Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Січень 2006 року
Видатні постаті України

92.0(4Укр)
В42

Видатні постаті України: Біографічний довідник /Ред. Г.В.Щокін. - К.: МАУП, 2004. - 872с.


У пропонованому біографічному довіднику висвітлюються життя і творчість понад 200 видатних осіб України, які своїми науковими, політичними та громадянськими здобутками піднесли престиж нашої країни. Серед них багато імен, які вдячна Україна повертає із забуття. При формуванні статей цього довідника редакційна колегія виходила з міжнаціональних позицій - подала на його сторінках розповіді про талановитих людей різних національностей, які своїми діяннями в "український період" життя і діяльності сприяли науковому, соціальному та політичному розвитку України.

Для науковців, викладачів, студентів і широкого загалу читачів, які цікавляться історією розвитку України від давнини до сучасності.

 
Економіка та менеджмент праці

65.9(4Укр)24-2я73
Б74

Богоявленська Ю.В.
Економіка та менеджмент праці: Навчальний посібник /Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський. - К.: Кондор, 2005. - 332с.


У навчальному посібнику розглядаються питання, які мають першочергове значення для економістів, менеджерів та управлінців усіх рівнів. Використовуючи філософські та економічні категорії праці в поєднанні з визначними постулатами праксеології як засобу максимізації досягнутого рівня знань, автори показують напрямки втілення теорії у практичний результат працедіяльності людей.

Освоєння пракселогічного підходу в менеджменті сприятиме відтворенню національних традицій в економіці України та активізуватиме процес об'єднання її з високодуховними , висококультурними та економічно спроможними країнами світу.

Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс "Економіка праці", "Менеджмент організацій", "Управління персоналом", магістрів, аспірантів, претендентів на здобуття наукового ступеня, викладачів. Посібник може бути корисним для широкого загалу читачів: економістів, менеджерів, науковців, урядовців, представників неурядових громадських організацій, політиків, педагогів.

 
Судова психіатрія

56.14я73
Ж12

Жабокрицький С.В.
Судова психіатрія: Навчальний посібник/ С.В. Жабокрицький, А.П. Чуприков.- К.: МАУП, 2004. - 176с.

У навчальному посібнику детально висвітлено організаційно-правові та науково-практичні основи судової психіатрії: предмет, завдання, підстави призначення судово-психіатричної експертизи, права та обов'язки судово-психіатричного експерта, організаційні питання судово-психіатричної експертизи, межі компетенції експерта, експертний висновок і його юридичну оцінку. Діагностику психічних розладів подано згідно з міжнародною класифікацією психічних захворювань МКХ-10. висвітлено питання експертної оцінки різних психічних станів, що виникають у підозрюваних, обвинувачених, свідків і потерпілих, а також питання осудності й неосудності, обмеженої осудності, діє- і недієздатності. Розглянуто приклади симуляції та дисимуляції психічних розладів, проблеми експертизи неповнолітніх і питання пенітенціарної психіатрії.

Для студентів вищих немедичних навчальних закладів, а також для працівників судо-слідчих органів.

 
Демографія

60.7(4Укр)я73
Д69

Дорошенко Л.С.
Демографія: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2005.- 112с.

У навчальному посібнику висвітлено основні розділи курсу демографії: сутність загальної теорії народонаселення, як теоретичної основи демографії; предмет демографії та систему демографічних наук; джерела інформації про населення; показники динаміки та структури населення; демографічний аналіз та демографічне прогнозування; демографічні проблеми розвитку сім'ї та демографічні чинники економічного розвитку; напрямки демографічної політики; практичне використання демографічних знань у бізнесі, маркетингу тощо.

Для студентів, які вчаться за спеціальностями економічного, психологічного та соціального профілю, а також для всіх, хто цікавиться проблемами демографії.

 
Основи екологічної психології

88.4я73
Л88

Льовочкіна А.М.
Основи екологічної психології: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2004. - 136с.

У посібнику систематизовано сучасні наукові дані з екологічної психології, здійснено спробу створити цілісний курс дисципліни "Екологічна психологія". Розглядаються основні поняття екопсихології, методи дослідження та проблеми, які має вирішувати психолог. Аналізуються різноманітні форми і засоби екологічного виховання.

Для студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться проблемами психології.

 
Теорія та практика психологічного тренінгу

88.3я73
М60

Мілютіна К.Л.
Теорія та практика психологічного тренінгу: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2004. - 192с.

У посібнику вміщено теоретичні положення та рекомендації, а також приклади різних моделей тренінгової роботи. Матеріал посібника допоможе сформувати уявлення про послідовність і специфіку дій тренера на різних етапах підготовки та проведення роботи з групою.

Для студентів, які вивчають психологію, педагогіку, методику соціальної роботи, а також на допомогу спеціалістам для тренінгової роботи під час навчання і перенавчання персоналу та реалізації профілактичних програм.

 
Основи етнополітики

66.5(4Укр)я73
А72

Антонюк О.В.
Основи етнополітики: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2005. - 432 с.

У посібнику аналізуються визначальні проблеми етнополітичної теорії; характеризуються теоретико-методологічні, концептуальні засади формування етнополітики, яка має свою структуру, зміст, філософські, політичні та організаційно-функціональні основи; висвітлюється історичний досвід (позитивний і негативний), його уроки у сфері етичної політики, здійснюваної на території України; висвітлено механізм формування міжнародних стандартів захисту прав національних меншин та їх застосування у вітчизняному законодавстві. Посібник організаційно та методично адаптований до сучасного навчального процесу у вищих навчальних закладах України.

Для викладачів, студентів, аспірантів, наукових працівників, а також для широкого кола читачів, які цікавляться етнополітичною теорією та практикою етнополітичного життя в Україні та світі.

 
Дистанційне навчання

74.05я73
Я86

Ясулайтіс В.А.
Дистанційне навчання: Методичні рекомендації. - К.: МАУП, 2005. - 72с.

Навчально-методичний посібник характеризує дистанційне навчання як нову перспективну форму освіти, що передбачає використання новітніх інформаційних технологій. Автор визначає методологічні та технологічні аспекти й структуру дистанційного навчання, вказує на його переваги й недоліки, мотивує ефективність дистанційної форми навчання порівняно з традиційною.

Тлумачний словник (глосарій) та список рекомендованої літератури стануть у нагоді під час опанування нових термінів і понять у галузі інформаційних технологій та проблематики дистанційної освіти.

Для викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться новітніми інформаційними технологіями в освіті.

 
Петрогліфи Кам'яної могили

63.4 (4Укр)
М69

Михайлов Б.Д.
Петрогліфи Кам'яної Могили: Семантика. Хронологія. Інтерпретація. - К.: МАУП, 2005. - 296с.

Пропонована монографія є узагальненою працею із семантики, хронології та інтерпретації наскельних рисунків (петрогліфів) Кам'яної Могили в українському Причорномор'ї, датованих від епохи пізнього палеоліту (ХХІІ - ХХтис. до н.е.) до епохи бронзи (ІІ тис. до н.е.) і пізнішого часу.

Висновки автора обґрунтовані численними природознавчими, археологічними, етнографічними та літературними джерелами, які й дали змогу подати унікальні петрогліфи Кам'яної Могили як особливе джерело духовної культури та мистецтва первісного суспільства на території Євразії.

Для археологів, істориків, мистецтвознавців, краєзнавців, студентів, а також для всіх, хто цікавиться стародавньою історією України.

 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua