Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Березень 2006 року
Етнологія

63.5я73
Х78 

Хоптяр Ю.А.
Етнологія: Навчальний посібник. - Кам‘янець-Подільський: Вид. Мошак М.І., 2005.- 144с. 

У запропоноване видання включено ряд тем, пов‘язаних з етнографічним вивченням різних етносів усіх континентів земної кулі. У них розглядаються найважливіші етапи етнічної історії різних народів; подається нова, сучасна класифікація народів світу за антропологічними, господарсько-культурними та іншими ознаками; висвітлюється історія походження народів; історична динаміка господарства, соціальної структури суспільства, матеріальної і духовної культури. Окрема тема присвячена проблемам етносів України.

Видання рекомендується широкому загалу: вчителям та викладачам, студентам та учням загальноосвітніх шкіл, усім, кому небайдужий етнічний процес у світі взагалі і в Україні зокрема.

 

 
Біоетика

87.75я73
З-33

Запорожан В.М.
Біоетика: Підручник/ В.М.Запорожан, М.Л.Аряєв. – К.: Здоров‘я, 2005.- 288с.


 

У підручнику викладені предмет, теоретичні основи й етапи розвитку біоетики як дисципліни, дедуктивні й індуктивні методи біоетики, етичні аспекти стосунків між лікарем, пацієнтом і його родиною. В окремих розділах висвітлені біоетичні і правові проблеми (вмирання і смерть, репродукція людини, нові технології і правила проведення біомедичних досліджень). Представлені сучасні питання біоетики, пов‘язані з розвитком трансплантології, епідемії ВІЛ-інфекції (СНІДу), а також соціальної етики медицини.

Підручник розрахований на студентів вищих медичних навчальних закладів, викладачів, інтернів, стажистів і практичних лікарів різних спеціальностей.

 

 
Революція в навчанні

74.00
Д72

Драйден Г.
Революція в навчанні/ Г.Драйден, Д. Вос. – Львів: Літопис, 2005. – 542с

 

 

Книжка пропонує читачам навчальну програму впродовж усього життя. Завдяки їй дізнаємося, як читати чотири книжки за день і пам‘ятати прочитане, як вивчити основи іноземної мови за чотири-шість тижнів, як збагатити дитячий інтелект у перший найважливіший період життя – від народження до восьми років, як навчатися впродовж життя, як заповнити прогалини у знаннях за рекордно короткий час, як творити нові ідеї в бізнесі, школі й житті, як виявити власний стиль навчання, мислення і праці, як змінити навчання у школі, на роботі, удома, щоб воно приносило радість.

Рекомендується прочитати цю книжку всім батькам, опікунам, тим, хто самостійно вчиться, а також шкільним педагогам.

 
Менеджмент продуктивності

65.9(4Укр)241-2я73
К17

Калина А.В.
Менеджмент продуктивності: Навчальний посібник./ А.В. Калина, С.П. Калініна, Н.Д. Лук‘янченко – К.: МАУП, 2005. – 232с.

 

У пропонованому навчальному посібнику відображені досягнення економічної науки в галузі управління продуктивністю з розкриттям і використанням минулих і сучасних світових підходів і досвіду. Розглядаються базові поняття, пов‘язані з продуктивністю праці. Висвітлюються питання планування і прогнозування, аналізу, контролю і підвищення продуктивності праці.

Для студентів вищих закладів освіти і спеціалістів, які цікавляться проблемами управління інтенсифікацією виробництва і підвищення рівня його ефективності у складних умовах реформування економіки.

 

 
Психологічна деонтологія: етичні кодекси

87.75я73
П86

Психологічна деонтологія: етичні кодекси: Хрестоматія/ Укл. В.О. Климчук. – К.: МАУП, 2005. – 88с.

 

Хрестоматія з психологічної деонтології є першою хрестоматією такого типу. У ній представлено етичні кодекси України, Росії, Великобританії, Іспанії. Крім того, хрестоматія містить невеликий вступ до психологічної деонтології, де даються пояснення основних понять, проблем і головних аспектів функціонування етичних норм у психології.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Медична психологія” та “Практична психологія”, психологів-практиків, психологів-дослідників та всіх, хто цікавиться психологією.

 

 
Малий етнополітологічний словник

66.011.6я2
М19

Малий етнополітологічний словник/ О.В. Антонюк, В.І. Волобуєв, М.Ф. Головатий та ін. – К.: МАУП, 2005. – 288с.

 

Етнополітологія – порівняно нова наукова дисципліна, значення якої полягає в обґрунтуванні та поясненні багатьох суспільних процесів - цим пояснюється її інтенсивний розвиток.
При підготовці словника бралася до уваги і та принципова обставина, що етнополітологія переважно у вищих навчальних закладах, особливо негуманітарного профілю, викладається не як окрема дисципліна, а як складова інших суспільнознавчих дисциплін. Водночас етнополітологічні проблеми, особливо зі здобуттям Україною незалежності, почали досліджуватися набагато об‘ємніше, глибше і предметніше, а тому постійно виникає потреба напрацьовувати нові науково-методичні та навчальні матеріали у визначеному напрямі.
У словнику вміщені поняття, які є засадничими, передусім мають бути опановані тими, хто вивчає етнополітологію, а значна частина з них вводиться у науковий обіг майже вперше, оскільки виникли і набули суспільно-наукового обґрунтування в новітній Україні з принципово іншими суспільно-політичними структурами і відносинами.
Для студентів, науковців, політичних і громадських діячів, для всіх, хто цікавиться етнополітологічною проблемою.

 

 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua