Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

ІІІ квартал 2005 року

67 .9(4Укр)300.6

О-55 Олуйко В.М.

Парламентське право України: проблеми теорії та практики. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 216с.


Ця монографія є першим науково-популярним виданням, в якому здійснено спробу комплексно підійти до явища парламентаризму. Звідси - визначення нової підгалузі конституційного права – парламентського права України, необхідність народження якої вже назріла.

Метою праці є створення умов для сприйняття засад парламентського права України громадянами і, в першу чергу, майбутнім фахівцям з юриспруденції та державного управління, а також приверненням уваги науковців та відповідальних державних органів до проблем правової просвіти населення.
 

26.222я2

С48
Словник мікрогідронімів України. Волинь, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Кіровоградщина, Полтавщина, Черкащина/ Укл. І.М. Железняк. – К.: Обереги, 2004.- 448с.

У роботі представлено матеріали до Словника мікрогідронімів України. Структура праці й спосіб подання матеріалу зумовлені завданням зібрати і описати гідроніми окремих регіонів у найповнішому обсязі з детальною їх локалізацією. Словник є базою для майбутніх етимологічних студій у галузі топоніміки і становить, інтерес для географів, істориків, викладачів вищої школи, а також для всіх, хто цікавиться вітчизняною історією та культурою.

 

63.3(4Укр)46

О-36 Огієнко І. (Митрополит Іларіон)

Богдан Хмельницький. – К.: Наша культура і наука, 2004. – 448с.


Сфальшований, представлений односторонньо російською і радянською офіційною історіографією високий житейський, державний і громадянський чин видатного українського гетьмана Богдана Хмельницького тривалий час потребував політично не заангажованого переосмислення. Автор поставив перед собою мету на основі доступних у діаспорі маловідомих архівних матеріалів розібратися в причинах і передумовах феномену Переяслава, за яким поступово починалася втрата Україною своєї самостійності й незалежності.

Для старшокласників і студентів, учителів і викладачів. Усіх, кому небайдужа ідея національного відродження.
 

66.0я2

П50
Політологічний енциклопедичний словник/ Ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Генеза, 2004. – 736с.


Політологічний енциклопедичний словник є першим в Україні фундаментальним виданням подібного типу в галузі політології. Більш як 1000 термінів та персоналій дають досить широке уявлення про стан і досягнення сучасної світової й вітчизняної політології та про її термінологічний апарат. Друге видання ґрунтовно перероблене і досить повне. В його підготовці взяли участь 275 науковців та фахівців. Розраховано на вчених, політиків і державних службовців, викладачів і студентів, усіх кого цікавлять соціально-гуманітарні науки.
 

85.334.3(4Укр)я6

Т16

Талан. Життя і творчість Марії Заньковецької: Альбом/ Упор. Н. Бабанська. К.: Мистецтво, 2004. – 288с.


Книгу присвячено видатній українській драматичній актрисі кінця ХІХ – початку ХХ ст. Марії Заньковецькій, одній з найславніших європейських театральних зірок. Сорок років вона віддала сцені, підкоряючи своєю грою сучасників.

У виданні, підготовленому до 150-річчя від дня народження актриси, використано документи і фотографії з колекції Музею театрального, музичного і кіномистецтва України (складовою частиною якого є Музей Марії Заньковецької). Більшість матеріалів друкуються вперше.

Розраховано на широке коло шанувальників мистецтва, викладачів та студентів мистецьких вузів, усіх, кого цікавить історія національного театру і харизматичні особистості минулого.


 

85.101я6

М89
Музей історичних коштовностей України: Альбом/ Авт. Тексту С.М. Чайковський, П.О. Римар, Л.В. Строкова та ін. – К.: Мистецтво, 2004. – 464с.


Альбом широко висвітлює наукову та естетичну цінність унікальної колекції Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України. Експонати музею, відображуючи історію ювелірного та декоративно-ужиткового мистецтва від скіфо-сарматської доби до наших часів, є невичерпним джерелом пізнання світогляду, суспільних відносин, матеріальної та духовної культури племен і народів, які населяли землі сучасної України впродовж багатьох тисячоліть.

 

26.89(0)

Б 69 Блій Г. де

Географія: світи, регіони, концепти/ Г. де Блій, П.Муллер, О.Шаблій. –К.: Либідь, 2004. –740с.


У книжці “Географія: світи, регіони, концепти” розгорнуто глобальну панораму суспільного буття країн та держав, народів і племен, їхньої закоріненості у природне довкілля, що проявляється у способах життя людності й типах матеріальної та духовної культури. Дванадцять людських світів формують неповторний образ глобального соціуму.

 

85.37

Б39 Безклубенко С.Д.

Відеологія. Основи теорії екранних мистецтв. – К.: Альтерпрес, 2004. – 328с.У книзі розглядаються особливості екранного мистецтва (кіно, телебачення, відео) в контексті найближчих, “споріднених” з ним явищ художньої культури (видовище, живопис, музика, театр, література тощо), аналізуються загальні та специфічні закономірності побудови екранних творів, простежуються унікальні внески у спільну (“колективну”) творчість представників різних кіно/відео професій – сценариста, режисера, кіно- та звукооператора, композитора, художника, освітлювачів, монтажерів та ін.

Позбавлена удаваного академізму, написана живою розмовною мовою, книга може стати навчальним посібником для тих, хто прагне опанувати одну з численних кіно/теле/відео професій, цікавою та корисною для всіх, хто полюбляє екранне мистецтво і прагне адекватно його розуміти й кваліфіковано про нього судити.


 

Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua