Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Краще з новинок за червень 2012 року

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2012 РОКУ

20.18я43
Е45
Екологія і природокористування [Текст] : зб. наук. праць. Вип.15/ [редкол.: А.Г. Шапар (голов. ред.) та ін.]. - Д. : Ін-т проблем природокористування та екології НАН України, 2012. - 222 с. - 30.00грн.

ББК  20.18я43
425192 : Основний фонд
22.12
П64
Походило, Є.В.
Імітансний контроль якості [Текст] : монографія/ Є.В.Походило, П.Г.Столярчук. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 164 с. - ISBN 617-607-222-5 : 28.00грн.

ББК  22.12
425076 : Основний фонд
22.161.6я73
Г59
Гой, Т.П.
Диференціальні та інтегральні рівняння [Текст] : навч. посіб./ Т.П.Гой, О.В.Махней. - Івано-Франківськ : Сімик, 2012. - 356 с. - ISBN 966-8067-74-7 : 32.00грн.

ББК  22.161.6я73
424817 : Основний фонд
22.193я73
Ч-66
Чисельні методи комп‘ютерного аналізу [Текст] : навч. посіб./ за заг. ред. В.В. Турупалова. - Донецьк : ДонНТУ, 2012. - 213 с. - ISBN 966-377-120-5 : 24.00грн.

ББК  22.193я73
425198 : Основний фонд
22.1г(4Укр)
П42
Повернутий із забуття: за публікаціями газетних матеріалів журналістів волинських газет про академіка М. Кравчука [Текст]/ [голов. ред. Д. Головенко]. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. - 84 с. - ISBN 966-361-268-3 : 12.00грн.

ББК  22.1г(4Укр)
425122 : Основний фонд
22.1г.я1
Б43
Бєлоус, І.О.
Видатні вчені-математики Львівської політехніки (1844-1939) [Текст] : бібліогр. покаж./ І.О.Бєлоус. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 100 с. - ISBN 617-607-205-8 : 14.00грн.

ББК  22.1г.я1
424861 : ВКЗ
22.21я73
Т33
Теоретична механіка. Динаміка [Текст] : розв‘язання задач підвищеної складності : навч. посіб./ Ю.О. Єрфорт, С.В. Подлєсний, О.М. Стадник, О.В. Періг. - Краматорськ : ДДМА, 2012. - 264 с. - ISBN 966-379-560-7 : 20.00грн.

ББК  22.21я73 + 22.213я73
425072 : Основний фонд
22.36я73
І-26
Ігнатенко, В.М.
Основи молекулярної фізики та термодинаміки [Текст] : навч. посіб./ В.М.Ігнатенко. - Суми : СумДУ, 2011. - 248 с. - ISBN 966-657-407-0 : 22.00грн.

ББК  22.36я73 + 22.317я73
425120 : Основний фонд
22.379
Б91
Бурак, Я.
Основи локально градієнтної теорії діелектриків [Текст] : [монографія]/ Я.Бурак, В.Кондрат, О.Грицина. - Ужгород : Ліра, 2011. - 208 с. - ISBN 617-596-063-9 : 22.00грн.

ББК  22.379
425019 : Основний фонд
22.37я73
Н25
Нанофізика і нанотехнології [Текст] : навч. посіб./ В.В. Погосов, Ю.А. Куницький, А.В. Бабіч та ін. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. - 382 с. - ISBN 617-529-032-3 : 28.00грн.

ББК  22.37я73
425022 : Основний фонд
22.3я721
Ф48
Фізика.Тести. 7-11 кл. [Текст] : посібник/ авт.-уклад. Н.В. Татарчук. - 2-е вид., стер. - К. : Академія, 2011. - 440с. - (Абітурієнту). - ISBN 966-580-376-8 : 34.00грн.

ББК  22.3я721
422152 : ВКЗ
425123 : Основний фонд
24.2я721
П57
Попель, П.П.
Хімія. 11 кл. [Текст] : академічний рівень : підручник/ П.П.Попель, Л.С.Крикля. - К. : Академія, 2011. - 352с. - ISBN 966-580-361-4 : 30.00грн.

ББК  24.2я721
421263 : ФЧ
421264 : ВЧЗ
425195 : Основний фонд
24.5
Ш24
Шаповалов, С.А.
Процеси асоціації протолітичних форм барвників у розчинах. Самоасоціація [Текст] : монографія/ С.А.Шаповалов. - Х. : СПДФО Бровін О.В., 2012. - 218 с. - Укр. та англ. мовами. - ISBN 966-2445-35-0 : 20.00грн.

ББК  24.5
424819 : ВКЗ
26.12я73
В65
Войтенко, С.П.
Інженерна геодезія [Текст] : підручник/ С.П.Войтенко. - 2-е вид., випр. і допов. - К. : Знання, 2012. - 574 с. - ISBN 966-346-895-2 : 44.00грн.

ББК  26.12я73
425071 : Основний фонд
26.12я73
Т66
Тревого, І.С.
Геодезичні прилади [Текст] : практикум : [навч. посіб.]/ І.С.Тревого, Т.Г.Шевченко, О.І.Мороз. - 3-є вид., переробл. та допов. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 240 с. - ISBN 617-607-220-1 : 30.00грн.

ББК  26.12я73
424870 : ВКЗ
26.221я6
А92
Атлас морей и океанов [Текст]/ [сост. Т.С. Жабская]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 80с. - ISBN 966-14-2412-7 : 40.00грн.

ББК  26.221я6
422363 : ВЧЗ
425069 : ФЧ
26.23
С36
Силаєв, А.В.
Популярна метеорологія [Текст]/ А.В.Силаєв. - К. : Ніка-Центр, 2010. - 236 с. - ISBN 966-521-555-4 : 70.00грн.

ББК  26.23
424869 : Основний фонд
26.234.7г
Л33
Ле, Руа Ладюрі Е.
Коротка історія клімату: від середньовіччя до наших днів [Текст] : Бесіди з Анушкою Васак/ Р.Л.Е.Ле. - К. : Ніка-Центр, 2009. - 144 с. - (Ідеї та Історії; вип.3). - ISBN 966-521-464-6 : 30.00грн.

ББК  26.234.7г
424864 : Основний фонд
26.8
С17
Самойленко, В.М.
Модельна ідентифікація берегових геосистем [Текст] : [монографія]/ В.М.Самойленко, І.О.Діброва. - К. : Ніка-Центр, 2012. - 328 с. - ISBN 966-521-598-1 : 70.00грн.

ББК  26.8
424866 : ВКЗ
26.89(4Укр-4Він)
К47
Клапій, В.
Легенди Тульчинського краю [Текст]. Кн.2. Кирнасівка - перлина Поділля/ В.Клапій. - К. : Укр. письменник, 2011. - 192 с. - ISBN 966-579-257-1 : 10.00грн.

ББК  26.89(4Укр-4Він)
425209 : Основний фонд
26.89(6)
Г69
Горнунг, М.Б.
История открытия и исследования Африки [Текст]/ М.Б.Горнунг, Ю.Г.Липец, И.Н.Олейников. - М. : Мысль, 1973. - 454 с. - (Окрытие земли). - 20.00грн.

ББК  26.89(6)
424934 : Основний фонд
26.8я6
И44
Иллюстрированный атлас мира для школьников [Текст]/ [гл. ред. С.С. Скляр; пер. с англ. П. Малышева]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 80 с. - ISBN 966-14-1442-5 : 46.00грн.

ББК  26.8я6
425073 : Основний фонд
26.8я73
С17
Самойленко, В.М.
Географічні інформаційні системи та технології [Текст] : підручник/ В.М.Самойленко. - К. : Ніка-Центр, 2010. - 448 с. - ISBN 966-521-548-6 : 80.00грн.

ББК  26.8я73
424865 : Основний фонд
28.58(4Укр-4 Зак)
Т98
Тюх, Ю.Ю.
Рослинний покрив Національного природного парку "Синевир" (Українські Карпати) [Текст] : [монографія]/ Ю.Ю.Тюх, С.М.Зиман, М.Ю.Дербак. - Ужгород : Ліра, 2011. - 160 с. - ISBN 617-596-059-2 : 18.00грн.

ББК  28.58(4Укр-4 Зак)
425023 : Основний фонд
28.69
Г47
Гиляров, М.С.
Жизнь в почве [Текст]/ М.С.Гиляров, Д.А.Криволуцкий. - М. : Мол. гвардия, 1985. - 191 с. - (Эврика). - 14.00грн.

ББК  28.69
424933 : Основний фонд
28.706я6
А92
Атлас анатомии человека [Текст]/ Ред. С.С. Скляр. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. - 80с. - ISBN 966-343-967-9 : 22.40грн.

ББК  28.706я6
401309 : ВКЗ
404615 : ФЧ
425118 : Основний фонд
28.707.4я73
К49
Клінічна та лабораторна імунологія [Текст] : Національний підручник/ Л.В. Кузнецова, В.Д. Бабаджан, В.М. Фролов та ін.; за заг. ред. Л.В. Кузнецової, В.Д. Бабаджана, В.М. Фролова. - К. : Поліграф плюс, 2012. - 922 с. - ISBN 966-8977-28-2 : 100.00грн.

 
ББК  28.707.4я73 + 52.54я73
425020 : Основний фонд
30.3я43
С86
Строительство, материаловедение, машиностроение [Текст] : сб. науч. трудов. Вып. 64/ под общ. ред. В.И. Большакова. - Д. : ПГАСА, 2012. - 515 с. - (Стародубовские чтения 2012). - 38.00грн.

ББК  30.3я43
425044 : Основний фонд
31.38я73
А85
Арсеньєв, В.М.
Теплонасосна технологія енергозбереження [Текст] : навч. посіб./ В.М.Арсеньєв. - Суми : СумДУ, 2011. - 283 с. - ISBN 966-657-402-5 : 28.00грн.

ББК  31.38я73
425196 : Основний фонд
32.81я73
Б90
Буйницька, О.П.
Інформаційні технології та технічні засоби навчання [Текст] : курс лекцій/ О.П.Буйницька. - Кам‘янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2010. - 180с. - ISBN 966-2937-88-6 : 16.00грн.

ББК  32.81я73 + 32.973.26-018.2
421020 : ВКЗ
425109 : Основний фонд
32.844я73
М54
Методи оптимізації [Текст] : метод. вказівки/ [уклад. В.В. Бобін та ін.]. - К. : НТУУ "КПІ", 2011. - 128 с. - ISBN 617-607-230-0 : 18.00грн.

ББК  32.844я73
424871 : ВКЗ
32.973.202я73
Т12
Табунщик, Г.В.
Проектування, моделювання та аналіз інформаційних систем [Текст] : навч. посіб./ Г.В.Табунщик, Р.К.Кудерметов, А.В.Притула. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. - 292 с. - ISBN 617-529-028-6 : 28.00грн.

ББК  32.973.202я73
425027 : Основний фонд
32.973.26-018.1я73
Г54
Глибовець, А.М.
Практикум з мови програмування Ci [Текст] : навч. посіб./ А.М.Глибовець, М.М.Глибовець, В.С.Проценко. - К. : Києво-Могилянська академія, 2010. - 209 с. - ISBN 966-518-543-7 : 20.00грн.

ББК  32.973.26-018.1я73
413862 : ВКЗ
425197 : Основний фонд
32.973.26-018.2
Д66
Домарєв, В.В.
Управління інформаційною безпекою в банківських установах [Текст] : Теорія і практика впровадження стандартів серії ISO 27k/ В.В.Домарєв, Д.В.Домарєв. - Донецьк : Велстар, 2012. - 146 с. - (Практика безпеки). - ISBN 966-2759-00-6 : 18.00грн.

ББК  32.973.26-018.2 + 65.9(4Укр)262.10-134
424795 : Основний фонд
32.973я43
І-74
Інформація, комунікація, суспільство [Текст] : Матер. І Міжнар. наук. конф. ІКС-2012; 25-28 квітня 2012 р./ [відп. за вип. О.Л. Березко]. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 284 с. - ISBN 617-607-237-9 : 28.00грн.

ББК  32.973я43
424872 : Основний фонд
34.445
А87
Архангельский, Г.В.
Бесступенчатые передачи приводов машин [Текст] : [монография]/ Г.В.Архангельский, А.И.Дубинец. - К. : Ун-т "Украина", 2012. - 382 с. - ISBN 966-388-382-3 : 28.00грн.

ББК  34.445
425024 : Основний фонд
34.623я73
У31
Удосконалення конструкцій і систем приводу ковальсько-пресових машин [Текст] : навч. посіб./ Л.Л. Роганов, А.І. Панкратов, А.А. Кібірєв, М.Л. Роганов. - Краматорськ : ДДМА, 2012. - 116 с. - ISBN 966-379-554-6 : 16.00грн.

ББК  34.623я73
425082 : Основний фонд
34.63я73
С40
Системи автоматизованого програмування верстатів з ЧПК [Текст] : навч. посіб./ [С.Л. Міранцов, В.І. Тулупов, С.Г. Онищук та ін.]. - Краматорськ : ДДМА, 2012. - 152 с. - ISBN 966-379-549-2 : 14.00грн.

ББК  34.63я73 + 32.973.26-018.2я73
424820 : ВКЗ
36.91я2
С59
Сокол, И.А.
Семьсот сорок пять рецептов быстрого и легкого консервирования [Текст] : Энциклопедия хозяюшки/ И.А.Сокол. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 496 с. - ISBN 966-14-3455-3 : 36.00грн.

ББК  36.91я2
425085 : Основний фонд
36.91я2
С59
Сокол, І.О.
Сімсот сорок п‘ять рецептів швидкого та легкого консервування [Текст] : Енциклопедія господарочки/ І.О.Сокол. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2012. - 496 с. - ISBN 966-14-3456-0 : 36.00грн.

ББК  36.91я2
425084 : Основний фонд
36.91я2
С59
Сокол, И.А.
Золотая книга консервирования и домашних заготовок [Текст] : [Энциклопедия]/ И.А.Сокол. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 432 с. - ISBN 966-14-1286-5 : 33.00грн.

ББК  36.91я2
425083 : Основний фонд
36.991я2
В19
Василенко, С.
Салаты овощные, мясные, рыбные [Текст]/ С.Василенко ; [С. Василенко]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 128 с. - Авт. указан над вых. дан. - ISBN 966-14-2374-8 : 36.00грн.

ББК  36.991я2
425080 : Основний фонд
36.992я2
Н40
Невероятно вкусно: Мясные блюда [Текст] : [более 150 простых, но вкусных мясных блюд - на все случаи жизни/ авт. текста: Д. Кэннинг, Ф. Джэксон]. - К. : ИМР, 2012. - 192 с. - ISBN 966-1568-49-4 : 70.00грн.

ББК  36.992я2
425026 : Основний фонд
36.992я2
Н40
Невероятно вкусно: Блюда из курицы [Текст] : [более 150 простых и вкусных блюд из курицы - на все случаи жизни/ авт. текста: Д. Кэннинг, Ф. Джэксон]. - К. : ИМР, 2012. - 192 с. - ISBN 966-1568-57-9 : 70.00грн.

ББК  36.992я2
425025 : Основний фонд
36.997я2
С79
Степанова, И.В.
Вырезаем из овощей и фруктов [Текст] : Украшение блюд/ И.В.Степанова, С.Б.Кабаченко. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 128с. - ISBN 966-14-2375-5 : 38.00грн.

ББК  36.997я2
422381 : ВМ
425086 : ФЧ
37.248я2
Ш76
Шнайдер, З.-Л.
Волшебные цветы из бисера [Текст]/ З.-.Шнайдер. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 159 с. - ISBN 966-14-1303-9 : 27.00грн.

ББК  37.248я2
425087 : Основний фонд
38.683я2
Г15
Галич, А.Ю.
Большая книга домашнего умельца [Текст]/ А.Ю.Галич. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 448 с. - ISBN 966-14-1293-3 : 30.00грн.

ББК  38.683я2
425081 : Основний фонд
39.33-08я73
Т38
Технічне обслуговування автомобілів [Текст] : лаборат. практ./ В.А. Гесь, В.К. Кушпель, О.П. Марунич, Б.І. Сарахман. - Рівне : НУВГП, 2010. - 351с. - 24.00грн.

ББК  39.33-08я73
419373 : ВКЗ
425126 : Основний фонд
39.335.52
П89
Пустовалов, Б.И.
Как сохранить автомобить [Текст]/ Б.И.Пустовалов. - Изд. 2-е, перераб и доп. - М. : Изд-во ДОСААФ СССР, 1987. - 208 с. - 10.00грн.

ББК  39.335.52
424936 : Основний фонд
40.724я73
М38
Машини і обладнання для приготування та внесення добрив [Текст] : посібник/ [кол. авт.: М.В. Присяжнюк, С.І. Мельник, І.М. Синявська та ін.] ; за ред. В.І. Кравчука. - Дослідницьке : УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2011. - 152с. - (Сільськогосподарська техніка ХХІ: моніторинг, випробування, прогнозування). - ISBN 966-8035-87-6 : 38.00грн.

ББК  40.724я73
425089 : Основний фонд
42.3
С56
Современное промышленное производство овощей и картофеля с использованием систем капельного орошения [Текст] : Обращ. современ. передового опыта : [учеб. пособ./ Л.С. Гиль, В.И. Дьяченко, А.И. Пашковский, Л.Т. Сулима]. - Житомир : Рута, 2012. - 390 с. - ISBN 617-581-098-9 : 40.00грн.

ББК  42.3
425127 : Основний фонд
43.904
М38
Машини і обладнання для лісовго господарства [Текст] : посібник/ [кол. авт.: М.В. Присяжнюк, С.І. Мельник, О.В. Сень та ін.] ; за ред. В.І. Кравчука. - Дослідницьке : УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2011. - 192с. - (Сільськогосподарська техніка ХХІ: моніторинг, випробування, прогнозування). - ISBN 966-8035-85-2 : 40.00грн.

ББК  43.904
425088 : Основний фонд
46.11
К65
Конь под седлом [Текст] : монография/ Е.В. Пронь, В.И. Герасимов, Н.П. Петрушко и др. - Х. : ХГЗВА, 2012. - 190 с. - ISBN 966-2445-38-1 : 18.00грн.

ББК  46.11
424823 : ВКЗ
46.11
К65
Конь в упряжке [Текст] : монография/ В.Г. Слинько, Е.В. Пронь, В.И. Березницкий и др. - Х. : СПДФЛ Бровин А.В., 2012. - 172 с. - ISBN 966-2445-42-8 : 18.00грн.

ББК  46.11
424822 : ВКЗ
46.73
Д15
Далматин: Собака принцев и принц среди собак [Текст]. - Варшава : ТОР-2000, [1994]. - 88 с. - 8.00грн.

ББК  46.73
424937 : Основний фонд
46.91
К15
Кайяс, А.
Пыльца: сбор - свойства - применение [Текст]/ А.Кайяс. - Бухарест : Изд-во АПИМОНДИИ, 1968. - 81 с. - 8.00грн.

ББК  46.91
424938 : Основний фонд
51.1(4Укр)2
П78
Проведення повторної оцінки клінік, дружніх до молоді [Текст] : Кінцевий звіт/ [Л.М. Амджадін, Т.О. Коноплицька, О.М. Лисенко та ін.]. - К. : КІС, 2012. - 112 с. - ISBN 617-684-000-8 : 16.00грн.

ББК  51.1(4Укр)2 + 60.991.3
424847 : Основний фонд
51.1(4Укр)2я73
Б24
Баран, С.В.
Невідкладні стани у внутрішній медицині [Текст] : підручник/ С.В.Баран. - 2-е вид. - К. : Медицина, 2012. - 136 с. - ISBN 617-505-193-1 : 26.00грн.

ББК  51.1(4Укр)2я73
425070 : Основний фонд
51.1(4Укр)я73
С29
Селлман, Д.
Як стати медсестрою [Текст] : підручник з професійної практики/ Д.Селлман, П.Снеллінг. - К. : Медицина, 2012. - 176 с. - ISBN 617-505-183-2 : 26.00грн.

ББК  51.1(4Укр)я73
425078 : Основний фонд
51.204.0
Н27
Напрасников, С.В.

    Шесть привычек стройности. Как похудеть и не толстеть всю жизнь [Текст]/ С.В.Напрасников. - Донецк : Лебедь : ТПиС, 2011. - 144 с. - ISBN 966-508-448-8 : 28.00грн.

ББК  51.204.0
425193 : Основний фонд
51.230
В26
Вегетарианство - путь к гармоничной жизни [Текст]/ авт.-сост. В. Морозов. - Изд. 2-е, доп. - К. : Ника-Центр, 2010. - 196 с. - ISBN 966-521-504-2 : 23.00грн.

ББК  51.230
424862 : Основний фонд
51.230
Т25
Ташев, Т.А.
Как питаться правильно [Текст]/ Т.А.Ташев ; пер. с болг. яз. - София : Медицина и физкультура, 1988. - 127 с. - 10.00грн.

ББК  51.230
424935 : Основний фонд
52.81я73
К14
Казанюк, Т.В.
Практикум з фармакології [Текст] : навч. посіб./ Т.В.Казанюк. - К. : Медицина, 2012. - 224 с. - ISBN 617-505-145-0 : 28.00грн.

ББК  52.81я73
425074 : Основний фонд
52.81я73
Ф24
Фармакотерапія. У 2 кн. [Текст] : підручник. Кн.1/ [Б.А. Самура, А.С. Свінціцький, В.Ф. Москаленко та ін.]; за ред. Б.А. Самури, А.С. Свінціцького. - Вид. 3-є, переробл. і допов. - К. : Медицина, 2012. - 952 с. - ISBN 617-505-187-0 : 60.00грн.

ББК  52.81я73
425077 : Основний фонд
53.54я2
М32
Массаж [Текст] : большой справочник/ [сост. Т.В. Лукьяненко]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 384 с. - ISBN 966-14-3474-4 : 36.00грн.

ББК  53.54я2
424894 : Основний фонд
53.58
С24
Свитко, Е.В.
Кристаллотерапия [Текст]/ Е.В.Свитко. - К. : Ника-Центр, 2012. - 216 с. - ISBN 966-521-601-8 : 33.00грн.

ББК  53.58
424868 : Основний фонд
53.58
С24
Свитко, Е.В.
Краниосакральная терапия и энергия Кундалини. Кундалини Рейки [Текст]/ Е.В.Свитко. - К. : Ника-Центр, 2009. - 152 с. - ISBN 966-521-505-9 : 24.00грн.

ББК  53.58
424867 : Основний фонд
53.58
А42
Аксенов, А.П.
Злодеяния нечистой силы [Текст]/ А.П.Аксенов. - Донецк : Сталкер, 1996. - 320 с. - ISBN 966-7104-04-4 : 16.00грн.

ББК  53.58
424897 : Основний фонд
53.58я73
С77
Стасюк, О.М.
Основи нетрадиційних методів оздоровлення [Текст] : навч. посіб./ О.М.Стасюк, Б.М.Кіндзер. - Львів : ЛДУФК, 2012. - 174 с. - ISBN 966-2328-24-0 : 20.00грн.

ББК  53.58я73
424818 : Основний фонд
54.18
П37
Плахтій, П.Д.
Захворювання опорно-рухового апарату. Профілактика і лікування [Текст]/ П.Д.Плахтій, Ю.О.Лещук, Л.А.Марчук. - Кам‘янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2008. - 120с. - ISBN 966-2937-61-9 : 12.00грн.

ББК  54.18
421062 : ВКЗ
425194 : Основний фонд
54.57
Х50
Хирургическая анатомия поджелудочной железы [Текст] : [монография]/ В.М. Копчак, А.Ю. Усенко, К.В. Копчак, А.И. Зелинский. - К. : Аскания, 2011. - 141 с. - ISBN 966-2203-13-4 : 34.00грн.

ББК  54.57 + 54.13
425125 : Основний фонд
54.5я73
П50
Политравма: хирургия, травматология, анестезиология, интенсивная терапия [Текст] : учеб. пособ./ [Ф.С. Глумчер, П.Д. Фомин, Е.Г. Педаченко та ін.] ; под ред. Ф.С. Глумчера и др. - К. : Медицина, 2012. - 736 с. - ISBN 617-505-159-7 : 50.00 грн.

ББК  54.5я73
425075 : Основний фонд
55.1я73
Т59
TORCH-інфекції [Текст] : навч.-метод. посіб./ [В.Е. Маркевич, О.К. Редько, І.В. Тарасова та ін.]. - Суми : СумДУ, 2012. - 151 с. - ISBN 966-657-362-2 : 20.00грн.

ББК  55.1я73
425124 : Основний фонд
56.12я73
М18
Малахов, В.О.
Клінічна лікворологія [Текст] : навч. посіб./ В.О.Малахов, О.О.Потапов, В.С.Личко. - Суми : СумДУ, 2011. - 167 с. - ISBN 966-657-405-6 : 20.00грн.

ББК  56.12я73
425121 : Основний фонд
56.6я73
М80
Мороз, К.А.
Карієс та некаріозні ураження твердих тканин зубів [Текст] : навч. посіб./ К.А.Мороз. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 240 с. - ISBN 966-382-385-0 : 32.00грн.

ББК  56.6я73
425021 : Основний фонд
56.6я73
Д33
Дентальна імплантація [Текст] : навч. посіб./ [Є.Д. Бабов, В.О. Обуховський, Є.В. Гончаренко та ін.]. - Одеса : Одеський медуніверситет, 2012. - 144 с. - (Б-ка студента-медика). - ISBN 966-443-043-9 : 18.00грн.

ББК  56.6я73
424863 : ВКЗ
57.0
В42
Відверта розмова про "це" [Текст] : Перший підручник зі статевого виховання дитини/ [під заг. ред. П. Фонт Кабре]. - К. : Країна Мрій, 2012. - 208 с. - ISBN 966-424-009-0 : 38.00грн.

ББК  57.0
425046 : ФА
57.0
Д80
Дугельная, Т.Н.
Метафизика женского здоровья. Начни исцеление с себя [Текст] : Практика сексуальной культуры/ Т.Н.Дугельная. - К. : Ника-Центр, 2012. - 216 с. - ISBN 966-521-610-0 : 50.00грн.

ББК  57.0
424834 : Основний фонд
57.33я73
Д49
Дитячі інфекційні хвороби в модулях [Текст] : навч. посіб./ [авт. кол.: О.К. Колоскова, Л.О. Безруков, Л.А. Іванова та ін; за ред. О.К. Колоскової.]. - Чернівці : Місто, 2011. - 296 с. - ISBN 617-652-012-2 : 34.00грн.

ББК  57.33я73
425119 : Основний фонд
60.542.2я721
М57
Ми - різні, ми - рівні. Основи культури гендерної рівності. 9-11 кл. [Текст] : навч. посіб./ [авт. Т. Бакка, О. Данилевська, Р. Євтушенко та ін.; за ред. О. Семиколєнової]. - 2-е вид., випр. - К. : Ніка-Центр, 2010. - 176 с. - ISBN 966-521-550-9 : 30.00грн.

ББК  60.542.2я721
424843 : Основний фонд
60.561.51
В55
Виявити, захистити, допомогти [Текст] : метод. матер. для фахівців, які безпосередньо працюють з потерпілими від домашнього насильства/ кер. проекту В. Бондаровська. - К. : Розрада, 2008. - 111с. - 10.00грн.

ББК  60.561.51
420921 : ВЧЗ
425170 : Основний фонд
60.5я73
К64
Кондович, В.Ю.
Соціологія [Текст] : схеми, таблиці і слайди : навч. посіб./ В.Ю.Кондович. - Чернігів : ЧДТУ, 2012. - 395 с. - ISBN 966-1647-67-0 : 32.00грн.

ББК  60.5я73
424802 : Основний фонд
60.94я43
С69
Соціальна політика щодо невиліковно хворих [Текст] : матер. Всеукр. наук.-практ. конф.; 15-16 березня 2012 р. - К. : Ун-т "Україна", 2012. - 234 с. - ISBN 966-388-390-8 : 26.00грн.

ББК  60.94я43
425010 : Основний фонд
60.997
М54
Методичний посібник для фахівців, які впроваджують корекційні програми для осіб, які вчинили насильство в сім‘ї [Текст]/ [уклад. Г.М. Мустафаєв, І.І. Довгаль]. - К. : ОБСЄ, 2011. - 192 с. - ISBN 966-388-392-2 : 24.00грн.

ББК  60.997
425005 : Основний фонд
63.215(4Укр-4 Зак)
Ф53
Філіппов, О.
Історична символіка поселень Мукачівського району [Текст] : іст. довід./ О.Філіппов. - Ужгород : Ліра, 2012. - 88 с. - ISBN 617-596-065-3 : 10.00грн.

ББК  63.215(4Укр-4 Зак)
425016 : Основний фонд
63.3(0)
К41
Кінг, Ч.
Історія Чорного моря [Текст]/ Ч.Кінг. - К. : Ніка-Центр, 2011. - 312 с. - (Ідеї та Історії; вип.6). - ISBN 966-521-590-5 : 75.00грн.

ББК  63.3(0)
424838 : Основний фонд
63.3(0)
Т20
Тарле, Е.В.
Сочинения. В 12 т. [Текст]. Т. 12/ Е.В.Тарле. - М. : Изд-во Академии наук СССР, 1962. - 534 с. - 20.00грн.

ББК  63.3(0)
425190 : Основний фонд
63.3(0)
Т20
Тарле, Е.В.
Сочинения. В 12 т. [Текст]. Т. 11/ Е.В.Тарле. - М. : Изд-во Академии наук СССР, 1961. - 881 с. - 24.00грн.

ББК  63.3(0)
425189 : Основний фонд
63.3(0)
Т20
Тарле, Е.В.
Сочинения. В 12 т. [Текст]. Т. 7/ Е.В.Тарле. - М. : Изд-во Академии наук СССР, 1959. - 865 с. - 24.00грн.

ББК  63.3(0)
425185 : Основний фонд
63.3(0)
Т20
Тарле, Е.В.
Сочинения. В 12 т. [Текст]. Т. 6/ Е.В.Тарле. - М. : Изд-во Академии наук СССР, 1959. - 814 с. - 22.00грн.

ББК  63.3(0)
425184 : Основний фонд
63.3(0)
Т20
Тарле, Е.В.
Сочинения. В 12 т. [Текст]. Т. 5/ Е.В.Тарле. - М. : Изд-во Академии наук СССР, 1958. - 595 с. - 20.00грн.

ББК  63.3(0)
425183 : Основний фонд
63.3(0)
Т20
Тарле, Е.В.
Сочинения. В 12 т. [Текст]. Т. 4/ Е.В.Тарле. - М. : Изд-во Академии наук СССР, 1958. - 766 с. - 22.00грн.

ББК  63.3(0)
425182 : Основний фонд
63.3(0)
Т20
Тарле, Е.В.
Сочинения. В 12 т. [Текст]. Т. 3/ Е.В.Тарле. - М. : Изд-во Академии наук СССР, 1958. - 653 с. - 22.00грн.

ББК  63.3(0)
425181 : Основний фонд
63.3(0)
Т20
Тарле, Е.В.
Сочинения. В 12 т. [Текст]. Т. 2/ Е.В.Тарле. - М. : Изд-во Академии наук СССР, 1957. - 749 с. - 24.00грн.

ББК  63.3(0)
425180 : Основний фонд
63.3(0)
Т20
Тарле, Е.В.
Сочинения. В 12 т. [Текст]. Т. 1/ Е.В.Тарле. - М. : Изд-во Академии наук СССР, 1957. - 770 с. - 24.00грн.

ББК  63.3(0)
425179 : Основний фонд
63.3(0)
Т20
Тарле, Е.В.
Сочинения. В 12 т. [Текст]. Т. 10/ Е.В.Тарле. - М. : Изд-во Академии наук СССР, 1959. - 877 с. - 24.00грн.

ББК  63.3(0) + 63.3(4Рос)5
425188 : Основний фонд
63.3(0)
Т20
Тарле, Е.В.
Сочинения. В 12 т. [Текст]. Т. 9/ Е.В.Тарле. - М. : Изд-во Академии наук СССР, 1959. - 625 с. - 22.00грн.

ББК  63.3(0) + 63.3(4Рос)5
425187 : Основний фонд
63.3(0)
Т20
Тарле, Е.В.
Сочинения. В 12 т. [Текст]. Т. 8/ Е.В.Тарле. - М. : Изд-во Академии наук СССР, 1959. - 558 с. - 20.00грн.

ББК  63.3(0) + 63.3(4Рос)5
425186 : Основний фонд
63.3(0)6я73
Б87
Бредіхин, А.В.
Сучасна історія країн Західної Європи та Північної Америки (1918-2009) [Текст] : навч. посіб. Т.1/ А.В.Бредіхин, В.М.Завадський. - Донецьк : ДонНУ, 2012. - 365 с. - ISBN 966-639-509-5 : 30.00грн.

ББК  63.3(0)6я73
424787 : Основний фонд
63.3(0)я2
В85
Всесвітня історія [Текст] : комплексний довідник/ [уклад. Т.Ю. Земерова, В.В. Воропаєва]. - Х. : Весна : ФОП Співак В.Л., 2012. - 768 с. - (Крок до ВНЗ). - ISBN 617-686-000-6 : 40.00грн.

ББК  63.3(0)я2
424792 : Основний фонд
63.3(2)6
А50
Аллилуева, С.И.
Двадцать писем к другу [Текст]/ С.И.Аллилуева. - М. : Книга  ;  Д. :  Днепркнига, 1991. - 216 с. - ISBN 5-89975-042-1 : 14.00грн.

ББК  63.3(2)6
424927 : Основний фонд
63.3(4 Чех)4
Л65
Ліхтей, І.М.
Між Штауфенами і Вельфами: консолідація Чеського королівства та зміцнення його міжнародного статусу за правління Пршемисла Отакара І (1197-1230) [Текст] : [монографія]/ І.М.Ліхтей. - Ужгород : Ліра, 2011. - 336 с. - ISBN 617-596-061-5 : 30.00грн.

ББК  63.3(4 Чех)4
425004 : Основний фонд
63.3(4Рос)6-8
Т35
Терещенко, М.
Первый олигарх: Михаил Иванович Терещенко (1886-1956) [Текст] : Необычайная история жизни моего деда, как ее рассказала бы мне моя бабушка/ М.Терещенко. - 3-е изд. - К. : Ника-Центр, 2012. - 228 с. - ISBN 966-521-600-1 : 72.00грн.

ББК  63.3(4Рос)6-8
424856 : ВКЗ
63.3(4Укр)
Б81
Бондаренко, К.П.
История в профиль [Текст]/ К.П.Бондаренко. - К. : Знання : Фонд "Українська політика", 2012. - 663 с. - ISBN 966-346-994-2 : 50.00грн.

ББК  63.3(4Укр)
425049 : Основний фонд
63.3(4Укр)5-33
С45
Скрипник, А.Ю.
Державні установи Подільської губернії 1793-1914 рр. [Текст] : монографія/ А.Ю.Скрипник. - Кам‘янець-Подільський : Вид. Мошинський В.С., 2012. - 228 с. - ISBN 966-8848-55-1 : 20.00грн.

ББК  63.3(4Укр)5-33
425009 : Основний фонд
63.3(4Укр)5-8
Г85
Гриценко, І.С.
Петро Християнович Вітгенштейн [Текст]/ І.С.Гриценко, В.А.Короткий, М.В.Томенко. - К. : Либідь, 2012. - 144 с. - (Почесні члени Університету Святого Володимира). - ISBN 966-06-0615-9 : 40.00грн.

ББК  63.3(4Укр)5-8
425051 : Основний фонд
63.3(4Укр)511
К72
Костомаров, Н.И.
Мазепинцы [Текст] : К 20-летию создания СНГ/ Н.И.Костомаров. - К. : Киевская Русь, 2011. - 96 с. - (История Украины в истор. исследов., документах и воспом. современников). - ISBN 966-1636-09-4 : 16.00грн.

ББК  63.3(4Укр)511
425175 : Основний фонд
63.3(4Укр)6
Л64
Литвин, В.М.
Україна у війнах і революціях ХХ століття 1914-1945 роки: закономірності національного державотворчого процесу [Текст]/ В.М.Литвин. - К. : Наукова думка, 2012. - 397 с. - ISBN 966-00-1251-6 : 40.00грн.

ББК  63.3(4Укр)6
425060 : Основний фонд
63.3(4Укр)6
Г69
Горліс-Горський, Ю.
Холодний Яр [Текст] : роман у 2 ч./ Ю.Горліс-Горський. - Черкаси : Відлуння-Плюс : Інтроліга ТОР, 2011. - 415 с. - (Б-ка серії "Пам‘ятаймо, браття!"). - ISBN 966-2545-17-3 : 28.00грн.

ББК  63.3(4Укр)6
425208 : Основний фонд
63.3(4Укр)6-284.3я2
У45
Українки в історії: ХХ - ХХІ століття [Текст] : [зб. нарисів/ В. Борисенко, Л. Гасиджак, А. Гумецька та ін.]. - К. : Либідь, 2012. - 288 с. - ISBN 966-06-0613-5 : 60.00грн.

ББК  63.3(4Укр)6-284.3я2
425067 : Основний фонд
63.3(4Укр)612-283.31
К56
Коваленко, С.С.
Чорні запорожці: історія полку [Текст] : [істор. нарис]/ С.С.Коваленко. - К. : Стікс, 2012. - 368 с. - (Події та звершення; кн.3). - ISBN 966-96849-9-8 : 36.00грн.

ББК  63.3(4Укр)612-283.31
425053 : Основний фонд
63.3(4Укр)622
Ф44
Фесенко, В.Ф.
Может, свидимся еще?.. [Текст] : повесть/ В.Ф.Фесенко. - Изд. 3-е, доп. и испр. - Севастополь : Телескоп, 2012. - 176 с. - ISBN 966-96413-8-1 : 22.00грн.

ББК  63.3(4Укр)622
425068 : Основний фонд
63.3(4Укр)я2
І-90
Історія України [Текст] : комплексний довідник/ [уклад. В.В. Воропаєва]. - 4-е вид., допов. та переробл. - Х. : Весна : ФОП Співак В.Л., 2012. - 480 с. - (Крок до ВНЗ). - ISBN 966-2342-25-3 : 38.00грн.

ББК  63.3(4Укр)я2
424800 : Основний фонд
63.3(4Укр)я73
Л64
Литвин, В.М.
Історія України [Текст] : підручник/ В.М.Литвин. - 7-е допов. вид. - К. : Наукова думка, 2012. - 854 с. - ISBN 966-00-1253-0 : 60.00грн.

ББК  63.3(4Укр)я73
425059 : Основний фонд
63.3(4Укр-2К)
К56
Ковалинський, В.В.
Київські мініатюри [Текст]. Кн.9. Долі київських храмів. Ч.1/ В.В.Ковалинський. - К. : Купола, 2011. - 608 с. - (Б-ка музею історії міста Києва). - ISBN 966-8679-17-9 : 19.00грн.

ББК  63.3(4Укр-2К)
425111 : Основний фонд
63.3(4Укр-4 Зак)6
З-18
Закарпаття 1919 - 2009 років: історія, політика, культура [Текст] : україномовний варіант укр.-угор. вид./ [редкол.: М. Вегеш (кер.) та ін.]. - Ужгород : Ліра, 2010. - 720 с. - ISBN 966-2195-98-9 : 70.00грн.

ББК  63.3(4Укр-4 Зак)6
425001 : Основний фонд
63.3(4Укр-4Дон)
Т35
Терещенко, В.Т.
Золото у кожного в душі [Текст]/ В.Т.Терещенко. - Донецьк : Східний видавничий дім, 2010. - 296 с. - ISBN 966-317-055-8 : 36.00грн.

ББК  63.3(4Укр-4Дон)
425115 : Основний фонд
63.3(6)
Л55
Ливрага, Х.-А.
Фивы [Текст] : пер. с исп./ Х.-.Ливрага. - М. : Новый Акрополь, 1997. - 164 с. - ISBN 5-85738-010-3 : 12.00грн.

ББК  63.3(6)
424930 : Основний фонд
63.521(4Укр)-534
С91
Сушко, В.А.
Життя незкінченне: поховальна обрядовість українців Слобожанщини ХІХ - ХХІ ст. [Текст] : [монографія]/ В.А.Сушко. - Х. : СПДФО Бровін О.В., 2012. - 236 с. - ISBN 966-2445-33-6 : 20.00грн.

ББК  63.521(4Укр)-534
424814 : ВКЗ
65.012.3
Б23
Бандура, О.В.
Ресурсна (енергетична) модель економічного циклу та ефективність управління макроекономічною динамікою [Текст] : монографія/ О.В.Бандура. - К. : Ун-т "Україна", 2012. - 335 с. - ISBN 966-388-386-1 : 18.00грн.

ББК  65.012.3
424995 : Основний фонд
65.01я721
Л36
Левін, П.Б.
Основи економіки та бізнесу. 10 кл. [Текст] : підручник/ П.Б.Левін, В.В.Мадзігон. - К. : Педагогічна думка, 2011. - 280с. - ISBN 966-644-204-1 : 22.00грн.

ББК  65.01я721
423120 : ВЧЗ
423775 : Основний фонд
425176 : Основний фонд
65.04я43
С69
Соціально-географічні виклики у Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття [Текст] : міжнар. наук. геогр. конф.; М. Берегово; 29-30 березня 2012 р. Т.2/ [відп. за вип. І. Орос]. - Ужгород : Ліра  ;  Берегово :  ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2012. - 334 c. - Укр., угор. та англ. мовами. - ISBN 617-596-066-0 : 26.00грн.

ББК  65.04я43
425012 : Основний фонд
65.04я43
С69
Соціально-географічні виклики у Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття [Текст] : міжнар. наук. геогр. конф.; М. Берегово; 29-30 березня 2012 р. Т.1/ [відп. за вип. І. Орос]. - Ужгород : Ліра  ;  Берегово :  ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2012. - 444 c. - Укр., угор. та англ. мовами. - ISBN 617-596-066-0 : 30.00грн.

ББК  65.04я43
425011 : Основний фонд
65.050.1я73
Б24
Барінов, В.В.
Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посіб./ В.В.Барінов, Г.І.Скорик. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 460 с. - ISBN 617-607-221-8 : 60.00грн.

ББК  65.050.1я73
424996 : Основний фонд
65.052.24я73
З-14
Загородній, А.Г.
Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності [Текст] : навч. посіб./ А.Г.Загородній, І.Й.Яремко, Л.М.Пилипенко. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 216 с. - ISBN 617-607-223-2 : 28.00грн.

ББК  65.052.24я73
424835 : Основний фонд
65.053.0я73
Т33
Теорія економічного аналізу [Текст] : навч. посіб./ [А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька, З.О. Коваль, О.І. Тивончук]. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 328 с. - ISBN 617-607-175-4 : 36.00грн.

ББК  65.053.0я73
424797 : Основний фонд
65.053я73
А39
Акімова, О.В.
Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. Ч.1/ О.В.Акімова, О.С.Дубинська, А.Ю.Нікіта. - Краматорськ : ДДМА, 2012. - 140 с. - ISBN 966-379-559-1 : 16.00грн.

ББК  65.053я73
425045 : Основний фонд
65.263я2
С48
Словник з інвестування [Текст]/ уклад. П.С. Смоленюк, П.І. Штабалюк. - Хмельницький : ХмЦНІІ, 2012. - 150 с. - ISBN 617-683-003-0 : 18.00грн.

ББК  65.263я2
424891 : ВКЗ
65.59
С49
Слюсаренко, О.О.
Україна - Чорногорія: соціально-економічне співробітництво [Текст] : [монографія]/ О.О.Слюсаренко. - К. : Либідь, 2012. - 152 с. - ISBN 966-06-0616-6 : 30.00грн.

ББК  65.59 + 66.4(4)
425064 : Основний фонд
65.9(4Укр)-94
Б17
Базилюк, А.В.
Економічна сутність стандартів якості життя та інституціонально-монетарні фактори формування їх в Україні [Текст] : монографія/ А.В.Базилюк, В.В.Гошовська, П.І.Юхименко. - К. : Ун-т "Україна", 2012. - 319 с. - ISBN 966-388-381-6 : 28.00грн.

ББК  65.9(4Укр)-94
425000 : Основний фонд
65.9(4Укр)261.3-28
Б98
Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2010 рік [Текст]/ [І.Ф. Щербина, А.Ю. Рудик, В.В. Зубенко, І.В. Самчинська]. - К. : ІБСЕД : Зміцнення місцевої фінансової ініціативи : USAID, 2011. - 144 с. - 18.00грн.

ББК  65.9(4Укр)261.3-28
424978 : Основний фонд
65.9(4Укр)262я73
К89
Кузнєцова, Т.В.
Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб./ Т.В.Кузнєцова, Н.М.Михайличенко, О.О.Кисельова. - Краматорськ : ДДМА, 2012. - 208 с. - ISBN 966-379-557-7 : 18.00грн.

ББК  65.9(4Укр)262я73
425055 : Основний фонд
65.9(4Укр)263.12
К64
Кондаков, К.Г.
MetaTrader 4: учимся зарабатывать на FOREX [Текст]/ К.Г.Кондаков, О.В.Бондарь. - К. : Саммит-Книга, 2012. - 152с. - ISBN 617-661-012-0 : 26.00грн.

ББК  65.9(4Укр)263.12
422353 : ВКЗ
425054 : ФЧ
65.9(4Укр)263я73
Ш67
Шкура, І.С.
Інвестування [Текст] : навч. посіб./ І.С.Шкура. - Д. : ДУ ім. А. Нобеля, 2011. - 120 с. - ISBN 966-434-163-6 : 24.00грн.

ББК  65.9(4Укр)263я73
424455 : Основний фонд
425191 : Основний фонд
65.9(4Укр)291.21-24я73
К89
Кузьмін, О.Є.
Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб./ О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник. - К. : Знання, 2012. - 318 с. - ISBN 966-346-992-8 : 30.00грн.

ББК  65.9(4Укр)291.21-24я73
425056 : Основний фонд
65.9(4Укр)291.21я73
Г94
Гуменник, В.І.
Менеджмент організацій [Текст] : навч. посіб./ В.І.Гуменник, Ю.С.Копчак, О.С.Кондур. - К. : Знання, 2012. - 503 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 966-346-731-3 : 40.00 грн.

ББК  65.9(4Укр)291.21я73
425052 : Основний фонд
65.9(4Укр)305.143я43
П63
Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості [Текст] : зб. тез допов. VI наук.-тех. конф.; м. Львів; 25-28 квітня 2012 р./ [редкол.: М. Братичак (відп. ред.) та ін.]. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 280 с. - ISBN 617-607-226-3 : 26.00грн.

ББК  65.9(4Укр)305.143я43
424874 : ВКЗ
65.9(4Укр)я43
Ш64
Шістдесят дев‘ята студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент" [Текст] : зб. тез доповідей/ [редкол.: О.Є. Кузьмін (відп. ред.) та ін.]. - Львів : Львівська політехніка, 2011. - 752 с. - ISBN 617-607-216-4 : 30.00грн.

ББК  65.9(4Укр)я43
424815 : ВКЗ
65.9(4Укр)я43
І-66
Інноваційні моделі розвитку фінансової, економіко-виробничої, освітньої і соціально-гуманітарної сфер державності [Текст] : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф./ [редкол.: М.І. Бондаренко (голов. ред.) та ін.]. - Х. : ХІБМ, 2011. - 283 с. - ISBN 966-7641-44-3 : 24.00грн.

ББК  65.9(4Укр)я43
424799 : ВКЗ
66.01я73
В68
Воловик, В.І.
Політична філософія [Текст] : навч. посіб./ В.І.Воловик. - Запоріжжя : Просвіта, 2012. - 184 с. - ISBN 966-653-304-6 : 28.00грн.

ББК  66.01я73
424998 : Основний фонд
66.03
Л99
Ляшенко, Т.М.
Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти [Текст] : [монографія]/ Т.М.Ляшенко. - К. : ІПіЕНД, 2011. - 288 с. - ISBN 966-02-6286-7 : 20.00грн.

ББК  66.03
424842 : ВКЗ
66.03(7)
Т48
Ткач, О.І.
Політична модернізація в Латинській Америці: від авторитаризму до демократії [Текст] : монографія/ О.І.Ткач, П.Р.Костів. - К. : Ун-т "Україна", 2012. - 332 с. - ISBN 966-388-396-0 : 28.00грн.

ББК  66.03(7)
425006 : Основний фонд
66.0я2
Т48
Ткач, О.І.
Політологія [Текст] : термінологічний словник/ О.І.Ткач, П.Р.Костів. - К. : Ун-т "Україна", 2012. - 196 с. - ISBN 966-388-394-6 : 30.00грн.

ББК  66.0я2
425013 : Основний фонд
66.3(4Укр)я43
У45
Україна в нових реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири розвитку [Текст] : зб. наук. праць за матер. Міжнар. наук.-практ. конф. до 90-річчя навч. закладу; 17 травня 2011р./ [редкол.: П.В. Мельник та ін.]. - К. : Алерта, 2011. - 486 с. - Укр., англ. та рос. мовами. - ISBN 617-566-103-1 : 28.00грн.

ББК  66.3(4Укр)я43 + 65.9(4Укр)я43
425014 : Основний фонд
66.4(0),03я73
Д69
Дорошко, М.С.
Геополітичні інтереси та зовнішня політика держав пострадянського простору [Текст] : навч. посіб./ М.С.Дорошко. - К. : Ніка-Центр, 2012. - 228 с. - ISBN 966-521-578-3 : 65.00грн.

ББК  66.4(0),03я73
424831 : ВКЗ
67.0
Р59
Рогач, О.Я.
Зловживання правом: теоретико-правове дослідження [Текст]/ О.Я.Рогач. - Ужгород : Ліра, 2011. - 368 с. - ISBN 617-596-055-4 : 30.00грн.

ББК  67.0
425008 : Основний фонд
67.302я43
Ф59
Фінансове право у ХХІ сторіччі: здобутки та перспективи [Текст] : зб. наук. праць за матер. Міжнар. наук.-практ. конф. до 10-річчя наук. установи; 4-7 жовтня 2011р. Ч.2/ [редкол.: П.В. Мельник та ін.]. - К. : Алерта, 2011. - 360 с. + 1 CD-Rom. - ISBN 617-566-112-3 : 32.00грн.

ББК  67.302я43
425017 : Основний фонд
67.9(4Укр)300.32
Т32
Темченко, В.І.
Правові та моральні аспекти механізму забезпечення громадянських прав і собод у контексті євроінтеграції [Текст] : монографія/ В.І.Темченко. - К. : КІС, 2012. - 440 с. - ISBN 966-2141-98-6 : 36.00грн.

ББК  67.9(4Укр)300.32 + 67.911.11
424855 : Основний фонд
67.9(4Укр)300.34я43
А43
Актуальні питання законодавчого регулювання захисту прав національних меншин в Україні та шляхи їх реалізації в умовах поліетнічного регіону: аналіз, оцінки [Текст] : Матер. круглого столу; м. Ужгород; 21 грудня 2011. - Ужгород : Ліра, 2012. - 328 с. - ISBN 617-596-068-4 : 20.00грн.

ББК  67.9(4Укр)300.34я43
424992 : Основний фонд
67.9(4Укр)300.73
Є24
Європейські традиції міського самоврядування в Україні [Текст]/ [упоряд. В.М. Бойко]. - Чернігів : Сіверщина, 2011. - 84 с. - ISBN 966-2482-72-0 : 14.00грн.

ББК  67.9(4Укр)300.73
425171 : Основний фонд
425172 : Основний фонд
67.9(4Укр)300.73
Є24
Європейські традиції міського самоврядування в Україні [Текст]/ [упоряд. В.М. Бойко]. - Чернігів : Сіверщина, 2011. - 84 с. - ISBN 966-2482-72-0 : 14.00грн.

ББК  67.9(4Укр)300.73
425171 : Основний фонд
425172 : Основний фонд
67.9(4Укр)300я73
К65
Конституційне право України [Текст] : посіб. для підгот. до іспиту/ [Ю.Г. Барабаш, Л.К. Байрачна, І.І. Дахова та ін.]; за заг. ред. Ю.Г. Барабаша. - Х. : Право, 2012. - 304 с. - ISBN 966-458-361-6 : 26.00грн.

ББК  67.9(4Укр)300я73
425003 : Основний фонд
67.9(4Укр)300я73
С56
Совгиря, О.В.
Конституційне право України [Текст] : Повний курс : навч. посіб./ О.В.Совгиря, Н.Г.Шукліна. - 2-е вид., переробл. і допов. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 544 с. - ISBN 966-667-520-3 : 42.00грн.

ББК  67.9(4Укр)300я73
424813 : Основний фонд
67.9(4Укр)301.02я43
А43
Актуальні питання удосконалення антикорупційного законодавства щодо професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів [Текст] : засідання "Круглого столу"/ [відп. за вип. Ю.Ю. Сорочик]. - К. : ФОП Москаленко О.М., 2011. - 76с. - ISBN 966-2214-12-3 : 10.00грн.

ББК  67.9(4Укр)301.02я43
423240 : ВКЗ
424251 : Основний фонд
424977 : Основний фонд
67.9(4Укр)301.031.2
П90
Путівник для учасника адміністративного процесу [Текст]/ [авт.-упоряд. Р.О. Куйбіда]. - оновлене вид. - К. : Центр політико-правових реформ, 2011. - 104с. - 12.00грн.

ББК  67.9(4Укр)301.031.2
421109 : ВКЗ
424979 : Основний фонд
67.9(4Укр)301.114я73
В49
Виноградова, Г.В.
Правове регулювання інформаційних відносин в Україні [Текст] : Навчальний посібник/ Г.В.Виноградова. - К. : Юстініан, 2006. - 176с. - ISBN 966-8257-18-9 : 12.10грн.

ББК  67.9(4Укр)301.114я73
390248 : ВКЗ
424984 : Основний фонд
67.9(4Укр)301.132
Г61
Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України: надійний захист інтересів держави та громадян [Текст] : До 20-ї річниці створення/ [авт. кол.: В. Рокитський, А. Калюжняк, М. Ісаків та ін.]. - К. : Вид. Корбуш, 2012. - 544 с. - ISBN 966-2955-23-1 : 200.00грн.

ББК  67.9(4Укр)301.132
425048 : Основний фонд
67.9(4Укр)301.133.12я73
С64
Сопільник, Л.І.
Державне управління в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху [Текст] : структурно-логічні схеми : навч. посіб./ Л.І.Сопільник, В.В.Новіков, Л.Г.Чистоклетов. - Львів : ЛУБП, 2012. - 180 с. - ISBN 617-607-210-2 : 28.00грн.

ББК  67.9(4Укр)301.133.12я73
424853 : ВКЗ
67.9(4Укр)301.141.1
М90
Мулявка, Д.Г.
Взаємодія Державної податкової служби України з правоохоронними органами: теорія та практика [Текст] : монографія/ Д.Г.Мулявка, Л.О.Фещенко, С.К.Гречанюк. - Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. - 186 с. - 14.00грн.

ББК  67.9(4Укр)301.141.1
424844 : ВКЗ
67.9(4Укр)301я73
К93
Курс адміністративного права України [Текст] : підручник/ [авт.кол.: В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух та ін.]. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 808 с. - ISBN 966-667-497-8 : 60.00грн.

ББК  67.9(4Укр)301я73
425058 : Основний фонд
67.9(4Укр)302я43
З-41
Збірник наукових праць. [Фінансове право] [Текст]/ [редкол.: Л.К. Воронова та ін.]. - К. : Алерта, 2011. - 400 с. - ISBN 617-566-130-7 : 34.00грн.

ББК  67.9(4Укр)302я43
425002 : Основний фонд
67.9(4Укр)304.3я73
К82
Криміналістичне дослідження об‘єктів інтелектуальної власності [Текст] : курс лекцій/ [уклад. А.В. Кофанов та ін.]. - Хмельницький : ХмЦНІІ, 2012. - 264 с. - ISBN 617-683-001-6 : 28.00грн.

ББК  67.9(4Укр)304.3я73 + 67.933я73
424841 : ВКЗ
67.9(4Укр)304.91-32
У45
Україна. Закон
Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : із змінами і доповненнями станом на 20 грудня 2011 р. : з постатейними матеріалами судової практики застосування процесуальних норм (станом на 1 березня 2012 р.)/ Україна. Закон ; [уклад. В.Е. Беляневич]. - 2-е вид., переробл. і допов. - К. : Юстініан, 2012. - 880 с. - (Василь Кісіль і партнери: адвокати і правники). - ISBN 966-8257-87-2 : 120.00грн.

ББК  67.9(4Укр)304.91-32
425050 : Основний фонд
67.9(4Укр)307.04я73
П68
Правове регулювання екологічної безпеки в Україні [Текст] : навч. посіб./ [А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.Л. Бредіхіна та ін.]. - Х. : Право, 2012. - 296 с. - ISBN 966-458-364-7 : 28.00грн.

ББК  67.9(4Укр)307.04я73
425007 : Основний фонд
67.9(4Укр)310.1
П90
Путівник для учасника цивільного процесу [Текст]/ [авт.-упоряд. Р.О. Куйбіда]. - оновлене вид. - К. : Центр політико-правових реформ, 2011. - 136с. - 14.00грн.

ББК  67.9(4Укр)310.1
421111 : ВКЗ
424981 : Основний фонд
67.9(4Укр)310.2
П90
Путівник для учасника кримінального процесу [Текст]/ [авт.-упоряд. О.А. Банчук]. - оновлене вид. - К. : Центр політико-правових реформ, 2011. - 80с. - 9.00грн.

ББК  67.9(4Укр)310.2
421110 : ВКЗ
424980 : Основний фонд
67.9(4Укр)310.2
Ш96
Шумило, М.Є.
Реалізація конституційного принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції у досудових стадіях кримінального процесу України [Текст] : монографія/ М.Є.Шумило, В.С.Рудей. - Х. : СПДФО Бровін О.В., 2012. - 208 с. - ISBN 966-2445-43-5 : 18.00грн.

ББК  67.9(4Укр)310.2
424816 : ВКЗ
67.9(4Укр)511
К90
Кулик, О.Г.
Злочинність в Україні: тенденції, закономірності, методи пізнання [Текст] : монографія/ О.Г.Кулик. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 288 с. - ISBN 966-667-508-1 : 28.00грн.

ББК  67.9(4Укр)511
424804 : ВКЗ
67.9(4Укр)711
Я44
Як визначити компетентний суд у вашій справі? [Текст]/ [авт.-упоряд. Т.В. Руда]. - оновлене вид. - К. : Центр політико-правових реформ, 2011. - 56с. - 7.00грн.

ББК  67.9(4Укр)711
421118 : ВКЗ
424982 : Основний фонд
67.9(4Укр)721я7
О-72
Осадець, В.С.
Організація роботи щодо розгляду звернень та особистого прийому громадян в органах прокуратури [Текст] : навч.-практ. посіб./ В.С.Осадець, О.В.Шарапанюк ; [В.С. Осадець, О.В. Шарапанюк ; кер. проекту А.С. Іванченков]. - 2-е вид., допов. і переробл. - К.; Біла Церква : Вид. Пшонківський О.В., 2012. - 636 с. - ISBN 617-604-010-1 : 100.00грн.

ББК  67.9(4Укр)721я7
425061 : Основний фонд
67.910.822
Я44
Як і коли можна звернутися до Європейського суду з прав людини? [Текст]/ [авт.-упоряд. Р.О. Куйбіда]. - оновлене вид. - К. : Центр політико-правових реформ, 2011. - 56с. - (Знайомство з судом). - 7.00грн.

ББК  67.910.822
421119 : ВКЗ
424983 : Основний фонд
67я2
З-19
Законотворча діяльність [Текст] : Словник термінів і понять/ Ред. В.М. Литвин. - К. : Парламентське видавництво, 2004. - 344с. - ISBN 966-611-311-2 : 23.00грн.

ББК  67я2
385969 : ВЧЗ
425110 : ФЧ
71.0я43
В53
Вісник Харківської державної академії культури [Текст] : зб. наук. праць. Вип.35/ за заг. ред. В.М. Шейка. - Х. : ХДАК, 2012. - 293 с. - 15.00грн.

ББК  71.0я43
424790 : ВКЗ
71.0я43
К90
Культура України [Текст] : зб. наук. праць. Вип.36/ за заг. ред. В.М. Шейка. - Х. : ХДАК, 2012. - 298с. - 15.00грн.

ББК  71.0я43
424806 : ВКЗ
71.0я43
К90
Культура України [Текст] : зб. наук. праць. Вип.35/ за заг. ред. В.М. Шейка. - Х. : ХДАК, 2011. - 298с. - 15.00грн.

ББК  71.0я43
424805 : ВКЗ
71.0я43
В53
Вісник Харківської державної академії культури [Текст] : зб. наук. праць. Вип.34/ за заг. ред. В.М. Шейка. - Х. : ХДАК, 2011. - 295 с. - 14.00грн.

ББК  71.0я43
425047 : Основний фонд
71.0я43
К90
Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку [Текст] : матер. міжнар. наук. конф.; 8-9 грудня 2011 р./ [відп. за вип. Н.М. Кушнаренко; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. - Х. : ХДАК, 2011. - 320 с. - ISBN 966-8308-29-1 : 30.00грн.

 
ББК  71.0я43
425057 : Основний фонд
72я73
Я44
Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня [Текст] : метод. поради/ [авт.-упоряд. Л.А. Пономаренко]. - 5-е вид., виправ. і допов. - К. : Толока, 2011. - 79 с. - ISBN 966-7990-39-7 : 14.00грн.

ББК  72я73
425117 : Основний фонд
73я73
П18
Пархоменко, О.В.
Інформація і знання: теоретичні основи [Текст] : підручник/ О.В.Пархоменко. - Хмельницький : ХмЦНІІ, 2012. - 272 с. - ISBN 617-683-002-3 : 30.00грн.

ББК  73я73
424846 : Основний фонд
74.200.51я73
С40
Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін [Текст] : навч.-метод. посіб./ [авт.кол.: І.Д. Бех, К.О. Журба, В.А. Киричок та ін.]. - К. : Педагогічна думка, 2011. - 240 с. - ISBN 966-644-199-0 : 40.00грн.

ББК  74.200.51я73
424125 : Основний фонд
425177 : Основний фонд
425178 : Основний фонд
74.200.51я73
С40
Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін [Текст] : навч.-метод. посіб./ [авт.кол.: І.Д. Бех, К.О. Журба, В.А. Киричок та ін.]. - К. : Педагогічна думка, 2011. - 240 с. - ISBN 966-644-199-0 : 40.00грн.

ББК  74.200.51я73
424125 : Основний фонд
425177 : Основний фонд
425178 : Основний фонд
74.200.58
И20
Иванова, Антонина Андреевна
Русское Торжество [Текст]. Ч.1. Сценарии Праздников. Зима/ А.А.Иванова. - Ореховка : Изд. Ю.Г. Иванов, 2011. - 172 с. - ISBN 966-1593-03-8 : 20.00грн.

ББК  74.200.58 + 85.7
424798 : Основний фонд
74.202.4я43
П66
Пошуки та знахідки [Текст] : Тези ІІ етапу Всеукр. конкурсу-захисту наук.-дослід. робіт учнів-членів Львів. обл. МАН; 17-19 лютого 2012 р./ [редкол.: І. Бородчук (кер.) та ін.]. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 84 с. - ISBN 617-607-238-6 : 16.00грн.

ББК  74.202.4я43
425062 : Основний фонд
74.261.7Англ
Р33
Редько, В.Г.
Засоби формування комунікативної компетентності у змісті шкільних підручників з іноземних мов: Теорія і практика [Текст] : монографія/ В.Г.Редько. - К. : Генеза, 2012. - 224 с. - ISBN 966-11-0147-9 : 22.00грн.

ББК  74.261.7Англ
425063 : Основний фонд
74.261.81Укр
Г71
Горячок, І.В.
Вивчення публіцистичних творів на уроках української літератури [Текст] : монографія/ І.В.Горячок. - Хмельницький : ХмЦНІІ, 2012. - 132 с. - ISBN 617-683-004-7 : 12.00грн.

ББК  74.261.81Укр
424888 : ВКЗ
74.265.1я73
К63
Комп‘ютерно орієнтовані засоби навчання з фізики в школі [Текст] : посібник/ [авт. кол.: Ю.О. Жук, О.М. Соколюк, І.В. Соколова та ін.]. - К. : Педагогічна думка, 2011. - 152с. - ISBN 966-644-207-6 : 26.00грн.

ББК  74.265.1я73
423164 : ВКЗ
425174 : Основний фонд
74.267
Ш67
Школа, О.М.
Навчальна програма "Аеробіка" для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 кл. [Текст] : профільний рівень/ О.М.Школа. - Х. : СПДФО Бровін О.В., 2012. - 68 с. - ISBN 966-2445-39-8 : 8.00грн.

ББК  74.267 + 75.6
424826 : ВКЗ
74.267
Ш67
Школа, О.М.
Методичні рекомендації до навчальної програми "Аеробічна гімнастика" [Текст] : факульт. для учнів 5-11 кл. : профільний рівень/ О.М.Школа. - Х. : СПДФО Бровін О.В., 2012. - 60 с. - ISBN 966-2445-40-4 : 8.00грн.

ББК  74.267 + 75.6
424824 : ВКЗ
74.3(4Укр)я43
А43
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами [Текст] : зб. наук. праць. № 9 (11)/ [редкол.: П.М. Таланчук (голов. ред.) та ін.]. - К. : Ун-т "Україна", 2012. - 247 с. - ISBN 966-388-393-9 : 22.00грн.

ББК  74.3(4Укр)я43
424993 : Основний фонд
74.58(4Нім)
Г18
Гаманюк, В.А.
Іншомовна освіта Німеччини у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів: теорія і практика [Текст] : монографія/ В.А.Гаманюк ; за ред. М.Б. Євтуха. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. - 376 с. - ISBN 966-177-175-7 : 22.00грн.

ББК  74.58(4Нім)
424999 : Основний фонд
74.58(4Укр)
О-72
Освіта Києва: стан та перспективи [Текст] : Здобутки столичної освіти за 2011 рік. Перспективи розвитку на 2012 рік : [наук.-метод. зб.]/ за заг. ред. С.І. Бабінець, В.З. Горюнової. - К. : Гранд-ЕКСПО, 2012. - 80 с. - (Освіта Києва). - ISBN 966-2552-02-7 : 12.00грн.

ББК  74.58(4Укр)
424809 : Основний фонд
74.58(4Укр)
К30
Кафедра обліку та аналізу Львівської політехніки (2002-2012) [Текст]/ [уклад. А.Г. Загородній та ін.]. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 180 с. - ISBN 617-607-231-7 : 24.00грн.

ББК  74.58(4Укр)
424873 : ВКЗ
74.58(4Укр)я2
Д58
Довідник абітурієнта 2012 [Текст]/ за ред. Я.Я. Болюбаша. - К. : Освіта, 2012. - 400 с. - ISBN 617-656-092-0 : 30.00грн.

ББК  74.58(4Укр)я2
424794 : Основний фонд
74.58я43
И74
Информационные технологии в системе подготовки и повышения квалификации специалистов в области образовательного менеджмента [Текст] : сб. науч. статей Междун. науч.-практ. конф.; 19-23 сентября 2011 г./ [редкол.: В.В. Стадник (отв. ред.) и др.]. - Хмельницький : Гонта А.С., 2011. - 319 с. - ISBN 966-96683-4-9 : 30.00грн.

ББК  74.58я43
425173 : Основний фонд
74.9я7
С69
Соціально-педагогічні засади профілактики насильства в сім‘ї [Текст] : наук.-метод. посіб./ [авт.кол.: Л.В. Повалій, В.Г. Постовий, А.В. Барило та ін.]. - К. : Педагогічна думка, 2011. - 232 с. - ISBN 966-644-198-3 : 40.00грн.

ББК  74.9я7
424126 : Основний фонд
425113 : Основний фонд
425114 : Основний фонд
74.9я7
С69
Соціально-педагогічні засади профілактики насильства в сім‘ї [Текст] : наук.-метод. посіб./ [авт.кол.: Л.В. Повалій, В.Г. Постовий, А.В. Барило та ін.]. - К. : Педагогічна думка, 2011. - 232 с. - ISBN 966-644-198-3 : 40.00грн.

ББК  74.9я7
424126 : Основний фонд
425113 : Основний фонд
425114 : Основний фонд
75.0я73
В61
Вовканич, Л.С.
Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту. У 2 ч. [Текст] : навч. посіб. Ч.1. Фізіологія людини/ Л.С.Вовканич, Д.І.Бергтраум. - Львів : ЛДУФК, 2011. - 344 с. - ISBN 966-2328-28-8 : 28.00грн.

ББК  75.0я73
424821 : ВКЗ
75.3я73
Ш67
Школа, О.М.
Історія фізичної культури [Текст] : навч. посіб./ О.М.Школа, В.В.Золочевський. - Х. : СПДФО Бровін О.В., 2012. - 218 с. - ISBN 966-2445-34-3 : 22.00грн.

ББК  75.3я73
424825 : Основний фонд
75.4
Т26
Твій перший олімпійський путівник [Текст] : навч. посіб./ [М.М. Булатова, В.М. Єрмолова, Д.В. Бєлокуров та ін.]; за заг. ред. М.М. Булатової. - 3-є вид., допов. - К. : Олімпійська література, 2010. - 108 с. - ISBN 966-8708-27-05 : 14.00грн.

ББК  75.4
424947 : Основний фонд
424948 : Основний фонд
424949 : Основний фонд
424950 : Основний фонд
424951 : Основний фонд
75.4
Т26
Твій перший олімпійський путівник [Текст] : навч. посіб./ [М.М. Булатова, В.М. Єрмолова, Д.В. Бєлокуров та ін.]; за заг. ред. М.М. Булатової. - 3-є вид., допов. - К. : Олімпійська література, 2010. - 108 с. - ISBN 966-8708-27-05 : 14.00грн.

ББК  75.4
424947 : Основний фонд
424948 : Основний фонд
424949 : Основний фонд
424950 : Основний фонд
424951 : Основний фонд
75.4
Т26
Твій перший олімпійський путівник [Текст] : навч. посіб./ [М.М. Булатова, В.М. Єрмолова, Д.В. Бєлокуров та ін.]; за заг. ред. М.М. Булатової. - 3-є вид., допов. - К. : Олімпійська література, 2010. - 108 с. - ISBN 966-8708-27-05 : 14.00грн.

ББК  75.4
424947 : Основний фонд
424948 : Основний фонд
424949 : Основний фонд
424950 : Основний фонд
424951 : Основний фонд
75.4
Т26
Твій перший олімпійський путівник [Текст] : навч. посіб./ [М.М. Булатова, В.М. Єрмолова, Д.В. Бєлокуров та ін.]; за заг. ред. М.М. Булатової. - 3-є вид., допов. - К. : Олімпійська література, 2010. - 108 с. - ISBN 966-8708-27-05 : 14.00грн.

ББК  75.4
424947 : Основний фонд
424948 : Основний фонд
424949 : Основний фонд
424950 : Основний фонд
424951 : Основний фонд
75.4
Т26
Твій перший олімпійський путівник [Текст] : навч. посіб./ [М.М. Булатова, В.М. Єрмолова, Д.В. Бєлокуров та ін.]; за заг. ред. М.М. Булатової. - 3-є вид., допов. - К. : Олімпійська література, 2010. - 108 с. - ISBN 966-8708-27-05 : 14.00грн.

ББК  75.4
424947 : Основний фонд
424948 : Основний фонд
424949 : Основний фонд
424950 : Основний фонд
424951 : Основний фонд
75.4
Є-74
Єрмолова, В.М.
Олімпійська освіта у школі [Текст] : метод. посіб./ В.М.Єрмолова. - Вид. 2-е. - К. : Національний олімпійський комітет України, 2009. - 85 с. - 14.00грн.

ББК  75.4 + 85.7
424942 : Основний фонд
424943 : Основний фонд
424944 : Основний фонд
424945 : Основний фонд
424946 : Основний фонд
75.4
Є-74
Єрмолова, В.М.
Олімпійська освіта у школі [Текст] : метод. посіб./ В.М.Єрмолова. - Вид. 2-е. - К. : Національний олімпійський комітет України, 2009. - 85 с. - 14.00грн.

ББК  75.4 + 85.7
424942 : Основний фонд
424943 : Основний фонд
424944 : Основний фонд
424945 : Основний фонд
424946 : Основний фонд
75.4
Є-74
Єрмолова, В.М.
Олімпійська освіта у школі [Текст] : метод. посіб./ В.М.Єрмолова. - Вид. 2-е. - К. : Національний олімпійський комітет України, 2009. - 85 с. - 14.00грн.

ББК  75.4 + 85.7
424942 : Основний фонд
424943 : Основний фонд
424944 : Основний фонд
424945 : Основний фонд
424946 : Основний фонд
75.4
Є-74
Єрмолова, В.М.
Олімпійська освіта у школі [Текст] : метод. посіб./ В.М.Єрмолова. - Вид. 2-е. - К. : Національний олімпійський комітет України, 2009. - 85 с. - 14.00грн.

ББК  75.4 + 85.7
424942 : Основний фонд
424943 : Основний фонд
424944 : Основний фонд
424945 : Основний фонд
424946 : Основний фонд
75.4
Є-74
Єрмолова, В.М.
Олімпійська освіта у школі [Текст] : метод. посіб./ В.М.Єрмолова. - Вид. 2-е. - К. : Національний олімпійський комітет України, 2009. - 85 с. - 14.00грн.

ББК  75.4 + 85.7
424942 : Основний фонд
424943 : Основний фонд
424944 : Основний фонд
424945 : Основний фонд
424946 : Основний фонд
75.4(4Укр)
Б90
Бубка, С.Н.
Олімпійське сузір‘я України: Атлети [Текст]/ С.Н.Бубка, М.М.Булатова ; [С.Н. Бубка, М.М. Булатова]. - К. : Олімпійська література, 2010. - 165 с. - Авт. вказані над вих. дан. - ISBN 966-8708-30-5 : 90.00грн.

ББК  75.4(4Укр)
424940 : Основний фонд
75.4я2
Б90
Булатова, М.М.
Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях і відповідях [Текст]/ М.М.Булатова. - К. : Олімпійська література, 2009. - 400 с. - ISBN 966-8708-14-5 : 102.00грн.

ББК  75.4я2
424941 : Основний фонд
75.576я73
К88
Кубраченко, А.Г.
Гандбол [Текст] : учебник/ А.Г.Кубраченко, В.Г.Ткачук. - К. : Полиграфкнига, 2010. - 415 с. - ISBN 611-528-009-4 : 30.00грн.

ББК  75.576я73
425129 : Основний фонд
75.581
А19
Авербах, Ю.Л.
Путешествие в шахматное королевство [Текст]/ Ю.Л.Авербах, М.А.Бейлин. - М. : Физкультура и спорт, 1972. - 288 с. - 10.00грн.

ББК  75.581
424939 : Основний фонд
75.6
Б78
Бокатов, А.И.
Детская йога [Текст]/ А.И.Бокатов, С.А.Сергеев. - Изд. 2-е, доп. - К. : Ника-Центр, 2012. - 408 с. - ISBN 966-521-514-1 : 60.00грн.

ББК  75.6
424875 : ВКЗ
75.711
Т41
Тимохин, И.И.
Сектор высоты [Ященко В.] [Текст]/ И.И.Тимохин. - Запорожье : Дикое Поле, 2010. - 88 с. : 64 ил. - ISBN 966-2994-28-5 : 28.00грн.

ББК  75.711
425130 : Основний фонд
75.81я73
Б18
Байтеряков, О.З.
Пішохідний туризм. Базова туристсько-спортивна підготовка в опорно-інформаційних схемах [Текст] : навч.-метод. посіб./ О.З.Байтеряков, В.В.Молодиченко, Л.Л.Акимова. - Мелітополь : ВПЦ "ЧП Верескун", 2011. - 70 с. - ISBN 966-8428-68-5 : 12.00грн.

ББК  75.81я73
424786 : ВКЗ
76.120(4Укр)
К69
Корсун, Л.І.
Еврика на все життя [Текст]/ Л.І.Корсун. - К. : Молодь, 2010. - 688 с. - ISBN 966-7615-95-6 : 180.00грн.

ББК  76.120(4Укр)
424989 : ВКЗ
424990 : ВКЗ
424991 : ВКЗ
76.120(4Укр)
К69
Корсун, Л.І.
Еврика на все життя [Текст]/ Л.І.Корсун. - К. : Молодь, 2010. - 688 с. - ISBN 966-7615-95-6 : 180.00грн.

ББК  76.120(4Укр)
424989 : ВКЗ
424990 : ВКЗ
424991 : ВКЗ
76.120(4Укр)
К69
Корсун, Л.І.
Еврика на все життя [Текст]/ Л.І.Корсун. - К. : Молодь, 2010. - 688 с. - ISBN 966-7615-95-6 : 180.00грн.

ББК  76.120(4Укр)
424989 : ВКЗ
424990 : ВКЗ
424991 : ВКЗ
78.3(4Укр)я43
У45
Українське бібліотекознавство в історичному вимірі [Текст] : за матер. Міжнар. наук. читань з нагоди 105 річниці відділу бібліотекознавства : До 140-річчя від дня народження Л.Б. Хавкіної/ [уклад. О.П. Куніч]. - Х. : Фоліо, 2012. - 156с. - ISBN 966-03-5813-3 : 14.00грн.

ББК  78.3(4Укр)я43
422907 : ВКЗ
425015 : Основний фонд
78.34(4Укр)
Р59
Рогова, П.І.
Педагогічні бібліотеки України (друга половина ХІХ - 20-ті роки ХХ ст.) [Текст] : [монографія]/ П.І.Рогова ; [наук. ред. О.С. Онищенко]. - К. : Четверта хвиля, 2009. - 270с. - ISBN 966-529-210-4 : 20.00грн.

ББК  78.34(4Укр)
416347 : ВКЗ
424811 : Основний фонд
78.34(4Укр)я1
Х21
Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка (1886 - 2011) [Текст] : Каталог видань Бібліотеки та публікацій про її діяльність : До 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка/ [уклад. О.П. Куніч та ін.]. - Х. : ДЗ "ХДНБ ім. В.Г. Короленка", 2011. - 485с. - 20.00грн.

ББК  78.34(4Укр)я1
422901 : ВКЗ
425018 : ВКЗ
78.34(4Укр)я43
В42
Від ХІХ до ХХІ століття: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства [Текст] : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків; 12-14 жовтня 2011 р. : До 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка/ [уклад. О.П. Куніч]. - Х. : ІРІС, 2011. - 368с. - 18.00грн.

ББК  78.34(4Укр)я43
422902 : ВКЗ
424997 : Основний фонд
81.2Англ-3
С79
Стефанова, Н.О.
Англомовна термінолексика сфери освіти кінця ХХ - початку ХХІ століття [Текст] : [монографія]/ Н.О.Стефанова. - К. : НПУ ім. М. Драгоманова, 2011. - 180 с. - ISBN 966-660-725-9 : 26.00грн.

ББК  81.2Англ-3
425133 : Основний фонд
81.2Англ-7
М63
Мірам, Г.Е.
Коучінг для усних перекладачів [Текст]/ Г.Е.Мірам, В.В.Дайнеко, С.В.Іванова. - К. : Ніка-Центр, 2011. - 228 с. - ISBN 966-521-582-0 : 60.00грн.

ББК  81.2Англ-7
424880 : Основний фонд
81.2Англ-9
М42
Медведів, А.
Українсько-англійсько-японський розмовник [Текст]/ А.Медведів ; за ред. Со Шітанди, М. Федоришина. - 2-е вид., допов. та переробл. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 292 с. - ISBN 617-607-162-4 : 28.00грн.

ББК  81.2Англ-9 + 81.2Япо-9
424879 : ВКЗ
81.2Англ-922
К26
Карп‘юк, О.Д.
Англійська мова. 6 кл. [Текст] : підручник/ О.Д.Карп‘юк. - Тернопіль : Лібра Терра, 2012. - 192 с. - ISBN 966-8790-30-0 : 15.00грн.

ББК  81.2Англ-922
424896 : Основний фонд
81.2Англ-923
К17
Калюжна, В.В.
Scientists Converse and Communicate [Текст] : навч. посіб./ В.В.Калюжна, О.Й.Букрєєва, М.А.Якимчук. - К. : Карбон Лтд, 2011. - 164 с. - ISBN 978-966-07-06 : 20.00грн.

ББК  81.2Англ-923
425201 : Основний фонд
81.2Кит-4
Н76
Новый русско-китайский словарь [Текст]. - Б.г. : Иностранные языки, [1998]. - 1304 с. - 18.00грн.

ББК  81.2Кит-4
424956 : Основний фонд
81.2Кит-4
M78
A Modern English-Chinese Dictionary [Текст] : edited by Editorial Division. - Б.г. : Foreign Language Teaching : Research Press, 1998. - 836 р. - Англ., кит. мовами. - ISBN 7-5600-0604-3 : 18.00грн.

ББК  81.2Кит-4
424955 : Основний фонд
81.2Кит-4
C76
A contemporary English-Chinese dictionary [Текст]. - Б.м. : Б.в., 1985. - 1417 р. - Англ. та кит. мовами. - 20.00грн.

ББК  81.2Кит-4
424954 : Основний фонд
81.2Кит-4
Б79
Большой русско-китайский словарь [Текст] : около 157 000 слов/ сост. Хэйлунцзянский ун-т; факультет рус. яз. - Бэйцзин : Шанъу иньшугуань, 1992. - 2737 с. - ISBN 7-100-00857-3 : 28.00грн.

ББК  81.2Кит-4
424952 : Основний фонд
81.2Кит-923
Р89
Русский язык для студентов - нефилологов [Текст]. Ч.2. - Б.г. : Б.в., 2003. - 238 с. - ISBN 7-300-04889-7 : 12.00грн.

ББК  81.2Кит-923
424957 : Основний фонд
81.2Нім-9
Б86
Бочко, Г.П.
Російсько-українсько-німецький розмовник [Текст] : довід. посіб./ Г.П.Бочко, О.Ф.Кудіна. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 272 с. - ISBN 966-382-383-6 : 30.00грн.

ББК  81.2Нім-9
425031 : Основний фонд
81.2Нім-923
A72
Ardos, C.
Aus den Werken der gegenwartigen deutschsprachigen Schriftsteller [Текст] = Вибрані сторінки з творів сучасних німецькомовних пиьсменників : Ein Lesebuch fur Deutschstudierende/ C.Ardos, M.O.Kudin. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 272 s. - Нім . мовою. - ISBN 966-382-363-8 : 30.00грн.

ББК  81.2Нім-923
425030 : Основний фонд
81.2Рос-3
Б43
Белоусова, Т.П.
Фразеологическая универбация в современном русском языке [Текст] : монография/ Т.П.Белоусова. - Каменец-Подольский : ПП Буйницький О.А., 2011. - 300 с. - ISBN 617-608-024-4 : 20.00грн.

ББК  81.2Рос-3
424827 : ВКЗ
81.2Рум-9
Д42
Джука, К.Г.
Українсько-румунський розмовник [Текст] = Ghid de Conversatie ucrainean - roman/ К.Г.Джука. - Вид. 3-є, випр. - Чернівці : Місто, 2011. - 200 с. - ISBN 617-652-009-2 : 14.00грн.

ББК  81.2Рум-9
425131 : Основний фонд
81.2Укр-2
У45
Український правопис [Текст]/ [ред. Є.І. Мазніченко та ін.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 286 с. - ISBN 966-00-1263-9 : 30.00грн.

ББК  81.2Укр-2
425090 : Основний фонд
81.2Укр-4
Г93
Гудима, Н.В.
Словник іншомовізмів української постмодерної прози [Текст] : [навч. посіб.]/ Н.В.Гудима. - Кам‘янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2011. - 208 с. - ISBN 617-608-021-3 : 20.00грн.

ББК  81.2Укр-4
424828 : Основний фонд
81.2Чех-923
Д18
Даниленко, Л.І.
Чеська мова [Текст] : підручник/ Л.І.Даниленко. - 3-є вид. - К. : Довіра, 2012. - 543 с. - ISBN 966-507-292-8 : 40.00грн.

ББК  81.2Чех-923
425200 : Основний фонд
82.3(0)я73
Ц28
Цвирова, Т.Д.
Украинская и зарубежная литература: Фольклор [Текст] : учеб. пособ./ Т.Д.Цвирова, В.Э.Чернов. - К. : КНТЭУ, 2010. - 155 с. - ISBN 966-629-478-7 : 20.00грн.

ББК  82.3(0)я73 + 83.3(0)я73
425202 : Основний фонд
82.3(4Рос)-6
Т93
Тысяча поздравлений на все случаи жизни [Текст]/ [сост. Н.В. Красная]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 416 с. - ISBN 966-14-0455-6 : 32.00грн.

ББК  82.3(4Рос)-6
425066 : Основний фонд
82.3(4Укр)-6
Н30
Народні обряди Поліського краю [Текст] : зібрані та записані Н.К. Шушпан. - 2-е вид. - К. : Ніка-Центр, 2010. - 88 с. - ISBN 966-521-221-8 : 20.00грн.

ББК  82.3(4Укр)-6
424881 : Основний фонд
83.3(4Вел)я73
V15
Vakhovskyi, M.L.
English Children's Literature [Текст] : [an educational guidance for students of higher educational establishments]/ M.L.Vakhovskyi, D.S.Matsko. - Luhansk : State Establishment "Taras Shevchenko LNU", 2012. - 176 p. - Англ. мовою. - 16.00грн.

ББК  83.3(4Вел)я73
424788 : Основний фонд
83.3(4Рос)1я73
А81
Ариповский, В.И.
Литературоведческие исследования [Текст] : матер. для студ./ В.И.Ариповский. - Ужгород : Говерла, 2011. - 168 с. - ISBN 966-2095-60-9 : 20.00грн.

ББК  83.3(4Рос)1я73
425199 : Основний фонд
83.3(4Рос)6я73
М52
Мережинская, А.Ю.
Русская постмодернистская литература [Текст] : Учебник/ А.Ю.Мережинская. - К. : Київський університет, 2007. - 335с. - ISBN 966-594-928-4 : 32.00грн.

ББК  83.3(4Рос)6я73
398472 : ВКЗ
425132 : Основний фонд
83.3(4Укр)6
Ч-50
Черченко, Н.К.
Посмішка Джоконди... і вищир хижака [Текст] : збірник давніх, але не застарілих рецензій/ Н.К.Черченко. - К. : Ніка-Центр, 2012. - 148 с. - ISBN 966-521-608-7 : 30.00грн.

ББК  83.3(4Укр)6
424882 : ВКЗ
83.34Рос1-8
В67
Волгин, И.Л.
Последний год Достоевского [Текст] : истор. записки/ И.Л.Волгин. - М. : Сов. писатель, 1986. - 576 с. - 20.00грн.

ББК  83.34Рос1-8
424965 : Основний фонд
83.34Укр1-8
Ф83
Франко Іван. "Зів‘яле листя": тексти, матеріали, дослідження [Текст]/ [упоряд. П. Салевич]. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. - 425 с. - (Українська філологія: школи, постаті, проблеми; вип.7). - ISBN 966-613-526-4 : 30.00грн.

ББК  83.34Укр1-8
425223 : Основний фонд
84(0)9
У34
Узники неба [Текст] : фантаст. романы/ [сост. Н. Резанова ; пер. с англ. В. Черных]. - Нижний Новгород : Нижполиграф, 1993. - 432 с. - (Б-ка зарубежной фантастики) (Фантастика. Приключения. Детектив). - Содерж. авт.: Муркок М., Рэнкин Д., Мак-Апп К. - ISBN 5-7628-0021-0 : 20.00грн.

ББК  84(0)9
424919 : Основний фонд
84(0)9
П43
Погружение в ужас [Текст] : сб. заруб. детективов. - М. : Крим-Пресс, 1993. - 384 с. - (Золотая корона). - Содерж. авт.: Маклин А., Кокс Э.-Б., Хэммет Д. и др. - ISBN 5-85701-005-5 : 22.00грн.

ББК  84(0)9
424913 : Основний фонд
84(0)я721
С24
Світова література. 9 кл. [Текст] : хрестоматія/ наук. ред. К.В. Таранік-Ткачук ; [упоряд. О.І. Нестерова]. - Х. : Весна : ФОП Співак В.Л., 2012. - 688 с. - (Lexis). - ISBN 617-686-005-1 : 28.00грн.

ББК  84(0)я721
424878 : Основний фонд
84(4Вел)
Т67
Три гения Альбиона: Р.-Л. Стивенсон, У.-Б. Йейтс, У. Блейк [Текст] : [сб. стихотворений/ сост. и пер. с англ. И.Лосинского]. - Одесса : ТЕС, 2012. - 192 с. - Текст парал. англ. - ISBN 966-2389-46-3 : 34.00грн.

ББК  84(4Вел)
425221 : Основний фонд
84(4Сла)
М58
Між Карпатами і Татрами [Текст] : Сучасна словацька поезія. Вип.18/ пер. П. Скунць. - Ужгород : Ліра, 2012. - 72с. - ISBN 617-596-070-7 : 12.00грн.

ББК  84(4Сла)
425036 : Основний фонд
84(4Укр)6
С62
Сонцецвіт Березані [Текст] : Історико-краєзнавчий та літературно-мистецький альманах/ упоряд. І.В. Марченко. - Березань; К. : Ун-т "Україна", 2012. - 162 с. - ISBN 966-388-395-3 : 18.00грн.

ББК  84(4Укр)6
425040 : Основний фонд
84(4Укр)6
М58
Між Карпатами і Татрами [Текст] : Цикл "Постаті" : Поезія Д. Кременя. Вип.17/ пер. В. Юричкова. - Ужгород : Ліра, 2011. - 64 с. - Текст парал. словацькою. - ISBN 617-596-059-2 : 10.00грн.

ББК  84(4Укр)6
425035 : Основний фонд
84(4Укр)6
К53
Книга Тьмы [Текст]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 608 с. - Содерж. авт.: Г.-Л. Олди, А. Дашков, М. и С. Дяченко, М. Наумова. - ISBN 966-14-2906-1 : 44.00грн.

ББК  84(4Укр)6
425098 : Основний фонд
84(4Укр)6
З-12
За покликом душі [Текст] : Збірка творів поетів і прозаїків Сквирщини/ [уклад. С.С. Купріянчук]. - Біла Церква : Вид. Пшонківський О.В., 2012. - 288 с. - ISBN 617-604-009-5 : 28.00грн.

ББК  84(4Укр)6
425096 : Основний фонд
84(4Укр)6
Л64
Літературна Рівненщина [Текст] : антологія. Вип.2/ [упоряд. Л. Рибенко]. - Рівне : Оповідач, 2010. - 480 с. - ISBN 966-2524-03-1 : 34.00грн.

ББК  84(4Укр)6 + 83.3(4Укр)6
425149 : Основний фонд
84(7США)
К32
Кварри, А.
Хищник-III/ А. Кварри. Кокон/ Д. Сэперштейн [Текст] : [романы]/ А.Кварри. - М. : Эрика, 1993. - 462 с. - (Бестселлеры Голливуда). - ISBN 5-85775-017-2 : 22.00грн.

ББК  84(7США)
424904 : Основний фонд
84(7США)
К19
Кан, Д.
Индиана Джонс и Храм Рока/Д. Кан. Французский связной/ Р.Мур [Текст] : [романы]/ Д.Кан. - М. : Эрика : Дрофа, 1994. - 462 с. - (Бестселлеры Голливуда). - ISBN 5-85775-029-6 : 20.00грн.

ББК  84(7США)
424903 : Основний фонд
84.4Бєл
Н47
Некляєв, В.П.
Вічний вітер [Текст] : поезія/ В.П.Некляєв. - К. : Ярославів Вал, 2011. - 144с. - ISBN 966-2151-93-0 : 11.00грн.

ББК  84.4Бєл
421613 : ВКЗ
425156 : Основний фонд
84.4Вел
Р67
Ролінг, Дж.-К.
Гаррі Поттер і філософський камінь [Текст]/ Д.-.Ролінг ; пер. з англ. В. Морозов; за ред. П. Таращука, І. Малковича. - Вид. 23-е. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. - 314 с. - ISBN 966-7047-39-9 : 30.00грн.

ББК  84.4Вел
425106 : Основний фонд
84.4Вел
Р67
Ролінг, Дж.-К.
Гаррі Поттер і смертельні реліквії [Текст]/ Д.-.Ролінг ; пер. з англ. В. Морозов; за ред. О. Негребецького, І. Малковича. - Вид. 4-е. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. - 636 с. - ISBN 966-7047-70-2 : 38.00грн.

ББК  84.4Вел
425105 : ВМА
84.4Вел
Р67
Ролінг, Дж.-К.
Гаррі Поттер і келих вогню [Текст]/ Д.-.Ролінг ; пер. з англ. В. Морозов, С. Андрухович; за ред. І. Малковича, О. Негребецького. - Вид. 19-е. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. - 669с. - ISBN 966-7047-40-5 : 40.00грн.

ББК  84.4Вел
425104 : Основний фонд
84.4Вел
О-23
О‘Брайен, А.
Меч и корона [Текст]/ А.О‘Брайен. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 528 с. - ISBN 966-14-2758-6 : 38.00грн.

ББК  84.4Вел
425102 : Основний фонд
84.4Вел
О-23
О‘Брайен, А.
Невинная вдова [Текст]/ А.О‘Брайен. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 448 с. - ISBN 966-14-1367-1 : 36.00грн.

ББК  84.4Вел
425101 : Основний фонд
84.4Вел
Л88
Льюис, С.
Слезы счастья [Текст] : роман/ С.Льюис. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 448 с. - ISBN 966-14-3418-8 : 36.00грн.

ББК  84.4Вел
425099 : Основний фонд
84.4Вел
Д40
Джеймс, Л.
Седьмые звездные войны [Текст] : [пер. с англ.]/ Л.Джеймс. - Таллинн : Melor, 1994. - 416 с. - (Б-ка заруб. крим. и прикл. романа; вып.15) (Зарубежная остросюжетная фантастика). - ISBN 5-87005-005-7 : 24.00грн.

ББК  84.4Вел
424902 : Основний фонд
84.4Вел
У36
Уильямсон, Д.
Легион пространства [Текст] : науч.-фантаст. тетралогия/ Д.Уильямсон ; [пер. с англ. В.П. Лепилин]. - Новосибирск : Тимур, 1993. - 528 с. - (Шедевры фантастики). - ISBN 5-85513-004-5 : 20.00грн.

ББК  84.4Вел
424920 : Основний фонд
84.4Вел
О-70
Орчи, Э.
Лига Красного Цветка [Текст]/ Э.Орчи. - К. : Украина, 1992. - 376с. - ISBN 5-85990-006-6

ББК  84.4Вел
327318 : ВКЗд
424911 : Основний фонд
84.4Вел
Х16
Хаксли, О.
Новеллы [Текст] : [пер. с англ.]/ О.Хаксли. - Л. : Худ. литература, 1985. - 456 с. - 20.00грн.

ББК  84.4Вел
194758 : ВКЗ
424922 : Основний фонд
84.4Вел
D53
Dickens, Ch.
A Christmas Carol [Текст]/ C.Dickens. - Oxford : Oxford University Press, 1996. - 94 p. - Англ., кит. мовами. - ISBN 7-5600-1357-0 : 8.00грн.

ББК  84.4Вел
424953 : Основний фонд
84.4Вел
М97
Мэрдок, А.
Дикая роза [Текст] : роман/ А.Мэрдок ; пер. с англ. М. Лорие. - М. : Прогресс, 1971. - 286 с. - 16.00грн.

ББК  84.4Вел
424973 : Основний фонд
84.4Вел
К64
Конрад, Д.
Тайфун [Текст] : повести и рассказы : пер. с англ./ Д.Конрад. - М. : Московский рабочий, 1983. - 384 с. - 12.00грн.

ББК  84.4Вел
424970 : Основний фонд
84.4Вел
Д45
Диккенс, Ч.
Жизнь и приключения Мартина Чезлвита [Текст]. Т.2/ Ч.Диккенс ; [пер. с англ. Н.Л. Дарузес]. - М. : Худ. литература, 1950. - 453 с. - 12.00грн.

ББК  84.4Вел
424966 : Основний фонд
84.4Вел
В61
Во, И.
Избранное [Текст] : романы, повесть : [пер. с англ.]/ И.Во. - Кишинев : Лумина : Прогресс, 1978. - 598 с. - Содерж.: Мерзкая плоть; Возвращение в Брайдсхед; Незабвенная; Рассказы. - 18.00грн.

ББК  84.4Вел
424964 : Основний фонд
84.4Вел
Г85
Грин, Г.
Тихий американец [Текст] : роман/ Г.Грин. - М. : Прогресс, 1986. - 192 с. - (Политический роман). - 10.00грн.

ББК  84.4Вел
424963 : Основний фонд
84.4Нім
В17
Ванденберг, Ф.
Свиток фараона [Текст]/ Ф.Ванденберг. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 480с. - ISBN 966-14-2757-9 : 36.00грн.

ББК  84.4Нім
423392 : ВКЗ
425091 : ВМА
425092 : ФА
84.4Нім
В17
Ванденберг, Ф.
Свиток фараона [Текст]/ Ф.Ванденберг. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 480с. - ISBN 966-14-2757-9 : 36.00грн.

ББК  84.4Нім
423392 : ВКЗ
425091 : ВМА
425092 : ФА
84.4Нім
Р18
Райле, О.
Тайная война [Текст] : Секретные операции абвера на Западе и Востоке (1921-1945)/ О.Райле ; [пер. с нем Е.Н. Захарова]. - М. : Центрполиграф, 2002. - 510 с. - ISBN 5-227-01762-Х : 26.00грн.

ББК  84.4Нім
424915 : Основний фонд
84.4Пол
М13
Мадей, А.
Добре, що Ти є [Текст] : Зі щоденника місіонера/ А.Мадей. - Львів : Свічадо, 2010. - 128 с. - ISBN 966-395-395-3 : 18.00грн.

ББК  84.4Пол
425215 : Основний фонд
84.4Рос1
Г58
Гоголь, Н.В.
Тарас Бульба. Избранные повести [Текст]/ Н.В.Гоголь. - Донецк : БАО, 2009. - 352с. - ISBN 966-481-247-1 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос1
405028 : ВМА
425139 : Основний фонд
84.4Рос1
Г20
Гарин-Михайловский, Н.Г.
Студенты; Инженеры [Текст] : [повести]/ Н.Г.Гарин-Михайловский. - М. : Худ. литература, 1977. - 389 с. - 18.00грн.

ББК  84.4Рос1
424961 : Основний фонд
84.4Рос1
Г20
Гарин-Михайловский, Н.Г.
Детство Темы; Гимназисты [Текст] : [повести]/ Н.Г.Гарин-Михайловский. - М. : Худ. литература, 1977. - 334 с. - 16.00грн.

ББК  84.4Рос1
424960 : Основний фонд
84.4Рос6
Г61
Головачев, В.В.
Посланник [Текст] : роман/ В.В.Головачев. - М. : Армада, 1994. - 606 с. - (Фантастический боевик). - ISBN 5-87994-016-0 : 26.00грн.

ББК  84.4Рос6
424901 : Основний фонд
84.4Рос6
Т48
Ткаченко, И.
Пасьянс гиперборейцев [Текст] : [фантаст. повести и рассказы]/ И.Ткаченко. - М. : Мол. гвардия, 1991. - 240 с. - ISBN 5-235-01944-7 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
424918 : Основний фонд
84.4Рос6
Р17
Разбоев, С.А.
Воспитанник Шао [Текст] : Трилогия "Безумные истины". Т.1/ С.А.Разбоев. - С.Пб. : МСТ-текс, 1994. - 557с. - ISBN 5-7462-0001-8

ББК  84.4Рос6
345749 : ФА
424914 : Основний фонд
84.4Рос6
П32
Пикуль, В.С.
Миниатюры [Текст] : ист. новеллы/ В.С.Пикуль. - К. : Молодь, 1987. - 448 с. - 20.00грн.

ББК  84.4Рос6
424912 : Основний фонд
84.4Рос6
Я60
Ян, В.Г.
Огни на курганах [Текст] : ист. повести и рассказы/ В.Г.Ян. - М. : Правда, 1986. - 480 с. - 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
424976 : Основний фонд
84.4Рос6
А45
Алейников, В.Д.
Избранное. В 2 т. [Текст] : стихи. Т.1. 1964 - 1988/ В.Д.Алейников. - К. : Бизнесполиграф, 2012. - 447с. - (Современная книга. Поэзия, проза, публицистика). - ISBN 966-1645-55-3 : 32.00грн.

ББК 84.4Рос6
423479 : ВКЗ
425134 : Основний фонд
84.4Рос6
Ш18
Шалимов, А.И.
Тайна атолла Муаи [Текст] : науч.-фантаст. повести и рассказы/ А.И.Шалимов. - Л. : Детская литература, 1986. - 302 с. - (Б-ка приключений и научной фантастики). - 12.00грн.

ББК 84.4Рос6
424975 : Основний фонд
84.4Рос6
Г49
Гинзбург, Л.В.
Избранное [Текст]/ Л.В.Гинзбург. - М. : Сов. писатель, 1985. - 432 с. - 18.00грн.

ББК 84.4Рос6
424962 : Основний фонд
84.4Рос6-44
Л15
Ладинский, А.П.
Когда пал Херсонес; Анна Ярославна - королева Франции [Текст] : историч. роман/ А.П.Ладинский. - К. : Молодь, 1987. - 576с. - 2.50грн.

ББК 84.4Рос6-44
407808 : ВМА
424971 : Основний фонд
84.4Укр6
Ч-43
Чендей, І.
Спалахи іскрин [Текст]/ І.Чендей. - Ужгород : Ліра, 2012. - 128 с. - ISBN 617-596-072-1 : 14.00грн.

ББК 84.4Укр6
425043 : Основний фонд
84.4Укр6
С46
Скунць, П.М.
Твори [Текст]. Кн.4. Відпустка від життя/ П.М.Скунць. - Ужгород : Ліра, 2011. - 216 с. - ISBN 617-596-064-6 : 20.00грн.

ББК 84.4Укр6
425039 : Основний фонд
84.4Укр6
О-69
Орос, Я.
Дримба [Текст] : [вірші]/ Я.Орос. - Ужгород : Ліра, 2012. - 116 с. - ISBN 617-596-072-1 : 10.00грн.

ББК 84.4Укр6
425037 : Основний фонд
84.4Укр6
К89
Кузан, В.
Ваба [Текст] : поезії/ В.Кузан. - Ужгород : Ліра, 2012. - 96 с. - ISBN 617-596-067-7 : 10.00грн.

ББК 84.4Укр6
425034 : Основний фонд
84.4Укр6
І-23
Іваньо, Я.
Храм на роздоріжжі [Текст]/ Я.Іваньо. - Ужгород : Ліра, 2012. - 216 с. - ISBN 617-596-069-1 : 20.00грн.

ББК 84.4Укр6
425033 : Основний фонд
84.4Укр6
Б14
Багірова, В.
Золота пасха [Текст]/ В.Багірова. - К. : Р.К. Майстер-принт, 2012. - 64 с. - ISBN 966-1568-59-3 : 22.00грн.

ББК 84.4Укр6
425032 : Основний фонд
84.4Укр6
В57
Влад, М.М.
Світло слова [Текст] : поезії/ М.М.Влад. - Львів : Срібне слово, 2012. - 112 с. - ISBN 966-8399-22-0 : 20.00грн.

ББК 84.4Укр6
424884 : ВКЗ
84.4Укр6
Б76
Божок, Г.І.
Божий промисел від трипільців до українців [Текст] : збірка поезій/ Г.І.Божок. - Х. : Лідер, 2011. - 148 с. - ISBN 966-2732-00-9 : 14.00грн.

ББК 84.4Укр6
424883 : ВКЗ
84.4Укр6
Г14
Гайдук, В.Г.
Небесне і земне [Текст] : лірика/ В.Г.Гайдук. - Львів : Львівська політехніка, 2011. - 156 с. - ISBN 617-607-183-9 : 18.00грн.

ББК 84.4Укр6
425094 : Основний фонд
84.4Укр6
Ю83
Юрченко, С.О.
Всесвітня мережа творця: Створення програми щасливого життя [Текст]/ С.О.Юрченко. - Запоріжжя : Дике Поле, 2012. - 200 с. - ISBN 966-2994-86-5 : 20.00грн.

ББК 84.4Укр6
425116 : Основний фонд
84.4Укр6
Х20
Харитонова, Р.П.
Ще все можливо [Текст] : [поезії]/ Р.П.Харитонова. - К. : Щек, 2011. - 207 с. - ISBN 966-2031-07-2 : 24.00грн.

ББК 84.4Укр6
425164 : Основний фонд
84.4Укр6
К61
Колодій, В.Д.
Ріка, в яку ми входимо [Текст] : Вірші і поема/ В.Д.Колодій. - Чернівці : Букрек, 2007. - 100с. - ISBN 966-399-076-7 : 11.00грн.

ББК 84.4Укр6
399170 : ФА
425146 : Основний фонд
84.4Укр6
К17
Калашнікова, Л.П.
На хвилях любові [Текст] : збірка християнських оповідань/ Л.П.Калашнікова. - Кременець : Євангельський голос, 2011. - 186с. - 16.00грн.

ББК 84.4Укр6
421606 : ВКЗ
425144 : Основний фонд
84.4Укр6
І-98
Іщенко, М.Г.
Пообіч шляху [Текст] : повісті, оповідання, казки і спогади/ М.Г.Іщенко. - К. : Літопис-ХХ, 2011. - 264 с. - ISBN 966-7252-62-5 : 20.00грн.

ББК 84.4Укр6
425143 : Основний фонд
84.4Укр6
Г85
Гриценко, М.І.
Поліття [Текст] : поезії/ М.І.Гриценко. - Суми : Мрія, 2012. - 112 с. - ISBN 966-473-086-7 : 16.00грн.

ББК 84.4Укр6
425141 : Основний фонд
84.4Укр6
Ж47
Жежера, В.
Господні комарики [Текст] : збірка есеїв/ В.Жежера. - К. : Нора-Друк, 2011. - 208 с. - ISBN 966-2961-76-8 : 24.00грн.

ББК 84.4Укр6
425140 : Основний фонд
84.4Укр6
Б17
Базилевський, В.О.
Шляхами вітру [Текст] : поезії/ В.О.Базилевський. - К. : Укр. письменник, 2011. - 415 с. - (In corpore). - ISBN 966-579-304-5 : 24.00грн.

ББК 84.4Укр6
425136 : Основний фонд
84.4Укр6
С30
Семенко, В.
Цвіт мужності [Текст] : вірші, поема/ В.Семенко. - К. : Задруга, 2011. - 200с. - ISBN 966-432-092-1 : 15.00грн.

ББК 84.4Укр6
423152 : Основний фонд
425162 : Основний фонд
84.4Укр6
Ш37
Шевченко, І.І.
Спливають дні, як листя в осінь... [Текст] : вірші/ І.І.Шевченко. - Суми : Мрія-1, 2012. - 78 с. - ISBN 966-566-528-1 : 10.00грн.

ББК 84.4Укр6
425168 : Основний фонд
84.4Укр6
Ч-46
Череп, Т.П.
Із саду - дві стежини [Текст] : худож.-докум. повість, етюди/ Т.П.Череп. - К. : ДІЯ, 2012. - 64 с. - ISBN 966-7665-81-Х : 10.00грн.

ББК 84.4Укр6
425166 : Основний фонд
84.4Укр6
М34
Матейцева, Н.
Моя Небесна Матінко Маріє [Текст]/ Н.Матейцева. - Чернівці : Місто, 2011. - 79 с. - ISBN 966-2951-97-4 : 10.00грн.

ББК 84.4Укр6
425154 : Основний фонд
84.4Укр6
Л33
Лебединський, М.А.
Вибрані твори [Текст] : вірші. Т.2. Римована проза життя/ М.А.Лебединський. - К. : Фенікс, 2011. - 348 с. - ISBN 966-651-898-2 : 32.00грн.

ББК 84.4Укр6
425148 : Основний фонд
84.4Укр6
М13
Мазаний, В.
Тінь павука [Текст] : повісті/ В.Мазаний. - Рівне : Овід, 2006. - 160 с. - ISBN 966-8179-02-1 : 20.00грн.

ББК 84.4Укр6
425151 : Основний фонд
425152 : Основний фонд
425153 : Основний фонд
84.4Укр6
Р98
Рябий, М.О.
Золота колиска [Текст] : лірична повість/ М.О.Рябий. - Макарів : Софія, 2010. - 592 с. - ISBN 966-2374-19-3 : 38.00грн.

ББК 84.4Укр6
425161 : Основний фонд
84.4Укр6
М13
Мазаний, В.
Тінь павука [Текст] : повісті/ В.Мазаний. - Рівне : Овід, 2006. - 160 с. - ISBN 966-8179-02-1 : 20.00грн.

ББК 84.4Укр6
425151 : Основний фонд
425152 : Основний фонд
425153 : Основний фонд
84.4Укр6
Р33
Редчук, Г.В.
Я край дороги не умію жити [Текст] : вірші/ Г.В.Редчук. - К. : Фенікс, 2011. - 132 с. - ISBN 966-651-870-8 : 16.00грн.

ББК 84.4Укр6
425160 : Основний фонд
84.4Укр6
К61
Колодій, В.Д.
Ангел на камені [Текст] : Книга віршів/ В.Д.Колодій. - Чернівці : Букрек, 2008. - 328 с. - ISBN 966-399-102-3 : 28.00грн.

ББК 84.4Укр6
425145 : Основний фонд
84.4Укр6
Д99
Дяченко, Л.М.
Зорелиста дорога [Текст] : поезії/ Л.М.Дяченко. - К. : Задруга, 2011. - 112с. - ISBN 966-432-089-1 : 10.00грн.

ББК 84.4Укр6
423147 : ВКЗ
425142 : Основний фонд
84.4Укр6
Р33
Редчук, Г.В.
Допоки вистачить наснаги [Текст] : вірші/ Г.В.Редчук. - К. : Фенікс, 2011. - 68 с. - ISBN 966-651-869-9 : 12.00грн.

ББК 84.4Укр6
425159 : Основний фонд
84.4Укр6
М13
Мазаний, В.
Тінь павука [Текст] : повісті/ В.Мазаний. - Рівне : Овід, 2006. - 160 с. - ISBN 966-8179-02-1 : 20.00грн.

ББК 84.4Укр6
425151 : Основний фонд
425152 : Основний фонд
425153 : Основний фонд
84.4Укр6
Л67
Ліщенко, М.І.
Їжте, кума, варенички... [Текст] : гуморески. усмішки/ М.І.Ліщенко. - Суми : Мрія-1, 2012. - 142 с. - ISBN 966-566-530-4 : 20.00грн.

ББК 84.4Укр6
425150 : Основний фонд
84.4Укр6
А92
Атаманенко, Г.В.
Моє поетичне ім‘я [Текст] : поезії/ Г.В.Атаманенко. - К. : Український пріоритет, 2011. - 88с. - ISBN 966-2669-00-8 : 12.00грн.

ББК 84.4Укр6
421596 : ВМА
425135 : Основний фонд
84.4Укр6
Б12
Бабенко, Ю.Й.
Дніпрова Русь [Текст] : поезії/ Ю.Й.Бабенко. - К. : Задруга, 2011. - 68с. - ISBN 966-432-091-4 : 10.00грн.

ББК 84.4Укр6
423146 : ВКЗ
425203 : Основний фонд
84.4Укр6
Щ61
Щербаков, В.З.
Інтерв‘ю з мухою; Москва, А-100 [Текст] : іронічні оповідання, п‘єса/ В.З.Щербаков. - К. : Либідь, 2009. - 216 с. - ISBN 966-06-0566-4 : 20.00грн.

ББК 84.4Укр6
425169 : Основний фонд
84.4Укр6
Ч-46
Череп, Т.П.
Берег любові [Текст] : поезії/ Т.П.Череп. - К. : ДІЯ, 2012. - 152 с. - ISBN 966-7665-84-4 : 14.00грн.

ББК 84.4Укр6
425165 : Основний фонд
84.4Укр6
У59
Уніат, М.
Акустика серця [Текст] : зб. поезій/ М.Уніат. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - 283с. - ISBN 617-527-018-9 : 20.00грн.

ББК 84.4Укр6
421620 : ВМА
425163 : Основний фонд
84.4Укр6
Ш62
Шинкаренко, Ю.
Лом [Текст] : [оповідання та новели, повість]/ Ю.Шинкаренко. - Обухів : Вікно-експрес, 2010. - 190 с. - (Сучасні українські генії). - ISBN 966-2104-17-2 : 20.00грн.

ББК 84.4Укр6
425224 : Основний фонд
84.4Укр6
М31
Масенко, Т.Г.
Роман пам‘яті [Текст] : [спогади]/ Т.Г.Масенко. - К. : Рад. письменник, 1970. - 377 с. - 12.00грн.

ББК 84.4Укр6
424972 : Основний фонд
84.4Укр6
С88
Студзінська-Кікоть, Л.І.
Весна душі моєї [Текст]/ Л.І.Студзінська-Кікоть. - К. : Фенікс, 2010. - 191 с. - ISBN 966-651-816-6 : 24.00грн.

ББК 84.4Укр6
425220 : Основний фонд
84.4Укр6
С60
Соловйова, Н.М.
Я у віршах прийду [Текст] : збірка поезій/ Н.М.Соловйова. - Фастів; К. : Задруга, 2010. - 208с. - ISBN 966-432-073-0 : 20.00грн.

ББК 84.4Укр6
416880 : ВКЗ
425218 : Основний фонд
84.4Укр6
Р83
Руденко, Б.А.
Відтворення [Текст] : поезії/ Б.А.Руденко ; [передм. М. Слабошпицького]. - К. : Грамота, 2009. - 192 с. - ISBN 966-349-238-4 : 20.00грн.

ББК 84.4Укр6
425217 : Основний фонд
84.4Укр6
К64
Кононенко, Є.
Бабусі також були дівчатами [Текст] : [повість]/ Є.Кононенко. - К. : Грані-Т, 2010. - 96с. - (Дивний детектив - 08). - ISBN 966-465-295-4 : 10.00грн.

ББК 84.4Укр6
414332 : ВМА
425213 : Основний фонд
84.4Укр6
К61
Колодій, В.Д.
Диспут [Текст] : книга поем/ В.Д.Колодій. - Чернівці : Букрек, 2007. - 464 с. - ISBN 966-399-100-9 : 30.00грн.

ББК 84.4Укр6
425212 : Основний фонд
84.4Укр6
К57
Когут, О.Ф.
Хохли [Текст] : роман-провокація/ О.Ф.Когут. - К. : Укр. письменник, 2012. - 79 с. - ISBN 966-579-320-5 : 12.00грн.

ББК 84.4Укр6
425211 : Основний фонд
84.4Укр6
К56
Ковалко, М.П.
Сіймо добро [Текст] : [вірші]/ М.П.Ковалко. - К. : Преса України, 2011. - 320 с. - ISBN 966-472-096-7 : 30.00грн.

ББК 84.4Укр6
425210 : Основний фонд
84.4Укр6
Г12
Гаврилів, Т.
Моя Україна [Текст] : [есеї]/ Т.Гаврилів. - Львів : Піраміда, 2008. - 128 с. - ISBN 966-441-040-0 : 12.00грн.

ББК 84.4Укр6
425207 : Основний фонд
84.4Укр6
В71
Вольвач, П.
Судинна пошта [Текст] : [поезія]/ П.Вольвач. - К. : Ярославів Вал, 2011. - 96с. - (Сучасна поезія). - ISBN 966-2151-99-2 : 10.00грн.

ББК 84.4Укр6
421599 : ВКЗ
425205 : Основний фонд
84.4Укр6
Б59
Бідняк, Г.П.
У храмі слова [Текст] : поезії/ Г.П.Бідняк. - Д. : Січ, 2010. - 143 с. - ISBN 966-511-388-7 : 20.00грн.

ББК 84.4Укр6
425204 : Основний фонд
84.4Укр6
К69
Корсак, І.
Діти Яфета [Липинський В.К.] [Текст] : роман/ І.Корсак. - К. : Ярославів Вал, 2010. - 219 с. - ISBN 966-2151-60-2 : 24.00грн.

ББК 84.4Укр6 + 63.3(4Укр)6-8
425214 : Основний фонд
84.4Укр62
П14
Палій, Л.
Стороною йшла гроза [Текст] : [спогади]/ Л.Палій ; [післямова М. Слабошпицький, С. Андрусів]. - К. : Ярославів Вал, 2008. - 132 с. - ISBN 966-2151-08-4 : 18.00грн.

ББК 84.4Укр62
424561 : Основний фонд
425216 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
Г75
Грайворонская, Н.
У мира на виду [Текст] : лирика/ Н.Грайворонская. - Х. : СПД ФЛ Бровин А.В., 2012. - 146 с. - ISBN 966-2445-41-1 : 16.00грн.

ББК 84.4Укр6=Рос
424829 : ВКЗ
84.4Укр6=Рос
М63
Мирамар, Х.
Наемник; Эхо чужой войны [Текст] : роман, повесть/ Х.Мирамар. - К. : Ника-Центр, 2011. - 304 с. - ISBN 966-521-589-9 : 55.00грн.

ББК 84.4Укр6=Рос
424886 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
Д80
Дугельная, Т.Н.
Улыбка Души [Текст] : Гармонизирующие сказки о радости и любви : Сказки для взрослых, которые забыли, что были детьми, и детей, которые станут взрослыми/ Т.Н.Дугельная. - К. : Ника-Центр, 2011. - 136 с. - ISBN 966-521-574-5 : 70.00грн.

ББК 84.4Укр6=Рос
424885 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
М33
Матвеев, А.И.
Такая беспощадная любовь [Текст] : повести, рассказы/ А.И.Матвеев. - К. : Наукова думка, 2012. - 203 с. - ISBN 966-00-1178-6 : 30.00грн.

ББК 84.4Укр6=Рос
425100 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
К89
Кукушкина, А.
Sol' [Текст] : [стихи]/ А.Кукушкина. - К. : Саммит-Книга, 2012. - 160 с. - ISBN 617-661-000-7 : 20.00грн.

ББК 84.4Укр6=Рос
425097 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
В44
Вилар, С.
Ведьма в Царьграде [Текст] : роман/ С.Вилар. - Х.; Белград : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 464 с. - ISBN 966-14-3423-2 : 30.00грн.

ББК 84.4Укр6=Рос
425093 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
К90
Кулеба, В.Ю.
Жили - были "Дед" и "Баба"; Зеркало для журналиста [Текст] : романы/ В.Ю.Кулеба. - К. : Полиграфкнига, 2007. - 495с. - ISBN 966-2104-03-5 : 16.00грн.

ББК 84.4Укр6=Рос
416075 : ВМА
425147 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
П12
Павленко, А.А.
Дом у реки [Текст] : [поэзии]/ А.А.Павленко. - К. : Укр. письменник, 2011. - 125 с. - ISBN 966-579-309-0 : 20.00грн.

ББК 84.4Укр6=Рос
425157 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
Ч-46
Черепков, В.Ф.
Надеюсь! Верую! Люблю! [Текст]/ В.Ф.Черепков. - К. : Рада, 2012. - 144 с. - ISBN 966-7909-58-1 : 20.00грн.

ББК 84.4Укр6=Рос
425167 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
М64
Мирою, А.Н.
Абрикосовый рай [Текст] : сборник рассказов/ А.Н.Мирою. - К. : Азимут-Украина, 2011. - 208 с. - ISBN 966-1541-26-8 : 18.00грн.

ББК 84.4Укр6=Рос
425155 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
В71
Вольнова, А.
Улица Грез [Текст] : сборник стихов/ А.Вольнова. - К. : Азимут-Украина, 2011. - 264 с. - ISBN 966-1541-21-3 : 18.00грн.

ББК 84.4Укр6=Рос
425138 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
П59
Поринис, В.Г.
Когда умерла надежда [Текст] : [роман]/ В.Г.Поринис. - Запорожье : Дикое Поле, 2011. - 356 с. - ISBN 966-2994-65-0 : 30.00грн.

ББК 84.4Укр6=Рос
424574 : Основний фонд
425158 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
Т83
Туманова, М.И.
Январь [Текст] : книга стихов/ М.И.Туманова. - К. : Радуга, 2011. - 134с. - (Б-ка журнала "Радуга"). - ISBN 966-1642-68-2 : 14.00грн.

ББК 84.4Укр6=Рос
422418 : ВМА
424353 : Основний фонд
425222 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
С87
Струтинская, Г.И.
Почему рождаются стихи [Текст]/ Г.И.Струтинская. - Кировоград : Имэкс-ЛТД, 2012. - 144 с. - На рус., укр. языках. - ISBN 966-189-099-1 : 20.00грн.

ББК 84.4Укр6=Рос
425219 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
В71
Вольпе, Н.
Эпоха [Текст] : Проза, стихи, разное/ Н.Вольпе. - Х. : Точка, 2012. - 128 с. - ISBN 617-669-030-6 : 20.00грн.

ББК 84.4Укр6=Рос
425206 : Основний фонд
84.4Фра
У13
Уакнін, Ж.
Міст Янголів [Текст] : мол. детектив/ Ж.Уакнін ; пер. із фр. Н. Кукуюк. - К. : Ред. журн. "Дніпро", 2012. - 144 с. - ISBN 966-8963-26-1 : 12.00грн.

ББК 84.4Фра
425042 : Основний фонд
84.4Фра
С84
Стрейф, Ж.
Смерть за лаштунками [Текст] : мол. детектив/ Ж.Стрейф ; пер. із фр. Н. Кукуюк. - К. : Ред. журн. "Дніпро", 2012. - 112 с. - ISBN 966-8963-25-4 : 10.00грн.

ББК 84.4Фра
425041 : Основний фонд
84.4Фра
Д95
Дюкре, Д.
В постели с тираном [Текст]/ Д.Дюкре. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 512с. - ISBN 966-14-2341-0 : 34.00грн.

ББК 84.4Фра
423395 : Основний фонд
425095 : ВМА
84.4Фра
В46
Вилье, Ж.
Человек из Кабула; Да здравствует Гевара! [Текст] : пер. с фр./ Ж.Вилье, де. - М. : Фонд ; Ташкент : Шарк, 1993. - 388 с. - (SAS). - 18.00грн.

ББК 84.4Фра
424899 : Основний фонд
84.4Фра
В46
Вилье, Ж.
Виза на Кубу; Бирманская ловушка [Текст] : пер.с фр./ Ж.Вилье, де. - М. : Фонд ; Ташкент : Шарк, 1993. - 392 с. - (SAS). - 18.00грн.

ББК 84.4Фра
424898 : Основний фонд
84.4Фра
Д96
Дюма, А.
Три мушкетера [Текст] : роман/ А.Дюма ; пер. с фр. В. Вальдман, Д. Лившиц, К. Ксаниной. - Мн. : Мастацкая літаратура ; М. : Худ. литература, 1975. - 672 с. - 30.00грн.

ББК 84.4Фра
424969 : Основний фонд
84.4Фра
Д96
Дюма, А.
Граф Монте-Кристо [Текст] : роман : пер. с фр. Т.1/ А.Дюма. - М. : Худ. литература, 1977. - 653 с. - 22.00грн.

ББК 84.4Фра
424968 : Основний фонд
84.4Фра
Д96
Дюма, А.
Виконт де Бражелон или Десять лет спустя [Текст] : роман : пер. с фр. Т.3. Ч.5,6/ А.Дюма. - М. : Худ. литература, 1978. - 686 с. - 30.00грн.

ББК 84.4Фра
424967 : Основний фонд
84.4Фра
В35
Верн, Ж.
Властелин мира [Текст]/ Ж.Верн. - К. : Молодь, 1983. - 280с.

ББК 84.4Фра
297170 : ФА
338525 : ВКЗ
424959 : Основний фонд
84.5Гру
Р89
Руставели, Ш.
Витязь в тигровой шкуре [Текст] : [пер. с груз. Н. Заболоцкого]/ Ш.Руставели. - М. : Правда, 1987. - 288 с. - 12.00грн.

ББК 84.5Гру
424974 : Основний фонд
84.7США
Р96
Рэддон, Ш.
Соблазнение строптивой [Текст]/ Ш.Рэддон. - 3-е изд., стер. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 368 с. - ISBN 966-14-0958-2 : 26.00грн.

ББК 84.7США
425038 : Основний фонд
84.7США
Х21
Харпер, К.
Королева [Текст] : романы/ К.Харпер. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 624 с. - ISBN 966-14-3425-6 : 38.00грн.

ББК 84.7США
424887 : Основний фонд
84.7США
П32
Пиколт, Д.
Обещание [Текст]/ Д.Пиколт. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 512 с. - ISBN 966-14-1281-0 : 40.00грн.

ББК 84.7США
425103 : ФА
84.7США
Л26
Ластбадер, Э.-В.
Ниньзя - I [Текст] : роман/ Э.-.Ластбадер. - С.Пб. : Лик, 1993. - 350 с. - (Thriller&Terror). - ISBN 5-85002-003-9 : 18.00грн.

ББК 84.7США
424909 : Основний фонд
84.7США
Л13
Лавкрафт, Г.-Ф.
Полное собрание сочинений [Текст] : [пер. с англ.]. Т.1. Затаившийся страх/ Г.-.Лавкрафт. - М. : Форум : Техномарк, 1992. - 576 с. - (Horror; №1). - ISBN 8-483-02516-21 : 24.00грн.

ББК 84.7США
424908 : Основний фонд
84.7США
К60
Колдуэлл, Т.
Монгол [Текст] : истор. роман/ Т.Колдуэлл. - М. : АСТ : Астрель, 2008. - 540 с. - ISBN 5-17-047547-6 : 30.00грн.

ББК 84.7США
424907 : Основний фонд
84.7США
К41
Кинг, С.
Темная башня [Текст]. Кн.1, 2/ С.Кинг. - М. : Клубное издание, 1994. - 478 с. - (МЦФ). - 22.00грн.

ББК 84.7США
424906 : Основний фонд
84.7США
К41
Кинг, С.
Глаза дракона [Текст]. Вып.7/ С.Кинг. - М. : АСТ, 1999. - 384с. - ISBN 5-237-02149-2 : 5.00грн.

ББК 84.7США
414182 : ВМА
424905 : Основний фонд
84.7США
Г18
Гамильтон, Э.
Капитан Футур [Текст] : фантаст. романы/ Э.Гамильтон ; [пер. с англ. И. Горачина]. - Нижний Новгород : Нижполиграф, 1993. - 335 с. - (Б-ка зарубежной фантастики) (Фантастика. Приключения. Детектив). - ISBN 5-7628-0014-8 : 18.00грн.

ББК 84.7США
424900 : Основний фонд
84.7США
Ш81
Шоу, Боб
Ночная прогулка. В двух лицах... Путешествие в эпицентр. Свет былого [Текст]/ Б.Шоу. - М. : АСТ, 1993. - 480с. - (Современная фантастика). - ISBN 5-88196-115-3 : 7.50грн.

ББК 84.7США
397026 : ВМА
424926 : Основний фонд
84.7США
Ч-49
Черри, К.-Д.
Хроники Моргейн: Врата Иврел; Источник Шиюна; Огни Азерота [Текст]/ К.-.Черри. - М. : Клубное издание, 1994. - 528 с. - 24.00грн.

ББК 84.7США
424925 : Основний фонд
84.7США
Х85
Хоуг, Т.
Крутая парочка [Текст] : роман/ Т.Хоуг. - М. : Эксмо-Пресс, 2002. - 384 с. - (Моя любовь). - ISBN 5-04-009260-1 : 20.00грн.

ББК 84.7США
424923 : Основний фонд
84.7США
Ф24
Фармер, Ф.Х.
Врата времени; Внутри и снаружи; Летающие киты Исмаэля [Текст]/ Ф.Х.Фармер. - К. : Зовнішторгвидав України, 1992. - 317с. - (VEGA). - ISBN 5-85-025-080-0

ББК 84.7США
326664 : ВКЗ
407003 : ВМА
424921 : Основний фонд
84.7США
Р58
Робсон, К.
Морской ангел [Текст] : [романы]/ К.Робсон. - С.Пб. : Северо-Запад, 1994. - 415с. - (Док Сэвидж.- Кн.1). - ISBN 5-8352-0341-1 : 3.00грн.

ББК 84.7США
406977 : ВМА
424916 : Основний фонд
84.7США
Ч-49
Черри, К.-Д.
Район Змеи [Текст] : [фантаст. романы]/ К.-.Черри. - Екатеринбург : Крок-Центр, 1993. - 576 с. - ISBN 5-85779-076-Х : 24.00грн.

ББК 84.7США
424924 : Основний фонд
84.7США
Р58
Робсон, К.
Таинственный шар [Текст] : Романы/ К.Робсон. - С.Пб. : Северо-Запад, 1994. - 414с. - (Док Сэвидж). - ISBN 5-8352-0350-0 : 3.50грн.

ББК 84.7США
396984 : ВМА
407072 : ВМА
424917 : Основний фонд
84.7США
Б87
Бранч, Т.
Лабиринт [Текст]/ Т.Бранч, Ю.Проппер ; пер. с англ. А.А. Обухова; предисл. Х. Кобо; общ. ред. П.П. Яковлева. - М. : Прогресс, 1986. - 376 с. - 18.00грн.

ББК 84.7США
424928 : Основний фонд
84.7США
Б89
Бредбери, Р.
Марсианские хроники [Текст]/ Р.Бредбери. - М. : Мир, 1965. - 332 с. - 10.00грн.

ББК 84.7США
424958 : Основний фонд
84.8Авс
С44
Скоулс, К.
Королева дождя [Текст]/ К.Скоулс. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 560 с. - ISBN 966-14-2753-1 : 35.00грн.

ББК 84.8Авс
425107 : Основний фонд
425108 : Основний фонд
84.8Авс
С44
Скоулс, К.
Королева дождя [Текст]/ К.Скоулс. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 560 с. - ISBN 966-14-2753-1 : 35.00грн.

ББК 84.8Авс
425107 : Основний фонд
425108 : Основний фонд
84.8Авс
Ч-18
Чандлер, Б.
Наемники космоса [Текст] : [сб. фантаст. произведений]/ Б.Чандлер. - М. : Рипол : Вече : Джокер, 1993. - 320 с. - (Джокер). - ISBN 5-87012-018-Х : 18.00грн.

ББК 84.8Авс
424910 : Основний фонд
85.113(4Укр)
Ц18
Царенко, С.О.
Звезда Григория Артынова, первого Винницкого Городского Архитектора [Текст]/ С.О.Царенко, Е.В.Солейко ; [С.О. Царенко, Е.В. Солейко]. - Винница : Нова Книга, 2012. - 320 с. - Авт. указаны над вых. дан. - ISBN 966-382-393-5 : 76.00грн.

ББК 85.113(4Укр)
425029 : Основний фонд
85.113(4Укр)я73
К49
Клименюк, Т.М.
Архітектурні обміри та інвентаризація пам‘ятників [Текст] : навч. посіб./ Т.М.Клименюк, Х.С.Бойко. - 2-е вид. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 176 с. - ISBN 617-607-202-7 : 42.00грн.

ББК 85.113(4Укр)я73
424876 : Основний фонд
85.11я73
К56
Ковальський, Л.М.
Архітектурне проектування висотних будинків [Текст] : навч. посіб./ Л.М.Ковальський, Г.В.Кузьміна, Г.Л.Ковальська. - Запоріжжя : Привоз Принт, 2012. - 123 с. - ISBN 966-1679-13-8 : 38.00грн.

ББК 85.11я73
425028 : Основний фонд
85.143(4Рос)
Г60
Голицын, С.М.
Солнечная палитра [Текст] : повесть о художнике В.Д. Поленове/ С.М.Голицын. - М. : Детская литература, 1967. - 189 с. : ил. - 12.00грн.

ББК 85.143(4Рос)
424988 : Основний фонд
85.143(5Кит)
Г57
Го, Жо-сюй
Записки о живописи: что видел и слышал [Текст]/ Ж.Го ; [пер. с кит. К.Ф. Самосюк]. - М. : Наука, 1978. - 240 с. - 10.00грн.

ББК 85.143(5Кит)
424987 : Основний фонд
85.314(4Укр)я73
Г83
Григор‘єва, В.В.
Хорове диригування [Текст] : метод. реком. до самост. роботи/ В.В.Григор‘єва. - Бердянськ : Вид. Ткачук О.В., 2012. - 120 с. - ISBN 966-2261-36-3 : 12.00грн.

ББК 85.314(4Укр)я73
424895 : Основний фонд
85.334.3(4Укр)6
М15
Макарик, І.
Перетворення Шекспіра: Лесь Курбас, український модернізм і радянська культурна політика 1920-х років [Текст]/ І.Макарик ; [пер. з англ. М. Климчука]. - К. : Ніка-Центр, 2010. - 348 с. - ISBN 966-521-556-1 : 65.00грн.

ББК 85.334.3(4Укр)6
424877 : Основний фонд
85.334.3(4Укр)6
К64
Кононенко, В.І.
Долі та ролі [Текст]/ В.І.Кононенко. - К. : Мистецтво, 2010. - 160 с. - ISBN 966-577-054-1 : 30.00грн.

ББК 85.334.3(4Укр)6
425128 : Основний фонд
86.2
В68
Волошин, В.В.
Епістемологія релігії: онтологічні припущення, ключові концепти, пізнавальні стратегії [Текст] : монографія/ В.В.Волошин. - Донецьк : ДонНУ, 2012. - 447 с. - ISBN 966-639-511-8 : 28.00грн.

ББК 86.2
424791 : ВКЗ
86.37
Н20
Найбільша перемога [Текст] : Євангелія від Івана зі свідченнями відомих спортсменів. - К. : Українське біблійне товариство, 2002. - 64 с. - ISBN 966-7136-26-4 : 6.00грн.

ББК 86.37
424985 : Основний фонд
424986 : Основний фонд
86.37
Н20
Найбільша перемога [Текст] : Євангелія від Івана зі свідченнями відомих спортсменів. - К. : Українське біблійне товариство, 2002. - 64 с. - ISBN 966-7136-26-4 : 6.00грн.

ББК 86.37
424985 : Основний фонд
424986 : Основний фонд
86.37
П37
Пламер, У.-С.
Жизненное благочестие [Текст] : практ. руководство/ У.-.Пламер ; [пер. с англ. С. и Н. Кузьменко]. - Ровно : Живое слово, 2012. - 336 с. - ISBN 617-677-001-5 : 26.00грн.

ББК 86.37
424796 : ВКЗ
86.37
Д33
Деннетт, Е.
Вихід: доктрини в простому викладі [Текст]/ Е.Деннетт ; [пер. з рос. О. Дробко]. - Рівне : Живе слово, 2012. - 416 с. - ISBN 617-677-003-9 : 26.00грн.

ББК 86.37
424793 : ВКЗ
86.37
П52
Полоз, Г.
Здоровье в твоих руках [Текст]/ Г.Полоз. - Ужгород : ФОП Бреза А.Е., 2011. - 400 с. - ISBN 966-2668-01-8 : 28.00грн.

ББК 86.37
425112 : Основний фонд
86.37
Х35
Хедінг, Д.
Від часу до вічності [Текст] : Книга Об‘явлення/ Д.Хедінг. - Рівне : Живе слово, 2012. - 320 с. - ISBN 617-677-004-6 : 24.00грн.

ББК 86.37
424893 : Основний фонд
86.37
Г77
Грант, Лесли М.
Послания к Ефесянам, к Филиппийцам, к Колоссянам [Текст] : комментарии/ Л.М.Грант. - Ровно : Живое слово, 2012. - 160 с. - ISBN 617-677-005-3 : 14.00грн.

ББК 86.37
424889 : ВКЗ
86.37
В38
Весняна книжка [Текст]/ [упоряд. З. Жук та ін.]. - Вид. 2-е. - К. : Задруга, 2011. - 124 с. - (Християнська читанка). - ISBN 966-432-081-5 : 16.00грн.

ББК 86.37
425137 : Основний фонд
86.372
А72
Антоній (Паканич)
Не ходи один [Текст] : Роздуми над Святим Письмом/ Антоній. - К. : УПЦ, 2012. - 160 с. - ISBN 966-2371-17-8 : 22.00грн.

ББК 86.372
424994 : Основний фонд
86.39
Б45
Бем, И.-В.
Очистка и переплавка [Текст]/ И.-.Бем. - К. : Доброе Семя : ФОП Калайда О.А., 2012. - 168 с. - ISBN 966-8755-20-0 : 20.00грн.

ББК 86.39
425079 : Основний фонд
86.42
С24
Свитко, Е.В.
Четыре стихии как образ человека [Текст] : Практическое применение стихий/ Е.В.Свитко. - К. : Ника-Центр, 2010. - 160 с. - ISBN 966-521-274-4 : 32.00грн.

ББК 86.42
424852 : Основний фонд
86.42
С24
Свитко, Е.В.
Свет Атлантиды исцеляющий [Текст] : Древние методики целительства. Рейки и AROLO/ Е.В.Свитко. - К. : Ника-Центр, 2011. - 112 с. - ISBN 966-521-212-6 : 25.00грн.

ББК 86.42
424851 : Основний фонд
86.42
С24
Свитко, Е.В.
Рейки Каруна [Текст] : Знаки, медитации, практики/ Е.В.Свитко. - К. : Ника-Центр, 2011. - 120 с. - ISBN 966-521-434-2 : 22.00грн.

ББК 86.42
424850 : Основний фонд
86.42
С24
Свитко, Е.В.
Архангельская седмица. Книга ангельских знаков [Текст] : Методика работы с духовными помощниками/ Е.В.Свитко. - К. : Ника-Центр, 2011. - 152 с. - ISBN 966-521-001-6 : 27.00грн.

ББК 86.42
424849 : Основний фонд
86.42
С24
Свитко, Е.В.
Ангелология [Текст]/ Е.В.Свитко. - К. : Ника-Центр, 2011. - 184 с. - ISBN 966-521-511-0 : 33.00грн.

ББК 86.42
424848 : Основний фонд
86.42
К28
Касьянов, В. (ANTARIO AR MATE)
Эфирное тело и законы взаимодействия стихий [Текст] : Аура и сушумна. Природные стихии. Чакральная система/ В.Касьянов, Ю.Твердохлебова. - 4-е изд., стер. - К. : Ника-Центр, 2011. - 256 с. - ISBN 966-521-095-5 : 55.00грн.

ББК 86.42
424837 : Основний фонд
86.42
Д80
Дугельная, Т.Н.
И Создал Женщину... [Текст] : Практическое руководство по возрождению божественной женственности/ Т.Н.Дугельная. - 2-е изд. - К. : Ника-Центр, 2011. - 344 с. - ISBN 966-521-563-9 : 80.00грн.

ББК 86.42
424833 : Основний фонд
86.42
Ч-69
Читтапад
Духовное развитие в паре [Текст]/ Читтапад. - Изд. 3-е, доп. - М. : Старклайт, 2012. - 184 с. - ISBN 5-9633-0064-0 : 18.00грн.

ББК 86.42
424859 : Основний фонд
87.3(4Фра)
О-59
Онфре, М.
Трактат атеології [Текст] : Фізика метафізики/ М.Онфре. - К. : Ніка-Центр, 2010. - 216 с. - ISBN 966-521-540-0 : 52.00грн.

ББК 87.3(4Фра)
424845 : ВКЗ
87.3(5 Інд)
С24
Свами, Шивананда
Домашняя йога [Текст] : Облегченный курс физической культуры для современных мужчин и женщин/ Ш.Свами. - К. : Ника-Центр, 2012. - 160 с. - ISBN 966-521-068-9 : 35.00грн.

ББК 87.3(5 Інд)
424860 : Основний фонд
87.4я73
Х17
Халабузар, О.А.
Культура логічного мислення лінгвіста [Текст] : навч.-метод. посіб./ О.А.Халабузар. - Бердянськ : Вид. Ткачук О.В., 2012. - 256 с. - ISBN 966-2261-35-6 : 20.00грн.

ББК 87.4я73
424892 : ВКЗ
87.75я43
К68
Корпоративна культура організацій ХХІ століття - 2012: стан і перспективи розвитку [Текст] : зб. наук. праць/ [редкол.: Г.П. Шевченко та ін.]. - Краматорськ : ДДМА, 2012. - 216 с. - ISBN 966-379-555-3 : 20.00грн.

ББК 87.75я43
424803 : ВКЗ
88.37
Д80
Дугельная, Т.Н.
Запрети себе обиды! Начни прощение с себя [Текст] : практики эффективного прощения/ Т.Н.Дугельная. - К. : Ника-Центр, 2012. - 232 с. - ISBN 966-521-597-4 : 55.00грн.

ББК 88.37
424832 : Основний фонд
88.37
Ф94
Фултон, Д.
MENSA. Тесты на гениальность [Текст]/ Д.Фултон. - Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. - 300 с. - ISBN 966-343-058-3 : 22.00грн.

ББК 88.37
424932 : Основний фонд
88.37
Ф79
Форвард, С.
Люблю и ненавижу [Текст]/ С.Форвард, Д.Торрес. - Мн. : ИнтерДайджест ; Смоленск : Эхо, 1997. - 320 с. - (Б-чка настольных книг). - ISBN 985-10-0057-4 : 16.00грн.

ББК 88.37
424931 : Основний фонд
88.37в7
Ф24
Фармагей, А.И.
Графология как наука и не только [Текст]/ А.И.Фармагей. - Изд. 2-е, доп. - К. : Ника-Центр, 2010. - 120 с. - ISBN 966-521-517-2 : 15.00грн.

ББК 88.37в7
424857 : Основний фонд
88.4я73
К68
Корольчук, М.С.
Теорія і практика професійного психологічного відбору [Текст] : навч. посіб./ М.С.Корольчук, В.М.Крайнюк. - К. : Ніка-Центр, 2010. - 536 с. - ISBN 966-521-382-6 : 48.00грн.

ББК 88.4я73
424840 : ВКЗ
88.4я73
К68
Корольчук, М.С.
Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах [Текст] : навч. посіб./ М.С.Корольчук, В.М.Крайнюк. - К. : Ніка-Центр, 2006. - 580 с. - ISBN 966-521-360-1 : 50.00грн.

ББК 88.4я73
424839 : Основний фонд
88.5
Т19
Тараненко, В.И.
Непродуктивная психология, или Бомба для директора. Визитка: досье на партнера [Текст]/ В.И.Тараненко. - К. : Ника-Центр, 2008. - 280 с. - ISBN 966-521-280-5 : 23.00грн.

ББК 88.5
424854 : Основний фонд
88.5
Т21
Тарп, Т.
Привычка к творчеству [Текст] : практ. руков./ Т.Тарп ; в соавт. с М. Рейтером. - К. : Companion Group, 2012. - 288 с. - ISBN 966-1629-18-8 : 30.00грн.

ББК 88.5
425065 : Основний фонд
88.5
В67
Воливач, И.
Все о деньгах, или Магия привлечения богатства [Текст]/ И.Воливач. - К. : Ника-Центр, 2011. - 180 с. - ISBN 966-521-593-6 : 45.00грн.

ББК 88.5
424830 : Основний фонд
88.5
К24
Карнеги, Д.
Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей [Текст]/ Д.Карнеги ; [пер. с англ. Ф.И. Красавина]. - К. : Наукова думка, 1990. - 224 с. - ISBN 5-12-00-1198-5 : 12.00грн.

ББК 88.5
424929 : Основний фонд
88.5
К60
Колісник, О.П.
Духовний саморозвиток української нації [Текст]/ О.П.Колісник. - Ужгород : TIMPANI, 2012. - 296 с. - ISBN 966-8904-78-3 : 30.00грн.

ББК 88.5 + 63.3(4Укр)-01
424890 : Основний фонд
88.8
Ч-69
Читтапад
Духовное воспитание детей [Текст]/ Читтапад. - М. : Старклайт, 2009. - 136 с. - ISBN 5-9633-0049-7 : 12.00грн.

ББК 88.8
424858 : Основний фонд
88я73
П44
Подшивайлова, Л.І.
Вступ до спеціальності: психологія [Текст] : [навч. посіб.]/ Л.І.Подшивайлова. - Кам‘янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2011. - 320 с. - ISBN 617-608-023-7 : 26.00грн.

ББК 88я73
424810 : Основний фонд
91.9:63.3(4Укр)
І-90
Історія України [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2010 р./ [упоряд. Т. Приліпко та ін. ; ред. А. Скорохватова]. - К. : ИД "Виниченко", 2012. - 616 с. - ISBN 966-2622-08-9 : 30.00грн.

ББК 91.9:63.3(4Укр)
424836 : ВКЗ
91.9:74
В23
Вашуленко Микола Самійлович - мовознавець, учений, методист [Текст] : біобібліогр. покажч./ [упоряд. Л.М. Айвазова та ін.]. - К. : ДНПБ України ім. В. Сухомлинського, 2011. - 138 с. - (Академіки НАПН України; вип.19). - 14.00грн.

ББК 91.9:74
424789 : Основний фонд
91.9:74
М76
Молчанова Алевтина Олександрівна [Текст] : біобібліогр. покаж./ [упоряд. Л.О. Пономаренко]. - К. : Арт Економі, 2011. - 88 с. - (Ювіляри НАПН України; вип.29). - ISBN 966-2576-28-3 : 12.00грн.

ББК 91.9:74
424808 : ВКЗ
91.9:74
Л83
Луговий Володимир Іларіонович - віце-президент НАПН України, директор інституту вищої освіти НАПН України [Текст] : матер. до біобібліографії/ [упоряд. С.П. Пєєва та ін.]. - К. : Т-во "Знання" України, 2010. - 63 с. - (Академіки НАПН України; вип. 17). - ISBN 966-618-263-3 : 6.00грн.

ББК 91.9:74
424807 : ВКЗ
91.9:74
К43
Киричук Олександр Васильович - академік НАПН України, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України [Текст] : біобібліогр. покаж./ [упоряд. С.П. Пєєва та ін.]. - К. : ДНПБ України ім. В. Сухомлинського, 2011. - 83 с. - (Академіки НАПН України; вип. 18). - 8.00грн.

ББК 91.9:74
424801 : ВКЗ
91.9:74.56
Р64
Розвиток професійної орієнтації в Україні [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч./ [упоряд. Л.О. Пономаренко та ін.]. - К.; Черкаси : ДНПБ України ім. В. Сухомлинського, 2009. - 196 с. - 12.00грн.

ББК 91.9:74.56
424812 : ВКЗ

Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua