Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Краще з новинок за травень 2011 року

 

             СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ТРАВЕНЬ МІСЯЦЬ

20.18я73
П40
Пляцук, Л.Д.
Процессы и аппараты природоохранных технологий. Теоретические основы [Текст] : учебник/ Л.Д.Пляцук, Л.Л.Гурец. - Сумы : Университетская книга, 2011. - 284с. - ISBN 966-680-549-5 : 30.00грн.

ББК  20.18я73
418725 : Основний фонд
20.1я721
М61
Мінджов, К.
Зелений пакет для дітей [Текст]/ К.Мінджов, Т.Мітєва ; [К. Мінджов, Т. Мітєва]. - К. : РЕЦ : КІС, 2011. - 170с. - Авт. вказані над вих. дан. - ISBN 966-2141-65-8 : 40.00грн.

ББК  20.1я721
418668 : ВКЗ
20.1я73
Н47
Некос, В.Ю.
Вступ до фаху. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування [Текст] : підручник/ В.Ю.Некос, А.Н.Некос. - 3-є вид., переробл. і допов. - Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. - 208с. - ISBN 966-623-525-4 : 30.00грн.

ББК  20.1я73
416512 : ВЧЗ
419068 : ВМА
22.143я73
М74
Моклячук, М.П.
Дослідження операцій [Текст] : навч. посіб./ М.П.Моклячук, Р.Є.Ямненко. - К. : Київський ун-т, 2008. - 136с. - ISBN 966-439-012-2 : 12.00грн.

ББК  22.143я73
418635 : Основний фонд
22.151я73
Г70
Городецький, В.В.
Диференціальна геометрія в теоремах і задачах [Текст] : підручник/ В.В.Городецький, О.В.Мартинюк. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2009. - 396с. - ISBN 966-2147-48-3 : 30.00грн.

ББК  22.151я73
408083 : ВЧЗ
408758 : ВКЗ
419124 : Основний фонд
22.161.6я73
Г20
Гаращенко, Ф.Г.
Диференціальні рівняння для інформатиків [Текст] : підручник/ Ф.Г.Гаращенко, В.Т.Матвієнко, І.І.Харченко. - К. : Київський ун-т, 2008. - 351с. - ISBN 966-439-175-4 : 32.00грн.

ББК  22.161.6я73
418628 : ВКЗ
22.172я73
Ж86
Жуков, М.Н.
Математична статистика та обробка геологічних даних [Текст] : підручник/ М.Н.Жуков. - К. : Київський ун-т, 2008. - 518с. - ISBN 966-439-008-9 : 38.00грн.

ББК  22.172я73 + 26.3я73
418632 : ВКЗ
22.1г(4Укр)
М88
Мриглод, І.М.
Микола Боголюбов та Україна [Текст]/ І.М.Мриглод, В.В.Ігнатюк, Ю.В.Головач. - Львів : Євросвіт, 2009. - 192с. - (Б-ка "Світ фізики"). - ISBN 966-8364-43-3 : 18.00грн.

ББК  22.1г(4Укр)
418636 : ВКЗ
22.2я73
Ш97
Шутов, Б.М.
Конспект лекцій з механіки [Текст]/ Б.М.Шутов. - К. : Київський ун-т, 2007. - 141с. - ISBN 966-594-878-4 : 10.00грн.

ББК  22.2я73
418642 : ВКЗ
22.313я73
Д18
Данилов, В.В.
Спін-хвильова електродинаміка [Текст] : підручник/ В.В.Данилов, І.В.Зависляк, О.Ю.Нечипорук. - К. : Київський ун-т, 2008. - 351с. - ISBN 966-594-997-7 : 32.00грн.

ББК  22.313я73
418630 : ВКЗ
22.314я73
Л84
Лукіянець, Б.А.
Основи квантової фізики [Текст] : навч. посіб./ Б.А.Лукіянець, Г.В.Понеділок, Ю.К.Рудавський. - Львів : Львівська політехніка, 2009. - 420с. - ISBN 966-553-859-2 : 38.00грн.

ББК  22.314я73
410199 : ВЧЗ
416461 : ФЧ
419065 : ВКЗ
22.317я73
Б90
Булавін, Л.А.
Фізика фазових переходів [Текст] : підручник/ Л.А.Булавін, В.М.Сисоєв. - К. : Київський ун-т, 2010. - 400с. - ISBN 966-439-277-5 : 44.00грн.

ББК  22.317я73
418626 : ВЧЗ
22.34я73
Г83
Григорук, В.І.
Експериментальна лазерна оптика [Текст] : підручник/ В.І.Григорук, А.І.Іванісік, П.А.Коротков. - К. : Київський ун-т, 2007. - 383с. - ISBN 966-594-941-1 : 36.00грн.

ББК  22.34я73
418629 : ВЧЗ
22.34я73
Е45
Експериментальна оптика [Текст] : навч. посіб./ О. Кушнір, Ю. Корчак, Л. Луців-Шумський, С. Рихлюк. - Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2009. - 465с. - ISBN 966-613-651-3 : 45.00грн.

ББК  22.34я73
416517 : ВЧЗ
419064 : Основний фонд
22.379я73
Т66
Третяк, О.В.
Основи фізики напівпровідників [Текст] : підручник. Т.1/ О.В.Третяк, В.З.Лозовський. - К. : Київський ун-т, 2007. - 338с. - ISBN 966-594-872-5 : 28.00грн.

ББК  22.379я73
418640 : ВКЗ
22.383я73
К13
Каденко, І.М.
Фізика атомного ядра та частинок [Текст] : підручник/ І.М.Каденко, В.А.Плюйко. - К. : Київський ун-т, 2008. - 414с. - ISBN 966-594-999-3 : 34.00грн.

ББК  22.383я73
418633 : ВЧЗ
22.3г(4Укр)
С85
Стріха Віталій Іларіонович: 1931 - 1999 [Текст]/ [редкол.: М.В. Стріха (голова) та ін.]. - К. : КІС, 2011. - 128с. - (Визначні учені). - ISBN 966-2141-74-0 : 14.00грн.

ББК  22.3г(4Укр)
418662 : ВКЗ
22.3я1
Д43
ДЗ "Державна бібліотека України для юнацтва"
Фізика формує картину світу [Текст] : бібліогр. покаж. Вип.2/ ДЗ "Державна бібліотека України для юнацтва" ; [відп. за вип. Г.А. Саприкін; уклад. Ю. Круть]. - К. : ДЗ "ДБУ для юнацтва", 2010. - 82с. - (Для тих, хто хоче знати більше). - 8.00грн.

ББК  22.3я1
418717 : Основний фонд
418718 : Основний фонд
22.3я1
Д43
ДЗ "Державна бібліотека України для юнацтва"
Фізика формує картину світу [Текст] : бібліогр. покаж. Вип.2/ ДЗ "Державна бібліотека України для юнацтва" ; [відп. за вип. Г.А. Саприкін; уклад. Ю. Круть]. - К. : ДЗ "ДБУ для юнацтва", 2010. - 82с. - (Для тих, хто хоче знати більше). - 8.00грн.

ББК  22.3я1
418717 : Основний фонд
418718 : Основний фонд
22.3я721
З-36
Засєкіна, Т.М.
Фізика. 10 кл. [Текст] : профільний рівень : підручник/ Т.М.Засєкіна, М.В.Головко. - К. : Педагогічна думка, 2010. - 304с. - ISBN 966-644-159-4 : 18.00грн.

ББК  22.3я721
418761 : Основний фонд
22.3я73
П14
Палєхін, В.П.
Фізика [Текст] : підручник/ В.П.Палєхін. - Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. - 396с. - ISBN 966-623-441-6 : 40.00грн.

ББК  22.3я73
416513 : ВЧЗ
419069 : ФЧ
24.1я721
Х46
Хімія. 10 кл. [Текст] : профільний рівень : підручник/ Н.М. Буринська, В.М. Депутат, Г.Ф. Сударева, Н.Н. Чайченко. - К. : Педагогічна думка, 2010. - 352с. - ISBN 966-644-160-0 : 20.00грн.

ББК  24.1я721
418763 : Основний фонд
24.5я73
С85
Стрижак, П.Є.
Квантова хімія [Текст] : підручник/ П.Є.Стрижак. - К. : Києво-Могилянська академія, 2009. - 458с. - ISBN 966-518-483-6 : 40.00грн.

ББК  24.5я73
407659 : ВЧЗ
416465 : ФЧ
419070 : ВКЗ
24.5я73
З-40
Заячук, Д.М.
Нанотехнології і наноструктури [Текст] : навч. посіб./ Д.М.Заячук. - Львів : Львівська політехніка, 2009. - 580с. - ISBN 966-553-773-1 : 80.00грн.

ББК  24.5я73
408256 : ВЧЗ
419076 : ВКЗ
24.5я73
Ф50
Фізична та колоїдна хімія [Текст] : навч. посіб./ під ред. М.В. Бондарєва. - Вид. 2-е, випр., переробл. - Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. - 324с. - ISBN 966-623-482-0 : 35.00грн.

ББК  24.5я73 + 24.6я73
416515 : ВЧЗ
419071 : ВКЗ
419072 : ФЧ
24.5я73
Ф50
Фізична та колоїдна хімія [Текст] : навч. посіб./ під ред. М.В. Бондарєва. - Вид. 2-е, випр., переробл. - Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. - 324с. - ISBN 966-623-482-0 : 35.00грн.

ББК  24.5я73 + 24.6я73
416515 : ВЧЗ
419071 : ВКЗ
419072 : ФЧ
24.7я73
Г44
Гетьманчук, Ю.П.
Хімія високомолекулярних сполук [Текст] : підручник/ Ю.П.Гетьманчук, М.М.Братичак. - Львів : Львівська політехніка, 2008. - 460с. - ISBN 966-553-807-3 : 40.00грн.

ББК  24.7я73
405521 : ВЧЗ
416458 : ФЧ
419060 : ВКЗ
26.12я73
Д69
Дорожинський, О.Л.
Фотограмметрія [Текст] : підручник/ О.Л.Дорожинський, Р.Тукай. - Львів : Львівська політехніка, 2008. - 332с. - ISBN 966-553-688-8 : 47.00грн.

ББК  26.12я73
404348 : ВКЗ
416460 : ФЧ
419062 : ФА
26.2
В42
Вижва, С.А.
Вплив природних і техногенних процесів на потенційно небезпечні об‘єкти [Текст] : монографія/ С.А.Вижва, О.Б.Винниченко, О.В.Кендзера. - К. : Київський ун-т, 2008. - 239с. - ISBN 966-439-033-7 : 24.00грн.

ББК  26.2
418627 : ВКЗ
26.21я73
П78
Продайвода, Г.Т.
Сейсморозвідка [Текст] : підручник/ Г.Т.Продайвода, О.А.Трипільський, С.С.Чулков. - К. : Київський ун-т, 2008. - 351с. - ISBN 966-594-931-4 : 30.00грн.

ББК  26.21я73
418637 : ВЧЗ
26.222
Ф38
Фельбаба-Клушина, Л.М.
Рослинний покрив боліт і водойм верхів‘я басейну р. Тиса (Українські Карпати) та флювіальна концепція його охорони [Текст]/ Л.М.Фельбаба-Клушина. - Ужгород : Ліра, 2010. - 192с. - ISBN 617-596-027-1 : 20.00грн.

ББК  26.222
418726 : Основний фонд
26.222.5(4Укр-4Хме)я73
Г57
Говорун, В.Д.
Річки Хмельниччини [Текст] : [навч. посіб.]/ В.Д.Говорун, О.О.Тимощук. - Вид. 2-е, випр. і допов. - Хмельницький : Поліграфіст-2, 2010. - 240с. - ISBN 966-1502-18-4 : 50.00грн.

ББК  26.222.5(4Укр-4Хме)я73
418723 : Основний фонд
26.22я73
Р83
Рудько, Г.І.
Гідрогеохімія [Текст] : підручник/ Г.І.Рудько. - К. : Київський ун-т, 2007. - 255с. - ISBN 966-594-930-6 : 24.00грн.

ББК  26.22я73
418638 : ВКЗ
26.23я73
С53
Сніжко, С.І.
Метеорологія [Текст] : підручник/ С.І.Сніжко, Л.В.Паламарчук, В.І.Затула. - К. : Київський ун-т, 2010. - 592с. - ISBN 966-439-265-2 : 46.00грн.

ББК  26.23я73
418639 : ВЧЗ
26.23я73
Л54
Лещенко, Г.П.
Авиационная метеорология [Текст] : учебник/ Г.П.Лещенко. - Кировоград : ГЛАУ, 2009. - 488с. - ISBN 966-7878-27-6 : 40.00грн.

ББК  26.23я73 + 39.57я73
419125 : Основний фонд
26.326я73
Д75
Дробноход, М.І.
Оцінка запасів підземних вод [Текст] : підручник/ М.І.Дробноход. - К. : Київський ун-т, 2008. - 384с. - ISBN 966-594-980-2 : 34.00грн.

ББК  26.326я73
418631 : ВКЗ
26.3я73
Г36
Геологія з основами геоморфології [Текст] : підручник/ Г.І. Рудько, О.М. Адаменко, О.В. Чепіжко, М.Д Крочак. - Чернівці : Букрек, 2010. - 400с. - ISBN 966-399-228-0 : 60.00грн.

ББК  26.3я73 + 26.823я73
416505 : ВЧЗ
419059 : ВКЗ
26.82я73
Ф48
Фізична географія материків та океанів. У 2 т. [Текст] : підручник. Т.1. Азія/ [П.Г. Шищенко, О.В. Аріон, В.В. Удовиченко та ін.]. - К. : Київський ун-т, 2009. - 643с. - ISBN 966-439-257-1 : 44.00грн.

ББК  26.82я73
418641 : ВЧЗ
26.89(0)я73
Д69
Дорошко, М.С.
Країнознавство. Країни СНД і Балтії [Текст] : навч. посіб./ М.С.Дорошко. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. - 308с. - ISBN 966-2147-02-5 : 40.00грн.

ББК  26.89(0)я73
416550 : ВЧЗ
419101 : ВКЗ
26.891(4Укр-4 Зак)
З-18
Закарпаття туристичне [Текст] : путівник/ [редкол.: О. Марченко (голова) та ін.]. - К. : Світ Успіху, 2007. - 317с. - (Україна запрошує). - ISBN 966-8352-19-Х : 14.00грн.

ББК  26.891(4Укр-4 Зак)
419104 : Основний фонд
26.891(4Укр-4Вол)
В67
Волинь туристична [Текст] : путівник/ [авт. ідеї, упоряд. Н. Бурець-Струк]. - К. : Світ Успіху, 2008. - 362с. - (Україна запрошує). - Укр., англ. мовами. - ISBN 966-8352-31-7 : 18.00грн.

ББК  26.891(4Укр-4Вол)
419095 : Основний фонд
28.04я73
М29
Мартиненко, О.І.
Методи молекулярної біотехнології [Текст] : лабораторний практикум/ О.І.Мартиненко ; за наук. ред. Д.М. Говоруна. - К. : Академперіодика, 2010. - 232с. - ISBN 966-360-133-5 : 40.00грн.

ББК  28.04я73
416511 : ВЧЗ
419067 : ВКЗ
28.071я73
Б63
Біофізика [Текст] : підручник/ П.Г. Костюк, В.Л. Зима, М.С. Мірошниченко, М.Ф. Шуба. - К. : Київський ун-т, 2008. - 567с. - ISBN 966-439-064-1 : 34.00грн.

ББК  28.071я73
418625 : ВЧЗ
28.082я73
Г89
Гроховська, Ю.Р.
Біологічний моніторинг водного середовища [Текст] : навч. посіб./ Ю.Р.Гроховська, С.В.Кононцев, Т.М.Колесник. - Рівне : НУВГП, 2010. - 162с. - 16.00грн.

ББК  28.082я73 + 26.22я73
418742 : Основний фонд
28.4я73
Г93
Гудзь, С.П.
Мікробіологія [Текст] : підручник/ С.П.Гудзь, С.О.Гнатуш, І.С.Білінська. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 360с. - ISBN 966-613-697-1 : 44.00грн.

ББК  28.4я73
416507 : ВЧЗ
419061 : ВКЗ
28.56я73
Б86
Ботаніка. Анатомія, морфологія рослин [Текст] : навч. посіб./ С.В. Петренко, В.Ф. Дрель, Л.І.Лесняк, С.В. Вовк. - Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2009. - 276с. - ISBN 966-617-202-3 : 50.00грн.

ББК  28.56я73
416504 : ВЧЗ
419063 : ВКЗ
30.11я73
Д60
Додатко, О.І.
Інженерна та комп‘ютерна графіка [Текст] : підручник/ О.І.Додатко. - Д. : НГУ, 2010. - 286с. - ISBN 966-350-236-6 : 40.00грн.

ББК  30.11я73
419127 : Основний фонд
30.14я73
Ф48
Фізичні основи теорії надійності [Текст] : підручник/ [М.К. Жердєв, С.В. Лєнков, Б.П. Креденцер та ін.]. - К. : Київський ун-т, 2008. - 215с. - ISBN 966-439-094-8 : 20.00грн.

ББК  30.14я73
418645 : ВКЗ
31.221я73
О-75
Основи метрології та електричні вимірювання [Текст] : навч. посіб./ [М.М. Дорожовець, Р.М. Івах, В.П. Мотало та ін.]; за наук. ред. Б.І. Стадника. - Львів : Львівська політехніка, 2011. - 372с. - ISBN 617-607-037-5 : 44.00грн.

ББК  31.221я73 + 30.10я73
418672 : ВЧЗ
31.31я73
Г37
Герасимов, Г.Г.
Теоретичні основи теплотехніки [Текст] : навч. посіб./ Г.Г.Герасимов. - Рівне : НУВГП, 2011. - 382с. - 26.00грн.

ББК  31.31я73
418727 : Основний фонд
32.81
Ш32
Шаховська, Н.Б.
Сховища та простори даних [Текст] : [монографія]/ Н.Б.Шаховська, В.В.Пасічник. - Львів : Львівська політехніка, 2009. - 244с. - ISBN 966-553-796-0 : 42.00грн.

ББК  32.81
408260 : ВЧЗ
419080 : ФЧ
32.813я73
Д58
Довбиш, А.С.
Основи проектування інтелектуальних систем [Текст] : навч. посіб./ А.С.Довбиш. - Суми : СумДУ, 2009. - 170с. - ISBN 966-657-225-0 : 20.00грн.

ББК  32.813я73
416516 : ВЧЗ
419074 : ФЧ
32.81я73
Д30
Дементий, В.Р.
Арифметические и логические основы компьютерной схемотехники [Текст] : учеб. пособ./ В.Р.Дементий, Е.М.Лютакова. - Краматорск : ДГМА, 2011. - 72с. - ISBN 966-379-483-9 : 10.00грн.

ББК  32.81я73 + 32.844я73
418728 : Основний фонд
32.844.1я73
Н34
Находкін, М.Г.
Фізичні основи мікро- та наноелектроніки [Текст] : підручник/ М.Г.Находкін, Д.І.Шека. - К. : Київський ун-т, 2005. - 431с. - ISBN 966-594-841-5 : 22.00грн.

ББК  32.844.1я73
418644 : ВЧЗ
32.84я43
Ч-75
Чотирнадцята відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету "Львівська політехніка" з проблем електроніки [Текст] : тези доповідей; 5-7 квітня 2011 р./ [редкол.: Д.М. Заячук (відп. ред.) та ін.]. - Львів : Львівська політехніка, 2011. - 72с. - ISBN 617-607-054-2 : 10.00грн.

ББК  32.84я43
418674 : ВКЗ
32.84я73
О-75
Основи авіаційної радіоелектроніки [Текст] : [навч. посіб.]/ уклад. І.Л. Смирнова , П.В. Колоколов. - 1-е вид. - Кіровоград : ДЛАУ, 2009. - 120с. - ISBN 966-7878-31-3 : 22.00грн.

ББК  32.84я73
419136 : Основний фонд
32.973.26-018.2
К56
Ковалев, К.К.
Windows XP с нуля [Текст]/ К.К.Ковалев. - М. : NT Press, 2005. - 400с. - (Самоучитель). - ISBN 5-477-00186-0 : 14.00грн.

ББК  32.973.26-018.2
419128 : Основний фонд
34.63я73
П32
Підвищення стійкості різального інструменту технологічними методами [Текст] : навч. посіб./ за ред. В.Б. Тарельника. - Суми : Університетська книга, 2011. - 189с. - ISBN 966-680-545-7 : 24.00грн.

ББК  34.63я73
418735 : Основний фонд
34.63я73
Ш35
Швець, С.В.
Основи формоутворення поверхонь різанням [Текст] : навч. посіб./ С.В.Швець. - Суми : СумДУ, 2011. - 127с. - ISBN 966-657-341-7 : 14.00грн.

ББК  34.63я73
418734 : Основний фонд
34.7я73
П84
Проценко, І.Ю.
Технологія одержання і фізичні властивості плівкових матеріалів та основи мікроелектроніки (практикуми) [Текст] : навч. посіб./ І.Ю.Проценко, Л.В.Однодворець. - Суми : СумДУ, 2011. - 231с. - ISBN 966-657-336-3 : 18.00грн.

ББК  34.7я73
418673 : ВКЗ
35.11я73
Е45
Екстракція рослинної сировини [Текст] : навч. посіб./ Ю.І. Сидоров, І.І. Губицька, Р.Т. Конечна, В.П. Новіков. - Львів : Львівська політехніка, 2008. - 336с. - ISBN 966-553-768-7 : 42.00грн.

ББК  35.11я73 + 52.82я73
407560 : ВКЗ
416471 : ФЧ
419075 : ФА
35.41(4Укр)я2
С43
Скло України [Текст] : Народжене вогнем. Сучасні підприємства. Художнє скло/ [редкол.: Д.М. Олійник та ін.]. - К. : Світ Успіху, 2004. - 255с. - (Майстри своєї справи). - Укр., англ. мовами. - ISBN 966-8352-01-7 : 40.00грн.

ББК  35.41(4Укр)я2 + 85.125(4Укр)я2
419135 : Основний фонд
35.41(4Укр)я2
С43
Скло України [Текст] : Народжене вогнем. Сучасні підприємства. Художнє скло. Т.2/ [редкол.: Д.М. Олійник та ін.]. - К. : Світ Успіху, 2007. - 223с. - (Майстри своєї справи). - Укр., англ. мовами. - ISBN 966-8352-21-1 : 40.00грн.

ББК  35.41(4Укр)я2 + 85.125(4Укр)я2
419134 : Основний фонд
37.248
Н25
Наниашвили, И.Н.
Двести пятдесят узоров для вязания спицами [Текст]/ И.Н.Наниашвили. - Х. : Принт-Сервис : Mikko, 2010. - 240с. - ISBN 966-2269-74-1 : 54.00грн.

ББК  37.248
418732 : Основний фонд
37.248я2
К53
Книжка для дівчаток [Текст] : Справи. Саморобки. Творчість/ [пер. з фр. О.В. Москаленко]. - Х. : Mikko : Прінт-Сервіс, 2010. - 192с. - ISBN 966-2269-08-6 : 40.00грн.

ББК  37.248я2
412874 : ВКЗ
418729 : Основний фонд
37.279я2
З-81
Золотые советы хозяину и хозяйке [Текст]/ [сост. Е. Подольская]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2011. - 240с. - (Популярная семейная энциклопедия). - ISBN 966-14-1229-2 : 24.00грн.

ББК  37.279я2
418671 : ВМА
37.89я73
З-33
Запоточний, В.Й.
Технології захисту цінних паперів [Текст] : навч. посіб./ В.Й.Запоточний. - Львів : Львівська політехніка, 2011. - 128с. - ISBN 617-607-041-2 : 14.00грн.

ББК  37.89я73
418670 : ВКЗ
37.89я73
Т38
Технологія газетно-журнального виробництва [Текст] : навч. посіб. Ч.1. Технологія газетного виробництва/ С.Ф. Гавенко, З.М. Сельменська, Л.Й. Кулік, І.М. Назар. - Львів : Українська академія друкарства, 2009. - 303с. - ISBN 966-322-172-4 : 20.00грн.

ББК  37.89я73
419079 : Основний фонд
38.5я43
Р44
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 21/ [редкол.: Є.М. Бабич (відп. ред.) та ін.]. - Рівне : НУВГП, 2011. - 647с. - ISBN 966-7447-21-9 : 36.00грн.

ББК  38.5я43
418733 : Основний фонд
39я73
С40
Системологія на транспорті. У 5 кн. [Текст] : підручник. Кн.3. Дослідження операцій у транспортних системах/ Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля та ін.; за заг. ред. М.Ф. Дмитриченка. - К. : Знання України, 2009. - 375с. - ISBN 966-316-240-9 : 26.00грн.

ББК  39я73 + 22.18я73
419131 : Основний фонд
39я73
С40
Системологія на транспорті. У 5 кн. [Текст] : підручник. Кн.1. Основи теорії систем і управління/ Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля та ін.; за заг. ред. М.Ф. Дмитриченка. - К. : Знання України, 2005. - 344с. - ISBN 966-316-075-6 : 16.00грн.

ББК  39я73 + 22.18я73
419129 : Основний фонд
39я73
С40
Системологія на транспорті. У 5 кн. [Текст] : підручник. Кн.5. Ергономіка/ Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля та ін.; за заг. ред. М.Ф. Дмитриченка. - К. : Знання України, 2008. - 256с. - ISBN 966-316-215-7 : 20.00грн.

ББК  39я73 + 30.17я73
419133 : Основний фонд
39я73
С40
Системологія на транспорті. У 5 кн. [Текст] : підручник. Кн.4. Організація дорожнього руху/ Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля та ін.; за заг. ред. М.Ф. Дмитриченка. - К. : Знання України, 2007. - 452с. - ISBN 966-316-186-0 : 20.00грн.

ББК  39я73 + 39.3я73
419132 : Основний фонд
39я73
С40
Системологія на транспорті. У 5 кн. [Текст] : підручник. Кн.2. Технологія наукових досліджень і технічної творчості/ Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля та ін.; за заг. ред. М.Ф. Дмитриченка. - К. : Знання України, 2007. - 318с. - ISBN 966-316-165-5 : 18.00грн.

ББК  39я73 + 72я73
419130 : Основний фонд
40.3я73
Н19
Назаренко, І.І.
Грунтознавство [Текст] : підручник/ І.І.Назаренко, С.М.Польчина, В.А.Нікорич. - Вид. 3-є. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. - 400с. - ISBN 966-2147-29-2 : 38.00грн.

ББК  40.3я73
416521 : ВЧЗ
419081 : ФЧ
44.9я73
П34
Писаренко, В.М.
Агроекологія [Текст] : [навч. посіб.]/ В.М.Писаренко, П.В.Писаренко, В.В.Писаренко. - Полтава : ФОП Говоров С.В., 2008. - 256с. - ISBN 966-2088-14-4 : 26.00грн.

ББК  44.9я73 + 20.1я73
419082 : Основний фонд
47я2
Н32
Настольная книга рыболова и охотника [Текст]/ [сост. К. Сторожев]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2011. - 240с. - (Популярная семейная энциклопедия). - ISBN 966-14-1228-5 : 24.00грн.

ББК  47я2
418675 : Основний фонд
52.82я73
Ф24
Фармацевтична опіка [Текст] : навч. посіб./ [авт.-уклад. О.С. Хухліна, Є.П. Ткач, Т.Я. Чурсіна та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 424с. - ISBN 966-697-360-6 : 40.00грн.

ББК  52.82я73
418669 : ВКЗ
54.15я2
Е32
Еда, которая лечит диабет [Текст]/ [сост. Л.А. Раковская]. - 2-е изд., стер. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2011. - 320с. - ISBN 966-14-1348-0 : 24.00грн.

ББК  54.15я2
418667 : ВМА
5я43
М75
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : міжнар. наук. конф. студ. та молодих вчених, присвяч. 135-річчю з дня народж. М.Д. Стражеска, 28-29 квітня 2011 р. : Тези доп./ [голов. ред. В.М. Запорожан]. - Одеса : Одеський медуніверситет, 2011. - 211с. - ISBN 966-443-041-5 : 24.00грн.

ББК  5я43
418724 : Основний фонд
60.027.1
Ш39
Шейко, В.М.
Філософія української національної ідеї та Микола Хвильовий: історико-культурологічний аспект [Текст] : монографія/ В.М.Шейко, В.Г.Лєвіна. - К. : Ін-т культурології НАМУ, 2010. - 204с. - ISBN 966-2241-12-9 : 20.00грн.

ББК  60.027.1 + 83.34Укр6-8
419122 : Основний фонд
419123 : Основний фонд
60.027.1
Ш39
Шейко, В.М.
Філософія української національної ідеї та Микола Хвильовий: історико-культурологічний аспект [Текст] : монографія/ В.М.Шейко, В.Г.Лєвіна. - К. : Ін-т культурології НАМУ, 2010. - 204с. - ISBN 966-2241-12-9 : 20.00грн.

ББК  60.027.1 + 83.34Укр6-8
419122 : Основний фонд
419123 : Основний фонд
60.028.132
С17
Самчук, З.Ф.
Світоглядні основи соціально-філософського дослідження ідеології: проблема критеріїв та пріоритетів вибору. У 2 т. [Текст] : монографія. Т.1/ З.Ф.Самчук. - Д. : АРТ-Прес, 2009. - 920с. - ISBN 966-348-204-0 : 44.00грн.

ББК  60.028.132
419113 : Основний фонд
60.51(0)я73
К90
Култаєва, М.Д.
Європейська теоретична соціологія ХХ - ХХІ століття [Текст] : навч. посіб./ М.Д.Култаєва, О.І.Навроцький, І.І.Шеремет. - Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. - 328с. - ISBN 966-623-538-4 : 35.00грн.

ББК  60.51(0)я73
416487 : ВЧЗ
419039 : ФЧ
60.523(4Укр)
С69
Соціологічні дослідження культури: концепції та практики [Текст] : кол. монографія/ [редкол.: Ю.П. Богуцький (голова) та ін.]. - К. : Ін-т культурології НАМУ, 2010. - 256с. - ISBN 966-2241-14-3 : 20.00грн.

ББК  60.523(4Укр)
419115 : Основний фонд
419116 : Основний фонд
60.523(4Укр)
С69
Соціологічні дослідження культури: концепції та практики [Текст] : кол. монографія/ [редкол.: Ю.П. Богуцький (голова) та ін.]. - К. : Ін-т культурології НАМУ, 2010. - 256с. - ISBN 966-2241-14-3 : 20.00грн.

ББК  60.523(4Укр)
419115 : Основний фонд
419116 : Основний фонд
60.524.228я73
Г51
Гірник, А.М.
Основи конфліктології [Текст] : навч. посіб./ А.М.Гірник. - К. : Києво-Могилянська академія, 2010. - 222с. - ISBN 966-518-517-8 : 14.00грн.

ББК  60.524.228я73 + 88.53я73
411311 : ВЧЗ
419029 : ФЧ
60.541.2(4Укр)
С76
Становлення середнього класу: домінанта національної стратегії України [Текст] : [монографія/ В.В. Баліцька, В.В. Близнюк, О.А. Васильєв та ін.]. - К. : Четверта хвиля, 2009. - 640с. - ISBN 966-529-213-5 : 42.00грн.

ББК  60.541.2(4Укр)
416265 : ВЧЗ
418617 : ВКЗ
60.546я73
А16
Абрамов, Л.К.
Цільові програми та механізми по забезпеченню прозорості у процесі їх реалізації [Текст] : [навч. посіб.]/ Л.К.Абрамов, Т.В.Азарова. - Кіровоград : ІСКМ, 2010. - 100с. - 10.00грн.

ББК  60.546я73
418602 : ВКЗ
60.546я73
А16
Абрамов, Л.К.
Центр місцевої активності на базі будинку культури: методологія та технологія розвитку територіальної громади [Текст]/ Л.К.Абрамов, Т.В.Азарова. - Кіровоград : ІСКМ, 2010. - 116с. - 10.00грн.

ББК  60.546я73
418601 : ВКЗ
60.991.3я73
Д63
Докторович, М.О.
Соціально-педагогічна робота з дітьми з неповних сімей [Текст] : навч.-метод. посіб./ М.О.Докторович. - К. : Ленвіт, 2010. - 152с. - ISBN 966-8995-37-8 : 15.00грн.

ББК  60.991.3я73
413259 : ВЧЗ
416433 : ФЧ
419032 : ВКЗ
63.3(0)
С55
События, изменившие мир [Текст]/ [сост. и авт. В.Л. Карнацевич]. - Х. : Фолио, 2011. - 317с. - ISBN 966-03-5261-2 : 48.00грн.

ББК  63.3(0)
418658 : Основний фонд
418659 : ВКЗ
63.3(0)
С55
События, изменившие мир [Текст]/ [сост. и авт. В.Л. Карнацевич]. - Х. : Фолио, 2011. - 317с. - ISBN 966-03-5261-2 : 48.00грн.

ББК  63.3(0)
418658 : Основний фонд
418659 : ВКЗ
63.3(0)
С24
Свирин, В.П.
Роковые женщины [Текст] : истории любви/ В.П.Свирин. - М. : Эксмо-Пресс, 2002. - 448с. - ISBN 5-04-009250-4 : 12.00грн.

ББК  63.3(0)
418846 : Основний фонд
63.3(0)6я73
Г13
Газін, В.П.
Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 рр. [Текст] : підручник/ В.П.Газін, С.А.Копилов. - Вид. 2-е, допов., переробл. - К. : Слово, 2008. - 472с. - ISBN 966-8407-06-7 : 40.00грн.

ББК  63.3(0)6я73
416484 : ВЧЗ
419048 : ВКЗ
63.3(0)я2
В73
Вони змінили світ [Текст]/ [уклад. І.Ю. Левашова]. - Донецьк : Глорія-Трейд, 2011. - 704с. - ISBN 617-536-159-7 : 70.00грн.

ББК  63.3(0)я2
418755 : Основний фонд
63.3(2)614-361
Н20
Наймарк, Н.-М.
Геноциди Сталіна [Текст]/ Н.-.Наймарк ; пер. з англ. В. Старка. - К. : Києво-Могилянська академія, 2011. - 135с. - ISBN 966-518-565-9 : 22.00грн.

ББК  63.3(2)614-361
418759 : Основний фонд
63.3(4)
Ж55
Женские истории: Жорж Санд, Гала Дали, Марлен Дитрих [Текст]/ [авт.-сост. А.Н. Петров]. - Мн. : Современный литератор, 1999. - 512с. - (Женские истории). - ISBN 985-465-093-7 : 16.00грн.

ББК  63.3(4)

     418796 : Основний фонд
63.3(4Рос)5-415
В67
Волковинський, В.М.
Революційний тероризм в Російській імперії і Україна. Друга половина ХІХ - початок ХХ ст. [Текст] : [монографія]/ В.М.Волковинський, І.В.Ніконова. - К. : Старий світ, 2006. - 416с. - ISBN 966-96635-0-4 : 22.00грн.

ББК  63.3(4Рос)5-415 + 63.3(4Укр)5-415
419096 : Основний фонд
419097 : Основний фонд
63.3(4Рос)5-415
В67
Волковинський, В.М.
Революційний тероризм в Російській імперії і Україна. Друга половина ХІХ - початок ХХ ст. [Текст] : [монографія]/ В.М.Волковинський, І.В.Ніконова. - К. : Старий світ, 2006. - 416с. - ISBN 966-96635-0-4 : 22.00грн.

ББК  63.3(4Рос)5-415 + 63.3(4Укр)5-415
419096 : Основний фонд
419097 : Основний фонд
63.3(4Укр)-3я73
І-90
Історія України та її державності [Текст] : курс лекцій : навч. посіб./ за наук. ред. Л.Є. Дещинського. - Вид. 5-е, переробл. і допов. - Львів : Львівська політехніка, 2009. - 476с. - ISBN 966-553-687-1 : 45.00грн.

ББК  63.3(4Укр)-3я73
410186 : ВЧЗ
416434 : ВКЗ
419035 : ФЧ
63.3(4Укр)45
П43
Погорецький, В.А.
Українська духовна культура і Петро Могила [Текст]/ В.А.Погорецький. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 160с. - ISBN 966-07-1676-6 : 10.00грн.

ББК  63.3(4Укр)45
410522 : ВЧЗ
419109 : Основний фонд
63.3(4Укр)5я43
С24
Світленко, С.І.
Світ модерної України кінця XVIII - початку ХХ століття [Текст] : Збірник наукових праць/ С.І.Світленко. - Д. : Герда, 2007. - 460с. - ISBN 966-8856-06-08 : 28.00грн.

ББК  63.3(4Укр)5я43
398887 : ВКЗ
399446 : ФЧ
418616 : ВКЗ
63.3(4Укр)611
К84
Крути: січень 1918 року [Текст] : документи, матеріали, дослідження, кіносценарій/ упоряд. Я. Гаврилюк. - Вид. 2-е, випр. і допов. - К. : Просвіта, 2010. - 880с. - ISBN 966-2133-35-6 : 98.00грн.

ББК  63.3(4Укр)611
418607 : ВЧЗ
418757 : ВКЗ
63.3(4Укр)611
К84
Крути: січень 1918 року [Текст] : документи, матеріали, дослідження, кіносценарій/ упоряд. Я. Гаврилюк. - Вид. 2-е, випр. і допов. - К. : Просвіта, 2010. - 880с. - ISBN 966-2133-35-6 : 98.00грн.

ББК  63.3(4Укр)611
418607 : ВЧЗ
418757 : ВКЗ
63.3(4Укр)614-361
Ш26
Шаров, О.Ф.
Щоденник репресованого краскома. [Котовщук М.] [Текст]/ О.Ф.Шаров. - К. : АртЕк, 2010. - 224с. - ISBN 966-505-247-0 : 26.00грн.

ББК  63.3(4Укр)614-361
418624 : ВКЗ
63.3(4Укр)614-361
П15
Пам‘ять народу: геноцид в Україні голодом 1932-1933 років. У 2 кн. [Текст] : свідчення. Кн.2/ [упоряд. О. Веселова]. - К. : Калита, 2009. - 920с. - ISBN 966-8879-70-8 : 80.00грн.

ББК  63.3(4Укр)614-361
418611 : ВКЗ
63.3(4Укр)614-361
П15
Пам‘ять народу: геноцид в Україні голодом 1932-1933 років. У 2 кн. [Текст] : свідчення. Кн.1/ [упоряд. О. Веселова]. - К. : Калита, 2009. - 936с. - ISBN 966-8879-70-8 : 80.00грн.

ББК  63.3(4Укр)614-361
418610 : ВКЗ
63.3(4Укр)622
К60
Колісник, Р.
Військова Управа та українська Дивізія Галичина [Текст] : Діяльн. Військової Управи та нім. політика відносно укр. нац. збройних сил в роках 1943-1945/ Р.Колісник. - Вид. 2-е, допов. - К. : Ярославів Вал, 2009. - 312с. - (Б-ка українознавства; Т.40). - ISBN 966-2151-19-0 : 34.00грн.

ББК  63.3(4Укр)622
418606 : ВКЗ
418706 : Основний фонд
63.3(4Укр)622
Б79
Болгов, Ю.А.
Памятью едины [Текст]/ Ю.А.Болгов. - К. : Книга-плюс, 2010. - 192с. - ISBN 966-460-017-7 : 18.00грн.

ББК  63.3(4Укр)622
418612 : ВЧЗ
63.3(4Укр)622
К60
Колісник, Р.
Військова Управа та українська Дивізія Галичина [Текст] : Діяльн. Військової Управи та нім. політика відносно укр. нац. збройних сил в роках 1943-1945/ Р.Колісник. - Вид. 2-е, допов. - К. : Ярославів Вал, 2009. - 312с. - (Б-ка українознавства; Т.40). - ISBN 966-2151-19-0 : 34.00грн.

ББК  63.3(4Укр)622
418606 : ВКЗ
418706 : Основний фонд
63.3(4Укр)634-4
У45
Українська Гельсінська Спілка (1988-1990 рр.) у світлинах і документах [Текст] : [фотоальбом/ редкол.: Б. Горинь та ін.; концеп. і упоряд. О. Ткачука]. - К. : Смолоскип, 2009. - 224с. - ISBN 966-2164-26-8 : 42.00грн.

ББК  63.3(4Укр)634-4
418765 : ВКЗ
418766 : ВКЗ
418767 : Основний фонд
418768 : Основний фонд
418769 : Основний фонд
63.3(4Укр)634-4
У45
Українська Гельсінська Спілка (1988-1990 рр.) у світлинах і документах [Текст] : [фотоальбом/ редкол.: Б. Горинь та ін.; концеп. і упоряд. О. Ткачука]. - К. : Смолоскип, 2009. - 224с. - ISBN 966-2164-26-8 : 42.00грн.

ББК  63.3(4Укр)634-4
418765 : ВКЗ
418766 : ВКЗ
418767 : Основний фонд
418768 : Основний фонд
418769 : Основний фонд
63.3(4Укр)634-4
У45
Українська Гельсінська Спілка (1988-1990 рр.) у світлинах і документах [Текст] : [фотоальбом/ редкол.: Б. Горинь та ін.; концеп. і упоряд. О. Ткачука]. - К. : Смолоскип, 2009. - 224с. - ISBN 966-2164-26-8 : 42.00грн.

ББК  63.3(4Укр)634-4
418765 : ВКЗ
418766 : ВКЗ
418767 : Основний фонд
418768 : Основний фонд
418769 : Основний фонд
63.3(4Укр)634-4
У45
Українська Гельсінська Спілка (1988-1990 рр.) у світлинах і документах [Текст] : [фотоальбом/ редкол.: Б. Горинь та ін.; концеп. і упоряд. О. Ткачука]. - К. : Смолоскип, 2009. - 224с. - ISBN 966-2164-26-8 : 42.00грн.

ББК  63.3(4Укр)634-4
418765 : ВКЗ
418766 : ВКЗ
418767 : Основний фонд
418768 : Основний фонд
418769 : Основний фонд
63.3(4Укр)634-4
У45
Українська Гельсінська Спілка (1988-1990 рр.) у світлинах і документах [Текст] : [фотоальбом/ редкол.: Б. Горинь та ін.; концеп. і упоряд. О. Ткачука]. - К. : Смолоскип, 2009. - 224с. - ISBN 966-2164-26-8 : 42.00грн.

ББК  63.3(4Укр)634-4
418765 : ВКЗ
418766 : ВКЗ
418767 : Основний фонд
418768 : Основний фонд
418769 : Основний фонд
63.3(4Укр)я2
К90
Кульчицький, С.В.
Історія України [Текст] : повний курс підгот. для вступу до ВНЗ : довідник для абіт. та школ./ С.В.Кульчицький, Ю.А.Мицик, В.С.Власов. - Вид. 2-е, переробл. та допов. - К. : Літера, 2011. - 528с. - ISBN 966-178-134-3 : 26.00грн.

ББК  63.3(4Укр)я2
418758 : Основний фонд
63.3(4Укр)я73
Б77
Бойко, О.Д.
Історія України [Текст] : навч. посіб./ О.Д.Бойко. - 3-є вид., допов. - К. : Академвидав, 2010. - 688с. - (Альма-матер). - ISBN 966-8226-43-4 : 45.00грн.

ББК  63.3(4Укр)я73
416482 : ВЧЗ
417126 : ВКЗ
419027 : Основний фонд
63.3(4Укр-4 Чер)
Л48
Леп‘явко, С.А.
Чернігів - європейське місто [Текст]/ С.А.Леп‘явко ; [редкол.: В.М. Бойко (голова) та ін.]. - Чернігів : Вид. Лозовий В.М., 2010. - 56с. - ISBN 966-2482-35-5 : 6.00грн.

ББК  63.3(4Укр-4 Чер)
419107 : Основний фонд
63.5я73
Х78
Хоптяр, Ю.А.
Етнологія [Текст] : [навч. посіб.]/ Ю.А.Хоптяр. - Вид. 2-е , переробл. і допов. - Кам‘янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2010. - 160с. - ISBN 966-1638-08-1 : 36.00грн.

ББК  63.5я73
416453 : ФЧ
419055 : ВКЗ
65.011я73
М13
Мазур, О.Є.
Основи економіки: Теорія і практикум [Текст] : навч. посіб./ О.Є.Мазур. - К. : Лібра, 2008. - 288с. - ISBN 966-7035-88-4 : 30.00грн.

ББК  65.011я73
418608 : ВКЗ
418609 : Основний фонд
65.011я73
М13
Мазур, О.Є.
Основи економіки: Теорія і практикум [Текст] : навч. посіб./ О.Є.Мазур. - К. : Лібра, 2008. - 288с. - ISBN 966-7035-88-4 : 30.00грн.

ББК  65.011я73
418608 : ВКЗ
418609 : Основний фонд
65.049(4Укр)-94
С77
Старченко, Л.В.
Оцінка якості життя населення регіону в умовах сталого розвитку [Текст] : монографія/ Л.В.Старченко ; за заг. ред. І.М. Сотник. - Суми : СумДУ, 2010. - 270с. - ISBN 966-657-335-6 : 20.00грн.

ББК  65.049(4Укр)-94
418661 : ВКЗ
65.052.201.2я73
Г61
Голов, С.Ф.
Управлінський облік [Текст] : підручник/ С.Ф.Голов. - 4-е вид. - К. : Лібра, 2008. - 704с. - ISBN 966-7035-53-0 : 50.00 грн.

ББК  65.052.201.2я73
416431 : ВКЗ
419030 : ФА
65.052.24
К91
Кундря-Висоцька, О.П.
Організація обліку в системі корпоративного управління [Текст] : монографія/ О.П.Кундря-Висоцька. - К. : УБС НБУ, 2010. - 271с. - ISBN 966-484-097-9 : 28.00грн.

ББК  65.052.24
418708 : Основний фонд
65.052.2я43
Р68
Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики [Текст] : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф., 14 травня 2010 р./ [редкол.: М.І. Бондар та ін.]. - К. : КНЕУ, 2010. - 568с. - ISBN 966-483-343-8 : 19.37грн.

ББК  65.052.2я43
415375 : ВЧЗ
418613 : ВКЗ
65.28
М54
Методы решения экологических проблем [Текст] : монография. Вып. 3/ под ред. Л.Г. Мельника, Е.В. Шкарупы. - Сумы : СумГУ, 2010. - 663с. - ISBN 966-657-313-4 : 40.00грн.

ББК  65.28
418656 : ВКЗ
65.28я43
Э40
Экологические конфликты в современной системе природопользования [Текст] : монография/ под ред. С.Н. Бобылева, В.В. Сабадаша. - Сумы : Университетская книга, 2010. - 352с. - ISBN 966-680-525-5 : 26.00грн.

ББК  65.28я43
418722 : Основний фонд
65.291.3я73
Ч-49
Черномаз, П.А.
Международный маркетинг [Текст] : учеб. пособ./ П.А.Черномаз. - Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2008. - 232с. - ISBN 966-623-495-0 : 20.00грн.

ББК  65.291.3я73
415732 : ВКЗ
418623 : Основний фонд
65.9(4Укр)-551
М55
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком [Текст] : монографія/ [за заг.ред. О.А. Біловодської]. - Суми : Університетська книга, 2010. - 432с. - ISBN 966-680-539-6 : 28.00грн.

ББК  65.9(4Укр)-551
418709 : Основний фонд
65.9(4Укр)-56
Д76
Другов, О.О.
Інвестиційне забезпечення інтелектуалізації економіки України [Текст] : монографія/ О.О.Другов. - К. : УБС НБУ, 2010. - 284с. - ISBN 966-484-109-9 : 28.00грн.

ББК  65.9(4Укр)-56
418703 : Основний фонд
65.9(4Укр)207я73
П79
Проекти в галузі інфраструктури: партнерство державного та приватного секторів [Текст] : підручник/ П.В. Захарченко, А.О. Сосновський, О.М. Гавриш, С.А. Ушацький. - К. : СПД Павленко, 2010. - 256с. - ISBN 966-2370-01-0 : 45.00грн.

ББК  65.9(4Укр)207я73
416494 : ВЧЗ
419049 : ВКЗ
65.9(4Укр)262.100
І-90
Історія Національного банку України: віхи поступу [Текст]/ [В.І. Огієнко, В.В. Світлична, З.М. Комаринська, В.В. Анісімов]. - К. : УБС НБУ, 2010. - 239с. - ISBN 966-484-095-5 : 40.00грн.

ББК  65.9(4Укр)262.100
418705 : Основний фонд
65.9(4Укр)263я73
К43
Кириченко, О.А.
Інвестування [Текст] : підручник/ О.А.Кириченко, С.А.Єрохін. - К. : Знання, 2009. - 573с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 966-346-615-6 : 90.00грн.

ББК  65.9(4Укр)263я73
411951 : ВЧЗ
418605 : Основний фонд
65.9(4Укр)26в631я73
Ч-90
Чумаков, А.Г.
Інформаційні системи і технології у фінансах [Текст] : навч. посіб./ А.Г.Чумаков. - К. : Європейський ун-т, 2008. - 146с. - ISBN 966-301-165-3 : 20.00грн.

ББК  65.9(4Укр)26в631я73
416500 : ВЧЗ
419056 : Основний фонд
65.9(4Укр)26я43
Ф59
Фінанси [Текст] : навч. посіб. (за кредитно-модульною сист. навч.)/ [Ю.М. Лелюк, Л.М. Капаєва, В.Д. Чумак та ін.; за заг. ред. В.І. Аранчій]. - Полтава : АСМІ, 2009. - 592с. - ISBN 966-182-012-7 : 36.00грн.

ББК  65.9(4Укр)26я43
419118 : Основний фонд
65.9(4Укр)271я73
П12
Павлов, В.І.
Страхові послуги [Текст] : навч. посіб./ В.І.Павлов, Н.М.Білоус. - Рівне : НУВГП, 2011. - 109с. - 14.00грн.

ББК  65.9(4Укр)271я73
418741 : Основний фонд
65.9(4Укр)28-21
С67
Сотник, І.М.
Управління ресурсозбереженням: соціо-еколого-економічні аспекти [Текст] : монографія/ І.М.Сотник. - Суми : СумДУ, 2010. - 499с. - ISBN 966-657-317-2 : 34.00грн.

ББК  65.9(4Укр)28-21
418660 : ВКЗ
65.9(4Укр)28-21я73
М17
Максименко, Н.В.
Організація управління в екологічній діяльності [Текст] : підручник/ Н.В.Максименко, В.В.Задніпровський, О.М.Клименко ; під заг. ред. В.Ю. Некоса. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - Х. : ХНУ ім. В. Каразіна, 2008. - 340с. - ISBN 966-623-521-6 : 35.00грн.

ББК  65.9(4Укр)28-21я73
416510 : ВЧЗ
419066 : ФЧ
65.9(4Укр)28я73
Б68
Блажкевич, Т.П.
Економіка природокористування [Текст] : навч.-метод. посіб./ Т.П.Блажкевич, В.В.Волочков. - Житомир : ЖНАЕУ, 2008. - 424с. - ISBN 966-8706-34-9 : 35.00грн.

ББК  65.9(4Укр)28я73
416481 : ВЧЗ
419092 : Основний фонд
65.9(4Укр)290-2я73
М26
Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб./ Є.В. Крикавський, І.О. Дейнега, О.В. Дейнега, Р. Патора. - 2-е вид. - Львів : Львівська політехніка, 2008. - 276с. - ISBN 966-553-722-9 : 36.00грн.

ББК  65.9(4Укр)290-2я73
402844 : ВЧЗ
416489 : ФЧ
419040 : ВКЗ
65.9(4Укр)290.4
Ж91
Журавель, В.П.
Противодействие рейдерству [Текст] : практ. пособ./ В.П.Журавель, Е.И.Тимошенко, А.И.Дичек. - К. : Європейський ун-т, 2009. - 416с. - ISBN 966-301-162-2 : 28.00грн.

ББК  65.9(4Укр)290.4
419033 : Основний фонд
419034 : ВКЗ
65.9(4Укр)290.4
Ж91
Журавель, В.П.
Противодействие рейдерству [Текст] : практ. пособ./ В.П.Журавель, Е.И.Тимошенко, А.И.Дичек. - К. : Європейський ун-т, 2009. - 416с. - ISBN 966-301-162-2 : 28.00грн.

ББК  65.9(4Укр)290.4
419033 : Основний фонд
419034 : ВКЗ
65.9(4Укр)290с51
Б48
Берко, А.Ю.
Системи електронної контент-комерції [Текст] : [монографія]/ А.Ю.Берко, В.А.Висоцька, В.В.Пасічник. - Львів : Львівська політехніка, 2009. - 612с. - ISBN 966-553-797-7 : 42.00грн.

ББК  65.9(4Укр)290с51
408396 : ВЧЗ
419073 : ФЧ
65.9(4Укр)291.213я73
Ш38
Шегда, А.В.
Стратегічне управління [Текст] : підручник/ А.В.Шегда. - К. : Київський ун-т, 2009. - 304с. - ISBN 966-439-182-2 : 40.00грн.

ББК  65.9(4Укр)291.213я73
419120 : Основний фонд
65.9(4Укр)291.21я73
П69
Практикум з менеджменту [Текст] : навч. посіб./ Л.Ф. Кожушко, Т.О. Кузнецова, А.С. Щербакова, О.М. Мандзюк. - Рівне : НУВГП, 2010. - 430с. - 28.00грн.

ББК  65.9(4Укр)291.21я73
418712 : Основний фонд
65.9(4Укр)291.21я73
М50
Менеджмент: практичні і лабораторні заняття [Текст] : навч. посіб./ [О.Є. Кузьмін, І.С. Процик, Х.С. Передало, Р.З. Дарміць]. - 2-е вид., допов. і переробл. - Львів : Львівська політехніка, 2011. - 172с. - ISBN 617-607-039-9 : 18.00грн.

ББК  65.9(4Укр)291.21я73
418655 : ВКЗ
65.9(4Укр)291.3я73
К82
Крикавський, Є.В.
Маркетингова політика розподілу [Текст] : навч. посіб./ Є.В.Крикавський, Н.С.Косар, А.Чубала. - Львів : Львівська політехніка, 2009. - 232с. - ISBN 966-553-753-3 : 36.00грн.

ББК  65.9(4Укр)291.3я73
406425 : ВКЗ
416438 : ФЧ
419038 : ФА
65.9(4Укр)291.551-21я73
Т12
Табачник, Д.В.
Маркетинг інновацій [Текст] : навч. посіб./ Д.В.Табачник, Ю.В.Каракай, А.М.Гуржій. - Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2009. - 288с. - ISBN 966-617-189-7 : 32.00грн.

ББК  65.9(4Укр)291.551-21я73 + 65.9(4Укр)291.3-21я73
408848 : ВЧЗ
416497 : ФЧ
419053 : ВКЗ
65.9(4Укр)291.551-32я73
Ч-96
Чухрай, Н.І.
Маркетинг інновацій [Текст] : підручник/ Н.І.Чухрай. - Львів : Львівська політехніка, 2011. - 256с. - ISBN 617-607-033-7 : 32.00грн.

ББК  65.9(4Укр)291.551-32я73
418666 : ВЧЗ
65.9(4Укр)291.592
К82
Крикавський, Є.В.
Логістичні системи [Текст] : навч. посіб./ Є.В.Крикавський, Н.В.Чорнописька. - Львів : Львівська політехніка, 2009. - 264с. - ISBN 966-553-743-4 : 28.00грн.

ББК  65.9(4Укр)291.592
406775 : ВЧЗ
419077 : ФЧ
65.9(4Укр)301-932
Х65
Хмелевський, О.В.
Оцінка прибутковості промислових підприємств [Текст] : [монографія]/ О.В.Хмелевський. - Хмельницький : Поліграфіст, 2011. - 202с. - ISBN 966-1502-20-7 : 18.00грн.

ББК  65.9(4Укр)301-932
418719 : Основний фонд
65.9(4Укр)305.142я73
С67
Сотник, І.М.
Економіка енергетики [Текст] : навч. посіб. : [практикум]/ І.М.Сотник. - Суми : СумДУ, 2008. - 262с. - ISBN 966-657-170-3 : 20.00грн.

ББК  65.9(4Укр)305.142я73
416496 : ВЧЗ
417042 : ФЧ
419114 : ВКЗ
65.9(4Укр)305.4-09
К89
Кузьмін, О.Є.
Управління ризиками машинобудівних підприємств: планування та мотивування [Текст] : монографія/ О.Є.Кузьмін, Н.Ю.Подольчак, О.Р.Беднарська. - Львів : Міські інформаційні системи, 2011. - 128с. - ISBN 966-1577-07-6 : 20.00грн.

ББК  65.9(4Укр)305.4-09
418707 : Основний фонд
65.9(4Укр)305.9я73
П71
Предко, Л.С.
Проектування додрукарських процесів [Текст] : навч. посіб./ Л.С.Предко. - Львів : Українська академія друкарства, 2009. - 352с. - ISBN 966-322-149-6 : 28.00грн.

ББК  65.9(4Укр)305.9я73
419078 : Основний фонд
65.9(4Укр)422я73
С40
Сирохман, Г.М.
Організація і технологія торговельних процесів [Текст] : навч. посіб./ Г.М.Сирохман. - 2-е вид., переробл. та допов. - Ужгород : Ліра, 2011. - 248с. - ISBN 617-596-032-5 : 26.00грн.

ББК  65.9(4Укр)422я73
418715 : Основний фонд
65.9(4Укр)497.6я73
Ш33
Швайка, Л.А.
Економіка видавничо-поліграфічної галузі [Текст] : підручник/ Л.А.Швайка, А.М.Штангрет. - Львів : Українська академія друкарства, 2008. - 480с. - ISBN 966-322-138-0 : 38.00грн.

ББК  65.9(4Укр)497.6я73 + 65.9(4Укр)305.9я73
416501 : ВЧЗ
419057 : ФЧ
65.9(4Укр)497.6я73
Ш87
Штангрет, А.М.
Планування, облік, калькулювання та аналіз собівартості видавничої і поліграфічної продукції (для потреб управлінського обліку та аналізу діяльності підприємства) [Текст] : навч. посіб./ А.М.Штангрет, В.В.Мартинів. - Львів : Українська академія друкарства, 2008. - 409с. - ISBN 966-322-109-0 : 38.00грн.

ББК  65.9(4Укр)497.6я73 + 65.9(4Укр)305.9я73
416502 : ВЧЗ
419058 : ФЧ
65.9(4Укр)я43
Н34
Наукові студії [Текст]. Вип. 11/ голов. ред. В.Ф. Мартинюк. - Тернопіль : ПВНЗ "ТКІ", 2011. - 145с. - 10.00грн.

ББК  65.9(4Укр)я43
418740 : Основний фонд
65.9(4Укр)я43
Н34
Наукові студії [Текст]. Вип. 10/ голов. ред. В.Ф. Мартинюк. - Тернопіль : ПВНЗ "ТКІ", 2011. - 159с. - 10.00грн.

ББК  65.9(4Укр)я43
418739 : Основний фонд
66.02я73
П75
Прикладна політологія [Текст] : навч. посіб./ [кол. авт.: О.Д. Бойко та ін.] ; за ред. В.П. Горбатенка. - К. : Академія, 2008. - 472с. - (Альма-матер). - ISBN 966-580-270-9 : 36.00грн.

ББК  66.02я73
403099 : ВЧЗ
416446 : ВКЗ
419110 : Основний фонд
66.09я73
С89
Суліма, Є.М.
Глобалістика [Текст] : [підручник]/ Є.М.Суліма, М.А.Шепєлєв. - К. : Вища школа, 2010. - 544с. - ISBN 966-642-442-9 : 60.00грн.

ББК  66.09я73
417131 : ВЧЗ
418618 : ВКЗ
66.3(4Укр),123
У73
Уряди незалежної України [Текст] = Governments of independent Ukraine : [наук.-докум. вид./ за заг. ред. Н.К. Дніпренко]. - К. : Мистецтво, 2010. - 48с. - М‘яка паліт. - Текст. парал. укр. та англ. мовами. - ISBN 966-577-069-5 : 8.00грн.

ББК  66.3(4Укр),123
418622 : ВКЗ
66.3(4Укр),123
У73
Уряди незалежної України [Текст] = Governments of independent Ukraine : [наук.-докум. вид./ за заг. ред. Н.К. Дніпренко]. - К. : Мистецтво, 2010. - 48с. - Тверда паліт. - Текст. парал. укр. та англ. мовами. - ISBN 966-577-094-7 : 10.00грн.

ББК  66.3(4Укр),123
418619 : Основний фонд
66.3(4Укр),123
У73
Уряди радянської України [Текст] = Governments of Soviet Ukraine : [наук.-докум. вид./ за заг. ред. Н.К. Дніпренко]. - К. : Вістка, 2008. - 52с. - М‘яка паліт. - Текст парал.укр. та англ. мовами. - ISBN 966-8875-42-7 : 8.00грн.

ББК  66.3(4Укр),123 + 63.3(4Укр)6-33
418621 : ВКЗ
66.3(4Укр),123
У73
Уряди Центральної Ради, Української Держави, Української Народної Республіки доби Директорії, Західноукраїнської Народної Республіки, Криму, Карпатської України [Текст] : [наук.-докум. вид./ за заг. ред. Н.К. Дніпренко]. - К. : Вістка, 2008. - 64с. - М‘яка паліт. - Текст. парал. укр. та англ. мовами. - ISBN 966-8875-41-3 : 12.00грн.

ББК  66.3(4Укр),123 + 63.3(4Укр)61-33
418620 : ВКЗ
66.3(4Укр),17я2
П51
Полная энциклопедия праздников Украины [Текст]/ [сост. А.В. Кривошей]. - Донецк : Глория Трейд, 2011. - 288с. - ISBN 617-536-136-8 : 30.00грн.

ББК  66.3(4Укр),17я2 + 63.5(4Укр)я2
418762 : Основний фонд
66.3(4Укр),5я43
Р64
Розвиток гуманітарного співробітництва в українсько-угорському прикордонному регіоні: аналіз, оцінки [Текст] : матер. міжнар. круглого столу, м. Ужгород, 26-27 січня 2011 р./ [за ред. Ю.В. Герцога]. - Ужгород : Ліра, 2011. - 292с. - ISBN 617-596-020-2 : 24.00грн.

ББК  66.3(4Укр),5я43
418714 : Основний фонд
66.4(0),01я73
М58
Міжнародна інтеграція [Текст] : навч. посіб./ [авт. кол.: І.В. Артьомов, В.Д. Бакуменко, О.М. Ващук та ін.]. - Ужгород : Ліра, 2009. - 472с. - (Євроінтеграція: український вимір. - Вип. 14). - ISBN 966-2195-39-2 : 35.00грн.

ББК  66.4(0),01я73
408007 : ВЧЗ
416442 : ФЧ
419043 : ВКЗ
66.4(4Укр),0я73
М55
Механізми регулювання інтеграційних процесів в Україні [Текст] : навч. посіб./ [авт. кол.: І.В. Артьомов, В.Д. Бакуменко, В.Д. Бондаренко та ін.]. - Ужгород : Ліра, 2009. - 656с. - (Євроінтеграція: український вимір. - Вип. 15). - ISBN 966-2195-44-6 : 40.00грн.

ББК  66.4(4Укр),0я73
408006 : ВЧЗ
416441 : ФЧ
419041 : ВКЗ
67.2я73
М64
Мироненко, О.М.
Історія вчень про державу і право [Текст] : навч. посіб./ О.М.Мироненко, В.П.Горбатенко. - К. : Академія, 2010. - 456с. - (Альма-матер). - ISBN 966-580-318-8 : 38.00грн.

ББК  67.2я73
416491 : ВЧЗ
419042 : ФЧ
67.303.2
K74
Kopeyka, F.
The European Company as a Unique Supranational form for Doing Business in Europe: Status quo and Future Prospects [Текст] = Європейська компанія як унікальна понаднаціональна форма ведення бізнесу в Європі: сучасний стан і майбутні перспективи/ F.Kopeyka. - Kyiv : Kyiv-Mohyla Academy, 2011. - 51p. - Англ. мовою. - ISBN 966-518-570-3 : 10.00грн.

ББК  67.303.2
418653 : ВКЗ
67.9(4Укр)300
Р64
Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2007 - 2008 роки) [Текст]/ [за заг. ред. Н.В. Александрової]. - К. : Конус-Ю, 2009. - 584с. - ISBN 966-2250-04-6 : 30.00грн.

ББК  67.9(4Укр)300
419111 : Основний фонд
67.9(4Укр)300.51
Д28
Декларація про державний суверенітет України [Текст] : історія прийняття, документи, свідчення. - Житомир : Рута, 2010. - 868с. - ISBN 617-581-020-0 : 100.00грн.

ББК  67.9(4Укр)300.51
415390 : ВЧЗ
418603 : ВКЗ
67.9(4Укр)300.7
Т65
Трачук, П.А.

Адміністративно-правові засади реформування місцевої публічної влади в Україні [Текст] : монографія/ П.А.Трачук. - Ужгород : Ліра : ЗакДУ, 2011. - 336с. - ISBN 966-2075-13-7 : 30.00грн.

ББК  67.9(4Укр)300.7
418716 : Основний фонд
67.9(4Укр)301.121я2
С48
Словник-довідник основних понять та визначень українського освітнього законодавства [Текст]/ авт.-упоряд. І.Б. Жиляєв, Б.Г. Чижевський. - К. : Нора-Друк, 2011. - 112с. - ISBN 966-2961-64-5 : 24.00грн.

ББК  67.9(4Укр)301.121я2
418604 : Основний фонд
67.9(4Укр)308
П14
Палійчук, Г.М.
Кримінальний кодекс для дітей [Текст]/ Г.М.Палійчук ; малюн. В. Делес. - К. : Поліграфкнига, 2011. - 110с. - ISBN 966-2104-24-0 : 14.00грн.

ББК  67.9(4Укр)308
418760 : Основний фонд
67.9(4Укр)310.212
Р44
Реуцький, А.В.
Розслідування злочинів у сфері виготовлення та обігу платіжних карток [Текст] : монографія/ А.В.Реуцький ; за ред. В.О. Коновалової. - Сімферополь : Салта, 2011. - 226с. - ISBN 966-1623-27-8 : 18.00грн.

ББК  67.9(4Укр)310.212 + 67.9(4Укр)308.122
418713 : Основний фонд
67.9(4Укр)518.3
В62
Водько, М.П.
Кримінально-правова регламентація протидії організованій злочинності [Текст] : монографія/ М.П.Водько, О.О.Подобний. - Одеса : Юридична література, 2010. - 192с. - ISBN 966-419-093-7 : 20.00грн.

ББК  67.9(4Укр)518.3
419094 : Основний фонд
67.9(4Укр)518.9
А66
Андрушко, А.В.
Геронтологічна злочинність: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання [Текст] : монографія/ А.В.Андрушко ; за ред. В.М. Поповича. - Ужгород : Ліра, 2011. - 248с. - ISBN 617-596-023-3 : 24.00грн.

ББК  67.9(4Укр)518.9
418701 : Основний фонд
67.911.11
С24
Сванідзе, Е.
Ефективне розслідування фактів жорстокого поводження [Текст] : Керівні принципи застосування європейських стандартів/ Е.Сванідзе. - К. : Генеральний директорат з прав людини і правових питань : Рада Європи: КІС, 2009. - 144с. - 16.00грн.

ББК  67.911.11
418614 : Основний фонд
418615 : ВЧЗ
67.911.11
С24
Сванідзе, Е.
Ефективне розслідування фактів жорстокого поводження [Текст] : Керівні принципи застосування європейських стандартів/ Е.Сванідзе. - К. : Генеральний директорат з прав людини і правових питань : Рада Європи: КІС, 2009. - 144с. - 16.00грн.

ББК  67.911.11
418614 : Основний фонд
418615 : ВЧЗ
68.51(4Укр)
Т48
Ткачук, П.П.
Сухопутні війська України доби революції 1917-1921 рр. [Текст]/ П.П.Ткачук. - Львів : ЛІСВ, 2009. - 311с. - ISBN 966-486-051-9 : 30.00грн.

ББК  68.51(4Укр)
419117 : Основний фонд
68.513.14
Г85
Грин, М.
Танки. Стальная броня стран мира [Текст] : [более 150 видов бронетехники : около 250 фотогр. раритет. и соврем. моделей]/ М.Грин ; при участии Д.-Д. Брауна , К. Валлье. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2011. - 191с. - ISBN 966-14-0620-8 : 30.00грн.

ББК  68.513.14
418756 : Основний фонд
68.83я73
М69
Міхно, О.Г.
Військова топографія [Текст] : підручник/ О.Г.Міхно, С.Г.Шмаль. - К. : Київський ун-т, 2008. - 384с. - ISBN 966-439-119-8 : 30.00грн.

ББК  68.83я73
418634 : ВКЗ
71.0(4Укр)
Ш39
Шейко, В.М.
Культура та цивілізація в історико-культурній думці України в добу глобалізації [Текст] : монографія/ В.М.Шейко, М.В.Александрова. - К. : Ін-т культурології АМУ, 2009. - 312с. - ISBN 966-2241-10-5 : 20.00грн.

ББК  71.0(4Укр)
419121 : Основний фонд
71.0(4Укр)я43
С17
Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні [Текст] : зб. наук. праць. Вип.1. Динаміка культурологічних процесів в Україні/ [редкол.: Ю.П. Богуцький (голова) та ін.]. - К. : Ін-т культурології АМУ, 2010. - 232с. - ISBN 966-2241-09-9 : 22.00грн.

ББК  71.0(4Укр)я43
419112 : Основний фонд
71.0(4Укр)я43
А43
Актуальні питання культурології [Текст] : альманах наук. товариства "Афіна" кафедри культурології. Вип.8. У 2 т. Т.2/ [голов. ред. В.Г. Виткалов]. - Рівне : РДГУ, 2009. - 245с. - ISBN 966-8424-77-9 : 26.00грн.

ББК  71.0(4Укр)я43
419091 : Основний фонд
71.0(4Укр)я43
А43
Актуальні питання культурології [Текст] : альманах наук. товариства "Афіна" кафедри культурології. Вип. 8. У 2 т. Т.1/ [голов. ред. В.Г. Виткалов]. - Рівне : РДГУ, 2009. - 200с. - ISBN 966-8424-77-9 : 20.00грн.

ББК  71.0(4Укр)я43
419090 : Основний фонд
72в6
Ж72
Жилінська, О.І.
Науково-технічна діяльність у контексті самоорганізації [Текст] : монографія/ О.І.Жилінська. - К. : Парламентське вид-во, 2010. - 552с. - ISBN 966-611-775-8 : 32.00грн.

ББК  72в6
418652 : ВКЗ
72я73
Н34
Находкін, М.Г.
Тим, хто торує свій шлях у науку [Текст] : навч. посіб./ М.Г.Находкін, А.Г.Наумовець, С.М.Рябченко. - К. : Київський ун-т, 2008. - 239с. - ISBN 966-594-981-1 : 22.00грн.

ББК  72я73
418643 : ВКЗ
74.00я73
Ф66
Фіцула, М.М.
Педагогіка [Текст] : навч. посіб./ М.М.Фіцула. - 3-є вид., стер. - К. : Академвидав, 2009. - 560с. - (Альма-матер). - ISBN 966-8226-45-8 : 44.00грн.

ББК  74.00я73
411334 : ВМА
416452 : ВКЗ
419054 : ФА
74.200.51я73
Е88
Етнопедагогічна складова процесу формування компетентності молодших школярів [Текст] : навч.-метод. посіб./ за ред. О. Будник. - К. : НМЦ "Українська етнопедагогіка і народознавство"  ;  Івано-Франківськ :  ПНУ ім. В. Стефаника, 2009. - 448с. - 28.00грн.

ББК  74.200.51я73
419103 : Основний фонд
74.200.55я73
Д30
Демиденко, В.В.
Мистецтво у світоглядному вихованні (Формування світоглядних уявлень підлітків на уроках літератури, музики, образотворчого мистецтва) [Текст] : навч. посіб./ В.В.Демиденко. - Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2008. - 200с. - ISBN 966-617-180-4 : 20.00грн.

ББК  74.200.55я73
416485 : ВЧЗ
419031 : ФЧ
74.200.58
Ш67
Школьные КВНы и конкурсы [Текст]/ [авт.-сост. В.И. Руденко]. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 256с. - (Школа радости). - ISBN 5-222-03929-3 : 10.00грн.

ББК  74.200.58 + 85.7
419126 : Основний фонд
74.200.585.02
Б59
Бібліотечка позашкільника [Текст] : спецвипуск/ [редкол.: О.В. Геревич (голова) та ін.]. - Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2011. - 158с. - ISBN 617-531-021-2 : 16.00грн.

ББК  74.200.585.02
418721 : Основний фонд
74.202
Б91
Буряк, В.К.
Розвивальне навчання: теоретико-методологічний аспект [Текст] : монографія/ В.К.Буряк. - К. : Фенікс, 2010. - 304с. - ISBN 966-651-512-7 : 20.00грн.

ББК  74.202
419093 : Основний фонд
74.24я43
У67
Управління в освіті [Текст] : V міжнар. наук.- практ. конф., 14-16 квітня 2011 р. : зб. матер./ [відп. ред. Л.Д. Кизименко]. - Львів : Львівська політехніка, 2011. - 376с. - ISBN 617-607-057-3 : 22.00грн.

ББК  74.24я43
418664 : ВКЗ
74.58(4Укр)я43
З-12
Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти: українські традиції та європейська практика [Текст] : зб. наук. праць І Всеукр. наук.-метод. семінару, м. Хмельницький, 29 жовтня 2010 р./ [прогр. комітет: Л.М. Коваль та ін.]. - Хмельницький : Поліграфіст-2, 2010. - 234с. - ISBN 966-1502-21-4 : 18.00грн.

ББК  74.58(4Укр)я43
418704 : Основний фонд
74.58(4Укр)я43
С91
Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору [Текст] : матер. наук.-метод. конф., м. Суми, 6-7 жовтня 2010 р./ [за ред. О.В. Прокопенко]. - Суми : СумДУ, 2010. - 197с. - ISBN 966-657-337-0 : 16.00грн.

ББК  74.58(4Укр)я43
418663 : ВКЗ
74.58(4Укр)я73
Ц44
Церклевич, В.С.
Університетська освіта [Текст] : навч. посіб./ В.С.Церклевич. - Хмельницький : ХКТЕІ, 2010. - 240с. - ISBN 966-1502-19-1 : 18.00грн.

ББК  74.58(4Укр)я73
418720 : Основний фонд
75.1я73
К89
Кузнєцова, О.Т.
Оздоровче тренування студентів [Текст] : навч. посіб./ О.Т.Кузнєцова. - К. : Європейський ун-т, 2010. - 310с. - ISBN 966-301-181-3 : 30.00грн.

ББК  75.1я73
416523 : ВЧЗ
419084 : ВМА
75.579
Ж74
Житник, Н.И.
Хоккеист. [А. Житник] [Текст] : 30 лет на льду в хоккее с шайбой/ Н.И.Житник ; [Н.И.Житник]. - К. : Істина, 2009. - 121с. - Авт. указан над вып. дан. - ISBN 966-8909-42-9 : 16.00грн.

ББК  75.579
411198 : ВКЗ
418646 : Основний фонд
79.0я43
С91
Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини [Текст] : Збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології. Вип.4./ Ред.-упоряд. А.О.Пучков. - К. : Фенікс, 2007. - 400с. - 20.00грн.

ББК  79.0я43
400725 : ВМ
403985 : ВМ
409515 : ВКЗ
419007 : ВКЗ
81.1я73
Б31
Бацевич, Ф.С.
Основи комунікативної лінгвістики [Текст] : підручник/ Ф.С.Бацевич. - 2-е вид., допов. - К. : Академія, 2009. - 376с. - (Альма-матер). - ISBN 966-580-302-7 : 44.00грн.

ББК  81.1я73
408401 : ВЧЗ
416474 : ВКЗ
419085 : ФА
81.2Англ-3
Л37
Левицький, А.Е.
Етнономінації у дзеркалі міжкультурної комунікації [Текст] : монографія/ А.Е.Левицький, Ю.В.Святюк. - К. : Логос, 2011. - 192с. - ISBN 966-171-328-3 : 16.00грн.

ББК  81.2Англ-3
418648 : Основний фонд
81.2Латн-2
Ч-49
Чернюх, Б.В.
Історична граматика латинської мови [Текст] : [підручник]/ Б.В.Чернюх. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. - 292с. - ISBN 966-613-536-3 : 24.00грн.

ББК  81.2Латн-2
416535 : ВЛІМ
419140 : ВКЗ
81.2Латн-3
Л27
Латинська фразеологія [Текст] : Словник-довідник : навч. посіб./ авт.-уклад. П.І. Осипов. - К. : Академвидав, 2009. - 344с. - (Note bene!). - ISBN 966-8226-82-3 : 24.00грн.

ББК  81.2Латн-3
408276 : ВЛІМ
416477 : ФЧ
419137 : ВКЗ
81.2Латн-923
Г94
Гуменюк, Ж.Г.
Латинська мова [Текст] : навч. посіб./ Ж.Г.Гуменюк, Т.В.Сторчова. - 2-е вид., переробл. - Кам‘янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2010. - 340с. - ISBN 966-2937-87-9 : 24.00грн.

ББК  81.2Латн-923
419087 : Основний фонд
81.2Пол-923
П90
Пучковський, Ю.Я.
Польська мова [Текст] : практ. курс : посібник/ Ю.Я.Пучковський. - К. : Чумацький Шлях, 2010. - 265с. - ISBN 966-8272-18-8 : 14.00грн.

ББК  81.2Пол-923
418764 : Основний фонд
81.2Укр-03
Ф24
Фаріон, І.Д.
Мова - краса і сила: Суспільно-креативна роль української мови в ХІ - середині ХІХ ст. [Текст]/ І.Д.Фаріон. - 4-е вид. - Львів : Львівська політехніка, 2011. - 212с. - ISBN 617-607-045-0 : 14.00грн.

ББК  81.2Укр-03
418665 : ВКЗ
81.2Укр-03
К82
Крижанівська, О.І.
Історія української мови: Історична фонетика. Історична граматика [Текст] : навч. посіб./ О.І.Крижанівська. - К. : Академія, 2010. - 248с. - (Альма-матер). - ISBN 966-580-311-9 : 35.00грн.

ББК  81.2Укр-03
416530 : ВЧЗ
419088 : ФЧ
82.3(0)-6
М68
Міфи Давньої Греції [Текст]/ переказ. К. Гловацька. - К. : Веселка  ;  Тернопіль :  Навчальна книга - Богдан, 2010. - 295с. - (Б-ка світової літератури для дітей "Світовид". У 100 т. ; Сер. 1. Від давнини до Нового часу). - ISBN 966-01-0529-4 : 30.00грн.

ББК  82.3(0)-6
418737 : Основний фонд
83.3(0)3я73
К92
Куплевацкая, Л.А.
Античная литература [Текст] : учеб. пособ./ Л.А.Куплевацкая, И.П.Петренко. - 2-е изд. - Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. - 148с. - ISBN 966-623-628-2 : 23.00грн.

ББК  83.3(0)3я73 + 81.2Кит-923
416531 : ВЧЗ
419089 : ВМА
83.3(4)
Х23
Харьков в зеркале мировой литературы [Текст]/ [авт.-сост. К.А. Беляев]. - Х. : Фолио, 2007. - 399с. - ISBN 966-03-3779-4 : 18.00грн.

ББК  83.3(4)
419139 : Основний фонд
83.3(4Укр)
К21
Караванський, С.
Книга-журнал одного автора [Текст] : [поезія, проза, переклади, публіцистика, мовознавство та ін.]/ С.Караванський. - Львів : БаК, 2010. - 240с. - ISBN 966-7065-96-6 : 20.00грн.

ББК  83.3(4Укр) + 84(0)
413993 : ВЧЗ
419105 : Основний фонд
83.3(4Укр)1
Г74
Гоян, Я.П.
Титани Нації. [Шевченко Т., Франко І., Українка Л.] [Текст] : есе/ Я.П.Гоян. - К. : Веселка, 2010. - 103с. - ISBN 966-01-0534-8 : 20.00грн.

ББК  83.3(4Укр)1 + 84.4Укр6
418736 : Основний фонд
83.3(4Укр)1я73
Б61
Білоус, П.В.
Історія української літератури ХІ - XVIII ст. [Текст] : навч. посіб./ П.В.Білоус. - К. : Академія, 2009. - 424с. - (Альма - матер). - ISBN 966-580-304-1 : 30.00грн.

ББК  83.3(4Укр)1я73
409016 : ВЧЗ
416475 : ВКЗ
419086 : ФЧ
83.3(4Фра)я73
В54
Вітченко, А.О.
Драматургія французького класицизму [Текст] : навч. посіб./ А.О.Вітченко. - К. : КСУ, 2010. - 152с. - 14.00грн.

ББК  83.3(4Фра)я73
418647 : ВКЗ
83.34Укр1-8
Л48
Лепкий, Б.
Про життя і творчість Тараса Шевченка [Текст]/ Б.Лепкий. - К. : Пульсари, 2005. - 140с. - ISBN 966-8767-07-1 : 18.00грн.

ББК  83.34Укр1-8
419138 : Основний фонд
84(0)3
Г64
Гомер
Одиссея [Текст]/ Гомер ; [пер. с древнегреч. В. Жуковского]. - Х. : Фолио, 2011. - 398с. - (Школьная б-ка украинской и зарубежной литературы). - ISBN 966-03-5327-5 : 43.00грн.

ББК  84(0)3
418682 : ВКЗ
84(0)3
Г64
Гомер
Илиада [Текст]/ Гомер ; [пер. с древнегреч. Н. Гнедича]. - Х. : Фолио, 2011. - 445с. - (Школьная б-ка украинской и зарубежной литературы). - ISBN 966-03-5326-8 : 43.00грн.

ББК  84(0)3
418681 : ВКЗ
84(4Poc)64
3-81
Золотой эшелон [Текст] : Роман/ В.Суворов, И.Ратушинская, В.Буковский, И.Геращенко, М.Ледин. - М. : Гудьял-Пресс, 2000. - 256 с. - (Собрание). - ISBN 5-8026-0082-9 : 6.88

ББК  84(4Poc)64
364928 : ФА
364929 : ВМА
418800 : ВКЗ
84(4Рос)
Т93
Тысяча вторая ночь любви [Текст]/ [сост. М. Григорян]. - М. : Гелеос, 1998. - 571с. - (Фавориты любви). - ISBN 5-89763-007-0 : 16.00грн.

ББК  84(4Рос)
418960 : Основний фонд
84(4Сла)
М58
Між Карпатами і Татрами [Текст] : Цикл "Постаті" : Поезія Василя Густі у словац. пер. В. Юричкової. Вип.15/ [упоряд. Т. Ліхтей]. - Ужгород : Ліра, 2011. - 56с. - Текст парал. словац. - ISBN 617-596-024-0 : 8.00грн.

ББК  84(4Сла)
418747 : Основний фонд
84.4 Ісп
З-37
Зафон, К.-Р.
Тень ветра [Текст] : [роман]/ К.-.Зафон ; [под. ред. Е. Хованович]. - М. : РОСМЭН-Пресс, 2008. - 416с. - ISBN 5-353-03669-2 : 22.00грн.

ББК  84.4 Ісп
418799 : Основний фонд
84.4Вел
Х35
Хейер, Д.
Искусительница из игорного дома; Опасный маскарад [Текст]/ Д.Хейер. - М. : Вече, 1997. - 496с. - (Веер). - ISBN 5-7838-0192-5 : 18.00грн.

ББК  84.4Вел
418964 : Основний фонд
84.4Вел
О-70
Орчи, Э. (Эмма Барстоу)
Лига Красного Цветка [Текст] : романы из времен Великой Французской революции/ Э.Орчи. - М. : Авангардъ, 1993. - 544с. - (Авантюра. Тайна. Трагедия). - ISBN 5-85377-005-5 : 16.00грн.

ББК  84.4Вел
418936 : Основний фонд
84.4Вел
С83
Страуд, Д.
Трилогия Бартимеуса [Текст] : [фант. роман]. Кн.2. Глаз голема/ Д.Страуд. - М. : Эксмо  ;  С.Пб. :  Домино, 2006. - 736с. - (Люди против магов). - ISBN 5-699-13580-4 : 30.00грн.

ББК  84.4Вел
418958 : Основний фонд
84.4Вел
С83
Страуд, Д.
Трилогия Бартимеуса [Текст] : [фант. роман]. Кн.1. Амулет Самарканда/ Д.Страуд. - М. : Эксмо  ;  С.Пб. :  Домино, 2006. - 608с. - (Люди против магов). - ISBN 5-699-12893-Х : 30.00грн.

ББК  84.4Вел
418957 : Основний фонд
84.4Вел
Б88
Бронте, Ш.
Шерли [Текст] : роман/ Ш.Бронте. - Х. : Фолио, 2001. - 523с. - (Классическая проза). - ISBN 966-03-1438-8 : 12.00грн.

ББК  84.4Вел
418782 : Основний фонд
84.4Вел
М52
Мердок, А.
Море, море [Текст] : роман/ А.Мердок. - М. : АСТ, 2000. - 480с. - (Современная проза). - ISBN 5-17-002583-1 : 18.00грн.

ББК  84.4Вел
418814 : Основний фонд
418815 : Основний фонд
84.4Вел
М52
Мердок, А.
Море, море [Текст] : роман/ А.Мердок. - М. : АСТ, 2000. - 480с. - (Современная проза). - ISBN 5-17-002583-1 : 18.00грн.

ББК  84.4Вел
418814 : Основний фонд
418815 : Основний фонд
84.4Вел
К48
Клеланд, Д.
Мемуары женщины для утех [Текст] : [роман]/ Д.Клеланд. - М. : АСТ : Гелеос, 2000. - 320с. - (Фавориты любви). - ISBN 5-237-04825-0 : 14.00грн.

ББК  84.4Вел
418806 : Основний фонд
84.4Вел
К41
Кинселла, С.
Богиня на кухне [Текст] : [роман]/ С.Кинселла. - М. : АСТ : Хранитель, 2006. - 444с. - (Пять звезд). - ISBN 5-17-035065-1 : 16.00грн.

ББК  84.4Вел
418855 : Основний фонд
84.4Вел
У36
Уилсон, С.
Место летнего отдыха [Текст] : роман/ С.Уилсон. - М. : АСТ : Гелеос, 2000. - 320с. - (Современная проза). - ISBN 5-17-002748-6 : 12.00грн.

ББК  84.4Вел
418858 : Основний фонд
84.4Вел
Б97
Бэгли, Д.
Тигр снегов [Текст] : Романы/ Д.Бэгли. - М. : АСТ-Пресс, 1995. - 512с. - (Лабиринт). - ISBN 5-24-00136-3 : 4.00грн.

ББК  84.4Вел
397053 : ВМА
418877 : Основний фонд
84.4Нім
А93
Ауслендер, Р.
Час фенікса [Текст] : [вірші та проза]/ Р.Ауслендер ; упоряд., передм. та пер. з нім. П. Рихла. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2011. - 352с. - Текст. парал. нім. - ISBN 617-614-014-6 : 22.00грн.

ББК  84.4Нім
418744 : Основний фонд
84.4Нор
Ф91
Фробениус, Н.
Застенчивый порнограф [Текст] : [роман]/ Н.Фробениус. - С.Пб. : Азбука, 2001. - 320с. - (Bibliotheca Stylorum). - ISBN 5-267-00477-4 : 10.00грн.

ББК  84.4Нор
418860 : Основний фонд
84.4Пол
Г89
Грохоля, К.
Сердце в гипсе [Текст] : роман/ К.Грохоля ; [пер. с пол. О.Л. Катречко]. - М. : АСТ : Ермак, 2003. - 301с. - ISBN 5-17-018848-Х : 12.00грн.

ББК  84.4Пол
418791 : Основний фонд
84.4Рос1
Л49
Лермонтов, М.Ю.
Герой нашего времени; Стихотворения [Текст]/ М.Ю.Лермонтов. - Х. : Фолио, 2011. - 382с. - (Школьная Б-ка украинской и зарубежной литературы). - ISBN 966-03-5325-1 : 39.00грн.

ББК  84.4Рос1
418687 : Основний фонд
84.4Рос1
К92
Куприн, А.И.
Гранатовый браслет [Текст] : повести и рассказы/ А.И.Куприн. - Х. : Фолио, 2011. - 448с. - (Школьная б-ка украинской и зарубежной литературы). - ISBN 966-03-5315-2 : 43.00грн.

ББК  84.4Рос1
418686 : ВКЗ
84.4Рос1
К85
Крылов, И.А.
Басни [Текст]/ И.А.Крылов. - Х. : Фолио, 2011. - 318с. - (Школьная б-ка украинской и зарубежной литературы). - ISBN 966-03-5316-9 : 33.00грн.

ББК  84.4Рос1
418685 : ВКЗ
84.4Рос1
Д70
Достоевский, Ф.М.
Преступление и наказание [Текст] : роман/ Ф.М.Достоевский. - Х. : Фолио, 2011. - 621с. - (Школьная б-ка украинской и зарубежной литературы). - ISBN 966-03-5311-4 : 60.00грн.

ББК  84.4Рос1
418684 : ВКЗ
84.4Рос1
С28
Северянин, И.
Избранное [Текст]/ И.Северянин. - Смоленск : Русич, 2000. - 528с. - (Б-ка поэзии). - ISBN 5-8138-0170-7 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос1
418850 : Основний фонд
84.4Рос1
Г58
Гоголь, Н.В.
Вечера на хуторе близ Диканьки; Тарас Бульба [Текст]/ Н.В.Гоголь. - Х. : Фолио, 2011. - 363с. - (Школьная б-ка украинской и зарубежной литературы). - ISBN 966-03-5452-4 : 36.00грн.

ББК  84.4Рос1
418680 : Основний фонд
84.4Рос1
Б91
Бунин, И.А.
Митина любовь; Темные аллеи [Текст]/ И.А.Бунин. - Х. : Фолио, 2011. - 312с. - (Школьная б-ка украинской и зарубежной литературы). - ISBN 966-03-5324-4 : 35.00грн.

ББК  84.4Рос1
418679 : Основний фонд
84.4Рос1
Ч-22
Чарская, Л.А.
Паж цесаревны [Текст] : [историко-приключенческая повесть]/ Л.А.Чарская. - М. : Астрель : АСТ, 2002. - 256с. - (Живая история). - ISBN 5-17-007952-4 : 10.00грн.

ББК  84.4Рос1
418862 : Основний фонд
84.4Рос1
Ч-56
Чехов, А.П.
Вишневый сад [Текст] : повести и рассказы, пьесы/ А.П.Чехов. - Х. : Фолио, 2011. - 558с. - (Школьная б-ка украинской и зарубежной литературы). - ISBN 966-03-5453-1 : 53.00грн.

ББК  84.4Рос1
418700 : ФА
84.4Рос1
Т87
Тургенев, И.С.
Ася; Первая любовь; После смерти; Накануне; Отцы и дети [Текст] : [повести , романы]/ И.С.Тургенев. - Х. : Фолио, 2011. - 556с. - (Школьная б-ка украинской и зарубежной литературы). - ISBN 966-03-5322-0 : 49.00грн.

ББК  84.4Рос1
418696 : ВКЗ
84.4Рос1
Т53
Толстой, Л.Н.
Анна Каренина. В 8 ч. [Текст] : роман. Т.2. Ч.5-8/ Л.Н.Толстой. - Х. : Фолио, 2011. - 381с. - (Школьная б-ка украинской и зарубежной литературы). - ISBN 966-03-5319-0 : 46.00грн.

ББК  84.4Рос1
418695 : ВКЗ
84.4Рос1
Т53
Толстой, Л.Н.
Анна Каренина. В 8 ч. [Текст] : роман. Т.1. Ч.1-4/ Л.Н.Толстой. - Х. : Фолио, 2011. - 459с. - (Школьная б-ка украинской и зарубежной литературы). - ISBN 966-03-5318-3 : 46.00грн.

ББК  84.4Рос1
418694 : ВКЗ
84.4Рос1
П91
Пушкин, А.С.
Евгений Онегин [Текст] : драмы, поэмы, сказки/ А.С.Пушкин. - Х. : Фолио, 2011. - 558с. - (Школьная б-ка украинской и зарубежной литературы). - ISBN 966-03-5328-2 : 50.00грн.

ББК  84.4Рос1
418692 : ВКЗ
84.4Рос6
Д75
Дроздов, А.Ф.
Интендант третьего ранга [Текст] : [фантаст. роман]/ А.Ф.Дроздов. - М. : Эксмо, 2010. - 416с. - (Русская фантастика). - ISBN 5-699-42374-3 : 30.00грн.

ББК  84.4Рос6
418893 : Основний фонд
84.4Рос6
Г87
Громыко, О.

Профессия: ведьма [Текст] : роман/ О.Громыко. - М. : Армада : Альфа-книга, 2005. - 444с. - ISBN 5-93556-247-2 : 28.00грн.

ББК  84.4Рос6
418889 : Основний фонд
84.4Рос6
Г70
Горъ, В.
Пророчество [Текст]/ В.Горъ. - С.Пб. : Лениздат, 2008. - 448с. - ISBN 5-9942-0122-0 : 28.00грн.

ББК  84.4Рос6
418888 : Основний фонд
84.4Рос6
В75
Воробьев, К.Б.
Убийца для Пономаря [Текст]/ К.Б.Воробьев. - Донецк : ЧИКФ "ТББ", 1998. - 400с. - (Паутина). - ISBN 966-596-194-2 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
418887 : Основний фонд
84.4Рос6
Н57
Нетесова, Э.А.
Месть фортуны. В 2 т. [Текст]. Т.1. Дочь пахана/ Э.А.Нетесова. - М. : АСТ, 2003. - 378с. - (Обожженные зоной). - ISBN 5-17-018149-3 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
418927 : Основний фонд
84.4Рос6
М48
Мельникова, И.А.
Невеста по наследству [Текст] : [роман]/ И.А.Мельникова. - М. : Эксмо-Пресс, 2001. - 416с. - (Русский любовно-авантюрный роман). - ISBN 5-04-007532-4 : 16.00грн.

ББК  84.4Рос6
418926 : Основний фонд
84.4Рос6
М13
Мазин, А.
Место для битвы [Текст]/ А.Мазин. - С.Пб. : Крылов, 2004. - 384с. - (Историческая авантюра). - ISBN 5-94371-056-6 : 28.00грн.

ББК  84.4Рос6
418925 : Основний фонд
84.4Рос6
М13
Мазин, А.
Варвары [Текст]/ А.Мазин. - С.Пб. : Крылов, 2004. - 384с. - (Историческая авантюра). - ISBN 5-94371-055-8 : 28.00грн.

ББК  84.4Рос6
418924 : Основний фонд
84.4Рос6
Л69
Логинов, С.
Черная кровь [Текст] : [роман]/ С.Логинов, Н.Перумов. - С.Пб. : Азбука : Терра, 1996. - 480с. - ISBN 5-7684-0045-1 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
418922 : Основний фонд
84.4Рос6
Л69
Логачев, А.
Белый дракон; Мечи Ямато [Текст]/ А.Логачев. - С.Пб. : Крылов, 2006. - 384с. - (Историческая авантюра). - ISBN 5-9717-0227-0 : 26.00грн.

ББК  84.4Рос6
418921 : Основний фонд
84.4Рос6
Л64
Литвинова, А.В.
Все девушки любят бриллианты [Текст] : [повесть, рассказы]/ А.В.Литвинова, С.В.Литвинов ; Анна и Сергей Литвиновы. - М. : Эксмо-Пресс, 2001. - 416с. - (Русский Сидни Шелдон). - ISBN 5-04-007380-1 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
418920 : Основний фонд
84.4Рос6
К90
Куликов, Р.
На осколках чести [Текст]/ Р.Куликов. - С.Пб. : Лениздат : Ленинград, 2007. - 448с. - ISBN 5-289-02439-5 : 28.00грн.

ББК  84.4Рос6
418917 : Основний фонд
84.4Рос6
К70
Корчевский, Ю.Г.
Пушкарь [Текст]/ Ю.Г.Корчевский. - С.Пб. : Лениздат, 2008. - 416с. - ISBN 5-9942-0174-9 : 30.00грн.

ББК  84.4Рос6
418915 : Основний фонд
84.4Рос6
К56
Ковалев, А.Е.
Аксиома убийства [Текст] : роман/ А.Е.Ковалев. - М. : Астрель : АСТ, 2003. - 442с. - ISBN 5-271-06948-6 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
418914 : Основний фонд
84.4Рос6
К38
Кивинов, А.
Полное блюдце секретов [Текст] : [криминал. повести]/ А.Кивинов. - С.Пб. : Диамант : МиМ-Дельта, 1996. - 416с. - ISBN 5-7589-0015-Х : 16.00грн.

ББК  84.4Рос6
418912 : Основний фонд
84.4Рос6
К19
Канушкин, Р.А.
Ночь Стилета. В 2 кн. [Текст] : [роман]. Кн.2/ Р.А.Канушкин. - М. : АСТ, 2001. - 384с. - (Современная отечественная проза). - ISBN 5-17-005763-6 : 20.00грн.

ББК  84.4Рос6
418909 : Основний фонд
84.4Рос6
К19
Канушкин, Р.А.
Ночь Стилета. В 2 кн. [Текст] : [роман]. Кн.1/ Р.А.Канушкин. - М. : АСТ, 2001. - 384с. - (Современная отечественная проза). - ISBN 5-17-004315-5 : 20.00грн.

ББК  84.4Рос6
418908 : Основний фонд
84.4Рос6
Я62
Янковский, Д.В.
Воины ветра [Текст] : [фантаст. роман]/ Д.В.Янковский. - М. : Эксмо, 2008. - 448с. - (Русская фантастика). - ISBN 5-699-30501-8 : 30.00грн.

ББК  84.4Рос6
418969 : Основний фонд
84.4Рос6
Ш44
Шелонин, О.А.
Ловец удачи [Текст] : роман/ О.А.Шелонин, В.О.Баженов. - М. : Армада : Альфа-книга, 2006. - 346с. - ISBN 5-93556-757-1 : 24.00грн.

ББК  84.4Рос6
418966 : Основний фонд
84.4Рос6
Р60
Родионов, А.
Орден Последней Надежды [Текст]. Кн.1. Послушник/ А.Родионов. - С.Пб. : Крылов, 2006. - 384с. - (Историческая авантюра). - ISBN 5-9717-0150-9 : 20.00грн.

ББК  84.4Рос6
418944 : Основний фонд
84.4Рос6
Р25
Раткевич, С.Н.
Тень шпаги [Текст] : [фант. роман]/ С.Н.Раткевич. - М. : Эксмо, 2010. - 448с. - (Эпоха доблести). - ISBN 5-699-41249-5 : 30.00грн.

ББК  84.4Рос6
418940 : Основний фонд
84.4Рос6
П31
Пехов, А.Ю.
Последний завет [Текст] : [фант. роман.]/ А.Ю.Пехов, А.И.Егоров. - М. : Эксмо, 2008. - 480с. - (Русский фантастический боевик). - ISBN 5-699-28738-3 : 30.00грн.

ББК  84.4Рос6
418938 : Основний фонд
84.4Рос6
Ч-84
Чудинов, Ю.
Порядок вещей [Текст] : роман/ Ю.Чудинов. - Ужгород : Ліра, 2011. - 152с. - ISBN 617-596-021-9 : 20.00грн.

ББК  84.4Рос6
418752 : Основний фонд
84.4Рос6
П16
Панов, В.Ю.
Войны начинают неудачники; Командор войны [Текст] : [фант. романы]/ В.Ю.Панов. - М. : Эксмо, 2004. - 608с. - (Тайный Город). - ISBN 5-699-02243-0 : 20.00грн.

ББК  84.4Рос6
418937 : Основний фонд
84.4Рос6
О-66
Орлов, А.
Тени войны [Текст] : [фантаст. роман]/ А.Орлов. - М. : Эксмо, 2008. - 416c. - (Русский фантастический боевик). - ISBN 5-699-27545-8 : 30.00грн.

ББК  84.4Рос6
418935 : Основний фонд
84.4Рос6
О-66
Орлов, А.
Меч, дорога и удача [Текст] : роман/ А.Орлов. - М. : Армада : Альфа-книга, 2006. - 409c. - (Магия фэнтези). - ISBN 5-93556-344-4 : 28.00грн.

ББК  84.4Рос6
418934 : Основний фонд
84.4Рос6
О-66
Орлов, А.
База 24 [Текст] : [фант. роман]/ А.Орлов. - М. : Эксмо, 2007. - 448c. - (Русский фантастический боевик). - ISBN 5-699-21988-9 : 28.00грн.

ББК  84.4Рос6
418933 : Основний фонд
84.4Рос6
О-66
Орлов, А.
Атака теней [Текст] : [фант. роман]/ А.Орлов. - М. : Эксмо, 2008. - 416c. - (Русский фантастический боевик). - ISBN 5-699-28185-5 : 28.00грн.

ББК  84.4Рос6
418932 : Основний фонд
84.4Рос6
О-55
Оловянная, И.
Самурай [Текст]/ И.Оловянная. - С.Пб. : Лениздат : Ленинград, 2006. - 432с. - ISBN 5-289-02353-4 : 30.00грн.

ББК  84.4Рос6
418931 : Основний фонд
84.4Рос6
О-55
Оловянная, И.
Маленький дьявол [Текст]/ И.Оловянная. - С.Пб. : Лениздат : Ленинград, 2005. - 432с. - ISBN 5-289-02255-4 : 28.00грн.

ББК  84.4Рос6
418930 : Основний фонд
84.4Рос6
М69
Михалева, А.В.
Одна минута славы [Текст] : [роман]/ А.В.Михалева. - М. : Эксмо-Пресс, 2001. - 400с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-04-006096-3 : 20.00грн.

ББК  84.4Рос6
418929 : Основний фонд
84.4Рос6
М19
Малинин, Е.Н.
Драконья ненависть, или Дело врачей [Текст] : [фант. роман.]/ Е.Н.Малинин. - М. : АСТ : Транзиткнига, 2005. - 477с. - (Заклятые миры). - ISBN 5-17-032095-7 : 28.00грн.

ББК  84.4Рос6
418928 : Основний фонд
84.4Рос6
У48
Улицкая, Л.Е.
Казус Кукоцкого [Текст] : [роман]/ Л.Е.Улицкая. - М. : Эксмо, 2000. - 448с. - ISBN 5-04-005667-2 : 20.00грн.

ББК  84.4Рос6
418962 : Основний фонд
84.4Рос6
У47
Уланов, А.
На всех хватит! [Текст] : [фант. роман]/ А.Уланов. - М. : Эксмо, 2004. - 448с. - (Русская фантастика). - ISBN 5-699-05964-4 : 28.00грн.

ББК  84.4Рос6
418961 : Основний фонд
84.4Рос6
С81
Столяров, К.А.
Жены и любовницы [Текст] : [роман]/ К.А.Столяров. - М. : Олма-Пресс, 2000. - 640с. - (Огни большого города). - ISBN 5-224-01463-8 : 20.00грн.

ББК  84.4Рос6
418956 : Основний фонд
84.4Рос6
С53
Снегов, С.А.
Люди как боги [Текст] : роман/ С.А.Снегов. - М. : Армада, 1996. - 497с. - (Классика фантастического боевика). - ISBN 5-7632-0186-8 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
418955 : Основний фонд
84.4Рос6
С50
Смирнов, А.
Повелители волшебства [Текст]/ А.Смирнов. - С.Пб. : Лениздат : Лениград, 2006. - 464с. - ISBN 5-289-02390-9 : 28.00грн.

ББК  84.4Рос6
418954 : Основний фонд
84.4Рос6
С48
Словин, Л.
Только эхо от стен [Текст] : [повести]/ Л.Словин. - М. : Квадрат, 1994. - 637с. - (Современный российский детектив). - ISBN 5-8498-0077-8 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
418953 : Основний фонд
84.4Рос6
С42
Скирюк, Д.
Еретик. Руны судьбы [Текст] : [роман]/ Д.Скирюк. - С.Пб. : Азбука-классика, 2007. - 480с. - Загл. обл.: Жуга-Еретик. - ISBN 5-91181-198-7 : 28.00грн.

ББК  84.4Рос6
418952 : Основний фонд
84.4Рос6
С32
Серова, М.С.
Ничего не боюсь! [Текст] : [повести]/ М.С.Серова. - М. : Эксмо-Пресс, 1999. - 432с. - Содерж.: Незваный гость; Случайностей не бывает. - ISBN 5-04-003440-7 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
418951 : Основний фонд
84.4Рос6
С32
Серова, М.С.
Дамский пасьянс [Текст] : [повести]/ М.С.Серова. - М. : Эксмо-Пресс, 2000. - 448с. - ISBN 5-04-004667-7 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
418950 : Основний фонд
84.4Рос6
С30
Семенова, М.
Волкодав; Истовик-камень [Текст] : [роман]/ М.Семенова. - С.Пб. : Азбука, 2000. - 384с. - ISBN 5-267-00411-1 : 20.00грн.

ББК  84.4Рос6
418949 : Основний фонд
84.4Рос6
С30
Семенова, М.
Волкодав. Знамение пути [Текст] : [роман]/ М.Семенова. - С.Пб. : Азбука-классика, 2003. - 416с. - ISBN 5-352-00535-6 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
418947 : Основний фонд
84.4Рос6
С30
Семенова, М.
Волкодав. Право на поединок [Текст] : [роман]/ М.Семенова. - С.Пб. : Азбука : Терра, 1996. - 528с. - ISBN 5-7684-0184-9 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
418948 : Основний фонд
84.4Рос6
С14
Садов, С.
Оружие хоргов [Текст]/ С.Садов. - С.Пб. : Лениздат, 2008. - 416с. - ISBN 5-9942-0267-8 : 30.00грн.

ББК  84.4Рос6
418946 : Основний фонд
84.4Рос6
С14
Садов, С.
Жизнь после смерти [Текст]/ С.Садов. - С.Пб. : Лениздат, 2008. - 448с. - ISBN 5-9942-0263-0 : 28.00грн.

ББК  84.4Рос6
418945 : Основний фонд
84.4Рос6
Б73
Богатырева, Е.
Ночная княгиня [Текст] : [роман]/ Е.Богатырева. - С.Пб. : Нева  ;  М. :  Олма-Пресс, 2002. - 383с. - (Огни большого города). - ISBN 5-7654-1405-2 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
418779 : Основний фонд
84.4Рос6
Б46
Бенюх, О.П.
Подари себе рай [Текст] : роман/ О.П.Бенюх. - М. : АСТ : Астрель, 2003. - 540с. - (Золотая б-ка исторического романа). - Загл. обл.: Вожди: Хрущев. - ISBN 5-17-017860-3 : 20.00грн.

ББК  84.4Рос6
418775 : Основний фонд
84.4Рос6
Б27
Басманова, Е.
Тайна черной жемчужины [Текст] : [роман]/ Е.Басманова. - С.Пб. : Нева  ;  М. :  Олма-Пресс, 2001. - 383с. - (Огни большого города). - ISBN 5-7654-1618-7 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
418774 : Основний фонд
84.4Рос6
А85
Арсеньева, Е.А.
Царица любит не шутя [Текст] : Новеллы/ Е.А.Арсеньева. - М. : Эксмо, 2004. - 384с. - (Исторические новеллы о любви). - ISBN 5-699-07728-6 : 20.80грн.

ББК  84.4Рос6
384328 : ВМА
418773 : ФА
84.4Рос6
А85
Арсеньева, Е.А.
Венецианская блудница [Текст] : [роман]/ Е.А.Арсеньева. - М. : Эксмо-пресс, 2000. - 416с. - (Русский любовно-авантюрный роман). - ISBN 5-04-005814-4 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
418772 : Основний фонд
84.4Рос6
А46
Александрова, Н.
Руки кукловода [Текст] : [роман]/ Н.Александрова. - С.Пб. : Нева  ;  М. :  Олма-Пресс, 2002. - 319с. - (Огни большого города). - ISBN 5-7654-2080-Х : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
418771 : Основний фонд
84.4Рос6
А42
Аксенов, В.
Затоваренная бочкотара [Текст]/ В.Аксенов. - М. : Изограф : Эксмо-пресс, 2001. - 416с. - ISBN 5-04-006166-8 : 20.00грн.

ББК  84.4Рос6
418770 : Основний фонд
84.4Рос6
Д21
Дашкова, П.В.
Небо над бездной [Текст] : роман. Кн.3. Источник счастья/ П.В.Дашкова. - М. : АСТ : Астрель, 2010. - 574с. - ISBN 5-17-062133-0 : 30.00грн.

ББК  84.4Рос6
418792 : Основний фонд
84.4Рос6
В65
Войнович, В.Н.
Москва 2042 [Текст]/ В.Н.Войнович. - М. : Вагриус, 1999. - 429с. - ISBN 5-264-00058-1 : 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
418788 : Основний фонд
84.4Рос6
В65
Войнович, В.Н.
Монументальная пропаганда [Текст] : [роман]/ В.Н.Войнович. - М. : Изограф : Эксмо-Пресс, 2000. - 384с. - ISBN 5-87113-092-5 : 20.00грн.

ББК  84.4Рос6
418787 : Основний фонд
84.4Рос6
В31
Вересов, Д.
У Терека два берега... [Текст] : роман/ Д.Вересов. - С.Пб. : Нева, 2004. - 320с. - ISBN 5-7654-3645-5 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
418786 : Основний фонд
84.4Рос6
В27
Веллер, М.И.
Ноль часов или Крейсер плывет; На встречу северной Авроры; Гонец из Пизы; Мат - россы; Гром победы; Сигнал: в полночь [Текст]/ М.И.Веллер. - Х. : Фолио, 2000. - 448с. - ISBN 966-03-0847-7 : 6.00грн.

ББК  84.4Рос6
414168 : ВМА
418785 : ФА
84.4Рос6
В27
Веллер, М.И.
Жестокий [Текст] : Такое кино : [сборник повестей]/ М.И.Веллер. - С.Пб. : Пароль, 2002. - 396с. - ISBN 5-94966-009-9 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
418784 : Основний фонд
84.4Рос6
Б83
Бородин, С.П.
Звезды над Самаркандом. В 2 т. [Текст] : [роман]. Т.2. Костры похода/ С.П.Бородин. - М. : АСТ : Олимп, 2002. - 396с. - (Популярная историческая б-ка). - ISBN 5-17-012989-0 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
418781 : Основний фонд
84.4Рос6
Б83
Бородин, С.П.
Звезды над Самаркандом. В 2 т. [Текст] : [роман]. Т.1. Хромой Тимур/ С.П.Бородин. - М. : АСТ : Олимп, 2002. - 476с. - (Популярная историческая б-ка). - ISBN 5-17-012990-4 : 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
418780 : Основний фонд
84.4Рос6
И97
Ишков, М.Н.
Марк Аврелий [Текст] : истор. роман/ М.Н.Ишков. - М. : АСТ : Астрель, 2003. - 441с. - (Великие властители в романах). - ISBN 5-17-016437-8 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
418801 : Основний фонд
84.4Рос6
М91
Муравьева, И.Л.
Веселые ребята [Текст]/ И.Л.Муравьева. - М. : Вагриус, 2005. - 349с. - (Городской роман). - ISBN 5-17-013565-3 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
418817 : Основний фонд
84.4Рос6
М75
Молева, Н.М.
А.Г. Орлов-Чесменский [Текст] : [исторический роман]/ Н.М.Молева. - М. : АСТ : Астрель, 2000. - 480с. - (Золотая б-ка исторического романа) (Сподвижники и фавориты). - ISBN 5-17-003142-4 : 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
418816 : Основний фонд
84.4Рос6
М26
Маркова, Е.Г.
Каприз Фаворита [Текст] : повести/ Е.Г.Маркова. - М. : Вагриус, 2000. - 429с. - ISBN 5-264-00273-8 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
418813 : Основний фонд
84.4Рос6
М26
Маринина, А.Б.
Взгляд из вечности [Текст] : [роман]. Кн.1. Благие намерения/ А.Б.Маринина. - М. : Эксмо, 2009. - 384с. - (А. Маринина - королева детектива). - ISBN 5-699-37812-8 : 30.00грн.

ББК  84.4Рос6
418812 : Основний фонд
84.4Рос6
Л47
Леонтьев, А.В.
Восьмой смертный грех [Текст] : [авантюрный роман]/ А.В.Леонтьев. - М. : Эксмо, 2004. - 384с. - (Криминально-игровой роман). - ISBN 5-699-08429-0 : 16.00грн.

ББК  84.4Рос6
418809 : Основний фонд
84.4Рос6
И89
Истомина, Д.
Леди - босс [Текст] : [роман]/ Д.Истомина. - М. : Олимп : АСТ, 2003. - 425с. - (Госпожа Удача). - ISBN 5-7390-1149-3 : 16.00грн.

ББК  84.4Рос6
418804 : Основний фонд
84.4Рос6
И86
Искандер, Ф.
Где зарыта собака [Текст]/ Ф.Искандер. - М. : Эксмо-Пресс, 2001. - 480с. - (Современная проза). - ISBN 5-04-008462-5 : 12.00грн.

ББК  84.4Рос6
418802 : Основний фонд
84.4Рос6
П24
Пелевин, В.О.
Generation "П"; Рассказы [Текст]/ В.О.Пелевин. - М. : Вагриус, 1999. - 606с. - ISBN 5-264-00004-2 : 20.00грн.

ББК  84.4Рос6
418820 : Основний фонд
84.4Рос6
О-66
Орлов, В.В.
Бубновый валет [Текст]/ В.В.Орлов. - М. : АСТ : Олимп, 2001. - 544с. - (Современная отечественная проза). - ISBN 5-17-010500-2 : 20.00грн.

ББК  84.4Рос6
418819 : Основний фонд
84.4Рос6
Н30
Нароков, Н.
Мнимые величины [Текст] : [роман]/ Н.Нароков. - М. : Гудьял-Пресс, 2000. - 368с. - (Собрание). - ISBN 5-8026-0073-Х : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
418818 : Основний фонд
84.4Рос6
Р82
Рубина, Д.
Белая голубка Кордовы [Текст] : роман/ Д.Рубина. - М. : Эксмо, 2009. - 544с. - ISBN 5-699-37343-7 : 30.00грн.

ББК  84.4Рос6
418840 : Основний фонд
84.4Рос6
Р81
Рощина, Н.А.
Линия судьбы [Текст] : [роман]/ Н.А.Рощина. - М. : АСТ, 2004. - 319с. - (Русский романс). - ISBN 5-17-025934-4 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
418839 : Основний фонд
84.4Рос6
И89
Истомина, Д.
Леди - бомж [Текст] : [роман]/ Д.Истомина. - М. : Олимп : АСТ, 2002. - 443с. - (Госпожа Удача). - ISBN 5-7390-1148-5 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
418803 : Основний фонд
84.4Рос6
П31
Петрушевская, Л.С.
Настоящие сказки [Текст]/ Л.С.Петрушевская. - М. : Вагриус, 1999. - 398с. - ISBN 5-264-00052-2 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
418821 : Основний фонд
84.4Рос6
Т52
Толстая, Т.Н.
Река Оккервиль [Текст] : рассказы/ Т.Н.Толстая. - М. : Подкова : Эксмо-Пресс, 2002. - 464с. - ISBN 5-94584-077-5 : 20.00грн.

ББК  84.4Рос6
418853 : Основний фонд
84.4Рос6
С91
Сухов, Е.
Жестокая любовь государя [Текст]/ Е.Сухов. - М. : АСТ-Пресс, 2000. - 592с. - ISBN 5-7805-0434-2 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
418852 : Основний фонд
84.4Рос6
С28
Севела, Э.
Продай твою мать; Викинг; Зуб мудрости [Текст]/ Э.Севела. - С.Пб. : Кристалл, 2000. - 573с. - (Б-ка мировой литературы) (Мастера прозы ХХ века). - ISBN 5-8191-0092-1 : 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
418849 : Основний фонд
84.4Рос6
С28
Севела, Э.
Моня Цацкес-знаменосец; Попугай, говорящий на идиш; Почему нет рая на земле; Мраморные ступени [Текст]/ Э.Севела. - С.Пб. : Кристалл, 2000. - 574с. - (Б-ка мировой литературы) (Мастера прозы ХХ века). - ISBN 5-8191-0090-5 : 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
418848 : Основний фонд
84.4Рос6
С28
Севела, Э.
Легенды инвалидной улицы; Тойота Королла [Текст]/ Э.Севела. - С.Пб. : Кристалл, 2000. - 557с. - (Мастера прозы ХХ века). - ISBN 5-8191-0089-1 : 10.00грн.

ББК  84.4Рос6
418847 : Основний фонд
84.4Рос6
Я77
Ярошенко, Е.В.
Карающий ангел [Текст] : [роман]/ Е.В.Ярошенко. - М. : Эксмо-Пресс, 2001. - 416с. - (Исторический детектив). - ISBN 5-04-008721-7 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
418869 : Основний фонд
84.4Рос6
Я57
Ямпольская, Е.А.
Гимн настоящей стерве, или Я у себя одна [Текст]/ Е.А.Ямпольская. - М. : АСТ : Астрель : Люкс, 2004. - 301с. - ISBN 5-17-026300-7 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
418868 : Основний фонд
84.4Рос6
Б90
Булгаков, М.А.
Мастер и Маргарита [Текст] : роман/ М.А.Булгаков. - Х. : Фолио, 2011. - 427с. - (Школьная б-ка украинской и зарубежной литературы). - ISBN 966-03-5454-8 : 29.00грн.

ББК  84.4Рос6
418678 : Основний фонд
84.4Рос6
Щ61
Щербакова, Г.Н.
Год Алены [Текст] : романы, повести/ Г.Н.Щербакова. - М. : Вагриус, 2001. - 478с. - ISBN 5-264-00575-3 : 7.00грн.

ББК  84.4Рос6
414154 : ВМА
418865 : ВКЗ
84.4Рос6
Щ61
Щербакова, Г.Н.
Подробности мелких чувств [Текст] : роман, повести, рассказы/ Г.Н.Щербакова. - М. : Вагриус, 2000. - 412с. - ISBN 5-264-00237-1 : 16.00грн.

ББК  84.4Рос6
418866 : Основний фонд
84.4Рос6
Щ61
Щербакова, Г.Н.
Армия любовников [Текст] : роман, повести/ Г.Н.Щербакова. - М. : Вагриус, 2001. - 526с. - ISBN 5-264-00586-9 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
418864 : Основний фонд
84.4Рос6
Ш66
Шкатула, Л.О.
Жена русского пирата [Текст] : [роман]/ Л.О.Шкатула. - М. : Эксмо-Пресс, 2001. - 416с. - (Русский любовно-авантюрный роман). - ISBN 5-04-008727-6 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
418863 : Основний фонд
84.4Рос6
У80
Устинова, Т.В.
Саквояж со светлым будущим [Текст] : [роман]/ Т.В.Устинова. - М. : Эксмо, 2005. - 352с. - (Первая среди лучших). - ISBN 5-699-12475-6 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
418859 : Основний фонд
84.4Рос6
Т65
Трауб, М.
О любви [Текст] : повести/ М.Трауб. - М. : АСТ : Хранитель, 2008. - 635с. - Содерж.: Собирайся, мы уезжаем; Глянец; Нам выходить на следующей; Ласточка. - ISBN 5-17-046814-0 : 30.00грн.

ББК  84.4Рос6
418857 : Основний фонд
84.4Рос6
В75
Воробьев, К.
Пономарь [Текст] : роман/ К.Воробьев. - М. : Армада, 1996. - 394с. - (Отечественный детектив). - ISBN 5-7632-0099-3 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
418886 : Основний фонд
84.4Рос6
В67
Волков, А.
Командор [Текст]/ А.Волков. - С.Пб. : Крылов, 2005. - 448с. - (Историческая авантюра). - ISBN 5-9717-0062-6 : 26.00грн.

ББК  84.4Рос6
418885 : Основний фонд
84.4Рос6
Р82
Рубцов, Н.М.
Избранное [Текст]/ Н.М.Рубцов. - Смоленск : Русич, 2000. - 432с. - (Б-ка поэзии). - ISBN 5-8138-0183-9 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
418841 : Основний фонд
84.4Рос6
В39

Ветрова, М.
Мент и заложница [Текст] : [роман : сериал "Салон красоты"]/ М.Ветрова. - М. : АСТ : Астрель, 2003. - 299с. - (Русский романс). - ISBN 5-17-010094-9 : 16.00грн.

ББК  84.4Рос6
418883 : Основний фонд
84.4Рос6
В26
Вегашин, В.
Пробужденное пророчество [Текст]/ В.Вегашин. - С.Пб. : Лениздат, 2009. - 448с. - ISBN 5-9942-0319-4 : 30.00грн.

ББК  84.4Рос6
418882 : Основний фонд
84.4Рос6
В26
Вегашин, В.
Почерк зверя [Текст]/ В.Вегашин. - С.Пб. : Лениздат, 2010. - 416с. - ISBN 5-9942-0476-4 : 30.00грн.

ББК  84.4Рос6
418881 : Основний фонд
84.4Рос6
В18
Вартанов, С.С.
Смерть взаймы [Текст] : [фант. повести]/ С.С.Вартанов. - М. : АСТ; Хранитель, 2007. - 378с. - (Звездный лабиринт). - ISBN 5-17-044403-8 : 30.00грн.

ББК  84.4Рос6
418880 : Основний фонд
84.4Рос6
П32
Пикуль, В.С.
Битва железных канцлеров; Исторические миниатюри [Текст] : роман/ В.С.Пикуль. - М. : Современник, 1989. - 509с. - ISBN 5-270-01077-1 : 8.00грн.

ББК  84.4Рос6
418822 : Основний фонд
84.4Рос6
В14
Вайнер, Г.А.
Петля и камень в зеленой траве [Текст]/ Г.А.Вайнер, А.А.Вайнер ; Братья Вайнеры. - М. : Международная книга, 1993. - 496с. - (Мастера советского детектива). - ISBN 5-85125-018-6 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
418878 : Основний фонд
84.4Рос6
Б87
Браславский, Д.
Игры чародея, или Жезл Ниерати [Текст] : роман : Войны магов/ Д.Браславский. - С.Пб. : Азбука-классика, 2006. - 480с. - ISBN 5-352-01927-6 : 30.00грн.

ББК  84.4Рос6
418876 : Основний фонд
84.4Рос6
Б25
Барковский, В.
Русский транзит - II (Образ зверя) [Текст]/ В.Барковский, Е.Покровский. - С.Пб. : Дуэт : Норма-Пресс, 1995. - 477с. - ISBN 5-86715-006-2 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
418875 : Основний фонд
84.4Рос6
Б25
Барковский, В.
Русский транзит - I [Текст]/ В.Барковский, А.Измайлов. - С.Пб. : Норма-Пресс, 1995. - 461с. - ISBN 5-867-15-005-4 : 16.00грн.

ББК  84.4Рос6
418874 : Основний фонд
84.4Рос6
А91
Астахова, И.
Удар отложенной смерти; Операция "Купюра"; Экзотика [Текст] : романы, рассказ/ И.Астахова. - Ростов н/Д : Проф-Пресс, 1995. - 480с. - (Схватка без правил). - ISBN 5-88475-046-3 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
418872 : Основний фонд
84.4Рос6
А65
Андреев, Н.Ю.
И маги могут быть королями [Текст]/ Н.Ю.Андреев. - С.Пб. : Лениздат, 2008. - 672с. - ISBN 5-9942-0180-0 : 32.00грн.

ББК  84.4Рос6
418871 : Основний фонд
84.4Рос6
А44
Акунин, Б.
Пелагия и белый бульдог [Текст] : [роман]/ Б.Акунин. - М. : АСТ : Захаров, 2000. - 288с. - (Провинціальный детективъ). - ISBN 5-17-001229-2 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
418870 : Основний фонд
84.4Рос6
И46
Ильин, А.А.
Миссия выполнима [Текст] : [роман]/ А.А.Ильин. - М. : Эксмо-Пресс, 2001. - 448с. - ISBN 5-04-008616-4 : 20.00грн.

ББК  84.4Рос6
418907 : Основний фонд
84.4Рос6
И46
Ильин, А.А.
Идеальная легенда [Текст] : Повести, рассказы/ А.А.Ильин. - М. : Эксмо, 2002. - 432с. - ISBN 5-699-01251-6 : 13.86грн.

ББК  84.4Рос6
377618 : ВМА
377619 : ФА
377620 : ВМА
418906 : ВКЗ
84.4Рос6
И46
Ильин, А.А.
Боец невидимого фронта [Текст] : [роман]/ А.А.Ильин. - М. : Эксмо-Пресс, 2001. - 416с. - ISBN 5-04-008106-5 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
418905 : Основний фонд
84.4Рос6
Ж74
Житков, А.В.
Супермаркет [Текст]/ А.В.Житков. - М. : Вагриус, 2000. - 349с. - (Сделано в России). - ISBN 5-264-00350-5 : 14.00грн.

ББК  84.4Рос6
418904 : Основний фонд
84.4Рос6
Е87
Еськов, К.Ю.
Карибское танго: Баллады о Боре-Робингуде [Текст] : Роман/ К.Ю.Еськов. - Х. : Фолио, 2002. - 238с. - (Литература). - ISBN 966-03-1648-8 : 9.11грн.

ББК  84.4Рос6
377526 : ФА
377527 : ВМА
377528 : ВМА
413666 : ВМА
418903 : ВКЗ
84.4Рос6
Е27
Евтушенко, А.А.
Отряд [Текст] : [фантаст. роман]/ А.А.Евтушенко. - М. : Эксмо, 2006. - 416с. - (Русская фантастика). - ISBN 5-699-15464-7 : 26.00грн.

ББК  84.4Рос6
418902 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Улыбка 45-го калибра [Текст] : Роман/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо-Пресс, 2002. - 384 с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-04-009858-8 : 8.54

ББК  84.4Рос6
371209 : ВМА
371210 : ВМА
418898 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Микстура от косоглазия [Текст] : Роман/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2003. - 416 с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-02504-9 : 8.53

ББК  84.4Рос6
371110 : ВМА
371111 : ФА
375762 : ВМА
418897 : ВКЗ
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Крутые наследнички [Текст] : [повести]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо, 2002. - 432с. - (Иронический детектив). - Содерж.: За всеми зайцами. - ISBN 5-04-007538-3 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
418896 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Игра в жмурики [Текст] : [повести]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо-Пресс, 2000. - 432с. - (Иронический детектив). - Содерж.: За всеми зайцами. - ISBN 5-04-006097-1 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
418895 : Основний фонд
84.4Рос6
Д67
Донцова, Д.А.
Домик тетушки лжи [Текст] : [роман]/ Д.А.Донцова. - М. : Эксмо-Пресс, 2001. - 416с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-04-007947-8 : 18.00грн.

ББК  84.4Рос6
418894 : Основний фонд
84.4Рос63
Т58
Тополь, Э.
Завтра в России [Текст]/ Э.Тополь. - М. : Эрго-Пресс, 1994. - 352с. - (Обойма детективов). - ISBN 5-87081-016-7 : 10.00грн.

ББК  84.4Рос63
418959 : Основний фонд
84.4Рос63
Т58
Тополь, Э.
Свободный полет одинокой блондинки [Текст] : Легкомысленный авантюрно-амурный роман/ Э.Тополь. - М. : АСТ, 2003. - 570с. - ISBN 5-17-005787-3 : 16.00грн.

ББК  84.4Рос63
418854 : Основний фонд
84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Кобзар [Текст]/ Т.Г.Шевченко ; [худож. М. Стороженко]. - К. : Дніпро : Просвіта, 2010. - 347с. - ("Кобзар" у кожну оселю). - ISBN 966-578-204-9 : 30.00грн.

ББК  84.4Укр1
419146 : Основний фонд
84.4Укр1
Н59
Нечуй-Левицький, І.С.
Кайдашева сім‘я [Текст] : [повісті, оповідання, роман]/ І.С.Нечуй-Левицький. - Х. : Фоліо, 2011. - 605с. - (Шкільна б-ка української та світової літератури). - ISBN 966-03-5456-2 : 56.00грн.

ББК  84.4Укр1
418690 : Основний фонд
84.4Укр1
Ф83
Франко, І.Я.
Украдене щастя [Текст]/ І.Я.Франко. - Х. : Фоліо, 2011. - 639с. - (Шкільна б-ка української та світової літератури). - ISBN 966-03-5455-5 : 60.00грн.

ББК  84.4Укр1
418699 : Основний фонд
84.4Укр1
У45
Українка, Л.
Лісова пісня [Текст]/ Л.Українка. - Х. : Фоліо, 2011. - 636с. - (Шкільна б-ка української та світової літератури). - ISBN 966-03-5451-7 : 60.00грн.

ББК  84.4Укр1
418697 : Основний фонд
84.4Укр6
Ж15
Жадан, С.В.
Ворошиловград [Текст] : роман/ С.В.Жадан. - Х. : Фоліо, 2010. - 442с. - (Графіті). - ISBN 966-03-5245-2 : 20.00грн.

ББК  84.4Укр6
418589 : ВМА
419143 : ВКЗ
84.4Укр6
Б77
Бойчук, Б.
Дві жінки Альберта [Текст] : Роман/ Б.Бойчук. - К. : Факт, 2002. - 168 с. - ISBN 966-664-066-Х : 2.50

ББК  84.4Укр6
368661 : ВКЗ
419142 : Основний фонд
84.4Укр6
А72
Антонич, Б.-І.
Зелена Євангелія [Текст]/ Б.-.Антонич ; упоряд., передм., прим. Д. Павличка. - К. : Веселка, 2009. - 463с. - На авантит.: До 100-річчя від дня народження Б.-І. Антонича. - ISBN 966-01-0512-6 : 30.00грн.

ББК  84.4Укр6
410730 : ВКЗ
413043 : ФА
418743 : Основний фонд
84.4Укр6
А66
Андрусів, В.
Притулок [Текст] : [роман]/ В.Андрусів. - Ужгород : Ліра, 2010. - 368с. - ISBN 617-596-017-2 : 12.00грн.

ББК  84.4Укр6
418738 : Основний фонд
84.4Укр6
Б93
Бутченко, Л.І.
Дива рідної землі [Текст] : для дітей мол. шк. віку/ Л.І.Бутченко. - К. : Лібра, 2008. - 72с. - ISBN 966-7035-94-5 : 10.00грн.

ББК  84.4Укр6
418649 : ВКЗ
84.4Укр6
З-14
Загребельный, П.А.
Роксолана. В 2 кн. [Текст] : роман. Кн.2. Страсти/ П.А.Загребельный. - М. : АСТ  ;  Х. :  Фолио, 2001. - 334с. - (Золотая б-ка исторического романа). - ISBN 5-17-009617-8 : 10.00грн.

ББК  84.4Укр6
418798 : Основний фонд
84.4Укр6
З-14
Загребельный, П.А.
Роксолана. В 2 кн. [Текст] : роман. Кн.1. Вознесение/ П.А.Загребельный. - М. : АСТ  ;  Х. :  Фолио, 2001. - 446с. - (Золотая б-ка исторического романа). - ISBN 5-17-009616-Х : 10.00грн.

ББК  84.4Укр6
418797 : Основний фонд
84.4Укр6
Д58
Довженко, О.П.
Зачарована Десна [Текст] : [щоденник, кіноповісті, оповідання]/ О.П.Довженко. - Х. : Фоліо, 2011. - 603с. - (Шкільна б-ка української та світової літератури). - ISBN 966-03-5448-7 : 56.00грн.

ББК  84.4Укр6
418683 : ВКЗ
84.4Укр6
Д99
Дяченко, М.
Шрам [Текст] : Из цикла "Скитальцы" : роман/ М.Дяченко, С.Дяченко. - С.Пб. : Северо-Запад Пресс  ;  М. :  АСТ, 2000. - 400с. - (Перекресток миров). - Авт. указаны над вых. дан. - ISBN 5-17-002763-Х : 16.00грн.

ББК  84.4Укр6
418901 : Основний фонд
84.4Укр6
Д99
Дяченко, М.
Привратник [Текст] : Из цикла "Скитальцы" : роман/ М.Дяченко, С.Дяченко ; Марина и Сергей Дяченко. - С.Пб. : Северо-Запад Пресс  ;  М. :  АСТ, 2000. - 448с. - (Перекресток миров). - ISBN 5-93698-036-7 : 16.00грн.

ББК  84.4Укр6
418900 : Основний фонд
84.4Укр6
Д99
Дяченко, М.
Пещера [Текст] : [роман]/ М.Дяченко, С.Дяченко ; Марина и Сергей Дяченко. - М. : Олма-Пресс, 2000. - 383с. - (Иные миры). - ISBN 5-224-01134-5 : 18.00грн.

ББК  84.4Укр6
418899 : Основний фонд
84.4Укр62
Д46
Димер, Е.А.
Мое окно [Текст] : стихи/ Е.А.Димер. - К. : Поэзия, 2010. - 124с. - ISBN 966-2170-24-5 : 18.00грн.

ББК  84.4Укр62
418650 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
К29
Катериничев, П.В.
Редкая птица; Огонь на поражение [Текст] : романы/ П.В.Катериничев. - К. : АСК, 1995. - 560с. - ISBN 5-7707-7525-4 : 18.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
418910 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
Т61
Торохтин, А.М.
Крохи сознания [Текст] : [поэзия]/ А.М.Торохтин. - Ужгород : Ліра, 2011. - 84с. - ISBN 617-596-022-6 : 10.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
418751 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
М91
Мурашкин, М.Г.
Записи 2009 года [Текст]/ М.Г.Мурашкин ; [відп. за вип. Г.М. Гарченко]. - Д. : Січ, 2011. - 270с. - Прилаг. одноимен. CD-Rom к № 418748. - ISBN 966-511-392-5 : 20.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
418332 : ВМА
418748 : ВКЗ
84.4Укр6=Рос
К88
Кудрявская, Л.Б.
Бродячие артисты [Текст] : [поэзия]/ Л.Б.Кудрявская. - Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2011. - 108с. - ISBN 617-531-016-8 : 20.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
418746 : Основний фонд
84.4Укр6=Рос
П56
Пономаренко, С.
Ведьмин пасьянс [Текст]/ С.Пономаренко. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2011. - 320с. - ISBN 966-343-955-6 : 28.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
418691 : ВМА
84.4Укр6=Рос
Б24
Барбакару, А.И.
Закон "джунглей"; Способы выживания [Текст]/ А.И.Барбакару. - М. : Эксмо-Пресс, 2001. - 384с. - (Криминал). - ISBN 5-04-007740-8 : 20.00грн.

ББК  84.4Укр6=Рос
418873 : Основний фонд
84.4Фра
В35
Верн, Ж.
Двадцять тисяч льє під водою [Текст] : роман/ Ж.Верн ; пер. із фр. Д. Паламарчука. - К. : Веселка  ;  Тернопіль :  Навчальна книга - Богдан, 2010. - 299с. - (Б-ка світової літератури для дітей "Світовид". У 100 т. ; Сер. 2. Література ХІХ ст.). - ISBN 966-01-0525-6 : 30.00грн.

ББК  84.4Фра
418745 : Основний фонд
84.4Фра
Г12
Гавальда, А.
Просто вместе [Текст] : [роман]/ А.Гавальда ; [пер. с фр. Е. Клоковой]. - М. : Флюид, 2006. - 592с. - (Fine fleur la ligne francaise). - ISBN 5-98358-083-3 : 28.00грн.

ББК  84.4Фра
418789 : ВКЗ
84.4Фра
С13
Саган, Ф.
Смутная улыбка [Текст] : [романы]/ Ф.Саган. - М. : Эксмо-пресс, 1997. - 416с. - (Очарованная душа). - Содерж.: Сигнал к капитуляции; Ангел-хранитель. - ISBN 5-04-000283-1 : 10.00грн.

ББК  84.4Фра
418845 : Основний фонд
84.4Фра
С13
Саган, Ф.
Неясный профиль [Текст] : [романы]/ Ф.Саган. - М. : Бук Транс, 1998. - 464с. - (Очарованная душа). - Содерж.: Смятая постель. - ISBN 5-93117-001-4 : 10.00грн.

ББК  84.4Фра
418844 : Основний фонд
84.4Фра
С13
Саган, Ф.
И переполнилась чаша [Текст] : [романы]/ Ф.Саган. - М. : Эксмо-Пресс, 1998. - 416с. - (Очарованная душа). - Содерж.: Рыбья кровь. - ISBN 5-04-000585-7 : 12.00грн.

ББК  84.4Фра
418843 : Основний фонд
84.4Фра
С13
Саган, Ф.
В туманном зеркале [Текст] : [романы]/ Ф.Саган. - М. : Эксмо-пресс, 1997. - 400с. - (Очарованная душа). - Содерж.: Здравствуй, грусть; Через месяц, через год. - ISBN 5-04-000098-7 : 10.00грн.

ББК  84.4Фра
418842 : Основний фонд
84.4Фра
С29
Селин, Л.-Ф.
Путешествие на край ночи [Текст] : роман/ Л.-.Селин. - Х. : Фолио  ;  М. :  АСТ, 1999. - 496с. - (Вершины). - ISBN 966-03-0552-4 : 10.00грн.

ББК  84.4Фра
418851 : Основний фонд
84.4Фра
Б21
Бальзак, О.
Шагреневая кожа; Гобсек [Текст] : [роман, повесть]/ О.Бальзак, де. - Х. : Фолио, 2011. - 366с. - (Школьная б-ка украинской и зарубежной литературы). - ISBN 966-03-5312-1 : 38.00грн.

ББК  84.4Фра
418677 : ВКЗ
84.4Фра
М78
Мопассан, Г.
Милый друг [Текст] : роман/ Г.Мопассан, де. - Х. : Фолио, 2011. - 413с. - (Школьная б-ка украинской и зарубежной литературы). - ISBN 966-03-5314-5 : 39.00грн.

ББК  84.4Фра
418689 : ФА
84.4Фра
Ф73
Флобер, Г.
Госпожа Бовари [Текст] : Провинциальные нравы/ Г.Флобер ; [пер. с фр. А. Ромма]. - Х. : Фолио, 2011. - 411с. - (Школьная б-ка украинской и зарубежной литературы). - ISBN 966-03-5320-6 : 43.00грн.

ББК  84.4Фра
418698 : ВКЗ
84.4Фра
С79
Стендаль, А. (Анри Мари Бейль ; 1783-1842)
Красное и черное [Текст] : роман/ А.Стендаль. - Х. : Фолио, 2011. - 494с. - (Школьная б-ка украинской и зарубежной литературы). - ISBN 966-03-5321-4 : 49.00грн.

ББК  84.4Фра
418693 : ФА
84.4Фра
В46
Вилье, Ж.
Золото реки Квай; Рандеву в Сан-Франциско [Текст]/ Ж.Вилье, де. - М. : Фонд  ;  Ташкент :  Шарк, 1993. - 327с. - (SAS). - 12.00грн.

ББК  84.4Фра
418884 : Основний фонд
84.7CША
М15
Макнот, Д.
Триумф нежности; Битва желаний [Текст] : романы/ Д.Макнот. - М. : АСТ, 1996. - 656с. - (Страсть). - ISBN 5-88196-407-1 : 14.00грн.

ББК  84.7CША
418811 : Основний фонд
84.7США
Д42
Джонсон, С.
Снова и снова [Текст] : роман/ С.Джонсон. - М. : АСТ, 2003. - 300с. - (Очарование). - ISBN 5-17-019799-3 : 18.00грн.

ББК  84.7США
418892 : Основний фонд
84.7США
Д42
Джоансен, А.
Фея радуги; Сезон любви [Текст] : романы/ А.Джоансен. - М. : Эксмо-Пресс, 1998. - 400с. - (Голос сердца). - ISBN 5-04-002019-8 : 18.00грн.

ББК  84.7США
418891 : Основний фонд
84.7США
Г94
Гулд, Д.
До конца времен [Текст] : [роман]/ Д.Гулд. - М. : АСТ, 1999. - 416с. - (Страсть). - ISBN 5-237-03883-2 : 18.00грн.

ББК  84.7США
418890 : Основний фонд
84.7США
О-12
Оак, Д.
У любви легкая поступь [Текст] : роман. Кн.4/ Д.Оак ; [пер. с англ. Е. Корнева]. - Б.г. : Свет на Востоке, 2007. - 304с. - (Ее любимый роман: рождение любви). - ISBN 3-939887-36-2 : 18.00грн.

ББК  84.7США
419145 : Основний фонд
84.7США
О-12
Оак, Д.
Любовь, созидающая дом [Текст] : роман. Кн.3/ Д.Оак ; [пер. с англ. Л. Ракитовой]. - Б.г. : Свет на Востоке, 2007. - 304с. - (Ее любимый роман: рождение любви). - ISBN 3-939887-35-5 : 18.00грн.

ББК  84.7США
419144 : Основний фонд
84.7США
А65
Андерссон, Д.
Воительница. Сила зверя [Текст] : роман/ Д.Андерссон. - М. : Армада : Альфа-книга, 2002. - 342с. - (Фантастический боевик). - ISBN 5-93556-216-2 : 14.00грн.

ББК  84.7США
419141 : Основний фонд
84.7США
Л92
Лэйтон, Э.
Все решает случай [Текст] : роман/ Э.Лэйтон. - М. : АСТ, 2002. - 284с. - (Шарм). - ISBN 5-17-013018-Х : 16.00грн.

ББК  84.7США
418923 : Основний фонд
84.7США
Л15
Ладлэм, Р.
Уловка "Прометея" [Текст] : [роман]/ Р.Ладлэм. - М. : Эксмо-Пресс, 2001. - 608с. - (Почерк мастера). - ISBN 5-04-008640-7 : 20.00грн.

ББК  84.7США
418919 : Основний фонд
84.7США
Л15
Ладлэм, Р.
Идентификация Борна - 1; Идентификация Борна - 2 [Текст] : [романы]/ Р.Ладлэм. - К. : Фіта Лтд : Ніка-Центр Лтд, 1994. - 688с. - (Американский детектив). - ISBN 5-7101-0023-4 : 20.00грн.

ББК  84.7США
418918 : Основний фонд
84.7США
К73
Коултер, К.
Сладостное отступление [Текст] : роман/ К.Коултер. - М. : АСТ, 2000. - 432с. - (Очарование). - ISBN 5-237-03149-8 : 18.00грн.

ББК  84.7США
418916 : Основний фонд
84.7США
К47
Кларк, С.
Ночь триффидов [Текст] : [фантаст. роман]/ С.Кларк. - М. : АСТ : Транзиткнига, 2003. - 415с. - (Мировая фантастика). - ISBN 5-17-018708-4 : 26.00грн.

ББК  84.7США
418913 : Основний фонд
84.7США
К33
Кейз, Д.
Код бытия [Текст] : [роман]/ Д.Кейз. - М. : АСТ, 1998. - 512с. - (Бестселлер). - ISBN 5-237-01509-3 : 18.00грн.

ББК  84.7США
418911 : Основний фонд
84.7США
Э18
Эддингс, Д.
Волшебный гамбит: Белгариад [Текст] : [роман]/ Д.Эддингс. - М. : Эксмо  ;  С.Пб. :  Домино, 2004. - 960с. - (Меч и магия). - ISBN 5-699-05666-1 : 32.00грн.

ББК  84.7США
418968 : Основний фонд
84.7США
Э14
Эванс, Н.
Заклинатель [Текст] : роман/ Н.Эванс. - М. : Эксмо, 1997. - 400с. - (Наслаждение). - ISBN 5-251-00651-9 : 16.00грн.

ББК  84.7США
418967 : Основний фонд
84.7США
Ч-42
Чемберлен, Д.
Ревность [Текст] : [роман]/ Д.Чемберлен. - М. : Олма-Пресс, 1995. - 352с. - (Золотой Купидон). - ISBN 5-87322-209-6 : 14.00грн.

ББК  84.7США
418965 : Основний фонд
84.7США
Ф24
Фармер, Ф.
Одиссея Грина [Текст] : [фантаст. романы и повести]/ Ф.Фармер. - Нижний Новгород : Параллель, 1994. - 544с. - (Мир фантастики). - ISBN 5-86067-008-9 : 18.00грн.

ББК  84.7США
418963 : Основний фонд
84.7США
Р58
Роббинс, Г.
Искатели приключений [Текст] : [роман]/ Г.Роббинс. - М. : АСТ, 2002. - 861с. - ISBN 5-17-015328-7 : 20.00грн.

ББК  84.7США
418943 : Основний фонд
84.7США
Р51
Ринго, Д.
Укрощение огня [Текст] : роман/ Д.Ринго ; [пер. с англ. А. Соколова]. - С.Пб. : Азбука-классика, 2007. - 576с. - (Acces Denied). - ISBN 5-352-02103-3 : 30.00грн.

ББК  84.7США
418942 : Основний фонд
84.7США
Р51
Ринго, Д.
Изумрудное море [Текст] : [роман, повесть]/ Д.Ринго. - С.Пб. : Азбука-классика, 2007. - 480с. - (Acces Denied). - ISBN 5-352-02130-9 : 30.00грн.

ББК  84.7США
418941 : Основний фонд
84.7США
П95
Пьюзо, М.
Последний дон [Текст] : [роман]/ М.Пьюзо. - М. : Эксмо-Пресс, 1999. - 560с. - (Мастера детектива). - ISBN 5-04-002715-Х : 18.00грн.

ББК  84.7США
418939 : Основний фонд
84.7США
Б68
Блейк, Д.
Черное кружево [Текст] : роман/ Д.Блейк. - М. : А.И. Корженевский : Эксмо-пресс, 1998. - 480с. - (Соблазны). - ISBN 5-87917-064-9 : 12.00грн.

ББК  84.7США
418778 : Основний фонд
84.7США
Б68
Блейк, Д.
Порочный ангел [Текст] : роман/ Д.Блейк. - М. : А.И. Корженевский : Эксмо-пресс, 1998. - 464с. - (Соблазны). - ISBN 5-87917-064-Х : 12.00грн.

ББК  84.7США
418777 : Основний фонд
84.7США
Б68
Блейк, Д.
Королевская страсть [Текст] : [роман]/ Д.Блейк. - М. : Олма-Пресс, 1997. - 415с. - (Романс). - ISBN 5-87322-567-2 : 12.00грн.

ББК  84.7США
418776 : Основний фонд
84.7США
Г46
Гибсон, У.
Виртуальный свет [Текст] : [роман]/ У.Гибсон ; [пер. с англ. М. Пчелинцева]. - С.Пб. : Азбука, 2001. - 464с. - (Bibliotheca Stylorum). - ISBN 5-267-00568-1 : 10.00грн.

ББК  84.7США
418790 : Основний фонд
84.7США
В26
Вейр, Т.
Вся ночь впереди [Текст] : роман/ Т.Вейр. - М. : Эксмо, 2002. - 432с. - (Голос сердца). - ISBN 5-699-01613-9 : 16.00грн.

ББК  84.7США
418783 : Основний фонд
84.7США
Д73
Дрейк, Ш.
Опасности любви [Текст] : роман/ Ш.Дрейк. - М. : АСТ, 2003. - 333с. - (Шарм). - ISBN 5-17-017502-7 : 18.00грн.

ББК  84.7США
418795 : Основний фонд
84.7США
Д67
Донован, С.
Он любит Люси [Текст] : роман/ С.Донован. - М. : АСТ : Хранитель, 2007. - 316с. - ISBN 5-17-045876-9 : 16.00грн.

ББК  84.7США
418794 : Основний фонд
84.7США
Д60
Додд, К.
Настоящая леди [Текст] : роман/ К.Додд. - М. : Эксмо-Пресс, 1998. - 448с. - (Соблазны). - ISBN 5-04-000846-5 : 14.00грн.

ББК  84.7США
418793 : Основний фонд
84.7США
М15
Мак-Гроу, Э.-Д.
Дочь Солнца [Текст] : истор. роман/ Э.-.Мак-Гроу. - М. : АСТ : Астрель, 2003. - 574с. - (Великие женщины в романах). - Загл. обл.: Хатшепсут. - ISBN 5-17-016672-9 : 14.00грн.

ББК  84.7США
418810 : Основний фонд
84.7США
К85
Крэнц, Д.
Слава, любовь и скандалы [Текст] : роман/ Д.Крэнц. - М. : Эксмо, 2003. - 448с. - (Лучшие романы о любви). - ISBN 5-699-02193-0 : 20.00грн.

ББК  84.7США
418808 : Основний фонд
84.7США
К73
Коултер, К.
Лабиринт; Роковая страсть [Текст] : [романы]/ К.Коултер. - М. : АСТ, 2000. - 576с. - ISBN 5-17-002242-5 : 20.00грн.

ББК  84.7США
418807 : Основний фонд
84.7США
Р58
Роббинс, Г.
Стилет; Никогда не покидай меня [Текст] : [романы]/ Г.Роббинс. - М. : АСТ, 1992. - 336с. - ISBN 5-88196-073-4 : 10.00грн.

ББК  84.7США
418836 : Основний фонд
84.7США
К38
Кизис, Д.
Ищу классного парня [Текст] : [роман]/ Д.Кизис. - М. : АСТ : Хранитель, 2007. - 301с. - (Пять звезд). - ISBN 5-17-030116-2 : 12.00грн.

ББК  84.7США
418805 : Основний фонд
84.7США
Р58
Роббинс, Г.
Охотники за удачей. В 2 т. [Текст] : [роман]. Т.2/ Г.Роббинс. - М. : АСТ, 1992. - 320с. - ISBN 5-88196-050-5 : 10.00грн.

ББК  84.7США
418834 : Основний фонд
84.7США
Р58
Роббинс, Г.
Искатели приключений [Текст] : [роман]/ Г.Роббинс. - М. : АСТ, 1993. - 351с. - ISBN 5-88196-111-0 : 10.00грн.

ББК  84.7США
418838 : Основний фонд
84.7США
Р58

Роббинс, Г.
Охотники за удачей. В 2 т. [Текст] : [роман]. Т.1/ Г.Роббинс. - М. : АСТ, 1992. - 320с. - ISBN 5-88196-049-1 : 10.00грн.

ББК  84.7США
418833 : Основний фонд
84.7США
Р58
Роббинс, Г.
Камень для Денни Фишера [Текст] : [роман]/ Г.Роббинс. - М. : АСТ, 1992. - 320с. - ISBN 5-88196-036-х : 10.00грн.

ББК  84.7США
418832 : Основний фонд
84.7США
Р58
Роббинс, Г.
Бетси [Текст] : [роман]/ Г.Роббинс. - М. : АСТ, 1992. - 336с. - ISBN 5-88196-048-3 : 10.00грн.

ББК  84.7США
418831 : Основний фонд
84.7США
С51
Смолл, Б.
Нежная осада [Текст] : [роман]/ Б.Смолл. - М. : АСТ, 2001. - 352с. - (Шарм: коллекция). - ISBN 5-17-006493-4 : 10.00грн.

ББК  84.7США
418856 : Основний фонд
84.7США
Э47
Эллиот, Э.
Обрученные [Текст] : роман/ Э.Эллиот. - М. : Эксмо, 1997. - 432с. - (Соблазны). - ISBN 5-251-00650-0 : 16.00грн.

ББК  84.7США
418867 : Основний фонд
84.7США
К17
Максвелл, К.
Игра в любовь [Текст]/ К.Максвелл ; [пер. с англ. Ю. Лелюк]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2011. - 320с. - ISBN 966-14-1013-7 : 28.00грн.

ББК  84.7США
418688 : ВМА
84.7США
Х36
Хеллер, Д.
Вообрази себе картину... [Текст] : роман/ Д.Хеллер ; пер. с англ. С. Ильина. - М. : АСТ  ;  Х. :  Фолио, 1999. - 304с. - ISBN 5-237-01555-7 : 10.00грн.

ББК  84.7США
418861 : Основний фонд
84.7США
Р58
Роббинс, Г.
Торговцы грезами [Текст] : [роман]/ Г.Роббинс. - М. : АСТ, 1993. - 496с. - ISBN 5-88196-092-0 : 10.00грн.

ББК  84.7США
418837 : Основний фонд
84.7США
Р58
Роббинс, Г.
Куда ушла любовь [Текст] : [роман]/ Г.Роббинс. - М. : АСТ, 1992. - 384с. - ISBN 5-88196-065-3 : 10.00грн.

ББК  84.7США
418835 : Основний фонд
84.7США
В15
Валенти, Д.
Любовники [Текст] : [роман]/ Д.Валенти. - М. : АСТ, 2000. - 448с. - (Страсть). - ISBN 5-237-05090-5 : 18.00грн.

ББК  84.7США
418879 : Основний фонд
84.7США
Р58
Роббинс, Г.
Чужак [Текст] : [роман]/ Г.Роббинс. - М. : АСТ, 1992. - 384с. - ISBN 5-88196-027-0 : 10.00грн.

ББК  84.7США
418830 : Основний фонд
85
Ф33
Федорук, О.К.
Перетин знаку. У 3-х кн. [Текст] : Вибрані мистецтвознавчі статті. Кн.2. Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії/ О.К.Федорук. - К. : Фенікс, 2007. - 360с. - ISBN 966-651-612-4 : 15.00грн.

ББК  85
406543 : ВМ
419019 : ВКЗ
85
Ф33
Федорук, О.К.
Перетин знаку. У 3 кн. [Текст] : Вибрані мистецтвознавчі статті. Кн. 3. Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії/ О.К.Федорук. - К. : Інтертехнолоія, 2008. - 416с. - ISBN 966-96714-9-3 : 60.00грн.

ББК  85
419020 : Основний фонд
85(4Укр)я1
Ф33
Федорук Олександр Касіянович [Текст] : біобібліографічний покажчик/ [упоряд. Я. Федорук]. - К. : Фенікс, 2010. - 126с. - 16.00грн.

ББК  85(4Укр)я1
419018 : Основний фонд
85(4Укр)я43
М65
Мистецтвознавство України [Текст] : зб. наук. праць. Вип.9/ [редкол.: А. Чебикін (голова) та ін.]. - К. : СПД Пугачов О.В., 2008. - 350с. - ISBN 966-8259-15-7 : 40.00грн.

ББК  85(4Укр)я43
418984 : Основний фонд
85(4Укр)я43
М65
Мистецтвознавство України [Текст] : зб. наук. праць. Вип.10/ [редкол.: А. Чебикін (голова) та ін.]. - К. : ІПСМ АМУ : Софія, 2009. - 384с. - 50.00грн.

ББК  85(4Укр)я43
418983 : Основний фонд
85(4Укр)я43
М65
Мистецтвознавство України [Текст] : зб. наук. праць. Вип.11/ [редкол.: А. Чебикін (голова) та ін.]. - К. : Музична Україна, 2010. - 368с. - 60.00грн.

ББК  85(4Укр)я43
418982 : Основний фонд
85(4Укр)я43
Х98
Художня культура. Актуальні проблеми [Текст] : наук. вісн. Вип.6/ [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. - К. : Хімджест, 2009. - 680с. - 50.00грн.

ББК  85(4Укр)я43
419025 : Основний фонд
419026 : ВКЗ
85(4Укр)я43
Х98
Художня культура. Актуальні проблеми [Текст] : наук. вісн. Вип.6/ [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. - К. : Хімджест, 2009. - 680с. - 50.00грн.

ББК  85(4Укр)я43
419025 : Основний фонд
419026 : ВКЗ
85(4Укр)я43
Х98
Художня культура. Актуальні проблеми [Текст] : наук. вісн. Вип.4/ редкол.: О. Федорук (голова) та ін. - К. : Фенікс, 2007. - 736с. - 30.00грн.

ББК  85(4Укр)я43
419023 : ВКЗ
419024 : Основний фонд
85(4Укр)я43
Х98
Художня культура. Актуальні проблеми [Текст] : наук. вісн. Вип.4/ редкол.: О. Федорук (голова) та ін. - К. : Фенікс, 2007. - 736с. - 30.00грн.

ББК  85(4Укр)я43
419023 : ВКЗ
419024 : Основний фонд
85.1(4Укр)
С60
Соловйов, О.
Турбулентні шлюзи [Текст] : [зб. стат.]/ О.Соловйов. - К. : Інтертехнологія, 2006. - 192с. - Укр. та рос. мовами. - ISBN 966-96839-60 : 16.00грн.

ББК  85.1(4Укр)
404050 : ВМ
419000 : ВКЗ
85.1(4Укр)
С34
Сидоренко, В.Д.
Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань [Текст] : Розвиток візуального мистецтва України ХХ-ХХІ століття/ В.Д.Сидоренко. - К. : ВХ[студіо], 2008. - 188с. - ISBN 966-2260-20-5 : 60.00грн.

ББК  85.1(4Укр)
418999 : Основний фонд
85.1(4Укр)я43
М65
МІСТ: Мистецтво. Історія. Сучасність. Теорія [Текст] : зб. наук. праць з мистецтвознав. і культурології. Вип.6/ [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. - К. : ІПСМ АМУ : Софія, 2009. - 480с. - 40.00грн.

ББК  85.1(4Укр)я43
418987 : Основний фонд
418988 : ВКЗ
85.1(4Укр)я43
М65
МІСТ: Мистецтво. Історія. Сучасність. Теорія [Текст] : зб. наук. праць з мистецтвознав. і культурології. Вип.6/ [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. - К. : ІПСМ АМУ : Софія, 2009. - 480с. - 40.00грн.

ББК  85.1(4Укр)я43
418987 : Основний фонд
418988 : ВКЗ
85.1(4Укр)я43
М65
МІСТ: Мистецтво. Історія. Сучасність. Теорія [Текст] : [зб. наук. праць з мистецтвознав. і культурології. Вип.3/ редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. - К. : Інтертехнологія, 2006. - 432с. - ISBN 966-96839-0-8 : 20.00грн.

ББК  85.1(4Укр)я43
418985 : ВКЗ
418986 : Основний фонд
85.1(4Укр)я43
М65
МІСТ: Мистецтво. Історія. Сучасність. Теорія [Текст] : [зб. наук. праць з мистецтвознав. і культурології. Вип.3/ редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. - К. : Інтертехнологія, 2006. - 432с. - ISBN 966-96839-0-8 : 20.00грн.

ББК  85.1(4Укр)я43
418985 : ВКЗ
418986 : Основний фонд
85.1(4Укр)я43
С91
Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини [Текст] : зб. наук. праць з мистецтвознав., архітектурознав. і культурології. Вип.6/ редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін. - К. : ІПСМ АМУ : Софія, 2009. - 510с. - 40.00грн.

ББК  85.1(4Укр)я43
419009 : Основний фонд
85.1(4Укр)я43
С91
Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини [Текст] : зб. наук. праць з мистецтвознав., архітектурознав. і культурології. Вип.5/ редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін. - К. : Фенікс, 2008. - 400с. - 30.00грн.

ББК  85.1(4Укр)я43
419008 : ВКЗ
85.103(0)
Р69
Романенкова, Ю.В.
Мировоззренческие универсалии периодов Stilwandlung в мировом художественном процессе [Текст] : [монография]/ Ю.В.Романенкова. - К. : Химджест, 2009. - 276с. - ISBN 966-8537-69-1 : 70.00грн.

ББК  85.103(0)
418998 : Основний фонд
85.103(0)я43
С91
Сучасне мистецтво [Текст] : наук. зб. Вип.4/ [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. - К. : Акта, 2007. - 352с. - ISBN 966-8917-11-9 : 50.00грн.

ББК  85.103(0)я43
419002 : Основний фонд
85.103(4Укр)
Н28
Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. У 2 кн. [Текст]. Кн.2/ [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. - К. : Інтертехнологія, 2006. - 656с. - ISBN 966-96839-9-1 : 50.00грн.

ББК  85.103(4Укр)
418993 : ВКЗ
418994 : Основний фонд
85.103(4Укр)
Н28
Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. У 2 кн. [Текст]. Кн.2/ [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. - К. : Інтертехнологія, 2006. - 656с. - ISBN 966-96839-9-1 : 50.00грн.

ББК  85.103(4Укр)
418993 : ВКЗ
418994 : Основний фонд
85.103(4Укр)
Н28
Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. У 2 кн. [Текст]. Кн.1/ [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. - К. : Інтертехнологія, 2006. - 544с. - ISBN 966-96839-9-1 : 40.00грн.

ББК  85.103(4Укр)
418991 : ВКЗ
418992 : Основний фонд
85.103(4Укр)
Н28
Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. У 2 кн. [Текст]. Кн.1/ [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. - К. : Інтертехнологія, 2006. - 544с. - ISBN 966-96839-9-1 : 40.00грн.

ББК  85.103(4Укр)
418991 : ВКЗ
418992 : Основний фонд
85.103(4Укр)я43
С91
Сучасне мистецтво [Текст] : наук. зб. Вип. 6/ [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. - К. : ІПСМ АМУ : Софія, 2009. - 400с. - 80.00грн.

ББК  85.103(4Укр)я43
419005 : Основний фонд
419006 : Основний фонд
85.103(4Укр)я43
С91
Сучасне мистецтво [Текст] : наук. зб. Вип. 6/ [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. - К. : ІПСМ АМУ : Софія, 2009. - 400с. - 80.00грн.

ББК  85.103(4Укр)я43
419005 : Основний фонд
419006 : Основний фонд
85.103(4Укр)я43
С91
Сучасне мистецтво [Текст] : наук. зб. Вип. 5/ [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. - К. : Акта, 2008. - 272с. - ISBN 966-8917-14-1 : 50.00грн.

ББК  85.103(4Укр)я43
419003 : Основний фонд
419004 : Основний фонд
85.103(4Укр)я43
С91
Сучасне мистецтво [Текст] : наук. зб. Вип. 5/ [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. - К. : Акта, 2008. - 272с. - ISBN 966-8917-14-1 : 50.00грн.

ББК  85.103(4Укр)я43
419003 : Основний фонд
419004 : Основний фонд
85.103(4Укр)я43
С91
Сучасне мистецтво [Текст] : наук. зб. Вип. 3/ [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. - К. : Акта, 2006. - 196с. - ISBN 966-8917-08-1 : 30.00грн.

ББК  85.103(4Укр)я43
419001 : Основний фонд
85.113(3)
П90
Пучков, А.А.
Поэтика античной архитектуры [Текст]/ А.А.Пучков. - К. : Феникс, 2008. - 992с. - ISBN 966-651-659-9 : 100.00грн.

ББК  85.113(3)
418997 : Основний фонд
85.113(4Укр)
Б11
Бєломєсяцев, А.Б.
Економічні основи архітектури [Текст]/ А.Б.Бєломєсяцев. - К. : Фенікс, 2008. - 400с. - ISBN 966-651-689-6 : 50.00грн.

ББК  85.113(4Укр)
418971 : ВКЗ
418972 : Основний фонд
85.113(4Укр)
Б11
Бєломєсяцев, А.Б.
Економічні основи архітектури [Текст]/ А.Б.Бєломєсяцев. - К. : Фенікс, 2008. - 400с. - ISBN 966-651-689-6 : 50.00грн.

ББК  85.113(4Укр)
418971 : ВКЗ
418972 : Основний фонд
85.113(4Укр)
Д44
Дида, І.А.
Екологічні основи традиційної української архітектури [Текст] : [монографія]/ І.А.Дида. - Львів : Львівська політехніка, 2009. - 332с. - ISBN 966-553-847-9 : 49.00грн.

ББК  85.113(4Укр)
409691 : ВМ
419083 : ВКЗ
85.11я73
Ч-48
Черкес, Б.С.
Архітектура сучасності. Остання третина ХХ - початок ХХІ століть [Текст] : навч. посіб./ Б.С.Черкес, С.М.Лінда. - Львів : Львівська політехніка, 2010. - 384с. - ISBN 966-553-979-7 : 40.00грн.

ББК  85.11я73
418676 : ВМ
85.126я2
С43
Скляренко, О.А.
М‘яка іграшка своїми руками [Текст]/ О.А.Скляренко. - Х. : Mikko, 2009. - 88с. - ISBN 966-2270-06-8 : 30.00грн.

ББК  85.126я2
418731 : Основний фонд
85.126я2
С43
Скляренко, О.А.
Мягкая игрушка своими руками [Текст]/ О.А.Скляренко. - Х. : Mikko, 2009. - 88с. - ISBN 966-2270-05-1 : 30.00грн.

ББК  85.126я2
418730 : Основний фонд
85.133(4Укр)я73
П12
Павленко, В.М.
Проекції національної свідомості в монументальному мистецтві України [Текст] : [навч. посіб.]. Ч.1. Жіночі образи в монументальному мистецтві України як проекції образів національної свідомості/ В.М.Павленко. - Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. - 180с. - ISBN 966-623-640-4 : 16.00грн.

ББК  85.133(4Укр)я73
419044 : Основний фонд
85.143(4Укр)я2
Х98
Художники України [Текст] : Енциклопедичний довідник. Вип.1./ [авт.-упоряд. М.Г. Лабінський ; редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. - К. : Інтертехнологія, 2006. - 640с. - ISBN 966-96839-3-9 : 40.00грн.

ББК  85.143(4Укр)я2
404051 : ВМ
419021 : ВКЗ
419022 : Основний фонд
85.143(4Укр)я2
Х98
Художники України [Текст] : Енциклопедичний довідник. Вип.1./ [авт.-упоряд. М.Г. Лабінський ; редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. - К. : Інтертехнологія, 2006. - 640с. - ISBN 966-96839-3-9 : 40.00грн.

ББК  85.143(4Укр)я2
404051 : ВМ
419021 : ВКЗ
419022 : Основний фонд
85.31(4Укр)я43
С91
Сучасні проблеми художньої освіти в Україні [Текст] : зб. наук. праць. Вип.5. Музичне мистецтво ХХІ століття/ редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін. - К. : ІПСМ АМУ : Софія, 2009. - 224с. - 24.00грн.

ББК  85.31(4Укр)я43
419014 : ВКЗ
419015 : Основний фонд
85.31(4Укр)я43
С91
Сучасні проблеми художньої освіти в Україні [Текст] : зб. наук. праць. Вип.5. Музичне мистецтво ХХІ століття/ редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін. - К. : ІПСМ АМУ : Софія, 2009. - 224с. - 24.00грн.

ББК  85.31(4Укр)я43
419014 : ВКЗ
419015 : Основний фонд
85.33(4Укр)
К61
Коломієць, Р.Г.
Традиції, канони і новації українського театру: Початок ХІХ - початок ХХ ст. [Текст]. Кн.1/ Р.Г.Коломієць. - К. : Інтертехнологія, 2008. - 136с. - ISBN 966-1648-17-2 : 20.00грн.

ББК  85.33(4Укр)
418980 : Основний фонд
418981 : ВКЗ
85.33(4Укр)
К61
Коломієць, Р.Г.
Традиції, канони і новації українського театру: Початок ХІХ - початок ХХ ст. [Текст]. Кн.1/ Р.Г.Коломієць. - К. : Інтертехнологія, 2008. - 136с. - ISBN 966-1648-17-2 : 20.00грн.

ББК  85.33(4Укр)
418980 : Основний фонд
418981 : ВКЗ
85.33(4Укр)
Н28
Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття [Текст]/ [редкол.: В. Сидоренко (голова) та ін.]. - К. : Інтертехнологія, 2006. - 1054с. - ISBN 966-96839-5-3 : 40.00грн.

ББК  85.33(4Укр)
404049 : ВМ
418995 : ВКЗ
418996 : ФЧ
85.33(4Укр)
Н28
Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття [Текст]/ [редкол.: В. Сидоренко (голова) та ін.]. - К. : Інтертехнологія, 2006. - 1054с. - ISBN 966-96839-5-3 : 40.00грн.

ББК  85.33(4Укр)
404049 : ВМ
418995 : ВКЗ
418996 : ФЧ
85.334.3(4Poc)
P18
Райкина, М.А.
Москва закулисная [Текст] : Записки театрального репортера/ М.А.Райкина. - М. : Вагриус, 2000. - 415 с. - ISBN 5-264-00137-5 : 9.63

ББК  85.334.3(4Poc)
365195 : ВКЗ
379012 : ВМ
379013 : ФЧ
418828 : ВМА
85.334.3(4Рос)
Р18
Райкина, М.А.
Москва закулисная-2 [Текст] : Тайны. Мистика. Любовь. : Записки театрального репортера/ М.А.Райкина. - М. : Вагриус, 2001. - 495с. - ISBN 5-264-00564-8 : 24.00грн.

ББК  85.334.3(4Рос)
418829 : Основний фонд
85.334.3(4Укр)
Г85
Гринишина, М.О.
Містові й світові [Текст] : Драматургія А.П. Чехова на укр. кону в інтерконтекстуальних зв‘язках із світовим сценічним простором/ М.О.Гринишина. - К. : Інтертехнологія, 2008. - 426с. - ISBN 966-1648-25-7 : 40.00грн.

ББК  85.334.3(4Укр)
418974 : ВКЗ
418975 : Основний фонд
85.334.3(4Укр)
Г85
Гринишина, М.О.
Містові й світові [Текст] : Драматургія А.П. Чехова на укр. кону в інтерконтекстуальних зв‘язках із світовим сценічним простором/ М.О.Гринишина. - К. : Інтертехнологія, 2008. - 426с. - ISBN 966-1648-25-7 : 40.00грн.

ББК  85.334.3(4Укр)
418974 : ВКЗ
418975 : Основний фонд
85.334.3(4Укр)
В38
Веселовська, Г.І.
Український театральний авангард [Текст] : [монографія]/ Г.І.Веселовська. - К. : Фенікс, 2010. - 368с. - ISBN 966-651-849-8 : 80.00грн.

ББК  85.334.3(4Укр)
418973 : Основний фонд
85.334.3(4Укр)я43
С91
Сучасні проблеми художньої освіти в Україні [Текст] : зб. наук. праць. Вип.3. Театральна педагогіка в Україні: проблеми, критерії, судження (Київ-Коломия)/ [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. - К. : Фенікс, 2007. - 168с. - ISBN 966-651-545-5 : 10.00грн.

ББК  85.334.3(4Укр)я43
403986 : ВМ
405486 : ФЧ
419010 : ВКЗ
419011 : ВКЗ
85.334.3(4Укр)я43
С91
Сучасні проблеми художньої освіти в Україні [Текст] : зб. наук. праць. Вип.3. Театральна педагогіка в Україні: проблеми, критерії, судження (Київ-Коломия)/ [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. - К. : Фенікс, 2007. - 168с. - ISBN 966-651-545-5 : 10.00грн.

ББК  85.334.3(4Укр)я43
403986 : ВМ
405486 : ФЧ
419010 : ВКЗ
419011 : ВКЗ
85.364.1(4Рос)
Р17
Раззаков, Ф.И.
Досье на звезд: За кулисами шоу-бизнеса [Текст] : Правда. Домыслы. Сенсации/ Ф.И.Раззаков. - М. : Эксмо-Пресс, 1999. - 592с. - ISBN 5-04-002125-9 : 16.00грн.

ББК  85.364.1(4Рос)
418823 : Основний фонд
85.37(4Укр)я43
С91
Сучасні проблеми художньої освіти в Україні [Текст] : зб. наук. праць. Вип.4. Медіаосвіта в Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку/ редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін. - К. : Інтертехнологія, 2008. - 196с. - ISBN 966-1648-15-8 : 20.00грн.

ББК  85.37(4Укр)я43
419012 : ВКЗ
419013 : Основний фонд
85.37(4Укр)я43
С91
Сучасні проблеми художньої освіти в Україні [Текст] : зб. наук. праць. Вип.4. Медіаосвіта в Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку/ редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін. - К. : Інтертехнологія, 2008. - 196с. - ISBN 966-1648-15-8 : 20.00грн.

ББК  85.37(4Укр)я43
419012 : ВКЗ
419013 : Основний фонд
85.373(0)
З-91
Зубавіна, І.Б.
Екранна культура: засоби моделювання художньої реальності (час і простір у кінематографі) [Текст] : [монографія]/ І.Б.Зубавіна. - К. : Інтертехнологія, 2006. - 272с. - ISBN 966-1648-02-8 : 9.50грн.

ББК  85.373(0)
404042 : ВМ
415741 : ВМА
418976 : ВКЗ
418977 : ВКЗ
85.373(0)
З-91
Зубавіна, І.Б.
Екранна культура: засоби моделювання художньої реальності (час і простір у кінематографі) [Текст] : [монографія]/ І.Б.Зубавіна. - К. : Інтертехнологія, 2006. - 272с. - ISBN 966-1648-02-8 : 9.50грн.

ББК  85.373(0)
404042 : ВМ
415741 : ВМА
418976 : ВКЗ
418977 : ВКЗ
85.373(4Укр)
Н28
Нариси з історії кіномистецтва України [Текст]/ [редкол.: В. Сидоренко (голова) та ін.]. - К. : Інтертехнологія, 2006. - 864с. - ISBN 966-96714-9-3 : 46.00грн.

ББК  85.373(4Укр)
404048 : ВМ
418989 : ВКЗ
418990 : ФЧ
85.373(4Укр)
Н28
Нариси з історії кіномистецтва України [Текст]/ [редкол.: В. Сидоренко (голова) та ін.]. - К. : Інтертехнологія, 2006. - 864с. - ISBN 966-96714-9-3 : 46.00грн.

ББК  85.373(4Укр)
404048 : ВМ
418989 : ВКЗ
418990 : ФЧ
85.373(4Укр)
З-91
Зубавіна, І.Б.
Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті [Текст]/ І.Б.Зубавіна. - К. : Фенікс, 2007. - 296с. - ISBN 966-651-773-2 : 50.00грн.

ББК  85.373(4Укр)
418978 : Основний фонд
418979 : Основний фонд
85.373(4Укр)
З-91
Зубавіна, І.Б.
Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті [Текст]/ І.Б.Зубавіна. - К. : Фенікс, 2007. - 296с. - ISBN 966-651-773-2 : 50.00грн.

ББК  85.373(4Укр)
418978 : Основний фонд
418979 : Основний фонд
85.374(4Рос)
Р17
Раззаков, Ф.И.
Досье на звезд (1962-1980 гг.) [Текст] : [Правда. Домыслы. Сенсации]/ Ф.И.Раззаков. - М. : Эксмо-Пресс, 1998. - 752с. - ISBN 5-04-000982-8 : 14.00грн.

ББК  85.374(4Рос)
418827 : Основний фонд
85.374(4Рос)
Р17
Раззаков, Ф.И.
Досье на звезд (1934-1961 гг.) [Текст] : [Правда. Домыслы. Сенсации]/ Ф.И.Раззаков. - М. : Эксмо-Пресс, 1998. - 784с. - ISBN 5-04-00981-Х : 12.00грн.

ББК  85.374(4Рос)
418826 : Основний фонд
85.374(4Рос)
Р17
Раззаков, Ф.И.
Досье на звезд: Их любят, о них говорят [Текст] : Правда. Домыслы. Сенсации/ Ф.И.Раззаков. - М. : Эксмо-Пресс, 1999. - 688с. - ISBN 5-04-002724-9 : 12.00грн.

ББК  85.374(4Рос) + 85.364.1(4Рос)
418825 : Основний фонд
85.37я43
С91
Сучасні проблеми художньої освіти в Україні [Текст] : зб. наук. праць. Вип.6. Творчість та новітні технологічні аспекти мистецької освіти в Україні/ редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін. - К. : Музична Україна, 2010. - 320с. - 30.00грн.

ББК  85.37я43
419016 : ВКЗ
419017 : Основний фонд
85.37я43
С91
Сучасні проблеми художньої освіти в Україні [Текст] : зб. наук. праць. Вип.6. Творчість та новітні технологічні аспекти мистецької освіти в Україні/ редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін. - К. : Музична Україна, 2010. - 320с. - 30.00грн.

ББК  85.37я43
419016 : ВКЗ
419017 : Основний фонд
85.38(4Рос)
Р17
Раззаков, Ф.И.
Досье на звезд: Тайны телевидения [Текст] : Правда. Домыслы. Сенсации/ Ф.И.Раззаков. - М. : Эксмо-Пресс, 2000. - 672с. - ISBN 5-04-004292-2 : 14.00грн.

ББК  85.38(4Рос)
418824 : Основний фонд
85я43
А43
Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки [Текст] : Мистецькі обрії‘2009. Вип. 2 (11)/ [редкол.: А.В. Чебикін (голова) та ін.]. - К. : ІПСМ АМУ : Софія, 2009. - 440с. - ISBN 966-2374-12-4 : 60.00грн.

ББК  85я43
418970 : Основний фонд
86.2я73
Б82
Борисова, О.В.
Історія християнства в Україні [Текст] : навч. посіб./ О.В.Борисова. - Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2008. - 256с. - ISBN 966-617-193-4 : 30.00грн.

ББК  86.2я73 + 86.37(4Укр)я73
416483 : ВЧЗ
419028 : Основний фонд
86.37
Б59
Библия для тебя [Текст] : Библейские истории в картинках для подростков/ сост. С. Хейс, Л. Кемп. - Изд. 2-е. - Донецьк : ОБФ "Східноєвропейська місія", 2010. - 272с. - ISBN 966-1667-02-9 : 36.00грн.

ББК  86.37
418753 : Основний фонд
86.4
М91
Мурашкін, М.Г.
Метанаука, її положення [Текст] : монографія/ М.Г.Мурашкін. - Д. : ПДАБА, 2011. - 220с. - ISBN 966-323-074-0 : 18.00грн.

ББК  86.4
418710 : Основний фонд
418711 : Основний фонд
86.4
М91
Мурашкін, М.Г.
Метанаука, її положення [Текст] : монографія/ М.Г.Мурашкін. - Д. : ПДАБА, 2011. - 220с. - ISBN 966-323-074-0 : 18.00грн.

ББК  86.4
418710 : Основний фонд
418711 : Основний фонд
87
Г93
Гудінг, Д.
Людина та її світогляд [Текст]. Т.1. Для чого ми живемо і яке наше місце у світі/ Д.Гудінг, Д.Леннокс. - Львів : МБФ "Людина та її світогляд", 2008. - 416с. - ISBN 966-412-022-7 : 18.00грн.

ББК  87
413294 : ВЧЗ
419100 : ВКЗ
87
Г93
Гудінг, Д.
Людина та її світогляд [Текст]. Т.2. У пошуках істини і реальності/ Д.Гудінг, Д.Леннокс. - Львів : МБФ "Людина та її світогляд", 2009. - 376с. - ISBN 966-412-019-7 : 17.00грн.

ББК  87
413295 : ВЧЗ
419099 : ВКЗ
87
Г93
Гудінг, Д.
Людина та її світогляд [Текст]. Т.3. У пошуках істини і реальності/ Д.Гудінг, Д.Леннокс. - Львів : МБФ "Людина та її світогляд", 2008. - 480с. - ISBN 966-412-020-0 : 20.00грн.

ББК  87
413296 : ВЧЗ
419098 : ВКЗ
87.3(0)я73
П77
Причепій, Є.М.
Філософія [Текст] : підручник/ Є.М.Причепій, А.М.Черній, Л.А.Чекаль. - Вид. 3-є , стереотип. - К. : Академвидав, 2009. - 592с. - (Альма-матер). - ISBN 966-8226-85-4 : 40.00грн.

ББК  87.3(0)я73
408973 : ВКЗ
416447 : ВМА
419046 : Основний фонд
87.3(4Укр)
К64
Кононенко, Т.П.
Народно-звичаєві обрії філософії Г. Сковороди [Текст] : Вступ до методології українознавства/ Т.П.Кононенко. - К. : НДІУ, 2008. - 174с. - (Філософія України). - 14.00грн.

ББК  87.3(4Укр) + 63.5(4Укр)
419106 : Основний фонд
87.75я73
О-75
Основи етики управління [Текст] : [навч. посіб./ О.С. Пономарьов, С.О. Завєтний, С.М. Пазиніч, О.В. Фролова]; за заг. ред. О.С. Пономарьова. - Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. - 124с. - ISBN 966-623-557-5 : 12.00грн.

ББК  87.75я73
419108 : Основний фонд
87я2
П31
Петрушенко, В.Л.
Тлумачний словник основних філософських термінів [Текст]/ В.Л.Петрушенко. - Львів : Львівська політехніка, 2009. - 264с. - ISBN 966-553-828-8 : 32.00грн.

ББК  87я2
408348 : ВКЗ
419045 : ФЧ
419047 : ФА
87я2
П31
Петрушенко, В.Л.
Тлумачний словник основних філософських термінів [Текст]/ В.Л.Петрушенко. - Львів : Львівська політехніка, 2009. - 264с. - ISBN 966-553-828-8 : 32.00грн.

ББК  87я2
408348 : ВКЗ
419045 : ФЧ
419047 : ФА
87я43
Н12
На шляху до синтезу філософії, науки та релігії [Текст] : тези ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. "Що чинити, як діяти? Філос., наук. та реліг. аспекти управлін. діяльн."; 15-16 квітня 2011 р./ [за ред. І.В. Карівця]. - Львів : Львівська політехніка, 2011. - 160с. - ISBN 617-607-052-8 : 14.00грн.

ББК  87я43
418657 : ВКЗ
87я73
Р49
Рижак, Л.
Філософія як рефлексія духу [Текст] : хрестоматія/ Л.Рижак. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 538с. - ISBN 966-613-722-0 : 45.00грн.

ББК  87я73
419052 : Основний фонд
87я73
Р49
Рижак, Л.
Філософія як рефлексія духу [Текст] : [навч. посіб.]/ Л.Рижак. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 640с. - ISBN 966-613-723-7 : 45.00грн.

ББК  87я73
416495 : ВЧЗ
419051 : ФЧ
87я73
К82
Кривуля, О.М.
Філософія [Текст] : навч. посіб./ О.М.Кривуля. - Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. - 592с. - ISBN 966-623-627-5 : 50.00грн.

ББК  87я73
416486 : ВЧЗ
419037 : ФЧ
88.37
Л34
Лєв-Старовіч, З.
Вона і Він про секс [Текст]/ З.Лєв-Старовіч. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2011. - 320с. - ISBN 617-614-007-8 : 20.00грн.

ББК  88.37
418654 : Основний фонд
88.37я43
В26
Вектори психології - 2011 [Текст] : Матер. Міжнар. молодіж. наук. конф., м. Харків, 12-13 квітня 2011р./ [редкол.: Н.П. Крейдун та ін.]. - Х. : Оперативна поліграфія, 2011. - 206с. - ISBN 966-8354-05-2 : 18.00грн.

ББК  88.37я43
418702 : Основний фонд
88.3я73
К65
Копець, Л.В.
Класичні експерименти в психології [Текст] : навч. посіб./ Л.В.Копець. - К. : Києво-Могилянська академія, 2010. - 283с. - ISBN 966-518-513-0 : 19.00грн.

ББК  88.3я73
411318 : ВКЗ
419036 : ФЧ
88.53я73
Х91
Хрестоматия по конфликтологии. В 3 т. [Текст]. Т.1/ [cост. В.Н. Николаевский (отв. ред.) и др.]. - Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. - 552с. - ISBN 966-623-598-8 : 70.00грн.

ББК  88.53я73
416498 : ВЧЗ
419119 : ВКЗ
88.5я73
О-63
Орбан-Лембрик, Л.Е.
Психологія управління [Текст] : навч. посіб./ Л.Е.Орбан-Лембрик. - 2-е вид.. допов. - К. : Академвидав, 2010. - 544с. - (Альма-матер). - ISBN 966-8226-94-6 : 46.00грн.

ББК  88.5я73
411243 : ВЧЗ
419050 : ФЧ
88.6
Г97
Гутберлет, Б.-И.
Две тысячи двенадцать. Предсказания майя: будет ли конец света? [Текст]/ Б.-.Гутберлет. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2011. - 320с. - ISBN 966-14-1041-0 : 28.00грн.

ББК  88.6
418651 : ВМА
88.8я73
Д84
Дуткевич, Т.В.
Дошкільна психологія [Текст] : навч. посіб./ Т.В.Дуткевич. - 2-е вид. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 392с. - ISBN 966-364-951-1 : 20.00грн.

ББК  88.8я73
419102 : Основний фонд
92.0
Р79
Роуз, Н.
Найкраща подружка [Текст]/ Н.Роуз. - Х. : Прінт-Сервіс : Mikko, 2010. - 168с. - ISBN 966-2269-96-3 : 50.00грн.

ББК  92.0
418750 : Основний фонд
92.0
Р79
Роуз, Н.
Любимая подружка [Текст]/ Н.Роуз. - Х. : Принт-Сервис : Mikko, 2010. - 168с. - ISBN 966-2269-95-6 : 50.00грн.

ББК  92.0
418749 : Основний фонд
92.0
Б79
Большая иллюстрированная энциклопедия знаний [Текст]/ [пер. с англ. М. Кракан]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2011. - 208с. - ISBN 966-14-0953-7 : 38.00грн.

ББК  92.0 418754 : Основний фонд

    

 

Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua