Державна бібліотека України для юнацтва
українська русский english
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Нові надходження
Виставки книг
Медіа-ресурси
Раритети
Періодичні видання

Віртуальна довідка

Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери
Форум
Архів

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Січень 2008 р.

65.9(4Укр)290-93я73
Г37

Герасимчук З.В.
Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник/ З.В.Герасимчук, І.М.Вахович. –2-ге вид., перероб. і доп. – Луцьк: Надстир‘я, 2007. –412с.


У навчальному посібнику розглядаються сутність, зміст, методологічні, методичні та математичні основи фінансового менеджменту; особливості фінансового планування, прогнозування, аналізу та контролю; прийоми управління інвестиційною діяльністю підприємства, його активами, капіталом, грошовими потоками, фінансовими ризиками; завдання та методи антикризового фінансового менеджменту.

Видання передбачене для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, інших зацікавлених осіб.

 

74.58
Е45

Герасимчук З.В.
Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 224с.

 


Якщо студент береться за написання дипломної роботи – ця книга для нього. Якщо науковий керівник хоче позбутися клопотів – хай дасть прочитати цю книгу дипломнику чи аспіранту. Все, що може їм знадобитися, викладено в цій книзі розумно, тактовно і витончено.

Прочитавши цю книгу, інтелектуальну насолоду одержить кожна освічена людина.

 

65.9(4Укр)290-2я73
К19

Кандиба А.М.
Менеджмент наукового дослідження: Навчальний посібник. – К.: Аграрна наука, 2007. – 220с.

 


У посібнику з огляду природничих, соціальних, економічних і технічних галузей знань у популярній формі викладено аспекти менеджменту наукового дослідження: методології; методики; методів; постановки, актуальності, об’єкта і предмета наукового дослідження; механізму прирощення нових знань; вимірювання взаємозв’язків між явищами; диференціальних й інтегральних числень; ефективності наукового дослідження.

Для студентів, магістрів, аспірантів, здобувачів, наукових керівників, наукових консультантів, наукових працівників, учених, викладачів, керівників наукових та навчальних установ, а також інших дослідників.

 

88.1я73
Р70

Роменець В.А.
Історія психології. ХІХ – початок ХХ століття: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2007. – 832с.

 


Книжка продовжує цикл посібників автора з історії всесвітньої психології та охоплює складний і суперечливий період ХІХ – початку ХХ ст., пов’язаний із принципами дії та післядії у структурі вчинку. Поряд із висвітленням психологічної спадщини багатьох видатних мислителів розробляються малодосліджені проблеми соціальної психології.

Для студентів, викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться історією психологічної науки.

 

32.88-01я2
Т35

Термінологічний довідник з питань технічного захисту інформації / С.Р. Коженевський, Г.В. Кузнецов, В.О. Хорошко, Д.В. Чирков. – К.: ДУІКТ, 2007. – 365с.


У довіднику вміщені основні терміни та визначення з питань технічного захисту інформації та їх тлумачення українською та російською мовами.

Довідник призначений для студентів вищих учбових закладів, аспірантів, а також інженерів і техніків, що працюють у галузі технічного захисту інформації.

 

85.113(4Укр)
В39

Вечерський В.В.
Українські дерев’яні храми. – К.: Наш час, 2007. – 271с. –(Невідома Україна)


Ця книжка розповідає про історико-мистецький феномен всесвітньо-історичного значення, який, на жаль, невблаганно відходить у минуле просто на очах нашого покоління, - українську дерев’яну архітектуру – та про її найвище досягнення – український дерев’яний храм. За висновками авторитетних учених із різних країн (Баністер Флетчер, Девід Бакстон, Йозеф Стржиговський та інші), наше дерев’яне церковне зодчество не має аналогів у народів світу. Не схоже воно, зокрема, й на те, що є в сусідів – поляків, словаків, росіян. У розвідці йдеться про найзнаменитіші дерев’яні храми України, про цікаві події минувшини та видатних людей, пов’язаних із цими шедеврами, про збереження та реставрацію останніх, про наші вітчизняні музеї просто неба, які є чи не єдиним засобом урятувати такі пам’ятки. Книжка розбиває усталене уявлення, ніби унікальні дерев’яні храми були і є тільки в Карпатах, - насправді вони трапляються по всій території України.

 

67.9(4Укр)72
М26

Миколенко А.И.
Законы Украины «О прокуратуре», «О милиции», «Об адвокатуре»: Коментарии/ А.И.Миколенко, А.Н.Миколенко. – 6-е изд., испр. и доп. - Х.: Одиссей, 2007. – 312с.


Відповідно діючого законодавства України в книгу включено постатейне тлумачення основних положень вказаних законів, висвітлені теоретичні і практичні питання діяльності прокуратури, міліції та адвокатури.

Коментар розрахований на практикуючих юристів, наукових робітників, викладачів, аспірантів та слухачів юридичних факультетів, а також громадян, що цікавляться правоохоронною діяльністю державних органів і правозахисної діяльності адвокатури.

 

67.51
Б11

Баймуратов М.А.
Международное публичное право: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. - Х.: Одиссей, 2007. – 704с.


В підручнику згідно з програмою курсу міжнародного публічного права висвітлюються основні принципи галузі і інститути сучасного міжнародного публічного права, розглядаються основні напрямки розвитку міжнародного права, аналізується договірна практика України та її національне законодавство на предмет відповідності нормам діючого міжнародного права і договірним зобов’язанням держави.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних академій, вузів, факультетів і училищ, а також для всіх, хто цікавиться міжнародним правом і зовнішньою політикою.

 

74.58(4Укр)
С88

Студентське самоврядування для “чайників” / Упор. Т. Нагалевський. – К.: Молодий Рух, 2006. – 122с.


Ця книжка - підручник зі студентського самоврядування. Вона допоможе Вам створити й розбудувати студентське самоврядування у Вашому вузі. Головна мета книжки – тільки допомогти, дати поради, навести слушний досвід, вказати напрямки розвитку. Вона допоможе Вам не тільки під час створення студентського самоврядування, а й дасть поради в щоденній роботі.

Книгу написано для тих, хто робить свої перші кроки в студентському самоврядуванні. Для активних студентів та ініціативних груп, які прагнуть створити й зміцнювати студентське самоврядування у своєму вузі. Книжка стане в нагоді як початківцям студентського самоврядування, так і досвідченим лідерам.

 

65.9(4Укр)-2я73
Р83

Рудь Н.Т.
Економіка і організація інноваційної діяльності : Навчальний посібник. – Луцьк : ЛДТУ, 2007. – 476с.


В навчальному посібнику розглянуті питання становлення і створення інновацій та сучасних тенденцій їх розвитку; розглянуті теоретичні основи формування інноваційної політики підприємства, управління інноваційним розвитком та процесами; висвітлені питання формування попиту на інновації, державного регулювання та підтримки інноваційного розвитку, моніторингу та інформаційного забезпечення інноваційної діяльності, фінансування інновацій, оновлення виробництва, оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства.

Посібник містить авторські підходи до оцінки: інноваційних ризиків, ефективності інвестицій в умовах ризику, ефективності технологічних інновацій, вартості інформації, вартості об’єктів інтелектуальної власності, методичні підходи до вибору джерел фінансування, вдосконалення процесів комерціалізації наукових розробок.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, менеджерів, усіх, кого цікавлять питання економіки і організації інноваційної діяльності на підприємстві.

 

65в6
Е45

Економетрія: Навчальний посібник / В.І. Єлейко, І.М. Копич, Р.Д. Бондар, М.Я. Демчишин. – Львів: Львівська комерційна академія, 2007. – 352с.


Навчальний посібник охоплює основні теми типової програми дисципліни “Економетрія” і дає можливість студентам освоїти методологічні основи побудови якісних економетричних моделей і прогнозів. У кожній темі подано методичні вказівки, питання для самоконтролю. В основних розділах подано приклади та завдання для самостійної роботи. Навчальний посібник може бути також корисним аспірантам, науковим і практичним працівникам для моделювання соціально-економічних явищ і процесів.

 

65.9(4Укр)422-86
Т65

Трансформація вартості у розвитку відносин “підприємство-клієнт”: Монографія / Авт.-упор. А.Чубала. – Львів: Львівська політехніка, 2007. – 250с.


У монографії розглянуто актуальні питання теорії і практики трансформації та мультиплікації вартості у розвитку відносин між підприємствами у ланцюгу поставок.

Висвітлено методологічні засади формування вартості для клієнта. Особливий акцент зроблено на дослідження маркетингового, логістичного та інноваційного аспектів цього процесу. Розкрито сутність створення й оцінювання ринкової вартості підприємства.

Для наукових працівників, підприємців, державних службовців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів.

 

26.222я73
М76

Мольчак Я.О.
Еколого-економічні основи водокористування: Навчальний посібник/ Я.О. Мольчак, В.О. Фесюк. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2007. – 584с.


У пропонованому навчальному посібнику розглянуто в розгорнутому та ґрунтовному вигляді природні, економічні, управлінські, технічні та інші передумови розвитку водогосподарського комплексу України, історія і сучасний стан водокористування в Україні та світі, спричинених ним проблеми. Проведена еколого-економічна оцінка водоресурсного потенціалу регіонів та територіальної концентрації водокористування. Висвітлено правові засади та економічний механізм раціонального водокористування. Особлива увага в книзі приділена міжнародному співробітництву в галузі охорони вод та моделюванню розвитку водогосподарських комплексів.

Для студентів екологічних, економічних, природничих, технічних спеціальностей університетів, спеціалістів в галузі охорони природи, комунального господарства, регіонального розвитку, науковців та аспірантів.

 

 

 

перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
XI
XII

Copyright © 2002-2007. Державна бібліотека України для юнацтва