Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Литопад 2007 року

65.9(4Укр)32-2я73
К58

Кожушко Л.Ф.
Екологічний менеджмент: Підручник/ Л.Ф. Кожушко, П.М. Скрипчук. – К.: Академія, 2007. – 432с.


У підручнику системно розглянуто становлення, сутність і методичні основи екологічного менеджменту як різновиду управління і сфери наукового дослідження. З урахуванням тенденції до екологізації усіх галузей суспільного виробництва охарактеризовано основні інструменти екологічного управління, систему державного менеджменту в екологічній сфері та екологічні інновації. Значну увагу приділено сутності і методам мінімізації та оптимізації екологічних ризиків, які є наслідком антропогенного тиску на навколишнє природне середовище, іншим теоретичним і прикладним проблемам екологічного менеджменту.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться фахівцям природоохоронної роботи


 

67.9(4Укр)302я73
З-13

Завальна Ж.В.
Валютне право України: : Навчальний посібник/ Ж.В. Завальна, М.В. Старинський. – Суми.: Університетська книга, 2006. – 384с.


У навчальному посібнику вперше у вітчизняній літературі розглядається валютне право як окрема предметна галузь права. Подано характеристику таких складових галузі права, як предмет, метод, правовідносини. Акцентовано увагу на правовому статусі суб’єктів валютного права та надано їх характеристику. Докладно розглянуто питання правового регулювання обігу валюти і валютних цінностей на території України.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, науковців та практичних працівників у галузі банківського, фінансового права.


 

67.9(4Укр)247я73
П34

Пістун І.П.
Охорона праці в галузі сільського господарства (землевпорядкування, геодезія): Навчальний посібник/ І.П. Пістун, А.П. Березовецький, Ю.О. Ковальчук. – Суми.: Університетська книга, 2007. – 375с.


Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів і засобів щодо збереження здоров’я і працездатності працівників, які працюють у галузях землевпорядкування та геодезії.

Для студентів землевпорядкувальних, геодезичних вищих навчальних закладів і факультетів, учнів топографічних і землевпорядкувальних коледжів, ліцеїв. Може бути корисним для працівників виробничих підприємств, які виконують землевпорядкувальні та топографогеодезичні роботи.


 


28.02я73
К66

Корж О.П.
Основи еволюції: Навчальний посібник. – Суми.: Університетська книга, 2006. – 381.


Навчальний посібник містить три розділи: “Мікроеволюція”, “Макроеволюція” та “Шляхи розвитку життя”. Кожний розділ завершується тестами для самоконтролю з метою встановлення студентами рівня засвоєння викладеного матеріалу. Призначений для вивчення курсу “Теорія еволюції” та самостійного більш детального опрацювання окремих тем студентами спеціальностей “Біологія”, “Екологія”, інших природничих напрямків.

Буде корисним учителям біології та всім, хто цікавиться питаннями розвитку життя на Землі. 


74.6я73
Г34

Гендерна педагогіка: Хрестоматія/ Ред. В. Гайденко. – Суми.: Університетська книга, 2006. – 313с


У хрестоматії подано найсучасніший матеріал з гендерної педагогіки вітчизняних і зарубіжних авторів, праці яких уперше перекладені українською. Хрестоматія розрахована на широку аудиторію, яка виявляє інтерес до проблем взаємовідношення гендеру та статі, гендеру та освіти, стереотипів, соціалізації та ін.

Для студентів вищих навчальних закладів.


 


67.9(4Укр)303я73
Г67

Горевий В.І.
Організація юридичної служби на підприємстві: Навчальний посібник. – Суми.: Університетська книга, 2007. – 301с.


У навчальному посібнику розглянуто питання правової роботи на підприємстві, висвітлюються основні напрямки договірної, претензійно-позовної роботи, роботи із забезпечення додержання законодавства про працю та зміцнення трудової дисципліни, природоохоронної діяльності та участі в цій діяльності юридичних служб підприємств. Наводяться зразки основних документів.

Для студентів вищих юридичних закладів, викладачів, аспірантів і практичних працівників.


 


65.9(4Укр)422-2я73
Б76

Божкова В.В.
Мерчандайзинг/ В.В.Божкова, Т.О.Башук : Навчальний посібник. – Суми.: Університетська книга, 2007. – 125с.


Збільшення кількості магазинів із самообслуговуванням, постійна проблема оптимізації торговельного простору і підвищення ефективності продажів вимагають від сучасних товаровиробників і торгівців знання мерчандайзингу. Мерчандайзинг – не тільки “мистецтво торгувати”, це вже елемент культури торгівлі. Незважаючи на те, що місце мерчандайзингу в системі маркетингу ще остаточно не визначене, даний навчальний посібник може бути цікавим не лише студентам економічних спеціальностей, а й аспірантам, викладачам, маркетологам, мерчандайзерам.


 

65.052.20я73
О-17

Облік і аудит у банках: Навчальний посібник / О.Г. Коренєва, Н.Г. Слав’янська, Н.Г. Євченко, О.В. Карпенко – Суми.: Університетська книга, 2007. – 493с.


У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні основи бухгалтерського обліку в банках, наведена методика обліку господарських операцій: депозитних, кредитних, з готівковими коштами, операцій банку за безготівковими розрахунками, із цінними паперами, в іноземній валюті, а також внутрішньобанківських операцій. Приділено увагу питанням аудиту банківських установ. Теоретичний матеріал ілюструється таблицями та супроводжується практичними завданнями, що сприятиме його поглибленому засвоєнню.

Навчальний посібник підготовлений з урахуванням змін нормативно-правових актів станом на 1 вересня 2006 року і чинного Плану рахунків.

Призначений для студентів, які вивчають дисципліну “Облік і аудит у банках”. Посібник також буде корисним для викладачів та працівників кредитно-фінансових установ, які цікавляться проблемами банківського обліку.


 


81.2Латн-4
Х76

Хоміцька З.М
Словник латинських юридичних висловів. – Х.: Право, 2007. – 272с.


Словник включає латинські юридичні вислови, терміни, термінологічні словосполучення, що описують основні інститути та норми римського й середньовічного права. Багато з них зберегли актуальність і широко використовуються нині.

Предметне розташування полегшує ознайомлення з фразеологією у спеціальних галузях права.

Словник розрахований на юристів, істориків, філософів, викладачів, студентів, аспірантів юридичних і гуманітарних вузів, а також може бути цікавим для всіх, хто вивчає мову і юриспруденцію.


 


67.9(4Укр)305я7
М89

Мужикова Н.М.
Адаптація соціальної політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС: – Навчальний посібник / Н.М. Мужикова, В.Ф. Пузирний, Л.А. Семиног. – Чернігів.: Деснянська правда, 2007. – 170с.


В навчальному посібнику висвітлено основні питання адаптації права України до права Європейського Союзу, механізм її забезпечення. Зроблено спробу розкрити її аспекти стосовно пенсійного забезпечення, охорони здоров’я та інших напрямів соціальної політики. Представлено огляд сфер адаптації трудового законодавства України до європейських стандартів. Для створення цілісного уявлення про сутність соціальної політики та трудового законодавства України розроблено розділ, що містить їх загальну характеристику. Окремі параграфи присвячено основним моделям та стандартам європейського соціального захисту, загальній характеристиці трудового права в Європейському Союзі. Поруч з теоретичним матеріалом пропонуються варіанти проведення ділових ігор з тематики видання.

Книга розрахована на викладачів-тренерів, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які опікуються соціальною сферою, всіх, хто цікавиться зазначеними питаннями під час своєї наукової, навчальної або професійної діяльності.


 


26.0
Т19

Тарасов Л.В.
Природа Земли: прошлое, настоящее, будущее: Книга для любознательных школьников. . – Сумы: Университетская книга, 2006. – 480с.


Книга навчально-популярна. Цікаво, доступно, систематизовано знайомить читача-підлітка з природою Землі – літосферою, атмосферою, гідросферою – з урахуванням еволюції природного середовища від виникнення Землі 5 мільярдів років тому і до сучасного часу. Представлений широкий спектр природних явищ: рух літосферних плит і гороутворення, виверження вулканів і землетруси, руйнація гір і утворення річних долин, вітри і тайфуни, штормові хвилі і цунамі, а також багато інших явищ.

Книга доступна для школярів і може використовуватись як навчальний посібник з предмету природознавство.


 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua