Державна бібліотека України для юнацтва
українська русский english
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Нові надходження
Виставки книг
Медіа-ресурси
Раритети
Періодичні видання

Віртуальна довідка

Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери
Форум
Архів

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

жовтень 2008 р.
Регіональна економіка

65.9(4Укр)04
Ж85  Жук, М.В.

Регіональна економіка: Підручник / М.В.Жук. – К. : Академія, 2008. – 416с. - (Альма-матер)

У підручнику розкрито сутність, предмет і об`єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни. Специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком, становлення просторово-економічного потенціалу регіональних економічних комплексів, конкурентоспроможності, інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів, детально проаналізовано економічну регіональну політику, узагальнено і систематизовано інформацію з регіонального розвитку України і її економічних районів. Засвоєнню теоретичних знань сприятимуть запитання, завдання, короткий термінологічний словник.

Адресований студентам вищих навчальних закладів, прислужиться фахівцям з менеджменту, економіки, географії.

 
Основи митної справи в Україні

65.9(4Укр)428я73
О-75

                  

Основи митної справи в Україні: Підручник / За ред. П.В.Пашка. - К. : Знання, 2008. – (Митна справа в Україні)

                  

 

У підручнику подаються основні відомості про історію митної справи, її роль та місце в сучасному житті України. Детально розглядаються основні режими митного контролю, порядок митних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України, засоби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил тощо. З урахуванням останніх нормативно-правових актів висвітлюються структура митних органів України, порядок нарахування митних платежів, умови застосування правил ІНКОТЕРМС в Україні. Всі матеріали підручника ґрунтуються на новітній нормативно-правовій базі.

Для студентів вищих та спеціальних закладів освіти, працівників митниць, декларантів, керівників підприємств і організацій, підприємців, інших осіб, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, всіх, кого цікавлять питання діяльності Державної митної служби України.
 
Рекламна стратегія підприємства

65.9(4Укр)290-80
К39  

Кузьмін, О.Є.
Рекламна стратегія підприємства: Монографія / О.Є. Кузьмін, С.Б. Романишин, Н.І. Горбаль. – Львів : Львівська політехніка, 2008. – 168с.

 

 

У монографії досліджено сутність, види, особливості рекламної діяльності підприємства, проаналізовано роль рекламної стратегії у загальному стратегічному управлінні підприємством та системі стратегій підприємства. Проаналізовано еволюцію, сучасний стан та перспективи розвитку рекламного ринку України, досліджено ставлення до реклами вітчизняних споживачів, особливості формування рекламних стратегій на українських підприємствах порівняно з підприємствами країн із розвиненою ринковою економікою, а також подано рекомендації щодо формування міжнародних стратегій реклами. Подано рекомендації щодо реалізації моделі процесу формування рекламних стратегій підприємства на засадах системного підходу, зокрема стосовно встановлення рекламного бюджету, формування творчої стратегії та медіастратегії, оцінювання ефективності рекламної стратегії та її системного узгодження з іншими елементами комплексу маркетингу та комунікацій на підприємстві.

 
Біоетика в системі охорони здоров`я і медичної освіти

87.75я73
Т35 

Терешкевич, Д.-Г.
Біоетика в системі охорони здоров`я і медичної освіти: Навчальний посібник / Д.-Г. Терешкевич. – Львів : Світ, 2008. – 344с.

 

Навчальний посібник заповнює прогалину в контексті нових вимог підготовки фахівців як медичних та фармацевтичних спеціальностей, так і спеціалістів у галузі державного управління, побудований на філософських засадах персоналізму – напряму філософії, який зосереджує увагу на людській особистості як найвищій цінності.
Запропоновані новітні підходи до розуміння гідності й святості людського життя від моменту запліднення до природної смерті, проблем трансплантації органів, лікарських експериментів, випробування нових ліків, прав матері і дитини, контрацепції, абортів, генної інженерії, боротьби з алкоголізмом, наркоманією і СНІДом, а також проблем евтаназії, самогубства, реанімації.
Проаналізовані правові й медико-соціальні аспекти державного регулювання системи охорони здоров`я на засадах біоетики.
Для студентів, магістрантів, аспірантів, ординаторів та викладачів медичних навчальних закладів усіх рівнів, лікарів-практиків, медиків і фармацевтів, працівників органів та закладів охорони здоров`я, а також усіх небайдужих до моральних проблем суспільства й охорони здоров`я.

 
Основи інформаційної безпеки

67.9(4Укр)304.1я73
Х82  

Хорошко, В.О.
Основи інформаційної безпеки: Підручник / В.О.Хорошко, В.С.Чередниченко, М.Є.Шелест; за ред. В.О.Хорошка. – К. : ДУІКТ, 2008. – 186с.


 

У підручнику наводяться суть, підходи та особливості інформаційної безпеки. Розглядаються загрози та різні рівні  інформаційної безпеки.

Підручник призначений для студентів напряму „Інформаційна безпека” та буде корисний для спеціалістів, які працюють у цій сфері.

 
Економіка аграрних підприємств

65.9(4Укр)321я73
К93  

Курган, В.П.
Економіка аграрних підприємств: Навчально-методичний посібник / В.П.Курган. – Суми : Університетська книга, 2008. -270с.

 

У посібнику узагальнено основні теоретичні положення та викладені методичні рекомендації щодо проведення практичних занять та виконання самостійної роботи студентами з навчальної дисципліни „Економіка підприємства” для аграрних вищих навчальних закладів.
Зміст посібника відповідає галузевому стандарту вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Посібник містить теми за вибором навчального закладу.

Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців та працівників аграрного виробництва.

 
Електронний бізнес (Е-комерція)

32.973.202я73
Г80   

Грехов, А.М.
Електронний бізнес (Е-комерція): Навчальний посібник / А.М.Грехов. – К. : Кондор, 2008. – 302с.

Книга присвячена ключовим питанням організації бізнесу в інтернет – платіжним системам, маркетингу, рекламі, безпеці інформації. Докладно розглянуто принципи побудови глобальної мережі, принципи шифрування інформації, пошук інформації в ній, правові аспекти Е–комерції в Україні, інтернет - магазини, бізнес-портали, торговельні майданчики, інтернет - логістика, туристичні бюро, дистанційне навчання та інші інтернет - послуги.

 
Всеобщая история книги

76.11я73
Ш78 

Шомракова, И.А.
Всеобщая история книги: Учебное пособие / И.А.Шомракова, И.Е.Баренбаум. - 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Профессия, 2008. -392с.


 

Провідні фахівці  в галузі книгознавства та історії книги пропонують сучасний погляд на історію книги, книжкової справи і книговидавництва від античності до сьогодення. Всебічно розглядаються технологічні особливості розвитку книжної справи.

Посібник призначено для фахівців в галузі історії
книги, викладачів, студентів і аспірантів вузів культури, поліграфічних вузів. Книга може бути корисною бібліофілам – початківцям.

 
Работа в Интернете от бытового до профессионального поиска

32.973.202
Р69  

Романенко В.Н.
Работа в Интернете от бытового до профессионального поиска: Практическое пособие с примерами и упражнениями / В.Н.Романенко, Г.В.Никитина, В.С.Неверов. – СПб. : Профессия, 2008,. – 416с.

 

В книзі розглядаються методика і засоби інтерактивного пошуку, нові покоління інтерактивних пошукових систем, теоретичні проблеми інтерактивного пошуку, порівнюються методи традиційного та інтерактивного пошуку.
Посібник призначений для користувачів-початківців, студентів, тих, хто вивчає курси формування інформаційної культури особистості, викладачів курсів, пов`язаних з організацією інформаційного пошуку, а також для спеціалістів у галузі маркетингу.

 
Интернет как инструмент библиографического поиска

78.5я73
Г15  

Галеева, И.С.
Интернет как инструмент библиографического поиска / И.С.Галеева. – СПб. : Профессия, 2007. - 248с. – (Библиотека)


 

У практичному посібнику розглядаються методики інтерактивного пошуку бібліографічної, адресної та фактографічної інформації. Автор висвітлює досягнення й недоліки пошукових стратегій і тактик, що склалися як у Росії, так і за кордоном, пропонує власні підходи до рішення найбільш складних пошукових завдань, а також шляхи організації самостійного інтерактивного пошуку.

 
Управление правами в области цифровой информации

67.304.1я43
У67

Управление правами в области цифровой информации: практическое руководство / под. ред. Поля Педли; пер. с англ. А.И.Земскова. – М. : Омега-Л, 2008. – 204с.


 

Фахівці з інформації все більше використовують електронні ресурси, наприклад, бази даних, новинні канали, електронні книги, електронні довідкові матеріали або електронні журнали. Провідною ідеєю цієї книги є практичне керівництво ними на законній підставі. Книга дає цілісне уявлення про управління правами на електронні документи -  від отримання дозволу від виробника до міжнародних аспектів і тонкощів регулювання авторських і суміжних прав в інформаційному суспільстві.
Ця книга буде корисною всім практичним працівникам бібліотек і центрів інформації, архівів, музеїв, тощо. Крім того, вона конче необхідна видавцям, чия діяльність пов`язана з контрактами, з передачею прав і ліцензуванням, а також студентам, які вивчають проблеми інформації та медіа.

 
Библиотечная энциклопедия

78я2
Б59     

Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. Б-ка; ред кол. : гл. ред. Ю.А.Гриханов и др. – М. : Пашков дом, 2007. – 1300с.


 

Вперше підготоване фундаментальне довідкове видання з бібліотечної справи містить понад 2000 статей. В них включено : основні бібліотечні терміни та поняття, відомості про найбільші бібліотеки, про історію бібліотечної справи, бібліографії, відомих діячах, професійні періодичні видання, тощо.

В енциклопедії подані статті про інформатизацію бібліотечної галузі, її місце в системі культурних комунікацій, менеджменту в бібліотеках та ін. Видання адресоване професіоналам бібліотечно-інформаційної сфери, учням, студентам та викладачам учбових закладів і широкому колу культурної спільноти.

 

 

перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
X
XI
XII

Copyright © 2002-2008. Державна бібліотека України для юнацтва