Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Краще з новинок за березень 2012 року

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2012

 

20.1(4Укр)
Ю15
Юглічек, Л.С.
Екологічна мережа Хмельниччини [Текст] : монографія/ Л.С.Юглічек, Т.В.Виговська. - Хмельницький : ХУУП, 2012. - 96с. - ISBN 966-8823-59-6 : 12.00грн.

ББК  20.1(4Укр)
423456 : Основний фонд
20.18
І-24
Івашура, А.А.
Еколого-економічна та історична оцінка взаємовідносин людини і довкілля [Текст] : монографія/ А.А.Івашура, Л.Е.Добрунова. - Х. : ХНЕУ, 2011. - 152с. - ISBN 966-676-472-3 : 20.00грн.

ББК  20.18
423286 : ВЧЗ
22.11я73
В55
Вища математика. У 3 ч. [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. Ч.2. Теорія ймовірностей та математична статистика/ [В.П. Лавренчук, Т.І. Готинчан, О.С. Кондур, В.С. Дронь]. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 264с. - ISBN 966-640-305-9 : 32.00грн.

ББК  22.11я73
423284 : ВЧЗ
22.11я73
В55
Вища математика. У 3 ч. [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. Ч.1. Лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз/ [В.П. Лавренчук, Т.І. Готинчан, О.С. Кондур, В.С. Дронь]. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 448с. - ISBN 966-640-301-1 : 40.00грн.

ББК  22.11я73
423283 : ВЧЗ
22.14я73
П30
Петравчук, А.П.
Вступ до теорії алгебри Лі [Текст] : навч. посіб./ А.П.Петравчук. - Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2012. - 116с. - ISBN 966-496-212-1 : 14.00грн.

ББК  22.14я73
423525 : Основний фонд
22.151.5я73
К43
Кириченко, В.В.
Лекції з аналітичної геометрії [Текст] : навч. посіб./ В.В.Кириченко, Н.Ю.Петкевич, А.П.Петравчук. - Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2011. - 256с. - ISBN 966-496-207-7 : 20.00грн.

ББК  22.151.5я73
423523 : Основний фонд
22.1г(4Укр)
П18
Парасюк Остап: Слава Української науки [Текст] : пропам‘ятна збірка/ [уклад. Н. Вірченко, В. Козирський]. - К. : ІТФ ім. М. Боголюбова, 2011. - 624с. - 44.00грн.

ББК  22.1г(4Укр)
423524 : Основний фонд
22.313я73
С76
Стадник, И.П.
Электродинамика [Текст] : Лекции с вопросами и задачами/ И.П.Стадник. - К. : Техника, 2012. - 336с. - ISBN 966-575-204-2 : 46.00грн.

ББК  22.313я73
423367 : ВЧЗ
22.32я73
Г85
Грінченко, В.Т.
Основи акустики [Текст] : Навчальний посібник/ В.Т.Грінченко, І.В.Вовк, В.Т.Маципура. - К. : Наукова думка, 2007. - 639 с. - ISBN 966-00-0622-5 : 90.00грн.

ББК  22.32я73
399316 : ВКЗ
423285 : ФЧ
22.6я2
К37
Кетэ, Р.
Космос: планеты, звезды, галактики [Текст] : Ил. справочник/ Р.Кетэ. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 80с. - ISBN 966-14-2944-3 : 36.00грн.

ББК  22.6я2
423364 : Основний фонд
24.1я73
Б38
Беженар, В.П.
Хімія і технологія неорганічних речовин [Текст] : навч.-метод. посіб./ В.П.Беженар. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 188с. - ISBN 966-640-315-8 : 20.00грн.

ББК  24.1я73
423287 : ВЧЗ
26.89(0)я2
К73
Котлицкая, О.Я.
Знаменитые места мира [Текст] : Ил. путевод. по городам и странам/ О.Я.Котлицкая. - 2-е изд. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 208с. - ISBN 966-14-2984-9 : 60.00грн.

ББК  26.89(0)я2
423363 : ВЧЗ
26.891(4Укр-4 Іва)
К61
Коломийщина [Текст] = Kolomyishchyna/ [текст та упоряд. Н. Тарновецька]. - Коломия; Тернопіль : Наш Світ, 2008. - 110 с. - Укр. та англ. мовами. - ISBN 966-8662-01-6 : 26.00грн.

ББК  26.891(4Укр-4 Іва)
423638 : Основний фонд
26.891(4Укр-4Хес)
Х39
Херсонщина [Текст] = Kherson Region : іміджево-представн. вид./ [редкол.: І. Коваленко (голова) та ін.]. - Херсон : Наддніпрянська правда, 2004. - 224с. - Укр. та англ. мовами. - ISBN 966-96112-4-5 : 30.00грн.

ББК  26.891(4Укр-4Хес)
423646 : Основний фонд
28.071я73
М42
Медицинская и биологическая физика [Текст] : учебник/ [А .В. Чалый, Я.В. Цехмистер, Б.Т. Агапов и др.]; под ред. А.В. Чалого. - Винница : Нова Кныга, 2011. - 568с. - ISBN 966-382-315-7 : 48.00грн.

ББК  28.071я73
423450 : Основний фонд
28.082я2
Ф17
Файт, К.
Домашний аквариум [Текст] : Советы и рекомендации/ К.Файт. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 128с. - ISBN 966-14-2939-9 : 36.00грн.

ББК  28.082я2
423368 : Основний фонд
28.4
П30
Петренко, А.Ю.
Стволовые клетки. Свойства и перспективы клинического применения [Текст] : монография/ А.Ю.Петренко, Ю.А.Хунов, Э.Н.Иванов. - Луганск : Пресс-экспресс, 2011. - 368с. - ISBN 966-2327-11-3 : 42.00грн.

ББК  28.4
423366 : Основний фонд
28.673я73
Ф48
Фізіологія тварин [Текст] : [підручник]/ А.Й. Мазуркевич, В.І. Карповський, М.Д. Камбур та ін.; за ред. А.Й. Мазуркевича, В.І. Карповського. - Вид. 2-е, доопрац. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 424с. - ISBN 966-382-331-7 : 48.00грн.

ББК  28.673я73
423459 : ВЧЗ
28.707.2я73
П37
Плахтій, П.Д.
Обмін речовин та енергії [Текст] : Теорія, завдання для самост. підгот., тести : навч. посіб./ П.Д.Плахтій, Т.В.Коваль, М.С.Гончаренко. - Кам‘янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2009. - 336с. - ISBN 966-2937-81-7 : 24.00грн.

ББК  28.707.2я73
421063 : ВКЗ
423288 : ФЧ
28.707.3я73
Ф53
Філімонов, В.І.
Фізіологія людини в запитаннях і відповідях [Текст] : посібник/ В.І.Філімонов. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 456с. - ISBN 966-382-215-0 : 50.00грн.

ББК  28.707.3я73
423455 : ВЧЗ
31.211я73
Ж84
Жуйков, В.Я.
Перехідні процеси [Текст] : [навч. посіб.]/ В.Я.Жуйков, В.Я.Ромашко. - К. : НТУУ "КПІ", 2010. - 184с. - ISBN 966-622-367-1 : 20.00грн.

ББК  31.211я73
420856 : ВЧЗ
423291 : ВКЗ
32.81я73
В14
Вакалюк, Т.А.
Новітні інформаційні технології [Текст] : лабор. практ. : навч.-наоч. посіб./ Т.А.Вакалюк, С.О.Карплюк. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - 196с. - ISBN 966-485-099-2 : 20.00грн.

ББК  32.81я73
423289 : Основний фонд
32.973.26-018.2
Ш57
Шилдт, Г.
MFC: основы программирования [Текст]/ Г.Шилдт. - К. : BHV, 1997. - 560 с. - ISBN 5-7733-0021-4 : 20.00грн.

ББК  32.973.26-018.2
423627 : Основний фонд
32.973.26-018.2я73
Г80
Грень, Я.В.
Програмування систем реального часу [Текст] : навч. посіб./ Я.В.Грень. - Львів : Львівська політехніка, 2011. - 324с. - ISBN 617-607-115-0 : 58.00грн.

ББК  32.973.26-018.2я73
423374 : ВЧЗ
32.973.26-018.2я73
Л68
Лобур, М.В.
Комп‘ютерна графіка в САПР КОМПАС - 3D [Текст] : лабораторний практ./ М.В.Лобур, К.К.Колесник, Р.Т.Панчак. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 232с. - ISBN 617-607-187-7 : 40.00грн.

ББК  32.973.26-018.2я73
423377 : Основний фонд
34.1я73
К12
Кабацкий, В.И.
Технология металлов и материаловедение [Текст] : учеб. пособ./ В.И.Кабацкий, Ю.Г.Дьяченко. - Краматорск : ДГМА, 2012. - 68с. - ISBN 966-379-536-2 : 10.00грн.

ББК  34.1я73 + 30.3я73
423341 : Основний фонд
35.66
Г72
Государственная Фармакопея Украины [Текст] : Введено в действие с 1 мая 2011 г. Дополнение 4. - Х. : ГП "УНФЦКЛС", 2011. - 548с. - ISBN 966-96478-7-0 : 80.00грн.

ББК  35.66
423504 : Основний фонд
36.991я2
В56
Вкусные и быстрые запеканки, бабы, шарлотки [Текст]/ [сост. А.П. Колесникова]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 384с. - ISBN 966-14-2922-1 : 28.00грн.

ББК  36.991я2
423499 : Основний фонд
36.991я2
Г74
Готовим шаг за шагом [Текст] : [Супы. Салаты. Закуски. Гарниры. Вторые блюда. Десерты/ глав. ред. С.С. Скляр]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 144с. - ISBN 966-14-2985-6 : 40.00грн.

ББК  36.991я2
423373 : Основний фонд
36.991я2
В19
Василенко, С.
Готовим блюда в духовке [Текст]/ С.Василенко ; [С. Василенко]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 96с. - (Домашняя кулинария. Готовим легко и быстро). - Авт. указан над вых. дан. - ISBN 966-14-2966-5 : 27.00грн.

ББК  36.991я2
423372 : Основний фонд
36.991я2
В19
Василенко, С.
Вкусные завтраки [Текст]/ С.Василенко ; [С. Василенко]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 96с. - (Домашняя кулинария. Готовим легко и быстро). - Авт. указан над вых. дан. - ISBN 966-14-2437-0 : 30.00грн.

ББК  36.991я2
422081 : Основний фонд
423371 : Основний фонд
36.991я2
В19
Василенко, С.
Домашний обед [Текст]/ С.Василенко ; [С. Василенко]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 96с. - (Домашняя кулинария. Готовим легко и быстро). - Авт. указан над вых. дан. - ISBN 966-14-2965-8 : 27.00грн.

ББК  36.991я2
423375 : ВКЗ
36.991я2
В19
Василенко, С.
Праздничный стол и фуршет [Текст]/ С.Василенко ; [С. Василенко]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 96с. - (Домашняя кулинария. Готовим легко и быстро!). - Авт. указан над вых. дан. - ISBN 966-14-2436-3 : 30.00грн.

ББК  36.991я2
422087 : ВКЗ
423380 : Основний фонд
36.991я2
З-80
Золотая кулинарная книга [Текст] : [рецепты для 1000 застолий/ сост. Н.В. Красная]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 384с. - ISBN 966-14-1426-5 : 26.00грн.

ББК  36.991я2
423376 : Основний фонд
36.992я2
Б18
Байле, М.
Ароматный хлеб, пироги и хрустящая выпечка [Текст] : Готовим в духовке и хлебопечке/ М.Байле. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 144с. - ISBN 966-14-2928-3 : 40.00грн.

ББК  36.992я2
423369 : ВКЗ
36.996я2
П63
Постная кухня [Текст] : [600 вкусных рецептов/ сост. Л.О. Шабельская]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 352с. - ISBN 966-14-2396-0 : 28.00грн.

ББК  36.996я2
423378 : Основний фонд
423379 : Основний фонд
36.996я2
П63
Постная кухня [Текст] : [600 вкусных рецептов/ сост. Л.О. Шабельская]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 352с. - ISBN 966-14-2396-0 : 28.00грн.

ББК  36.996я2
423378 : Основний фонд
423379 : Основний фонд
37.24-2
П35
Пітенін, Д.М.
Конструювання жіночого одягу [Текст]/ Д.М.Пітенін. - К. : Техніка, 1970. - 105 с. - 8.00грн.

ББК  37.24-2
423626 : Основний фонд
37.248я2
О-56
Ольховская, В.П.
Шьем без подгонок и переделок [Текст] : Универсальный курс кроя и шитья/ В.П.Ольховская. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 288с. + 12 листов выкроек. - ISBN 966-14-2380-9 : 28.00грн.

ББК  37.248я2
422378 : ВКЗ
423382 : Основний фонд
37.9
К70
Коршак, Н.М.
Вчись фотографувати [Текст]/ Н.М.Коршак. - К. : Рад. школа, 1981. - 63 с. - (Коли зроблено уроки). - 4.00грн.

ББК  37.9
423625 : Основний фонд
38.625я2
З-22
Залатарев, И.Р.
Печи, камины, бани, сауны [Текст]/ И.Р.Залатарев. - Х.;Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 416с. - (Это просто!). - ISBN 966-14-2930-6 : 30.00грн.

ББК  38.625я2
423501 : Основний фонд
38.625я2
Б87
Бриджуотер, А.
Арки, лавочки, фонтаны, пруды, бордюры, дорожки и другие конструкции из кирпича [Текст]/ А.Бриджуотер, Д.Бриджуотер ; Алан и Джилл Бриджуотер. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 144с. - ISBN 966-14-2397-7 : 40.00грн.

ББК  38.625я2
423370 : Основний фонд
38.96
О-77
Островский, Б.М.
Профессия - пожарный [Текст]/ Б.М.Островский, Л.П.Марченко. - К. : Будивэльнык, 1991. - 128с. - ISBN 5-7705-0511-7 : 8.00грн.

ББК  38.96
423707 : Основний фонд
39.33-08я2
С74
Справочник автомеханика [Текст] : Ремонт кузова, ходовой, двигателя и электрооборудования своими руками/ [сост. А.Ю. Галич]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 320с. - ISBN 966-14-0927-8 : 28.00грн.

ББК  39.33-08я2
423381 : Основний фонд
39.62(4Укр)
М94
Мы учим ракеты летать [Текст] : К 50-летию подразделения испытаний и эксплуатации КБ "Южное"/ [авт. кол.: А.В. Агарков, О.А. Аксюта, В.Ф. Белый и др.]; под общ. ред. А.В. Агаркова. - Д. : АРТ-Пресс, 2012. - 648с. - ISBN 966-348-265-1 : 100.00грн.

ББК  39.62(4Укр)
423503 : Основний фонд
40.723я73
М38
Машини і обладнання для зрошування [Текст] : посібник/ [кол. авт.: М.В. Присяжнюк, С.І. Мельник, О.В. Сень, та ін.]; за ред. В.І. Кравчука, В.А. Сташука. - Дослідницьке : УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2011. - 112с. - (Сільськогосподарська техніка ХХІ: моніторинг, випробування, прогнозування). - ISBN 966-8035-86-9 : 32.00грн.

ББК  40.723я73
423385 : Основний фонд
40.728я73
М38
Машини, агрегати та комплекси для післязбиральної обробки і зберігання зернових культур [Текст] : посібник/ [кол. авт.: М.В. Присяжнюк, О.В. Сень, С.І. Мельник та ін.]; за ред. В.І. Кравчука. - Дослідницьке : УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2011. - 224с. - (Сільськогосподарська техніка ХХІ: моніторинг, випробування, прогнозування). - ISBN 966-8035-89-0 : 42.00грн.

ББК  40.728я73
423383 : Основний фонд
40.72я73
М38
Машини для овочівництва, садівництва та виноградарства [Текст] : посібник/ [кол. авт.: М.В. Присяжнюк, О.В. Сень, І.М. Синявська та ін.]; за ред. В.І. Кравчука. - Дослідницьке : УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2011. - 152с. - (Сільськогосподарська техніка ХХІ: моніторинг, випробування, прогнозування). - ISBN 966-8035-88-3 : 36.00грн.

ББК  40.72я73
423384 : Основний фонд
43.4(4Укр-4Киї)
В14
Вакулюк, П.Г.
Зелені скарби Фастівщини [Текст] : істор.-економ. нариси/ П.Г.Вакулюк, В.І.Дросенко. - Біла Церква : Вид. О.В. Пшонківський, 2011. - 192с. - ISBN 617-604-002-6 : 30.00грн.

ББК  43.4(4Укр-4Киї)
423334 : Основний фонд
44.7я2
Б79
Болезни сельскохозяйственных культур. В 3 т. [Текст]. Т.3. Болезни овощных и плодовых культур/ под ред. В.Ф. Пересыпкина. - К. : Урожай, 1991. - 208 с. - ISBN 5-337-00702-5 : 10.00грн.

ББК  44.7я2
423629 : Основний фонд
44.9я73
Ж34
Жарінов, В.І.
Агроекологія [Текст] : термінологічний та довід. матер. : [навч. посіб.]/ В.І.Жарінов, С.В.Довгань. - Вінниця : Нова Книга, 2008. - 328с. - ISBN 966-382-116-0 : 30.00грн.

ББК  44.9я73
423457 : ВЧЗ
45.2я73
Ф48
Фізіологія сільськогосподарських тварин [Текст] : практикум : навч. посіб./ В.В. Науменко, А.С. Дячинський, В.Ю. Демченко, І.Д. Дерев‘янко. - 2-е вид., допов. і переробл. - К. : Агропромвидав України, 1999. - 234 с. - ISBN 966-558-016-7 : 10.00грн.

ББК  45.2я73
423708 : Основний фонд
46.5я73
Т38
Технологія виробництва продукції свинарства [Текст] : підручник/ Ю.В. Засуха, В.М. Нагаєвич, М.П. Хоменко та ін. - 3-е вид. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 336с. - ISBN 966-382-254-9 : 29.00грн.

ББК  46.5я73
423458 : ВЧЗ
46.73я73
П50
Полищук, Ф.И.
Одорология [Текст] : пособие/ Ф.И.Полищук, А.Л.Трофименко, В.М.Туринский. - К.; Ирпень : Перун, 2012. - 248с. - ISBN 966-569-285-0 : 30.00грн.

ББК  46.73я73
423345 : Основний фонд
47я2
Р93
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками [Текст] : изготовление и ремонт/ [сост. К. Сторожев]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 320с. - ISBN 966-14-0928-5 : 26.00грн.

ББК  47я2
423386 : ВМА
48
Б24
Баранов, А.Е.
Оказание доврачебной помощи четвероногому другу [Текст]/ А.Е.Баранов. - М. : ДОСААФ СССР, 1976. - 112 с. - 6.00грн.

ББК  48
423628 : Основний фонд
46889 : Основний фонд
51.1(4Укр)2я73
Г87
Громовик, Б.П.
Організація роботи аптек [Текст] : навч. посіб./ Б.П.Громовик. - Вид. 3-є, доопрац. і допов. - Вінниця : Нова Книга, 2007. - 288с. - ISBN 966-382-035-7 : 30.00грн.

ББК  51.1(4Укр)2я73
423449 : Основний фонд
51.1(4Укр)3
М42
Медичні аспекти медико-соціальної експертизи при вроджених вадах серця у дорослих [Текст] : наук.-метод. посіб./ за ред. М.Ф. Зіньковського. - Д. : Пороги, 2012. - 87с. - ISBN 617-518-182-9 : 18.00грн.

ББК  51.1(4Укр)3 + 54.101
423451 : Основний фонд
52.81я2
С56
Современные лекарственные препараты [Текст] : энцикл. справочник : [более 1000 наименований/ сост. В.А. Георгиянц]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 592с. - ISBN 966-14-2854-5 : 40.00грн.

ББК  52.81я2
423365 : ВЧЗ
53.59я2
П58
Попова, Т.Д.
Materia Medica [Текст] = Гомеопатические лекарства : [справочник]/ Т.Д.Попова. - Б.г. : Ламо, 1991. - 192 с. - ISBN 5-85260-020-2 : 10.00грн.

ББК  53.59я2
423706 : Основний фонд
56.13я73
Н46
Нейрохірургія [Текст] : підручник/ [В.І. Цимбалюк, Б.М. Лузан, І.П. Дмитерко та ін.]; за ред. В.І. Цимбалюка. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 304с. - ISBN 966-382-371-3 : 56.00грн.

ББК  56.13я73
423452 : Основний фонд
56.6я73
Т35
Терапевтична стоматологія [Текст] : [підручник/ кол. авт.: А.К. Ніколішин, В.М. Ждан, А.В. Борисенко та ін.]; за ред. А.К. Ніколішина. - Вид. 2-е, випр. і допов. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 680с. - ISBN 966-382-312-6 : 100.00грн.

ББК  56.6я73
423453 : Основний фонд
56.7я2
Ж12
Жабоедов, Г.Д.
Офтальмология [Текст] : ил. слов.-справ. терминов офтальмопластической хирургии : пособие/ Г.Д.Жабоедов, О.В.Петренко. - Ирпень : Перун  ;  К. :  Вища освіта, 2012. - 168с. - ISBN 966-569-286-7 : 26.00грн.

ББК  56.7я2
423361 : Основний фонд
57.0
З-86
Зорин, К.В.
Об очень личном - с православным врачом [Текст]/ К.В.Зорин. - М. : Русский Хронографъ, 2010. - 320 с. - 16.00грн.

ББК  57.0
423695 : Основний фонд
60.00я43
І-73
Інтелект. Особистість. Цивілізація [Текст] : Темат. зб. наук. пр. із соц.-філос.пробл. Вип.9/ [редкол.: О.О. Шубін (голов. ред.) та ін.]. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. - 551с. - 30.00грн.

ББК  60.00я43
423255 : Основний фонд
60.00я43
І-73
Інтелект. Особистість. Цивілізація [Текст] : Темат. зб. наук. пр. із соц.-філос.пробл. Вип.8/ [редкол.: О.О. Шубін (голов. ред.) та ін.]. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. - 510с. - 28.00грн.

ББК  60.00я43
423254 : Основний фонд
60.00я43
Ф56
Філософія і світ повсякденності [Текст] : Матер. XVI Харків. міжнар. Сковородинівських читань; 27-28 вересня 2008 р./ [наук. ред. О.М. Кривуля]. - Х. : АТОС, 2008. - 264с. - ISBN 966-2181-16-6 : 18.00грн.

ББК  60.00я43
423645 : Основний фонд
60.026
А72
Антонов, И.М.
Наш новый Домострой [Текст]. Кн.2/ И.М.Антонов. - Донецк : Донбасс, 2011. - 720с. - ISBN 617-638-066-5 : 46.00грн.

ББК  60.026
423423 : Основний фонд
60.031я73
М91
Муратова, І.А.
Філософські проблеми наукового пізнання [Текст] : конспект лекцій/ І.А.Муратова. - К. : НТУУ "КПІ", 2011. - 140с. - 18.00грн.

ББК  60.031я73
423267 : ВЧЗ
60.524.224.5я73
М42
Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід [Текст] : навч.-метод. посіб./ [О.Т. Баришполець, Л.А. Найдьонова, Г.В. Мироненко та ін.]; за ред. Л.А. Найдьонової, О.Т. Баришпольця. - К. : Міленіум, 2010. - 440с. - ISBN 966-8063-80-5 : 34.00грн.

ББК  60.524.224.5я73
423263 : ВЧЗ
60.542.14
Ш66
Шкільна служба порозуміння: досвід впровадження [Текст]/ [Р. Коваль, А. Горова, А. Нікітчук та ін; відп. за вид. С. Ніколайчук]. - Жмеринка : ГО "Ініціатива", 2008. - 95с. + 1 CD-Rom. - 18.00грн.

ББК  60.542.14
423281 : Основний фонд
60.542.15-422.8я43
М75
Молодежь за диалог и толерантность в преодолении социальных конфликтов [Текст] : [матер. Междунар. симпозиума; г. Одесса; 1-2 апреля 2011 г./ сост. А. Чебыкин и др.]. - К. : Платформа "Диалог Евразии" в Украине, 2011. - 120с. - 12.00грн.

ББК  60.542.15-422.8я43
422542 : ВКЗ
423265 : Основний фонд
60.542.2я73
Ф94
Фулей, Т.І.
Основи гендерної рівності [Текст] : навч.-метод. посіб. для викл. (тренерів)/ Т.І.Фулей. - К. : Тютюкін, 2010. - 112с. - ISBN 966-97067-9-9 : 16.00грн.

ББК  60.542.2я73
420958 : ВКЗ
423280 : Основний фонд
60.823.3
У67
Управління персоналом в умовах економіки знань [Текст] : монографія/ [кол. авт.: Г.М. Азаренкова, О.В. Босак, О.С. Гирик та ін.]; за заг. ред. Л.К. Семів. - К. : УБС НБУ, 2011. - 406с. - ISBN 966-484-129-7 : 36.00грн.

ББК  60.823.3
423446 : Основний фонд
63.214(4Укр)
Ч-49
Чернецький, Є.А.
Браницькі [Текст]/ Є.А.Чернецький. - Біла Церква : Вид. О.В. Пшонківський, 2011. - 736с. : іл. - ISBN 617-604-001-9 : 120.00грн.

ББК  63.214(4Укр)
423357 : Основний фонд
63.3(0)3я721
Н50
Немировский, А.И.
Книга для чтения по истории древнего мира. 5 кл. [Текст] : пособие для учащихся/ А.И.Немировский. - М. : Просвещение, 1986. - 287с. - 6.00грн.

ББК  63.3(0)3я721
423699 : Основний фонд
63.3(4Укр)
А18
Авдеенко, А.И.
Украина - Русь Арийская [Текст]/ А.И.Авдеенко. - Донецк : Донеччина, 2012. - 160с. - ISBN 966-2495-45-4 : 30.00грн.

ББК  63.3(4Укр)
423238 : Основний фонд
423239 : Основний фонд
63.3(4Укр)
А18
Авдеенко, А.И.
Украина - Русь Арийская [Текст]/ А.И.Авдеенко. - Донецк : Донеччина, 2012. - 160с. - ISBN 966-2495-45-4 : 30.00грн.

ББК  63.3(4Укр)
423238 : Основний фонд
423239 : Основний фонд
63.3(4Укр)
А18
Авдеенко, А.И.
Правда Руськая [Текст]/ А.И.Авдеенко. - Донецк : Донеччина, 2011. - 176с. - ISBN 966-2495-18-8 : 30.00грн.

ББК  63.3(4Укр)
423236 : Основний фонд
423237 : Основний фонд
63.3(4Укр)
А18
Авдеенко, А.И.
Правда Руськая [Текст]/ А.И.Авдеенко. - Донецк : Донеччина, 2011. - 176с. - ISBN 966-2495-18-8 : 30.00грн.

ББК  63.3(4Укр)
423236 : Основний фонд
423237 : Основний фонд
63.3(4Укр)
А18
Авдеенко, А.И.
Лицо державы [Текст]/ А.И.Авдеенко. - Донецк : Донеччина, 2011. - 176с. - ISBN 966-2495-36-2 : 18.00грн.

ББК  63.3(4Укр)
421977 : ВКЗ
423235 : ФА
63.3(4Укр)-7я73
І-90
Історія української культури [Текст] : навч. посіб. Ч.2/ Г.Ф. Пономарьова, В.М. Бескорса, В.М. Малихіна, І.В. Авескулова. - Х. : Вид. Захарченко С.Н., 2012. - 160с. - ISBN 966-2738-00-1 : 28.00грн.

ББК  63.3(4Укр)-7я73
423428 : Основний фонд
63.3(4Укр)4
М58
Між двох вогнів: друга половина ХVІ - перша половина ХVІІ ст. [Текст]/ Упор. І.О.Ворончук. - К. : Україна, 1996. - 413 с. - (Історія України в прозових творах та документах). - ISBN 5-319-01071-0 : 2.50

ББК  63.3(4Укр)4
361183 : ВКЗ
423643 : Основний фонд
63.3(4Укр)411-8
Т52
Толочко, П.П.
Ярослав Мудрый [Текст]/ П.П.Толочко. - К. : АДЕФ-Украина, 2011. - 264с. - ISBN 966-187-090-0 : 44.00грн.

ББК  63.3(4Укр)411-8
422357 : ВЧЗ
423353 : Основний фонд
63.3(4Укр)43
Р66
Роксолана у світі [Текст] : істор.-краєзнав. зб. : До 500-річчя від часу народження Роксолани/ авт.-упоряд. Б. Гаврилів, І. Миронюк. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2008. - 96с. - 16.00грн.

ББК  63.3(4Укр)43
423632 : Основний фонд
63.3(4Укр)5
Б43
Белов, Ю.Е.
Алчевские: Страницы истории (По публикациям городских газет) [Текст]/ Ю.Е.Белов. - Алчевск : Изд. С.А. Бондаренко, 2008. - 160 с. - ISBN 966-2167-01-6 : 30.00грн.

ББК  63.3(4Укр)5
423631 : Основний фонд
63.3(4Укр)я2
З-51
Земерова, Т.Ю.
Історія України [Текст] : схеми і таблиці : [посібник]/ Т.Ю.Земерова, І.М.Скирда. - Х. : Весна : ФОП Співак В.Л., 2010. - 512с. - ISBN 966-2342-03-1 : 26.00грн.

ББК  63.3(4Укр)я2
423488 : Основний фонд
63.3(4Укр-2К)
К56
Ковалинский, В.В.
Киевские хроники [Текст] : События. Персоналии. Кн.1. Юбилеи - 2011/ В.В.Ковалинский. - К. : Варто : Сидоренко В.Б., 2012. - 288с. - ISBN 966-2321-19-7 : 46.00грн.

ББК  63.3(4Укр-2К)
423362 : Основний фонд
63.3(4Укр-4 Чек)
Ч-49
Чернецький, Є.А.
Історія Білої Церкви: події, постаті, життя [Текст] : [980-річчю заснування Великим князем київським Ярославом I Мудрим м. Юр‘їв (Святий- Георгій-на- Росі)]/ Є.А.Чернецький. - Біла Церква : Вид. О.В. Пшонківський, 2012. - 448с. - ISBN 617-604-004-0 : 80.00грн.

ББК  63.3(4Укр-4 Чек)
423358 : Основний фонд
63.3(4Укр-4 Чех)
Ю94
Юхно, Б.
Черкаські місторії [Текст] : Мандрівки у часі від Соснівки до Кривалівки/ Б.Юхно. - Черкаси : Брама-Україна, 2011. - 264с. - ISBN 966-453-101-3 : 32.00грн.

ББК  63.3(4Укр-4 Чех)
423360 : Основний фонд
63.3(4Укр-4Дні)
Л17
Лазебник, В.И.
Неизвестная Екатеринославщина [Текст] : истор. очерки : [80-летию Днепропетровской области посвящается]/ В.И.Лазебник. - Д. : Дніпрокнига, 2012. - 448с. - (Пізнавай і шануй свій край). - ISBN 966-401-060-0 : 100.00грн.

ББК  63.3(4Укр-4Дні)
423491 : Основний фонд
63.3(4Укр-4Киї)6
Ш95
Шулипа, Л.В.
Жизнь, отданная городу [Текст] : Памяти Г. Шулипы (мэра г. Белая Церковь в 1988-2006 гг.)/ Л.В.Шулипа. - Біла Церква : Вид. О.В. Пшонківський, 2012. - 272с. - ISBN 617-604-005-7 : 28.00грн.

ББК  63.3(4Укр-4Киї)6
423359 : Основний фонд
63.3(4Укр-4Хар)6
І-90
Історія міста Харкова ХХ століття [Текст] : [кол. наук. монографія/ О.Н. Ярмиш, С.І. Посохов, А.І. Епштейн та ін.]. - Х. : Фоліо : Золоті сторінки, 2004. - 686с. - На авантит.: Присвячується 350-річчю міста Харкова. - ISBN 966-03-2667-Х : 50.00грн.

ББК  63.3(4Укр-4Хар)6
423636 : Основний фонд
65.012
Б33
Башнянин, Г.І.
Ефективність соціалізації економічних систем: методологічні проблеми метрологічного аналізу [Текст]/ Г.І.Башнянин, Л.Я.Гончарук. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 240с. - ISBN 966-418-130-0 : 26.00грн.

ББК  65.012
423246 : Основний фонд
65.012.3я73
М16
Макроекономіка [Текст] : навч. посіб./ за ред. Г.М. Пилипенко. - 3-е вид., переробл. і допов. - Д. : НГУ, 2010. - 223с. - ISBN 966-350-198-7 : 26.00грн.

ББК  65.012.3я73
422281 : ВЧЗ
423270 : ВКЗ
65.01я43
Е45
Економічна теорія в умовах глобалізації економіки [Текст] : Тези доп. і виступів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ. і мол. вчених; 16-17 березня 2011 р./ [редкол.: А.Г. Семенов та ін.]. - Донецьк : Юго-Восток, 2011. - 184с. - ISBN 966-374-602-9 : 20.00грн.

ББК  65.01я43
423251 : ВКЗ
65.050.2я73
П57
Поплавський, М.М.
Менеджер шоу-бізнесу [Текст] : Підручник/ М.М.Поплавський. - К. : КНУКІМ, 1999. - 560 с. - ISBN 966-602-004-1 : 10.00грн.

ББК  65.050.2я73
357066 : ВЧЗ
367508 : ВКЗ
423701 : Основний фонд
65.052.201.1я73
Ш80
Шот, А.П.
Фінансовий облік [Текст] : практикум : [навч. посіб.]/ А.П.Шот, С.М.Нікшич. - Вид. 2-е, переробл. та допов. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 236с. - ISBN 617-607-213-3 : 28.00грн.

ББК  65.052.201.1я73
423498 : Основний фонд
65.052.238.8я73
К26
Карп‘як, Я.С.
Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб./ Я.С.Карп‘як, В.І.Воськало. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 300с. - ISBN 617-607-191-4 : 50.00грн.

ББК  65.052.238.8я73
423342 : ВЧЗ
65.052.25я73
Р69
Романькова, О.М.
Облікова політика підприємств [Текст] : навч. посіб./ О.М.Романькова, І.В.Сидоренко. - Краматорськ : ДДМА, 2012. - 96с. - ISBN 966-379-542-3 : 10.00грн.

ББК  65.052.25я73
423493 : Основний фонд
65.053я73
К84
Крук, О.М.
Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб./ О.М.Крук, О.В.Бабенко. - Краматорськ : ДДМА, 2012. - 168с. - ISBN 966-379-537-9 : 18.00грн.

ББК  65.053я73
423344 : ВЧЗ
65.26я2
З-14
Загородній, А.Г.
Фінансово-економічний словник [Текст]/ А.Г.Загородній, Г.Л.Вознюк. - 3-є вид., допов. та переробл. - Львів : Львівська політехніка, 2011. - 844с. - ISBN 617-607-139-6 : 100.00грн.

ББК  65.26я2
423487 : Основний фонд
65.290-21
У63
Уолш, К.
Ключевые показатели менеджмента [Текст] : полное руководство по работе с критич. числами, упр. вашим бизнесом/ К.Уолш ; [пер. с англ. О.В. Чумаченко]. - 4-е изд. - К. : Companion Group, 2012. - 400с. - ISBN 966-96692-0-0 : 52.00грн.

ББК  65.290-21
423355 : ВЧЗ
65.290.4
В88
Вуйма, А.Ю.
Черный PR. Защита и нападение в бизнесе и не только [Текст]/ А.Ю.Вуйма. - С.Пб. : БХВ-Петербург, 2005. - 224 с. - ISBN 5-94157-771-0 : 12.00грн.

ББК  65.290.4
423690 : Основний фонд
65.291.3
Г59
Годин, С.
Доверительный маркетинг [Текст] : Как из незнакомца сделать друга и превратить его в покупателя/ С.Годин. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. - 246 с. - ISBN 5-9614-0066-2 : 12.00грн.

ББК  65.291.3
423691 : Основний фонд
65.431.14-803.4
В14
Вайнцвейг, А.
Безупречный сервис. Чтобы каждый клиент чувствовал себя королем [Текст]/ А.Вайнцвейг. - М. : Добрая книга, 2006. - 152 с. - ISBN 5-98124-089-Х : 12.00грн.

ББК  65.431.14-803.4
423689 : Основний фонд
65.52
Р34
Резникова, О.С.
Продовольственная безопасность в условиях мировой глобализации экономики [Текст] : монография/ О.С.Резникова. - К. : АРИАЛ, 2011. - 328с. - ISBN 966-2372-89-2 : 30.00грн.

ББК  65.52
423274 : Основний фонд
65.59(4Укр)я73
З-15
Задоя, А.О.
Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : зб. завдань/ А.О.Задоя, Л.П.Кухтій, Є.А.Дядько. - Д. : ДУ ім. А. Нобеля, 2012. - 80с. - ISBN 966-434-170-4 : 12.00грн.

ББК  65.59(4Укр)я73
423425 : Основний фонд
65.5я73
Ш37
Шевченко, О.О.
Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб./ О.О.Шевченко. - Краматорськ : ДДМА, 2012. - 376с. - ISBN 966-379-535-5 : 34.00грн.

ББК  65.5я73
423497 : Основний фонд
65.9(4Укр)240
К72
Костюченко, О.Є.
Державне і договірне регулювання відносин у сфері праці [Текст] : монографія/ О.Є.Костюченко. - К. : УБС НБУ, 2011. - 187с. - ISBN 966-484-131-0 : 24.00грн.

ББК  65.9(4Укр)240
423433 : Основний фонд
65.9(4Укр)240.5
М75
Молодіжне безробіття та проблеми розвитку молодіжного підприємництва [Текст]/ [ред.-упоряд. Л. Кудіна, Л. Яцюк]. - К. : Молодіжна Альтернатива, 2010. - 112с. - 16.00грн.

ББК  65.9(4Укр)240.5
423266 : ВЧЗ
65.9(4Укр)246я73
О-92
Охорона праці [Текст] : навч. посіб./ [Н.І. Андрейчук, Ю.В. Кіт, С.В. Шибанов, О.В. Шерстньова]. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 276с. - ISBN 617-607-195-2 : 24.00грн.

ББК  65.9(4Укр)246я73
423492 : Основний фонд
65.9(4Укр)246я73
П84
Проценко, О.Л.
Охорона праці в галузі. Для офісних працівників [Текст] : навч. посіб./ О.Л.Проценко. - К. : УБС НБУ, 2011. - 291с. - ISBN 966-484-125-9 : 38.00грн.

ББК  65.9(4Укр)246я73
423439 : Основний фонд
65.9(4Укр)26
П93
Пшик, Б.І.
Фінансово-кредитні відносини в Україні: становлення, розвиток, напрями вдосконалення [Текст] : монографія/ Б.І.Пшик. - К. : УБС НБУ, 2011. - 551с. - ISBN 966-484-115-0 : 40.00грн.

ББК  65.9(4Укр)26
423440 : Основний фонд
65.9(4Укр)261.41
О-61
Оподаткування сільськогосподарської діяльності [Текст]/ [упоряд. Ж. Голуб та ін.]. - К. : Укр. освітній центр реформ, 2003. - 85 с. - 8.00грн.

ББК  65.9(4Укр)261.41
423621 : Основний фонд
65.9(4Укр)261.41-21я73
Ч-91
Чуніхіна, Т.С.
Податковий менеджмент [Текст] : курс лекцій/ Т.С.Чуніхіна. - Краматорськ : ДДМА, 2012. - 164с. - ISBN 966-379-541-6 : 18.00грн.

ББК  65.9(4Укр)261.41-21я73
423496 : Основний фонд
65.9(4Укр)261.91
Д39
Дехтяр, Н.А.
Фінансовий механізм діяльності суб‘єктів господарювання [Текст] : монографія/ Н.А.Дехтяр, О.В.Люта, Н.Г.Пігуль. - Суми : Університетська книга, 2011. - 182с. - ISBN 966-680-570-9 : 14.00грн.

ББК  65.9(4Укр)261.91
421623 : ВКЗ
423249 : Основний фонд
65.9(4Укр)261я43
Р64
Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою [Текст] : зб. наук. праць ДонДУУ/ [ред. рада: О.С. Поважний (голов. ред.) та ін.]. - Донецьк : ДонДУУ, 2011. - 448с. - (Економіка.- Т. ХІІ.- Вип.184). - ISBN 966-380-007-0 : 30.00грн.

ББК  65.9(4Укр)261я43
423275 : ВКЗ
65.9(4Укр)262.10
А35
Азаренкова, Г.М.
Фінансова стабільність розвитку банків [Текст] : монографія/ Г.М.Азаренкова, О.Г.Головко, В.В.Смирнов. - К. : УБС НБУ, 2011. - 191с. - ISBN 966-484-130-3 : 20.00грн.

ББК  65.9(4Укр)262.10
423421 : Основний фонд
65.9(4Укр)26я73
В43
Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи [Текст] : навч. посіб./ [С.Я. Єлецьких, Т.Ю. Коритько, С.В. Бурлуцька та ін.]. - Краматорськ : ДДМА, 2012. - 52с. - ISBN 966-379-539-3 : 8.00грн.

ББК  65.9(4Укр)26я73
423335 : Основний фонд
65.9(4Укр)291.217
А35
Азаров, М.Я.
Інноваційні механізми управління програмами розвитку [Текст]/ М.Я.Азаров, Ф.О.Ярошенко, С.Д.Бушуєв. - К. : Самміт-Книга, 2012. - 528с. - ISBN 617-661-013-7 : 52.00грн.

ББК  65.9(4Укр)291.217
423333 : Основний фонд
65.9(4Укр)291.32я73
Т48
Ткаченко, Л.В.
Промисловий маркетинг [Текст] : зб. завд. для практ. занять та самост. роботи/ Л.В.Ткаченко. - Д. : ДУ ім. А. Нобеля, 2012. - 92с. - ISBN 966-434-171-1 : 14.00грн.

ББК  65.9(4Укр)291.32я73
423445 : Основний фонд
65.9(4Укр)291.32я73
Т19
Тараненко, І.В.
Маркетингова товарна політика [Текст] : зб. завд. для практ. занять та самост. роботи/ І.В.Тараненко, С.С.Яременко. - Д. : ДУ ім. А. Нобеля, 2012. - 148с. - ISBN 966-434-169-8 : 16.00грн.

ББК  65.9(4Укр)291.32я73
423444 : Основний фонд
65.9(4Укр)291.3я73
Б20
Балабанова, Л.В.
Маркетинг підприємства [Текст] : навч. посіб./ Л.В.Балабанова, В.В.Холод, І.В.Балабанова. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 612с. - ISBN 611-01-0337-4 : 60.00грн.

ББК  65.9(4Укр)291.3я73
423245 : ВЧЗ
65.9(4Укр)291.3я73
Т19
Тараненко, І.В.
Маркетингові дослідження [Текст] : зб. завд. для практ. занять та самост. роботи/ І.В.Тараненко, О.Ю.Красовська. - Д. : ДУ ім. А. Нобеля, 2012. - 112с. - ISBN 966-434-172-8 : 14.00грн.

ББК  65.9(4Укр)291.3я73
423443 : Основний фонд
65.9(4Укр)291.551
П78
Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком [Текст] : монографія/ за заг. ред. С.М. Ілляшенка. - Суми : Папірус, 2011. - 644с. - ISBN 966-2458-31-2 : 34.00грн.

ББК  65.9(4Укр)291.551
423437 : Основний фонд
65.9(4Укр)291.6-21я73
М50
Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб./ [кол. авт.: Н.В. Ізюмцева, І.С. Кравченко, А.І. Маренич та ін.]. - К. : УБС НБУ, 2011. - 381с. - ISBN 966-484-123 -5 : 40.00грн.

ББК  65.9(4Укр)291.6-21я73
423435 : ВЧЗ
65.9(4Укр)291.9-23
Л84
Лук‘янова, В.В.
Бюджетування витрат операційної діяльності [Текст] : [монографія]/ В.В.Лук‘янова, О.В.Яковенко. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 224с. - ISBN 966-330-118-1 : 24.00грн.

ББК  65.9(4Укр)291.9-23
423261 : Основний фонд
65.9(4Укр)291.9-23я73
К89
Кузнецова, С.А.
Фінансове планування і прогнозування [Текст] : практикум : навч. посіб. Т.1. Основи фінансового планування. Бюджетування/ С.А.Кузнецова, О.М.Приходько. - Д. : ДУ ім. А. Нобеля, 2012. - 124с. - ISBN 966-434-174-2 : 15.00грн.

ББК  65.9(4Укр)291.9-23я73
423434 : Основний фонд
65.9(4Укр)292
К63
Компании, у которых есть чему поучиться [Текст]/ [под ред. Е. Андреевой]. - К. : Стандарт, 2004. - 296 с. - 18.00грн.

ББК  65.9(4Укр)292
423639 : Основний фонд
65.9(4Укр)298.2я73
Г55
Глуха, Г.Я.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : зб. завдань/ Г.Я.Глуха, К.О.Воробйова, О.А.Косякіна. - Д. : ДУ ім. А. Нобеля, 2012. - 80с. - ISBN 966-434-168-1 : 12.00грн.

ББК  65.9(4Укр)298.2я73
423424 : Основний фонд
65.9(4Укр)305.83я73
Ф24
Фармакоекономіка [Текст] : навч. посіб./ [Л.В. Яковлєва, Н.В. Бездітко, О.О. Герасимова та ін.]; за ред. Л.В. Яковлєвої. - Вінниця : Нова Книга, 2009. - 208с. - ISBN 966-382-143-6 : 24.00грн.

ББК  65.9(4Укр)305.83я73
423454 : Основний фонд
65.9(4Укр)372.1я73
В42
Визначення економічної ефективності впровадження мікропроцесорних систем керування процесом перевезень [Текст] : навч. посіб./ Ю.М. Юрченко, С.В. Кошевий, А.Б. Бойнік та ін. - Х. : УкрДАЗТ, 2010. - 99с. - ISBN 966-2033-19-9 : 20.00грн.

ББК  65.9(4Укр)372.1я73
423290 : Основний фонд
65.9(4Укр)373
Р13
Работаем вместе ради лучшего будущего [Текст] : 20 лет плодотворной работы : Ассоциация междун. автомоб. перевозч. Украины/ [Л.М. Костюченко, Л.П. Докиль, Ю.Ф. Кучинский. В.В. Клименко]. - юбилейное изд. - К. : Бланк-Пресс, 2012. - 405с. - ISBN 966-8843-09-9 : 100.00грн.

ББК  65.9(4Укр)373
423348 : Основний фонд
65.9(4Укр)386.8я73
К89
Кузнецова, С.А.
Синергія інформації в бізнесі [Текст] : навч. посіб./ С.А.Кузнецова. - Д. : ДУ ім. А. Нобеля, 2012. - 120с. - ISBN 966-434-176-6 : 18.00грн.

ББК  65.9(4Укр)386.8я73 + 65.010.19я73
423490 : Основний фонд
65.9(4Укр)433я43
Т87
Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку [Текст] : матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Луганськ; 28-29 квітня 2011 р. Вип. 6. Т.1/ [редкол.: В.С. Курило (голов. ред.) та ін.]. - Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2011. - 177с. - 26.00грн.

ББК  65.9(4Укр)433я43
423279 : ВКЗ
65.9(4Укр)441я73
Е45
Економіка міського господарства [Текст] : навч. посіб./ під заг. ред. С.В. Богачова. - Макіївка : Ноулідж, 2011. - 308с. - ISBN 617-579-230-8 : 38.00грн.

ББК  65.9(4Укр)441я73
423250 : ВЧЗ
65.9(4Укр)я43
Р64
Розвиток економічних і політико-правових систем України та інших країн Європи на початку ХХІ століття [Текст] : тези VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф.; 27-28 жовтня 2011 р./ [редкол.: Л.А. Янковська та ін.]. - Львів : ЛУБП, 2011. - 364с. - ISBN 617-607-207-2 : 30.00грн.

ББК  65.9(4Укр)я43 + 67.9(4Укр)я43
423350 : Основний фонд
65я721
З-14
Загальна економіка [Текст] : підручник/ за ред. І.Ф. Радіонової. - К. : Заповіт, 1995. - 370 с. - ISBN 5-7707-1074-8 : 14.00грн.

ББК  65я721
423612 : Основний фонд
66.052я43
Л55
Лібералізм [Текст] : Ліберальна традиція політичного мислення від Д. Локка до Д. Роулза : Антологія/ упоряд. О.Проценко, В. Лісовий. - 2-е вид., переробл. - К. : Простір : Смолоскип, 2009. - 1128с. - (Політичні ідеології). - ISBN 966-8499-81-4 : 70.00грн.

ББК  66.052я43
423260 : ФЧ
66.3(4Укр),1я43
М75
Молода нація [Текст] : альманах : [матер. конфер. до 20-річчя з дня утворення. Спецвип. 51. Українська Гельсінська Спілка/ редкол.: П. Вознюк (голов. ред) та ін.]. - К. : Смолоскип, 2011. - 224с. - ISBN 966-7332-13-6 : 18.00грн.

ББК  66.3(4Укр),1я43
423264 : Основний фонд
66.3(4Укр),1я75
К65
Копач, Б.
Ложь и предательство [Текст] : учеб. пособ. по отечественной компроматологии/ Б.Копач. - К. : PortFolio, 2008. - 122с. - ISBN 966-03-3934-7 : 18.00грн.

ББК  66.3(4Укр),1я75
423257 : Основний фонд
66.75(4Укр)
С91
Сучасна молодь: проблема чи надія [Текст]/ [ред. та упоряд. Л. Кудіна, Л. Яцюк]. - К. : Молодіжна Альтернатива, 2010. - 104с. - 16.00грн.

ББК  66.75(4Укр)
423277 : ВЧЗ
67.00я73
Ф56
Філософія права: актуальні проблеми та сучасні інтерпретації [Текст] : навч. посіб./ Д.В. Андреєв, В.М. Вовк, Ю.В. Івченко, О.В. Павлишин. - К. : Бізнесполіграф, 2011. - 220с. - ISBN 966-1645-61-4 : 28.00грн.

ББК  67.00я73
423447 : ВЧЗ
67.08я73
П68
Правові системи сучасності [Текст] : навч. посіб./ [кол. авт.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Оніщенко, О.В. Зайчук та ін.]; за ред. Ю.С. Шемшученка. - К. : Юридична думка, 2012. - 492с. - ISBN 966-8602-94-8 : 44.00грн.

ББК  67.08я73
423436 : ВЧЗ
67.9(4Укр)300я73
П78
Проблеми сучасної конституціоналістики [Текст] : навч. посіб./ за ред. М.П. Орзіха. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 272с. - (Проблеми сучасної конституціоналістики.- Вип.1). - ISBN 966-667-456-5 : 34.00грн.

ББК  67.9(4Укр)300я73
423272 : ВЧЗ
67.9(4Укр)301.02я43
З-46
Здійснення Конвенції Організації Об‘єднаних Націй проти корупції - оцінка громадянського суспільства [Текст] : засідання "Круглого столу"/ [відп. за вип. Ю.Ю. Сорочик]. - К. : ФОП Москаленко О.М., 2011. - 68с. - ISBN 966-2214-12-0 : 10.00грн.

ББК  67.9(4Укр)301.02я43
423253 : Основний фонд
67.9(4Укр)301.02я43
А43
Актуальні питання удосконалення антикорупційного законодавства щодо професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів [Текст] : засідання "Круглого столу"/ [відп. за вип. Ю.Ю. Сорочик]. - К. : ФОП Москаленко О.М., 2011. - 76с. - ISBN 966-2214-12-3 : 10.00грн.

ББК  67.9(4Укр)301.02я43
423240 : ВКЗ
67.9(4Укр)301.031.2-32
У45
Украина. Закон
Кодекс Украины об административных правонарушениях [Текст]/ Украина. Закон ; [ред. В.Н. Жилинков]. - Х. : Ксилон, 2005. - 246 с. - ISBN 966-7772-44-6 : 8.00грн.

ББК  67.9(4Укр)301.031.2-32
423613 : Основний фонд
67.9(4Укр)301.031.2-32
У45
Україна. Закон
Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : офіц. докум. : [станом на 15 листопада 2004 р.]/ Україна. Закон. - К. : Велес, 2004. - 184с. - (Офіційний документ). - ISBN 966-8263-01-4 : 8.00грн.

ББК  67.9(4Укр)301.031.2-32
423637 : Основний фонд
67.9(4Укр)301.12
Т87
Туристична діяльність [Текст] : нормативна база/ [упоряд. О.М. Роїна]. - К. : КНТ, 2005. - 448с. - ISBN 966-8062-76-0 : 16.00грн.

ББК  67.9(4Укр)301.12
423705 : Основний фонд
67.9(4Укр)301.133
С91
Сушинський, О.І.
Правоохоронні органи України: проблемні аспекти статусу [Текст] : [монографія]/ О.І.Сушинський. - Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2010. - 248с. - ISBN 966-199-014-1 : 20.00грн.

ББК  67.9(4Укр)301.133
423278 : Основний фонд
67.9(4Укр)301.133.1
Д65
Доля - служити тобі, Кременчук! [Текст] : Історія Кременчуцької міліції (1991-2011). - Полтава : ПП "ХРА "Дивосвіт", 2011. - 72с. - 28.00грн.

ББК  67.9(4Укр)301.133.1
423340 : Основний фонд
67.9(4Укр)301.143.1-32
У45
Україна. Закон
Митний кодекс України [Текст] : від 11 липня 2002 р./ Україна. Закон. - К. : Атіка, 2002. - 160с. - ISBN 966-8074-21-1 : 3.00грн.

ББК  67.9(4Укр)301.143.1-32
368133 : ВЧЗ
423642 : Основний фонд
67.9(4Укр)304-32
У45
Украина. Закон
Гражданский кодекс Украины [Текст] : [Принят Верх. Радой Украины 16.01.2003г. за №435-IV]/ Украина. Закон ; [отв. за вып. К.К. Гулий ; пер. с укр. В.Н. Игнатенко]. - Х. : Консум, 2003. - 528с. - ISBN 966-7920-53-4 : 14.00грн.

ББК  67.9(4Укр)304-32
423634 : Основний фонд
67.9(4Укр)304.3
І-73
Інтелектуальна власність та її захист [Текст] : нормат.-правове регулювання/ [упоряд. О.М. Роїна]. - 3-є вид., переробл. та допов. - К. : КНТ, 2006. - 480 с. - ISBN 966-373-084-6 : 12.00грн.

ББК  67.9(4Укр)304.3
423697 : Основний фонд
67.9(4Укр)304.3
П83
Протидія злочинам у сфері інтелектуальної власності (ст.ст. 176,177,227,229 КК України) [Текст] : наук.-практ. посіб./ С.І. Ніколаюк, Д.Й. Никифорчук, Р.П. Томма, В.І. Барко. - К. : КНТ, 2006. - 192 с. - (Б-ка оперативного працівника). - ISBN 966-373-046-3 : 10.00грн.

ББК  67.9(4Укр)304.3
423620 : Основний фонд
67.9(4Укр)304.3я73
Д75
Дроб‘язко, В.С.
Право інтелектуальної власності [Текст] : навч. посіб./ В.С.Дроб‘язко, Р.В.Дроб‘язко. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 512 с. - ISBN 966-667-170-0 : 12.00грн.

ББК  67.9(4Укр)304.3я73
423702 : Основний фонд
67.9(4Укр)304.91-32
У45
Україна. Закон
Господарський кодекс України [Текст] : офіц. текст/ Україна. Закон. - К. : Кондор, 2004. - 208с. - ISBN 966-7982-09-2 : 8.00грн.

ББК  67.9(4Укр)304.91-32
423692 : Основний фонд
67.9(4Укр)304.91-32
У45
Україна. Закон
Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : офіц. докум. : [станом на 3 березня 2005 р.]/ Україна. Закон. - К. : Велес, 2005. - 56с. - ISBN 966-8263-03-0 : 4.00грн.

ББК  67.9(4Укр)304.91-32
423633 : Основний фонд
67.9(4Укр)305.116
П22
Пашутинський, Є.К.
Посадові інструкції: освіта, культура, мистецтво [Текст]/ Є.К.Пашутинський ; [Є.К. Пашутинський]. - 3-є вид. стереотип. - К. : КНТ, 2009. - 232с. - (Кадри підприємства). - Авт. вказаний над вих. дан. - ISBN 966-373-359-3 : 30.00грн.

ББК  67.9(4Укр)305.116
409223 : ВКЗ
423346 : ВКЗ
67.9(4Укр)305.212.1я43
С76
Стан проведення пенсійної реформи та шляхи її вдосконалення [Текст] : матер. парлам. слухань у Верховній Раді України 16 лютого 2011 р. - К. : Парламентське вид-во, 2011. - 132с. - ISBN 966-611-786-4 : 20.00грн.

ББК  67.9(4Укр)305.212.1я43
423273 : ВЧЗ
67.9(4Укр)307.1-32
У45
Україна. Закон
Земельний кодекс України [Текст] : За станом на 15 грудня 2003 р./ Україна. Закон. - офіц. вид. - К. : Парламентське вид-во, 2003. - 86с. - ISBN 966-611-268-Х : 4.00грн.

ББК  67.9(4Укр)307.1-32
423694 : Основний фонд
67.9(4Укр)308.122я43
Б59
Бізнес та злочинність [Текст] : Кримінологічні дослідження. Вип.5/ [редкол.: Є. Гнатенко та ін.]. - Луганськ : ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. - 168с. - Укр., рос. мовами. - ISBN 966-2905-91-5 : 28.00грн.

ББК  67.9(4Укр)308.122я43
423247 : ВКЗ
67.9(4Укр)308.122я43
Н27
Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності [Текст] : зб. наук. праць за матер. Міжнар. наук.-практ. конф. до 90-річчя навч. закладу, 26-27 листопада 2010 р./ [редкол.: П.В. Мельник та ін.]. - К. : Алерта, 2010. - 464с. - ISBN 617-566-027-0 : 30.00грн.

ББК  67.9(4Укр)308.122я43
418180 : ВКЗ
423268 : Основний фонд
67.9(4Укр)310.2я2
З-47
Зейкан, Я.П.
Право на захист у кримінальному процесі [Текст] : Зразки процесуальних актів : збірник/ Я.П.Зейкан. - К. : Юридическая практика, 2005. - 384 с. - ISBN 966-8042-11-5 : 14.00грн.

ББК  67.9(4Укр)310.2я2
423693 : Основний фонд
67.9(4Укр)310.2я73
К82
Кримінальний процес України [Текст] : навч. посіб./ Л.А. Гарбовський, П.В. Цимбал, В.І. Завидняк, Д.І. Минюк. - Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2010. - 274с. - ISBN 966-337-203-7 : 22.00грн.

ББК  67.9(4Укр)310.2я73
421859 : ВЧЗ
423258 : ВКЗ
67.9(4Укр)71
Л86
Луспеник, Д.Д.
Судопроизводство по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Опровержение недостоверной информации [Текст] : Монография/ Д.Д.Луспеник. - Х. : Харьков юридический, 2005. - 320 с. - (Судебная практика). - ISBN 966-8395-05-0 : 15.00грн.

ББК  67.9(4Укр)71
387559 : ВКЗ
406057 : ФЧ
423618 : Основний фонд
67.9(4Укр)711-1
Ч-64
Чирва, А.М.
Ваша Честь [Текст] : Нариси про суддів/ А.М.Чирва. - К. : Арт Економі, 2012. - 592с. - ISBN 966-2576-22-1 : 56.00грн.

ББК  67.9(4Укр)711-1
423484 : Основний фонд
67.911.15
Ш79
Шостко, О.Ю.
Протидія організованій злочинності в європейських країнах [Текст] : монографія/ О.Ю.Шостко. - Х. : Право, 2009. - 400с. - ISBN 966-458-141-4 : 32.00грн.

ББК  67.911.15
423282 : Основний фонд
68.4(4Укр)я75
А43
Актуальні проблеми гендерної політики у збройних силах України [Текст] : навч.-метод. посіб./ [авт. кол.: Б.П. Андресюк та ін.]. - К. : НДЦ ГП ЗС України, 2011. - 112с. - ISBN 966-2717-00-6 : 20.00грн.

ББК  68.4(4Укр)я75 + 60.561.1я75
423241 : ВЧЗ
423242 : ВКЗ
423243 : Основний фонд
68.4(4Укр)я75
А43
Актуальні проблеми гендерної політики у збройних силах України [Текст] : навч.-метод. посіб./ [авт. кол.: Б.П. Андресюк та ін.]. - К. : НДЦ ГП ЗС України, 2011. - 112с. - ISBN 966-2717-00-6 : 20.00грн.

ББК  68.4(4Укр)я75 + 60.561.1я75
423241 : ВЧЗ
423242 : ВКЗ
423243 : Основний фонд
68.4(4Укр)я75
А43
Актуальні проблеми гендерної політики у збройних силах України [Текст] : навч.-метод. посіб./ [авт. кол.: Б.П. Андресюк та ін.]. - К. : НДЦ ГП ЗС України, 2011. - 112с. - ISBN 966-2717-00-6 : 20.00грн.

ББК  68.4(4Укр)я75 + 60.561.1я75
423241 : ВЧЗ
423242 : ВКЗ
423243 : Основний фонд
68.903(4Укр)я73
Д30
Дементій, Л.В.
Безпека життєдіяльності й охорона праці. У 2 ч. [Текст] : [посібник]. Ч.2. Лабораторний практикум/ Л.В.Дементій, Г.Л.Юсіна, Г.О.Санталова. - Краматорськ : ДДМА, 2012. - 172с. - ISBN 966-379-534-8 : 18.00грн.

ББК  68.903(4Укр)я73 + 65.9(4Укр)246я73
423337 : Основний фонд
71.0я43
К90
Культура України [Текст] : зб. наук. праць. Вип.34/ за заг. ред. В.М. Шейка. - Х. : ХДАК, 2011. - 296с. - 20.00грн.

ББК  71.0я43
423259 : ВКЗ
74.00я43
П24
Педагогіка та психологія [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 38/ за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, В.І. Лозової. - Х. : Курсор, 2011. - 232с. - 24.00грн.

ББК  74.00я43
423269 : ВКЗ
74.00я43
Е86
Естетика і етика педагогічної дії [Текст] : зб. наук. праць. Вип.1/ [редкол.: Н.Г. Ничкало та ін.]. - К.; Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2011. - 196с. - 18.00грн.

ББК  74.00я43 + 87.75я43
423252 : ВКЗ
74.100.5
С14
Садовенко, С.М.
Світ фольклору: Український дитячий музичний фольклор як засіб формування музичних здібностей дітей дошкільного віку [Текст] : наук.-метод. посіб./ С.М.Садовенко. - К. : Київська нотна фабрика, 2007. - 332с. - ISBN 966-96801-0-5 : 20.00грн.

ББК  74.100.5
423644 : Основний фонд
74.100.57
Ч-49
Чернова, Т.Л.
Пятьсот оригинальных пальчиковых игр [Текст] : Для детей от рождения до 3 лет/ Т.Л.Чернова. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 256с. - ISBN 966-14-2407-3 : 26.00грн.

ББК  74.100.57
423495 : Основний фонд
74.200.51я75
Д36
Дерев‘янко, Н.П.
Формування громадянської культури особистості школяра [Текст] : навч.-метод. посіб./ Н.П.Дерев‘янко, В.І.Костів ; за ред. В.І. Костіва. - К. : Праймдрук, 2011. - 352с. - ISBN 966-2735-02-4 : 28.00грн.

ББК  74.200.51я75
423338 : ВЧЗ
74.200.58я73
С91
Сущенко, Т.І.
Позашкільна педагогіка: теорія, історія, практика [Текст] : наук.-метод. посіб./ Т.І.Сущенко. - К. : Праймдрук, 2011. - 299с. - ISBN 966-2735-01-7 : 38.00грн.

ББК  74.200.58я73
423352 : Основний фонд
74.202.4я73
Ч-49
Чернецька, Т.І.
Сучасний урок: теорія і практика моделювання [Текст] : навч. посіб./ Т.І.Чернецька. - К. : Праймдрук, 2011. - 348с. - ISBN 966-2735-00-0 : 30.00грн.

ББК  74.202.4я73
423356 : Основний фонд
74.202я73
Д50
Дичківська, І.М.
Інноваційні педагогічні технології [Текст] : підручник/ І.М.Дичківська. - 2-е вид., допов. - К. : Академвидав, 2012. - 352с. - (Альма-матер). - ISBN 617-572-027-1 : 45.00грн.

ББК  74.202я73
423339 : ВЧЗ
74.202я73
С32
Сергеєва, Л.М.
Практикум педагогічної майстерності [Текст] : навч.-метод. посіб./ Л.М.Сергеєва, А.О.Молчанова, О.В.Пащенко. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - К. : Арт Економі, 2011. - 186с. - ISBN 966-2576-15-3 : 22.00грн.

ББК  74.202я73
423441 : Основний фонд
74.263.1
Х91
Хрестоматия по истории древнего мира [Текст] : пособ. для учителя/ сост. Е.А. Черкасова. - М. : Просвещение, 1991. - 288 с. - ISBN 5-09-003151-7 : 8.00грн.

ББК  74.263.1
423624 : Основний фонд
74.267я73
Т33
Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав [Текст] : навч.-метод. посіб./ М.Б. Гуска, М.В. Зубаль, М.В. Гуска, В.Й. Мазур. - Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2011. - 400с. - ISBN 966-496-208-4 : 30.00грн.

ББК  74.267я73
423526 : Основний фонд
74.27(4Укр)
Р69
Романовська, Л.І.
Теорія і практика соціально-педагогічної підтримки діяльності дитячих громадських об‘єднань України [Текст] : [монографія]/ Л.І.Романовська. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 376с. - ISBN 966-330-123-5 : 38.00грн.

ББК  74.27(4Укр)
423276 : Основний фонд
74.3
Ч-84
Чудна, Р.В.
Адаптивне фізичне виховання дітей з вадами розвитку [Текст] : [навч.-метод. посіб.]/ Р.В.Чудна. - К.; Донецьк : Норд-Прес, 2011. - 312с. - ISBN 966-380-490-3 : 40.00грн.

ББК  74.3
423448 : Основний фонд
74.4я73
К56
Ковальчук, В.І.
Як стати майстерним педагогом [Текст] : навч.-метод. посіб./ В.І.Ковальчук, Л.М.Сергеєва, А.О.Молчанова. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - К. : Арт Економі, 2011. - 184с. - ISBN 966-2576-19-1 : 22.00грн.

ББК  74.4я73
423430 : Основний фонд
74.56
С32
Сергеєва, Л.М.
Моніторинг фахового успіху випускників професійних навчальних закладів [Текст] : навч.-метод. посіб./ Л.М.Сергеєва, Г.Г.Русанов, І.В.Ілько. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - К. : Арт Економі, 2011. - 96с. - ISBN 966-2576-18-4 : 12.00грн.

ББК  74.56
423442 : Основний фонд
74.56я73
П79
Проектування навчальних програм професійно-технічної освіти на основі потреб галузі й громади [Текст] : навч.-метод. посіб./ О.В. Пащенко, Л.М. Сергеєва, Г.Г. Русанов та ін. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - К. : Арт Економі, 2011. - 160с. - ISBN 966-2576-20-7 : 22.00грн.

ББК  74.56я73
423438 : Основний фонд
74.56я73
І-71
Інституційний розвиток ПТНЗ: основні підходи до бізнес-планування та маркетингу [Текст] : навч.-метод. посіб./ Л.І. Даниленко, Л.М. Сергеєва, В.В. Кашевський та ін. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - К. : Арт Економі, 2011. - 152с. - ISBN 966-2576-14-6 : 18.00грн.

ББК  74.56я73
423427 : Основний фонд
74.58(4Укр)
Б89
Брюховецький, В.С.
Реформування системи вступу до вищого навчального закладу: позитиви та перспективи з досвіду НаУКМА [Текст]/ В.С.Брюховецький, М.О.Голубєва, О.В.Кирієнко. - К. : Києво-Могилянська академія, 2011. - 192с. - ISBN 966-518-585-7 : 24.00грн.

ББК  74.58(4Укр)
423248 : Основний фонд
74.58(4Укр)
В52
Вірченко, Т.І.
Формування духовності студентів вищих навчальних закладів на засадах української ментальності (дисципліни гуманітарного циклу) [Текст] : навч. посіб./ Т.І.Вірченко. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. - 126с. - ISBN 966-177-093-4 : 18.00грн.

ББК  74.58(4Укр)
423486 : Основний фонд
74.58(4Укр)
И20
Иванов, Анатолий Порфирьевич
История кафедры строительных конструкций [Текст]/ А.П.Иванов, П.Н.Должиков, В.В.Псюк. - Донецк; Алчевск : Донбас, 2011. - 176с. - ISBN 617-638-034-4 : 20.00грн.

ББК  74.58(4Укр)
423426 : Основний фонд
74.58(4Укр)я43
В42
Від духовних джерел Візантії до сучасної України [Текст] : матер. VІІІ-ї та ІХ-ї Всеукр. наук. конф. аспірант. та студ. молоді/ [редкол.: Ю.М. Алексєєв та ін.]. - К. : КСУ, 2009. - 302с. - 20.00грн.

ББК  74.58(4Укр)я43
423262 : ВКЗ
74.58(4Укр)я43
А43
Актуальні проблеми розвитку електронної освіти в галузі економіки [Текст] : тези доп. І Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Севастополь; 14-16 травня 2011 р. - Х. : Інжек : ФОП Александрова К.М., 2011. - 224с. - ISBN 966-2194-19-7 : 20.00грн.

ББК  74.58(4Укр)я43
423244 : ВКЗ
74.58(4Укр)я43
П78
Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи [Текст] : зб. матер. ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених ; 19 березня 2010 р./ [редкол.: Н.В. Житник та ін.]. - Д. : ІМА-прес, 2010. - 192с. - ISBN 966-331-318-4 : 28.00грн.

ББК  74.58(4Укр)я43
423271 : ВКЗ
74.58г(4Укр)
Р36
Ректор Гаврилюк: Рух у часи "застою" [Текст] : Спогади і думки львіських політехніків/ [упоряд. Я. Мельник]. - Львів : Львівська політехніка, 2011. - 324с. - ISBN 617-607-148-8 : 38.00грн.

ББК  74.58г(4Укр)
423500 : Основний фонд
75.4
Ш20
Шанін, Ю.В.
Міфи і люди Олімпії [Текст] : нариси/ Ю.В.Шанін. - К. : Веселка, 1980. - 159с. - 8.00грн.

ББК  75.4
106429 : Основний фонд
423709 : Основний фонд
78.34(4Укр)
К90
Культура Хмельниччини: синтез традицій і новацій [Текст]/ [відп. за вип. А. Тарчевський]. - Хмельницький : Поділля, 2000. - 55 с. - 6.00грн.

ББК  78.34(4Укр)
423640 : Основний фонд
78.5
К83
Кроуфорд, Д.
Оцінка бібліотечних й інформаційних послуг [Текст]/ Д.Кроуфорд. - Лондон : Асліб, 1996. - 68 с. - (Серія путівників "Асліб" із ноу-хау/ ред. С.-П. Уебб). - ISBN 0-85142-367-1 : 6.00грн.

ББК  78.5
423615 : Основний фонд
81.2 Ісп-2-923
К66
Корзова, Л.Ю.
Вправи та практичні завдання з граматики іспанської мови [Текст] : [збірник]/ Л.Ю.Корзова. - К. : Дуліби, 2011. - 168с. - ISBN 966-8910-58-6 : 18.00грн.

ББК  81.2 Ісп-2-923
423468 : Основний фонд
81.2-7-923
С19
Саприкін, С.С.
Світ усного перекладу [Текст] : [навч. посіб.]/ С.С.Саприкін, А.П.Чужакін. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 224с. - ISBN 966-382-347-8 : 24.00грн.

ББК  81.2-7-923
423476 : ВЧЗ
81.2-923
Б37
Бегека, Д.А.
Формування іншомовної комунікативної компетенції [Текст] : метод. посіб./ Д.А.Бегека. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. - 212с. - ISBN 966-660-713-6 : 20.00грн.

ББК  81.2-923
423298 : ВКЗ
81.2Англ-2
К33
Кеба, Т.В.
Граматика англійської мови. Неособові форми дієслова [Текст] = English grammar. The non-finite forms of the verb : навч. посіб./ Т.В.Кеба. - Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2010. - 148с. - ISBN 966-496-195-7 : 16.00грн.

ББК  81.2Англ-2
423528 : Основний фонд
81.2Англ-3-923
Б59
Бідненко, Н.П.
Термінологія основної іноземної мови (англійської) [Текст] : навч. посіб./ Н.П.Бідненко. - Д. : ДУ ім. А. Нобеля, 2012. - 132с. - Загол. обкл.:English Terminology/ N.P. Bidnenko. - ISBN 966-434-173-5 : 16.00грн.

ББК  81.2Англ-3-923
423461 : Основний фонд
81.2Англ-922
Р83
Рудь, С.В.
English. Англійська мова [Текст] : Фонетика, морфологія, синтаксис : Словник скорочень, словник синонімів, словник антонімів/ С.В.Рудь, О.О.Ходаковська. - Х. : Весна : ФОП Співак В.Л., 2012. - 320с. - (Схеми і таблиці). - ISBN 966-2342-04-8 : 18.00грн.

ББК  81.2Англ-922
423511 : Основний фонд
81.2Англ-922
К26
Карп‘юк, О.Д.
Англійська мова. 8 кл. [Текст] : підручник/ О.Д.Карп‘юк. - Тернопіль : Лібра Терра, 2012. - 200с. - ISBN 966-8790-48-5 : 16.00грн.

ББК  81.2Англ-922
423527 : Основний фонд
81.2Англ-923
K21
Karamysheva, I.
Contrastive Grammar of English and Ukrainian Languages [Текст] : Second edition, revised/ I.Karamysheva. - Vinnytsia : Nova Knyha Publishers, 2012. - 320 p. - Англ. мовою. - ISBN 966-383-380-5 : 30.00грн.

ББК  81.2Англ-923
423467 : Основний фонд
81.2Англ-923
И98
Ищенко, Т.В.
Коммуникативные стратегии англоязычного общения [Текст] : учеб. пособ./ Т.В.Ищенко, В.В.Калиниченко ; под общ. ред. Н.В. Зинуковой. - Д. : ДУ им. А. Нобеля, 2012. - 152с. - Загл. обл.:English Speaking Communicative Strategies/ T. Ishchenko, V. Kalinichenko. - ISBN 966-434-179-7 : 16.00грн.

ББК  81.2Англ-923
423466 : Основний фонд
81.2Англ-923
E56
English for Professional Purposes: Sociology. У 2 ч. [Текст] = Англійська мова за професійним спрямуванням: соціологія : навч. посіб. Ч.1/ О.І. Горошко, В.В. Рубцова, Г.В. Комова, Г.І. Дідович. - Х. : НТУ "ХПІ", 2011. - 272р. - Англ. мовою. - ISBN 966-593-935-1 : 32.00грн.

ББК  81.2Англ-923
423296 : Основний фонд
81.2Англ-923
З-41
Збірник тестових завдань з англійської мови за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб./ за заг. ред. Ю.Я. Бобала, З.Г. Піха. - 2-е вид., переробл. і допов. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 440с. - ISBN 617-607-200-3 : 26.00грн.

ББК  81.2Англ-923
423507 : Основний фонд
81.2Англ-923
К93
Курдіш, О.К.
Навчальний посібник з англійської мови для аспірантів біологічного факультету [Текст] : навч. посіб./ О.К.Курдіш. - К. : Київський ун-т, 2011. - 261с. - ISBN 966-439-372-7 : 28.00грн.

ББК  81.2Англ-923
423301 : ВКЗ
81.2Англ-923
А86
Артюхова, О.В.
English in Close-up [Текст] : навч. посіб./ О.В.Артюхова. - Миколаїв : МДАУ, 2011. - 184с. - ISBN 966-8205-74-3 : 16.00грн.

ББК  81.2Англ-923
423297 : Основний фонд
81.2Нім-923
В75
Воробьев, В.Т.
Дидактические материалы [Текст] : учеб. пособ. по нем. яз./ В.Т.Воробьев, Н.М.Багрова, И.П.Борисевич. - Д. : ДУ им. А. Нобеля, 2012. - 252с. - Загол. обкл.: Didaktische Materialien/ W. Worobjow, N. Bagrowa, I. Borissewitsch. - ISBN 966-434-177-3 : 22.00грн.

ББК  81.2Нім-923
423463 : Основний фонд
81.2Укр-03
М74
Мозер, М.
Причинки до історії української мови [Текст]/ М.Мозер ; за заг. ред. С. Вакуленка. - Вид. 3-є, перегл. й поправлене. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 848с. - ISBN 966-382-366-9 : 70.00грн.

ББК  81.2Укр-03
423474 : Основний фонд
81.2Укр-2
П58
Попович, Н.М.
Синтаксична структура речень з числівниковим компонентом в українській мові [Текст] : монографія/ Н.М.Попович, В.Д.Шинкарук. - Чернівці : ЧНУ, 2011. - 136с. - ISBN 966-423-144-9 : 20.00грн.

ББК  81.2Укр-2
423303 : ВКЗ
81.2Укр-3
З-12
Забіяка, В.А.
Світ фразеологізмів: Етимологія, тлумачення, застосування [Текст] : практ. посіб./ В.А.Забіяка, І.М.Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 304с. - ISBN 966-580-383-6 : 48.00грн.

ББК  81.2Укр-3
423388 : ВЧЗ
81.2Укр-4
В27
Великий шкільний словник української мови [Текст] : синонімів, антонімів, омонімів та ін./ [уклад. Т.К. Співак]. - Х. : Весна : ФОП Співак В.Л., 2012. - 624с. - (Словникова скарбничка). - ISBN 966-2192-35-3 : 30.00грн.

ББК  81.2Укр-4
423506 : Основний фонд
81.2Укр-4
С48
Словник + довідник. Початкова школа. Українська мова [Текст] : Словники: тлумачний, орфографічний, орфоепічний та ін./ [уклад Т.К. Співак, О.О. Якименко]. - Х. : Весна : ФОП Співак В.Л., 2012. - 464с. - (Словникова скарбничка). - ISBN 966-8896-90-3 : 28.00грн.

ББК  81.2Укр-4
423512 : Основний фонд
81.2Укр-4
Е88
Етимологічний словник української мови. У 7 т. [Текст]. Т.6. У - Я/ [уклад. Г.П. Півторак та ін.; редкол.: О.С. Мельничук (голов. ред.) та ін.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 568с. - (Словники України). - ISBN 966-00-0197-8 : 150.00грн.

ББК  81.2Укр-4
423411 : ВКЗ
423412 : ВКЗ
423413 : ВКЗ
423414 : ВКЗ
423415 : ВКЗ
423416 : ВКЗ
423417 : ВКЗ
423418 : ВЧЗ
423419 : Основний фонд
423420 : Основний фонд
81.2Укр-4
Е88
Етимологічний словник української мови. У 7 т. [Текст]. Т.6. У - Я/ [уклад. Г.П. Півторак та ін.; редкол.: О.С. Мельничук (голов. ред.) та ін.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 568с. - (Словники України). - ISBN 966-00-0197-8 : 150.00грн.

ББК  81.2Укр-4
423411 : ВКЗ
423412 : ВКЗ
423413 : ВКЗ
423414 : ВКЗ
423415 : ВКЗ
423416 : ВКЗ
423417 : ВКЗ
423418 : ВЧЗ
423419 : Основний фонд
423420 : Основний фонд
81.2Укр-4
Е88
Етимологічний словник української мови. У 7 т. [Текст]. Т.6. У - Я/ [уклад. Г.П. Півторак та ін.; редкол.: О.С. Мельничук (голов. ред.) та ін.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 568с. - (Словники України). - ISBN 966-00-0197-8 : 150.00грн.

ББК  81.2Укр-4
423411 : ВКЗ
423412 : ВКЗ
423413 : ВКЗ
423414 : ВКЗ
423415 : ВКЗ
423416 : ВКЗ
423417 : ВКЗ
423418 : ВЧЗ
423419 : Основний фонд
423420 : Основний фонд
81.2Укр-4
Е88
Етимологічний словник української мови. У 7 т. [Текст]. Т.6. У - Я/ [уклад. Г.П. Півторак та ін.; редкол.: О.С. Мельничук (голов. ред.) та ін.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 568с. - (Словники України). - ISBN 966-00-0197-8 : 150.00грн.

ББК  81.2Укр-4
423411 : ВКЗ
423412 : ВКЗ
423413 : ВКЗ
423414 : ВКЗ
423415 : ВКЗ
423416 : ВКЗ
423417 : ВКЗ
423418 : ВЧЗ
423419 : Основний фонд
423420 : Основний фонд
81.2Укр-4
Е88
Етимологічний словник української мови. У 7 т. [Текст]. Т.6. У - Я/ [уклад. Г.П. Півторак та ін.; редкол.: О.С. Мельничук (голов. ред.) та ін.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 568с. - (Словники України). - ISBN 966-00-0197-8 : 150.00грн.

ББК  81.2Укр-4
423411 : ВКЗ
423412 : ВКЗ
423413 : ВКЗ
423414 : ВКЗ
423415 : ВКЗ
423416 : ВКЗ
423417 : ВКЗ
423418 : ВЧЗ
423419 : Основний фонд
423420 : Основний фонд
81.2Укр-4
Е88
Етимологічний словник української мови. У 7 т. [Текст]. Т.6. У - Я/ [уклад. Г.П. Півторак та ін.; редкол.: О.С. Мельничук (голов. ред.) та ін.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 568с. - (Словники України). - ISBN 966-00-0197-8 : 150.00грн.

ББК  81.2Укр-4
423411 : ВКЗ
423412 : ВКЗ
423413 : ВКЗ
423414 : ВКЗ
423415 : ВКЗ
423416 : ВКЗ
423417 : ВКЗ
423418 : ВЧЗ
423419 : Основний фонд
423420 : Основний фонд
81.2Укр-4
Е88
Етимологічний словник української мови. У 7 т. [Текст]. Т.6. У - Я/ [уклад. Г.П. Півторак та ін.; редкол.: О.С. Мельничук (голов. ред.) та ін.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 568с. - (Словники України). - ISBN 966-00-0197-8 : 150.00грн.

ББК  81.2Укр-4
423411 : ВКЗ
423412 : ВКЗ
423413 : ВКЗ
423414 : ВКЗ
423415 : ВКЗ
423416 : ВКЗ
423417 : ВКЗ
423418 : ВЧЗ
423419 : Основний фонд
423420 : Основний фонд
81.2Укр-4
Е88
Етимологічний словник української мови. У 7 т. [Текст]. Т.6. У - Я/ [уклад. Г.П. Півторак та ін.; редкол.: О.С. Мельничук (голов. ред.) та ін.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 568с. - (Словники України). - ISBN 966-00-0197-8 : 150.00грн.

ББК  81.2Укр-4
423411 : ВКЗ
423412 : ВКЗ
423413 : ВКЗ
423414 : ВКЗ
423415 : ВКЗ
423416 : ВКЗ
423417 : ВКЗ
423418 : ВЧЗ
423419 : Основний фонд
423420 : Основний фонд
81.2Укр-4
Е88
Етимологічний словник української мови. У 7 т. [Текст]. Т.6. У - Я/ [уклад. Г.П. Півторак та ін.; редкол.: О.С. Мельничук (голов. ред.) та ін.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 568с. - (Словники України). - ISBN 966-00-0197-8 : 150.00грн.

ББК  81.2Укр-4
423411 : ВКЗ
423412 : ВКЗ
423413 : ВКЗ
423414 : ВКЗ
423415 : ВКЗ
423416 : ВКЗ
423417 : ВКЗ
423418 : ВЧЗ
423419 : Основний фонд
423420 : Основний фонд
81.2Укр-4
Е88
Етимологічний словник української мови. У 7 т. [Текст]. Т.6. У - Я/ [уклад. Г.П. Півторак та ін.; редкол.: О.С. Мельничук (голов. ред.) та ін.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 568с. - (Словники України). - ISBN 966-00-0197-8 : 150.00грн.

ББК  81.2Укр-4
423411 : ВКЗ
423412 : ВКЗ
423413 : ВКЗ
423414 : ВКЗ
423415 : ВКЗ
423416 : ВКЗ
423417 : ВКЗ
423418 : ВЧЗ
423419 : Основний фонд
423420 : Основний фонд
81.2Укр-7
Д64
Должикова, Т.І.
Лінгвістичний аналіз художнього тексту [Текст] : навч. посіб./ Т.І.Должикова, Т.П.Терновська. - К. : Ленвіт, 2011. - 132с. - ISBN 966-8995-51-4 : 18.00грн.

ББК  81.2Укр-7
423299 : ВЧЗ
81.2Укр-923
У45
Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб./ [за заг. ред. О.К. Степаненко ]. - Д. : Акцент ПП, 2012. - 112с. - ISBN 966-2607-27-7 : 14.00грн.

ББК  81.2Укр-923
423478 : Основний фонд
81.2Укр-923
М59
Микитюк, О.Р.
Сучасна українська мова: самобутність, система, норма [Текст] : навч. посіб./ О.Р.Микитюк. - 2-е вид., допов. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 440с. - ISBN 617-607-194-5 : 36.00грн.

ББК  81.2Укр-923
423510 : Основний фонд
82.3(4Укр)я2
С28
Северинюк, В.М.
Популярний коментований словник українських прислів‘їв та приказок [Текст]/ В.М.Северинюк. - Луцьк : Твердиня, 2012. - 144с. - ISBN 617-517-104-2 : 18.00грн.

ББК  82.3(4Укр)я2
423391 : ВЧЗ
83.3(4Укр)я73
К59
Козлов, Р.А.
Формування етико-духовних цінностей студентів на матеріалі української драматургії кін. ХІХ - поч. ХХ ст. [Текст] : навч. посіб./ Р.А.Козлов, Т.М.Макарова. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. - 105с. - ISBN 966-177-094-1 : 14.00грн.

ББК  83.3(4Укр)я73
423509 : Основний фонд
83.34Рос6-8
К97
Кшевецький, В.С.
Валерій Брюсов і Микола Вороний: архітектоніка поетичного твору [Текст] : монографія/ В.С.Кшевецький. - Кам‘янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2011. - 136с. - 20.00грн.

ББК  83.34Рос6-8 + 83.34Укр6-8
423302 : Основний фонд
83.34Укр1-8
К43
Кирчів, Р.
Маркіянове сузір‘я: Ті, кого пробудив, "воодушевив" і повів за собою Маркіян Шашкевич [Текст]/ Р.Кирчів. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 98с. - ISBN 617-607-204-1 : 14.00грн.

ББК  83.34Укр1-8
423508 : Основний фонд
83.34Укр1-8
К64
Конончук, Т.І.
Дороги Тараса Шевченка [Текст] : [Короткий біографічний нарис]/ Т.І.Конончук. - К. : Твім інтер, 2009. - 72с. - ISBN 966-7430-43-Х : 10.00грн.

ББК  83.34Укр1-8
423300 : Основний фонд
83.34Укр1-8
П50
Поліщук, Я.О.
І ката, і героя він любив...: Михайло Коцюбинський [Текст] : літературний портрет/ Я.О.Поліщук. - К. : Академія, 2010. - 304с. - (Життя і слово). - ISBN 966-580-316-4 : 18.00грн.

ББК  83.34Укр1-8
411286 : ВЧЗ
423326 : ВЧЗ
83.34Укр1-8
С44
Сковорода Григорій в спогадах сучасників і народних легендах [Текст]/ [упоряд. В.Г. Штих]. - Х. : Оригінал, 2007. - 96с. - ISBN 966-649-000-5 : 8.00грн.

ББК  83.34Укр1-8
423653 : Основний фонд
83.34Укр6-8
К57
Кодак, М.П.
Поетика Олеся Гончара - романіста [Текст] : монографія/ М.П.Кодак. - Луцьк : Твердиня, 2012. - 272с. - ISBN 617-517-093-9 : 28.00грн.

ББК  83.34Укр6-8
423389 : ВЧЗ
83.7
Т56
Томан, І.
Мистецтво говорити [Текст]/ І.Томан. - К. : Політвидав України, 1986. - 223 с.

ББК  83.7
214228 : ВЧЗ
423630 : Основний фонд
84(0)5
Л93
Любителям мелодрамы : Запутанный клубок / Э.Орчи. Женский яд / Н.Э Гейнце. Сад надежды / Сен-Марку [Текст] : Сборник. - К. : АВДИ, 1994. - 352с.

ББК  84(0)5
348544 : ВМА
423744 : Основний фонд
84(0)6
В84
Все божьи твари [Текст] : сборник. - С.Пб. : Изд. Санкт-Петербургская тип. №6, 1996. - 478 с. - Загл. обл.: Меч и сумка. - Содерж. авт.: Э. Бойе, Р. Адамс, Р. Желязны. - ISBN 5-900248-02-Х : 16.00грн.

ББК  84(0)6
423716 : Основний фонд
84(0)6
Д66
Дом без ключа [Текст] : [сборник: романы]. - С.Пб. : Печатный Двор, 1993. - 456 с. - (Малый авантюрный роман). - Содерж. авт.: М. Цвик, Д. Биггерс, Г. Нотари, Д. Стэкпул. - ISBN 5-7062-0003-3 : 14.00грн.

ББК  84(0)6
423728 : Основний фонд
84(0)6
М15
Макдональд, Р.
Дело Гальтона/ Р. Макдональд. Браво дилетантам/ Ж.-П. Конти. Даже в лучших домах/ Р. Стаут [Текст]/ Р.Макдональд. - Симферополь : Дар, 1992. - 464 с. - (Частный детектив; Вып.10). - ISBN 5-7707-3186-0 : 12.00грн.

ББК  84(0)6
423745 : Основний фонд
84(0)6
Б75
Бодельсен, А.
Задумай число/ А. Бодельсен. Мейсон рискует/ Э. Гарднер. Берлинский меморандум/ А. Холл [Текст]/ А.Бодельсен ; [сост. В. Петрова]. - К. : Альтернатива, 1990. - 271 с. - (Б-ка зарубежного детектива; Вып.2). - ISBN 5-7030-0467-5 : 10.00грн.

ББК  84(0)6
423551 : Основний фонд
84(0)9
К26
Карр, Д.-Д.
Ведьмин угол/Д.-Д. Карр; Дверь с семью замками/ Э. Уоллес; Дело кричащей женщины; Двойная дочь/ Э.-С. Гарднер [Текст] : заруб. детектив. Т.1/ Д.-.Карр. - Гомель : Сигма  ;  Светлогорск :  Сфера, 1992. - 366с. - (Ассоциация "Черный круг"). - ISBN 5-87974-064-1 : 5.00грн.

ББК  84(0)9
406284 : ВМА
414434 : ВМА
423577 : Основний фонд
84(4Нім)
A13
Abenteuer des Helmut Muller [Текст] = Пригоди Хельмута Мюллера : [посіб. для читання німецькою мовою]/ [упоряд. О.І. Кульчицька, О.М. Лисенко]. - Вінниця : Нова Книга, 2007. - 112 s. - (Lies Mit!). - Нім. мовою. - ISBN 966-382-030-9 : 15.00грн.

ББК  84(4Нім)
423472 : Основний фонд
84(4Рос)1
В84
Всеобщая история, обработанная "Сатириконом" [Текст]/ [отв. за вып. И. Тарасенко]. - С.Пб. : Азбука-классика, 2008. - 320с. - ISBN 5-395-00239-6 : 12.00грн.

ББК  84(4Рос)1
423720 : Основний фонд
84(4Укр)
Л86
Луцький замок у мистецькому просторі України [Текст] : Тематична антологія віршів ХІХ - ХХІ ст./ [упоряд. М.М. Хмелюк]. - Луцьк : Твердиня, 2012. - 88с. : 44 іл. - ISBN 617-517-100-4 : 18.00грн.

ББК  84(4Укр)
423390 : Основний фонд
84(4Укр=Рос)6
С23
Сборник стихотворений христианских поэтов [Текст]/ из рукоп. коллекции П. Романчика. - Кременец : Журн. "Евангельский голос", 2011. - 240с. - 20.00грн.

ББК  84(4Укр=Рос)6
423483 : Основний фонд
84(7США)
Н50
Немного любви - немного смерти. В 2 т. [Текст] : избр. амер. триллеры : романы. Т.1. Хейзи, револьвер и гангстеры/ Т.-Х. Грейч. Не ходите на Тайм-сквер!/ Л. Кент. Как стать вдовой?/ Г. Харт. Немного любви-немного смерти/ Т. Коу. - Х. : Харьковская штаб-квартира САДПР, 1992. - 384 с. - (Классика триллера). - ISBN 5-85273-013-0 : 14.00грн.

ББК  84(7США)
423749 : Основний фонд
84(7США)
М35
Мафия без страха и жалости [Текст] : [сборник/ ред. Р.П. Кузнецова]. - М. : Норд, 1992. - 286с. - (Б-ка авантюрного и фантастического романа). - Содерж. авт.: Н. Кварри., М. Спилейн. - ISBN 5-85075-020-7 : 10.00грн.

ББК  84(7США)
423746 : Основний фонд
84(7США)
Л76
Лондон, Д.
Бюро убийств/ Д. Лондон. Такой ненадежный мир; Сохрани свое лицо; Рассказы/ Ш. Армстронг. Убийство в Эй-Би-Эй/А. Азимов [Текст] : романы, повесть, рассказы/ Д.Лондон. - Д. : Днепркнига, 1992. - 493 с. - (Золотой фонд детектива.- В 20 т. - Т.5). - ISBN 5-89975-026-Х : 16.00грн.

ББК  84(7США)
423587 : Основний фонд
84(7США)
Ч-52
Четвертые звездные войны [Текст]/ сост. А.Саяпин. - Таллинн : Б-ка "Лооминг", 1993. - 416 с. - (Б-ка зарубежного криминал. и приключ. романа.- Вып. 11). - Содерж авт.: М. Фостер, М. Лейнстер, У. Нолон, Г. Престон, Т.Старджон. - ISBN 5-7979-0478-0 : 14.00грн.

ББК  84(7США)
423586 : Основний фонд
84.4 Бол
Р18
Райнов, Б.
Только для мужчин [Текст] : роман/ Б.Райнов ; пер. с болг. А. Собковича. - София : Свят, 1986. - 420 с. - 14.00грн.

ББК  84.4 Бол
291954 : Основний фонд
423753 : Основний фонд
84.4 Іта
Б78
Боккаччо, Д.
Малые произведения [Текст] : Сборник/ Д.Боккаччо. - Л. : Худ. литература, 1975. - 608с. - 3.00грн.

ББК  84.4 Іта
397048 : ВКЗ
423664 : Основний фонд
84.4Авт
К30
Кафка, Ф.
Превращение [Текст] : рассказы/ Ф.Кафка. - Ужгород : Карпаты, 1990. - 110 с. - ISBN 5-7757-0448-7 : 6.00грн.

ББК  84.4Авт
423578 : Основний фонд
84.4Вел
C70
Collins, W.
The Moonstone [Текст] = Місячний камінь : книга для читання англ. мовою/ W.Collins ; комплекс вправ та коментар В.В. Євченко, С.І. Сидоренко. - Вінниця : Нова Книга, 2007. - 728 р. - Англ. мовою. - ISBN 966-382-027-9 : 32.00грн.

ББК  84.4Вел
423464 : Основний фонд
84.4Вел
B87
Bronte, C.
Jane Eyre [Текст] = Джен Ейр : книга для читання англ. мовою/ C.Bronte ; техн. роботи з текстом і філолог. коментар В.В. Євченко, С.І. Сидоренка. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 616р. - Англ. мовою. - ISBN 966-382-316-4 : 30.00грн.

ББК  84.4Вел
423462 : Основний фонд
84.4Вел
Д62
Дойл, А.-К.
Дело врача [Текст]/ А.-.Дойл, Г.Аллен. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 368с. - ISBN 966-14-2902-3 : 29.00грн.

ББК  84.4Вел
423516 : Основний фонд
84.4Вел
К82
Кристи, А.
Тайна "Голубого поезда" [Текст] : [детект. роман]/ А.Кристи. - Мн. : Международный Книжный Дом, 1996. - 416 с. - ISBN 985-428-047-0 : 12.00грн.

ББК  84.4Вел
423584 : Основний фонд
84.4Вел
Л88
Льюис, К.-С.
Мерзейшая мощь [Текст] : современная сказка для взрослых. Кн.2. Т.3/ К.-.Льюис. - М. : ЛШ : Вече, 1993. - 320 с. - ISBN 5-85304-005-7 : 16.00грн.

ББК  84.4Вел
423590 : Основний фонд
84.4Вел
Л88
Льюис, К.-С.
За пределами Безмолвной планеты; Переландра [Текст] : романы : пер. с англ. Кн.1. Т.1 - 2/ К.-.Льюис. - М. : ЛШ : Вече, 1993. - 336 с. - ISBN 5-85304-004-9 : 16.00грн.

ББК  84.4Вел
423589 : Основний фонд
84.4Вел
Ч-36
Чейз, Д.-Х.
Сильнее денег [Текст] : роман/ Д.-.Чейз. - Х. : Фолио, 1997. - 288 с. - (Кобра). - ISBN 966-03-0143-Х : 10.00грн.

ББК  84.4Вел
423606 : Основний фонд
84.4Вел
С50
Смит, Т.-Р.
Малыш 44 [Текст] : [роман]/ Т.-.Смит. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 480с. - ISBN 966-14-2916-0 : 36.00грн.

ББК  84.4Вел
423400 : Основний фонд
84.4Вел
Ф43
Фернивалл, К.
Содержанка [Текст]/ К.Фернивалл. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 464с. - ISBN 966-14-2362-5 : 28.00грн.

ББК  84.4Вел
423402 : Основний фонд
84.4Вел
Б51
Бернс, Р.
Роберт Бернс в переводах С. Маршака [Текст]/ Р.Бернс ; в переводах С. Маршака. - М. : Правда, 1979. - 272 с. - Содерж.: Песни, баллады, поэмы; Эпиграммы. - 10.00грн.

ББК  84.4Вел
100828 : Основний фонд
100829 : Основний фонд
100830 : Основний фонд
423663 : Основний фонд
84.4Дан
А65
Андерсен, Х.-К.
Сказки, рассказанные для детей [Текст]/ Х.-.Андерсен. - Одесса : Маяк, 1993. - 400с. - ISBN 5-7760-0499-3 : 14.00грн.

ББК  84.4Дан
423713 : Основний фонд
84.4Дан
А65
Андерсен, Г.-Х.
Сказки и истории [Текст] : пер. с датского. Т.2/ Г.-.Андерсен. - Кишинев : Лумина, 1975. - 655 с. - 18.00грн.

ББК  84.4Дан
423547 : Основний фонд
84.4Дан
А65
Андерсен, Г.-Х.
Сказки и истории [Текст] : пер. с датского. Т.1/ Г.-.Андерсен. - Кишинев : Лумина, 1975. - 575с. - 18.00грн.

ББК  84.4Дан
423661 : Основний фонд
84.4Нід
Е69
Еразм, Роттердамський
Похвала Глупоті, або Похвальне слово Дурості, виголошене Еразмом Роттердамським. Домашні бесіди [Текст]/ Р.Еразм. - К. : Основи, 1993. - 319 с. - ISBN 5-7707-3315-2 : 1.50грн.

ББК  84.4Нід
330151 : ВКЗ
330152 : ВМА
330153 : ФА
346787 : ВКЗд
346788 : ФА
407074 : ВМА
407075 : ВМА
423755 : Основний фонд
84.4Нім
W67
Wiesner, C.-U.
Das Mowennest [Текст] = Гніздо чайки : [книга для читання нім. мовою]/ C.-.Wiesner ; [упоряд. О.І. Кульчицька, О.М. Лисенко]. - Вінниця : Нова Книга, 2007. - 232 s. - (Lies mit!). - Нім. мовою. - ISBN 966-382-073-6 : 12.00грн.

ББК  84.4Нім
400214 : ВЛІМ
423470 : Основний фонд
84.4Нім
T46
Thoma, L.
Lausbubengeschichten [Текст] = Бешкетні оповідання : [книга для читання німецькою мовою]/ L.Thoma ; [упоряд. О.І. Кульчицька, О.М. Лисенко]. - Вінниця : Нова Книга, 2007. - 128 s. - (Lies mit!). - Нім. мовою. - ISBN 966-382-129-0 : 10.00грн.

ББК  84.4Нім
400213 : ВЛІМ
423469 : Основний фонд
84.4Нім
K22
Kastner, E.
Das doppelte Lottchen [Текст] = Подвійна Лотточка : [книга для читання німецькою мовою]/ E.Kastner ; [упоряд. О.І. Кульчицька, О.М. Лисенко]. - Вінниця : Нова Книга, 2007. - 128 s. - (Lies mit!). - Нім. мовою. - ISBN 966-382-084-2 : 10.00грн.

ББК  84.4Нім
400208 : ВЛІМ
423471 : ВКЗ
84.4Нім
Г19
Гриммельсгаузен, Ганс Якоб Кристоф
Симплициссимус [Текст]/ Г.Я.К.Гриммельсгаузен. - М. : Худ. литература, 1976. - 560 с.

ББК  84.4Нім
423727 : Основний фонд
47161 : ВЧЗ
84.4Нім
В48
Винкельман, А.
Слепой инстинкт [Текст]/ А.Винкельман. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 368 с. - ISBN 966-14-2903-0 : 32.00грн.

ББК  84.4Нім
423513 : Основний фонд
84.4Нім
Ш96
Шумахер, Г.-Ф.
Последняя любовь лорда Нельсона [Текст] : [роман]/ Г.-.Шумахер. - С.Пб. : Северо-Запад, 1993. - 447 с. - (Портрет). - ISBN 5-8352-0241-5 : 14.00грн.

ББК  84.4Нім
423756 : Основний фонд
84.4Нім
В17
Ванденберг, Ф.
Свиток фараона [Текст]/ Ф.Ванденберг. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 480с. - ISBN 966-14-2757-9 : 36.00грн.

ББК  84.4Нім
423392 : Основний фонд
84.4Нім
F20
Fallada, H.
Hausliches Zwischenspiel [Текст] = Домашня інтерлюдія : [книга для читання німецькою мовою]/ H.Fallada ; [упоряд. О.І. Кульчицька, О.М. Лисенко]. - Вінниця : Нова Книга, 2007. - 120 s. - (Lies Mit!). - Нім. мовою. - ISBN 966-382-033-0 : 15.00грн.

ББК  84.4Нім
423473 : Основний фонд
84.4Пол
Л44
Лем, С.
Возвращение со звезд [Текст]/ С.Лем. - М. : Глаголь, 1991. - 197с. - ISBN 5-7312-0003-3 : 12.00грн.

ББК  84.4Пол
423677 : Основний фонд
84.4Пол
Г75
Грабовський, А.
В калейдоскопі: балади, сибірські вірші, фрашки. Для дітей і не тільки... [Текст] : [вірші]/ А.Грабовський ; з пол. пер. Ю. Завгородній. - К. : Ксенія Сладкевич, 2011. - 96с. - ISBN 966-2973-08-2 : 12.00грн.

ББК  84.4Пол
423314 : Основний фонд
84.4Пол
Б86
Бохенський, Я.
Овідій Назон - поет [Текст] : роман/ Я.Бохенський ; з пол. пер. Р. Доценко. - Львів : Піраміда, 2011. - 216с. - (Приватна колекція: Майстри українського перекладу). - ISBN 966-441-220-6 : 24.00грн.

ББК  84.4Пол
423307 : Основний фонд
84.4Пол
К36
Керн, Л.-Й.
Фердинанд Великолепни [Текст] : повест/ Л.-.Керн ; преведе от полски Л. Рачева. - София : Народна младеж, 1972. - 166 с. - Болг. мовою. - 10.00грн.

ББК  84.4Пол
423579 : Основний фонд
84.4Рос1
Т53
Толстой, Л.Н.
Анна Каренина [Текст] : роман/ Л.Н.Толстой. - Кишинев : Лумина, 1975. - 862с. - 20.00грн.

ББК  84.4Рос1
278669 : Основний фонд
423599 : Основний фонд
84.4Рос6
Б91
Бунич, И.Л.
Беспредел [Текст] : роман/ И.Л.Бунич. - К. : АСК  ;  С.Пб. :  Облик, 1997. - 464 с. - ISBN 966-539-071-6 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
423718 : Основний фонд
84.4Рос6
Б90
Булгаков, М.А.
Театральный роман (записки покойника); Мастер и Маргарита [Текст]/ М.А.Булгаков. - К. : Богдана, 1993. - 512с. - ISBN 5-7707-5439-7 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
423717 : Основний фонд
84.4Рос6
Б44
Беляев, А.Р.
Человек - амфибия [Текст] : роман/ А.Р.Беляев. - М. : АСТ : Транзиткнига, 2005. - 237с. - (Классическая и современная проза). - ISBN 5-17-031330-6 : 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
423715 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Путь воина [Текст] : [роман]/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : Эксмо-Пресс, 2001. - 384с. - (Вне закона). - ISBN 5-04-007413-1 : 20.00грн.

ББК  84.4Рос6
419414 : ВМА
423711 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Взгляд Горгоны [Текст] : [повести]/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : АСТ : Астрель, 2004. - 316с. - (Черный квадрат). - ISBN 5-17-026764-9 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
423710 : Основний фонд
84.4Рос6
А45
Алейников, В.Д.
Избранное. В 2 т. [Текст] : стихи. Т.2. 1989 - 2011/ В.Д.Алейников. - К. : Бизнесполиграф, 2012. - 447с. - (Современная книга. Поэзия, проза, публицистика). - ISBN 966-1645-56-0 : 32.00грн.

ББК  84.4Рос6
423480 : Основний фонд
84.4Рос6
А45
Алейников, В.Д.
Избранное. В 2 т. [Текст] : стихи. Т.1. 1964 - 1988/ В.Д.Алейников. - К. : Бизнесполиграф, 2012. - 447с. - (Современная книга. Поэзия, проза, публицистика). - ISBN 966-1645-55-3 : 32.00грн.

ББК  84.4Рос6
423479 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Хеппи-энд для Дездемоны [Текст] : [роман]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2008. - 384 с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-25676-1 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
423738 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Фанера Милосская [Текст] : [роман]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2008. - 384 с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-27064-4 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
423737 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Стриптиз Жар-птицы [Текст] : [роман]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2008. - 352с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-28056-8 : 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
416392 : ВМА
423736 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Мачо чужой мечты [Текст] : [роман]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2007. - 384с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-20895-1 : 8.00грн.

ББК  84.4Рос6
416390 : ВМА
423735 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Лягушка Баскервилей [Текст] : [роман]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2007. - 384с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-21742-7 : 8.00грн.

ББК  84.4Рос6
416389 : ВМА
423734 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Личное дело Женщины-кошки [Текст] : [роман]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2007. - 384 с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-23799-9 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
423733 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Кекс в большом городе [Текст] : [роман]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2007. - 384 с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-21097-8 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
423732 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Камин для Снегурочки [Текст] : [роман]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2007. - 352с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-21088-6 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
423731 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Горячая любовь снеговика [Текст] : [роман]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2009. - 384с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-34890-9 : 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
416382 : ВМА
423730 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Ангел на метле [Текст] : [роман]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2008. - 384с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-25162-9 : 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
420401 : ВМА
423729 : Основний фонд
84.4Рос6
Д24
Дворецкая, Е.
Огнедева. Перст судьбы [Текст]/ Е.Дворецкая. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 448с. - ISBN 966-14-2760-9 : 30.00грн.

ББК  84.4Рос6
423515 : Основний фонд
84.4Рос6
Г15
Галанина, Ю.
Бретонская колдунья [Текст]/ Ю.Галанина. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 576с. - ISBN 966-14-2759-3 : 38.00грн.

ББК  84.4Рос6
423514 : Основний фонд
84.4Рос6
Я60
Ян, В.Г.
К "последнему морю"; Юность полководца [Текст] : [роман, повесть]/ В.Г.Ян. - М. : Правда, 1981. - 512с. - 2.00грн.

ББК  84.4Рос6
406932 : ВМА
423759 : Основний фонд
84.4Рос6
Я60
Ян, В.Г.
Чингисхан [Текст] : роман/ В.Г.Ян. - К. : Выща школа, 1989. - 320 с. - ISBN 5-11-001450-7 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
423758 : Основний фонд
84.4Рос6
Я60
Ян, В.Г.
Чингиз - хан [Текст] : роман/ В.Г.Ян. - Мн. : Мастацкая літаратура, 1981. - 303 с. - 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
423757 : Основний фонд
84.4Рос6
Г17
Гальєго, Р.
Біле на чорному [Текст] : роман/ Р.Гальєго. - К. : Джерела М, 2011. - 160с. - (За порогом). - ISBN 966-1515-22-1 : 20.00грн.

ББК  84.4Рос6
423313 : Основний фонд
84.4Рос6
Р19
Раковский, Л.И.
Генералиссимус Суворов; Адмирал Ушаков [Текст] : романы/ Л.И.Раковский. - Л. : Лениздат, 1987. - 768 с. - 16.00грн.

ББК  84.4Рос6
423754 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Забытый сон [Текст] : [роман]/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : АСТ : Астрель, 2005. - 286 с. - (Черный квадрат). - ISBN 5-17-030443-9 : 16.00грн.

ББК  84.4Рос6
423535 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Джентельменское соглашение [Текст] : [роман]/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : Эксмо, 2007. - 320 с. - ISBN 5-699-17946-1 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
423534 : Основний фонд
84.4Рос6
П32
Пикуль, В.С.
Исторические миниатюры [Текст]/ В.С.Пикуль. - Рига : Импакт, 1994. - 512 с. - ISBN 5-86830-047-5 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
423752 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
День луны [Текст] : [роман]/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : АСТ : Астрель, 2004. - 398 с. - ISBN 5-17-016761-Х : 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
423533 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Гран-при для убийцы [Текст] : роман/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : АСТ : Астрель, 2008. - 445 с. - ISBN 5-17-053432-6 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
423532 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Всегда вчерашнее завтра [Текст] : [роман]/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : Эксмо-Пресс, 2000. - 400 с. - (Русский бестселлер). - ISBN 5-04-003443-1 : 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
423531 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Взращение грехов [Текст] : [роман]/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : Эксмо, 2009. - 320 с. - (Современный русский шпионский роман). - ISBN 5-699-33005-8 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
423530 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
В поисках бафоса [Текст] : [роман]/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : Эксмо, 2009. - 320 с. - (Современный русский шпионский роман). - ISBN 5-699-34150-4 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
423529 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Право на легенду [Текст] : [роман]/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : АСТ : Астрель, 2005. - 317 с. - ISBN 5-17-029105-1 : 10.00 грн.

ББК  84.4Рос6
423540 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Параллельное существование [Текст] : [роман]/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : Эксмо, 2010. - 320 с. - (Современный русский шпионский роман). - ISBN 5-699-44899-9 : 16.00грн.

ББК  84.4Рос6
423539 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Одноразовое использование [Текст] : [роман]/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : Эксмо, 2009. - 320 с. - (Современный русский шпионский роман). - ISBN 5-699-37166-2 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
423538 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Обозначенное присутствие [Текст] : [роман]/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : Эксмо, 2010. - 320 с. - (Современный русский шпионский роман). - ISBN 5-699-43449-7 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
423537 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Закат в Лиссабоне [Текст] : [роман]/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : АСТ : Астрель, 2004. - 318 с. - ISBN 5-17-024299-9 : 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
423536 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Тоннель призраков [Текст] : [роман]/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : Эксмо-Пресс, 2000. - 432 с. - (Вне закона). - ISBN 5-04-004132-2 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
423544 : Основний фонд
84.4Рос6
Л15
Ладинский, А.П.
Последний путь Владимира Мономаха [Текст] : историч. роман/ А.П.Ладинский. - Мн. : Ураджай, 1987. - 383 с. - 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
334619 : Основний фонд
423742 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Тверской бульвар [Текст] : [роман]/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 314 с. - ISBN 5-17-042564-8 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
423543 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Резонер [Текст] : [роман]/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : АСТ : Астрель, 2002. - 315 с. - ISBN 5-17-015111-Х : 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
423542 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Приличный человек [Текст] : [роман]/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : Эксмо, 2010. - 320 с. - (Современный русский шпионский роман). - ISBN 5-699-44187-7 : 16.00грн.

ББК  84.4Рос6
423541 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Трибунал для Валенсии [Текст] : [роман]/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : АСТ : Астрель, 2004. - 348 с. - ISBN 5-17-024729-Х : 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
423545 : Основний фонд
84.4Рос6
Б94
Бушков, А.А.
Россия, которой не было: загадки, версии, гипотезы [Текст]/ А.А.Бушков. - М. : Олма-Пресс  ;  С.Пб.; Красноярск :  Нева : Бонус, 1997. - 608с. - (Досье). - 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
423554 : Основний фонд
84.4Рос6
Б90
Булгаков, М.А.
Белая гвардия [Текст] : роман/ М.А.Булгаков. - М. : АСТ : Хранитель, 2007. - 349 с. - (Классическая и современная проза). - ISBN 5-17-015928-4 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
423553 : Основний фонд
84.4Рос6
Б89
Брюсов, В.Я.
Избранное [Текст]/ В.Я.Брюсов. - М. : Правда, 1982. - 464с.

ББК  84.4Рос6
159858 : ФА
159864 : ВМА
423552 : Основний фонд
84.4Рос6
А79
Арбенина, И.Н.
Ночь лунного страха [Текст] : [роман]/ И.Н.Арбенина. - М. : Эксмо, 2005. - 320 c. - (Детектив глазами женщины). - ISBN 5-699-09801-1 : 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
423549 : Основний фонд
84.4Рос6
В75
Воронин, А.Н.
Слепой для президента [Текст]/ А.Н.Воронин. - М. : Мартин, 1998. - 383 с. - (Pocket-book). - ISBN 5-900033-05-8 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
423558 : Основний фонд
84.4Рос6
В75
Воронин, А.Н.
Груз для Слепого [Текст]/ А.Н.Воронин. - М. : Мартин : АСТ, 1997. - 383 с. - (Pocket-book). - ISBN 5088105-073-8 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
423556 : Основний фонд
84.4Рос6
В75
Воронин, А.Н.
Панкрат. Опасные гастроли [Текст] : роман/ А.Н.Воронин. - Мн. : Современный литератор, 2003. - 352 с. - ISBN 985-14-0503-5 : 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
423557 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Диета для трех поросят [Текст] : [роман]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2008. - 384 с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-28645-4 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
423567 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Две невесты на одно место [Текст] : [роман]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2007. - 352 с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-21099-2 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
423566 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Верхом на "Титанике" [Текст] : [роман]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2007. - 384 с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-22543-9 : 8.00грн.

ББК  84.4Рос6
416381 : ВМА
423565 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Билет на ковер-вертолет [Текст] : [роман]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2007. - 384 с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-20683-4 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
423564 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Белый конь на принце [Текст] : [роман]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2010. - 384 с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-41930-2 : 16.00грн.

ББК  84.4Рос6
423563 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Бабочка в гипсе [Текст] : роман/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2010. - 384 с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-43566-1 : 16.00грн.

ББК  84.4Рос6
423562 : Основний фонд
84.4Рос6
Г61
Головачев, В.В.
Бой не вечен! [Текст] : [фант. роман]/ В.В.Головачев. - М. : Эксмо-Пресс, 2002. - 384 с. - (Стальная Крыса). - ISBN 5-04-009881-2 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
423560 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Пикник на острове сокровищ [Текст] : Роман/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2006. - 384с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-19172-0 : 6.50грн.

ББК  84.4Рос6
401004 : ВМА
423573 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Метро до Африки [Текст] : [роман]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2008. - 384 с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-25958-8 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
423572 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Император деревни Гадюкино [Текст] : [роман]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2010. - 384 с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-40379-0 : 11.00грн.

ББК  84.4Рос6
416384 : ВМА
423571 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Идеальное тело Пятачка [Текст] : [роман]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2010. - 352 с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-39654-2 : 16.00грн.

ББК  84.4Рос6
423570 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Золотое правило Трехпудовочки [Текст] : [роман]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2010. - 352 с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-40826-9 : 16.00грн.

ББК  84.4Рос6
423569 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Зимнее лето весны [Текст] : [роман]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2007. - 384 с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-22776-1 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
423568 : Основний фонд
84.4Рос6
Л14
Лагин, Л.И.
Старик Хоттабыч [Текст] : повесть-сказка/ Л.И.Лагин. - М. : Московский рабочий, 1980. - 384 с. - (Мальчишкам и девченкам). - 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
423585 : Основний фонд
84.4Рос6
К66
Корецкий, Д.А.
Свой круг [Текст] : [повесть]/ Д.А.Корецкий. - М. : Эксмо-Пресс, 1998. - 336 с. - (Русский бестселлер). - ISBN 5-04-000768-Х : 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
423583 : Основний фонд
84.4Рос6
К66
Корецкий, Д.А.
Свой круг [Текст] : [повесть]/ Д.А.Корецкий. - М. : Эксмо-Пресс, 1997. - 336 с. - (Русский бестселлер). - ISBN 5-85585-702-6 : 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
423582 : Основний фонд
84.4Рос6
К65
Константинов, А.
Свой - чужой. Реализация. В 3 ч. [Текст] : [роман]. Ч.3/ А.Константинов ; при участии Е. Вышенкова. - С.Пб. : Нева, 2005. - 384 с. - ISBN 5-7654-4416-4 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
423581 : Основний фонд
84.4Рос6
К61
Колычев, В.Г.
Грязная жизнь [Текст] : [роман]/ В.Г.Колычев. - М. : Эксмо-Пресс, 2002. - 384 с. - (Колычев). - ISBN 5-04-008688-1 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
423580 : Основний фонд
84.4Рос6
Е72
Ермаков, Д.
Слишком мало денег [Текст] : [повесть]/ Д.Ермаков. - М. : АСТ, 2001. - 224 с. - ISBN 5-17-006363-6 : 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
423575 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Шопинг в воздушном замке [Текст] : [роман]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2009. - 384 с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-33742-2 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
423574 : Основний фонд
84.4Рос6
М26
Маринина, А.Б.
Игра на чужом поле [Текст] : [роман]/ А.Б.Маринина. - М. : Эксмо-Пресс, 1997. - 384 с. - (Русский бестселлер). - ISBN 5-251-00552-0 : 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
423591 : Основний фонд
84.4Рос6
У80
Устинова, Т.В.
Пять шагов по облакам [Текст] : [роман]/ Т.В.Устинова. - М. : Эксмо, 2007. - 352 с. - (New детектив). - ISBN 5-699-16887-3 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
423604 : Основний фонд
84.4Рос6
У80
Устинова, Т.В.
Миф об идеальном мужчине [Текст] : [роман]/ Т.В.Устинова. - М. : Эксмо, 2007. - 352 с. - (New детектив). - ISBN 5-699-16315-1 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
423603 : Основний фонд
84.4Рос6
У80
Устинова, Т.В.
На одном дыхании! [Текст] : [роман]/ Т.В.Устинова. - М. : Эксмо, 2010. - 384 с. - (Русский бестселлер). - ISBN 5-699-43068-0 : 16.00грн.

ББК  84.4Рос6
423602 : Основний фонд
84.4Рос6
У80
Устинова, Т.В.
Гений пустого места [Текст] : [роман]/ Т.В.Устинова. - М. : Эксмо, 2006. - 352 с. - (Русский бестселлер). - ISBN 5-699-18803-7 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
423601 : Основний фонд
84.4Рос6
Т51
Токарева, В.С.
Сентиментальное путешествие [Текст] : Повести, рассказы/ В.С.Токарева. - М. : Эксмо-Пресс, 1998. - 320 с. - (Очарованная душа). - ISBN 5-04-000-391-9 : 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
423598 : Основний фонд
84.4Рос6
Т51
Токарева, В.С.
Мужская верность [Текст] : [сборник]/ В.С.Токарева. - М. : АСТ : Транзиткнига, 2004. - 381 с. - (Русский романс). - ISBN 5-17-023653-0 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
423597 : Основний фонд
84.4Рос6
Ш64
Шитов, В.К.
Собор без крестов [Текст] : [криминал. роман]. Кн.2/ В.К.Шитов. - Ростов н/Д : Феникс, 1995. - 288 с. - ISBN 5-85-880-116-1 : 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
423608 : Основний фонд
84.4Рос6
Ш64
Шитов, В.К.
Без права на ошибку [Текст] : [роман]/ В.К.Шитов. - Х. : Евроэкспресс  ;  Белгород :  Вспышки, 1997. - 288 с. - (Криминальное чтиво). - ISBN 5-900303-25-Х : 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
423607 : Основний фонд
84.4Рос6
М79
Морель, М.
Там, где все случится [Текст] : роман/ М.Морель. - К. : АДЕФ-Украина, 2011. - 356с. - ISBN 966-187-134-1 : 30.00грн.

ББК  84.4Рос6
423403 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Символы распада [Текст] : Роман/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : АСТ, 2002. - 348с. - (Черный квадрат). - ISBN 5-17-012167-9 : 12.37грн.

ББК  84.4Рос6
378413 : ВМА
423658 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Свод Хаммурапи [Текст] : [роман]/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : АСТ : Астрель : Транзиткнига, 2005. - 315 с. - (Черный квадрат). - ISBN 5-17-029907-9 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
423657 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Рассудок маньяка; Тоннель призраков [Текст] : [повести]/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : АСТ, 2002. - 283с. - (Черный квадрат). - ISBN 5-17-012227-6 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
423656 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Мистерия эпохи заката [Текст] : [роман]/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 317с. - ISBN 5-17-043596-8 : 16.00грн.

ББК  84.4Рос6
423655 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Душа сутенера [Текст] : Роман/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : АСТ, 2003. - 302с. - ISBN 5-17-004227-2 : 7.42грн.

ББК  84.4Рос6
378378 : ВМА
378379 : ФА
423654 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Тушканчик в бигудях [Текст] : [роман]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2009. - 352 с. - (Иронический детектив Д. Донцовой). - ISBN 5-699-37947-7 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
423671 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Нежный супруг олигарха [Текст] : [роман]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2007. - 384 с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-24324-2 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
423670 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Жена моего мужа [Текст] : [роман]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2002. - 432с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-04-004382-1 : 20.00грн.

ББК  84.4Рос6
419170 : ВМА
423669 : Основний фонд
84.4Рос6
Б90
Булгаков, М.А.
Мастер и Маргарита [Текст] : Роман/ М.А.Булгаков. - М. : Худ. литература, 1988. - 384с. - (Классики и современники. Советская литература). - ISBN 5-280-00425-1 : 3.50грн.

ББК  84.4Рос6
401001 : ВМА
423665 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Шпионы, не вернувшиеся с холода [Текст] : [роман]/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : Эксмо, 2008. - 320 с. - ISBN 5-699-27654-7 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
423659 : Основний фонд
84.4Рос6
У80
Устинова, Т.В.
Колодец забытых желаний [Текст] : [роман]/ Т.В.Устинова. - М. : Эксмо, 2007. - 352с. - (Первая среди лучших). - ISBN 5-699-24671-7 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
423686 : Основний фонд
84.4Рос63
Т58
Тополь, Э.
Я хочу твою девушку. В 4 кн. [Текст] : русско-французский роман-карнавал. Кн.1. Горячая дюжина/ Э.Тополь, А.Стефанович. - М. : АСТ, 2001. - 320 с. - ISBN 5-17-006715-1 : 10.00грн.

ББК  84.4Рос63
423600 : Основний фонд
84.4Сла
Ш89
Штепка, С.
Ластівчані казки [Текст]/ С.Штепка ; пер. зі словац. І. Яцканина. - Ужгород : TIMPANI, 2012. - 38с. - ISBN 966-8904-80-6 : 14.00грн.

ББК  84.4Сла
423485 : Основний фонд
84.4Укр1
М63
Мирний, П.
Вибрані твори [Текст]/ П.Мирний. - К. : Вид-во худож. л-ри, 1962. - 393 с. - 0.80

ББК  84.4Укр1
354327 : ФА
423679 : Основний фонд
84.4Укр1
К73
Котляревський, І.П.
Вибране : Енеїда. Наталка Полтавка [Текст] : [поема, п‘єса]/ І.П.Котляревський. - К. : Веселка, 1981. - 236 с. - 12.00грн.

ББК  84.4Укр1
247038 : Основний фонд
423741 : Основний фонд
84.4Укр1
К73
Котляревський, І.П.
Повне зібрання творів [Текст]/ І.П.Котляревський. - К. : Наукова думка, 1969. - 509 с. - 12.00грн.

ББК  84.4Укр1
423740 : Основний фонд
84.4Укр1
В61
Вовчок, М.
Народні оповідання [Текст]/ М.Вовчок. - К. : Дніпро, 1977. - 291 с. - 18.00грн.

ББК  84.4Укр1
423555 : Основний фонд
84.4Укр1
М63
Мирний, П.
Вибрані твори [Текст]/ П.Мирний. - К. : Дніпро, 1974. - 560 с.

ББК  84.4Укр1
130673 : ВКЗ
26483 : ВКЗ
423592 : Основний фонд
84.4Укр1
С44
Сковорода, Г.С.
Сочинения. В 2 т. [Текст]. Т.2/ Г.С.Сковорода. - М. : Мысль, 1973. - 486 с. - (Философское наследие). - 18.00грн.

ББК  84.4Укр1
423595 : Основний фонд
84.4Укр1
К73
Котляревський, І.П.
Енеїда [Текст]/ І.П.Котляревський ; худож. О.Тернавська. - К. : Вид. Корбуш, 2012. - 424с. - ISBN 966-2955-22-4 : 46.00грн.

ББК  84.4Укр1
423398 : ВКЗ
84.4Укр1
С44
Сковорода, Г.С.
Сочинения. В 2 т. [Текст]. Т.1/ Г.С.Сковорода. - М. : Мысль, 1973. - 511 с. - (Философское наследие). - 18.00грн.

ББК  84.4Укр1
423683 : Основний фонд
84.4Укр6
М93
Мушкетик, Ю.М.
Яса [Текст] : роман/ Ю.М.Мушкетик. - К. : Рад. письменник, 1987. - 597 с. - 18.00грн.

ББК  84.4Укр6
235577 : Основний фонд
423680 : Основний фонд
84.4Укр6
К49
Клименко, Л.
Ієрогліф кохання [Текст] : мелодрама : [роман]/ Л.Клименко. - К. : Дуліби, 2011. - 120с. - (Книжечка для дамської сумочки). - ISBN 966-8910-57-9 : 14.00грн.

ББК  84.4Укр6
423482 : Основний фонд
84.4Укр6
Є27
Євтушенко, В.А.
То є так! [Текст]/ В.А.Євтушенко. - Біла Церква : Буква, 2011. - 96с. - ISBN 966-2927-07-8 : 10.00грн.

ББК  84.4Укр6
422401 : ВМА
423317 : ВЧЗ
84.4Укр6
Д17
Дан, А.
Не забирай у мене казку [Текст] : оповідання, етюди/ А.Дан. - Вінниця : ФОП Данилюк В.Г., 2011. - 72с. - ISBN 966-2190-52-6 : 10.00грн.

ББК  84.4Укр6
423316 : ВКЗ
84.4Укр6
Д15
Дальнич, В.М.
Білий крик [Текст] : поезія/ В.М.Дальнич. - Львів : Каменяр, 2011. - 161с. - ISBN 966-607-162-5 : 14.00грн.

ББК  84.4Укр6
423315 : ВКЗ
84.4Укр6
В27
Величко, Г.П.
Ольга і Олег [Текст] : Антологія української творчості/ Г.П.Величко. - К. : Основа-Принт, 2009. - 148с. - ISBN 966-2044-07-2 : 20.00грн.

ББК  84.4Укр6
423311 : Основний фонд
423312 : Основний фонд
84.4Укр6
В27
Величко, Г.П.
Ольга і Олег [Текст] : Антологія української творчості/ Г.П.Величко. - К. : Основа-Принт, 2009. - 148с. - ISBN 966-2044-07-2 : 20.00грн.

ББК  84.4Укр6
423311 : Основний фонд
423312 : Основний фонд
84.4Укр6
В27
Величко, Г.П.
Іван і Марія [Текст] : Антологія української творчості/ Г.П.Величко. - К. : Основа-Принт, 2010. - 144с. - ISBN 966-2044-45-4 : 20.00грн.

ББК  84.4Укр6
423309 : Основний фонд
423310 : Основний фонд
84.4Укр6
В27
Величко, Г.П.
Іван і Марія [Текст] : Антологія української творчості/ Г.П.Величко. - К. : Основа-Принт, 2010. - 144с. - ISBN 966-2044-45-4 : 20.00грн.

ББК  84.4Укр6
423309 : Основний фонд
423310 : Основний фонд
84.4Укр6
Б61
Білоусов, Є.
Вожаті [Текст] : роман/ Є.Білоусов. - Сімферополь : Таврида, 2010. - 384с. - ISBN 966-584-004-6 : 36.00грн.

ББК  84.4Укр6
423306 : ВКЗ
84.4Укр6
Б61
Білостецький, В.Б.
Хай піде дощ [Текст] : вірші/ В.Б.Білостецький. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. - 100с. - ISBN 966-340-460-8 : 12.00грн.

ББК  84.4Укр6
423305 : ВКЗ
84.4Укр6
С88
Стус, В.С.
Отак і ти згоряй [Текст] : Вірші/ В.С.Стус. - К. : Просвіта, 2005. - 288с. - Укр. та рос. мовами. - ISBN 966-8547-49-7 : 14.00грн.

ББК  84.4Укр6
397522 : ВКЗ
423330 : Основний фонд
84.4Укр6
С19
Сапеляк, С.П.
Кричі часу [Текст]/ С.П.Сапеляк. - Х. : Майстерня Ск!п!в, 2011. - 112с. - ISBN 966-2406-13-9 : 20.00грн.

ББК  84.4Укр6
423329 : ВКЗ
84.4Укр6
П84
Процюк, С.В.
Троянда ритуального болю [Текст] : роман про В. Стефаника/ С.В.Процюк. - К. : Академія, 2010. - 184с. - (Автографи часу). - ISBN 966-580-320-1 : 28.00грн.

ББК  84.4Укр6
423327 : Основний фонд
84.4Укр6
Н59
Нечитайло, В.В.
Скарб вірменської дзвіниці [Текст] : повість/ В.В.Нечитайло. - Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2011. - 92с. - ISBN 966-496-198-8 : 12.00грн.

ББК  84.4Укр6
423324 : ВКЗ
84.4Укр6
Н39
Небеленчук, І.О.
Крила надії [Текст] : [вірші]/ І.О.Небеленчук. - К. : Ленвіт, 2010. - 96с. - ISBN 966-8995-40-8 : 8.00грн.

ББК  84.4Укр6
416875 : ВМА
423323 : ВКЗ
84.4Укр6
М90
Мунн, В.
Зліт без посадки [Текст] : роман/ В.Мунн. - К. : АДЕФ-Україна, 2011. - 196с. - ISBN 966-187-109-9 : 16.00грн.

ББК  84.4Укр6
422409 : ВМА
423322 : Основний фонд
84.4Укр6
Л38
Левченко, І.В.
Не губімо в собі Україну! [Текст] : поезії/ І.В.Левченко. - Севастополь : СПД Арефьєв М.Е., 2011. - 428с. - ISBN 966-8738-23-4 : 30.00грн.

ББК  84.4Укр6
423319 : ВКЗ
84.4Укр6
Г65
Гончар, О.Т.
Таврія. Перекоп [Текст] : романи/ О.Т.Гончар. - Сімферополь : Таврія, 1974. - 686 с. - 14.00грн.

ББК  84.4Укр6
423561 : Основний фонд
9452 : Основний фонд
84.4Укр6
К59
Кокотюха, А.
Бои без правил [Текст]/ А.Кокотюха. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 352с. - (Лихие и опасные). - ISBN 966-14-2901-6 : 28.00грн.

ББК  84.4Укр6
423396 : Основний фонд
84.4Укр6
К59
Кокуца, І.І.
Снідало сонце в тумані [Текст] : поема/ І.І.Кокуца. - К. : Білоцерківська книжкова фабрика, 2012. - 184с. - ISBN 966-8035-90-6 : 24.00грн.

ББК  84.4Укр6
423397 : Основний фонд
84.4Укр6
Г83
Григоренко, А.К.
Запізнілий цвіт валінурії [Текст] : наук.-фант. роман/ А.К.Григоренко, О.А.Кузьменко. - К. : КІМ, 2011. - 224с. - ISBN 966-1547-66-6 : 22.00грн.

ББК  84.4Укр6
423393 : Основний фонд
423394 : Основний фонд
84.4Укр6
Г83
Григоренко, А.К.
Запізнілий цвіт валінурії [Текст] : наук.-фант. роман/ А.К.Григоренко, О.А.Кузьменко. - К. : КІМ, 2011. - 224с. - ISBN 966-1547-66-6 : 22.00грн.

ББК  84.4Укр6
423393 : Основний фонд
423394 : Основний фонд
84.4Укр6
Я66
Янченко, В.А.
Небесний вогонь [Текст] : цикли поезій. Т.1/ В.А.Янченко. - К. : Комп‘ютерпрес, 2010. - 440с. - Загол. обкл.: Поезії. - ISBN 966-8846-25-0 : 24.00грн.

ББК  84.4Укр6
423410 : Основний фонд
84.4Укр6
Я66
Янченко, В.А.
Зоряні хорали [Текст] : цикли поезій. Т.2/ В.А.Янченко. - К. : Комп‘ютерпрес, 2011. - 559с. - Загол. обкл.: Поезії. - ISBN 966-8846-25-0 : 28.00грн.

ББК  84.4Укр6
423409 : Основний фонд
84.4Укр6
Я66
Янченко, В.А.
Нитка долі [Текст] : повісті-казки. Т.4/ В.А.Янченко. - К. : Комп‘ютерпрес, 2011. - 486с. - Загол. обкл.: Казки. - ISBN 966-8846-25-0 : 20.00грн.

ББК  84.4Укр6
423408 : Основний фонд
84.4Укр6
Я22
Яворівський, В.О.
Автопортрет з уяви [Текст] : роман/ В.О.Яворівський ; про народну Художницю УРСР К. Винокур. - К. : Рад. письменник, 1981. - 255 с. - 10.00грн.

ББК  84.4Укр6
131598 : Основний фонд
423609 : Основний фонд
84.4Укр6
С88
Стус, В.
Вибрані твори [Текст]/ В.Стус ; упоряд. Д. Стус. - К. : Смолоскип, 2012. - 872с. - (Шістдесятники). - ISBN 966-2164-50-3 : 45.00грн.

ББК  84.4Укр6
423401 : ВКЗ
84.4Укр6
К88
Кудин, А.В.
Сауганаш; Приговор [Текст]/ А.В.Кудин. - Чикаго; К.; Лондон : АДЕФ-Украина, 2011. - 205с. - ISBN 966-187-130-3 : 50.00грн.

ББК  84.4Укр6
423399 : Основний фонд
84.4Укр6
Д72
Драч, І.Ф.
Іду до тебе [Текст]/ І.Ф.Драч. - К. : Рад. письменник, 1970. - 184с.

ББК  84.4Укр6
423673 : Основний фонд
9458 : ВЧЗ
84.4Укр6
Г52
Глазовий, П.П.
Сміхологія [Текст] : Посібник для всіх, кому любий сміх : сатира і гумор/ П.П.Глазовий. - К. : Дніпро, 1982. - 278 с. - 12.00грн.

ББК  84.4Укр6
423666 : Основний фонд
84.4Укр6
С47
Слабошпицький, М.Ф.
Поет із пекла (Тодось Осьмачка) [Текст] : роман-біографія/ М.Ф.Слабошпицький. - Вид. 3-є. - К. : Ярославів Вал, 2011. - 368с. - ISBN 966-2151-79-4 : 18.00грн.

ББК  84.4Укр6
421593 : ВКЗ
423477 : Основний фонд
84.4Укр6
Ч-42
Чемерис, В.Л.
Скандал в імператорському сімействі [Текст]/ В.Л.Чемерис. - К. : Рад. письменник, 1988. - 421с.

ББК  84.4Укр6
251371 : ФА
423688 : Основний фонд
84.4Укр6
С79
Стельмах, М.А.
Хліб і сіль [Текст] : роман/ М.А.Стельмах. - К. : Дніпро, 1967. - 660 с. - 14.00грн.

ББК  84.4Укр6
423684 : Основний фонд
84.4Укр6-5
Л84
Луків, М.В.
Сади цвітуть під небесами [Текст] : Вірші та поеми/ М.В.Луків. - К. : Оріяни, 1998. - 304 с. - ISBN 966-7373-11-8 : 9.00грн.

ББК  84.4Укр6-5
364306 : ВКЗ
364307 : Основний фонд
364307 : ВМА
364308 : Основний фонд
364308 : ФА
423678 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
В71
Вольнова, А.
Еще не конец света [Текст] : сборник повестей и рассказов/ А.Вольнова. - К. : Амадей, 2012. - 380с. - ISBN 966-183-007-2 : 20.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
423481 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
К79
Креминская, С.А.
Год в тетради [Текст] : [сб. поэзий]/ С.А.Креминская. - Кам‘янець-Подільський : Вид. Зволейко Д.Г., 2011. - 216с. - ISBN 617-620-012-3 : 14.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
421918 : ВКЗ
423318 : ВКЗ
84.4Укр6=Рос
В19
Васильев, А.А.
Это там... [Текст] : [роман]/ А.А.Васильев. - Суми : ФОП Наталуха А.С., 2011. - 156с. - ISBN 966-97080-8-3 : 18.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
422246 : ВКЗ
423308 : ВКЗ
84.4Укр6=Рос
А86
Арутюнова, К.В. (Мерче)
Идущая налегке [Текст]/ К.В.Арутюнова. - К. : Изд. Куприянова Е.А., 2010. - 80с. - ISBN 966-8668-76-0 : 12.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
423304 : ВКЗ
84.4Укр6=Рос
Ф53
Филиппова, Н.М. (Дружбинская Н.М.)
Новые стихи [Текст] : [сборник]/ Н.М.Филиппова. - К. : Журнал "Радуга", 2011. - 157с. - (Б-ка журнала "Радуга"). - ISBN 966-1642-45-3 : 20.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
419327 : ВКЗ
423332 : ВКЗ
84.4Укр6=Рос
С94
Съедин, Н.А.
Предчувствие свободы [Текст] : [стихотворения]/ Н.А.Съедин. - Симферополь : АРИАЛ, 2011. - 130с. - ISBN 966-2372-71-7 : 10.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
423331 : ВКЗ
84.4Укр6=Рос
С15
Саковский, А.П.
Мысли вслух [Текст] : стихотворения/ А.П.Саковский. - Одесса : Астропринт, 2010. - 112с. - ISBN 966-190-272-7 : 14.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
423328 : ВКЗ
84.4Укр6=Рос
П26
Первухин, В.
И сердце вновь горит и любит! [Текст] : cтихотворения/ В.Первухин. - Одесса : Астропринт, 2011. - 56с. - ISBN 966-190-315-8 : 14.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
423325 : ВКЗ
84.4Укр6=Рос
М64
Мироненко, А.А.
Табакерка [Текст] : Алфавит женских имен/ А.А.Мироненко. - Сумы : Мрия-1, 2011. - 100с. - ISBN 966-566-511-3 : 10.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
423321 : ВКЗ
84.4Укр6=Рос
М23
Манагарова, В.
Боголюди. Сотворение мира в период Армагеддон [Текст]/ В.Манагарова. - К. : Слово, 2010. - 136с. - ISBN 966-194-047-4 : 8.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
416366 : ВКЗ
423320 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
Ю16
Юденков, В.И.
Когда я был Котэ [Текст] : рассказ/ В.И.Юденков. - Д. : Пороги, 2011. - 54с. - ISBN 617-518-163-8 : 8.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
423407 : Основний фонд
84.4Фра
Б21
Бальзак, Оноре де
Шуаны, или Бретань в 1799 г. [Текст]/ О.д.Бальзак. - Петрозаводск : Гос. изд-во Карельской АССР, 1958. - 321с. - 10.00грн.

ББК  84.4Фра
423714 : Основний фонд
84.4Фра
А50
Аллен, М.
Фантомас и пропавший поезд [Текст]/ М.Аллен, П.Сувестр. - М. : Интербук, 1992. - 271с.

ББК  84.4Фра
302827 : ФА
316613 : ВКЗ
423712 : Основний фонд
84.4Фра
Г61
Голон, А.
Анжелика: Искушение Анжелики [Текст] : роман/ А.Голон, С.Голон ; Анн и Серж Голон. - К. : Обериг, 1991. - 264 с. - ISBN 5-333-01125-7 : 12.00грн.

ББК  84.4Фра
423726 : Основний фонд
84.4Фра
Г61
Голон, А.
Анжелика и султан [Текст] : [роман]/ А.Голон, С.Голон ; Анн и Серж Голон. - К. : Абзац, 1991. - 110 с. - ISBN 5-7707-1618-5 : 6.00грн.

ББК  84.4Фра
423725 : Основний фонд
84.4Фра
Г61
Голон, А.
Анжелика и ее любовь [Текст] : [роман]/ А.Голон, С.Голон ; Анн и Серж Голон. - Запорожье : Интербук, 1991. - 388 с. - ISBN 5-7664-0400-Х : 10.00грн.

ББК  84.4Фра
423724 : Основний фонд
84.4Фра
М80
Моруа, А.
Собрание сочинений. В 6 т. [Текст]. Т.6. Олимпио, или жизнь Виктора Гюго. Ч. 8-10. Литературные портреты/ А.Моруа. - М. : Пресса, 1992. - 320 с. - ISBN 5-253-00565-Х : 12.00грн.

ББК  84.4Фра
423748 : Основний фонд
84.4Фра
М63
Мирбо, О.
Голгофа [Текст] : избр. проза/ О.Мирбо. - Ташкент : Шарк, 1993. - 475 с. - 14.00грн.

ББК  84.4Фра
423747 : Основний фонд
84.4Фра
Л78
Лори, А.
Атлантида; Изгнанники земли; Лазурный гигант [Текст] : романы-приключения/ А.Лори. - К. : Ред. журн. "Всесвіт", 1992. - 352 с. - (Б-ка авантюрного романа). - ISBN 5-7372-0020-5 : 12.00грн.

ББК  84.4Фра
423743 : Основний фонд
84.4Фра
Б21
Бальзак, Оноре де
Сцены парижской жизни [Текст]/ О.д.Бальзак. - М. : Правда, 1986. - 672 с. - 20.00грн.

ББК  84.4Фра
423550 : Основний фонд
84.4Фра
З-81
Золя, Э.
Западня [Текст] : роман/ Э.Золя ; [пер. с фр. О. Моисеенко]. - М. : Худ. литература, 1978. - 335 с. - (Зарубежная классическая литература). - 12.00грн.

ББК  84.4Фра
423576 : Основний фонд
84.4Фра
С98
Сю, Э.
Парижские тайны. В 2-х т. [Текст] : Роман. Т.1/ Э.Сю. - К. : Томирис : Борисфен, 1992. - 624 с. - ISBN 5-87498-068-7

ББК  84.4Фра
324357 : ФА
423596 : Основний фонд
84.4Фра
Д95
Дюкре, Д.
В постели с тираном [Текст]/ Д.Дюкре. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 512с. - ISBN 966-14-2341-0 : 34.00грн.

ББК  84.4Фра
423395 : Основний фонд
84.4Фра
Г61
Голон, А.
Анжелика. В 6-и т. [Текст]. Т.5. Анжелика в Новом свете. Искушение Анжелики/ А.Голон, С.Голон. - Баку : Олимп, 1992. - 775 с.

ББК  84.4Фра
328287 : ВКЗ
328576 : ВКЗ
328577 : ФА
423668 : Основний фонд
84.4Фра
Г61
Голон, А.
Анжелика в Новом Свете [Текст]/ А.Голон, С.Голон. - М. : Вита, 1991. - 557с.

ББК  84.4Фра
311570 : ВКЗ
423667 : Основний фонд
84.4Фра
С98
Сю, Э.

Парижские тайны. В 2-х т. [Текст] : Роман. Т.2/ Э.Сю. - К. : Томирис : Борисфен, 1992. - 640с. - ISBN 5-87498-070-9

ББК  84.4Фра
324360 : ВКЗ
324362 : ФА
423685 : Основний фонд
84.4Шве
Г43
Гессе, Г.
Нарцисс и Гольдмунд [Текст] : роман/ Г.Гессе. - С.Пб. : Азбука-классика, 2001. - 352 с. - ISBN 5-352-00006-0 : 10.00грн.

ББК  84.4Шве
364284 : Основний фонд
423559 : Основний фонд
84.5Япо
К12
Кавабата, Я.
Избранные произведения [Текст] : пер. с яп./ Я.Кавабата. - М. : Панорама, 1993. - 448с. - (Лауреаты Нобелевской премии). - ISBN 5-85220-197 : 12.00грн.

ББК  84.5Япо
423675 : Основний фонд
84.5Япо
А44
Акутагава, Р.
Новеллы. Эссе. Миниатюры [Текст]/ Р.Акутагава. - М. : Худ. литература, 1985. - 607 с. : ил.

ББК  84.5Япо
193810 : ВМА
423660 : Основний фонд
84.7США
С14
Саймак, К.
Братство талисмана [Текст]/ К.Саймак. - Баку : Олимп, 1993. - 494с. - (Галактика фантастов). - ISBN 5-87860-002-1 : 3.50грн.

ББК  84.7США
397131 : ВМА
423681 : Основний фонд
84.7США
L87
London, J.
The Call of the Wild [Текст] = Поклик пращурів/ J.London ; упоряд. О.В. Євчук, І.В. Доценко. - Вінниця : Нова Книга, 2006. - 240 р. - Англ. мовою. - ISBN 966-382-017-9 : 24.00грн.

ББК  84.7США
423465 : Основний фонд
84.7США
К41
Кинг, С.
Буря столетия [Текст] : [роман]/ С.Кинг. - М. : АСТ, 2002. - 317 с. - ISBN 5-17-009592-9 : 10.00грн.

ББК  84.7США
423676 : Основний фонд
84.7США
В26
Вейс, Д.
Возвышенное и земное [Текст] : роман о жизни Моцарта и его времени/ Д.Вейс ; пер. с англ. Н. Ветошкиной и Э. Питерской. - К. : Музична Україна, 1984. - 701с. - 18.00грн.

ББК  84.7США
423719 : Основний фонд
84.7США
Д72
Драйзер, Т.
Рассказы [Текст]/ Т.Драйзер. - Донецк : Донбас, 1984. - 192 с.

ББК  84.7США
185681 : ВКЗ
185684 : ВКЗ
245893 : ФА
423739 : Основний фонд
84.7США
М77
Монинг, К.-М.
Прикосновение теней [Текст]/ К.-.Монинг. - Х.;Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 544с. - ISBN 966-14-2751-7 : 40.00грн.

ББК  84.7США
423520 : Основний фонд
84.7США
М17
Максвелл, К.
Твоя навсегда [Текст]/ К.Максвелл. - 2-е изд., стер. - Х.;Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 352с. - (Душа). - ISBN 966-14-3415-7 : 28.00грн.

ББК  84.7США
423519 : Основний фонд
84.7США
К98
Кэрр, С.
Поцелуй в полночь [Текст]/ С.Кэрр. - 2-е изд., стер. - Х.;Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 320с. - (Душа). - ISBN 966-14-3416-4 : 30.00грн.

ББК  84.7США
423518 : Основний фонд
84.7США
К47
Кларк, А.
Буря на солнце [Текст]/ А.Кларк, С.Бакстер. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 384с. - ISBN 966-14-2907-8 : 29.00грн.

ББК  84.7США
423517 : Основний фонд
84.7США
Г21
Гаррисон, Г.
Стальная Крыса [Текст] : [фантаст. роман]/ Г.Гаррисон. - М. : Эксмо-Пресс, 1999. - 256 с. - (Стальная Крыса). - ISBN 5-04-003705-8 : 10.00грн.

ББК  84.7США
423723 : Основний фонд
84.7США
Г21
Гаррисон, Г.
Третьи звездные войны [Текст]/ Г.Гаррисон, К.Капп. - Таллинн : Б-ка "Лооминг", 1993. - 352 с. - (Б-ка зарубежного криминалистического и приключенческого романа; Вып.9). - ISBN 5-7979-0475-6 : 14.00грн.

ББК  84.7США
423722 : Основний фонд
84.7США
Х85
Хоукинз, А.
После заката с негодяем [Текст]/ А.Хоукинз. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 304с. - ISBN 966-14-2756-2 : 27.00грн.

ББК  84.7США
423522 : Основний фонд
84.7США
Г21
Гаррисон, Г.
Смертоносный мир [Текст] : сб. науч.-фант. произв.: пер. с англ./ Г.Гаррисон. - М. : Нива России, 1992. - 480с. - ISBN 5-260-00771-9 : 16.00грн.

ББК  84.7США
423721 : Основний фонд
84.7США
М90
Муни, К.
Невинные души [Текст]/ К.Муни. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 416с. - ISBN 966-14-2904-7 : 33.00грн.

ББК  84.7США
423521 : Основний фонд
84.7США
А61
Американская новелла ХХ века [Текст]/ [сост. А. Мулярчика]. - М. : Худ. литература, 1976. - 526 с. - (Библиотечная серия). - 12.00грн.

ББК  84.7США
267550 : Основний фонд
423546 : Основний фонд
84.7США
Л76
Лондон, Д.
Рассказы [Текст]/ Д.Лондон. - М. : Худ. литература, 1978. - 476с.

ББК  84.7США
423588 : Основний фонд
73537 : ФА
84.7США
Х35
Хейли, А.
Колеса [Текст] : [роман]/ А.Хейли. - М. : АСТ, 2000. - 432 с. - ISBN 5-237-05189-8 : 10.00грн.

ББК  84.7США
423605 : Основний фонд
84.7США
С14
Саймак, К.-Д.
Заповедник гоблинов [Текст]/ К.-.Саймак. - Баку : Олимп, 1993. - 508 с. - (Галактика фантастов). - ISBN 5-87860-003-Х : 16.00грн.

ББК  84.7США
423594 : Основний фонд
84.7США
Х98
Хупер, М.
Падшая Грейс [Текст]/ М.Хупер. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 320с. - ISBN 966-14-2754-8 : 28.00грн.

ББК  84.7США
423405 : Основний фонд
423406 : Основний фонд
84.7США
С14
Саймак, К.-Д.
Собрание сочинений. В 4 т. [Текст] : фантаст. романы. Т.2. Принцип оборотня; Все живое - трава/ К.-.Саймак. - Мн. : Эридан, 1992. - 400 с. - (Фантакрим -еxtra: Фантастика. Приключения.Детектив). - ISBN 5-85872-048-Х : 16.00грн.

ББК  84.7США
423593 : Основний фонд
84.7США
Х98
Хупер, М.
Падшая Грейс [Текст]/ М.Хупер. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 320с. - ISBN 966-14-2754-8 : 28.00грн.

ББК  84.7США
423405 : Основний фонд
423406 : Основний фонд
84.7США
П32
Пиколт, Д.
Особые отношения [Текст] : [роман]/ Д.Пиколт. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 512с. - ISBN 966-14-2913-9 : 40.00грн.

ББК  84.7США
423404 : Основний фонд
84.7США
И78
Ирвинг, В.
Альгамбра [Текст]/ В.Ирвинг. - М. : Худ. литература, 1990. - 448с.

ББК  84.7США
280953 : ФА
423674 : Основний фонд
84.7США
Д72
Драйзер, Т.
Дженни Герхардт [Текст] : роман/ Т.Драйзер. - Сухуми : Алашара, 1988. - 347 с. - 16.00грн.

ББК  84.7США
423672 : Основний фонд
84.7США
А65
Андерсон, П.
Тау Ноль [Текст] : [сборник] : пер. с англ./ П.Андерсон. - К. : Альтерпрес, 1996. - 463 с. - (Зал славы всемирной фантастики). - ISBN 5-7707-3602-Х : 14.00грн.

ББК  84.7США
414079 : ВМА
423662 : Основний фонд
84.7США
Х15
Хайнлайн, Р.-А.
Собрание сочинений [Текст] : романы, повесть. Т.2. Кукловоды; Звездные рейнджеры; Пасынки Вселенной/ Р.-.Хайнлайн. - Х. : ОКО, 1992. - 448с. - (Б-ка фантастики). - ISBN 5-7098-0035-Х : 3.00грн.

ББК  84.7США
406921 : ВМА
423687 : Основний фонд
84.7США
С14
Саймак, К.
Почти как люди [Текст]/ К.Саймак. - Баку : Олимп, 1993. - 509 с. - (Галактика фантастов - 222). - ISBN 5-87860-018-8 : 16.00грн.

ББК  84.7США
423682 : Основний фонд
84.8 Авс
А65
Андерсон, Д.
Лицедеи [Текст] : роман/ Д.Андерсон. - М. : Известия, 1990. - 224 с. - (Б-ка журн. "Иностранная литература"). - ISBN 5-206-00038-8 : 10.00грн.

ББК  84.8 Авс
288345 : Основний фонд
288795 : Основний фонд
423548 : Основний фонд
85.103(4Укр)я43
М65
Мистецтво української діаспори [Текст] : [збірник матеріалів]. Вип.1/ [редкол.: О. Федорук (голов. ред.) та ін.]. - К. : Тріумф, 1999. - 382с. - (Повернуті імена). - ISBN 966-7523-01-2 : 30.00грн.

ББК  85.103(4Укр)я43
423648 : Основний фонд
85.125
С21
Саттарова, Л.И.
Казанская узорная кожа [Текст]/ Л.И.Саттарова. - М. : Культура и традиции, 2004. - 159с. - ISBN 5-86444-108-2 : 30.00грн.

ББК  85.125
423650 : Основний фонд
85.126
К20
Каптаноглу, М.
Вышиваем бисером, нитями, золотом [Текст] : Техники объемной вышивки/ М.Каптаноглу. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 112с. + Шаблоны: Лист 1; Лист 2. - ISBN 966-14-2933-7 : 36.00грн.

ББК  85.126
423502 : Основний фонд
85.143(4Укр)
Б91
Бурлака, В.П.
Історія Образу. Мистецтво 2000-х [Текст]/ В.П.Бурлака. - К. : Фонд підтримки візуальних досліджень, 2011. - 206с. : 60 іл. - Укр., рос. мовами. - ISBN 966-97203-0-6 : 30.00грн.

ББК  85.143(4Укр)
423292 : Основний фонд
85.143(4Укр)
Х98
Художники Донеччини [Текст] : [альбом/ редкол.: М. Агабекян та ін.]. - Донецьк : Промінь, 2008. - 412с. - Укр., англ. мовами. - ISBN 966-2008-22-7 : 80.00грн.

ББК  85.143(4Укр)
423652 : Основний фонд
85.1я43
М65
Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент [Текст] : зб. наук. праць. Вип.5/ [редкол.: В.М. Мадзігон (голова) та ін]. - К. : МІХМтаД ім. С. Далі, 2010. - 368с. - ISBN 966-602-034-3 : 26.00грн.

ББК  85.1я43
423293 : Основний фонд
85.31
Ч-37
Чекан, Ю.І.
Інтонаційний образ світу [Текст] : монографія/ Ю.І.Чекан. - К. : Логос, 2009. - 227с. - ISBN 966-171-183-8 : 20.00грн.

ББК  85.31
423295 : Основний фонд
85.31
С91
Сучасне музичне мистецтво [Текст] : підручник/ [упоряд. Г.Ф. Пономарьова та ін.]. - Х. : Вид. Захарченко С.М., 2012. - 248с. - ISBN 966-2738-01-8 : 40.00грн.

ББК  85.31
423505 : Основний фонд
85.31(4Укр)я43
П84
Професійна музична культура Закарпаття: етапи становлення [Текст] : зб. стат., есе про музичну культуру Закарпаття. Вип.2/ [редкол.: В.Ф. Теличко та ін.]. - Ужгород : Карпати, 2010. - 504с. - ISBN 966-671-247-2 : 34.00грн.

ББК  85.31(4Укр)я43
423649 : Основний фонд
85.314(4Рос)
М29
Мартынов, Ю.Г.
Лебединая верность Евгения Мартынова [Текст] : [Факты биографии, воспом. о жизни, размышления о творчестве]/ Ю.Г.Мартынов. - М. : Клуб Е. Мартынова : Векта, 1998. - 372 с. - ISBN 5-7445-0041-3 : 32.00грн.

ББК  85.314(4Рос)
423647 : Основний фонд
85.314(4Укр)
К82
Крізь віки і серця [Текст] : Фольклор села Чапаєвка Таращанського району Київської області/ [збирач-упоряд. Н.В. Даценко]. - Вінниця : Нова Книга, 2008. - 168с. - ISBN М-707505-35-9 : 30.00грн.

ББК  85.314(4Укр)
423460 : Основний фонд
85.31я73
М33
Матвєєва, О.В.
Поліфонія [Текст] : метод. реком. до самост. роботи студ. ( за кред.-модульн. сист.)/ О.В.Матвєєва. - Бердянськ : Вид. Ткачук О.В., 2012. - 172с. - ISBN 966-2261-35-6 : 16.00грн.

ББК  85.31я73
423387 : Основний фонд
85.32(4Укр)я43
С76
Стан народної хореографії в Україні та перспективи її розвитку [Текст] : Матер. наук.-практ. конфер.; м. Київ, 28 лютого 2002 р./ [редкол.: Е.П. Архипенко та ін.]. - К. : Стилос, 2002. - 101 с. - ISBN 966-8009-20-7 : 6.00грн.

ББК  85.32(4Укр)я43
423651 : Основний фонд
85.37я2
У45
Український енциклопедичний кінословник [Текст]. Т.1. Основні терміни та поняття/ [уклад. С.Д. Безклубенко, О.Г. Рутковський]. - Вінниця; К. : КНУКІМ, 2006. - 500с. - ISBN 966-602-076-9 : 30.00грн.

ББК  85.37я2
423294 : Основний фонд
86.36
А66
Андросова, В.І.
Рух Хабад Любавич: від виникнення до сьогодення [Текст]/ В.І.Андросова. - Донецьк : Донбас, 2011. - 510с. - (Релігії світу; Т.5). - ISBN 966-1615-98-3 : 40.00грн.

ББК  86.36
423422 : Основний фонд
86.37
Ф42
Феофан, Затворник
Толкованія посланій апостола Павла. Посланіе къ ефесеямъ [Текст]/ З.Феофан. - репринт. изд. - М. : Паломник : Правило веры, 1998. - 498 с. - Загл. и вых. дан. ориг.: Толкованіе посланія св. апостола Павла къ ефесеямъ/ Епископ Феофан. - М. : Дипо-Литографія И. Ефимова, 1893. - ISBN 5-7533-0062-6 : 20.00грн.

ББК  86.37
423704 : Основний фонд
86.37
С93
Счастливая семейная жизнь по Заповедям Божиим [Текст]/ [Священник А. Льяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса в г. Москве]. - М. : Б.и., [2012]. - 96 с. - 8.00грн.

ББК  86.37
423703 : Основний фонд
86.37
С34
Сиббс, Р.
Трость надломленная и лен курящийся [Текст]/ Р.Сиббс. - Ровно : Живое слово, 2011. - 112с. - ISBN 617-677-002-2 : 12.00грн.

ББК  86.37
423351 : Основний фонд
86.37
Р18
Райл, Д.-Ч.
Практическая религия [Текст] : Простые заметки о повседневных обязанностях, переживаниях, опасностях и привилегиях исповедующих христиан/ Д.-.Райл. - Ровно : Живое слово, 2011. - 416с. - ISBN 617-677-000-8 : 26.00грн.

ББК  86.37
423349 : Основний фонд
86.37
Л79
Лосский, В.Н.
Толкование на Символ веры [Текст] : К 2000-летию Рождества Христова/ В.Н.Лосский, Л‘юилье. - К. : Храм прп. Агапита Печерского, 2000. - 58 с. - ISBN 738451 : 5.00грн.

ББК  86.37
423617 : Основний фонд
86.37
Г77
Грант, Лесли М.
Послания к Римлянам и к Галатам [Текст] : комментарии/ Л.М.Грант. - Ровно : Живое слово, 2011. - 256с. - ISBN 966-8466-98-4 : 22.00грн.

ББК  86.37
423336 : Основний фонд
86.37
И26
Игнатий (Брянчанинов)
Плач инока о брате его, впадшем в искушение греховное [Текст] : Образец нашего поведения/ Игнатий. - С.Пб. : АДИА-М+ДЕАН, 1997. - 77 с. - ISBN 5-88977-029-2 : 6.00грн.

ББК  86.37
423611 : Основний фонд
86.372
О-11
О Женщина! Велика вера твоя [Текст]. - С.Пб. : Изд-во Л.С. Яковлевой, 2000. - 328с. - ISBN 5-900502-28-7 : 10.00грн.

ББК  86.372
423700 : Основний фонд
86.372
М69
Михаїл (митрополит)
Поширений катехизис Православної Церкви Христової [Текст]/ Михаїл. - 2-е вид. - Кенсінгтон; К. : Воскресіння, 1992. - 176с. - 8.00грн.

ББК  86.372
423698 : Основний фонд
86.372
И32
Избранный в конце веков преподобный Серафим Вырицкий [Текст] : Житие. Акафист. - Б.г. : Б.и., [2012]. - 62 с. - 6.00грн.

ББК  86.372
423696 : Основний фонд
86.372(4Укр)
Т66
Трехсвятительский храм Днепропетровска: Хранитель исторического наследия города [Текст] : 110-летию Трехсвятительского храма посвящается/ [авт.-сост. Г. Скубак]. - Д. : АРТ-Пресс, 2012. - 68с. - (Святыни Приднепровья). - ISBN 966-348-268-2 : 15.00грн.

ББК  86.372(4Укр)
423494 : Основний фонд
86.372я2
П68
Православный календарь на 2012 г. [Текст] : С указанием положенных на каждый день Апостольских и Евангельских чтений/ По благослов. преосвящен. Алексия, епископа Солтановского и Малороссийского ; [сост. Т.И. Веберова и др.]. - К. : Свято-Иоанновский монастырь : АДЕФ-Україна, 2012. - 335с. - ISBN 966-187-133-4 : 20.00грн.

ББК  86.372я2
423347 : Основний фонд
86.39
К59
Козловский, И.А.
Садханы детоксикации и тонификации в свастха-йоге [Текст]/ И.А.Козловский. - Донецк : Центр Дискавери : Донбасс, 2011. - 420с. - ISBN 617-638-026-9 : 32.00грн.

ББК  86.39
423432 : Основний фонд
86.39
К59
Козловский, И.А.
Асаны и крийи в свастха-йоге [Текст]/ И.А.Козловский, В.И.Иванченко. - Донецк : Центр Дискавери : Донбасс, 2011. - 392с. - ISBN 617-638-064-1 : 28.00грн.

ББК  86.39
423431 : ВКЗ
87.22
Ф51
Филатов, В.П.
Научное познание и мир человека [Текст]/ В.П.Филатов. - М. : Политиздат, 1989. - 270 с. - (Над чем работают, о чем спорят философы). - ISBN 5-250-00324-9 : 8.00грн.

ББК  87.22
423622 : Основний фонд
87.22
К89
Кукушкина, Е.И.
Мировоззрение, познание, практика [Текст]/ Е.И.Кукушкина, Л.Б.Логунова. - М. : Политиздат, 1989. - 303 с. - (Над чем работают, о чем спорят философы). - ISBN 5-250-00671-Х : 8.00грн.

ББК  87.22
423616 : Основний фонд
87.22
К70
Коршунов, А.М.
Диалектика социального познания [Текст]/ А.М.Коршунов, В.В.Мантатов. - М. : Политиздат, 1988. - 383 с. - (Над чем работают, о чем спорят философы). - ISBN 5-250-00002-9 : 8.00грн.

ББК  87.22
423614 : Основний фонд
87.3(4Нім)
Н70
Ніцше, Ф.
Так казав Заратустра. Жадання влади [Текст]/ Ф.Ніцше. - К. : Основи, 1993. - 415с. - ISBN 5-308-01381-0 : 4.00грн.

ББК  87.3(4Нім)
329960 : ФА
329961 : ВКЗ
329962 : ВЧЗ
329963 : ВМА
336511 : ФЧ
338494 : ВМА
414065 : ВКЗ
414066 : ВКЗ
414067 : ВКЗ
423750 : Основний фонд
423751 : Основний фонд
87.3(4Нім)
Н70
Ніцше, Ф.
Так казав Заратустра. Жадання влади [Текст]/ Ф.Ніцше. - К. : Основи, 1993. - 415с. - ISBN 5-308-01381-0 : 4.00грн.

ББК  87.3(4Нім)
329960 : ФА
329961 : ВКЗ
329962 : ВЧЗ
329963 : ВМА
336511 : ФЧ
338494 : ВМА
414065 : ВКЗ
414066 : ВКЗ
414067 : ВКЗ
423750 : Основний фонд
423751 : Основний фонд
87.3(4Нім)
Л17
Лазарев, В.В.
Гегель и философские дискуссии его времени [Текст]/ В.В.Лазарев, И.А.Рау. - М. : Наука, 1991. - 160с.

ББК  87.3(4Нім)
310397 : ВЧЗ
423641 : Основний фонд
87.4
К52
Клюев, С.В.
Силогия [Текст] : Как эффективно управлять личной силой/ С.В.Клюев. - Д. : Акцент ПП, 2012. - 200с. - ISBN 966-2607-25-3 : 20.00грн.

ББК  87.4
423429 : ВЧЗ
87.62
Ф91
Фролов, И.Т.
Этика науки: Проблемы и дискуссии [Текст]/ И.Т.Фролов, Б.Г.Юдин. - М. : Политиздат, 1986. - 399с. - (Над чем работают, о чем спорят философы). - 8.00грн.

ББК  87.62
223701 : Основний фонд
223702 : Основний фонд
423623 : Основний фонд
87.774(7США)
П64
Поуст, Е.
Американський етикет [Текст]. Кн.1. Мистецтво розмови/ Е.Поуст. - К. : Юніверс  ;  Тернопіль :  Акц. тов. "Ной", 1991. - 57с.

ББК  87.774(7США)
335196 : ВКЗ
423619 : Основний фонд
87.774я2
К53
Кныш, С.Н.
Современная энциклопедия этикета: Этика молодежи. Философия успеха [Текст]/ С.Н.Кныш. - К. : Аванпост-Прим, 2011. - 80с. - ISBN 966-8571-70-1 : 16.00грн.

ББК  87.774я2
423256 : Основний фонд
88.37я2
А39
Аккуратова, Ж.
Не бывает любви несчастливой [Текст] : от брачного гороскопа к брачной энциклопедии/ Ж.Аккуратова, Г.Кваша. - Х. : Простор, 1992. - 204 с. - Загл. обл.: Брачная энциклопедия. - ISBN 5-235-01555-Х : 10.00грн.

ББК  88.37я2
423610 : Основний фонд
88.5
К56
Кові, С.-Р.
Сім звичок надзвичайно ефективних людей [Текст] : Потужні інструменти розвитку особистості/ С.-.Кові. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2012. - 384с. - ISBN 966-14-2945-0 : 38.00грн.

ББК  88.5
423489 : Основний фонд
88.8я73
К32
Квітковська, Н.В.
Психологія девіантної поведінки учнів: умови, причини, особливості виховання, проблемні родини, профілактика та корекція [Текст] : навч.-метод. посіб./ Н.В.Квітковська. - Миколаїв : Вид. Прокопчук Т.Ю., 2010. - 240с. - ISBN 978-966-2504-Х : 18.00грн.

 
ББК  88.8я73
423343 : Основний фонд
91.9:83.3(4Укр)6
У11
У терновім колі: Одеська письменницька організація у 1920-1950 рр. [Текст] : біобібліогр. покажч./ упоряд. Г.І. Єфімова. - Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2011. - 169с. - 8.00грн.

ББК  91.9:83.3(4Укр)6
423354 : Основний фонд
92.1г(4Укр-4 Зак)
З-18
Закарпаття: Хто є хто [Текст] : Міжнар. довід.-бібліогр. вид. : Присв. 60-річчю створення Закарпатської області. Вип.3/ [авт.-упоряд. В.В. Болгов]. - К. : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2007. - 173 с. - ISBN 966-8153-23-5 : 30.00грн.

ББК  92.1г(4Укр-4 Зак)
423635 : Основний фонд
94.8
Н57
Нетлінний голос поколінь [Текст] : наук.-навч. вид./ [уклад. В.М. Левченко та ін.]. - Донецьк : Донбас, 2011. - 352с. - ISBN 617-638-055-9 : 30.00грн.

ББК  94.8
423475 : ВЧЗ


 

Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua