Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Краще з новинок за листопад 2011 року

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ЛИСТОПАД 2011 РОКУ

20.1(4Укр)
Р21
Рамкова конвенція ООН про зміну клімату. Кіотський протокол [Текст]/ [упоряд.: Т.В. Тимочко та ін.]. - К. : Всеукраїнська екологічна ліга, 2008. - 52с. - (Стан навколишнього середовища; №2). - 8.00грн.

ББК  20.1(4Укр)
421938 : Основний фонд
20.1(4Укр)
Д58
Довкілля для України [Текст] : Міжнар. екол. форум; 19-21 квітня : офіційний каталог. - К. : Міжнародний виставковий центр, 2011. - 328с. - 20.00грн.

ББК  20.1(4Укр)
422004 : Основний фонд
20.1(4Укр)я43
С40
Система управління екологічними ризиками: наука і практика [Текст] : матер. Всеукр. наук.-практ. конф./ [упоряд. Т.В. Тимочко, О.Б. Гуленко]. - К. : Всеукраїнська екологічна ліга : Центр екологічної освіти та інформації, 2007. - 168с. - ISBN 966-8670-48-0 : 10.00грн.

ББК  20.1(4Укр)я43
421747 : Основний фонд
421950 : ФЧ
20.1(4Укр)я43
П77
Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України. У 2 т. [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 квітня 2011 р. Т.1/ [відп. ред. Т.В. Тимочко]. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2011. - 441с. - ISBN 966-8670-72-5 : 30.00грн.

ББК  20.1(4Укр)я43
421731 : Основний фонд
20.1(4Укр)я43
П77
Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України. Перспективи впровадження моделі "зеленої економіки" в Україні. У 2 т. [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 квітня 2011 р.; матер. VII Міжнар. бізнес-форуму, 21 квітня 2011 р. Т.2/ [відп. ред. Т.В. Тимочко]. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2011. - 484с. - ISBN 966-8670-74-9 : 32.00грн.

ББК  20.1(4Укр)я43
421732 : Основний фонд
20.1(4Укр)я43
С40
Система управління екологічними ризиками: наука і практика [Текст] : матер. Всеукр. наук.-практ. конф./ [упоряд. Т.В. Тимочко, О.Б. Гуленко]. - К. : Всеукраїнська екологічна ліга : Центр екологічної освіти та інформації, 2007. - 168с. - ISBN 966-8670-48-0 : 10.00грн.

ББК  20.1(4Укр)я43
421747 : Основний фонд
421950 : ФЧ
20.1(4Укр)я43
Н35
Національна екологічна політика в контексті європейської інтеграції України [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; 27 жовтня 2010 р./ [відп. ред. Т.В. Тимочко]. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2010. - 304с. - ISBN 966-8670-69-5 : 20.00грн.

ББК  20.1(4Укр)я43
421745 : Основний фонд
20.1(4Укр)я43
З-41
Збалансований розвиток України - шлях до здоров‘я і добробуту нації [Текст] : матер. Укр. екол. конгресу; 21 вересня 2007 р./ [редкол.: К.М. Ситник та ін.]. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2007. - 580с. - ISBN 966-8670-46-6 : 40.00грн.

 
ББК  20.1(4Укр)я43
421744 : Основний фонд
20.1(4Укр)я43
Ш70
Шляхи розв‘язання екологічних проблем Карпатського регіону в контексті спільної діяльності державних установ та громадських організацій [Текст] : матер. наук.-практ. конф.; Закарпаття, 29 вересня - 1 жовтня 2000 р. - Б.м. : Всеукраїнська екологічна Ліга, 2000. - 89с. - 4.00грн.

ББК  20.1(4Укр)я43
421679 : Основний фонд
20.1(4Укр)я43
П76
Пріоритети збалансованого (сталого) розвитку України [Текст] : матер. Укр. екологічного конгресу, 27-28 жовтня 2008 р. Ч.1/ [редкол.: К.М. Ситник та ін.]. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2008. - 458с. - ISBN 966-8670-55-8 : 20.00грн.

ББК  20.1(4Укр)я43 + 65.9(4Укр)28я43
421733 : Основний фонд
20.1(4Укр)я43
П76
Пріоритети збалансованого (сталого) розвитку України [Текст] : матер. Укр. екологічного конгресу, 27-28 жовтня 2008 р. Ч.2/ [редкол.: К.М. Ситник та ін.]. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2008. - 523с. - ISBN 966-8670-55-8 : 24.00грн.

ББК  20.1(4Укр)я43 + 65.9(4Укр)28я43
421734 : Основний фонд
20.1(4Укр)я43
З-41
Збалансований (сталий) розвиток України - пріоритет національної політики [Текст] : матер. Всеукр. екол. конф., 26 жовтня 2010 р./ [відп. ред. Т.В. Тимочко]. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2010. - 482с. - ISBN 966-8670-70-1 : 22.00грн.

ББК  20.1(4Укр)я43 + 65.9(4Укр)28я43
421719 : Основний фонд
20.1(4Укр)я43
Е45
Екологічні проблеми гірничо-металургійного комплексу України за умов формування принципів збалансованого розвитку [Текст] : матер. наук.-практ. конф./ [редкол.: В.П. Бобилєв та ін.]. - Д. : Всеукраїнська екологічна ліга  ;  К. :  Центр екологічної освіти та інформації, 2008. - 240с. - ISBN 966-8670-62-6 : 18.00грн.

ББК  20.1(4Укр)я43 + 65.9(4Укр)305.2я43
421743 : Основний фонд
20.18(4Укр)
Д55
До чистих джерел: Вода - еліксир життя [Текст] : щоріч. Всеукр. конкурс : ілюстр. каталог конкурсних робіт/ [упоряд.: Л.В. Лисенко та ін.]. - К. : УВМС "Екологія людини", 2005. - 186с. - 16.00грн.

ББК  20.18(4Укр)
421932 : Основний фонд
20.18(4Укр)я43
Е45
Екологічна безпека: моніторинг, оцінка ризику, перспективні природоохоронні технології [Текст] : наук.-практ. конф./ [упоряд. М.С. Мальований]. - Львів : Всеукраїнська екологічна ліга  ;  К. :  Центр екологічної освіти та інформації, 2007. - 103с. - ISBN 966-8673-53-4 : 6.00грн.

ББК  20.18(4Укр)я43
421741 : Основний фонд
20.1я2
М69
Михальчук, М.А.
Українсько-англійський тлумачний екологічний словник [Текст] : навч. посіб./ М.А.Михальчук, В.І.Косолапов, З.М.Буднік. - Рівне : НУВГП, 2011. - 150с. - (Кафедра екології). - 20.00грн.

ББК  20.1я2 + 81.2Англ-4
421667 : Основний фонд
20.1я43
Е45
Екологічні партнерства порубіжних країн: участь громадськості [Текст] : Матеріали 5-ї Всеукраїнської конференції екологічної громадськості, м. Чернівці, 24-26 вересня 2004 р. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2004. - 273с. - ISBN 966-8670-05-1 : 12.00грн.

ББК  20.1я43
400324 : ВКЗ
408481 : ФЧ
421742 : ВКЗ
20.1я721
Ц18
Царик, Л.П.
Екологія. 10 кл. [Текст] : профільний рівень : підручник/ Л.П.Царик, П.Л.Царик, І.М.Вітенко. - К. : Генеза, 2010. - 240с. - ISBN 966-11-0028-1 : 20.00грн.

ББК  20.1я721
420688 : ВЧЗ
421879 : ВКЗ
22.11я73
Д79
Дубовик, В.П.
Вища математика [Текст] : навч. посіб./ В.П.Дубовик, І.І.Юрик. - К. : Ігнатекс-Україна, 2011. - 648с. - (Вища освіта). - ISBN 966-97049-3-1 : 38.00грн.

ББК  22.11я73
421568 : ВКЗ
22.11я73
Т65
Трасковецька, Л.М.
Прикладна математика [Текст] : навч. посіб./ Л.М.Трасковецька, Г.Я.Стопень. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 158с. - ISBN 966-330-111-2 : 19.00грн.

ББК  22.11я73
422007 : Основний фонд
22.141я721
І-89
Істер, О.С.
Комбінаторика, біном Ньютона і теорія ймовірностей у школі [Текст] : [навч. посіб.]/ О.С.Істер. - 4-е вид. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 196с. - ISBN 966-10-1898-2 : 23.00грн.

ББК  22.141я721
421664 : Основний фонд
22.14я721
А45
Алгебра і початки аналізу. 10 кл. [Текст] : підручник : профільний рівень/ В.Р. Кравчук, Я.Ф. Гап‘юк, М.В. Підручна, О.Й. Чиж. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 384с. - ISBN 966-07-1999-6 : 22.00грн.

ББК  22.14я721
421736 : Основний фонд
22.14я721
А76
Апостолова, Г.В.
Перші зустрічі з параметром [Текст] : [посібник]/ Г.В.Апостолова, В.В.Ясінський. - К. : Генеза, 2011. - 328с. - (Готуємось до ЗНО). - ISBN 966-11-0112-7 : 18.00грн.

ББК  22.14я721
421875 : Основний фонд
22.14я721
П27
Перельман, Я.І.
Захоплююча алгебра [Текст]/ Я.І.Перельман. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 336с. - (Класики популяризації науки; Країна Перельманія). - ISBN 966-10-2341-2 : 50.00грн.

ББК  22.14я721
421672 : Основний фонд
22.14я721
І-89
Істер, О.С.
Збірник нескладних, але корисних вправ з алгебри та початків аналізу для 10-11 класів [Текст] : [посібник]/ О.С.Істер. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 88с. - ISBN 966-10-2389-4 : 13.00грн.

ББК  22.14я721
421661 : Основний фонд
22.151я721
І-89
Істер, О.С.
Збірник нескладних, але корисних вправ з геометрії для 10-11 класів [Текст] : [посібник]/ О.С.Істер. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 72с. - ISBN 966-10-2390-0 : 13.00грн.

ББК  22.151я721
421663 : Основний фонд
22.151я721
Г36
Геометрія. 10 кл. [Текст] : підручник : академічний рівень/ О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський, О.Л. Павлов, А.К. Сліпенко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 448с. - ISBN 966-10-0830-3 : 53.00грн.

ББК  22.151я721
421657 : Основний фонд
22.17я73
Т33
Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст] : навч. посіб./ [Л.М. Малярець, І.Л. Лебедєва, Е.Ю. Железнякова, З.Г. Попова]. - Х. : ХНЕУ, 2010. - 404с. - ISBN 966-676-426-6 : 28.00грн.

ББК  22.17я73
421951 : Основний фонд
22.1я721
С20
Сарана, О.А.
Математичні олімпіади: просте і складне поруч [Текст] : навч. посіб./ О.А.Сарана. - 2-е вид., допов. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 400с. - ISBN 966-10-1616-2 : 34.00грн.

ББК  22.1я721
421677 : Основний фонд
22.1я721
П27
Перельман, Я.І.
Жива математика [Текст]/ Я.І.Перельман. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 240с. - (Класики популяризації науки; Країна Перельманія). - ISBN 966-10-2320-7 : 45.00грн.

ББК  22.1я721
421671 : Основний фонд
22.1я721
М34
Математика. 11 кл. [Текст] : рівень стандарту : підручник/ О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський, О.Л. Павлов, А.К. Сліпенко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 480с. - ISBN 966-10-1902-6 : 26.00грн.

ББК  22.1я721
420653 : ВЧЗ
421666 : ФЧ
22.1я721
І-89
Істер, О.С.
Збірник нескладних, але корисних вправ з алгебри та геометрії для 11 класу [Текст] : [посібник]/ О.С.Істер. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 80с. - ISBN 966-10-2388-7 : 13.00грн.

ББК  22.1я721
421662 : Основний фонд
22.36я73
Б26
Барьяхтар, В.Г.
Молекулярная физика [Текст] : курс лекций/ В.Г.Барьяхтар, И.В.Барьяхтар. - К. : Наукова думка, 2011. - 330с. - ISBN 966-00-1074-1 : 159.00грн.

ББК  22.36я73
419406 : ФЧ
419407 : ВКЗ
419408 : ВКЗ
419409 : ФА
421737 : ВКЗ
22.3я721
П27
Перелыгин, И.А.
Сто задач по физике с решениями [Текст]. Вып. 1/ И.А.Перелыгин. - Х. : СПД ФЛ Бровин А.В., 2011. - 138с. - ISBN 966-2445-25-1 : 14.00грн.

ББК  22.3я721
421570 : Основний фонд
22.654.1
З-14
Загальне землезнавство [Текст] : [навч. посіб.]/ Б.А. Шелудченко, І.А. Шелудченко, О.В. Павлів та ін. - Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2011. - 164с. - ISBN 617-539-052-8 : 16.00грн.

ББК  22.654.1
421571 : Основний фонд
24.1я73
А47
Алексєєв, С.О.
Хімія комплексних сполук [Текст] : навч. посіб./ С.О.Алексєєв. - К. : Київський ун-т, 2010. - 159с. - ISBN 966-439-346-8 : 20.00грн.

ББК  24.1я73
421948 : Основний фонд
24.2я73
Р46
Речицький, О.Н.
Індивідуальні завдання з органічної хімії для самостійної роботи студентів [Текст] : [навч. посіб.]/ О.Н.Речицький, С.Ф.Решнова. - Херсон : ХДУ, 2011. - 120с. - 16.00грн.

ББК  24.2я73
422006 : Основний фонд
24.4я73
Б93
Бутченко, Л.І.
Збірник задач з аналітичної хімії. Якісний аналіз [Текст] : навч. посіб./ Л.І.Бутченко, О.М.Терещенко, Р.І.Черьопкіна. - К. : ЕКМО, 2011. - 181с. - ISBN 966-2153-48-4 : 20.00грн.

ББК  24.4я73
422002 : Основний фонд
24я721
З-41
Збірник тестових завдань з хімії [Текст] : посібник/ за заг. ред. Ю.Я. Бобала, З.Г. Піха. - Львів : Львівська політехніка, 2011. - 212с. - ISBN 617-607-107-5 : 26.00грн.

ББК  24я721
421660 : Основний фонд
26.326
П44
Подтопление в населенных пунктах Харьковской области [Текст] : [монография]/ Г.Г. Стрижельчик, Ю.П. Соколов, И.А. Гольдфельд и др. - Х. : УкрНИИНИЗ, 2003. - 160с. - 16.00грн.

ББК  26.326
421674 : Основний фонд
26.89(4Укр)
Д30
Дем‘янчук, П.М.
Західно-Подільське горбогір‘я як географічний екотон [Текст] : монографія/ П.М.Дем‘янчук, Й.М.Свинко. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 208с. - ISBN 966-07-2010-7 : 16.00грн.

ББК  26.89(4Укр)
421740 : Основний фонд
26.89(4Укр)
Ф32
Федака, С.Д.
Сучасна Україна: портрет з натури [Текст]/ С.Д.Федака. - Ужгород : Ліра, 2011. - 296с. - ISBN 617-596-047-9 : 30.00грн.

ББК  26.89(4Укр) + 65.049(4Укр)
421561 : Основний фонд
26.891(4Укр-2К)я721
М58
Мій Київ. 5 кл. [Текст] : навч. посіб./ Ю.С. Комаров, П.Г. Комарова, І.В. Алєксєєнко, С.І. Атаманенко. - 3-є вид., зі змінами. - К. : Сім кольорів, 2011. - 144с. - ISBN 966-2054-21-7 : 18.00грн.

ББК  26.891(4Укр-2К)я721
421668 : Основний фонд
421669 : Основний фонд
421670 : Основний фонд
26.891(4Укр-2К)я721
М58
Мій Київ. 5 кл. [Текст] : навч. посіб./ Ю.С. Комаров, П.Г. Комарова, І.В. Алєксєєнко, С.І. Атаманенко. - 3-є вид., зі змінами. - К. : Сім кольорів, 2011. - 144с. - ISBN 966-2054-21-7 : 18.00грн.

ББК  26.891(4Укр-2К)я721
421668 : Основний фонд
421669 : Основний фонд
421670 : Основний фонд
26.891(4Укр-2К)я721
М58
Мій Київ. 5 кл. [Текст] : навч. посіб./ Ю.С. Комаров, П.Г. Комарова, І.В. Алєксєєнко, С.І. Атаманенко. - 3-є вид., зі змінами. - К. : Сім кольорів, 2011. - 144с. - ISBN 966-2054-21-7 : 18.00грн.

ББК  26.891(4Укр-2К)я721
421668 : Основний фонд
421669 : Основний фонд
421670 : Основний фонд
26.891(4Укр-4Хме)
К18
Кам‘янчани - заслужені працівники України [Текст]/ [авт.кол.: В.Т. Грубляк, Н.М. Мартинюк, Н.К Підскоцька та ін.]. - Кам‘янець-Подільський : Абетка, 2011. - 251с. - (Праця, що у творчість перейшла). - ISBN 966-682-331-4 : 36.00грн.

ББК  26.891(4Укр-4Хме)
421537 : ВКЗ
26.891(4Укр-4Хме)я43
К78
Краєзнавець Хмельниччини [Текст] : наук.-краєзн. зб. Вип.2/ [голов. ред. Л.В. Баженов]. - Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2011. - 216с. - 16.00грн.

ББК  26.891(4Укр-4Хме)я43
421539 : Основний фонд
26.8я721
К55
Кобернік, С.Г.
Географія в опорних схемах, таблицях та картосхемах [Текст] : Шкільний курс географії/ С.Г.Кобернік, Р.Р.Коваленко. - Кам‘янець-Подільський : Абетка, 2011. - 312с. - ISBN 966-682-329-1 : 32.00грн.

ББК  26.8я721 + 65.04я721
421569 : Основний фонд
28.072я73
М25
Мардашко, О.О.
Біологічна та біоорганічна хімія [Текст] : навч. посіб./ О.О.Мардашко, Л.М.Миронович, Г.Ф.Степанов. - Одеса : Одеський медуніверситет, 2011. - 236с. - (Б-ка студента -медика). - ISBN 966-443-024-8 : 26.00грн.

ББК  28.072я73
421549 : Основний фонд
28.072я73
Б63
Біологічна хімія [Текст] : практикум : навч. посіб./ [Л.Ф. Павлоцька, Н.В. Дуденко, Є.Я. Левітін та ін.]. - Суми : Університетська книга, 2011. - 63с. - ISBN 966-680-551-8 : 45.00грн.

ББК  28.072я73
421656 : Основний фонд
28.073я73
Ф50
Фізіологія харчування [Текст] : практикум : навч. посіб./ [Л.Ф. Павлоцька, Н.В. Дуденко, Є.Я. Левітін та ін.]. - Суми : Університетська книга, 2011. - 152с. - ISBN 966-680-550-1 : 18.00грн.

ББК  28.073я73
421676 : Основний фонд
28.081я2
З-41
Збереження біорізноманіття в Приморсько-степовому екокоридорі [Текст] : Каталог видів флори і фауни, що знаходяться під особливою охороною в Україні та є вразливими при здійсненні лісогосподарських заходів/ І.В. Беляков, О.М. Деркач, Г.В. Коломієць та ін. - К. : Веселий Дельфін, 2007. - 112с. - 16.00грн.

ББК  28.081я2
400322 : ВКЗ
421659 : Основний фонд
421949 : ФЧ
28.081я2
З-41
Збереження біорізноманіття в Приморсько-степовому екокоридорі [Текст] : Каталог видів флори і фауни, що знаходяться під особливою охороною в Україні та є вразливими при здійсненні лісогосподарських заходів/ І.В. Беляков, О.М. Деркач, Г.В. Коломієць та ін. - К. : Веселий Дельфін, 2007. - 112с. - 16.00грн.

ББК  28.081я2
400322 : ВКЗ
421659 : Основний фонд
421949 : ФЧ
28.081я721
М71
Міщенко, Н.Ф.
Природа одвічно мудра [Текст] : посібник для учнів ЗНЗ/ Н.Ф.Міщенко. - К. : Грамота, 2001. - 87с. - (Екологія і здоров‘я). - ISBN 966-95893-1-2 : 6.00грн.

ББК  28.081я721
422005 : Основний фонд
28.081я73
Я55
Ямборак, Р.С.
Інженерна екологія [Текст] : навч. посіб. Ч.9. Хімічна екологія/ Р.С.Ямборак, Б.А.Шелудченко, І.А.Шелудченко. - Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2011. - 164с. - ISBN 617-539-053-5 : 16.00грн.

ББК  28.081я73
421572 : Основний фонд
28.088
Б82
Борейко, В.Е.
Видовой террор [Текст]/ В.Е.Борейко. - К. : Логос, 2010. - 144с. - (Охрана дикой природы; Вып. 67). - ISBN 966-171-343-6 : 16.00грн.

ББК  28.088
422001 : Основний фонд
28.0я721
К48
Клеєзаттель, В.

Біологія [Текст] : кишеньковий репетитор/ В.Клеєзаттель. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 256с. - (Кишеньковий репетитор). - ISBN 966-10-0434-3 : 19.00грн.

ББК  28.0я721
421665 : Основний фонд
28.588(4Укр)я2
Ч-45
Червона книга Дніпропетровської області (Рослинний світ) [Текст]/ [авт.-уклад. Б.О. Барановський, В.В. Тарасов; під ред. А.П. Травлєєв]. - Д. : Баланс-Клуб, 2010. - 500с. - ISBN 964-494-020-4 : 160.00грн.

ББК  28.588(4Укр)я2
421678 : Основний фонд
28.706я73
С17
Самусєв, Р.П.
Атлас анатомії людини [Текст] : навч. посіб./ Р.П.Самусєв, В.Я.Липченко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 752с. - ISBN 966-10-0510-4 : 150.00грн.

ББК  28.706я73
421675 : Основний фонд
28.706я73
А64
Анатомія людини для стоматологів [Текст] : навч.-метод. посіб. до практ. занять/ за ред. Я.І. Федонюка. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 576с. - ISBN 966-10-1557-8 : 110.00грн.

