Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Травень 2009 р.

85.103(4Укр)
С34 Сидор-Гібелінда, О.
Українці на Венеційській бієнале: сто років присутності [Текст] / О. Сидор-Гібелінда. - К. : Наш час, 2008. -303с. - (Невідома Україна).

Автор висвітлює історію найвідомішого у світі фестивалю мистецтв - Венеційської бієнале, у дзеркалі якої, у свою чергу, відбилася складна та суперечлива історія образотворчого мистецтва XX століття. З самого початку існування фестивалю українські митці були його найактивнішими учасниками - як на рівні приватної участі (Рєпін, Мурашко, Архипенко), так і у складі окремих угруповань (бойчукісти), і лише останні кілька років - у контексті національного представництва, часто викликаючи суперечки та захоплення. Історія власного мистецтва Бієнале відбувалася у діалектичному протистоянні-притягуванні з мистецтвом модернізму.
Книга - про взаємодію України й Заходу, про місце її талантів у світі та сприйняття їх світом, про парадокси визнання та прекрасну марнотність актуального. А також - про феномен виставки сучасного мистецтва як своєрідного свята, карнавалу геніїв і "голих королів".

 
63.3(4Укр)46
Ч-96 Чухліб, Т.В.
Шлях до Полтави: Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи [Текст] / Т.В. Чухліб. - К. : Наш час, 2008. - 263с. - (Невідома Україна).

Триста років тому відбулося повстання на чолі з гетьманом Іваном Мазепою, а потім - сумнозвісна для України Полтавська битва. На жаль, із різних причин розуміння цих подій донині залишається в полоні народних міфів та ідеологічних нашарувань. А тому на основі вітчизняних і зарубіжних історіографічних здобутків, новознайдених документів і матеріалів автор висвітлює складні відносини між Українським гетьманатом і Московським царством в останні десятиліття XVII - на початку XVIII ст., тобто в добу правління І. Мазепи.
Автор також описує участь козацької України у "загальноєвропейській" Великій Північній війні 1700-1721 рр. На першому її етапі, досліджує мотивацію переходу І. Мазепи з-під зверхності царя Петра І до протекторату шведського короля Карла VII Густава, міжнародні й військові аспекти Полтавської битви тощо, простежує діяльність наступника Мазепи - гетьмана Пилипа Орлика.
Крім того, у книзі приділено увагу сучасним проблемам відновлення національної пам`яті про доленосні для України та Росії події далекої давнини.

 
68я73
В42
Військова топографія [Текст] : навч. посіб. / Т.М. Гребенюк, П.І. Волчко, В.Ю. Жидков та ін.; за ред. П.П. Ткачука, І.С. Тревого. - Львів : Львівська політехника, 2008. - 384с.

У навчальному посібнику розглядається: вивчення тактичних властивостей місцевості, виконання необхідних вимірювань для отримання вихідних даних для прийняття рішення командиром; використання карт, аерофото- і аерокосмічних матеріалів, способи та засоби орієнтування на місцевості; використання засобів навігації наземних рухомих об'єктів у бойовій роботі командира. Представлено картографічні матеріали інших країн. Наведено науково-теоретичні основи застосування цифрових та електронних карт, супутникових радіонавігаційних систем і автономних систем навігації рухомих об'єктів, програмних модулів, геоінформаційних систем військового призначення.
Навчальний посібник призначений для вивчення військової топографії курсантами (слухачами) військових спеціальностей вищих навчальних закладів, для самостійної підготовки офіцерів Збройних сил України.

 
76.32г(4Укр)
У45
Українське телебачення: роки, події, звершення [Текст] / [ М.М. Карабанов, І.Ф. Курус, В.М. Петренко та ін.; за ред. М.М. Карабанова та ін.] - К. : ДП "Дирекція ФВД", 2008. - 400с.

У науково-популярному виданні висвітлюються основні етапи трансформації та розвитку телебачення в незалежній Україні. Цей складний і багатогранний процес подається в контексті суспільно-політичних змін, які відбувалися в країні в 90-х роках минулого століття та на початку нового тисячоліття. Автори вперше у вітчизняній практиці здійснили спробу системного аналізу законотворчого процесу, діяльності в сфері телерадіомовлення владних структур та додержання законодавства в галузі телебачення і радіомовлення.

 
65.9(4Укр)я73
І-43 Іличок, Б.І.
Економіка України і трансформаційні економіки [Текст] : навч. посіб. / Б.І. Іличок. - Львів : Львівська політехника, 2008. - 268с.

Поставлено мету допомогти студентам з'ясувати найважливіші елементи трансформації національної економіки України на ринкові засади функціонування, висвітлити основні тенденції цього процесу як на рівні економіки України, так і порівняно з аналогічними процесами у інших постсоціалістичних країнах. Розглянуто основні положення кожної теми згідно з навчальною програмою. До кожної теми курсу підготовлено тестові завдання. На основі статистичного матеріалу періоду 1992-2006 рр. розроблено задачі.

 
67.9(4Укр)307я73
З-51
Земельні правовідносини: правочини та оподаткування [Текст] : навч. посіб. / [кол. авт.: Г.М. Білецька, С.І. Федчук, Н.Г. Кондратенко та ін.] ; за заг. ред. О.Г. Мендрула, - К.: КНТ, 2008. - 164с.

У навчальному посібнику в доступній формі викладено основи правового регулювання земельних відносин в Україні, визначення вартості та проведення оцінки землі, її оподаткування, а також адміністрування та обліку земельного податку та орендної плати за землю органами державної податкової служби України.
Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців, юристів, інших практичних працівників та усіх, хто цікавиться земельними питаннями.

 
20.1(4Укр)
Б40
Безпека регіонів України і стратегія її гарантування. У 2-х т. [Текст] : [монографія] Т.1. Природно-техногенна (екологічна) безпека. / [кол. авт.: Б.М. Данилишин, А.В. Степаненко, О.М. Ральчук та ін.] ; за ред. Б.М. Данилишина, - К.: Наукова думка, 2008. - 389с.

У монографії висвітлюється парадигма природно-техногенної безпеки, її трансформація в умовах глобалізації світогосподарських процесів, розкриваються її сутність та фактори. Розглядається методологія дослідження природно-техногенної безпеки, а саме: методологічні координати, стратегічні ризики, особливості моделювання та синергетика. Наводяться аналіз та оцінка потенційних небезпек виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, їх динаміка, фактори і структура транскордонних небезпек, а також оцінка рівня комплексної природно-техногенної небезпеки регіонів. У кожному регіоні України проаналізовано стан навколишнього середовища, природну небезпеку та її види, загрози медико-біологічного характеру, техногенну безпеку та її складові, небезпеки на транспорті й об'єктах життєзабезпечення, а також транскордонні небезпеки.
Висвітлено основні напрями управління та систему державного регулювання природно-техногенної безпеки, наукові підходи і методи її прогнозування, міжнародне співробітництво у сфері гарантування безпеки.

 
88.8я73
Б55 Бех, І.Д.
Психологічні джерела виховної майстерності [Текст] : навч. посіб. / І.Д. Бех. - К. : Академвидав, 2009. - (Альма-матер) - 248с.

Повноцінна самореалізація підростаючої особистості можлива за умови виховання у неї почуття гідності як провідної цінності, що допомагає їй несуперечливо долучитися до культури духовності. Тому у педагогічній практиці непересічну роль відіграють знання педагогом глибинних емоційних процесів, на основі яких формується морально-духовна структура особистості. Зразком такого підходу до побудови процесу виховання слугує інноваційна технологія педагогічного умовляння, зорієнтована на оптимальну реалізацію розвивального потенціалу вихованця. На таких аспектах виховного процесу акцентує автор навчального посібника.

 
67.9(4Укр)300.3
К65
Конституційні права, свободи і обов'язки людини і громадянина в Україні [Текст] / [кол. авт.: Ю.С. Шемшученко, Н.І. Карпачова, Т.А. Костецька та ін. ; за ред. Ю.С. Шемшученка]. - К.: Юридична думка, 2008. - 252с.

У книзі розкриваються сутність і зміст конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні. Проаналізовано основні конституційні права, свободи і обов'язки, висвітлено механізм їх забезпечення. Питання забезпечення прав і свобод людини і громадянина висвітлюються крізь призму міжнародних і європейських стандартів у галузі прав людини.
Книга присвячена 60-й річниці Загальної декларації прав людини.
Для широкого загалу читачів.

 
67.9(4Укр)307
М64 Мірошниченко, А.М.
Науково-практичний коментар Земельного кодексу України [Текст] / А.М. Мірошниченко, Р.І. Марусенко. - К. : Правова єдність, 2009. - 496с.

Науково-практичний коментар Земельного кодексу України розкриває зміст норм чинного Земельного кодексу України як основної складової системи земельного законодавства з урахуванням практики його застосування та поглядів фахівців у цій сфері.
Видання може стати в нагоді студентам, викладачам і науковцям правничих спеціальностей, практикуючим юристам і усім тим, хто цікавиться земельним законодавством та практикою його застосування.

 
63.3(0)-6я73
Х43 Хижняк, І.А.
Нова історія міжнародних відносин у системному форматі (1648-1918) [Текст] : підручник / І.А. Хижняк. - К. : Вид. дім "Персонал", 2009. - 224с.

Пропонований підручник - це перша спроба розглянути основні події та засадничі проблеми міжнародних відносин у системному форматі за час від становлення Вестфальського світового порядку до Першої світової війни. Подано характеристики тенденцій, принципів та звичаїв у міжнародних відносинах за зазначений період, а також висвітлено значення численних міжнародних конгресів, конференцій та договорів.
Для викладачів, наукових співробітників, студентів, магістрантів та аспірантів гуманітарного і міжнародного професійного спрямування, а також для всіх, хто цікавиться проблемами історії дипломатії, міжнародних відносин і зовнішньої політики.

 
66.1(0)я73
М30 Марчук, В.П.
Історія політичних і правових вчень [Текст] : навч. посіб. / В.П. Марчук, Г.В. Марчук. - К. : Вид. дім "Персонал", 2009. - 480с.

Лекційний матеріал посібника охоплює основні проблеми політичних і правових вчень Стародавнього світу, середніх віків, епохи Відродження і Реформації, а також політичні вчення у країнах Європи і США в період XVII-XX ст.
Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних і політологічних факультетів вищих навчальних закладів.

 

 

Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua