Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Травень 2007 року


26.891(4Укр)
І-25

Івченко А.С.
Вся Україна : Путівник. – К.: Картографія, 2006. – 656с.


“Вся Україна” – перший у країні авторський путівник, що створювався впродовж останніх чотирьох років. Автор простудіював майже всі доступні літературі джерела, проїхав країною 30000 кілометрів і використав сотні метрів фотоплівки. Путівник містить понад півтисячі окремих статей і вдвоє більшу кількість фотоілюстрацій, на кожну з яких є посилання в тексті. У путівнику представлені біосферні і природні заповідники, національні природні парки, найбільш цікаві і привабливі пам‘ятки природи, наймальовничіші пейзажі з усіх куточків України. Показано історію розвитку кожного з 25 регіонів країни, починаючи з археологічних відомостей про перші поселення і закінчуючи найсвіжішою інформацією про архітектурні споруди, пам’ятки і музеї, у тому числі зведені вже в роки незалежності України, кількість населення та адміністративно-територіальних одиниць, кліматичні і природні особливості краю.

Перед читачем постає найширший сучасний погляд на Україну, яка завдяки розмаїттю природних умов і архітектурних шедеврів не залишить байдужим нікого.

 


60я2
С91

Сучасний словник із суспільних наук/ Ред. О.Г. Данильян. – Х.: Прапор, 2006. – 432с.


Статті словника розкривають зміст основних понять найважливіших галузей сучасного суспільствознавства: конфліктології, культурології, основ держави та права, політології, релігієзнавства, соціології, соціології права, філософії, філософії права, економічної теорії, етики, естетики тощо.

Особливу увагу приділено термінам, уведеним до наукового обігу останніми роками. Словник містить також інформацію про багатьох найвидатніших учених і мислителів як стародавнього світу, так і сучасних.

Видання розраховане на широкий загал читачів, які цікавляться проблемами сучасного суспільствознавства.

 


81.2Англ-7
П27

Переклад англомовної юридичної літератури: Навчальний посібник/ Ред. Л.М. Черноватий. –Вінниця: Нова книга, 2006. – 656с.


Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює основні галузі права США, забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною юридичною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної кількості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоювання змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі юриспруденції, студентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу юридичної літератури, а також для перекладачів.

 


88.3я73
Я62

Янів В.
Нариси до історії української етнопсихології. – К.: Знання, 2006. – 341с.


У книзі подано етнопсихологічні розробки Володимира Яніва – відомого вченого, громадського і політичного діяча, ректора Українського Вільного Університету в Мюнхені. Автор намагався індуктивним методом дослідити психічно-духовну структуру українського народу. Він зібрав і проаналізував найважливіші думки вчених та письменників, які в різний час займалися цією проблематикою, здійснив спробу зібрати всі “за” і “проти” щодо тієї чи іншої властивості вдачі українців.

Призначено для студентів факультетів філософії, психології, етнографії вищих навчальних закладів, а також усіх, кого цікавлять питання етнопсихології.

 


22.6я721
Н72

Новак О.Ф
Збірник задач і запитань з астрономії для загальноосвітніх навчальних закладів України. – Рівне: Волинські обереги, 2007. – 256с.


Посібник відповідає вимогам чинної програми з астрономії для учнів загальноосвітніх закладів. Крім традиційних обрахункових задач, містить багато якісно-теоретичних запитань, задач-малюнків, графічних задач і завдань, пов’язаних зі спостереженням небесних тіл та явищ. Їх тематика охоплює всі розділи астрономії, що вивчаються в загальноосвітніх навчальних закладах.

Увесь комплекс задач і запитань розчленовано на чотири відмінні за специфікою профільні групи. Це універсальний, гуманітарний, природничо-математичний і технологічний профілі.

Це вперше виданий в Україні збірник задач і запитань з астрономії для загальноосвітніх дисциплін, які значаться у навчальних програмах, викличе зацікавленість в усіх читачів, що проявляють інтерес до астрономії

 


35.512
Б87

Братичак М.М.
Хімія та технологія переробки вугілля: Підручник/ М.М. Братичак, С.В. Пиш’єв, М.І. Рудкевич. –Львів: Бескид Біт, 2006. – 272с.


За останні роки значно зросло зацікавлення вугіллям як енергетичною та хімічною сировиною і збільшилася кількість праць, присвячених фундаментальному вивченню вугілля (склад, структура, петрографічний аналіз тощо), теоретичним базисам основних процесів його переробки (коксування та напівкоксування). Водночас починають з’являтися та розвиватися порівняно нові процеси переробки вугілля, які ще до недавнього часу вважалися безперспективними.

Однією з таких ґрунтовних праць є підручник “Хімія та технологія переробки вугілля”. Він складається з 15 розділів, в яких систематизовано інформацію, що стосується походження, класифікації, підготовки та переробки вугілля. Чільне місце в підручнику займають розділи, присвячені питанням виробництва коксу та використання летких продуктів коксування. В останньому розділі розглянуто проблеми екологічного характеру, що виникають під час спалювання та переробки вугілля.

 


41.4я73
З-52

Землеробство та меліорація: Підручник/ І.І. Назаренко, І.С. Смага, С.М. Польчина, В.Р Черлінка. – Чернівці: Книга- ХХІ, 2006. – 543с.


У підручнику викладені наукові основи землеробства. Висвітлені питання про фактори та умови життя рослин, бур’яни, сівозміни, системи землеробства, зрошувальні, осушувальні та інші види меліорацій, родючість ґрунту та методи її підвищення. Розкрито суть основних заходів із підвищення врожайності сільськогосподарських культур: зниження забур’яненості посівів, застосування раціональних сівозмін і систем обробітку ґрунту. Розглянуті найпоширеніші прийоми регулювання водно-повітряного, теплового і поживного режимів ґрунтів.

Для студентів агрономічних та землевпорядних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів і спеціалістів відповідного профілю.

 


65.9(4Укр)272я2
К46

Кишенькова книга для випускника інтернату: Довідник/ Упор. Л.І. Безсмертна. – К.: Держсоцслужба, 2006. – 124с.


Довідник містить у собі корисну інформацію та практичні поради випускникам інтернат них закладів, які необхідні їм для захисту своїх прав у самостійному житті. В ньому наведено адреси та телефони, за якими можна отримати кваліфіковану допомогу щодо розв’язання проблемних питань.

 


67.9(4Укр)300.6
В 36

Верховна Рада України: Інформаційний довідник. Вип.3/ Авт.-упор. В.О. Зайчук. –К.: Парламентське видавництво, 2006. – 264с.


Інформаційний довідник містить відомості про роботу Верховної Ради України четвертого скликання (2002 – 2006), загальну характеристику становлення українського парламентаризму, розвитку законодавства, основних форм реалізації конституційних повноважень парламенту та передумов забезпечення його ефективної діяльності.

Видання розраховане на народних депутатів України, політологів, науковців, державних службовців, усіх, хто цікавиться роботою Верховної Ради України.

 


40.3я73
Г90

Ґрунтознавство з основами геології: Підручник/ І.І. Назаренко, С.М. Польчина, Ю. М. Дмитрук та ін. – Чернівці: Книга-ХХІ, 2006. – 504с.


У підручнику викладені наукові основи ґрунтознавства та геології. Розглянуті питання будови Землі, геологічних процесів, особливостей розвитку земної кори та грунтотворення в четвертинному періоді генезису та еволюції ґрунтів. Висвітлені роль та функції ґрунтів у біосфері, їх основні фізичні, хімічні, біологічні властивості та режими, родючість та шляхи її підвищення. Показана роль кругообігу речовин у грунтотворенні. Розкриті основи вчення про фактори грунтотворення, природні зони, класифікацію ґрунтів. Охарактеризовані головні типи ґрунтів світу, їх географія, екологія, особливості сільськогосподарського використання та охорони.

Для студентів землевпорядних та агрономічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, спеціалістів відповідних профілів. Книга може бути корисною також студентам і фахівцям з біології, екології, лісового та садопаркового господарства і географії.

 


76.32я73
Д53

Дмитровський З.Є.
Телевізійна журналістика: Матеріали для вивчення основ тележурналістики: Навчальний посібник. –Львів: ПАІС, 2006. –208с.


У посібнику розглянуто специфіку тележурналістики, особливості роботи журналіста на телебаченні, аудіовізуальні жанри, технологію підготовки окремих матеріалів, проблеми сучасного ефірного телемовлення, коротко пояснено телевізійну термінологію.

Для студентів факультетів та відділень журналістики університетів, творчих працівників телебачення.

 


63.5(4Укр)я6
Б84

Боряк О.О.
Україна: етнокультурна мозаїка. –К.: Либідь, 2006. –328с.


В етнокультурологічних нарисах, присвячених традиційному буттю пересічного українця ХІХ – першої половини ХХ століття, йдеться про свята й будні, звичаї та обряди, повір’я і символіку та багато що інше. Разом зі свідченнями очевидців, узагальненнями дослідників та маловідомим ілюстративним матеріалом із архівів та малярських майстерень усе це складає своєрідну мозаїчну панораму народного світосприйняття.

Для всіх, хто цікавиться українською минувшиною.

 


85.126(4Укр)я6
Н 63

Ніколаєва Т.О.
Український костюм. Надія на ренесанс. –К.: Дніпро, 2005. –320с.


Книга “Український костюм” – перше в Україні систематизоване видання, в якому на матеріалі історико-художніх реконструкцій простежується процес формування високохудожніх комплексів національного костюма українців, взаємодії на різних етапах з культурами інших народів.

У праці використана значна кількість джерел з археології, іконографії, етнографії, образотворчого мистецтва, що дозволило наочно розкрити історичну та художню цілісність українського костюма, його значення для національної та світової культури. Для всіх хто цікавиться історією українського костюма.

 


83.34Укр1-8
Г94

Гундорова Т.І.
Невідомий Іван Франко. Грані Ізмарагду. –К.: Либідь, 2006. –360с.


У книзі подаються вибрані твори Івана Франка, які супроводяться розлогими статтями-коментарями про основні аспекти культурної феноменології письменника. Вперше в українському літературознавстві розглядається цілісність культурного, філософського й художнього мислення Франка та описуються основні поняття етико-естетичного універсуму Франка, його культурні символи, маски та образи. В центрі уваги – символічна автобіографія письменника, гностичні колізії творчості, культурний синтез, натурфілософія і антропологія письменника.

Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців та широкого кола читачів.

 


83.3(0)6я2
Ш66

Шкляр Л.Є.
Під знаком Нобеля. Лауреати Нобелівської премії з літератури 1901-2006/ Л.Є. Шкляр, А.Г. Шпиталь. –К.: Грамота, 2006. –504с.


Видання містить більше сотні статей про видатних письменників світу – лауреатів Нобелівської премії з літератури. У живій, стислій формі подано головні віхи їхнього життя і творчості. Крім статей з літературознавчим аналізом і розширеною бібліографічною інформацією, до книги вміщено нобелівські промови лауреатів. Виголошені ними при отриманні премій.

Для широкого читацького загалу.

 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua