Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Квітень 2007 року
Напрямки вдосконалення природоохоронної діяльності в Збройних Силах України: Науково-методичний посібник/ Вед. О.І. Лисенко. – К.: ННДЦ ОТ і ВБ України, 2006. – 424с.

68.4(4Укр) 
Н27

Напрямки вдосконалення природоохоронної діяльності в Збройних Силах України: Науково-методичний посібник/ Вед. О.І. Лисенко. – К.: ННДЦ ОТ і ВБ України, 2006. – 424с.Посібник має за мету ознайомити військовослужбовців Збройних Сил України та всіх зацікавлених осіб з підходами до охорони навколишнього середовища, які використовуються у збройних силах більшості європейських країн і є базовими при формуванні вимог до ключових екологічних стандартів більшості збройних сил розвинутих країн світу. Одночасно він може використовуватися як довідник для командирів різних рівнів, а також тих, хто має справу з питаннями екологічної безпеки у Збройних Силах України. У цьому посібнику, в першу чергу, висвітлюються питання охорони навколишнього природного середовища, які далі регулюються Законом України “Про охорону навколишнього середовища” та іншими відповідними законами.

 
Антонюк Г.Д. Латинська мова: Навчальний посібник. –Львів: Львівська політехніка, 2006. –172с.

81.2 Латн-923
А72

Антонюк Г.Д.
Латинська мова: Навчальний посібник. –Львів: Львівська політехніка, 2006. –172с.


У навчальному посібнику викладено основи фонетики, морфології, елементи синтаксису і словотвору латинської мови. Подано таблиці відмінникових закінчень іменників та особових закінчень дієслів. Для закріплення навчального матеріалу вміщено навчальні адаптовані тексти і вправи, які розвивають і поглиблюють теоретичні знання. Наведено латинські крилаті вислови, які мають відповідники в українській мові, а також латинсько-український та україно-латинський словники.

Призначено для студентів та усіх, хто цікавиться латинською мовою.

 
Україна: Повна енциклопедія/ Авт.-упор. В.М. Скляренко.- Х.: Фоліо, 2006. – 463с.

92.0(4Укр)
У-45

Україна: Повна енциклопедія/ Авт.-упор. В.М. Скляренко.- Х.: Фоліо, 2006. – 463с.


Свідомість і культура беруть початок у шанобливому ставленні кожної людини до свого народу та його історії. Нова генерація українців повинна знати, яким шляхом наш народ йшов до незалежності, яку ціну було сплачено за те, щоб “не вмерла України і слава, і воля”.

Енциклопедія “Україна” містить різноманітну інформацію про минуле і сучасне життя нашої країни. Дванадцять розділів цієї книжки, що супроводжуються кольоровими ілюстраціями, цікаво і докладно розповідають про історію, звичаї та традиції українського народу, розвиток економіки, науки, освіти, культури, літератури і мистецтва в Україні.

 
Гаврилец И.Г. Психофизиология человека в экстремальных ситуациях: Учебное пособие. – К.: Віпол, 2006. – 188с.

88.3я73
Г12

Гаврилец И.Г.
Психофизиология человека в экстремальных ситуациях: Учебное пособие. – К.: Віпол, 2006. – 188с.


Цей навчальний посібник дає відповіді не лише на теоретичні питання, а й на практичних прикладах дослідження екстремальних ситуацій висвітлює прикладне моделювання психофізіології та безпеки громадян у життєво небезпечних умовах.

Аналіз дослідницьких матеріалів, висвітлених в посібнику, дає змогу фахівцям різних професій використовувати їх у своїй практичній діяльності.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, а також для широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми психофізіології людини в екстремальних ситуаціях.

 
Науковознавство у системі професійної підготовки студентів: Навчальний посібник/ П.Д. Плахтій, А.І. Шинкарюк, В.А. Гурський, Л.Г. Любінська. – Кам’янець-Подільський: Вид. О.А. Буйницький, 2006. – 132с.

74.58
Н-34

Науковознавство у системі професійної підготовки студентів: Навчальний посібник/ П.Д. Плахтій, А.І. Шинкарюк, В.А. Гурський, Л.Г. Любінська. – Кам’янець-Подільський: Вид. О.А. Буйницький, 2006. – 132с.


Посібник містить рекомендації вченим-початківцям щодо вивчення основних методичних особливостей наукової праці. При його написанні використані основні діючі нормативні та інструктивні документи з організації та оформлення наукової роботи.

Значне місце в посібнику відведено науковим основам пізнання дійсності, методам наукових досліджень в галузі біології, медицини, психології, шляхам активізації пізнавальної діяльності студентів при вивченні медико-біологічних дисциплін. Також у посібнику розкриваються вимоги до написання та захисту наукової роботи.

Адресовано широкому колу читачів причетних до наукової та педагогічної діяльності: студентам, магістрам, викладачам вищих навчальних закладів, учням та вчителям загальноосвітніх шкіл, організаторам та виконавцям наукових робіт.

 
Лук’янова В.В. Економічний ризик: Навчальний посібник/ В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – К.: Академвидат, 2007. – 464с

65.9(4Укр)-2я73
Л84

Лук’янова В.В.
Економічний ризик: Навчальний посібник/ В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – К.: Академвидат, 2007. – 464с


У посібнику системно розглянуто сутність ризикології як науки, особливості і різні види економічних ризиків, проаналізовано їх вплив на розвиток підприємств, фірм, компаній та економіки загалом, узагальнено світовий та вітчизняний досвід оцінювання і оптимізації ризиків. Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть вміщені у посібнику тести, індивідуальні завдання, розрахункові роботи.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які опановують економічні спеціальності.

 
Понікаров В.Д. Пенсійне та соціальне забезпечення: Підручник/ В.Д.Понікаров, М.М. Топоркова. – Х.: Інжек, 2006. – 400с.

65.9(4Укр)272я73
П56

Понікаров В.Д.
Пенсійне та соціальне забезпечення: Підручник/ В.Д.Понікаров, М.М. Топоркова. – Х.: Інжек, 2006. – 400с.


У підручнику розкриваються основні принципи соціального захисту населення в Україні та загальнообов’язкового державного страхування. Розглядається організація державного пенсійного страхування, а також порядок призначення, перерахунку та виплати пенсії в солідарній системі. Аналізується накопичувальна система пенсійного страхування та перспективи організації недержавного пенсійного забезпечення. Значна увага приділяється питанням соціальної допомоги окремим категоріям громадян України.

Для студентів і викладачів економічних вищих навчальних закладів. Підручник може бути корисним для менеджерів підприємств, фахівців з управління персоналом і працівників служб соціального захисту населення.

 


Видання подаровані Міжнародним фондом “Україна-3000”
під патронатом Катерини Ющенко на честь Дня бібліотек


 
Український іконопис ХІІ –ХІХ ст. з колекції НХМУ: Альбом/ Упор. Ю. Литвинець. – Хмельницький: Галерея, 2005. – 256с.


85.143(4Укр)1я6
У-45

Український іконопис ХІІ –ХІХ ст. з колекції НХМУ: Альбом/ Упор. Ю. Литвинець. – Хмельницький: Галерея, 2005. – 256с.


Українська ікона – унікальне явище в контексті не тільки загальнонаціональної культури, а й світової. Беручи свої витоки від візантійського мистецтва й зазнаючи в подальшому певних західноєвропейських впливів, українська ікона викристалізувала власний, особливий стиль, де образ вгадується завдяки характерному “українському походженню”. Це яскраво засвідчують колекції з Національного художнього музею України.

“Український іконопис ХІІ-ХІХ ст. з колекції НХМУ”, перше з трьох видань, покликаних якомога предметніше висвітити золоту дещицю багатющої скарбниці Національного художнього музею України.

 
Український живопис ХІХ – початку ХХ ст. з колекції Національного художнього музею України: Альбом/ Упор. О. Жбанкова. – Хмельницький: Галерея, 2005. – 272с.


85.143(4Укр)я6
У-45

Український живопис ХІХ – початку ХХ ст. з колекції Національного художнього музею України: Альбом/ Упор. О. Жбанкова. – Хмельницький: Галерея, 2005. – 272с.


Альбом репрезентує вибрані твори з колекції Національного художнього музею України. Вони яскраво віддзеркалюють й ті засадчі процеси, що були притаманні культурі ХІХ – початку ХХ сторіччя, й характер самого зібрання, яке за своєю художньою вагомістю є найзначнішим в Україні. Фундація його розпочиналася зі становлення музею. Репродуковані в альбомі твори – мала частка великої колекції, проте навіть і в такому обсязі вони дають змогу простежити особливості розвитку малярства ХІХ – початку ХХ століття, познайомити з багатьма визначними художниками, котрі жили й працювали в Україні, чиї імена увійшли до золотого фонду національної культури.

 
Український живопис ХХ – початку ХХІ століття з колекції Національного художнього музею України: Альбом/ Упор. Ю.Литвинець. – Хмельницький: Галерея, 2006. – 304с.


85.143(4Укр)я6
У-45

Український живопис ХХ – початку ХХІ століття з колекції Національного художнього музею України: Альбом/ Упор. Ю.Литвинець. – Хмельницький: Галерея, 2006. – 304с.


Зібрання живописної колекції ХХ ст. у Національному художньому музеї України дозволяє значною мірою простежити розвиток українського мистецтва в цю, загалом, драматичну епоху, позначену великими історико-суспільними зламами і, насамперед, боротьбою за незалежність України. Колекція формувалася за різних обставин, тому на кожному історичному відтинку часу вона несла відбиток умов, що забезпечували процес збирання експонатів або унеможливлювали їх поповнення (варварські руйнації, військові розрухи, ідеологічні перепони, утиски цензури, фінансові труднощі і т.д.).

ХХ століття ввело в мистецьку свідомість принципово важливе поняття “українська національна школа живопису”, яке склало основу його найвищих досягнень і пробило стіну маргінальності, в якому він перебував довгий період. Живопис України виробив власні критерії мистецьких вартостей, які поповнили скарбницю людських пріоритетів у цій важливій сфері духовних надбань. З цих позицій простежується історія українського живопису упродовж усього драматичного періоду – від межі ХІХ – ХХ-го до ХХ –ХХІ-го століть – час, коли присутність українських креаторів на світових мистецьких форумах – від венеціанського бієнале до Сан-Пауло, паризьких і нью-йоркських вернісажів стала лічильником реальних здобутків сьогодення.

 
Український портрет ХVI –XVIII століть: Каталог-альбом/ Авт.-укл. Г. Бєлікова. – Хмельницький: Галерея, 2006.- 351с.


85.147(4Укр)1я6
У-45

Український портрет ХVI –XVIII століть: Каталог-альбом/ Авт.-укл. Г. Бєлікова. – Хмельницький: Галерея, 2006.- 351с.


З-поміж численних художніх виставок, що їх Національний художній музей України влаштовував протягом останніх років “Український портрет ХVI –XVIII століть” (травень –жовтень 2005 року) – виставка унікальна: нечасто вдається зібрати під одним дахом добірну мистецьку розкіш з різних музеїв, мало яка виставка має таку широку часову й високохудожню ретроспективу, рідко яке зібрання творів робить тебе таким щирим мандрівцем та співучасником національної історії. З виходом однойменного альбому відвідувачами виставки стануть нові шанувальники образотворчого мистецтва, культури й історії України.

Виставка – відкриття й миттєвість у часі, альбом – пам’ять про відкриття.

 
Членова Л.Г. Олександр Мурашко: Сторінки життя і творчості. – Хмельницький: Галерея, 2005. – 256с.


85.143(4Укр)6я6
Ч-74

Членова Л.Г.
Олександр Мурашко: Сторінки життя і творчості. – Хмельницький: Галерея, 2005. – 256с.


Олександр Олександрович Мурашко належить до тих небагатьох українських митців межі ХІХ – ХХ століть, значення і роль яких чітко усвідомлювали вже його сучасники. У мистецтві цього складного, насиченого бурхливими подіями часу, він посів чи не найпомітніше місце. Європейський масштаб творчості О. Мурашка визначався не тільки його блискучим малярським талантом, а й прагненням виразити мистецькі ідеї своєї доби.

О. Мурашко увійшов у мистецтво ХХ століття в час, коли в ньому панував загальноєвропейський стиль модерн. На межі століть і на зламі епох цей стиль набув значущості інтернаціонального стилю, що охопив тією чи іншою мірою всі країни європейського континенту.

 
Національний художній музе	й України/ Упор. О. Лагутенко. – К.: Артанія Нова, 2003. – 415с.


85.101(4Укр)л6
Н35

Національний художній музе й України/ Упор. О. Лагутенко. – К.: Артанія Нова, 2003. – 415с.


Альбом “Національний художній музей України” виходить у світ напередодні славетної дати. Сто років, тому 1904-го року, музей було освячено та офіційно відкрито. Не один раз змінювалася його назва, відокремлювалися частки колекції, даючи початок новим київським музеям.

Стан культури в країні завжди тісно пов’язаний з процесами, що відбуваються у суспільстві. Тому й непроста історія Національного художнього музею України – відбиток минулого сторіччя, повного бурхливих та драматичних подій. Але й численні реорганізації, й лихі для українського мистецтва часи не змогли згасити творчий дух, що завжди панував у цих стінах. Це було сто років самовідданої праці й творчості, польоту наукової думки і великого подвигу тих, хто створював, оберігав та примножував величезну скарбницю нашої культури.

 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua