Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Червень 2006 року
Історія війн і збройних конфліктів в Україні: Енциклопедичний довідник

63.3(4Укр)-6я2
І-90

Історія війн і збройних конфліктів в Україні: Енциклопедичний довідник. - К.: Вид-во гуманітарної літ-ри, 2004.-520с.Це одне з перших в Україні енциклопедичних видань, яке присвячене воєнній історії нашого народу - про війни і збройні конфлікти, до яких так чи інакше долучалися українці. В довіднику вміщено стислу інформацію про розвиток воєнного мистецтва, військову техніку та її застосування під час бойових дій, еволюцію стратегії й тактики полководців, основні законодавчі акти, що в різні періоди існування людства регулювали питання війни і миру.

Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією.

 
Українська вишивка

85.126(4Укр)
К21

Кара-Васильева Т. В.
Українська вишивка / Т. В. Кара-Васильєва,
А. Д. Чорноморець. - К.: Либідь, 2005.- 160с.
Книга знайомить читача з історією української вишивки від X до XX століття. Розглядаються особливості самобутньої народної вишивки, її локальні характеристики щодо історико-етнографічних регіонів, описуються основні техніки шитва, розкриваються символіка рушників, їхнє значення у святах і обрядах. Висвітлюються особливості монастирського шитва XVI-XVIII століть, панського середовища XIX століття, звернення митців авангарду до традицій народної вишивки на початку XX століття.

Видання розраховане на учнів шкіл, студентів художніх закладів, викладачів народознавства, широке коло читачів, усіх, хто прагне навчатися вишивати.

 
В епіцентрі подій – журналіст

76.12(4Укр)
В11

В епіцентрі подій – журналіст / Упор. В. Ф. Чамара. – Д.:Журфонд, 2005, - 400с.

 

 


Перша в Україні книга-дайджест містить деякі суспільно вагомі публікації 2003-2005 років центральних і місцевих періодичних видань країни. Крім того, книга розповідає про розвиток і сучасний стан вітчизняної журналістики, зростання ролі друкованого слова у житті суспільства.
Автори публікацій інколи висвітлюють ту чи іншу подію з діаметрально протилежних точок зору, висловлюючи власне ставлення до неї. Ось чому періодична преса України така розмаїта і віддзеркалює погляди, інтереси й потреби усіх верств населення. Вона висвітлює сучасність і є нашою живою історією.

Книга зацікавить майбутніх журналістів та всіх небайдужих.

 
Історія української ікони X–XX століть.

85.143(4Укр)
С79

Степовик Д.В.
Історія української ікони X–XX століть. – К.: Либідь, 2004. – 440с.У книзі розкриваються особливості розвитку української ікони від хрещення Київської Русі до кінця XX ст. Дається періодизація історії ікономалювання, характеризуються стилі й специфічні риси української ікони, які відрізняють її від творів інших ікономалярських національних шкіл, аналізуються осередки та школи ікономалювання. Значна увага приділяється продовженню національних ікономалярських традицій у діаспорі.

Для мистецтвознавців та всіх тих, хто цікавиться розвитком української духовної традиції.


 
Формування ринку землі в Україні

65.9(4Укр)32-5
Ф79

Формування ринку землі в Україні / Ред.
А. С. Даниленко. – К.: Урожай, 2006. – 280с.У запропонованій роботі вперше узагальнено і систематизовано фактичні матеріали щодо формування та перспектив розвитку ринку земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення як важливої ланки подальшого соціально-економічного розвитку держави.
Книга сприятиме удосконаленню основних положень нового Земельного кодексу України й розробці проектів законів України, спрямованих на його практичну реалізацію, визначенню головних складових формування кон‘юнктури ринку землі, прогноз його розвитку.

Призначена для працівників державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спеціалістів місцевих землевпорядних органів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

 
Українська революція 2004 р.

66.3(4Укр)68
К90

Кульчицький С. В.
Українська революція 2004 р. – К.: Генеза, 2005. – 368с.


Книга присвячена 200-денній епопеї президентських виборів 2004р. – яскравому феномену новітньої української історії.
Автор переконаний, що Українська (Помаранчева) революція 2004р. – справжня, і вона є окремою ланкою в ланцюзі революцій, які відбулися на території Східної Європи. Їх несхожість на відомі історії революцій пояснюється об‘єктивними обставинами виходу посткомуністичних країн із мутантної комуністичної цивілізації на загальнолюдський шлях розвитку.

Для широкого кола читачів, хто цікавиться сучасною історією України.

 
Велика трійця: Т. Шевченко, І. Франко, Л. Українка

84(4Укр)1
В27

Велика трійця: Т. Шевченко, І. Франко, Л. Українка / Пер. груз., упоряд. Р. Чілачава. – К.: Етнос, 2005. – 336с.


Видання об‘єднує кращі зразки поетичної творчості найвеличніших українських поетів-класиків Т. Шевченка, І. Франка та Л. Українки. Поетичні тексти подано мовою оригіналу та в перекладі грузинською відомого українського й грузинського поета Р. Чілачави.
Збірник ілюстрований репродукціями живописних і графічних творів
Т. Шевченка, а також автографами окремих творів усіх трьох авторів, фотоматеріалами, які відображають їхній життєвий і творчій шлях.

 
Кіно. Шпори для абітурієнта

85.374(4Укр)
І-44 

Іллєнко М.Г.
Кіно. Шпори для абітурієнта. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 280с.


В цій книзі важливі для професії режисера речі подаються в невимушеній формі, зрозумілій для кожного. “Шпора для абітурієнта” – це тільки оболонка, прихована форма кропіткої науково-філософської роботи. Це “шпора” для кінооператора, актора, звукорежисера, кінознавця, театрознавця, художника, студента. Книга корисна не тільки тим, хто безпосередньо займається кіно, але й тим, хто це кіно дивиться. Оригінальна ідея автора полягає в тому, щоби додати до друкованого видання елементи анімації. Якщо перегортати сторінки віялом, хмарка починає стріляти блискавками.

 
Виховання режисера: психофізичний та інтелектуальний тренінг: Навчальний посібник

85.33я73
Г85 

Грицан А.В.
Виховання режисера: психофізичний та інтелектуальний тренінг: Навчальний посібник. – К.: Техніка, 2005. – 128с.


Навчальний посібник розрахований на студентів початкових курсів театральних відділень вищих навчальних закладів культури і мистецтв. У ньому подані педагогічні ідеї, методи й прийоми видатних театральних діячів минулого й сучасності: К. Станіславського,
В. Немировича-Данченка, І. Карпенка-Карого, М. Кропивницького,
П. Саксаганського, В. Василька, Є. Вахтангова, М. Чехова, Л. Курбаса, Г. Юри, О. Попова, Г. Товстоногова, С. Данченка та ін. Автор не еклектично сполучає різні школи та напрями підготовки режисерів і акторів, а відбирає те, що відповідає позиціям школи
К. С. Станіславського в сучасному її розумінні. У посібнику пропонується мінімум теоретичних знань із режисури та майстерності актора, необхідний для усвідомленого виконання студентами практичних занять у процесі виконання тренінгів.

 
Організація та технологія торгівлі

65.9(4Укр)42я73
Г37 

Герасимчук З.В.
Організація та технологія торгівлі: Навчальний посібник / З. В. Герасимчук, Л. Л. Ковальська, І. М. Вахович. – Луцьк: Надстир‘я, 2005. – 324с.


У навчальному посібнику розглядаються питання організації і технології оптової та роздрібної торгівлі, оптимізації торговельно-технологічних процесів, складських операцій, тарного господарства, транспортно-експедиторського обслуговування, визначено особливості організації праці та рекламно-інформаційної роботи торговельних підприємств.

Видання передбачене для підприємців, працівників торговельних закладів, викладачів, студентів та всіх тих, що цікавляться питаннями організації та технології торгівлі.

 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua