Державна бібліотека України для юнацтва
українська русский english
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Нові надходження
Виставки книг
Медіа-ресурси
Раритети
Періодичні видання

Віртуальна довідка

Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери
Форум
Архів

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Травень 2008 р.
Вселенная и человек

22.632
Г66

Гопка В.В.
Вселенная и человек : Монография / В.В. Гопка. – Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2007. – 128 с.

В основі даної монографії Космос і Людина. Існує велика кількість Всесвітів, всі разом вони складають Міжсвітовий Всесвіт. Головна Енергія Міжсвітового Всесвіту у вигляді енергії „Темрява-Холод” є основним видом матерії і творцем зіркової речовини, із якої народжуються і еволюціонують складові Всесвітів. В Міжсвітовому Просторі все між собою пов’язано енергетичними хвилями в визначеній, строго пов’язаній закономірності. Енергетичний зв’язок Людини з Космосом здійснюється в основному через гени, їх 80 тисяч і кожний ген зв’язаний зі своєю хвилею. Цей енергетичний інформаційний зв’язок здійснюється протягом усього життя людини.

 
Маркетингова цінова політика

65.9(4Укр)290-93я73
М48

Мельник Л.Г.
Маркетингова цінова політика : Навчальний посібник / Л.Г. Мельник, О.І. Карінцева, Л.В. Старченко. – Суми: Університетська книга, 2007. – 240 с.

 


У навчальному посібнику розкривається механізм формування цін на товари та послуги, розглядаються основні види цін в умовах ринкової економіки, аналізується вплив маркетингових чинників на процес формування ціни. Особливу увагу приділено питанням розробки цінової політики та обґрунтування цінової стратегії підприємства в умовах маркетингової орієнтації.
Для студентів, аспірантів вищих закладів освіти, викладачів економічних спеціальностей, службовців різного рівня, а також для тих, кого цікавлять проблеми економіки та маркетингу.

 
Вікова і педагогічна психологія

88.8я73
П50

Поліщук В.М.
Вікова і педагогічна психологія : Навчальний посібник / В.М. Поліщук. – Суми: Університетська книга, 2007. – 330 с.


У посібнику викладений основний зміст вікової та педагогічної психології як навчальної дисципліни. Пропонуються типові форми навчальної роботи, які сприяють успішному засвоєнню навчального матеріалу.
Посібник підготовлений для впровадження у навчальний процес педагогічних університетів кредитно-модульної системи навчання і є пробним.
Враховані основні вимоги до навчальної програми дисципліни (індивідуального розділу) як найважливішої частини ECTS – інформаційного пакета.
Посібник адресований викладачам, студентам педагогічних університетів.

 
Операції комерційних банків

65.9(4Укр)262.1я73
Є67

Єпіфанов А.О.
Операції комерційних банків : Навчальний посібник / А.О. Єпіфанов, Н.Г. Маслак, І.В. Сало. – Суми: Університетська книга, 2007. – 523 с.


У навчальному посібнику висвітлені теоретичні питання з організації діяльності та основних операцій комерційних банків. Досить докладно розглянуті організаційні та економічні засади банківської справи, подані механізми та технології проведення операцій комерційних банків з формування ресурсної бази, обслуговування грошових розрахунків суб’єктів діяльності, а також схеми діяльності банків на кредитному ринку, ринку цінних паперів та валютному ринку. У посібнику вміщені тестові завдання та практичні ситуації. Посібник підготовлений на основі концептуальних положень, а також з урахуванням вимог нормативно-правових актів України.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, працівників фінансових та кредитних установ. Може бути корисним для слухачів бізнес-шкіл та курсів підвищення кваліфікації, а також тих, кого цікавлять взаємовідносини з банками, правила та принципи банківської справи.

 
Фінансове право

67.9(4Укр)302я73
Ф59

Фінансове право : Підручник / Ред. О.П. Гетманець. – Х.: Еспада, 2008. – 416 с.


В підручнику розглядаються фінансово-правові інститути, що на підставі чинного законодавства діють в сучасних умовах господарювання в Україні. Зміст підручника містить п’ять модулів, в яких досліджуються загальні положення фінансового права, фінансовий контроль та фінансова відповідальність, правовий режим публічних державних та місцевих цільових фондів, правове регулювання державних та місцевих доходів та видатків, правові засади організації грошово-кредитної діяльності в Україні. Визначаються питання організації різних видів державного фінансового контролю: бюджетного, податкового, банківського, валютного.
Для студентів юридичних та економічних факультетів, для всіх, хто цікавиться питаннями фінансового права.

 
Охорона праці в сільському господарстві

65.9(4Укр)247я73
П34

Пістун І.П.
Охорона праці в сільському господарстві (технічне обслуговування і ремонт машин сільськогосподарського виробництва) : Навчальний посібник / І.П. Пістун, В.В. Хом’як, Й.В. Хом’як. – Суми: Університетська книга, 2007. – 456 с.


Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів і засобів щодо збереження здоров’я і працездатності людей, які працюють у галузі сільськогосподарського виробництва, зокрема при технічному обслуговуванні та ремонті сільськогосподарських машин. Подані основні відомості з питань пожежної безпеки.
Для студентів вищих технічних закладів освіти. Може бути корисним викладачам, працівникам сільськогосподарського виробництва.

 
Правові основи зовнішньоекономічної діяльності

67.9(4Укр)301.165я73
П68

Правові основи зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник / Ред. Л.С. Сміян. – К.: КНТ, 2008. – 416 с.

 


Підручник розроблено у відповідності до положень Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів, Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність”, а також інших нормативно-правових актів України. Структура і зміст підручника визначаються програмою навчального курсу „Правові основи зовнішньоекономічної діяльності”.
Розраховано на викладачів і студентів вищих навчальних закладів України юридичних та економічних спеціальностей, а також фахівців, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

 
Правове регулювання відносин у сфері випуску та обігу цінних паперів в Україні

67.9(4Укр)302я73
С77

Старинський М.В.
Правове регулювання відносин у сфері випуску та обігу цінних паперів в Україні : Навчальний посібник / М.В. Старинський, Ж.В. Завальна. – Суми: Університетська книга, 2007. – 405 с.


Навчальний посібник підготовлений на основі новітньої нормативної бази. Буде корисним при вивченні курсу цивільного права України за темою „Цінні папери як об’єкти цивільного права” та спецкурсу „Правове регулювання відносин у сфері випуску та обігу цінних паперів в Україні”.
Посібник призначений для викладачів, аспірантів і студентів юридичних вищих навчальних закладів та юридичних факультетів і спеціальностей. Буде корисним для аспірантів і студентів економічних спеціальностей, які вивчають правове регулювання обігу цінних паперів.

 
Доказування в господарському судочинстві

67.9(4Укр)310я73
Н62

Ніколенко Л.М.
Доказування в господарському судочинстві : Навчальний посібник / Л.М. Ніколенко. – Одеса: Фенікс; Суми: Університетська книга, 2007. – 415 с.


У навчальному посібнику на теоретичному і практичному рівнях розглядаються різні аспекти процесу доказування як одного з головних інститутів господарського судочинства із захисту прав суб’єктів господарювання.
Розрахований на викладачів і студентів вищих юридичних навчальних закладів, юристів-практиків – суддів, адвокатів, юрисконсультів, усіх тих, хто цікавиться процесом доказування у господарському судочинстві.

 
Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин

45.4я73
Н83
Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин : Довідник / Г.В. Проваторов, В.І. Ладика, Л.В. Бондарчук, та ін. – Суми: Університетська книга, 2008. – 488 с.


Викладено теоретичні основи сучасних систем нормування й комплексної оцінки поживності кормових засобів, наведені норми годівлі різних видів і виробничих груп великої рогатої худоби, овець, свиней, коней, птиці та кролів за 20-30 показниками живлення. Норми годівлі тварин різних видів та виробничих груп проаналізовані в розрахунку на одиницю обмінної енергії та 1 кг сухої речовини. Наведено приклади типових раціонів та їх структуру за енергетичною поживністю, а також склад і поживність комбікормів для різних груп тварин. У довіднику також подано склад типових добавок мінеральних речовин, преміксів, ферментних препаратів. Таблиці поживності кормових засобів наведені окремо для великої рогатої худоби, свиней, коней, птиці відповідно до основних показників норм для цих видів тварин.
Розрахований на студентів за спеціальностями „Виробництво і переробка продукції тваринництва”, „Ветеринарна медицина” та спеціалістів у галузі тваринництва і кормовиробництва.

 
Юридична психологія. Словник

88.4я2
Ю70

Юридична психологія. Словник : Навчальний посібник / Ред. Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва. – 2-е вид., уточ. та доп. – К.: КНТ, 2008. – 224 с.

 

Словник термінів з юридичної психології є другим виданням довідкових матеріалів до підручника з юридичної психології. Термінологія, представлена в словнику, дозволяє студентам з’ясувати значення основних понять юридичної психології та розширити свій психологічний тезаурус. Загалом вона надає уявлення про теоретичні засади юридичної психології як науки, її категорійно-понятійний апарат. Словник може використовуватися як студентами цивільних навчальних закладів юридичного профілю, так і курсантами ВЗО системи МВС України.

 
Методи підвищення точності вимірювань

30.10я73
Я94

Яцук В.О.
Методи підвищення точності вимірювань : Підручник / В.О. Яцук, П.С, Малачівський. – Львів: Бескид Біт, 2008. – 368 с.

Метою цього посібника є вивчення двох основних, тісно пов’язаних між собою задач метрології: забезпечення максимально можливої точності при фіксованих затратах ресурсів або забезпечення потрібної точності при мінімальних затратах ресурсів. Розглянуто також практичні задачі проектування вимірювальних перетворювачів із застосуванням мостових схем й аналого-цифрового перетворювача.
Орієнтований на студентів вищих навчальних закладів з напряму „Приладобудування та оптотехніка”, аспірантів, інженерів і наукових співробітників.

 
Основи ерозієзнавства

40.64я73
С24

Світличний О.О.
Основи ерозієзнавства : Підручник / О.О. Світличний, С.Г. Чорний. – Суми.: Університетська книга, 2007. – 266 с.

 

У підручнику представлені основні розділи ерозієзнавства – наукової дисципліни, що розглядає водну ерозію ґрунтів як процес, її наслідки для навколишнього середовища та господарської діяльності, а також засоби запобігання. Розглянуті методологія ерозієзнавства, аналіз чинників водної ерозії, методи оцінки ерозійної небезпеки силових земель і оптимізації використання ерозійно-небезпечних земель із застосуванням як традиційних, так і сучасних геоінформаційних (ГІС) технологій.
Для студентів і аспірантів географів, екологів, ґрунтознавців, меліораторів, агрономів. Землевпорядників, а також фахівців відповідних спеціальностей.

 

 

 

перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Copyright © 2002-2008. Державна бібліотека України для юнацтва