ББК  28.706я73
421655 : Основний фонд
30.121я73
Ш66
Шкельов, Л.Т.
Опір матеріалів [Текст] : підручник/ Л.Т.Шкельов, А.М.Станкевич, Д.В.Пошивач. - К. : Віпол, 2011. - 456с. - ISBN 966-646-104-2 : 36.00грн.

ББК  30.121я73
421749 : Основний фонд
31.47г(4Укр)
В73
Вони пройшли перевірку Чорнобилем [Текст] : Працівники органів внутрішніх справ Київської області - учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1986-1990 рр./ [редкол.: К. В. Сапко та ін.]. - К. : Етнос, 2011. - 256с. - ISBN 966-522-196-5 : 24.00грн.

ББК  31.47г(4Укр)
421981 : Основний фонд
31.77я73
Л68
Лобода, В.Б.
Фізичні основи вакуумної техніки [Текст] : навч. посіб. Ч.І/ В.Б.Лобода. - Суми : Університетська книга, 2011. - 253с. - ISBN 966-680-566-2 : 30.00грн.

ББК  31.77я73
421681 : Основний фонд
32.81я721
І-74
Інформатика. 10 кл. [Текст] : академічний рівень, профільний рівень : підручник/ Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. - К. : Генеза, 2010. - 304с. - ISBN 966-11-0020-5 : 20.00грн.

ББК  32.81я721
420693 : ВЧЗ
421886 : ВКЗ
32.81я721
И74
Информатика. 10 кл. [Текст] : учебник : академический уровень, профильный уровень/ И.Я. Ривкинд,Т.И. Лысенко, Л.А. Черникова, В.В. Шакотько. - К. : Генеза, 2010. - 304с. - ISBN 966-11-0021-2 : 20.00грн.

ББК  32.81я721
421885 : Основний фонд
32.973.26-018.2
Б20
Балик, Н.Р.
Комп‘ютерна графіка в школі: Графічний редактор Paint.NET. Графічний редактор GIMP [Текст] : навч. посіб./ Н.Р.Балик, О.О.Лялик. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 128с. - ISBN 966-07-1900-2 : 20.00грн.

ББК  32.973.26-018.2
421713 : Основний фонд
32.973.26-018.2я73
К30
Качко, Е.Г.
Параллельное программирование [Текст] : учеб. пособ./ Е.Г.Качко. - Х. : Форт, 2011. - 528с. - ISBN 966-8599-91-0 : 50.00грн.

ББК  32.973.26-018.2я73
421887 : Основний фонд
32.973.26-018.2я73
І-72
Інструментальні засоби сучасного офісу державного службовця [Текст] : підручник/ І.В. Клименко, К.О. Линьов, Є.М. Нужний, О.О. Акімов. - К. : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2010. - 184с. - ISBN 966-7548-73-5 : 18.00грн.

ББК  32.973.26-018.2я73
421933 : Основний фонд
32.973.26-018.2я73
А94
Афіцький, С.І.
Інформатика. Visual Basic 2008 [Текст] : практичні роботи : навч. посіб./ С.І.Афіцький. - Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2011. - 116с. - ISBN 617-539-065-8 : 12.00грн.

ББК  32.973.26-018.2я73
421573 : Основний фонд
32.973.26я73
М14
Майхрич, Я.І.
Ваш учитель роботи на комп‘ютері [Текст] : [навч. посіб.]/ Я.І.Майхрич. - 4-е вид., переробл. та допов. - Львів : СПД Майхрич Я.І., 2011. - 446с. - ISBN 966-96955-5-0 : 38.00грн.

ББК  32.973.26я73
421577 : Основний фонд
32.973.26я73
В65
Войтович, І.С.
Архітектура інформаційних систем [Текст] : навч. посіб./ І.С.Войтович, М.П.Малежик, В.П.Сергієнко. - 2-е вид. - Рівне : О. Зень, 2011. - 322с. - ISBN 617-601-018-0 : 28.00грн.

ББК  32.973.26я73
422009 : Основний фонд
33я2
У45
Українсько-російський словник з гірничої справи. У 2 т. [Текст] : 100 000 термінів і терміносполучень. Т.1. А - Н/ упоряд. І.Г. Манець. - Донецьк : Донбас, 2011. - 420с. - ISBN 966-1615-44-0 : 22.00грн.

ББК  33я2
421889 : Основний фонд
34.445я73
Є60
Ємельяненко, М.Г.
Розрахунки механічних передач приводів робочих машин [Текст] : навч. посіб./ М.Г.Ємельяненко. - Х. : ХДТУБА, 2011. - 172с. - ISBN 966-8599-90-3 : 16.00грн.

ББК  34.445я73
421883 : Основний фонд
35.41я73
Ж58
Жеплинський, Т.Б.
Основи теорії і практики гартування скла [Текст] : [навч. посіб.]/ Т.Б.Жеплинський, С.І.Дяківський. - Львів : Растр-7, 2011. - 112с. - ISBN 966-2004-55-7 : 16.00грн.

ББК  35.41я73
421575 : Основний фонд
36.86г(4Укр)
І-90
Історія солодкого життя [Текст] : Нариси з історії виробництва солодощів у Харкові : 75-річчю Харківської бісквітної фабрики присвячується/ [за ред. А.А. Коваленко]. - Х. : Іріс, 2010. - 240с. - ISBN 966-95223-5-8 : 70.00грн.

ББК  36.86г(4Укр)
421631 : Основний фонд
37.8
Н19
Назаркевич, М.А.
Методи підвищення ефективності поліграфічного захисту засобами Ateb-функцій [Текст] : [монографія]/ М.А.Назаркевич. - Львів : Львівська політехніка, 2011. - 188с. - ISBN 617-607-110-5 : 30.00грн.

ББК  37.8
421682 : Основний фонд
38.112
Р24
Распопов, А.С.
Автоматные и топологические методы в задачах динамики стержневых систем [Текст] : монография/ А.С.Распопов. - Д. : Акцент, 2011. - 386с. - ISBN 966-2607-10-9 : 30.00грн.

ББК  38.112
421683 : Основний фонд
38.112
К14
Казакевич, М.И.
Актуальные заметки по аэродинамике зданий и сооружений [Текст] : монография/ М.И.Казакевич. - Д. : Акцент, 2011. - 184с. - ISBN 966-2607-08-6 : 16.00грн.

ББК  38.112+30.124
421680 : Основний фонд
38.53
Ж86
Жуковский, И.Н.
Обследование железобетонных и каменных конструкций. Оценка их технического состояния [Текст]/ И.Н.Жуковский, А.И.Сергиенко, М.А.Сергиенко. - Х. : Форт, 2011. - 260с. - ISBN 966-8599-83-5 : 20.00грн.

ББК  38.53
421884 : Основний фонд
38.6-5н
Э41
Эксплуатация оборудования, безопасность работ и охрана труда в строительстве [Текст]/ В.Н. Иванов, Б.М. Коржик, М.Б. Смирнитская и др. - Х. : Форт, 2009. - 336с. - ISBN 966-8599-89-7 : 50.00грн.

ББК  38.6-5н
421890 : Основний фонд
38.711-02я73
Р90
Рутковська, І.З.
Архітектурні конструкції малоповерхових будівель [Текст] : навч. посіб./ І.З.Рутковська, Д.Г.Гладишев, Ю.І.Соха. - Львів : Растр-7, 2011. - 146с. - ISBN 966-2004-61-8 : 24.00грн.

ББК  38.711-02я73
421578 : Основний фонд
38.711я73
Ю83
Юрчишин, О.М.
Проектування дитячих дошкільних закладів [Текст] : навч. посіб./ О.М.Юрчишин, І.П.Гнесь, Л.І.Лучко. - Львів : Львівська політехніка, 2011. - 152с. - ISBN 617-607-087-0 : 28.00грн.

ББК  38.711я73
421654 : Основний фонд
39.18я73
Д65
Доля, В.К.
Пасажирські перевезення [Текст] : [підручник]/ В.К.Доля. - Х. : Форт, 2011. - 504с. - 42.00грн.

ББК  39.18я73
421882 : Основний фонд
39.2я43
В53
Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна [Текст] : наук. вид. Вип.39/ за заг. ред. О.М. Пшінька. - Д. : ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 2011. - 230с. - 24.00грн.

ББК  39.2я43
421881 : Основний фонд
39.2я43
В53
Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна [Текст] : наук. вид. Вип.35/ за заг. ред. О.М. Пшінька. - Д. : ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 2010. - 300с. - 26.00грн.

ББК  39.2я43
421880 : Основний фонд
39.808(4Укр)я7
П68
Правила дорожнього руху в малюнках [Текст] : навч. посіб./ О.А. Тимовський, Ю.О. Тимовська, Н.О. Тимовська, В.М. Саліхов. - К. : Школяр, 2012. - 120с. - ISBN 966-1650-02-1 : 18.00грн.

ББК  39.808(4Укр)я7
421888 : Основний фонд
39.808(4Укр)я7
Д36
Дерех, З.Д.
Тематические вопросы для проверки знаний [Текст] : правил дор. движения, законодательства, безопасности дор. движения, основ оказания первой мед. помощи/ З.Д.Дерех, Ю.Е.Заворицкий. - К. : Арий, 2011. - 216с. - (Б-ка автомобилиста). - ISBN 966-498-067-5 : 30.00грн.

ББК  39.808(4Укр)я7
417263 : ВЧЗ
419384 : ФА
421574 : ВМА
40.711я73
П79
Проектування механізованих технологічних процесів у рослинництві [Текст] : навч. посіб./ І.М. Бендера, П.І. Роздорожнюк, О.В. Ткач та ін. - Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2011. - 556с. - ISBN 617-539-058-0 : 48.00грн.

ББК  40.711я73
421580 : ВКЗ
421952 : ФЧ
40.711я73
П79
Проектування механізованих технологічних процесів у рослинництві [Текст] : навч. посіб./ І.М. Бендера, П.І. Роздорожнюк, О.В. Ткач та ін. - Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2011. - 556с. - ISBN 617-539-058-0 : 48.00грн.

ББК  40.711я73
421580 : ВКЗ
421952 : ФЧ
40.715я73
П79
Проектування механізованих технологічних процесів у тваринництві [Текст] : навч. посіб./ І.М. Бендера, В.П. Лаврук, С.В. Єрмаков та ін. - Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2011. - 564с. - ISBN 611-539-031-1 : 42.00грн.

ББК  40.715я73
418374 : ВКЗ
421954 : ФЧ
41.4г(4Укр)
А76
Апостол раціонального рільництва С.Ф. Третьяков [Текст]/ уклад.: В.А. Вергунов, В.М. Самородов, Н.М. Опара; наук. ред. В.А. Вергунов. - Полтава : ПДАА, 2011. - 200с. - (Постаті аграрної та біологічної науки Полтавщини: факти, документи, бібліографія; Кн.10). - ISBN 966-2088-56-4 : 16.00грн.

ББК  41.4г(4Укр)
421891 : Основний фонд
48.73я73
Д50
Диференційна паталогоанатомічна діагностика інфекційних хвороб тварин [Текст] : навч. посіб./ [уклад. Г.А. Зон та ін.]. - Суми : Мрія, 2011. - 206с. - ISBN 966-473-073-7 : 24.00грн.

ББК  48.73я73
422010 : Основний фонд
48.7я73
М29
Марунчин, А.А.
Загальне знеболювання диких тварин [Текст] : навч. посіб./ А.А.Марунчин, В.Й.Іздепський. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2010. - 224с. - ISBN 966-8670-59-6 : 30.00грн.

ББК  48.7я73
421728 : Основний фонд
51.230я73
Д44
Диетическое питание. В 2 т. [Текст] : [учебное пособ.-справочник]. Т.1. Физиологические основы диетического питания/ А.И. Черевко, Н.В. Дуденко, Л.Ф. Павлоцкая и др. - Сумы : Университетская книга, 2011. - 432с. - ISBN 966-680-580-8 : 100.00грн.

ББК  51.230я73
421876 : Основний фонд
52.8
П31
Петрух, Л.І.
Фармацевтична освіта і мова. Здобутки наукової фармацевтичної діяльності [Текст]/ Л.І.Петрух. - Львів : Львівська політехніка, 2011. - 152с. - ISBN 617-607-112-9 : 28.00грн.

ББК  52.8
421673 : Основний фонд
52.81г(4Укр)
Ч-37
Чекман Іван Сергійович: педагог, вчений, патріот [Текст] : 75-річчю Чекмана І.С. присвячується/ [за заг. ред. Т.В. Кави, О.О. Нагорної]. - К. : Поліграф плюс, 2011. - 192с. - ISBN 966-8977-25-1 : 24.00грн.

ББК  52.81г(4Укр)
421878 : Основний фонд
52.81я73
Д13
Давыдович, О.В.
Клиническая фармакология и фармакотерапия в кардиологии (классификации, препараты, схемы лечения) [Текст] : пособие/ О.В.Давыдович, Н.Я.Давыдович. - 4-е изд. - Тернополь : Підручники і посібники, 2011. - 320с. - ISBN 966-07-2001-5 : 38.00грн.

ББК  52.81я73
421739 : Основний фонд
52.81я73
Н83
Нормативне забезпечення фармацевтичних і біотехнологічних виробництв [Текст] : навч. посіб./ Б.П. Громовик, М.В. Стасевич, Д.Б. Баранович та ін. - Львів : Тріада плюс, 2010. - 304с. - ISBN 966-486-064-9 : 30.00грн.

ББК  52.81я73 + 35.66я73
421877 : Основний фонд
54.13я73
Г93
Губергріц, Н.Б.
Хронічні гепатити та цирози печінки. Сучасні класифікація, діагностика та лікування [Текст] : навч. посіб./ Н.Б.Губергріц. - 3-є вид., випр. та допов. - К. : Віпол, 2010. - 320с. - ISBN 966-646-098-4 : 20.00грн.

ББК  54.13я73
421738 : Основний фонд
54.1я73
Б73
Богдановська, Н.В.
Фізична реабілітація хворих різних нозологічних форм [Текст] : навч. посіб./ Н.В.Богдановська, І.В.Кальонова. - Запоріжжя : ЗНУ, 2011. - 314с. - ISBN 966-599-345-2 : 30.00грн.

ББК  54.1я73
421566 : Основний фонд
56.14
Г19
Ганзин, И.В.
Клиническая лингвистика. Комплексная диагностика речевого поведения при психических расстройствах [Текст] : [монография]/ И.В.Ганзин. - Симферополь : Феникс, 2011. - 400с. - ISBN 966-1551-83-0 : 28.00грн.

ББК  56.14
421567 : Основний фонд
57.16
П27
Перинатальные инфекции [Текст] : монография/ Н.И. Жиляев, Н.А. Васильева, Н.Н. Жиляев и др. - Тернополь : Підручники і посібники, 2011. - 320с. - ISBN 966-07-2050-3 : 22.00грн.

ББК  57.16
421746 : Основний фонд
57.33я73
Е45
Екопедіатрія [Текст] : навч. посіб./ М.П. Гребняк, С.А. Щудро, О.Б. Єрмаченко, С.В. Грищенко. - Д. : Пороги, 2011. - 299с. - ISBN 617-518-132-4 : 32.00грн.

ББК  57.33я73+28.081я73
421625 : Основний фонд
60.524
М18
Малес, Л.В.
Вивчаючи тексти культури: соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія соціології [Текст] : монографія/ Л.В.Малес. - К. : КІС, 2011. - 325с. - ISBN 978-966-79-5 : 30.00грн.

ББК  60.524
421727 : Основний фонд
60.524.258.3
Н56
Нестеренко, Т.И.
Возвращение к людям [Текст]/ Т.И.Нестеренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Д. : АРТ-Пресс, 2011. - 392с. - ISBN 966-348-251-4 : 30.00грн.

ББК  60.524.258.3
421552 : Основний фонд
60.5я73
Г12
Гавриленко, І.М.
Сучасна зарубіжна соціологія [Текст] : навч. посіб./ І.М.Гавриленко. - К. : АПіСВ ФПСУ, 2011. - 498с. - ISBN 966-614-061-9 : 42.00грн.

ББК  60.5я73
421716 : Основний фонд
63.3(0)
П27
Перетятко, Ю.Г.
Ода Оріям [Текст] : наук.-попул.-містичні роздуми на тему історії та України/ Ю.Г.Перетятко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 180с. - ISBN 966-10-2498-3 : 19.00грн.

ББК  63.3(0)
421700 : Основний фонд
63.3(0)4я73
Р82
Рубель, В.А.
Історія Середньовічного Сходу [Текст] : темат. хрестоматія : навч. посіб./ В.А.Рубель. - Вид. 3-є, допов. і перероб. - К. : Либідь, 2011. - 792с. - ISBN 966-06-0608-1 : 68.00грн.

ББК  63.3(0)4я73
421873 : Основний фонд
63.3(0)52
З-55
Земський, Ю.С.
Польська, російська та українська еліти в змаганнях за Правобережну Україну середини ХІХ століття [Текст] : [монографія]/ Ю.С.Земський. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 350с. - ISBN 966-1502-27-6 : 26.00грн.

ББК  63.3(0)52 + 63.3(4Укр)52
421630 : Основний фонд
63.3(0)6
Ш95
Шудин, В.В.
Клянись активно бороться с варварством! [Текст]/ В.В.Шудин. - Симферополь : Салта, 2011. - 224с. - ISBN 966-1623-41-7 : 16.00грн.

ББК  63.3(0)6
421564 : Основний фонд
63.3(0)я721
Щ96
Щупак, И.Я.
Всемирная история. Новейший период (1939 - 2011 гг.). 11 кл. [Текст] : учебник : уровень стандарта, академический уровень/ И.Я.Щупак. - Запорожье : Премьер, 2011. - 271с. - ISBN 966-685-201-7 : 18.00грн.

ББК  63.3(0)я721
421565 : ВКЗ
63.3(4)4
Т50
Товтин, Я.І.
Суспільно-політичне становище словацьких земель у складі монархії Габсбургів (1526 - 1610 рр.) [Текст] : монографія/ Я.І.Товтин. - Ужгород : Ліра, 2011. - 160с. - ISBN 617-596-054-7 : 10.00грн.

ББК  63.3(4)4
421560 : Основний фонд
63.3(4Укр)
А18
Авдеенко, А.И.
Лицо державы [Текст]/ А.И.Авдеенко. - Донецк : Донеччина, 2011. - 176с. - ISBN 966-2495-36-2 : 18.00грн.

ББК  63.3(4Укр)
421977 : Основний фонд
63.3(4Укр)
И90
История Киева. В 3 т., 4 кн. [Текст]. Т.1. Древний и средневековый Киев/ редкол. тома: И.И. Артеменко (отв. ред.) и др. - К. : Наукова думка, 1982. - 406с. - 20.00грн.

ББК  63.3(4Укр)
421784 : Основний фонд
63.3(4Укр)
И90
История Киева. В 3 т., 4 кн. [Текст]. Т.3. Киев социалистический. Кн.2/ редкол. тома: Н.И. Супруненко (отв. ред.) и др. - К. : Наукова думка, 1986. - 438с. - 20.00грн.

ББК  63.3(4Укр)
421787 : Основний фонд
63.3(4Укр)
И90
История Киева. В 3 т., 4 кн. [Текст]. Т.2. Киев позднего феодализма и капитализма/ редкол. тома: В.Г. Сарбей (отв. ред.) и др. - К. : Наукова думка, 1984. - 462с. - 20.00грн.

ББК  63.3(4Укр)
421785 : Основний фонд
63.3(4Укр)
И90
История Киева. В 3 т., 4 кн. [Текст]. Т.3. Киев социалистический. Кн.1/ редкол. тома: Н.И. Супруненко (отв. ред.) и др. - К. : Наукова думка, 1985. - 494с. - 20.00грн.

ББК  63.3(4Укр)
421786 : Основний фонд
63.3(4Укр)-2я73
П27
Перевозчиков, В.І.
Історія економіки українських земель (кінець ІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : курс лекцій/ В.І.Перевозчиков, О.А.Тимчик ; за ред. В.О. Огнев‘юка. - К. : КНТ, 2011. - 472с. - ISBN 966-373-618-1 : 44.00грн.

ББК  63.3(4Укр)-2я73
421869 : Основний фонд
63.3(4Укр)45-8
Б14
Багмет, М.О.
Петро Могила: його ім‘я носить Чорноморський державний університет [Текст]/ М.О.Багмет, М.М.Костельнюк. - Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2011. - 120с. - (Україна: історія і сучасність; Вип. 7). - ISBN 966-336-196-3 : 12.00грн.

ББК  63.3(4Укр)45-8
421530 : Основний фонд
63.3(4Укр)51-8
Г95
Гуржій, О.І.
Гетьман Іван Скоропадський [Текст]/ О.І.Гуржій. - К. : Ін-т історії України, 1998. - 207с. - ISBN 966-02-0679-8 : 8.00грн.

ББК  63.3(4Укр)51-8
421983 : Основний фонд
63.3(4Укр)51-8
Г95
Гуржій, О.І.
Від гетьмана до гетьмана: рід Скоропадських в історії України [Текст] : [монографія]/ О.І.Гуржій, О.П.Реєнт. - Суми : СумДУ, 2011. - 228с. - 22.00грн.

ББК  63.3(4Укр)51-8 + 63.3(4Укр)6-8
421982 : Основний фонд
63.3(4Укр)5я43
П78
Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. [Текст]. Вип. 17/ [редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - 444с. - 20.00грн.

ББК  63.3(4Укр)5я43
421992 : Основний фонд
63.3(4Укр)6
Г85
Гринів, О.
За скрижалями незбагненного чину [Текст] : непретензійні нотатки/ О.Гринів. - Львів : Тріада плюс, 2010. - 452с. - ISBN 966-486-063-2 : 30.00грн.

ББК  63.3(4Укр)6
421851 : Основний фонд
63.3(4Укр)6-8
С53
Снайдер, Т.
Червоний князь [Вишиваний В.] [Текст] : [Таємні життя габсбурзького ерцгерцога : монографія]/ Т.Снайдер. - К. : Грані-Т, 2011. - 296с. - ISBN 966-465-352-4 : 45.00грн.

ББК  63.3(4Укр)6-8
421556 : Основний фонд
63.3(4Укр)6-8
Б23
Бандера Степан: 1909 - 1959 - 2009 [Текст] : зб. статей/ упоряд. Б. Гордасевич, М. Посівнич. - Львів : Тріада плюс, 2010. - 220с. - ISBN 966-486-065-6 : 24.00грн.

ББК  63.3(4Укр)6-8
421850 : Основний фонд
63.3(4Укр)6-8я2
Ш26
Шаров, І.Ф.
Сто особистостей України 1991-2011 [Текст]/ І.Ф.Шаров. - К. : Арт Економі, 2011. - 471с. - ISBN 966-2576-09-2 : 70.00грн.

ББК  63.3(4Укр)6-8я2
421946 : Основний фонд
421947 : Основний фонд
63.3(4Укр)6-8я2
Ш26
Шаров, І.Ф.
Сто особистостей України 1991-2011 [Текст]/ І.Ф.Шаров. - К. : Арт Економі, 2011. - 471с. - ISBN 966-2576-09-2 : 70.00грн.

ББК  63.3(4Укр)6-8я2
421946 : Основний фонд
421947 : Основний фонд
63.3(4Укр)614-361
К89
Кузьмінський, В.Л.

    Повстання в Дунаївцях і атеїзм [Текст]. Кн.3/ В.Л.Кузьмінський. - Кам‘янець-Подільський : Абетка, 2011. - 382с. - ISBN 966-682-330-7 : 26.00грн.

ББК  63.3(4Укр)614-361
421540 : ВКЗ
63.3(4Укр)62я43
С82
Сторінки воєнної історії України [Текст] : зб. наук. стат. Вип.13/ [відп. ред. О.Є. Лисенко]. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - 261с. - 20.00грн.

ББК  63.3(4Укр)62я43
421997 : Основний фонд
63.3(4Укр)6я43
П78
Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. В 2 ч. [Текст] : міжвід. зб. наук. праць. Вип.19. Ч.2/ [відп. ред. С. Кульчицький]. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - 282с. - 20.00грн.

ББК  63.3(4Укр)6я43
421994 : Основний фонд
63.3(4Укр)6я43
П78
Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. В 2 ч. [Текст] : міжвід. зб. наук. праць. Вип.19. Ч.1/ [відп. ред. С. Кульчицький]. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - 249с. - 18.00грн.

ББК  63.3(4Укр)6я43
421993 : Основний фонд
63.3(4Укр)6я721
Г94
Гупан, Н.М.
Історія України. 10 кл. [Текст] : підручник : рівень стандарту, академічний рівень/ Н.М.Гупан, О.І.Пометун, Г.О.Фрейман. - К. : Світ знань, 2011. - 288с. - ISBN 966-8165-14-6 : 20.00грн.

ББК  63.3(4Укр)6я721
421533 : ВКЗ
63.3(4Укр)6я721
К90
Кульчицький, С.В.
Історія України. 11 кл. [Текст] : рівень стандарту, академічний рівень : підручник/ С.В.Кульчицький, Ю.Г.Лебедєва. - К. : Генеза, 2011. - 304с. - ISBN 966-11-0095-3 : 19.00грн.

ББК  63.3(4Укр)6я721
421860 : Основний фонд
63.3(4Укр)я43
У45
Україна в Центрально-Східній Європі [Текст]. Вип. 9-10/ [текс до друк. підгот. Т. Лащенко]. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - 380с. - 26.00грн.

ББК  63.3(4Укр)я43
421999 : Основний фонд
63.3(4Укр)я721
С87
Струкевич, О.К.
Історія України. 11 кл. [Текст] : рівень стандарту, академічний рівень : підручник/ О.К.Струкевич, І.М.Романюк, С.І.Дровозюк. - К. : Грамота, 2011. - 320с. - ISBN 966-349-310-7 : 24.00грн.

ББК  63.3(4Укр)я721
420650 : ВЧЗ
421735 : ВКЗ
63.3(4Укр)я721
П55
Пометун, Е.И.
История Украины. 11 кл. [Текст] : уровень стандарта, академический уровень : учебник/ Е.И.Пометун, Н.Н.Гупан. - К. : Освіта, 2011. - 336с. - ISBN 966-04-0841-8 : 20.00грн.

ББК  63.3(4Укр)я721
420645 : ВКЗ
421730 : ВКЗ
63.3(4Укр)я721
Р33
Реєнт, О.П.
Історія України. 10 кл. [Текст] : рівень стандарту, академічний рівень : підручник/ О.П.Реєнт, О.В.Малій. - К. : Генеза, 2010. - 240с. - ISBN 966-11-0018-2 : 20.00грн.

ББК  63.3(4Укр)я721
420649 : ВЧЗ
421872 : ВКЗ
63.3(4Укр-4 Зак)622
Ч-24
Час обрав нас! [Текст]/ [авт.-упоряд. О.Г. Самойлович]. - Ужгород : Ліра, 2011. - 176с. - ISBN 617-596-040-0 : 26.00грн.

ББК  63.3(4Укр-4 Зак)622
421562 : Основний фонд
63.3(4Укр-6Крм)622,13
В38
Вестник Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя [Текст]. Вып. 2/ [сост. И.Ю. Агишева]. - Симферополь : Салта, 2011. - 224с. - ISBN 966-1623-40-7 : 18.00грн.

ББК  63.3(4Укр-6Крм)622,13
421532 : Основний фонд
63.3(6)
Л65
Ліхтей, І.М.
Історія Тропічної й Південної Африки в добу Середньовіччя [Текст] : навч. посіб./ І.М.Ліхтей. - Ужгород : Ліра, 2011. - 176с. - ISBN 617-596-033-2 : 20.00грн.

ББК  63.3(6)
421543 : Основний фонд
63.521(4Укр)
Г91
Грушевський, Марко
Дитина у звичаях і віруваннях українського народу [Текст]/ М.Грушевський. - 2-е вид., стер. - К. : Либідь, 2011. - 256с. - ISBN 966-06-0591-6 : 110.00грн.

ББК  63.521(4Укр)
421852 : Основний фонд
63.521(4Укр)-534
А72
Антонова, Є.І.
На весілля з рушниками (традиції і сучасність) [Текст] : До 20-річчя незалежності України/ Є.І.Антонова. - Донецьк : Донбас, 2011. - 144с. - ISBN 966-1615-20-4 : 15.00грн.

ББК  63.521(4Укр)-534
421849 : Основний фонд
63.521(4Укр)я73
К72
Костриця, М.Ю.
Природа і матеріальна культура Житомирщини [Текст] : посіб. з етногр. краєзнавства/ М.Ю.Костриця, Н.С.Костриця. - Житомир : МАК, 1999. - 240с. - ISBN 966-7626-04-0 : 18.00грн.

ББК  63.521(4Укр)я73
421632 : Основний фонд
63.585(4Укр)
Е88
Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості [Текст] : [монографія/ М. Панчук, В. Євтух, В. Войналович та ін.]. - К. : ІПіЕНД ім. І. Кураса, 2011. - 396с. - ISBN 966-02-5963-8 : 24.00грн.

ББК  63.585(4Укр)
421627 : Основний фонд
65.012.3я73
М16
Макроекономіка [Текст] : навч. посіб./ [авт.кол.: О.О. Пономаренко та ін.]. - Х. : Інжек, 2011. - 264с. - ISBN 966-392-211-9 : 30.00грн.

ББК  65.012.3я73
421547 : Основний фонд
65.013.5
С37
Симоненко, П.М.
Современный капитализм как он есть [Текст]/ П.М.Симоненко. - К. : Бізнесполіграф, 2011. - 64с. - (Общественная б-ка "Реалистическая теория и созидательная практика"). - ISBN 966-1645-53-9 : 6.00грн.

ББК  65.013.5
421555 : Основний фонд
65.049(4Укр)
Л84
Лукша, О.В.
Ресурсний потенціал і розвиток Верхнього Потисся [Текст]/ О.В.Лукша, Є.О.Лукша. - Ужгород : Ліра : Ужгород - ХХІ вік, 2011. - 152с. - ISBN 617-596-048-6 : 18.00грн.

ББК  65.049(4Укр)
421544 : ВКЗ
65.049(4Укр)я721
Н31
Населення і господарство Дрогобиччини. Соціально-економічна географія Дрогобицького району [Текст] : посіб. для учнів/ [упоря. М.В. Зінкевич]. - Львів : Тріада плюс, 2010. - 88с. - ISBN 966-486-070-0 : 10.00грн.

ББК  65.049(4Укр)я721
421864 : Основний фонд
65.049(4Укр)я73
Р32
Регіональна економіка [Текст] : підручник/ [кол. авт.: Н.Л. Гавкалова та ін.]. - Х. : Інжек, 2011. - 464с. - ISBN 966-392-345-1 : 34.00грн.

ББК  65.049(4Укр)я73
421554 : Основний фонд
65.049(4Укр)я73
О-72
Осадчий, Є.І.
Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб./ Є.І.Осадчий. - Сімферополь; Саки : Фєнікс, 2011. - 320с. - ISBN 966-1551-71-7 : 36.00грн.

ББК  65.049(4Укр)я73
421553 : Основний фонд
65.051.526я73
М24
Манцуров, І.Г.
Фінансова статистика [Текст] : підручник/ І.Г.Манцуров, А.А.Шустіков. - К. : КНЕУ, 2008. - 528с. - ISBN 966-483-147-2 : 36.00грн.

ББК  65.051.526я73
421987 : Основний фонд
65.26
К60
Колиснык, М.
Финансы. Стратегии, с которыми побеждают [Текст]/ М.Колиснык. - К. : Максимум, 2006. - 332с. - ISBN 966-96426-3-9 : 28.00грн.

ББК  65.26
421788 : Основний фонд
65.291.21
М50
Менеджмент. Стратегии, с которыми побеждают [Текст]/ [сост. А. Мальцева]. - К. : Максимум, 2006. - 315с. - ISBN 966-96426-4-7 : 28.00грн.

ББК  65.291.21
421789 : Основний фонд
65.433.5
С24
Світовий досвід організації сільського туризму [Текст] : метод. посіб. Вип.1/ [менеджер проекту М. Осипова]. - Одеса : Центр розвитку та правової підтримки села, 2009. - 56с. - 8.00грн.

ББК  65.433.5
422011 : Основний фонд
65.9(4Укр)-132я2
Е64
Енциклопедія економічної конкуренції [Текст] : 500 економічно-правових термінів/ [уклад. Р.Б. Примуш та ін.]. - Хмельницький : Поліграфіст-2, 2011. - 240с. - (Правова абетка). - ISBN 966-1502-23-8 : 30.00грн.

ББК  65.9(4Укр)-132я2
421626 : Основний фонд
65.9(4Укр)246я73
Л84
Лук‘яненко, В.А.
Охорона праці [Текст] : конспект лекцій/ В.А.Лук‘яненко. - К. : Ін-т туризму, 2005. - 208с. - 8.00грн.

ББК  65.9(4Укр)246я73
421986 : Основний фонд
65.9(4Укр)246я73
О-92
Охорона праці (Законодавство. Організація роботи) [Текст] : навч. посіб./ І.П. Пістун, О.Г. Березовецька, І.О. Трунова та ін.; за ред. І.П. Пістуна. - Львів : Тріада плюс, 2010. - 648с. - ISBN 966-486-074-8 : 42.00грн.

ББК  65.9(4Укр)246я73
421868 : Основний фонд
65.9(4Укр)246я73
К66
Коржик, Б.М.
Вступ до спеціальності [Текст] : навч. посіб./ Б.М.Коржик, В.В.Зацарний, С.В.Нестеренко. - Х. : Форт, 2011. - 122с. - ISBN 966-8599-93-4 : 14.00грн.

ББК  65.9(4Укр)246я73
421857 : Основний фонд
65.9(4Укр)246я73
О-92
Охорона праці в будівництві [Текст] : навч. посіб./ В.М. Іванов, Б.М. Коржик, М.Б. Смирнитська та ін.; за ред. Б.М. Коржика, В.М. Іванова. - Х. : Форт, 2010. - 388с. - ISBN 966-8599-82-8 : 20.00грн.

ББК  65.9(4Укр)246я73 + 38.6я73
421867 : Основний фонд
65.9(4Укр)24я73
А65
Андріанова, В.В.
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб./ В.В.Андріанова, С.Д.Дімітрієва, В.М.Соченко ; [В.В. Андріанова, С.Д. Дімітрієва, В.М. Соченко]. - Сімферополь; Саки : Фєнікс, 2011. - 92с. - Авт. вказані над вих. дан. - ISBN 966-1551-88-5 : 12.00грн.

ББК  65.9(4Укр)24я73
421534 : Основний фонд
65.9(4Укр)261.82я73
М14
Майданевич, П.М.
Контроль і ревізія [Текст] : підручник/ П.М.Майданевич, Д.О.Лазаренко. - Сімферополь; Саки : Фєнікс, 2011. - 320с. - ISBN 966-1551-80-9 : 48.00грн.

ББК  65.9(4Укр)261.82я73
421546 : Основний фонд
65.9(4Укр)261.91
Д39
Дехтяр, Н.А.
Фінансовий механізм діяльності суб‘єктів господарювання [Текст] : монографія/ Н.А.Дехтяр, О.В.Люта, Н.Г.Пігуль. - Суми : Університетська книга, 2011. - 182с. - ISBN 966-680-570-9 : 14.00грн.

ББК  65.9(4Укр)261.91
421623 : ВКЗ
65.9(4Укр)262.10-133
В65
Войнаренко, М.П.
Стратегічні напрями діяльності банківських установ за умов світових інтеграційних процесів [Текст] : [монографія]/ М.П.Войнаренко, Л.М.Білорусець, В.П.Нікітюк. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 192с. - ISBN 966-1638-58-6 : 20.00грн.

ББК  65.9(4Укр)262.10-133
421980 : Основний фонд
65.9(4Укр)28
У45
Україна. Варіанти створення схеми зелених інвестицій відповідно до Кіотського протоколу [Текст] : звіт № 37949. - Б.м. : Департамент сталого розвитку Регіон Європи та Центр. Азії, 2006. - 111с. - 14.00грн.

ББК  65.9(4Укр)28
421943 : Основний фонд
65.9(4Укр)28-528.4я73
К63
Комач, Л.Д.
Еколого-економічні основи технології утилізації і рекуперації промислових та побутових відходів. Управління та поводження з відходами [Текст] : навч. посіб./ Л.Д.Комач, Є.В.Попов, В.І.Швець. - Хмельницький : Авіст, 2011. - 300с. - ISBN 966-96969-4-6 : 28.00грн.

ББК  65.9(4Укр)28-528.4я73
421624 : Основний фонд
65.9(4Укр)28я43
С76
Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях [Текст] : матер. ІІІ всеукр. наук.-практ. конфер., м. Бахчисарай, 15-16 вересня 2011 р./ [оргком.: Є.Ю. Какутич (голова) та ін.]. - Сімферополь : Фєнікс, 2011. - 332с. - ISBN 966-1551-86-1 : 20.00грн.

ББК  65.9(4Укр)28я43
421558 : Основний фонд
65.9(4Укр)28я43
С87
Структурна перебудова та екологізація економіки в контексті переходу України до збалансованого розвитку [Текст] : матер. Укр. екол. конгресу, 10 - 11 грудня 2009 р./ [редкол.: К.М. Ситник та ін.]. - К. : Всеукраїнська екологічна ліга : Центр екологічної освіти та інформації, 2009. - 323с. - ISBN 966-8670-68-8 : 18.00грн.

ББК  65.9(4Укр)28я43
421748 : Основний фонд
65.9(4Укр)290.31-93
О-57
Омелянович, Л.О.
Розвиток фінансової інфраструктури малого підприємництва [Текст] : монографія/ Л.О.Омелянович, К.В.Богун. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. - 205с. - ISBN 966-385-223-2 : 18.00грн.

ББК  65.9(4Укр)290.31-93
421936 : Основний фонд
65.9(4Укр)291-823.2-21я73
Ш95
Шуляр, Р.В.
Управління якістю [Текст] : навч. посіб./ Р.В.Шуляр, Н.В.Шуляр. - 2-е вид. - Львів : Львівська політехніка, 2011. - 160с. - ISBN 617-607-111-2 : 28.00грн.

ББК  65.9(4Укр)291-823.2-21я73
421653 : Основний фонд
65.9(4Укр)291.21я73
П69
Практикум з менеджменту [Текст] : навч. посіб./ Т.Є. Андрєєва, І.В. Барабанов, О.П. Бутенко та ін. - 2-е вид., допов. та переробл. - Х. : Форт, 2011. - 180с. - ISBN 966-8599-86-6 : 20.00грн.

ББК  65.9(4Укр)291.21я73
421848 : Основний фонд
65.9(4Укр)291.34
Б20
Балабанова, Л.В.
Інтерактивні маркетингові комунікації [Текст] : монографія/ Л.В.Балабанова, О.О.Стельмах. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. - 197с. - (Школа маркетингового менеджменту). - ISBN 966-385-231-7 : 14.00грн.

ББК  65.9(4Укр)291.34
421978 : ВКЗ
65.9(4Укр)291.3я73
К66
Корж, М.В.
Маркетинг: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. Модуль 2. Маркетингова політика на підприємстві/ М.В.Корж. - Краматорськ : ДДМА, 2011. - 224с. - ISBN 966-379-509-6 : 16.00грн.

ББК  65.9(4Укр)291.3я73
421721 : Основний фонд
65.9(4Укр)291.551-32я43
М26
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу [Текст] : зб. тез доповідей 5-ї міжнар. наук.-практ. конфер., 29 вересня - 1 жовтня 2011 р./ [орг.ком.: С.М. Ілляшенко та ін.]. - Суми : Папірус, 2011. - 338с. - (Відкрий себе для інновацій). - ISBN 966-2458-61-9 : 28.00грн.

ББК  65.9(4Укр)291.551-32я43
421536 : Основний фонд
65.9(4Укр)291.551я73
Е45
Економіка інноваційного підприємства [Текст] : навч. посіб./ О.Є. Кузьмін, І.Н. Пащенко, Л.І. Чернобай, А.О. Босак. - Львів : Міські інформаційні системи, 2011. - 390с. - ISBN 966-1577-11-3 : 34.00грн.

ББК  65.9(4Укр)291.551я73
421718 : Основний фонд
65.9(4Укр)291.6
С89
Сумин, В.А.
Механизм деятельности персонала управления [Текст] : [монография] : 90-летию Донецкого нац. техн. ун-та посвящается/ В.А.Сумин. - Донецк : ДонНТУ, 2011. - 400с. - ISBN 966-377-111-3 : 28.00грн.

ББК  65.9(4Укр)291.6
421941 : Основний фонд
65.9(4Укр)291в631я73
Є50
Єлейко, В.І.
Економетричний аналіз діяльності підприємств [Текст] : [навч. посіб.]/ В.І.Єлейко, Р.Д.Боднар, М.Я.Демчишин. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 368с. - ISBN 966-10-2055-8 : 80.00грн.

ББК  65.9(4Укр)291в631я73
421629 : Основний фонд
65.9(4Укр)301-32
О-50
Окландер, М.А.
Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної економіки [Текст] : [монографія]/ М.А.Окландер, І.Л.Литовченко, М.І.Ботушан. - Одеса : Астропринт, 2011. - 232с. - ISBN 966-190-269-4 : 22.00грн.

ББК  65.9(4Укр)301-32
421935 : Основний фонд
65.9(4Укр)32-57
В55
Вишневська, О.М.
Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: соціально-економічні та екологічні аспекти [Текст] : [монографія]/ О.М.Вишневська. - Миколаїв : МДАУ, 2011. - 487с. - ISBN 966-96871-0-3 : 30.00грн.

ББК  65.9(4Укр)32-57
421979 : Основний фонд
65.9(4Укр)325.2-803я73
Т50
Товарознавство переробки продукції тваринництва [Текст] : навч. посіб./ Т.М. Приліпко, Й.З. Сірацький, В.О. Кадиш та ін. - Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2011. - 260с. - ISBN 617-539-066-5 : 30.00грн.

ББК  65.9(4Укр)325.2-803я73
421579 : Основний фонд
65.9(4Укр)428.2
К95
Кутідзе, Л.С.
Експортний потенціал регіону: сутність, діагностика, механізми реалізації [Текст] : монографія/ Л.С.Кутідзе. - Запоріжжя : ЗНУ, 2011. - 318с. - ISBN 966-599-346-9 : 20.00грн.

ББК  65.9(4Укр)428.2
421541 : Основний фонд
65.9(4Укр)433-231я73
Н23
Наливайченко, С.П.
Бізнес-планування у туріндустрії [Текст] : навч. посіб./ С.П.Наливайченко, В.Є.Реутов, С.Ю.Цьохла. - Сімферополь; Саки : Фєнікс, 2011. - 192с. - ISBN 966-1551-84-7 : 26.00грн.

ББК  65.9(4Укр)433-231я73
421551 : Основний фонд
65.9(4Укр)433.5-21
М50
Менеджмент сільського туризму [Текст] : метод. посіб. Вип.5/ [менеджер проекту М. Осипова]. - Одеса : Центр розвитку та правової підтримки села, 2009. - 56с. - 8.00грн.

ББК  65.9(4Укр)433.5-21
422015 : ВКЗ
65.9(4Укр)433.5-231
О-64
Організація та планування діяльності сільського туризму [Текст] : метод. посіб. Вип.3/ [менеджер проекту М. Осипова]. - Одеса : Центр розвитку та правової підтримки села, 2009. - 56с. - 8.00грн.

ББК  65.9(4Укр)433.5-231
422013 : Основний фонд
65.9(4Укр)433.5-32
М26
Маркетинг у сільському туризмі [Текст] : метод. посіб. Вип.4/ [менеджер проекту М. Осипова]. - Одеса : Центр розвитку та правової підтримки села, 2009. - 64с. - 8.00грн.

ББК  65.9(4Укр)433.5-32
422014 : ВКЗ
65.9(4Укр)433в631я73
И74
Информационные системы и технологии в туризме. Программный комплекс "Оверия - туризм" [Текст] : учеб. пособ./ [В.С. Пономаренко, И.А. Золотарева, В.Е. Ермаченко и др.]. - Х. : Инжэк, 2011. - 404с. - ISBN 966-392-328-4 : 32.00грн.

ББК  65.9(4Укр)433в631я73
421576 : Основний фонд
65.9(4Укр)я43
С90
Суспільний сектор економіки України у ситуації системних змін ХХІ століття [Текст] : тези доповідей ІІ Всеукр. наук.-практ. конф.; 26 травня 2011 р./ [прогр.ком.: Л.М. Коваль (голова) та ін.]. - Хмельницький : ХКТЕІ, 2011. - 112с. - ISBN 966-1502-34-4 : 12.00грн.

ББК  65.9(4Укр)я43
421649 : ВКЗ
65в631я73
Т19
Тарангул, Л.Л.
Основи комп‘ютерного моделювання економічної діяльності [Текст] : навч. посіб./ Л.Л.Тарангул, С.Д.Мамченко, Б.Д.Пацай. - Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2011. - 272с. - ISBN 966-337-234-1 : 22.00грн.

ББК  65в631я73
421874 : Основний фонд
66.0я73
П50
Політологія [Текст] : [навч. посіб./ авт.кол.: М.А. Бучин та ін.; за ред. М.П. Гетьманчука]. - Львів : Тріада плюс, 2010. - 232с. - ISBN 966-486-072-4 : 18.00грн.

ББК  66.0я73
421870 : Основний фонд
66.1(4Укр)6
Є22
Єврейська громадсько-політична думка ХХ - початку ХХІ сторіччя в Україні [Текст]/ [авт.кол.: М.М. Гон, О.В. Заремба, О.В. Козерод та ін.]. - К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2011. - 362с. - ISBN 966-02-5962-1 : 32.00грн.

ББК  66.1(4Укр)6
421628 : Основний фонд
66.3(4Укр),123я73
Л17
Лазор, О.Д.
Основи державного управління та місцевого самоврядування [Текст] : навч.-метод. посіб./ О.Д.Лазор, О.Я.Лазор, І.Г.Лазар. - Ужгород : Ліра, 2011. - 456с. - ISBN 617-596-045-5 : 30.00грн.

ББК  66.3(4Укр),123я73 + 67.9(4Укр)300.6я73
421542 : Основний фонд
66.3(4Укр),131
К20
Капелюшный, Л.
Високосное время [Текст]/ Л.Капелюшный. - 2-е изд., доп. - К. : Гамазин, 2011. - 664с. - ISBN 966-1515-29-0 : 40.00грн.

ББК  66.3(4Укр),131
421697 : Основний фонд
66.3(4Укр),8
П12
Павловський Михайло: Людина. Вчений. Політик [Текст]/ [упоряд. Т.Г. Андрійчук]. - К. : Музична Україна, 2005. - 248с. - ISBN 966-8259-09-2 : 18.00грн.

ББК  66.3(4Укр),8
421937 : Основний фонд
66.4(4),304
Е90
Ефективні інституційні відповіді для подолання нетолерантності та екстремізму в Чорноморському регіоні [Текст] : Румунія-Республіка Молдова-Україна: порівняльний аналіз. - К. : КІС, 2009. - 148с. - ISBN 966-2141-23-8 : 10.00грн.

ББК  66.4(4),304
406664 : ВКЗ
421930 : ВКЗ
421931 : ФЧ
66.4(4),304
Е90
Ефективні інституційні відповіді для подолання нетолерантності та екстремізму в Чорноморському регіоні [Текст] : Румунія-Республіка Молдова-Україна: порівняльний аналіз. - К. : КІС, 2009. - 148с. - ISBN 966-2141-23-8 : 10.00грн.

ББК  66.4(4),304
406664 : ВКЗ
421930 : ВКЗ
421931 : ФЧ
66.4(4),612
Р15
Рада Європи: 800 мільйонів європейців [Текст]/ [передмова: В. Швіммер]. - Львів : Кальварія, 2001. - 117с. - 8.00грн.

ББК  66.4(4),612
421995 : Основний фонд
66.4(4Укр)я2
У45
Україна в міжнародних відносинах [Текст] : енциклоп. словник-довідник. Вип.2. Предметно-темат. частина : Д - Й/ [відп. ред. М.М. Варварцев; І.О. Афоніна, К.Ю. Бацак, О.А. Бачинська та ін.]. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - 252с. - ISBN 966-02-5696-5 : 24.00грн.

ББК  66.4(4Укр)я2
421998 : Основний фонд
66.4(4Укр)я43
М58
Міжнародні зв‘язки України: наукові пошуки і знахідки [Текст] : міжвід. зб. наук. праць. Вип.19/ [відп. ред. С.В. Віднянський]. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - 406с. - 26.00грн.

ББК  66.4(4Укр)я43
421988 : Основний фонд
66.7(4Укр)я73
М50
Менеджмент громадських організацій: вибрані питання теорії та практики [Текст] : навч. посіб./ за заг. ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка, О.А. Лук‘янихіної. - Суми : Університетська книга, 2011. - 366с. - ISBN 966-680-563-1 : 60.00грн.

ББК  66.7(4Укр)я73
421640 : Основний фонд
67.9(4Укр)300.6
С45
Скрипнюк, В.М.
Розвиток системи державної влади в Україні: конституційно-правові аспекти [Текст] : монографія/ В.М.Скрипнюк. - К. : Логос, 2010. - 504с. - ISBN 966-171-354-2 : 30.00грн.

ББК  67.9(4Укр)300.6
421996 : Основний фонд
67.9(4Укр)300.66
С45
Скрипничук, В.М.
Обласна рада в системі місцевого самоврядування в Україні: організація та діяльність [Текст] : Монографія/ В.М.Скрипничук. - К. : Академія муніципального управління, 2006. - 208с. - ISBN 966-8670-32-9 : 10.00грн.

ББК  67.9(4Укр)300.66
400327 : ВКЗ
421939 : ФЧ
67.9(4Укр)300.6я73
Д36
Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні [Текст] : підручник/ [І.І. Бодрова, С.В. Болдирєв, В.О. Величко та ін.]; за ред. С.Г. Серьогіної. - 2-е вид., переробл. та допов. - Х. : Право, 2011. - 360с. - ISBN 966-458-279-4 : 38.00грн.

ББК  67.9(4Укр)300.6я73 + 67.9(4Укр)300.7я73
421717 : Основний фонд
67.9(4Укр)300я73
Б65
Бисага, Ю.М.
Конституційно-процесуальне право України [Текст] : підручник/ Ю.М.Бисага, В.В.Гомонай, В.І.Чечерський. - Вид. 6-е, допов. та вдосконалене. - Ужгород : Ліра, 2011. - 360с. - ISBN 617-596-034-9 : 38.00грн.

ББК  67.9(4Укр)300я73
421531 : Основний фонд
67.9(4Укр)301.114
Т24
Тацишин, І.Б.
Адміністративно-правове забезпечення рекламних відносин в Україні [Текст] : монографія/ І.Б.Тацишин. - Львів : Сплайн, 2011. - 200с. - ISBN 617-596-046-2 : 20.00грн.

ББК  67.9(4Укр)301.114
421559 : Основний фонд
67.9(4Укр)301.114
Н73
Новицький, А.М.
Правове регулювання інституціоналізації інформаційного суспільства в Україні [Текст] : монографія/ А.М.Новицький. - Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2011. - 444с. - ISBN 966-337-242-6 : 20.00грн.

ББК  67.9(4Укр)301.114
421865 : Основний фонд
67.9(4Укр)302я43
Ф59
Фінансове право у ХХІ сторіччі: здобутки та перспективи [Текст] : зб. наук. праць за матер. Міжнар. наук.-практ. конф. до 10-річчя наук. установи; 4-7 жовтня 2011 р. Ч.1/ [редкол.: П.В. Мельник та ін.]. - К. : Алерта, 2011. - 296с. + 1 CD-Rom. - ISBN 617-566-098-0 : 36.00грн.

ББК  67.9(4Укр)302я43
421651 : ВКЗ
67.9(4Укр)304.213
П68
Правові і методологічні аспекти сільського та інших немасових видів туризму [Текст] : метод. посіб. Вип.2/ [менеджер проекту М. Осипова]. - Одеса : Центр розвитку та правової підтримки села, 2009. - 88с. - 9.00грн.

ББК  67.9(4Укр)304.213
422012 : Основний фонд
67.9(4Укр)304.213.3
Т66
Трегубов, Е.
Спори у сфері страхування [Текст]/ Е.Трегубов, О.Брижко. - Х. : Фактор, 2011. - 656с. - (Судова практика і коментарі). - ISBN 966-180-212-3 : 30.00грн.

ББК  67.9(4Укр)304.213.3 + 67.9(4Укр)711
421942 : Основний фонд
67.9(4Укр)307
М18
Малахов, І.
Виконання положень Орхуської конвенції в Україні [Текст] : посіб. для громад. суспільства/ І.Малахов, П.Павличенко, Д.Скрильніков ; [І. Малахов, П. Павличенко, Д. Скрильніков]. - К. : Інтертехнодрук, 2004. - 112с. - Авт. вказані над вих.дан. - ISBN 966-8026-17-9 : 18.00грн.

ББК  67.9(4Укр)307
421927 : Основний фонд
67.9(4Укр)308.0
К71
Косович, В.М.
Оціночні поняття як засіб юридичної техніки [Текст] : [монографія]/ В.М.Косович. - Львів : Тріада плюс, 2010. - 212с. - ISBN 966-486-075-5 : 16.00грн.

ББК  67.9(4Укр)308.0
421858 : Основний фонд
67.9(4Укр)310.2я73
К82
Кримінальний процес України [Текст] : навч. посіб./ Л.А. Гарбовський, П.В. Цимбал, В.І. Завидняк, Д.І. Минюк. - Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2010. - 274с. - ISBN 966-337-203-7 : 22.00грн.

ББК  67.9(4Укр)310.2я73
421859 : Основний фонд
67.9(4Укр)52я73
К57
Когутич, І.І.
Використання криміналістичних знань у судовому розгляді кримінальних справ [Текст] : [наук.-практ. посіб.]/ І.І.Когутич, В.Т.Нор. - Львів : Тріада плюс  ;  К. :  Алерта, 2010. - 428с. - ISBN 966-486-081-6 : 26.00грн.

ББК  67.9(4Укр)52я73
421856 : Основний фонд
67.9(4Укр)721-91
К50
Клочков, В.Г.
Проблеми прокурорського нагляду за додержанням конституційних прав і свобод людини [Текст] : монографія/ В.Г.Клочков. - К. : Логос Україна, 2011. - 320с. - ISBN 966-2457-01-8 : 28.00грн.

ББК  67.9(4Укр)721-91
421538 : Основний фонд
67.9(4Укр)я73
О-75
Основи правознавства [Текст] : навч. посіб./ Є.О. Гіда, Є.В. Білозьоров, А.М. Завальний, А.О. Осауленко. - К. : Вид. О.С. Ліпкан, 2011. - 184с. - (Студент ХХІ століття). - ISBN 966-2439-22-9 : 24.00грн.

ББК  67.9(4Укр)я73
421991 : Основний фонд
67.911.121я73
Г94
Гулієв, А.Д.
Дипломатична та консульська служба [Текст] : конспект лекцій/ А.Д.Гулієв. - К. : НАУ-друк, 2011. - 80с. - 7.00грн.

ББК  67.911.121я73
420923 : ВКЗ
421928 : ФЧ
68.491(4Укр)я73
Д81
Дудник, В.В.
Захист Вітчизни. 10 кл. [Текст] : навч. посіб. для дівчат/ В.В.Дудник, Л.В.Сорока. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 528с. - ISBN 966-10-0991-1 : 60.00грн.

ББК  68.491(4Укр)я73
421658 : Основний фонд
71.1
Н16
Нагорна, Л.П.
Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань [Текст] : [монографія]/ Л.П.Нагорна. - К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2011. - 272с. - ISBN 966-02-6125-9 : 20.00грн.

ББК  71.1
421643 : Основний фонд
71.4(4Укр)
Є33
Єдина родина [Текст] : Національно-культурні товариства Закарпаття/ [упоряд. Ю.І. Гузинець]. - Ужгород : Ліра, 2011. - 108с. - ISBN 617-596-044-8 : 32.00грн.

ББК  71.4(4Укр)
421535 : ВКЗ
72.3(4Укр)я2
А15
Абліцов, В.Г.
Вчені України - лауреати міжнародних премій і нагород [Текст]/ В.Г.Абліцов ; [редкол.: Я.С. Яцків (голов. ред.) та ін.]. - К. : Академперіодика, 2011. - 192с. - (Наука України у світовому інформаційному просторі; Вип.4). - Загол. обкл.: Наука України у світовому інформаційному просторі. - ISBN 966-360-180-9 : 85.00грн.

ББК  72.3(4Укр)я2
421709 : Основний фонд
421710 : Основний фонд
421711 : Основний фонд
421712 : Основний фонд
72.3(4Укр)я2
А15
Абліцов, В.Г.
Вчені України - лауреати міжнародних премій і нагород [Текст]/ В.Г.Абліцов ; [редкол.: Я.С. Яцків (голов. ред.) та ін.]. - К. : Академперіодика, 2011. - 192с. - (Наука України у світовому інформаційному просторі; Вип.4). - Загол. обкл.: Наука України у світовому інформаційному просторі. - ISBN 966-360-180-9 : 85.00грн.

ББК  72.3(4Укр)я2
421709 : Основний фонд
421710 : Основний фонд
421711 : Основний фонд
421712 : Основний фонд
72.3(4Укр)я2
А15
Абліцов, В.Г.
Вчені України - лауреати міжнародних премій і нагород [Текст]/ В.Г.Абліцов ; [редкол.: Я.С. Яцків (голов. ред.) та ін.]. - К. : Академперіодика, 2011. - 192с. - (Наука України у світовому інформаційному просторі; Вип.4). - Загол. обкл.: Наука України у світовому інформаційному просторі. - ISBN 966-360-180-9 : 85.00грн.

ББК  72.3(4Укр)я2
421709 : Основний фонд
421710 : Основний фонд
421711 : Основний фонд
421712 : Основний фонд
72.3(4Укр)я2
А15
Абліцов, В.Г.
Вчені України - лауреати міжнародних премій і нагород [Текст]/ В.Г.Абліцов ; [редкол.: Я.С. Яцків (голов. ред.) та ін.]. - К. : Академперіодика, 2011. - 192с. - (Наука України у світовому інформаційному просторі; Вип.4). - Загол. обкл.: Наука України у світовому інформаційному просторі. - ISBN 966-360-180-9 : 85.00грн.

ББК  72.3(4Укр)я2
421709 : Основний фонд
421710 : Основний фонд
421711 : Основний фонд
421712 : Основний фонд
74.200.51
С46
Скуратівський, В.Т.
На криласах Храму [Текст] : Екологічні уявлення українського народу/ В.Т.Скуратівський. - К. : Київський еколого-культурний центр, 1998. - 120с. - (Природоохоронна пропаганда; Вип.7). - ISBN 966-95302-0-2 : 4.00грн.

ББК  74.200.51
421940 : Основний фонд
74.200.51
Н33
Натуралісти України [Текст]/ [відп. за вип. В.В. Климчук; за ред. В.В. Вербицького]. - Хмельницький : Поліграфіст-2, 2011. - 80с. - ISBN 966-1502-26-9 : 28.00грн.

ББК  74.200.51
421644 : Основний фонд
74.200.58
Л15
Ладанай, Б.А.
Україно моя [Текст] : вікторини/ Б.А.Ладанай. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 80с. - ISBN 966-07-1910-1 : 8.00грн.

ББК  74.200.58
421725 : Основний фонд
74.200.58
Л15
Ладанай, Б.А.
Скриня мудрості [Текст] : Цікаві міні-факти про навколишній світ/ Б.А.Ладанай. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 80с. - ISBN 966-07-1909-5 : 8.00грн.

ББК  74.200.58
421724 : Основний фонд
74.200.58
Б38
Беднарчук, С.
Кращий ерудит [Текст] : інтелект. гра для учнів 7-11 кл./ С.Беднарчук, С.Герасимчук, В.Якимчук. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 224с. - (Українські інтелектуально-розвивальні ігри; Кн.2). - ISBN 966-07-1890-6 : 16.00грн.

ББК  74.200.58
419915 : ВЧЗ
421750 : Основний фонд

74.200.58
П34
Пістун, Т.В.
Благослови, мати... [Текст] : сценарії виховних заходів/ Т.В.Пістун. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. - 160с. - (Позакласні заходи "Моя творча скарбниця"). - ISBN 966-07-1732-9 : 9.00грн.

ББК  74.200.58 + 85.7
413912 : ВМ
419883 : ВКЗ
421755 : Основний фонд
74.200.8
К49
Клід, І.
Цікаве й корисне дозвілля [Текст] : Організація літнього відпочинку/ І.Клід, М.Женчук. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 64с. - ISBN 966-07-1896-8 : 8.00грн.

ББК  74.200.8
419876 : ВКЗ
421720 : Основний фонд
74.24(4Укр)
К27
Картавий, П.В.
Світ осиротілих дітей: крізь біль і міфи - до справжності [Текст] : есе/ П.В.Картавий. - Суми : МакДен, 2011. - 72с. - ISBN 966-2305-28-9 : 10.00грн.

ББК  74.24(4Укр)
421854 : ВКЗ
74.261.3Рос
П90
Пучина, Н.Р.
Формирование орфографической зоркости учащихся в процессе работы над словарными словами [Текст] : Русский язык в школах с украинским языком обучения 2-4 классы/ Н.Р.Пучина, Л.Н.Атанова, Т.Н.Шеремет. - Запорожье : ЛІПС, 2011. - 136с. - ISBN 966-191-093-4 : 16.00грн.

ББК  74.261.3Рос
421871 : Основний фонд
74.261.4Укр.я73
П69
Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах [Текст] : модульний курс : посібник/ [кол.авт.: М.І. Пентилюк, З.П. Бакум, О.М. Горошкіна та ін.]; за ред. М.І. Пентилюк. - К. : Ленвіт, 2011. - 366с. - ISBN 966-8995-56-9 : 24.00грн.

ББК  74.261.4Укр.я73
421764 : Основний фонд
74.262
В64
Возняк, Г.М.
Математика. 5 кл. [Текст] : настільна книга вчителя/ Г.М.Возняк, О.В.Фурман. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 160с. - ISBN 966-07-1879-1 : 12.00грн.

ББК  74.262
419894 : ВКЗ
421715 : Основний фонд
74.264.3
К63
Комаров, Ю.С.
Мій Київ [Текст] : метод. посіб. для вчителя/ Ю.С.Комаров, П.Г.Комарова. - К. : Сім кольорів, 2011. - 98с. - ISBN 966-2054-22-4 : 10.00грн.

ББК  74.264.3
421633 : Основний фонд
421634 : Основний фонд
421635 : Основний фонд
74.264.3
К63
Комаров, Ю.С.
Мій Київ [Текст] : метод. посіб. для вчителя/ Ю.С.Комаров, П.Г.Комарова. - К. : Сім кольорів, 2011. - 98с. - ISBN 966-2054-22-4 : 10.00грн.

ББК  74.264.3
421633 : Основний фонд
421634 : Основний фонд
421635 : Основний фонд
74.264.3
К63
Комаров, Ю.С.
Мій Київ [Текст] : метод. посіб. для вчителя/ Ю.С.Комаров, П.Г.Комарова. - К. : Сім кольорів, 2011. - 98с. - ISBN 966-2054-22-4 : 10.00грн.

ББК  74.264.3
421633 : Основний фонд
421634 : Основний фонд
421635 : Основний фонд
74.264.4
К61
Колонькова, О.О.
Екологія для дітей [Текст] : посібник для навч. та природоохоронної роботи/ О.О.Колонькова. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2004. - 156с. - ISBN 966-8670-06-Х : 8.00грн.

ББК  74.264.4
421934 : Основний фонд
74.267
К84
Кругляк, О.Я.
Рухливі ігри та естафети в школі [Текст] : посібник для вчителя/ О.Я.Кругляк. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 112с. - ISBN 966-07-1975-0 : 10.00грн.

ББК  74.267
421723 : Основний фонд
74.267
І-20
Іванова, Л.І.
Фізичне виховання учнів з відхиленнями у стані здоров‘я [Текст] : метод. посіб. 1-11кл./ Л.І.Іванова. - К. : Літера, 2012. - 320с. - ISBN 966-178-273-9 : 20.00грн.

ББК  74.267
421853 : ВКЗ
74.58
Б61
Білогур, В.Є.
Світоглядні орієнтації студентів: тенденції змін у трансформаційному суспільстві [Текст] : монографія/ В.Є.Білогур. - Д. : Пороги, 2011. - 311с. - ISBN 617-518-128-7 : 22.00грн.

ББК  74.58
421622 : ВКЗ
74.58(4Укр)я73
К78
Кравчук, Л.В.
Педагогічні технології у медсестринстві [Текст] : навч. посіб./ Л.В.Кравчук, Л.О.Кравчук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 136с. - ISBN 966-10-2313-9 : 27.00грн.

ББК  74.58(4Укр)я73
421637 : Основний фонд
74.58(4Укр)я73
О-24
Обривкіна, О.М.
Підвищення педагогічної майстерності викладачів економічного профілю університету: теоретико-прикладний аспект [Текст] : навч.-метод. посіб./ О.М.Обривкіна. - Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2011. - 236с. - ISBN 966-337-245-7 : 20.00грн.

ББК  74.58(4Укр)я73
421866 : Основний фонд
74.58я73
М18
Малахова, Н.Б.
Наукові основи викладання у вищій школі [Текст] : навч. посіб./ Н.Б.Малахова, А.П.Должикова, О.В.Ратушинська. - Х. : Інжек, 2010. - 208с. - ISBN 966-392-309-3 : 20.00грн.

ББК  74.58я73
421548 : Основний фонд
75.1я73
Т50
Товт, В.А.
Основи теорії та методики фізичного виховання [Текст] : навч. посіб./ В.А.Товт, О.А.Дуло, М.Ю.Щерба. - Ужгород : Графіка, 2010. - 136с. - ISBN 966-96888-6-6 : 16.00грн.

ББК  75.1я73
421955 : Основний фонд
75.1я73
Т50
Товт, В.А.
Теорія і методика фізичного виховання дорослого населення та фізичної підготовки у збройних силах [Текст] : навч. посіб./ В.А.Товт, О.А.Дуло, І.І.Маріонда. - Ужгород : Графіка, 2010. - 76с. - ISBN 966-96888-7-3 : 12.00грн.

ББК  75.1я73 + 68.436я73
421956 : Основний фонд
76.120(4Укр)я43
Л64
Літопис учасників Всеукраїнського конкурсу серед молодих журналістів "Нащадки переможців" [Текст] : альманах/ [ред. В.В. Мокшанов]. - Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2011. - 324с. - 28.00грн.

ББК  76.120(4Укр)я43
421861 : Основний фонд
76.32(4Укр)я73
Д27
Дейнегіна, Т.О.
Майстерність телеведучого: вступ до спеціальності [Текст] : навч. посіб./ Т.О.Дейнегіна. - Луганськ : Шико : Віртуальна реальність, 2010. - 332с. - ISBN 966-492-155-5 : 32.00грн.

ББК  76.32(4Укр)я73
421984 : Основний фонд
78.33(4Укр-4Хар)
Б48
Березюк, Н.М.
Библиотека Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина за 200 лет (1805 - 2005) [Текст] : 200-летию библиотеки ХНУ им. В.Н. Каразина посвящается/ Н.М.Березюк, И.Г.Левченко, Р.П.Чигринова. - Х. : ЧП Тимченко А.Н., 2006. - 390с. - ISBN 966-8661-15-Х : 42.00грн.

ББК  78.33(4Укр-4Хар)
421714 : Основний фонд
78.34(4Рос)707
Д74
Дригайло, В.Г.
Технология работы библиотеки [Текст] : науч.-практ. пособие/ В.Г.Дригайло. - М. : Либерея-Бибинформ, 2009. - 544с. - (Библиотекарь и время. ХХІ век; № 104). - ISBN 5-8167-0012-2 : 40.00грн.

ББК  78.34(4Рос)707
421953 : Основний фонд
78.34(4Рос)707я7
Д74
Дригайло, В.Г.
Основы научной организации труда в библиотеке [Текст] : Учебно-методическое пособие/ В.Г.Дригайло. - М. : Либерея-Бибинформ, 2005. - 424с. - (Библиотекарь и время. ХХІ век). - ISBN 5-85129-175-3 : 24.00грн.

ББК  78.34(4Рос)707я7
389584 : ВКЗ
389585 : ФЧ
389586 : ФЧ
421929 : ВКЗ
78.34(4Рос)707я73
Д74
Дригайло, В.Г.
Основы управления библиотекой высшего учебного заведения [Текст] : науч.-практ. пособ./ В.Г.Дригайло, Е.В.Башун, В.Н.Волынец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Либерия, 2004. - 328с. - ISBN 5-85129-175-3 : 12.00грн.

ББК  78.34(4Рос)707я73
421985 : Основний фонд
78.34(4Укр)я43
С91
Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства [Текст] : матер. ІІІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю; м. Львів, 29 вересня 2011 р./ [редкол.: О.В. Шишка та ін.]. - Львів : Львівська політехніка, 2011. - 456с. - ISBN 617-607-114-3 : 34.00грн.

ББК  78.34(4Укр)я43
421639 : ВКЗ
78.34(4Укр)я43
К68
Короленківські читання 2010 "Наукова діяльність як стратегічний напрямок розвитку бібліотек регіону" [Текст] : матер. XIII наук.-практ. конф.; 7-8 жовтня 2010 р./ [уклад. Н.І. Капустіна]. - Х. : ДЗ "ХДНБ ім. В.Г. Короленка", 2011. - 159c. - 14.00грн.

 
ББК  78.34(4Укр)я43
421636 : ВКЗ
78.348
Ш85
Шрайберг, Я.Л.
Крымские доклады [Текст] : [сборник] : Посвящается 10-летнему юбилею Междунар. конф. "Крым"/ Я.Л.Шрайберг. - М.; Судак : ГПНТБ России, 2003. - 255с. - ISBN 5-85638-084-3 : 16.00грн.

ББК  78.348
422000 : Основний фонд
78.34г(4Укр)
Л64
Літопис Національної парламентської бібліотеки України [Текст] : [монографія]. Ч. 4. 1967 - 1991 рр./ [авт. кол.: П. Гапченко та ін.]. - К. : НПБ України, 2011. - 136с. - ISBN 966-7547-53-0 : 14.00грн.

ББК  78.34г(4Укр)
421638 : Основний фонд
78.5(4Укр)я2
У45
Українські бібліографи [Текст] : Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. Вип.3/ [авт.-уклад. Н.І. Абдуллаєва]. - К. : НПБ України, 2011. - 192с. - ISBN 966-7547-55-4 : 14.00грн.

ББК  78.5(4Укр)я2
421650 : Основний фонд
78.5я1
П61
Посібники наукової бібліографії, видані в Україні (1991 - 2005). В 2 ч. [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. Ч.2/ [уклад. Т.М. Заморіна]. - К. : НПБ України, 2011. - 184с. - 14.00грн.

ББК  78.5я1
421647 : Основний фонд
78.5я1
П61
Посібники наукової бібліографії, видані в Україні (1991 - 2005). В 2 ч. [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. Ч.1/ [уклад. Т.М. Заморіна]. - К. : НПБ України, 2011. - 180с. - 14.00грн.

ББК  78.5я1
421646 : Основний фонд
79.1(4Укр-4Хар)я1
М89
Музейна справа на Харківщині: становлення та розвиток [Текст] : наук.-допоміж. покаж./ [уклад. Т.О. Сосновська]. - Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. - 228с. - ISBN 966-623-753-1 : 22.00грн.

ББК  79.1(4Укр-4Хар)я1
421642 : Основний фонд
81.2Англ-4
З-17
Зайковскі, С.А.
Шкільний англо-український словник з ілюстраціями та прикладами [Текст]/ С.А.Зайковскі, Л.М.Адамовська. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 656с. - ISBN 966-10-1529-5 : 60.00грн.

ББК  81.2Англ-4
421688 : Основний фонд
81.2Англ-7
П53
Польова, Е.В.
Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). У 2 ч. [Текст] : навч. посіб. Ч.1. Галузевий переклад (міжнародне право, економіка)/ Е.В.Польова, Т.П.Уваренко. - К. : Ленвіт, 2010. - 191с. - ISBN 966-8995-43-9 : 19.00грн.

ББК  81.2Англ-7
421959 : Основний фонд
81.2Англ-7
Б83
Борщовецька, В.Д.
Ділова англійська мова для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів [Текст] : навч. посіб./ В.Д.Борщовецька. - К. : Ленвіт, 2010. - 135с. - ISBN 966-8995-44-6 : 15.00грн.

ББК  81.2Англ-7
421957 : Основний фонд
81.2Англ-922
К47
Кларк, Д.
Англійська мова [Текст]/ Д.Кларк. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 208с. - (Кишеньковий репетитор). - ISBN 966-10-0435-0 : 19.00грн.

ББК  81.2Англ-922
421690 : Основний фонд
81.2Англ-922
К26
Карп‘юк, О.Д.
Англійська мова. 10 кл. [Текст] : рівень стандарту : підручник : 9-й рік навч./ О.Д.Карп‘юк. - Тернопіль : Лібра-Терра : Астон, 2011. - 224с. - ISBN 966-308-359-9 : 16.00грн.

ББК  81.2Англ-922
421197 : ВЛІМ
421689 : ВМА
81.2Англ-922
А28
Адамовська, Л.М.
Прискорений курс англійської розмовної мови [Текст] : [посібник]/ Л.М.Адамовська, С.А.Зайковскі. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 184с. - ISBN 966-10-1832-6 : 17.00грн.

ББК  81.2Англ-922
421685 : Основний фонд
81.2Англ-922
Н55
Несвіт, А.М.
Англійська мова. Ми вивчаємо англійську мову. 10 кл. [Текст] : 9-й рік навч., профільний рівень : підручник/ А.М.Несвіт. - К. : Генеза, 2010. - 304с. - ISBN 966-11-0039-7 : 22.00грн.

ББК  81.2Англ-922
420708 : ВЛІМ
421906 : ВКЗ
81.2Англ-922
У74
Усі домашні завдання: Англійська мова. 7 кл. [Текст] : До підручника О.Д. Карп‘юк "Англійська мова. 7 кл."/ [уклад. О.Я. Пилипів]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 112с. - (Моя домашка). - ISBN 966-07-1857-9 : 8.00грн.

ББК  81.2Англ-922
419929 : ВЛІМ
421769 : ВКЗ
81.2Англ-922
С77
Стародуб, Т.Ф.
Практичний курс англійської мови [Текст] : навч. посіб./ Т.Ф.Стародуб. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 224с. - ISBN 966-07-1885-2 : 20.00грн.

ББК  81.2Англ-922
419923 : ВЛІМ
421767 : ВКЗ
81.2Англ-922
D26
Davydenko, L.M.
English Reader. 10-th form [Текст] : Книга для читання англ. мовою. 10 кл./ L.M.Davydenko. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 128р. - Англ. мовою. - ISBN 966-07-1983-5 : 8.00грн.

ББК  81.2Англ-922
421760 : Основний фонд
81.2Англ-922
К26
Карп‘юк, О.Д.
Англійська мова. 11 кл. [Текст] : рівень стандарту, 10-й рік навч. : підручник/ О.Д.Карп‘юк. - Тернопіль : Астон, 2011. - 296с. - ISBN 966-308-377-3 : 20.00грн.

ББК  81.2Англ-922
420252 : ВКЗ
421899 : Основний фонд
81.2Англ-923
Є79
Єрченко, П.Г.
Вступ до філології [Текст] : [посібник]/ П.Г.Єрченко, О.В.Єрченко. - Львів : Тріада плюс, 2010. - 160с. - ISBN 966-486-083-0 : 14.00грн.

ББК  81.2Англ-923
421896 : Основний фонд
81.2Англ-923
Д68
Дорда, С.В.
English for Business Communication [Текст] = Англійська мова для ділового спілкування : навч. посіб./ С.В.Дорда, Р.В.Миленкова, Л.І.Клочко. - Суми : Університетська книга, 2011. - 152с. - ISBN 966-680-578-5 : 20.00грн.

ББК  81.2Англ-923
421895 : Основний фонд
81.2Англ-923
Н64
Ніконова, В.Г.
Досягни успіху [Текст] : завд. для самост. роботи : навч. посіб./ В.Г.Ніконова, Л.С.Кузьмінська. - К. : ВЦ КНЛУ, 2011. - 341с. - Загол. обкл.: Make the Grade. - ISBN 966-638-246-0 : 26.00грн.

ББК  81.2Англ-923
421907 : Основний фонд
81.2Англ-923
Ш95
Шукало, І.М.
Англомовний комп‘ютерний рекламний дискурс (мовознавчий аспект) [Текст] : навч. посіб./ І.М.Шукало. - К. : ВЦ КНЛУ, 2011. - 113с. - ISBN 966-638-247-7 : 10.00грн.

ББК  81.2Англ-923
421771 : Основний фонд
81.2Англ-923
К17
Калита, А.А.
Посібник для самостійної роботи з англійської мови [Текст] : 1 курс/ А.А.Калита, Л.І.Тараненко. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 80с. - ISBN 966-07-2011-4 : 8.00грн.

ББК  81.2Англ-923
421762 : Основний фонд
81.2Англ-923
G41
Getting on in English (intermediate) [Текст] = Спілкуємося англійською мовою (середній рівень) : підручник/ [за ред. І. Байбакової та ін.]. - Вид. 4-е, допов. і розширене. - Львів : Растр-7, 2011. - 276р. - Англ. мовою. - ISBN 966-2004-59-5 : 26.00грн.

ББК  81.2Англ-923
421594 : ВЛІМ
81.2Англ-923
Б15
Бадан, А.А.
Практичний курс з перекладу термінології комп‘ютерних систем з англійської на українську мову [Текст] : навч.-метод. посіб./ А.А.Бадан, С.О.Царьова. - Х. : НТУ "ХПІ", 2011. - 128с. - ISBN 966-593-911-5 : 16.00грн.

ББК  81.2Англ-923 + 32.973.202я73
422008 : Основний фонд
81.2Ісп-922
Р33
Редько, В.Г.
Іспанська мова. 10 кл. [Текст] : 9-й рік навч. : підручник/ В.Г.Редько, В.І.Береславська. - К. : Генеза, 2010. - 256с. - ISBN 966-11-0033-5 : 22.00грн.

ББК  81.2Ісп-922
420710 : ВЛІМ
421911 : ВКЗ
81.2Латн-923
Б94
Бучко, Г.Є.
Латинська мова [Текст] : посібник/ Г.Є.Бучко, О.І.Галаса. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 160с. - ISBN 966-10-2151-7 : 28.00грн.

ББК  81.2Латн-923
421686 : Основний фонд
81.2Латн-923
К55
Кобяков, О.М.
Латинська мова [Текст] : навч. посіб./ О.М.Кобяков, І.К.Кобякова. - Суми : СумДУ, 2011. - 146с. - ISBN 966-657-382-0 : 14.00грн.

ББК  81.2Латн-923
421958 : Основний фонд
81.2Нім-2
Г85
Грицюк, І.В.
Довідник з граматики німецької мови [Текст]/ І.В.Грицюк. - 2-е вид., випр. й допов. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 288с. - Загол. обкл.: Німецька мова. Довідник школяра. - ISBN 966-07-1867-8 : 18.00грн.

ББК  81.2Нім-2
419920 : ВЛІМ
421758 : ФЧ
81.2Нім-4
Д40
Джербинова, Л.М.
Немецко-русско-крымскотатарский словарь общеупотребительных слов [Текст] : [более 4000 наиболее употреб. слов и словосоч.]/ Л.М.Джербинова. - Симферополь : Крымучпедгиз, 2011. - 284с. - ISBN 966-354-411-3 : 20.00грн.

ББК  81.2Нім-4
421894 : Основний фонд
81.2Нім-4
С51
Смолій, М.С.
Тематичний довідник з німецької мови [Текст] : навч. посіб./ М.С.Смолій. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 464с. - ISBN 966-10-1923-1 : 53.00грн.

ББК  81.2Нім-4
421696 : Основний фонд
81.2Нім-922
Г85
Грицюк, І.В.
Німецька мова [Текст] : репетитор/ І.В.Грицюк. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 192с. - ISBN 966-07-1905-7 : 14.00грн.

ББК  81.2Нім-922
419921 : ВЛІМ
421759 : ВКЗ
81.2Нім-922
К43
Кириленко, Р.О.
Німецька мова. 10 кл. [Текст] : 9-й рік навч., профільний рівень : підручник/ Р.О.Кириленко, В.І.Орап. - К. : Генеза, 2010. - 232с. - ISBN 966-11-0010-6 : 20.00грн.

ББК  81.2Нім-922
420705 : ВЛІМ
421900 : ВКЗ
81.2Рос-922
П54
Полякова, Т.М.
Русский язык. 10 кл. [Текст] : 6-й год обучения, уровень стандарта : [учебник]/ Т.М.Полякова, Е.И.Самонова. - К. : Генеза, 2010. - 208с. - ISBN 966-11-0008-3 : 18.00грн.

ББК  81.2Рос-922
420709 : ВКЗ
421910 : Основний фонд
81.2Рос-922
П54
Полякова, Т.М.
Русский язык. 9 кл. [Текст] : 5-й год обуч. : учебник/ Т.М.Полякова, Е.И.Самонова, А.Н.Приймак. - 2-е изд. - К. : Генеза, 2011. - 278с. - ISBN 966-504-909-8 : 22.00грн.

ББК  81.2Рос-922
421909 : Основний фонд
81.2Укр
С13
Савойська, С.В.
Мовно-політичний сепаратизм як фактор дестабілізації національної єдності українського суспільства в умовах пострадянської трансформації [Текст] : [монографія]/ С.В.Савойська. - К. : Просвіта, 2011. - 408с. - ISBN 966-2133-57-8 : 26.00грн.

ББК  81.2Укр
421765 : Основний фонд
81.2Укр-03
Г93
Губерначук, С.С.
Як гул століть, як шум віків - рідна мова [Текст]/ С.С.Губерначук. - К. : БЛІЦ-ІНФОРМ, 2002. - 233с. - ISBN 966-7028-15-1 : 4.00грн.

ББК  81.2Укр-03
407897 : ВМА
422016 : ВКЗ
81.2Укр-2
Р49
Різників, О.С.
Спадщина тисячоліть: українська мова. Чим вона багатша за інші? [Текст]/ О.С.Різників. - Вид. 2-е, допов., переробл. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 192с. - ISBN 966-10-1696-4 : 18.00грн.

ББК  81.2Укр-2
421694 : Основний фонд
81.2Укр-3
К56
Коваль, А.П.
Крилаті слова в українській літературній мові [Текст]/ А.П.Коваль, В.Коптілов. - К. : Ярославів Вал, 2011. - 704с. - ISBN 966-2151-71-8 : 30.00грн.

ББК  81.2Укр-3
421589 : Основний фонд
81.2Укр-4
Ш66
Шкільний орфографічний словник української мови [Текст] : понад 16 000 слів/ [уклад. Л.А. Олійник]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 352с. - (Моя кишенькова книжечка). - ISBN 966-07-1855-5 : 22.00грн.

ББК  81.2Укр-4
419933 : ВКЗ
421770 : ВКЗ
81.2Укр-4
Ч-96
Чучка, П.П.
Слов‘янські особові імена українців [Текст] : історико-етимологічний словник/ П.П.Чучка. - Ужгород : Ліра, 2011. - 432с. - ISBN 617-596-041-7 : 40.00грн.

ББК  81.2Укр-4
421595 : Основний фонд
81.2Укр-922
У74
Усі домашні завдання: Українська мова. 6 кл. [Текст] : До підручника С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичової "Рідна мова. 6 кл."/ [уклад. О.А. Давидова]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 144с. - (Моя домашка). - ISBN 966-07-1864-7 : 10.00грн.

ББК  81.2Укр-922
419930 : ВМА
421768 : ФЧ
81.2Укр-922
З-12
Заболотний, О.В.
Українська мова. 11 кл. [Текст] : рівень стандарту : [підручник]/ О.В.Заболотний, В.В.Заболотний. - К. : Генеза, 2011. - 256с. - ISBN 966-11-0058-8 : 20.00грн.

ББК  81.2Укр-922
420700 : ВЧЗ
421898 : ВКЗ
81.2Укр-923
Н56
Нестеренко, В.Г.
Велесова Книга [Текст] : Зачало/ В.Г.Нестеренко. - Донецьк : Донбас, 2011. - 52с. - ISBN 966-1615-87-7 : 10.00грн.

ББК  81.2Укр-923
421592 : Основний фонд
81.2Фра-922
К49
Клименко, Ю.М.
Французька мова. 10 кл. [Текст] : 2-а іноз. мова, 6-й рік навч., рівень стандарту : [підручник]/ Ю.М.Клименко. - К. : Генеза, 2010. - 280с. - ISBN 966-11-0011-3 : 22.00грн.

ББК  81.2Фра-922
420706 : ВЛІМ
421904 : ВКЗ
81.2Фра-922
К49
Клименко, Ю.М.
Французька мова. 10 кл. [Текст] : 2-а іноз. мова, 6-й рік навч., профільний рівень : підручник/ Ю.М.Клименко. - К. : Генеза, 2010. - 288с. - ISBN 966-11-0012-0 : 22.00грн.

ББК  81.2Фра-922
421902 : Основний фонд
421903 : Основний фонд
81.2Фра-922
К49
Клименко, Ю.М.
Французька мова. 10 кл. [Текст] : 2-а іноз. мова, 6-й рік навч., профільний рівень : підручник/ Ю.М.Клименко. - К. : Генеза, 2010. - 288с. - ISBN 966-11-0012-0 : 22.00грн.

ББК  81.2Фра-922
421902 : Основний фонд
421903 : Основний фонд
81.2Фра-922
К49
Клименко, Ю.М.
Французька мова. 9 кл. [Текст] : 2-а іноз. мова, 5-й рік навч. : підручник/ Ю.М.Клименко. - 2-е вид. - К. : Генеза, 2011. - 200с. - ISBN 966-504-896-1 : 25.00грн.

ББК  81.2Фра-922
421901 : Основний фонд
81.2Фра-923
М33
Матвіїшин, В.Г.
Французька мова як друга після англійської [Текст] : підручник/ В.Г.Матвіїшин. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 352с. - ISBN 966-10-1829-6 : 45.00грн.

ББК  81.2Фра-923
421692 : Основний фонд
81я73
М77
Монжалєй, Т.К.
Вступ до мовознавства [Текст] : навч. посіб./ Т.К.Монжалєй. - Суми : Університетська книга, 2011. - 183с. - ISBN 966-680-556-3 : 28.00грн.

ББК  81я73
421693 : Основний фонд
82.3(0)-6
Б93
Буття і небуття. Таємниці творення світу [Текст] : 50 міфів народів світу/ упоряд. М.І.Чумарна. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 176с. - (Золоте руно). - ISBN 966-10-0323-0 : 34.00грн.

ББК  82.3(0)-6
421707 : Основний фонд
83
В67
Волковинський, О.С.
Поетика епітета [Текст] : монографія/ О.С.Волковинський. - Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2011. - 350с. - ISBN 617-539-073-3 : 22.00грн.

ББК  83
421588 : Основний фонд
83.3(0)я721
К56
Ковбасенко, Ю.І.
Світова література. 11 кл. [Текст] : підручник : рівень стандарту/ Ю.І.Ковбасенко. - К. : Грамота, 2011. - 272с. - ISBN 966-349-304-6 : 22.00грн.

ББК  83.3(0)я721
421590 : ВМА
421591 : Основний фонд
83.3(0)я721
К56
Ковбасенко, Ю.І.
Світова література. 11 кл. [Текст] : підручник : рівень стандарту/ Ю.І.Ковбасенко. - К. : Грамота, 2011. - 272с. - ISBN 966-349-304-6 : 22.00грн.

ББК  83.3(0)я721
421590 : ВМА
421591 : Основний фонд
83.3(4Укр)1
Ч-59
Чижевський, Д.І.
Історія української літератури [Текст]/ Д.І.Чижевський. - К. : Академія, 2003. - 568с. - (Альма-матер). - ISBN 966--580-143-0 : 11.00грн.

ББК  83.3(4Укр)1 + 63.3(4Укр)-7
380200 : ВКЗ
421791 : Основний фонд
83.3(4Укр)6я721
М71
Міщенко, О.І.
Українська література. 11кл. [Текст] : підручник : рівень стандарту, академічний рівень/ О.І.Міщенко. - К. : Генеза, 2011. - 304с. - ISBN 966-11-0105-9 : 22.00грн.

ББК  83.3(4Укр)6я721
421905 : Основний фонд
83.3(4Укр)6я73
Г83
Гризун, А.П.
Поезія багатозначних підтекстів (українська сугестивна лірика ХХ століття) [Текст] : монографія/ А.П.Гризун. - Суми : Університетська книга, 2011. - 358с. - ISBN 966-680-574-7 : 26.00грн.

ББК  83.3(4Укр)6я73
421687 : Основний фонд
83.3(4Укр)я721
П21
Пахаренко, В.І.
Українська література. 9 кл. [Текст] : підручник/ В.І.Пахаренко. - 2-е вид, доопр. - К. : Генеза, 2011. - 368с. - ISBN 966-504-905-0 : 20.00грн.

ББК  83.3(4Укр)я721
421908 : Основний фонд
83.3(4Укр)я721
М74
Мовчан, Р.В.
Українська література. 11 кл. [Текст] : рівень стандарту, академічний рівень : підручник/ Р.В.Мовчан, О.М.Авраменко, В.І.Пахаренко. - К. : Грамота, 2011. - 352с. - ISBN 966-349-302-2 : 24.00грн.

ББК  83.3(4Укр)я721
420707 : ВЧЗ
421761 : ВКЗ
83.34Пол
Л44
Лем, С.
Мой взгляд на литературу [Текст] : [эссе, статьи, письма]/ С.Лем. - М. : АСТ, 2009. - 857с. - ISBN 5-17-036359-9 : 30.00грн.

ББК  83.34Пол
421812 : Основний фонд
83.34Укр1-8
Б82
Борітеся - поборете! Пропам‘ятна книжка з нагоди відкриття пам‘ятника Т. Шевченкові в Сиракузах [Текст] = Battle on - and Win Your Battle!/ ред.-упоряд. М. Дупляк. - Сиракузи : Комітет будови пам‘ятника Т. Шевченкові, 2010. - 225с. - Укр. та англ. мовами. - 46.00грн.

ББК  83.34Укр1-8
421893 : Основний фонд
83.34Укр1-8
С13
Савчук, В.А.
Доля листів Лесі Українки [Текст] : монографія/ В.А.Савчук. - Луцьк : Твердиня, 2011. - 168с. - ISBN 617-517-076-2 : 14.00грн.

ББК  83.34Укр1-8
421695 : Основний фонд
83.34Укр1-8
С73
Спогади про Тараса Шевченка [Текст]/ [уклад. і примітки В. Бородіна]. - К. : Дніпро, 2011. - 608с. - ISBN 966-578-206-3 : 42.00грн.

ББК  83.34Укр1-8
421766 : Основний фонд
83.34Укр6-8
К57
Кодак, М.П.
Драматика Миколи Куліша ("Патетична соната") [Текст]/ М.П.Кодак. - Луцьк : Твердиня, 2011. - 112с. - ISBN 617-517-073-1 : 16.00грн.

ББК  83.34Укр6-8
421691 : Основний фонд
83.34Укр6-8
Д43
Дзюба, І.М.
Є поети для епох [Л.В. Костенко] [Текст]/ І.М.Дзюба. - К. : Либідь, 2011. - 208с. - На авантит.: До 20-річчя незалежності України. - ISBN 966-06-0609-8 : 12.00грн.

ББК  83.34Укр6-8
421914 : Основний фонд
83.34Укр6-8
Ж72
Жиленко, І.
Homo Feriens [Текст] = Людина святкуюча : спогади/ І.Жиленко. - К. : Смолоскип, 2011. - 816с. - ISBN 966-2164-45-9 : 80.00грн.

ББК  83.34Укр6-8
421897 : Основний фонд
84(0)
К68
Коротка франкомовна проза ХХ століття [Текст] : Бельгія; Канада (Квебек); Франція/ пер. Я. Кравця. - Львів : Тріада плюс, 2010. - 416с. - ISBN 966-486-071-7 : 26.00грн.

ББК  84(0)
419315 : ВКЗ
421916 : Основний фонд
84(0)6
Ф79
Формула крови [Текст] : сб. фант. повестей/ [сост. С. Пальцун и др.]. - К. : Медиа Максимум, 2011. - 384с. - (Ruthenia Phantastica). - ISBN 966-2629-01-9 : 22.00грн.

ББК  84(0)6
421621 : ВМА
84(4Нім)6
В35
Вертиголов та інші політичні тварини [Текст] : Антологія німецької літератури 90-х років ХХ ст./ [упоряд. Н. Ваховська, Д. Клаппер]. - К. : Грані-Т, 2011. - 294с. - ISBN 966-465-353-1 : 30.00грн.

ББК  84(4Нім)6
421598 : Основний фонд
84(4Рос)6
Я76
Ярославцев, С.
Экспедиция в преисподнюю/С.Ярославцев. Повесть о дружбе и недружбе/А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий [Текст] : [фантаст. романы]/ С.Ярославцев. - М. : АСТ  ;  С.Пб. :  Terra Fantastica, 1998. - 432с. - (Миры братьев Стругацких). - ISBN 5-15-000999-7 : 24.00грн.

ББК  84(4Рос)6
421843 : Основний фонд
84(4Рос)6
Я76
Ярославцев, С.
Дьявол среди людей; Подробности жизни Никиты Воронцова/ С. Ярославцев. Поиск предназначения, или двадцать седьмая теорема этики/ С. Витицкий [Текст] : [фантаст. романы]/ С.Ярославцев. - М. : АСТ  ;  С.Пб. :  Terra Fantastica, 1998. - 576с. - (Миры братьев Стругацких). - ISBN 5-15-000796-Х : 26.00грн.

ББК  84(4Рос)6
421832 : Основний фонд
84(4Рос)6
В81
Время учеников 2 [Текст] : [сборник]/ [сост.и предисл. А.Черткова и др.]. - М. : АСТ  ;  С.Пб. :  Terra Fantastica, 1998. - 704с. - (Миры братьев Стругацких). - Содерж. авт.: В. Щепетнев, С. Лукьяненко, Н. Ютанов, Д. Клугер и др. - ISBN 5-15-000774-9 : 26.00грн.

ББК  84(4Рос)6
421830 : Основний фонд
84(4Рос)6
В81
Время учеников [Текст] : [сборник]/ [предисл. Б. Стругацкого; сост. А. Чертков и др.]. - М. : АСТ  ;  С.Пб. :  Terra Fantastica, 1998. - 606с. - (Миры братьев Стругацких). - Содерж. авт.: В. Казаков, Л. Кудрявцев, А. Лазарчук, С. Лукьяненко и др. - ISBN 5-15-000253-4 : 28.00грн.

ББК  84(4Рос)6
421829 : Основний фонд
84(4Сла)
М58
Між Карпатами і Татрами [Текст] : Цикл "Постаті" : Словацька поезія. Вип.16/ пер. Д. Кременя; [упоряд. Т. Ліхтей]. - Ужгород : Ліра, 2011. - 48с. - Текст парал. словацькою. - ISBN 617-596-056-1 : 8.00грн.

ББК  84(4Сла)
421612 : Основний фонд
84(4Укр)
Ц18
Цар Соловей. У 2 т. [Текст] : літературні казки українських письменників. Т.1/ упоряд. П.Ф. Бондарчука. - Донецьк : Донбас, 2011. - 384с. - ISBN 966-1615-43-3 : 22.00грн.

ББК  84(4Укр)
421926 : Основний фонд
84(4Укр)
Ч-45
Червоне і чорне: 100 українських поеток ХХ сторіччя [Текст] : поетична антологія/ уклад. Б. Щавурський. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 1344с. - ISBN 966-10-1995-8 : 190.00грн.

ББК  84(4Укр)
421706 : Основний фонд
84(4Укр)
Ч-75
Чорне і червоне: 100 українських поетів ХХ сторіччя [Текст] : поетична антологія/ уклад. Б. Щавурський. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 1376с. - ISBN 966-10-1996-5 : 190.00грн.

ББК  84(4Укр)
421705 : Основний фонд
84(4Укр)6
С48
Слобожанський круг [Текст] : альманах. Вип.2/ [редкол.: П.З. Гулаков та ін.]. - Х. : Слобожанщина, 2008. - 269с. - ISBN 966-7814-95-3 : 26.00грн.

ББК  84(4Укр)6
421701 : Основний фонд
421973 : ФА
84(4Укр)6
С48
Слобожанський круг [Текст] : альманах. Вип.2/ [редкол.: П.З. Гулаков та ін.]. - Х. : Слобожанщина, 2008. - 269с. - ISBN 966-7814-95-3 : 26.00грн.

ББК  84(4Укр)6
421701 : Основний фонд
421973 : ФА
84(4Укр)6
В52
Вірю, надіюсь, люблю... [Текст] : лірична збірка письменників-інвалідів/ [редкол.: О.І. Александрова (голов. ред.) та ін.]. - К. : ВОІ СОІУ, 2009. - 111с. - 10.00грн.

ББК  84(4Укр)6
422018 : Основний фонд
84(4Укр)6
Д86
Души прекрасные порывы [Текст] : сборник писателей-инвалидов/ [редкол.: О.И. Александрова (глав. ред.) и др.]. - К. : ВОІ СОІУ, 2010. - 118с. - 12.00грн.

ББК  84(4Укр)6
422020 : Основний фонд
84(4Укр)6
С48
Слобожанський круг [Текст] : альманах. Вип.4/ [редкол.: П.З. Гулаков та ін.]. - Х. : Слобожанщина, 2010. - 238c. - ISBN 966-7814-58-8 : 22.00грн.

ББК  84(4Укр)6
421703 : Основний фонд
84(4Укр)6
С48
Слобожанський круг [Текст] : альманах. Вип.3/ [редкол.: П.З. Гулаков та ін.]. - Х. : Слобожанщина, 2009. - 268c. - ISBN 966-7814-71-7 : 22.00грн.

ББК  84(4Укр)6
421702 : Основний фонд
84(4Укр)61-5
Л63
Листок з вирію [Текст] : поезія укр. діаспори для дітей. Кн.3. Журавлики/ упоряд. Г.М. Кирпа, Д.С. Чередниченко. - К. : Етнос, 2011. - 608с. - ISBN 966-522-285-6 : 26.00грн.

ББК  84(4Укр)61-5
421608 : Основний фонд
84(7США)
Г21
Гаррисон, Г.
Билл, герой Галактики, на планете роботов-рабов/ Г. Гаррисон; Билл, герой Галактики, на планете закупоренных мозгов/ Г. Гаррисон, Р. Шекли [Текст] : [фантаст. романы]/ Г.Гаррисон. - М. : Эксмо-Пресс, 1997. - 432с. - (Стальная Крыса). - ISBN 5-04-000026-Х : 20.00грн.

ББК  84(7США)
421800 : Основний фонд
84.4 Ісп
Р83
Руїс, Сафон К.
Володар Туману [Текст]/ С.К.Руїс ; пер. з. ісп. С. Борщевського. - К. : КМ Publishing, 2011. - 224с. - ISBN 617-538-041-3 : 16.00грн.

ББК  84.4 Ісп
421615 : ВМА
84.4Бєл
Н47
Некляєв, В.П.
Вічний вітер [Текст] : поезія/ В.П.Некляєв. - К. : Ярославів Вал, 2011. - 144с. - ISBN 966-2151-93-0 : 11.00грн.

ББК  84.4Бєл
421613 : Основний фонд
84.4Вел
Д59
Догерти, Б.
Здравствуй, Никто [Текст] : повесть/ Б.Догерти ; пер. с англ. М. Кружкова. - М. : Колобок и 2 Жирафа : Аргументы и факты, 2000. - 240с. - (Б-ка журн. "Колобок и 2 Жирафа"; "Первая Любовь"). - ISBN 50901319-01-Х : 10.00грн.

ББК  84.4Вел
421807 : Основний фонд
84.4Вел
Э47
Эллиот, Л.
Теперь я твоя мама [Текст]/ Л.Эллиот. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2011. - 400с. - ISBN 966-14-1382-4 : 25.00грн.

ББК  84.4Вел
421708 : Основний фонд
84.4Нім
Г44
Гете, Й.В.
Фауст. Лірика [Текст]/ Й.В.Гете ; Пер.з нім. - К. : Веселка, 2001. - 478 с. - ISBN 966-01-0163-5 : 2.58 грн.

ББК  84.4Нім
362667 : ФА
367015 : ВМА
367286 : ВЧЗ
367287 : ВКЗ
367288 : ФА
367289 : ВМА
367290 : ВКЗ
367291 : ВМА
367292 : ВМА
367293 : ФА
388677 : ФА
389805 : ВМА
421805 : Основний фонд
84.4Нор
Н55
Несбьо, Ю.
Нетопир [Текст] : скандинавський гостросюжетний роман/ Ю.Несбьо. - Х. : Фоліо, 2011. - 381с. - (Карта світу). - ISBN 966-03-5619-1 : 20.00грн.

ББК  84.4Нор
421970 : Основний фонд
421971 : Основний фонд
84.4Нор
Н55
Несбьо, Ю.
Нетопир [Текст] : скандинавський гостросюжетний роман/ Ю.Несбьо. - Х. : Фоліо, 2011. - 381с. - (Карта світу). - ISBN 966-03-5619-1 : 20.00грн.

ББК  84.4Нор
421970 : Основний фонд
421971 : Основний фонд
84.4Нор
Л82
Лу, Е.
Тихі дні в перемішках [Текст]/ Е.Лу. - Х. : Фоліо, 2010. - 221с. - (Карта світу). - ISBN 966-03-5400-5 : 14.00грн.

ББК  84.4Нор
421967 : Основний фонд
421968 : Основний фонд
84.4Нор
Л82
Лу, Е.
Тихі дні в перемішках [Текст]/ Е.Лу. - Х. : Фоліо, 2010. - 221с. - (Карта світу). - ISBN 966-03-5400-5 : 14.00грн.

ББК  84.4Нор
421967 : Основний фонд
421968 : Основний фонд
84.4Нор
І-16
Ібсен, Г.
Ляльковий дім [Текст] : п‘єси/ Г.Ібсен. - Х. : Фоліо, 2011. - 346с. - (Б-ка світової літератури: Норвезька література). - ISBN 966-03-5284-1 : 28.00грн.

ББК  84.4Нор
421965 : Основний фонд
84.4Пол
W52
Welz, M.
Kapliczki i wiersze [Текст]/ M.Welz. - Iwonicz-Zdroj; Lwow : Triada plus, 2010. - 48s. - Пол. мовою. - ISBN 966-486-076-2 : 8.00грн.

ББК  84.4Пол
421912 : Основний фонд
84.4Пол
Л44
Лем, С.
Сказки роботов. Кибериада [Текст] : Сборник/ С.Лем. - М. : АСТ, 2003. - 635с. - ISBN 5-17-013017-1 : 17.43грн.

ББК  84.4Пол
378234 : ВМА
421815 : Основний фонд
84.4Пол
Л44
Лем, С.
Приключения Ийона Тихого [Текст] : сборник/ С.Лем. - М. : АСТ, 2002. - 653с. - ISBN 5-17-014361-3 : 22.00грн.

ББК  84.4Пол
421813 : Основний фонд
84.4Пол
Л44
Лем, С.
Магелланово облако. Человек с Марса. Астронавты. [Текст] : Роман. Повесть/ С.Лем. - М. : АСТ, 2003. - 717с. - ISBN 5-17-017785-2 : 18.00грн.

ББК  84.4Пол
378229 : ВМА
378230 : ВМА
378231 : ФА
421811 : Основний фонд
84.4Пол
Л44
Лем, С.
Больница преображения; Высокий замок [Текст] : [филос.-фантаст. романы, рассказы]/ С.Лем. - М. : АСТ, 2003. - 700с. - ISBN 5-17-017550-7 : 22.00грн.

ББК  84.4Пол
421810 : Основний фонд
84.4Пол
Л44
Лем, С.
Солярис; Эдем; Непобедимый [Текст] : [филос.-фантаст. романы]/ С.Лем. - М. : АСТ, 2002. - 605с. - ISBN 5-17-013015-5 : 18.00грн.

ББК  84.4Пол
421816 : Основний фонд
84.4Пол
Л44
Лем, С.
Расследование. Рукопись, найденная в ванне. Насморк [Текст] : Романы/ С.Лем. - М. : АСТ, 2002. - 558с. - ISBN 5-17-011179-7 : 17.30грн.

ББК  84.4Пол
378232 : ВМА
378233 : ФА
421814 : Основний фонд
84.4Рос1
Ч-56
Чехов, А.П.
Вишневый сад [Текст] : повести и рассказы, пьесы/ А.П.Чехов. - Х. : Фолио, 2011. - 558с. - (Школьная б-ка украинской и зарубежной литературы). - ISBN 966-03-5453-1 : 53.00грн.

ББК  84.4Рос1
418700 : ФА
421783 : ВМА
84.4Рос1
Г58
Гоголь, М.В.
Твори [Текст]. Т.3. Мертві душі; Вибрані статті/ М.В.Гоголь. - К. : Держ. видав. худож. літ-ри, 1952. - 575с. - 10.00грн.

ББК  84.4Рос1
421806 : Основний фонд
84.4Рос6
Ш19
Шамрай, Т.
Заговор обезьян [Текст] : [роман]/ Т.Шамрай. - Прага : VT-World Communication Agency, 2010. - 688с. - ISBN 966-97119-0-8 : 36.00грн.

ББК  84.4Рос6
421975 : Основний фонд
84.4Рос6
В46
Вильмонт, Е.Н.
Нашла себе блондина! [Текст] : Роман/ Е.Н.Вильмонт. - М. : Олимп : АСТ : Астрель, 2003. - 304с. - (Русский романс). - ISBN 5-17-019088-3 : 11.20грн.

ББК  84.4Рос6
376014 : ВМА
378065 : ФА
421799 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Совесть негодяев; Правила логики [Текст] : роман, новеллы/ Ч.А.Абдуллаев. - Ростов н/Д : Проф-Пресс  ;  Х :  Грампус Эйт, 1996. - 448с. - (Перехват). - ISBN 5-88475-188-5 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
421796 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Пройти чистилище [Текст] : [роман]/ Ч.А.Абдуллаев. - Ростов н/Д : Проф-Пресс, 1997. - 384с. - ISBN 5-88475-002-1 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
421794 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.
Обретение ада [Текст] : Роман/ Ч.Абдуллаев. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 1996. - 390 с. - (Схватка без правил). - ISBN 5-88475-100-1 : 4.18

ББК  84.4Рос6
357471 : ВМА
357472 : ФА
421792 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Симфония тьмы [Текст] : [роман]/ Ч.А.Абдуллаев. - Ростов н/Д : Проф-Пресс, 1997. - 416с. - ISBN 5-88475-110-9 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
421795 : Основний фонд
84.4Рос6
А13
Абдуллаев, Ч.А.
Поцелуй феи [Текст] : [повести]/ Ч.А.Абдуллаев. - М. : Эксмо-Пресс, 1999. - 464с. - (Вне закона). - ISBN 5-04-003490-3 : 20.00грн.

ББК  84.4Рос6
421793 : Основний фонд
84.4Рос6
С87
Стругацкий, А.Н.
Хромая судьба; Пять ложек эликсира; Повести, рассказы, пьесы [Текст] : [фантаст. романы, повести, рассказы, пьесы]/ А.Н.Стругацкий, Б.Н.Стругацкий. - М. : АСТ  ;  С.Пб. :  Terra Fantastica, 1998. - 544с. - (Миры братьев Стругацких). - ISBN 5-237-00742-2 : 24.00грн.

ББК  84.4Рос6
421842 : Основний фонд
84.4Рос6
С87
Стругацкий, А.Н.
Хищные вещи века; Чрезвычайные происшествия; Полдень, ХХII век [Текст] : [фантаст. романы и рассказы]/ А.Н.Стругацкий, Б.Н.Стругацкий. - М. : АСТ  ;  С.Пб. :  Terra Fantastica, 1997. - 672с. - (Миры братьев Стругацких). - ISBN 5-7841-0627-9 : 28.00грн.

ББК  84.4Рос6
421841 : Основний фонд
84.4Рос6
С87
Стругацкий, А.Н.
Трудно быть богом; Попытка к бегству; Далекая Радуга [Текст] : [фантаст. романы]/ А.Н.Стругацкий, Б.Н.Стругацкий. - М. : АСТ  ;  С.Пб. :  Terra Fantastica, 1997. - 496с. - (Миры братьев Стругацких). - ISBN 5-15-000254-2 : 26.00грн.

ББК  84.4Рос6
421840 : Основний фонд
84.4Рос6
С87
Стругацкий, А.Н.
Страна багровых туч; Путь на Амальтею; Стажеры [Текст] : [фантаст. романы]/ А.Н.Стругацкий, Б.Н.Стругацкий. - М. : АСТ  ;  С.Пб. :  Terra Fantastica, 1997. - 656с. - (Миры братьев Стругацких). - ISBN 5-7841-0750-Х : 26.00грн.

ББК  84.4Рос6
421839 : Основний фонд
84.4Рос6
С87
Стругацкий, А.Н.
Понедельник начинается в субботу; Сказка о Тройке (2 экз.) [Текст] : [фантаст. повести]/ А.Н.Стругацкий, Б.Н.Стругацкий. - М. : АСТ  ;  С.Пб. :  Terra Fantastica, 1998. - 608с. - (Миры братьев Стругацких). - ISBN 5-7841-0317-2 : 26.00грн.

ББК  84.4Рос6
421838 : Основний фонд
84.4Рос6
С87
Стругацкий, А.Н.
Пикник на обочине; Отель "У погибшего альпиниста"; Улитка на склоне [Текст] : [фантаст. романы]/ А.Н.Стругацкий, Б.Н.Стругацкий. - М. : АСТ  ;  С.Пб. :  Terra Fantastica, 1997. - 624с. - (Миры братьев Стругацких). - ISBN 5-15-000196-1 : 26.00грн.

ББК  84.4Рос6
421837 : Основний фонд
84.4Рос6
С87
Стругацкий, А.Н.
Парень из преисподней; Беспокойство; Жук в муравейнике; Волны гасят ветер [Текст] : [фантаст. повести]/ А.Н.Стругацкий, Б.Н.Стругацкий. - М. : АСТ  ;  С.Пб. :  Terra Fantastica, 1998. - 576с. - (Миры братьев Стругацких). - ISBN 5-15-000252-6 : 26.00грн.

ББК  84.4Рос6
421836 : Основний фонд
84.4Рос6
С87
Стругацкий, А.Н.
Отягощенные злом. За миллиард лет до конца света. Гадкие лебеди [Текст]/ А.Н.Стругацкий, Б.Н.Стругацкий. - М. : АСТ, 1997. - 608с. - (Миры братьев Стругацких). - ISBN 5-15-000215-1 : 7.34грн.

ББК  84.4Рос6
396997 : ВМА
421835 : Основний фонд
84.4Рос6
С87
Стругацкий, А.Н.
Обитаемый остров; Малыш [Текст] : [фантаст. романы]/ А.Н.Стругацкий, Б.Н.Стругацкий. - М. : АСТ  ;  С.Пб. :  Terra Fantastica, 1997. - 544с. - (Миры братьев Стругацких). - ISBN 5-15-000255-0 : 24.00грн.

ББК  84.4Рос6
421834 : Основний фонд
84.4Рос6
С87
Стругацкий, А.Н.
Сталкер; Дело об убийстве; День затмения; Без оружия; Жук в муравейнике; Чародеи; Туча; Машина желаний [Текст] : [киносценарии]/ А.Н.Стругацкий, Б.Н.Стругацкий. - М. : АСТ  ;  С.Пб. :  Terra Fantastica, 1998. - 608с. - (Миры братьев Стругацких). - ISBN 5-237-00969-7 : 26.00грн.

ББК  84.4Рос6
421833 : Основний фонд
84.4Рос6
С87
Стругацкий, А.Н.
Град обреченный; Второе нашествие марсиан [Текст] : [фантаст. романы]/ А.Н.Стругацкий, Б.Н.Стругацкий. - М. : АСТ  ;  С.Пб. :  Terra Fantastica, 1997. - 560с. - (Миры братьев Стругацких). - ISBN 5-15-000498-7 : 26.00грн.

ББК  84.4Рос6
421831 : Основний фонд
84.4Рос6
П27
Перумов, Н.Д.
Хранитель Мечей. Кн. 3 [Текст]. Т.1. Одиночество мага/ Н.Д.Перумов. - М. : Эксмо, 2006. - 480с. - ISBN 5-699-16367-0 : 20.00грн.

ББК  84.4Рос6
421827 : Основний фонд
84.4Рос6
П27
Перумов, Н.Д.
Хранитель Мечей. Кн.3 [Текст]. Т.2. Одиночество мага/ Н.Д.Перумов. - М. : Эксмо, 2006. - 512с. - ISBN 5-699-16369-7 : 22.00грн.

ББК  84.4Рос6
421826 : Основний фонд
84.4Укр1
У45
Українка, Л.
Руфін і Прісцілла [Текст] : Драма у 5 діях : До 20-річчя незалежності України/ Л.Українка. - К. : Либідь, 2011. - 200с. - ISBN 966-06-0607-4 : 23.00грн.

ББК  84.4Укр1
421925 : Основний фонд
84.4Укр1
К32
Квітка-Основ‘яненко, Г.
Конотопська відьма; Сватання на Гончарівці; Шельменко-денщик [Текст]/ Г.Квітка-Основ‘яненко. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2010. - 368с. - (Шедеври на всі часи; Т.8). - ISBN 966-14-0742-7 : 26.00грн.

ББК  84.4Укр1
421966 : Основний фонд
84.4Укр1
К73
Котляревський, І.П.
Енеїда. Наталка Полтавка [Текст] : Поема.П'єса/ І.П.Котляревський. - К. : Веселка, 2000. - 327 с. - (Шкільна бібліотека). - ISBN 966-01-0052-3 : 6.60

ББК  84.4Укр1
362910 : ВМА
362911 : ВКЗ
362912 : ФА
362913 : ВМА
365384 : ВМА
365386 : ФА
365387 : ВКЗ
367313 : ВМА
367314 : ВМА
367315 : ВЧЗ
367316 : ФА
367317 : ФА
367318 : ВКЗ
367319 : ВКЗ
367320 : ВКЗ
381268 : ВМА
381270 : ВМА
381271 : ВМА
389023 : ВМА
401008 : ВМА
421809 : Основний фонд
84.4Укр6
К68
Коробчук, П.Й.
Боса флейта [Текст] : вибрані (+нові) поезії + вибрані переклади/переспіви/ П.Й.Коробчук. - Луцьк : Твердиня, 2011. - 376с. - ISBN 617-517-061-8 : 20.00грн.

ББК  84.4Укр6
421699 : Основний фонд
84.4Укр6
К67
Корнейко, О.М.
Легенди Схарх-Маона: Хроніки світанку. Хроніка друга [Текст] : [роман у стилі фентезі]/ О.М.Корнейко. - Луцьк : Твердиня, 2009. - 148с. - (Хронотоп). - ISBN 611-517-003-6 : 12.00грн.

ББК  84.4Укр6
421698 : Основний фонд
84.4Укр6
М42
Медвідь, Г.
Сонце щастя [Текст] : [роман]/ Г.Медвідь. - Львів : Афіша, 2011. - 283с. - (Життєві історії). - ISBN 966-325-151-6 : 16.00грн.

ББК  84.4Укр6
421921 : Основний фонд
84.4Укр6
М42
Медвідь, Г.
Мимовільний викидень [Текст] : [роман]/ Г.Медвідь. - Львів : Афіша, 2011. - 291с. - (Життєві історії). - ISBN 966-325-152-3 : 16.00грн.

ББК  84.4Укр6
421920 : Основний фонд
84.4Укр6
С47
Слісаренко, О.
Вибрані твори [Текст]/ О.Слісаренко ; упоряд. В. Агеєва. - К. : Смолоскип, 2011. - 872с. - (Розстріляне Відродження). - ISBN 966-2164-34-3 : 50.00грн.

ББК  84.4Укр6
421924 : Основний фонд
84.4Укр6
П80
Прокопець, М.А.
Небо не мовчатиме... [Текст] : [збірка]/ М.А.Прокопець. - Львів : Тріада плюс, 2010. - 252с. - ISBN 966-486-082-3 : 16.00грн.

ББК  84.4Укр6
421922 : Основний фонд
84.4Укр6
К72
Костенко, Л.В.
Річка Геракліта [Текст]/ Л.В.Костенко. - К. : Либідь, 2011. - 288с. - ISBN 966-06-0599-2 : 22.00грн.

ББК  84.4Укр6
421917 : Основний фонд
84.4Укр6
К66
Коритко, Р.Ф.
Дволикий світ [Текст] : [роман]/ Р.Ф.Коритко. - Львів : Тріада плюс, 2010. - 420с. - ISBN 966-486-062-5 : 26.00грн.

ББК  84.4Укр6
421915 : Основний фонд
84.4Укр6
М93
Мушкетик, Ю.М.
Гріх [Текст] : оповідання/ Ю.М.Мушкетик. - К. : Світлиця, 2009. - 368с. - ISBN 966-2186-19-2 : 18.00грн.

ББК  84.4Укр6
421969 : Основний фонд
84.4Укр6
Б48
Березовський, О.І.
Кожному своє... Центр Європи (1972-1981) [Текст] : роман/ О.І.Березовський. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 256с. - ISBN 966-07-1294-2 : 15.00грн.

ББК  84.4Укр6
421772 : Основний фонд
84.4Укр6
З-19
Закордонець, Л.О.
Вибір істини [Текст]/ Л.О.Закордонець. - К. : ЕКМО, 2006. - 280с. - ISBN 966-8555-60-0 : 12.00грн.

ББК  84.4Укр6
421964 : Основний фонд
84.4Укр6
З-13
Завойська, Л.
Не зовсім звичайні історії [Текст] : оповідання, п‘єса та вибрані вірші/ Л.Завойська. - К. : ЮНА, 2009. - 234с. - 28.00грн.

ББК  84.4Укр6
421963 : Основний фонд
84.4Укр6
З-13
Завгородній, О.С.
Лет [Текст] : поезії, переклади, вибране з укр. синоніміки/ О.С.Завгородній. - Д. : Ліра, 2011. - 364с. - ISBN 966-383-303-3 : 26.00грн.

ББК  84.4Укр6
420788 : ВМА
421962 : ФА
84.4Укр6
Г94
Гунько, О.
Зоряний канон [Текст] : книга поезій/ О.Гунько. - Нова Каховка : ПІЄЛ, 2006. - 119с. - ISBN 966-96418-9-6 : 6.00грн.

ББК  84.4Укр6
421961 : Основний фонд
84.4Укр6
В68
Волотовська, Н.В.
Рецепт на любов. Rp:Любов. D.S.: назавжди. Студенти у дзеркалі часу [Текст] : [роман]/ Н.В.Волотовська. - Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2011. - 286с. - ISBN 966-673-159-6 : 20.00грн.

ББК  84.4Укр6
419307 : ВМА
421960 : ФА
84.4Укр6
А92
Атаманенко, Г.В.
Моє поетичне ім‘я [Текст] : поезії/ Г.В.Атаманенко. - К. : Український пріоритет, 2011. - 88с. - ISBN 966-2669-00-8 : 12.00грн.

ББК  84.4Укр6
421596 : ВМА
84.4Укр6
С47
Слабошпицький, М.Ф.
Поет із пекла (Тодось Осьмачка) [Текст] : роман-біографія/ М.Ф.Слабошпицький. - Вид. 3-є. - К. : Ярославів Вал, 2011. - 368с. - ISBN 966-2151-79-4 : 18.00грн.

ББК  84.4Укр6
421593 : Основний фонд
84.4Укр6
С50
Сміян, І.С.
Як втихне буря під ребром... [Текст]. Кн.15/ І.С.Сміян. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 240с. - ISBN 966-07-1634-6 : 15.00грн.

ББК  84.4Укр6
411425 : ВМА
419944 : ВМА
421782 : Основний фонд
84.4Укр6
С50
Сміян, І.С.
Минули наші неспокійні дні [Текст]. Кн.20/ І.С.Сміян. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 192с. - 16.00грн.

ББК  84.4Укр6
421781 : Основний фонд
84.4Укр6
С32
Сердюк, З.
Буремними дорогами у вічність [Текст] : вірші/ З.Сердюк. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 128с. - ISBN 966-07-1914-9 : 8.00грн.

ББК  84.4Укр6
421780 : Основний фонд
84.4Укр6
Д58
Довженко, О.П.
Зачарована Десна [Текст] : [щоденник, кіноповісті, оповідання]/ О.П.Довженко. - Х. : Фоліо, 2011. - 603с. - (Шкільна б-ка української та світової літератури). - ISBN 966-03-5448-7 : 56.00грн.

ББК  84.4Укр6
418683 : ВКЗ
421775 : ВКЗ
84.4Укр6
У59
Уніат, М.
Акустика серця [Текст] : зб. поезій/ М.Уніат. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - 283с. - ISBN 617-527-018-9 : 20.00грн.

ББК  84.4Укр6
421620 : ВМА
84.4Укр6
Д53
Дмитренко, О.М.
АІСТ: сильніший від смерті [Текст] : [худож.-докум. повість]/ О.М.Дмитренко ; вступне сл. В.І. Гринчака. - К. : Криниця, 2011. - 672с. - ISBN 966-7575-59-5 : 35.00грн.

ББК  84.4Укр6
421774 : Основний фонд
84.4Укр6
Г17
Галябарда, С.
Роса любові [Текст] : [поезії, ноти, пісні : поетич. навч.-метод. посіб.]/ С.Галябарда. - К. : АПіСВ ФПСУ, 2011. - 320с. + 1 CD-Rom. - ISBN 966-614-055-8 : 50.00грн.

ББК  84.4Укр6
421773 : Основний фонд
84.4Укр6
С79
Степула, Н.
Небо (не) сповідане. Все (і) ніщо [Текст] : роман-андрогін/ Н.Степула. - К. : Ярославів Вал, 2011. - 300с. - ISBN 966-2151-85-5 : 18.00грн.

ББК  84.4Укр6
421618 : ВМА
84.4Укр6
С47
Слабошпицький, М.Ф.
Українець, який відмовився бути бідним (Петро Яцик) [Текст]/ М.Ф.Слабошпицький. - К. : Ярослдавів Вал, 2011. - 251с. - ISBN 966-2151-95-4 : 14.00грн.

ББК  84.4Укр6
421617 : ВМА
84.4Укр6
С40
Сирота, Л.М.
Прип‘ятський синдром [Текст] : кіноповість/ Л.М.Сирота. - К. : Просвіта, 2011. - 200с. - ISBN 966-2133-65-3 : 22.00грн.

ББК  84.4Укр6
421616 : Основний фонд
84.4Укр6
М57
Мідянка, П.
Вірші з поду [Текст] : [поезії]/ П.Мідянка. - Ужгород : Ліра, 2011. - 192с. - ISBN 617-596-052-3 : 18.00грн.

ББК  84.4Укр6
421611 : Основний фонд
84.4Укр6
М19
Малик, Г.
Абра&Кадабра [Текст] : повість-сюр/ Г.Малик. - Ужгород : Ліра, 2011. - 96с. - ISBN 617-596-031-8 : 17.00грн.

ББК  84.4Укр6
421609 : Основний фонд
84.4Укр6
К17
Калашнікова, Л.П.
На хвилях любові [Текст] : збірка християнських оповідань/ Л.П.Калашнікова. - Кременець : Євангельський голос, 2011. - 186с. - 16.00грн.

ББК  84.4Укр6
421606 : Основний фонд
84.4Укр6
І-48
Ільченко, О.
Абсолютний чемпіон [Текст] : [повість написана на основі реальних подій із дитинства А. Безсонової]/ О.Ільченко. - К. : Грані-Т, 2011. - 80с. - (Дівчата зі спорту. Художня гімнастика). - ISBN 966-465-349-4 : 18.00грн.

ББК  84.4Укр6
421605 : Основний фонд
84.4Укр6
Д42
Джумурат, О.
Малюю акварелями весни [Текст]/ О.Джумурат. - Ужгород : Ліра, 2011. - 72с. - ISBN 617-596-037-0 : 10.00грн.

ББК  84.4Укр6
421602 : Основний фонд
84.4Укр6
М36
Мах, П.П.
Крайполе. У 2 т. [Текст] : роман. Т.2. Дикий брід/ П.П.Мах. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2010. - 264с. - Загол. обкл.: Дикий брід. - ISBN 966-361-426-7 : 26.00грн.

ББК  84.4Укр6
422024 : Основний фонд
84.4Укр6
Д39
Деяк, Т.
Гра з (лю) циферблатами [Текст]/ Т.Деяк. - Ужгород : Ліра, 2011. - 24с.+ 24с. - Книга-перекрутка.- В спіл. опр. з кн. Игра с (лю) циферблатами. - ISBN 617-596-049-3 : 8.00грн.

ББК  84.4Укр6
421601 : Основний фонд
84.4Укр6
М36
Мах, П.П.
Крайполе. У 2 т. [Текст] : поезії. Т.1/ П.П.Мах. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. - 276с. - ISBN 966-361-425-0 : 20.00грн.

ББК  84.4Укр6
422023 : Основний фонд
84.4Укр6
В61
Вовк, В.
Мережа [Текст] : [спогади]/ В.Вовк. - Ріо-де-Жанейро; К.; Львів : БаК, 2011. - 152с. - ISBN 966-7065-99-7 : 14.00грн.

ББК  84.4Укр6
422019 : Основний фонд
84.4Укр6
Б83
Бортняк, А.А.
Вдих і видих [Текст] : двострофи/ А.А.Бортняк. - Вінниця : О. Власюк, 2008. - 168с. - ISBN 966-2932-50-8 : 10.00грн.

ББК  84.4Укр6
422017 : Основний фонд
84.4Укр6
Ш66
Шкляр, В.М.
Живиця [Текст] : повісті і оповідання/ В.М.Шкляр. - К. : Молодь, 1982. - 240с. - 6.00грн.

ББК  84.4Укр6
421847 : Основний фонд
84.4Укр6
М36
Мах, П.П.
Корогва [Текст] : поезії/ П.П.Мах. - Луцьк : Надстир‘я, 2008. - 180с. - ISBN 966-517-626-8 : 14.00грн.

ББК  84.4Укр6
422026 : Основний фонд
84.4Укр6
Г15
Галас, В.В.
Сьогодні і завжди [Текст]/ В.В.Галас. - Ужгород : Ліра, 2011. - 64с. - ISBN 617-596-043-1 : 6.00грн.

ББК  84.4Укр6
421600 : Основний фонд
84.4Укр6
К72
Костриков, С.
Пар [Текст] : стихотворения/ С.Костриков. - К. : Журн. "Радуга", 2003. - 115с. - ISBN 966-8325-03-6 : 10.00грн.

ББК  84.4Укр6
422022 : Основний фонд
84.4Укр6
І-23
Іванцова, М.
Заради мрії [Текст] : [повість написана на основі реальних подій із дитинства О. Говорової]/ М.Іванцова. - К. : Грані-Т, 2011. - 72с. - (Дівчата зі спорту: Легка атлетика). - ISBN 966-465-348-7 : 16.00грн.

ББК  84.4Укр6
420624 : ВМА
421604 : ФА
84.4Укр6
М36
Мах, П.П.
Гордоплесо [Текст] : пастелі/ П.П.Мах. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2011. - 100с. - ISBN 966-361-314-7 : 14.00грн.

ББК  84.4Укр6
422025 : Основний фонд
84.4Укр6
М93
Мушкетик, Ю.М.
Смерть Сократа [Текст] : повісті, оповідання/ Ю.М.Мушкетик. - Х. : Фоліо, 2008. - 318с. - (Українська література). - ISBN 966-03-4577-5 : 14.20грн.

ББК  84.4Укр6
403481 : ВКЗ
403623 : ВКЗ
403625 : ВМА
403626 : ФА
403627 : ФА
411504 : ВЧЗ
421825 : Основний фонд
84.4Укр6
С41
Сич, О.
Uroboros [Текст] : [роман]/ О.Сич. - Львів : Піраміда, 2007. - 176с. - ISBN 966-441-052-3 : 24.00грн.

ББК  84.4Укр6
421828 : Основний фонд
84.4Укр6
В71
Вольвач, П.
Судинна пошта [Текст] : [поезія]/ П.Вольвач. - К. : Ярославів Вал, 2011. - 96с. - (Сучасна поезія). - ISBN 966-2151-99-2 : 10.00грн.

ББК  84.4Укр6
421599 : Основний фонд
84.4Укр6
К60
Колісник, Р.
Довкола світу [Текст] : спогади/ Р.Колісник ; [передм. М. Слабошпицький]. - К. : Ярославів Вал, 2006. - 322с. - ISBN 966-8135-00-8 : 20.00грн.

ББК  84.4Укр6
422021 : Основний фонд
84.4Укр6-5
О-54
Олійник, Б.І.
Трубить Трубіж [Текст] : Вірші та поеми/ Б.І.Олійник. - К. : Оріяни, 1998. - 216 с. - ISBN 966-7373-12-6 : 6.60

ББК  84.4Укр6-5
362937 : ФА
366709 : ВМА
366710 : ВМА
366711 : ФА
379888 : ВКЗ
421972 : ВКЗ
84.4Укр6=Рос
Р83
Руднев, Е.Н.
Полет без крыльев; Западня [Текст] : повести/ Е.Н.Руднев. - К. : Етнос, 2011. - 192с. - ISBN 966-522-201-5 : 10.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
421923 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
М36
Мацак, В.Н.
Место для меня [Текст]/ В.Н.Мацак. - Х. : Форт, 2011. - 188с. - ISBN 966-8599-85-9 : 16.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
421919 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
К79
Креминская, С.А.
Год в тетради [Текст] : [сб. поэзий]/ С.А.Креминская. - Кам‘янець-Подільський : Вид. Зволейко Д.Г., 2011. - 216с. - ISBN 617-620-012-3 : 14.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
421918 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
К89
Кузнецова, И.В.
Прощайте, дожди и каштаны [Текст] : [стихи]/ И.В.Кузнецова. - Житомир : Олеся, 1992. - 128с. - ISBN 5-7592-0040-2 : 10.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
421976 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
У51
Ульяницкая, Л.С.
Знакомая незнакомка [Текст] : Лирика/ Л.С.Ульяницкая. - Чернигов : Деснянська правда, 2007. - 112с. - ISBN 966-502-384-5 : 8.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
396270 : ВКЗ
421974 : ВМА
84.4Укр6=Рос
В18
Варда, С.
Slava Varda [Текст]/ С.Варда ; [С. Варда]. - К. : Генеза, 2011. - 128с. - ISBN 966-11-0103-5 : 12.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
421597 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
Н16
Нагих, Н.Ф.
Профессия - дальнобойщик [Текст]/ Н.Ф.Нагих. - Тернополь : Підручники і посібники, 2011. - 400с. - ISBN 966-07-2009-1 : 26.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
421779 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
В31
Вергелис, О.А.
АнтиРаневская и другие явления роковых нулевых [Текст] : Письма "Несогласного"/ О.А.Вергелис. - 2-е изд. - К. : LP Media : Журн. "Радуга", 2011. - 285с. - ISBN 966-1642-63-7 : 22.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
421582 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
М74
Моісєєнко, І.О.
Сектор обстрілу - "Аісти" [Текст] : роман, статті, поезії/ І.О.Моісєєнко. - Вид. 2-е, допов. - К. : Криниця, 2011. - 383с. - ISBN 966-2434-00-2 : 20.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
421777 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
К73
Котовасин, В.
Сибирский кот [Текст] : роман в стихах/ В.Котовасин. - Х. : Факт, 2006. - 280с. - ISBN 966-637-426-9 : 18.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
421776 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
Т16
Талалай, Н.
Билеты счастья [Текст] : повести и рассказы/ Н.Талалай. - К. : Журн. "Радуга. - 156с. - (Б-ка журн. "Радуга"). - ISBN 966-1642-66-8 : 18.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
421619 : ВМА
84.4Укр6=Рос
Р59
Рог, Е.Ф.
Дороже золота и нефти... [Текст] : эссе/ Е.Ф.Рог. - К. : Журн. "Радуга", 2011. - 126с. - ISBN 966-1642-60-6 : 18.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
421614 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
Л59
Линту, Т.
Хроники Нивиндэлла [Текст] : [роман]/ Т.Линту. - К. : Генеза, 2011. - 352с. - ISBN 966-11-0082-3 : 28.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
421607 : ВМА
84.4Укр6=Рос
И23
Иванченко, И.А.
Соблазны Город постирать [Текст] : книга стихотворений/ И.А.Иванченко. - К. : Журн. "Радуга", 2011. - 119с. - ISBN 966-1642-65-1 : 16.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
421603 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
М60
Миллер, А.В.
Костровой [Текст] : повесть/ А.В.Миллер. - К. : Журн. "Радуга", 2011. - 189с. - (Бестселлер ж-ла "Радуга"). - ISBN 966-1642-62-0 : 20.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
421610 : ВМА
84.4Укр6=Рос
Б42
Бекчи, О.
Проблески... Всплески... [Текст]/ О.Бекчи. - Б.г. : Б.и., [2011]. - 140с. - (Крохотки). - 10.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
422003 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
Л59
Линту, Т.
Власть магии [Текст] : фэнтези/ Т.Линту. - К. : Сенс, 2007. - 600с. - (Квадросенс). - ISBN 966-96775-2-5 : 28.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
421819 : Основний фонд
421820 : Основний фонд
421821 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
Л59
Линту, Т.
Власть магии [Текст] : фэнтези/ Т.Линту. - К. : Сенс, 2007. - 600с. - (Квадросенс). - ISBN 966-96775-2-5 : 28.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
421819 : Основний фонд
421820 : Основний фонд
421821 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
Л59
Линту, Т.
Власть магии [Текст] : фэнтези/ Т.Линту. - К. : Сенс, 2007. - 600с. - (Квадросенс). - ISBN 966-96775-2-5 : 28.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
421819 : Основний фонд
421820 : Основний фонд
421821 : Основний фонд
84.4Фра
В33
Верлен, П.
Романси без слів [Текст] : антологія укр. перекладів поезій Поля Верлена/ П.Верлен ; [П. Верлен] : упоряд. О. Крушинська. - К. : Либідь, 2011. - 408с. - Укр. та фр. мовами. - ISBN 966-06-0588-6 : 28.00грн.

ББК  84.4Фра
421913 : Основний фонд
84.4Фра
Д31
Демонжо, М.С.
Харьковская сирень [Текст]/ М.С.Демонжо. - Х. : Фолио, 2009. - 287с. - ISBN 966-03-4808-0 : 18.00грн.

ББК  84.4Фра
421752 : Основний фонд
84.4Фра
М78
Мопассан, Г.
Милый друг [Текст] : роман/ Г.Мопассан, де. - Х. : Фолио, 2011. - 413с. - (Школьная б-ка украинской и зарубежной литературы). - ISBN 966-03-5314-5 : 39.00грн.

ББК  84.4Фра
418689 : ФА
421778 : ВМА
84.4Фра
Д78
Дрюон, М.
Французская волчица; Лилия и лев [Текст] : [романы]/ М.Дрюон. - Чимкент : Аурика, 1992. - 607с. - (Проклятые короли; Кн.5). - ISBN 5-86020-066-8 : 20.00грн.

ББК  84.4Фра
421808 : Основний фонд
84.4Фра
В31
Вербер, Б.
Дыхание богов [Текст]/ Б.Вербер. - М. : Гелеос : Рипол Классик, 2007. - 592с. - ISBN 5-8189-0812-0 : 50.00грн.

ББК  84.4Фра
421798 : Основний фонд
84.7США
Г20
Гаррисон, Г.
Фантастическая сага [Текст] : сб. науч.- фантаст. произведений/ Г.Гаррисон ; сост. Е.А. Девис. - М. : Мир, 1991. - 428с. - ISBN 5-03-002651-7 : 4.00грн.

ББК  84.7США
414427 : ВМА
421804 : Основний фонд
84.7США
Г21
Гаррисон, Г.
Стальная Крыса на манеже [Текст] : [роман, повесть]/ Г.Гаррисон. - М. : Эксмо-Пресс : Изд-во Александр Корженевский, 2000. - 448с. - (Стальная Крыса). - ISBN 5-87917-070-5 : 20.00грн.

ББК  84.7США
421803 : Основний фонд
84.7США
Г21
Гаррисон, Г.
Рождение Стальной Крысы; Стальная Крыса идет в армию [Текст] : [фантаст. романы]/ Г.Гаррисон. - М. : Эксмо-Пресс, 2000. - 432с. - (Стальная Крыса). - ISBN 5-04-000942-9 : 20.00грн.

ББК  84.7США
421802 : Основний фонд
84.7США
Г21
Гаррисон, Г.
Враг у порога [Текст] : [фантаст. роман]/ Г.Гаррисон. - М. : Эксмо-Пресс, 2000. - 416с. - (Стальная Крыса). - ISBN 5-04-005469-6 : 22.00грн.

ББК  84.7США
421801 : Основний фонд
84.7США
Б89
Брэдбери, Р.
Марсианские хроники [Текст] : [новеллы]/ Р.Брэдбери. - С.Пб. : Азбука, 2003. - 288с. - (Азбука-классика). - ISBN 5-267-00120-1 : 8.00грн.

ББК  84.7США
421797 : Основний фонд
84.7США
Х37
Хемінгуей, Е.
Сніги Кіліманджаро та інші новели [Текст]/ Е.Хемінгуей ; пер. з англ. В. Митрофанов. - К. : Дніпро, 1968. - 308с. - (Зарубіжна новела; Кн.1). - 4.00грн.

ББК  84.7США
421846 : Основний фонд
84.7США
Х37
Хемінгуей, Е.
По кому б'є дзвін [Текст]/ Е.Хемінгуей. - К. : Рад. письменник, 1969. - 506с. - 0.50грн.

ББК  84.7США
361134 : ВКЗ
421845 : Основний фонд
84.7США
Ф66
Фицджеральд, Ф.-С.
Ночь нежна [Текст] : роман/ Ф.-.Фицджеральд. - М. : АСТ, 2002. - 400с. - (Мастера. Вершины). - ISBN 5-17-008184-7 : 18.00грн.

ББК  84.7США
421844 : Основний фонд
84.7США
Л76
Лондон, Д.
Мартин Иден [Текст]/ Д.Лондон. - М. : Просвещение, 1986. - 303 с. - (Школьная б-ка)

ББК  84.7США
208553 : ФА
208554 : ВКЗ
208556 : ВКЗ
421824 : Ра
84.7США
Л76
Лондон, Д.
Сочинения. В 2-х т. [Текст] : Романы. Т.2. Железная пята. Время не ждет/ Д.Лондон. - К. : Дніпро, 1987. - 512 с.

ББК  84.7США
233818 : ФА
421823 : Основний фонд
84.7США
Л76
Лондон, Д.
Сочинения. В 2-х т. [Текст] : Повести. Т.1. Морской волк. Зов предков. Белый клык/ Д.Лондон. - К. : Дніпро, 1987. - 543 с.

ББК  84.7США
233821 : ФА
421822 : Основний фонд
84.7США
Х85
Хоукинз, А.
Огонь его поцелуев [Текст]/ А.Хоукинз. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2011. - 288с. - ISBN 966-14-1360-2 : 22.00грн.

ББК  84.7США
421704 : Основний фонд
85.101(4Укр)
П35
Письма Кирилла Павловича Беликова. [Собрание писем К.П. Беликова, исследователя творческого наследия семьи Рерихов] [Текст] : изд. Одесского дома-музея им. Н.К. Рериха/ [сост. Е.Г. Петренко]. - Одесса : Астропринт, 2011. - 320с. - (Архивы. Исследования; Вып.10). - ISBN 966-190-336-3 : 34.00грн.

ББК  85.101(4Укр) + 85.143(4Рос)
421729 : Основний фонд
85.101(4Укр)
П35
Письма Наталии Дмитриевны Спириной (1978 - 1991). [Собрание писем Н.Д. Спириной, исследовательницы творческого наследия семьи Рерихов] [Текст] : изд. Одесского дома-музея им. Н.К. Рериха/ [сост. Е.Г. Петренко]. - Одесса : Астропринт, 2011. - 263с. - (Архивы. Исследования; Вып.7). - ISBN 966-190-265-6 : 32.00грн.

ББК  85.101(4Укр) + 85.143(4Рос)
421763 : Основний фонд
85.113(4Укр)
П68
Православні святині Києва [Текст] : до 20-річчя незалежності України/ за ред. Н.М. Нікітенко; [авт.кол.: Н.М. Нікітенко, Л.Г. Івакіна, В.Г. Киркевич та ін.]. - К. : Техніка, 2011. - 352с. - ISBN 966-575-159-5 : 20.00грн.

ББК  85.113(4Укр)
421756 : Основний фонд
85.113(4Укр)
К72
Костриця, М.Ю.
Храм Святого Василія в Овручі [Текст] : [Присвячується 2000-літтю Різдва Христового]/ М.Ю.Костриця, О.Л.Михайлишин. - К. : Техніка, 2011. - 96с. - (Національні світині України). - ISBN 966-575-201-1 : 5.00грн.

ББК  85.113(4Укр)
421753 : Основний фонд
85.113(4Фра)я73
Н17
Надирова, О.В.
Збереження архітектурної спадщини та пам‘яток історії Франції (діяльність державних і громадських установ: 1991-2004 рр.) [Текст] : навч. посіб./ О.В.Надирова. - Чернігів : Деснянська правда, 2011. - 136с. - ISBN 966-2491-03-6 : 18.00грн.

ББК  85.113(4Фра)я73
421989 : Основний фонд
421990 : Основний фонд
85.113(4Фра)я73
Н17
Надирова, О.В.
Збереження архітектурної спадщини та пам‘яток історії Франції (діяльність державних і громадських установ: 1991-2004 рр.) [Текст] : навч. посіб./ О.В.Надирова. - Чернігів : Деснянська правда, 2011. - 136с. - ISBN 966-2491-03-6 : 18.00грн.

ББК  85.113(4Фра)я73
421989 : Основний фонд
421990 : Основний фонд
85.113(5Япо)я73
Ш37
Шевцова, Г.
Історія японської архітектури і мистецтва [Текст] : навч. посіб./ Г.Шевцова. - К. : Грані-Т, 2011. - 232с. - ISBN 966-465-356-2 : 80.00грн.

ББК  85.113(5Япо)я73
421084 : ВМ
421587 : ВКЗ
85.143(4Укр)
В68
Волошин, Л.В.
Ольга Плешкан [Текст] : Малярство. Акварелі. Естампи/ Л.В.Волошин. - Львів : Афіша, 2010. - 371с. - ISBN 966-325-147-9 : 80.00грн.

ББК  85.143(4Укр)
421751 : Основний фонд
85.153(4Укр)я73
Л14
Лагутенко, О.
Українська графіка ХХ століття [Текст] : [навч. посіб.]/ О.Лагутенко. - К. : Грані-Т, 2011. - 184с. - ISBN 966-465-354-8 : 120.00грн.

ББК  85.153(4Укр)я73
421586 : ВМ
85.314(4Укр)
Л93
Люблю - і все!: Спогади про А. Горчинського [Текст]/ [упоряд. О.Е. Горчинська, Е.О. Грішин]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 352с. - ISBN 966-07-1996-5 : 30.00грн.

ББК  85.314(4Укр)
421754 : Основний фонд
85.319
З-36
Заспіваймо пісню веселеньку [Текст] : [збірка/ упоряд. І.В. Кузьо]. - Львів : Растр-7, 2011. - 400с. - ISBN 966-2004-57-1 : 28.00грн.

ББК  85.319
421583 : ВМ
85.33(4Укр)
У45
Український вертеп [Текст] : Вертеп у драматургії, прозі та поезії ХІХ - ХХ ст. : [збірник]/ [упоряд. М.М. Сулима]. - К. : Дніпро, 2011. - 608с. - ISBN 966-578-208-7 : 32.00грн.

ББК  85.33(4Укр)
421757 : Основний фонд
85.33(4Укр-4 Зак)
І-26
Ігнатович, Г.
Від гасниці до рампи [Текст] : Нариси з історії українського театру на Закарпатті. Кн.2/ Г.Ігнатович. - Ужгород : Ліра, 2011. - 168с. - ISBN 617-596-035-6 : 36.00грн.

ББК  85.33(4Укр-4 Зак)
421585 : ВМ
85.334.3(4Укр)
З-74
Знать, для чего живешь... [Текст] : Интервью, размышления, беседы и все о театре с Э. Митницким/ [сост., ред. Д.Ю. Маликова]. - К. : LP Media : Журн. "Радуга", 2011. - 207с. - (Зрительный зал). - ISBN 966-1642-61-3 : 26.00грн.

ББК  85.334.3(4Укр)
421584 : ВМ
85.374г(4Укр)я2
М65
Миславский, В.Н.
Кинематографическая история Харькова 1896 - 2010. Имена. Фильмы. События [Текст] : фильмо-биографический справочник/ В.Н.Миславский. - Х. : С.А.М., 2011. - 436с. - ISBN 966-8591-55-6 : 30.00грн.

ББК  85.374г(4Укр)я2
421684 : Основний фонд
85я1
П38
Плеяда нескорених: Алла Горська, Опанас Заливаха, Віктор Зарецький, Галина Севрук, Людмила Семикіна [Текст] : біобібліогр. нарис/ [авт. нарису Л.Б. Тарнашинська]. - К. : НПБ України, 2011. - 200с. - (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління; Вип.13). - 14.00грн.

ББК  85я1
421645 : Основний фонд
85я2
Б39
Безклубенко, С.Д.
Мистецтво: терміни та поняття. У 2 т. [Текст] : енциклопедичне вид. Т.2. М - Я/ С.Д.Безклубенко. - К. : Ін-т культурології НАМ України, 2010. - 256с. - ISBN 966-2241-16-7 : 40.00грн.

ББК  85я2
421581 : ВМ
85я721
К49
Климова, Л.В.
Художественная культура. 11 кл. [Текст] : учебник : академический уровень, профильный уровень/ Л.В.Климова. - К. : Літера, 2011. - 192с. - ISBN 966-178-271-5 : 18.00грн.

ББК  85я721
421892 : Основний фонд
86.37
К73
Коутс, Ч.-Е.
Огляд книги Левит [Текст]/ Ч.-.Коутс. - Рівне : Живе слово, 2011. - 304с. - ISBN 966-8466-92-2 : 18.00грн.

ББК  86.37
421722 : Основний фонд
86.41
С60
Соляник, К.О.
Ваш личный гороскоп на 2012 - 2013 [Текст]/ К.О.Соляник. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2011. - 240с. - ISBN 966-14-1425-8 : 20.00грн.

ББК  86.41
421557 : Основний фонд
87.2
Л44
Лем, С.
Фантастика и футурология. В 2 кн. [Текст]. Кн.2/ С.Лем. - М. : АСТ : Хранитель, 2008. - 667с. - ISBN 5-17-021159-3 : 24.00грн.

ББК  87.2
421818 : Основний фонд
87.2
Л44
Лем, С.
Фантастика и футурология. В 2 кн. [Текст]. Кн.1/ С.Лем. - М. : АСТ : Хранитель, 2008. - 591с. - ISBN 5-17-014041-1 : 22.00грн.

ББК  87.2
421817 : Основний фонд
87.22
К40
КиМ
Ключи справедливого жизнеустройства [Текст]/ КиМ. - Запорожье : Акцент Инвест-Трейд, 2011. - 66с. - ISBN 966-2602-02-9 : 10.00грн.

ББК  87.22
421855 : Основний фонд
87.25
Ч-46
Черепанова, С.О.
Філософія освіти. Світоглядно-гуманітарний вимір: людина, наука, культура, мистецтво, стиль мислення [Текст] : [монографія]/ С.О.Черепанова. - Львів : Світ, 2011. - 408с. - ISBN 966-603-326-7 : 30.00грн.

ББК  87.25
421563 : ВКЗ
87.3(0)5
М57
Мигович, И.И.
Марксизм для всех [Текст]/ И.И.Мигович. - 2-е изд., доп. - К. : Бізнесполіграф, 2011. - 464с. - (Общественная б-ка "Реалистическая теория и созидательная практика"). - ISBN 966-1645-48-5 : 24.00грн.

ББК  87.3(0)5
421550 : Основний фонд
88.4я73
М13
Мажник, Н.А.
Психологія і педагогіка у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб./ Н.А.Мажник, Т.В.Голубєва. - Х. : Інжек, 2011. - 192с. - ISBN 966-392-332-1 : 10.00грн.

ББК  88.4я73
421545 : Основний фонд
88.5я73
М17
Максимова, Н.Ю.
Психологія девіантної поведінки [Текст] : навч. посіб./ Н.Ю.Максимова. - К. : Либідь, 2011. - 520с. - ISBN 966-06-0605-0 : 55.00грн.

ББК  88.5я73
421863 : Основний фонд
88.5я73
Л72
Лозинський, О.М.
Політична психологія [Текст] : навч. посіб./ О.М.Лозинський. - 2-ге вид., допов., випр. - Львів : Тріада плюс, 2010. - 232с. - ISBN 966-486-086-1 : 22.00грн.

ББК  88.5я73
421862 : Основний фонд
88я2
У45
Українська психологічна термінологія [Текст] : словник-довідник/ [авт.-уклад. С.І. Болтівець та ін.]. - К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2010. - 302с. - ISBN 617-571-040-0 : 28.00грн.

ББК  88я2
421944 : Основний фонд
421945 : Основний фонд
88я2
У45
Українська психологічна термінологія [Текст] : словник-довідник/ [авт.-уклад. С.І. Болтівець та ін.]. - К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2010. - 302с. - ISBN 617-571-040-0 : 28.00грн.

ББК  88я2
421944 : Основний фонд
421945 : Основний фонд
88я73
Р70
Роменець, В.А.
Історія психології ХVII століття [Текст] : навч. посіб./ В.А.Роменець. - К. : Вища школа, 1990. - 365с. - ISBN 5-11-002311-5 : 14.00грн.

ББК  88я73
277490 : ВКЗ
421790 : Основний фонд
91.9:26.89(4Укр)
Л64
Література про Тернопільську область за 2000 - 2004 роки [Текст] : бібліогр. покажч. Вип. 22/ [уклад. А.О. Ленчишин]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 848с. - ISBN 966-07-2000-8 : 50.00грн.

ББК  91.9:26.89(4Укр)
421726 : Основний фонд
91.9:63
С37
Сім чудес України [Текст]/ [авт.-упоряд. О.О. Галганова]. - К. : НПБ України, 2011. - 108с. - ISBN 966-7547-54-7 : 12.00грн.

ББК  91.9:63 + 63.3(4Укр)-7я1
421648 : Основний фонд
91.9:78.5
М54
Метабібліографія України (2010) [Текст] : покажч. бібліогр. посіб./ [упоряд. І.А. Ігнатецька]. - К. : НПБ України, 2011. - 280с. - 16.00грн.

ББК  91.9:78.5
421641 : ВКЗ
91.9:83
Х98
Художня література. Критика. Літературознавство (2010) [Текст] : реком. бібліогр. покажч./ [авт.-уклад. А. Ільченко, К. Науменко]. - К. : НПБ України, 2011. - 119с. - 12.00грн.

ББК  91.9:83
421652 : Основний фонд
92.0
Е64
Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т.10. З - Зор/ голов. редкол.: І.М. Дзюба (співголова) та ін. - К. : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. - 711с. - ISBN 966-02-5721-4 : 59.00грн.

ББК  92.0
422027 : Основний фонд
422028 : Основний фонд
422029 : Основний фонд
92.0
Е64
Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т.10. З - Зор/ голов. редкол.: І.М. Дзюба (співголова) та ін. - К. : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. - 711с. - ISBN 966-02-5721-4 : 59.00грн.

ББК  92.0
422027 : Основний фонд
422028 : Основний фонд
422029 : Основний фонд
92.0
Е64
Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т.10. З - Зор/ голов. редкол.: І.М. Дзюба (співголова) та ін. - К. : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. - 711с. - ISBN 966-02-5721-4 : 59.00грн.

ББК  92.0
422027 : Основний фонд
422028 : Основний фонд
422029 : Основний фонд


Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua