Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Травень 2006 року
Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів

78.5
П19

Пасмор Н. П.
Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів: Монографія. – К.: Кондор, 2006. – 116с.


Висвітлено актуальні проблеми бібліотечно-інформаційного забезпечення самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. Розкрито вплив основних чинників на трансформацію функцій бібліотеки ВНЗ в умовах реформування вищої освіти та інформатизації суспільства. Проаналізовано сучасний рівень задоволення інформаційних потреб студентів навчальних закладів бібліотечними засобами. Визначено зміст і структуру документного, інформаційного та когнітивного складників діяльності бібліотек вищих навчальних закладів, яка базується на ефективному використанні комп‘ютерних технологій, бібліотечних Web-сайтів та електронних баз даних.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, практичних працівників та всіх тих, хто цікавиться сучасними формами і методами бібліотечно-інформаційного забезпечення навчання.

 

Качество жизни населения и конкурентноспособности Украины и стран ЕС

65.9(4Укр)-94
К38

Кизим Н. А.
Качество жизни населения и конкурентноспособности Украины и стран ЕС: Монография/ Н. А. Кизим,
В. М. Горбатов. – Х.: Инжэк, 2005. – 164с.


Висока якість життя населення – головна мета економічного розвитку будь-якої держави миру.

Україна в 2005 році по даному показнику зайняла 78-е місце серед 177 країн світу, у той час, як торік – 70-е. Чи може дана обставина вплинути на вступ до ЄС? Чи є в Україні потенціал для підвищення якості життя населення до середнього рівня в ЄС.

На ці й інші питання автори спробували дати відповідь у пропонованій книзі, обґрунтовуючи висновок про те, що високої якості життя може досягти тільки конкурентноспроможна країна.

Книга призначена для економістів, політиків, державних службовців, учених і аспірантів, а також для широких верств населення.


Суд присяжних в Україні

67.9(4Укр)71
Р88

Русанова І. О.
Суд присяжних в Україні: проблеми становлення та розвитку: Монографія. Х.: Інжек, 2005. – 184с.

 


Вперше в Україні на монографічному рівні на основі Конституції і законів України, із використанням норм міжнародного права, законодавства зарубіжних держав, а також аналізу правозастосовної практики розроблено концептуальні засади формування і функціонування суду присяжних, визначено науковий напрямок у дослідженні проблем судового захисту прав людини, соціальних умов і державно-правових гарантій діяльності суду присяжних.

Для наукових і практичних працівників, студентів юридичних вищих навчальних закладів.

 

Інвестиційний словник

65.9(4Укр)-56я2
З-14 

Загородній А.Г.
Інвестиційний словник: Навчальний посібник/
А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Г. О. Партин. – Львів: Бескид Біт, 2005.- 512с.


Словник містить близько 2 000 понять і термінів, що розкривають суть реальних та фінансових інвестицій, реалізації інвестиційних проектів та їхньої оцінки, лізингу та лізингових операцій, фінансового, кредитного, фондового ринку та їхніх інструментів.

Для викладачів і студентів економічних напрямків підготовки та спеціальностей, індивідуальних та інституційних інвесторів, фінансових посередників, працівників будівельно-монтажних організацій.

Пролегомены к методам научных исследований

72я73
К56 

Ковалев А. И.
Пролегомены к методам научных исследований: Учебное пособие. – Х.: Инжэк, 2005. – 312с.Навчальний посібник знайомить читача з методологією наукових досліджень, світоглядними аспектами наукової діяльності і являє собою основи – попередні відомості.

Висвітлені питання оцінки результативності науково-дослідної діяльності, загальні питання наукового пізнання, більш докладно – методи теоретичних досліджень, постановки і планування експериментальних досліджень. Приділено увагу простим методам аналізу даних і пошук рішень. Розглянуто проблеми науковості в пізнанні істинності і вірогідності знань, взаємини знань і інформації.

Розгляд антимонопольними органами України справ про захист економічної конкуренції

67.9(4Укр)303.1
Ж91

Журик Ю. В.
Розгляд антимонопольними органами України справ про захист економічної конкуренції: Монографія. – Хмельницький: ПП Мошак М. І., 2006. – 148с.


В монографії аналізуються види та ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Досліджуються проблеми правового статусу та повноважень антимонопольних органів України, посадових осіб цих органів, що уповноважені розглядати справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Основну увагу приділено аналізу процесуального порядку розгляду справ антимонопольними органами України, починаючи з надходження заяви про порушення і закінчуючи порядком виконання рішення. Детально розглянуто хід службового розслідування при розгляді справ, процесуальні строки, правовий статус суб‘єктів, які беруть участь у розгляді справ, порядок отримання та дослідження доказів, прийняття рішень за результатами розгляду. На підставі практичного матеріалу проаналізовано ряд справ, які розглядалися антимонопольними органами України.

Монографія розрахована на науковців, викладачів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також широкого кола юристів.


Український народний декоративний розпис

85.125я73
К43 

Кириченко М. А.
Український народний декоративний розпис: Навчальний посібник. – К.: Знання – Прес, 2006. – 288с.


Навчальний посібник присвячено безцінному духовному надбанню – українському народному декоративному розпису. Автор розповідає про найвищі досягнення майстрів українського народного декоративного розпису, наводить численні ілюстрації, вказує на особливості техніки, якою виконані ті чи інші праці. Книга покликана сформувати яскраві образні уявлення про культуру українського народу, залучити до власних художніх пошуків, сприяти естетичному розвитку.

До посібника увійшли розділи, присвячені настінному розпису, мальовкам, станковому живопису і графіці, розпису по дереву, писанкарству та ін.

Українське народознавство

63.5(4Укр)я73
У-45

Українське народознавство: Навчальний посібник/ Ред. С. П. Павлюк. – 3-є вид., випр. – К.: Знання, 2006. – 568с.


Навчальний посібник – колективна праця, що містить відомості про формування й розвиток української нації, етнічну територію та етнографічне районування, багатовіковий досвід і традиції духовної та матеріальної культури українського народу.

Для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, вчителів, абітурієнтів, студентів та викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною всім, кого цікавлять історія і особливості української культури.


Моніторинг довкілля

28.081я73
К49

Клименко М. О.
Моніторинг довкілля: Підручник/ М.О. Клименко, А.М. Прищепа, Н.М. Вознюк. – К.: Академія, 2006. – 360с.


У підручнику розглянуто моніторинг довкілля як самостійну у і самодостатню галузь екологічної науки з власним предметом, об‘єктом і методами дослідження. З урахуванням сучасних потреб і тенденції до глобальної екологізації людського світогляду у ньому узагальнено і систематизовано теоретичний доробок і практичний досвід суміжних природознавчих галузей знань. Смисловим ядром підручника є комплексний аналіз сутності, видів і рівнів моніторингу довкілля, зокрема атмосферного повітря, поверхневих вод Світового океану, станів ґрунтів, радіоактивного забруднення природного середовища, а також становлення біомоніторингу і біоіндикації як методів наукового пізнання.
Осмисленню теоретичного матеріалу сприятимуть вміщені у підручнику практичні роботи з моніторингу природних об‘єктів.

Адресований студентам вищих навчальних закладів.

 

 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua