
ББК 84.5Туе
Г99
Махтумкулі. Поезії [Текст] / Махтумкулі ; пер. з туркмен. та передм. П. Мовчана. – К. : Просвіта, 2013. – 208с. – ISBN 966-8547-63-2.
ББК 84.5Тур
М36
Мураками, Х. Хроники Заводной Птицы [Текст] : роман / Х. Мураками. – М. : Эксмо, 2006. – 816 с. – ISBN 5-699-05984-9.
ББК 84.5Япо
М91
Коэльо, П. Одиннадцать минут [Текст] / П. Коэльо. – К. : София, 2005. – 320с. – ISBN 966-8075-54-4.
ББК 84.7Бра
К76
Кеннет, Г. Вітер у вербах [Текст] : [повість] / Г. Кеннет. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. – 348 с. – ISBN 966-408-336-9.
ББК 84.7США
К35
Квик, А. Сильнее магии [Текст] : [роман] / А. Квик. – М. : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2010. – 318 с. – (Мини-Шарм). – ISBN 5-17-068251-5.
ББК 84.7США
К32
Фостер, А.-Д. Фальшивое зеркало [Текст] : [фантаст. роман] / А.-Д. Фостер. – М. : АСТ : Ермак, 2003. – 349 с. – (Золотая библиотека фантастики). – ISBN 5-17-007482-4.
ББК 84.7США
Ф81
Фостер, А.-Д. Призыв к оружию [Текст] : [фантаст. роман] / А.-Д. Фостер. – М. : АСТ : Ермак, 2003. – 397 с. – (Золотая библиотека фантастики). – ISBN 5-17-019184-7.
ББК 84.7США
Ф81
Фостер, А.-Д. Военные трофеи [Текст] : [фантаст. роман] / А.-Д. Фостер. – М. : АСТ : Ермак, 2003. – 349 с. – (Золотая библиотека фантастики). – ISBN 5-17-019870-1.
ББК 84.7США
Ф81
Воннегут, К. Бойня номер пять, или Крестовый поход детей [Текст] : роман / К. Воннегут. – М.; Х. : АСТ : Фолио, 2003. – 221 с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-007734-3.
ББК 84.7США
В73
Воннегут, К. Сирены Титана [Текст] : роман / К. Воннегут. – М.; Х. : АСТ : Фолио, 2003. – 332 с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-006658-9.
ББК 84.7США
В73
Гришэм, Д. Адвокат [Текст] : роман / Д. Гришэм. – М. : АСТ, 2004. – 381 с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-020541-4.
ББК 84.7США
Г85
Гришэм, Д. Завещание [Текст] : роман / Д. Гришэм. – М. : АСТ, 2003. – 475 с. – (Bestseller). – ISBN 5-17-022105-3.
ББК 84.7США
Г85
Бристол, Л. Дважды благословенная [Текст] : [роман] / Л. Бристол. – М. : АСТ, 2003. – 285 с. – (Мини-Шарм). – ISBN 5-17-018406-9.
ББК 84.7США
Б87
Гейлен, Ш. Охота за женихом [Текст] : [роман] / Ш. Гейлен. – М. : АСТ, 2008. – 315 с. – (Мини-Шарм). – ISBN 5-17-054858-3.
ББК 84.7США
Г29
Коупленд, Д. Generation Икс [Текст] : [роман] / Д. Коупленд. – М. : АСТ : Ермак, 2004. – 358 с. – (Альтернатива). – ISBN 5-17-0211267-4.
ББК 84.7США
К73
Макбейн, Л. Найди меня, любимый [Текст] : [роман] / Л. Макбейн. – М. : АСТ, 2004. – 366 с. – (Мини-Шарм). – ISBN 5-17-022560-1.
ББК 84.7США
М15
Демилл, Н. Дочь генерала [Текст] : роман / Н. Демилл. – М. : АСТ : Ермак, 2004. – 494 с. – (Bestseller). – ISBN 5-17-022460-5.
ББК 84.7США
Д30
Форстен, У. Затерянный полк: Вечный союз [Текст] : [роман] / У. Форстен. – С.Пб. : Азбука-классика, 2003. – 544 с. – (Звездный десант). – ISBN 5-352-00411-2.
ББК 84.7США
Ф79
Мэй, Д. Шпора Персея; Рукав Ориона; Кольцо Стрельца [Текст] : [фантаст. романы] / Д. Мэй. – М. : АСТ : Ермак, 2003. – 907 с. – (Золотая б-ка фантастики). – ISBN 5-17-020248-2.
ББК 84.7США
М97
Спрэг, де Камп Л. Возрожденный чародей [Текст] : [романы] / де Камп Л. Спрэг, Ф. Прэтт, К. Сташев. – С.Пб. : Азбука-классика, 2002. – 576 с. – ISBN 5-352-00201-2.
ББК 84.7США
С74
Стовер, М.-В. Герои умирают [Текст] : [роман] / М.-В. Стовер. – М. : АСТ, 2001. – 539 с. – (Хроники Вселенной). – ISBN 5-17-005636-2.
ББК 84.7США
С81
Вебер, Д. Восстание [Текст] : роман / Д. Вебер, С. Уайт. – С.Пб. : Азбука-классика, 2003. – 480 с. – (Звездный десант). – ISBN 5-352-00407-4.
ББК 84.7США
В26
Бредбері, Р. Найкращий із часів [Текст] : повість та оповідання / Р. Бредбері ; худож. В. Пінігін. – К. : Молодь, 1987. – 264 с.
ББК 84.7США
Б87
Брокуэй, К. Безрассудный [Текст] : [роман] / К. Брокуэй. – М. : АСТ, 2001. – 320 с. – (Шарм: коллекция). – ISBN 5-17-006479-9.
ББК 84.7США
Б88
Ингрид, Ч. Последний рыцарь; Лазертаунский блюз; Небеесный хит-парад [Текст] : из цикла "Песчаные войны" : [фантаст. романы] / Ч. Ингрид. – М. : АСТ : Ермак, 2004. – 573 с. – (Золотая б-ка фантастики). – ISBN 5-17-024006-6.
ББК 84.7США
И59
Ван, Вогт А. Жизненная сила; Галактическая война; Странник; Рейд к звездам [Текст] : [фантаст. романы] / Вогт А. Ван. – М. : АСТ, 2001. – 592 с. – (Классика мировой фантастики). – ISBN 5-17-004178-0.
ББК 84.7США
В17
Чан, Т. История твоей жизни [Текст] : [сборник] / Т. Чан. – М. : АСТ : Люкс, 2005. – 397 с. – ISBN 5-17-020877-4.
ББК 84.7США
Ч-18
Коул, А. Флот обреченных; При дворе Вечного императора [Текст] : [фантаст. романы] / А. Коул, К. Банч. – М. : Армада, 1995. – 587 с. – (Фантастический боевик). – ISBN 5-87995-121-3.
ББК 84.7США
К73
Черри, К.-Дж. Гордость Шанур [Текст] : [романы] / К.-Дж. Черри. – С.Пб. : Азбука-классика, 2004. – 512 с. – (Science Faction). – ISBN 5-352-01002-3.
ББК 84.7США
Ч-49
Черри, К.-Дж. Испытание Шанур [Текст] : [роман, рассказы] / К.-Дж. Черри. – С.Пб. : Азбука-классика, 2004. – 640 с. – (Science Faction). – ISBN 5-352-01078-3.
ББК 84.7США
Ч-49
Вебер, Д. Крестовый поход [Текст] : роман / Д. Вебер, С. Уайт. – С.Пб. : Азбука-классика, 2003. – 448 с. – (Звездный десант). – ISBN 5-352-00309-4.
ББК 84.7США
В26
Уильямс, Ш. Блудное Солнце; Во Славу Солнца; Пришествие Мрака [Текст] : [фантаст. романы] / Ш. Уильямс, Ш. Дикс. – М. : АСТ : Ермак, 2003. – 1053 с. – (Золотая б-ка фантастики). – ISBN 5-17-020869-3.
ББК 84.7США
У36
Форстен, У. Затерянный полк: Сигнал сбора [Текст] : [роман] / У. Форстен. – С.Пб. : Азбука-классика, 2002. – 480 с. – (Звездный десант). – ISBN 5-352-00294-2.
ББК 84.7США
Ф79
Вебер, Д. Дорога ярости [Текст] : роман / Д. Вебер. – С.Пб. : Азбука-классика, 2003. – 416 с. – (Звездный десант). – ISBN 5-352-00541-0.
ББК 84.7США
В26
Виндж, В. Сквозь время [Текст] : [романы] / В. Виндж. – М. : АСТ, 2000. – 624 с. – (Золотая б-ка фантастики). – ISBN 5-17-003398-2.
ББК 84.7США
В48
Кинг, С. Роза Марена. В 2 т. [Текст] : [роман]. Т.1 / С. Кинг. – М. : АСТ, 2000. – 304 с. – ISBN 5-17-003273-0.
ББК 84.7США
К41
Кинг, С. Роза Марена. В 2 т. [Текст] : [роман]. Т.2 / С. Кинг. – М. : АСТ, 2000. – 304 с. – ISBN 5-17-003274-9.
ББК 84.7США
К41
Хайнлайн, Р. Фрайди [Текст] : [фантаст. роман] / Р. Хайнлайн. – М. : Эксмо-Пресс, 2002. – 384 с. – (Стальная Крыса). – ISBN 5-04-009652-6.
ББК 84.7США
Х15
Желязны, Р. Двери в песке [Текст] : [фантаст. роман] / Р. Желязны. – М. : Эксмо-Пресс, 2002. – 288 с. – (Стальная Крыса). – ISBN 5-04-009653-4.
ББК 84.7США
Ж52
Стаут, Р. Прочитавшему - смерть [Текст] : [детективный роман] / Р. Стаут. – М. : Эксмо, 2007. – 320 с. – (Весь Стаут). – ISBN 5-699-23465-3.
ББК 84.7США
С78
Геммел, Д. Нездешний [Текст] : [роман] / Д. Геммел. – М. : АСТ : Ермак, 2004. – 349 с. – (Век Дракона). – ISBN 5-17-020880-4.
ББК 84.7США
Г33
Файнток, Д. Надежда патриарха [Текст] : [фантаст. роман] / Д. Файнток. – М.; С.Пб. : Эксмо : Домино, 2003. – 560 с. – (Военная фантастика). – ISBN 5-699-03596-6.
ББК 84.7США
Ф17
Воннегут, К. Галапагосы [Текст] : роман / К. Воннегут. – М. : АСТ : Ермак, 2003. – 286 с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-019882-5.
ББК 84.7США
В73
Бредбері, Р. Чотириста п‘ятдесят один градус за Фаренгейтом [Текст] : [повість] / Р. Бредбері ; [пер. з англ. Є. Крижевича]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. – 272 с. – (Маєстат слова). – ISBN 966-10-3874-4.
ББК 84.7США
Б87
Бредбері, Р. Марсіанські хроніки [Текст] : [повість] / Р. Бредбері ; [пер. з англ. О. Тереха]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. – 392 с. – (Маєстат слова). – ISBN 966-10-3629-0.
ББК 84.7США
Б87
Бредбері, Р. Все літо наче день один [Текст] : 100 оповідань. Т.1. У 2 кн. Кн.1 / Р. Бредбері. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. – 576 с. – ISBN 966-10-4269-7.
ББК 84.7США
Б87
Бредбері, Р. Все літо наче день один [Текст] : 100 оповідань. Т.1. У 2 кн. Кн.2 / Р. Бредбері. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. – 592 с. – ISBN 966-10-4270-3.
ББК 84.7США
Б87
Адамс, Д. Путівник по Галактиці для космотуристів [Текст] / Д. Адамс. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. – 232 с. – (Горизонти фантастики). – ISBN 966-10-4358-8.
ББК 84.7США
А28
Гарднер, Э.-С. Собрание сочинений [Текст] : Детективные романы. Т.3. Нервная сообщица. Адвокат Перри Мейсон / Э.-С. Гарднер. – Мн. : Эридан, 1995. – 368с. – ISBN 5-85872-255-5.
ББК 84.7США
Г20
Дуэн, Д. Бортинженер; Восхождение; Капер; Независимый отряд [Текст] : [фантаст. романы] / Д. Дуэн, С.-М. Стирлинг. – М. : АСТ : Ермак, 2004. – 763 с. – (Золотая б-ка фантастики). – ISBN 5-17-010032-9.
ББК 84.7США
Д86
Бушнелл, К. Секс в большом городе [Текст] / К. Бушнелл. – М. : Торнтон и Сагден : Гелеос, 2004. – 336 с. – ISBN 5-8189-0263-3.
ББК 84.7США
Б94
Робертс, А. Соль; Стена [Текст] : [фантаст. романы] / А. Робертс. – М. : АСТ : Люкс, 2004. – 757 с. – (Золотая б-ка фантастики). – ISBN 5-17-025018-5.
ББК 84.7США
Р58
Крайтон, М. Разоблачение [Текст] / М. Крайтон. – М. : Вагриус, 1994. – 574 с. – (Домино). – ISBN 5-7027-0116-Х.
ББК 84.7США
К78
Фауст, Д.-К. Отчаянные меры; Драгоценный груз; Сущность зла [Текст] : [фантаст. романы] / Д.-К. Фауст. – М. : АСТ : Ермак, 2004. – 812 с. – (Золотая б-ка фантастики). – ISBN 5-17-022713-2.
ББК 84.7США
Ф28
Вестерфельд, С. Вторжение в империю [Текст] : [фантаст. роман] / С. Вестерфельд. – М.; С.Пб. : Эксмо : Домино, 2004. – 464 с. – (Зарубежная фантастика). – ISBN 5-699-06505-9.
ББК 84.7США
В38
Вебер, Д. Марш через джунгли [Текст] : [фантаст. роман] / Д. Вебер, Д. Ринго. – М.; С.Пб. : Эксмо : Домино, 2004. – 587 с. – (Зарубежная фантастика). – ISBN 5-699-07559-3.
ББК 84.7США
В26
Сташеф, К. Волшебник в хаосе; Волшебник в Мидгарде; Волшебник и узурпатор [Текст] : [фантаст. романы] / К. Сташеф. – М. : АСТ, 2003. – 701 с. – (Золотая серия фэнтези). – ISBN 5-17-016051-8.
ББК 84.7США
С78
Воннегут, К. Времетрясение [Текст] : роман / К. Воннегут. – М. : АСТ, 2004. – 284 с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-017742-9.
ББК 84.7США
В73
Нортон, А. Смерть или престол [Текст] : Книга дуба : [роман] / А. Нортон, С. Миллер. – М.; С.Пб. : Эксмо : Домино, 2004. – 432 с. – (Меч и магия). – ISBN 5-699-05664-5.
ББК 84.7США
Н83
Гир, М. Артефакт [Текст] : [фантаст. роман] / М. Гир. – М. : Эксмо, 2004. – 544 с. – (Зарубежная фантастика). – ISBN 5-699-06186-Х.
ББК 84.7США
Г51
Олшен, Д. Не демонтировать!; Особый звездный экспресс [Текст] : [фантаст. романы] / Д. Олшен. – М. : АСТ : Транзиткнига, 2004. – 782 с. – (Золотая б-ка фантастики). – ISBN 5-17-019175-8.
ББК 84.7США
О-55
Миллер, Г. Сексус [Текст] : роман / Г. Миллер. – М. : АСТ : Хранитель, 2007. – 589 с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-019904-4.
ББК 84.7США
М60
Портер, Е. Полліанна [Текст] : повість : пер. з англ. / Е. Портер. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. – 256 с. – (Б-ка світової літератури для дітей у 100 т. "Світовид". ; Серія 3. Література XX століття). – ISBN 966-10-3756-3.
ББК 84.7США
П60
Кінг, С. Країна розваг [Текст] : роман / С. Кінг. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2014. – 320 с. – ISBN 966-14-7041-4.
ББК 84.7США
К41
По, Е.-А. Чорний кіт [Текст] : оповідання / Е.-А. По. – К. : Дніпро, 2001. – 368с. – (Скарбниця). – ISBN 966-578-026-3.
ББК 84.7США
П41
Эшворт, А. В сладком плену [Текст] : [роман] / А. Эшворт. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2013. – 336 с. – ISBN 966-14-5179-6.
ББК 84.7США
Э98
Табачник, Я. П. Без аплодисментов [Текст] / Я. П. Табачник. – Черновцы : Букрек, 2015. – 256 с. – ISBN 966-399-678-3.
ББК 85.313(4Укр)6
Т12
Коробка, Т. С. В ефірі Хор Українського радіо [Текст] / Т. С. Коробка. – К. : Музична Україна, 2015. – 157 с. – ISBN 966-8259-75-3.
ББК 85.314.1(4Укр)
К68
Муравський, П. І. Моя хорова школа [Текст] : метод. акапельного хорового співу: До 100-річчя від народж. й 80-річчя мистецько-педагочної діяльн. / П. І. Муравський ; ред.-упоряд. О.А. Шокало. – К. : Просвіта, 2014. – 384 с. – ISBN 617-7201-06-8.
ББК 85.314.1(4Укр)
М91
Полянський, Т. В. Традиційний джаз [Текст] / Т. В. Полянський. – К. : Музична Україна, 2015. – 336 с. – ISBN 966-8259-70-8.
ББК 85.318.5
П54
Корнійчук, В. П. Марія Заньковецька. Світова велич генія національного [Текст] : мистецтвознавче дослідж. / В. П. Корнійчук. – 3-є вид., допов. – К. : Криниця, 2015. – 496 с. – ISBN 966-2434-28-6.
ББК 85.334.3(4Укр)6-8
К67
Павлюк, Л. Л. Єлизавета Чавдар: Життя віддане мистецтву [Текст] / Л. Л. Павлюк. – К. : Музична Україна, 2015. – 144 с. – ISBN 966-8259-69-2.
ББК 85.335.413(4Укр)-8
П12
Яців, Р. М. Оленка Гердан-Заклинська (1916-1999): життя у мистецтві [Текст] : матер. до історії укр. мистецтва ХХ ст. : До 100-ліття від дня народж. Мисткині / Р. М. Яців. – Львів : Растр-7, 2015. – 152 с. – ISBN 617-7045-92-1.
ББК 85.364.2
Я93
Макдауэлл, Д. Не просто плотник [Текст] / Д. Макдауэлл ; пер. с англ. А. Сумеркина. – Мн. : Picorp, 1992. – 126 с. + 86 с. – Книга- перевертка. - В общ. обл. с кн. Лучший подарок - жизнь: Евангелие Иоанна.
ББК 86.37
М15
Мещерінов, В. А. Чашу життя вкусіте... [Текст] / В. А. Мещерінов, А. В. Боженов ; [В.А. Мещерінов, А.В. Боженов]. – К. : Quo Vadis, 2009. – 95 с. – (Una Sancta). – Авт. вказані над вих. дан.
ББК 86.37
М56
Житие и подвиги преподобного Сергия Радонежского [Текст] / [отв. за вып. И. Новиков]. – Мн. : Лучи Софии, 2008. – 272 с. – ISBN 985-6171-92-8.
ББК 86.372.24(4Рос)-574.3
Ж74
Рожко, В. Є. Преосвященний Платон Артем‘юк, єпископ Рівненський і Крем‘янецький [Текст] : [монографія] / В. Є. Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2015. – 168 с. – ISBN 966-361-800-5.
ББК 86.372.24(4Укр)
Р63
Успенський собор [Текст] / [Л. Михайлина, О. Сіткарьова, С. Пивоваров та ін. ]. – К. : Балтія-Друк, 2015. – 199 с. – ISBN 966-8137-96-9.
ББК 86.372.24(4Укр)
У77
Ломачинська, І. М. Монастирі України [Текст] / І. М. Ломачинська. – К. : Балтія-Друк, 2015. – 208 с. – ISBN 966-8137-67-9.
ББК 86.372.24(4Укр)-647
Л74
Сохань, Г. Основи християнської етики. 11 кл. [Текст] : підручник / Г. Сохань, І. Гусаков. – Львів : Світ, 2015. – 200 с. – ISBN 966-603-919-7.
ББК 86.37-44я721
С68
Митрополит Андрей Шептицький - філософ, вчитель, праведник. Великий українець [Текст] : матер. всеукр. наук. конф.; м. Чернівці; 26 травня 2015 р. / [упоряд. та наук. ред. В.С. Сиротюк]. – Чернівці : Букрек, 2015. – 108 с. – ISBN 966-399-655-4.
ББК 86.377.1(4Укр)я43
М67
Костів, К. Словник-довідник біблійних осіб, племен і народів [Текст] / К. Костів. – 2-е вид., переробл. – К. : Україна, 2015. – 420 с. – ISBN 966-524-428-8.
ББК 86.37я2
К72
Ершова, Г. Г. В поисках бессмертия [Текст] : От египетской Книги Мертвых до феномена ламы Итигэлова / Г. Г. Ершова. – М. : Эксмо, 2009. – 448 с. – (Пока еще не запрещенные книги). – ISBN 5-699-29546-3.
ББК 86.42
Е80
Энциклопедия этикета [Текст] / [генер. директор изд. С.М. Макаренков ; худ. оформл. П. Навдаев]. – М. : Рипол классик, 2004. – 640 с. – ISBN 5-7905-0425-6.
ББК 87.774я2
Э68
Мэрфи, Д. Чудеса законов разума [Текст] / Д. Мэрфи ; [пер. с англ. И.В. Гродель]. – Мн. : Попурри, 2006. – 272 с. – ISBN 985-483-670-3.
ББК 88.211.2
М97
Татт, К. Загадочные явления природы [Текст] / К. Татт. – Изд. 2-е, перераб. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2004. – 430 с. – ISBN 966-8511-69-7.
ББК 88.288
Т23
Бех, І. Д. Вибрані наукові праці: Виховання особистості [Текст]. Т.1 / І. Д. Бех. – Чернівці : Букрек, 2015. – 840 с. – (Школа майбутнього). – ISBN 966-399-672-1.
ББК 88.53
Б55
Бех, І. Д. Вибрані наукові праці: Виховання особистості [Текст]. Т.2 / І. Д. Бех. – К.; Чернівці : Букрек, 2015. – 640 с. – (Школа майбутнього). – ISBN 966-399-693-6.
ББК 88.53
Б55
Архангельский, Г. А. Тайм-драйв: Как успевать жить и работать [Текст] / Г. А. Архангельский. – 4-е изд. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2007. – 256 с. – ISBN 5-902862-37-6.
ББК 88.571.3
А87
Бородій, Д. І. Робота практичного психолога з батьками [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Д. І. Бородій, В. С. Корнят. – Львів : Растр-7, 2015. – 300 с. – ISBN 617-7045-91-4.
ББК 88.9
Б83
Психологія [Текст] : підручник / [Т.Б. Партико, С.Л. Грабовська, А.О. Вовк та ін.] ; за заг. ред. Т.Б. Партико. – К. : Ін Юре, 2014. – 664 с. – ISBN 966-313-501-4.
ББК 88я73
П86
Новальська Тетяна Василівна [Текст] : біобібліограф. покажч. / [редкол.: З.Х. Мусіна, С.І. Смілянець ; упоряд. Н.А. Бачинська та ін.]. – К. : НІБУ, 2015. – 84 с.
ББК 91.9:78.34(4Укр)
Н72
Современная энциклопедия для мальчиков [Текст] / [сост. М.Е. Ванифатьева]. – Донецк : БАО, 2005. – 384 с. – ISBN 966-548-702-7.
ББК 92.0
С56
Энциклопедия для девочек: Любому возрасту полезна [Текст] / сост. Г.П. Яковенко. – 2-е изд.,испр. и доп. – К. : Основа : Астарта, 1995. – 368с. – ISBN 5-7707-8246-3.
ББК 92.0
Э68

 

З'ясувати, в якому відділі знаходиться наведена література, можна за
Електронним каталогом

 

Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua