Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

І квартал 2003 року

65.9(4Укр)32я73
О-75

Основи аграрної економіки: Підручник
для підготовки фахівців неекономічних
спец. в аграрних ВНЗ / За ред. В.П. Галушка,
Г.В. Хулєнбрука .- К.: Вища освіта .- 2003 .-
399с .: 20.00 грн.

Підручник "Основи аграрної економіки" призначений для підготовки фахівців неекономічних спеціальностей. Написаний відповідно до вимог передових університетів Європи. Висвітлені питання основ мікро- та макроекономіки, організації ринку, аграрної політики, багатофункціональності сільського господарства, якості продукції сільського господарства, економіки природних ресурсів.

Для підготовки фахівців неекономічних спеціальностей в аграрних вищих навчальних закладах ІІ-IV рівнів акредитації.

 

67.9(4Укр)304.2я73
З-23

Залєтов О.М., Слюсаренко О.О.
Основи страхового права України:
Навчальний посібник з комп'ютерним
довідником "Дінай : Страхування" .-К.:
BeeZone .- 2003 .-384с.: 25.00 грн.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні засади страхового права України. Посібник супроводжується комп'ютерним довідником "Дінай : Страхування", якій містить систематизовану законодавчу базу діяльності на страховому ринку України.

Розраховано на студентів та аспірантів юридичних та економічних спеціальностей, науковців та підприємців зайнятих у сфері страхування.

 

65.051я73

Рєзанова Н.С.
Фінансове рахівництво: Навчальний посібник.-К.: Знання-прес, 2002.-246с. (Вища освіта ХХІ століття).

Ця книга - перший в Україні навчальний посібник, у якому висвітлюється зарубіжний досвід фінансового рахівництва (finacia 1 accounting) - інформаційної системи, яка охоплює процес обліку, накопичення, обробки, підготовки та передачі необхідної фінансової інформації. У посібнику розкриваються роль фінансового рахівництва в інформаційній системі управління, технологія обліку активів і зобов'язень, способи складання фінансової звітності тощо.

Розраховано для студентів економічних спеціальностей.

 

65.9(4Укр.)261.3я73

Пасічник Ю. В.
Бюджетна система України Та зарубіжних країн: Навчальний посібник.-К.: Знання-прес, 2002.-495с.-(Вища освіта ХХІ століття)

Цей посібник - одна із перших праць, опублікованих в Україні, якій розглядаються історія становлення бюджетної системи України та інших країн світу (Франція, США, Велика Британія) з моменту зародження бюджетних відносин до сучасності, механізм функціонування та нормативна база бюджетної системи. Посібник написано на основі Бюджетного кодексу України.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів економічних, юридичних та історичних спеціальностей.

 

67.0 я 73
А72

Антологія української юридичної думки. В 6-ти т. Т.1: загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права / За ред. Ю.С.Шемшученко. - К.: Юридична книга .2002.-568с.

Перший том містить праці відомих українських правознавців XVIII-XX століття, присвячені проблемі теорії держави і права , філософії та енциклопедії права.

Видання призначене для юристів - науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також всіх, хто цікавиться проблемами теорії держави і права.

 

86.2я73
Ч-49

Черній А.М.
Релігієзнавство: Посібник. - К.: Академвидав. 2003.- 352с. - (Альма- матер)

Посібник містить філософський аналіз основних проблем релігієзнавства - предмета, методів, принципів, функцій релігії, її історичного розвитку від первинних вірувань до етнонаціональних та світових релігій. Висвітлено причини появи та поширення неорелігійних течій. Детально охарактеризовано конфесійну карту сучасної України.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 

65.04я73
Б40

Безуглий В.В., Козинець С.В.
Регіональна економічна та соціальна географія світу : Посібник. - К. Академія. 2003.-688с.- (Альма - матер)

У посібнику розкрито процес формування політичної карти світу, особливості її на сучасному етапі. Основу його становить аналіз економічної та соціальної специфіки всіх регіонів світу, здійснений за типовою схемою, що охоплює склад, економіко - географічне положення, природні умови та ресурси, населення, макроекономічні параметри розвитку і роль регіонів та окремих країн у світовому господарстві.

Для студентів географічних та економічних факультетів вищих навчальних закладів.

 

67.9(4Укр)301.1
У45

Україна.Закон.
Закон України "Про вищу освіту".:Науково- практичний коментар / За ред.В.Г. Кременя.- К., 2002.-323с.

У книзі дається науково-практичний коментар до Закону України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002р.

Детально роз'яснюється зміст найважливіших теоретичних понять пов'язаних з навчально-виховним процесом, розкриваються особливості застосування положень Закону у всіх сферах організації і діяльності вищих навчальних закладів усіх форм власності.

Книга стане у нагоді студентам, викладачам і керівникам вищих навчальних закладів.

65.050.2я73
О-72

Осовська Г.В.
Комунікації в менеджменті: Курс лекццій: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2003.- 218с.

В курсі лекцій розглядаються питання організації усного спілкування, писемної комунікації, теорії та практики комунікації, її види та структура. Представлені вимоги протоколу та етикету при організації ділових переговорів (підготовка, необхідна атрибутика, завершення) і розкриті особливості техніки проведення спілкування на переговорах з вітчизняними та зарубіжними партнерами.

Навчальний посібник розрахований на студентів економічних вузів, аспірантів, керівників всіх рівнів та ділових людей.

 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua