Державна бібліотека України для юнацтва
Видавнича діяльність

Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва

страница о насПро бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям

Науково-методична робота
Журнал "Бібліосвіт"
Методичні матеріали
Публікації фахівців
Соціологічні дослідження
Підвищення кваліфікації
Конференції
Видавнича діяльність

Спонсори і партнери

Електронний каталог

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

 

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Шановні колеги!

Зустрічайте новий портал для бібліотечних фахівців


profy.4uth.gov.ua

Науково-методичні матеріали

Статистичні матеріали

Соціологічні дослідження

Видавнича діяльність державної та обласних бібліотек

 

Бібліографічні покажчики

Серії бібліографічних покажчиків:

Бібліографічні покажчики

Благословенна та держава, що має відданих синів : історико-бібліогр. хроніка / уклад. Г. Буркацька; мал. Ю. Журавель; ред. : С. Чачко, В. Кучерява; Держ. б-ка України для юнацтва. — К. : [б.в.], 2017. — 88 с.

В історико-бібліографічній хроніці «Благословенна та держава, що має відданих синів» надаються відомості про книги, брошури, статті, електронні ресурси, що відтворюють минуле України на прикладах переможних битв видатних воїнів від часів Святослава Хороброго до героїв-сучасників.

Поезія українського весілля (2016)  

Поезія українського весілля : бібліогр. покажч. / [уклад. С. Настенко ; ред. : С. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – К. : [б.в.], 2016. – 29 с.

Багато молоді зараз прагне влаштувати весілля за народною традицією і давніми звичаями, та, на жаль, не знає як це зробити. Запропонований покажчик містить бібліографічні описи книг та статей з періодичних видань, які допоможуть у цьому.
Покажчик складається з трьох розділів: «Традиції україн-
ського весілля», «Атрибути традиційного українського весілля», «Весільні обрядові пісні та забави». Література частково анотована, а всередині розділів розміщена в алфавітному порядку.

Країна в серці Європи – Україна: до 25-річчя незалежності  України  

Країна в серці Європи – Україна: до 25-річчя незалежності України: бібліогр. покажч. / уклад. Г. Буркацька ; ред. С. Чачко; Держ. б-ка України для юнацтва. – К., 2016. – 52 с.

Бібліографічний покажчик «Країна в серці Європи – Україна» об’єднує відомості про книги, брошури, статті, електронні ресурси щодо історичних етапів державотворення України, європерспектив молодої незалежної держави. Інформаційні джерела в покажчику згруповано у 5 розділів, а в межах розділів – в алфавітному по- рядку. Джерела, позначені «*», зберігаються у фондах Державної бібліотеки України для юнацтва. Бібліографічний покажчик до- повнено переліком документальних фільмів про здобуття Україною незалежності та іменним покажчиком.

Патріотизм як елемент культури  

В основі бібліографічного огляду-дайджесту «Патріотизм як елемент культури» – фрагменти текстів документів, короткі виклади публікацій з періодичних видань та Інтернет-ресурсів.
Мета огляду – допомогти молодим українцям сприйняти нові погляди та ідеї, які, можливо, згодом стануть визначальними для українського суспільства. Матеріал згруповано в чотирьох розділах, кожен із яких складається з кількох підрозділів. У кінці розділів та підрозділів подається опис джерела, з якого взято фрагмент тексту, або список використаної для огляду літератури в алфавітному порядку.

Мистецтво дарувати добро  

Мистецтво дарувати добро (5 грудня – Міжнародний день волонтерів) : методико-бібліогр. поради / [уклад. М. С. Медведська] ; ОКЗ «Харк. обл. б-ка для юнацтва». – Харків, 2015. – 31 с.

Видання присвячено такому тренду сучасного суспільного
життя, як волонтерство. Матеріали розкривають причини по пулярності добровольчества, його переваги, а також можливості бібліотеки в організації бібліотечного волонтерства та популяризації цього суспільного руху за допомогою різних форм інформаційно- просвітницької роботи.

Нам 40 років!  

Бібліографічний покажчик "Тільки той, хто пам'ятає минуле, вартий майбутнього..."
містить бібліографічні описи книг та статей з  періодичних видань про Другу світову війну. Матеріал складається з розділів: «Друга світова війна крізь призму документалістики», «Україна в полум’ї війни», «Рух опору та український самостійницький рух», «Подвиг народу безсмертний».У розділах описи подано в алфавітному порядку. У додатку представлено хронологічний перелік фільмів про війну, рекомендованих до перегляду Українським інститутом національної пам’яті.
Книги, позначені «*», зберігаються у фондах Державної бібліотеки України для юнацтва.

 

Нам 40 років!  

Бібліографічний покажчик «Державна бібліотека України для юнацтва: роки творчої праці (1975 – 2015)» присвячений 40-річчю бібліотеки. У ньому висвітлена видавнича діяльність  бібліотеки майже за весь період її існування. Матеріал викладений у хронологічному порядку, а в межах років – за алфавітом.
Розрахований на бібліотечних працівників, студентів вищих навчальних закладів культури та тих, хто цікавиться бібліотечною справою.

 

Протидія інф. війнам  

Бібліографічний покажчик «Протидія інформаційним війнам: інформація як щит і меч» містить відомості про книги, брошури, статті, електронні ресурси щодо стану, тенденцій та перспектив розвитку інформаційної політики України, безпеку держави, сус пільства, людини. Актуальність покажчика зумовлена передусім
новими інформаційними викликами громадянському суспільству України. Його мета – сприяння захисту культурного та інформа-
ційного простору України.
Інформаційні джерела в покажчику згруповано в 5 розділах, а у межах розділів – в алфавітному порядку. Джерела, позначені «*», знаходяться у фондах Державної бібліотеки України для юнацтва.
Матеріал доповнено словником основних термінів і понять з теми.Призначено студентам, викладачам навчальних закладів, практикам, які займаються даною проблематикою, та бібліотечним працівникам.

Франція   Франція - елегантність і краса
Бібліографічний покажчик
Серія "Подорожуючи країнами світу"

Бібліографічний покажчик «Франція – елегантність і краса» із серії «Подорожуючи країнами світу» містить описи книг, брошур, статей із періодичних видань, присвячених історії, науці і освіті, літературі і мистецтву, а також моді Франції. Представлені матеріали дають можливість здійснити подорож до цієї країни, ознайомитися з її минулим та традиціями, з відомими художниками, поетами, письменниками, науковцями тощо.
Видання, позначені шифром, знаходяться у фондах ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва».

Торгівля людьми   Протидія торгівлі людьми
Бібліографічний покажчик

Торгівля людьми – одна з найбільш актуальних проблем сучасності. Окрім економічних причин, які змушують шукати роботу за кордоном або в інших регіонах своєї країни, важливими факторами, що сприяють торгівлі людьми, є відсутність достовірної інформації про можливості працевлаштування, незнання своїх прав.
У цьому покажчику містяться матеріали, які допоможуть досконаліше розібратися в цій проблемі і, можливо, будуть пересторогою при прийнятті рішень стосовно роботи за кордоном.
Видання, позначені шифром, знаходяться у фонді Державної бібліотеки України для юнацтва.

  Етика:вчора, сьогодні, завтра. Методико-бібліографічний посібник / [уклад. В.Вовк; ред.: С. Чачко, В. Кучерява]; ДЗ "Державна бібліотека України для юнацтва". - Київ, 2012. - 80 с.
Завантажити файл

Євро – 2012 : бібліогр. нарис / уклад. : Ю. Круть, С. Настенко ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – Київ, 2012. – 15 с.
Переглянути у форматі .doc

Авторське право як інтелектуальна власність (до Дня книги та авторського права): реком. список / уклад. Ю. Круть; ДЗ «Держ б-ка України для юнацтва». – К., 2011. – 7 с.
Переглянути у форматі .doc

  Київ - перлина України: бібліогр. покажчик / [уклад. Т. Буряк; ред.: С. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич]; ДЗ "Державна бібліотека України для юнацтва". - Київ, 2010. - 65 с. - (Краєзнавство).
Переглянути у форматі pdf.

У бібліографічному покажчику "Київ - перлина України" міститься опис книг, брошур, статей з періодичних видань, присвячених історії Києва, архітектурним пам'яткам, зодчим, які їх створювали. Представлені матеріали дають можливість здійснити подорож у старовину та простежити віхи розвитку славного града Києва аж до наших днів.

Духовні світочі людства: бібліогр. покажч. - Вип. 1 / [уклад.: Н. Мельник, Н. Гуцул, Т. Буряк; ред.: C. Чачко, В. Кучерява]; ДЗ "Держ. б-ка України для юнацтва". - К., 2008. - 61 с.

Бібліографічний покажчик "Духовні світочі людства" (Вип. 1) знайомить з українськими мислителями, душевний вогонь яких не згасає протягом століть. Пропонований покажчик містить стислу інформацію про події, що визначали перебіг історії української філософської думки як складової частини культури українського народу.
Покажчик складається з п'яти розділів. У межах розділів матеріал викладено в алфавітному порядку. Корисним доповненням слугують допоміжні інформаційні матеріали, розміщені в додатку.
Маємо надію, що зможемо допомогти осягнути внесок українських мислителів у справі пізнання істини і розвитку української культури.
Переглянути .pdf

Духовні світочі людства: бібліогр. покажч. - Вип. 2 / [уклад. : Н. Гуцул, О. Островий; ред.: В. Кучерява, М. Стельмах, C. Чачко]; ДЗ "Держ. б-ка України для юнацтва". - Київ, 2009. - 50 с.

Бібліографічний покажчик "Духовні світочі людства" (Вип. 2) присвячений мислителям давнього світу, творчість яких заклала підвалини сучасного світогляду.
Покажчик складається з чотирьох розділів. У межах розділів матеріал викладено в алфавітному порядку. У додатках міститься хронологічна таблиця основних подій розвитку древньої філософії, пояснюються філософські терміни, розуміння яких буде ко-рисним для ознайомлення з представленим матеріалом.
Рекомендовано бібліотечним працівникам, викладачам, студентам, учням загальноосвітніх шкіл та читачам, які цікавляться даною темою.
Книги, позначені шифром, знаходяться у фондах ДБУ для юнацтва.
Переглянути у форматі .doc

Чи знаєш ти закон?: бібліогр. покажч. / [уклад. Н. Гуцул; ред.: В. Кучерява, М. Стельмах, C. Чачко,]; ДЗ "Держ. б-ка України для юнацтва". - Київ, 2009. - 61 с.

Бібліографічний покажчик "Чи знаєш ти закон?" знайомить з конституційним, сімейним, житловим, трудовим та кримінальним правом.
Покажчик складається з трьох розділів: "Молодь і законодавство"; "Є право - є віра в справедливість"; "Правова Україна на сторінках Інтернету".
У межах розділів матеріал викладено в алфавітному порядку.
Рекомендовано бібліотечним працівникам, викладачам пра-вознавства, студентам, учням загальноосвітніх шкіл та читачам, які цікавляться даною темою.
Книги, позначені шифром, знаходяться у фондах ДБУ для юнацтва.
Переглянути у форматі .doc

Доля мови - доля народу: метод.-бібліогр. матеріал / уклад. Т. Буряк; ДЗ"Держ. б-ка України для юнацтва". - Київ, 2009. - 59 с.

Матеріал "Доля мови - доля народу" містить інформаційні джерела з історії української мови, її розвитку, набуття нею державного статусу. Особливу увагу приділено питанням вивчення рідної мови, зв'язку мови та етнокультури, а також матеріалам з Інтернету.

Посібник складається з шести розділів:
1. "Народ, що не знає своєї мови, своєї історії, є народ сліпців".
2. Мова - державності основа.
3. "Як парость виноградної лози плекайте мову".
4. Живеш в Україні - знай її мову.
5. "Своєї мови рідної і свого звичаю вірним серцем держіться".
6. "Рідна мово моя кольорова!".
7. Українська мова в Інтернеті.

У межах розділів джерела розміщено за алфавітом, частково анотовано.
Цікавий матеріал подано у додатках, де читач знайде словник типових помилок у слововживанні; вислови видатних людей про мову; зразки сценаріїв молодіжних дозвіллєвих заходів, присвячених українській мові.
Видання буде корисним бібліотечним працівникам, вчителям, викладачам вузів, учням, студентам та всім читачам, які цікавляться даною темою.
Переглянути у форматі .doc

Україна і НАТО: так чи ні?: бібліогр. покажч. / [уклад. : Н. Мельник, Н.Гуцул; ред. : С. Чачко, В. Кучерява]; ДЗ "Держ. б-ка України для юнацтва". - Київ, 2009. - 45 с.

Бібліографічний покажчик містить інформацію з питань вступу України до Північно-атлантичного альянсу (НАТО). Він складається з трьох розділів: НАТО в українському законодавстві; Україна і НАТО: ілюзії та реалії; НАТО в Інтернеті.
У межах розділів матеріал викладено в алфавітному порядку.
Видання, які мають шифр, знаходяться у фонді Державної бібліотеки України для юнацтва.
Рекомендовано бібліотечним працівникам, викладачам, студентам, учням загальноосвітніх шкіл та читачам, які цікавляться даною темою.
Переглянути у форматі .doc

Україна і Євросоюз: шляхи співпраці: реком. список / уклад. Гуцул Н. І.; Держ. закл. "Держ. б-ка України для юнацтва". - К., 2009. - с.
Переглянути в форматі doc

Рекомендаційний список "Україна і Євросоюз: шляхи співпраці" містить інформацію щодо вступу України до Європейського Союзу.
Список рекомендовано бібліотечним працівникам, учителям, викладачам вузів, учням, студентам та іншим категоріям читачів, яким цікава дана тема.

Українська народна писанка - символ Христового Воскресіння: реком. список / уклад. Гуцул Н. І.; Держ. закл. "Держ. б-ка України для юнацтва". - К., 2009. - с.
Українські писанки є мірилом краси, унікальним витвором народного генія. Їх дарували на знак перемир'я, побажання здоров'я, краси, сили, врожаю, застосовували як запобігання від стихійного лиха (грому, пожежі); для лікування різних хвороб, від переляку, наговору; качали по зелені і закопували в землю на ниві, щоб хліб був повний і не вилягав, підкладали під вулик, аби безконечно роїлися бджоли.
Переглянути в форматі doc

Чарівні мелодії свят: Рекомендаційний бібліографічний покажчик (Київ, 2007)

У бібліографічному покажчику “Чарівні мелодії свят” вміщено описи літературних джерел, що стосуються організації, проведення та святкування «Нового року та Різдва Христова”, „8 Березня”, „Дня святого Валентина”, „Дня Перемоги”, „Дня незалежності України”.

Матеріал частково анотований та викладений у п’яти розділах (“ З Новим Роком та Різдвом Христовим”, “День закоханих”, “Її величність жінка”, “День Перемоги”, “Вічно живи, Україно(свято „День незалежності України”), а в межах розділів – за алфавітом.

Корисним доповненням слугують допоміжні інформаційні матеріали, розміщені в додатках (зокрема, перелік Інтернет-сайтів про свята, а також сценарій до святкування „Дня незалежності України”).

Рекомендується учням, студентам, вчителям, організаторам позакласних заходів та широкому колу читачів.
Переглянути файл


Серія рекомендаційно-бібліографічних покажчиків
"Для тих, хто хоче знати більше"

Протидія інф. війнам   Стежками знань у країну Біологія
Бібліографічний покажчик. Вип.2 Бібліографічний покажчик «Стежками знань у
Покажчик складається з п’яти розділів. У першому подано загальну інформацію про біологічну науку. Другий знайомить
читачів зі світом рослин. У третьому йдеться про тварин. Четвертий розповідає про фізіологію, анатомію та біологію людини. У
п’ятому представлено посібники, довідники, збірники тестових завдань, що допоможуть школярам та абітурієнтам під час вступу
до вищих навчальних закладів.
У межах розділів матеріал викладено в алфавітному порядку.
У кінці покажчика наведено цікаві факти про рослинний та тваринний світи, вміщено додаткові тестові завдання з біології.

Земля у нас однаБережімо планету Земля – вона у нас одна : методико-бібліогр. посіб. / уклад. Т. Буряк ; ред. : В. Кучерява, Н. Лінкевич, С. Чачко ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – Київ, 2011. – 82 с.

Посібник інформує про книги, брошури, статті з періодичних видань, які розповідають про природоохоронне законодавство, що діє в Україні і світі; екологічні проблеми і засоби боротьби за чистоту довкілля; екологічну освіту молоді.
Представлені інформаційні джерела згруповано в п’яти розділах: «Закон і держава в охороні довкілля», «Екологічна етика та право», «Гарячі точки екологічних проблем», «Екологічний годинник запущено – майбуття залежить від нас», «Інтернет про екологію».
Переглянути у форматі.doc

Хімія – наука для всіх: Рекомендаційний бібліографічний покажчик (Київ, 2007)
Переглянути файл

Рекомендаційний бібліографічний покажчик «Хімія – наука для всіх» є черговим випуском серії «Для тих, хто хоче знати більше». Покажчик інформує про книги та журнально-газетні публікації з хі-мії.

Матеріал частково анотовано та викладено у трьох розділах, а у межах розділів – за алфавітом. Перший розділ знайомить з історією хімії, видатними хіміками. У другому викладені найважливіші понят-тя, закони і теоретичні положення хімічної науки, систематизовано відомості про хімічні елементи, сполуки та подано характеристику їх властивостей. Третій містить посилання на сайти, пов’язані з хімією. Завершує видання добірка «Хімія на дозвіллі».

Покажчик рекомендується учням, студентам, викладачам, бібліотекарям та широкому колу читачів.

Історія України на перехресті епох: Рекомендаційний бібліографічний покажчик (Київ, 2007)
Переглянути файл у pdf-форматі

Рекомендаційний бібліографічний покажчик “Історія України на перехресті епох” із серії “Для тих, хто хоче знати біль-ше” інформує про книги, довідники, публікації з журналів, до-кументальні нотатки та знахідки з історії України, які вийшли друком в Україні у 2000 – 2006 р.р. Література, що має шифр, зна-ходиться у фонді Державної бібліотеки України для юнацтва.
Матеріали видання частково анотовано, в межах розділів розміщено в алфавітному порядку.
Покажчик розраховано на учнів, студентів, викладачів історії, а також на широке коло читачів.
Рекомендаційний бібліографічний покажчик “Історія України на перехресті епох” підготовлено у відділі ІБР, інформацію подано станом на 1 липня 2006 р.

Дистанційне навчання: Рекомендаційний бібліографічний покажчик (Київ, 2006)
Переглянути файл

Бібліографічний покажчик "Дистанційне навчання" інформує про книги, статті та брошури, що висвітлюють розвиток цієї галузі освіти в Україні та за кордоном.

Видання складається з 4-х розділів: "Законодавча та нормативно-правова база з питань дистанційної освіти", "Видання про дистанційну освіту", "Дистанційна освіта у пресі", "Дистанційна освіта в Інтернеті"

Математичні обрії молоді: Бібліографічний покажчик (Київ, 2006)
Переглянути файл у pdf-форматі

Бібліографічний покажчик „Математичні обрії молоді” інформує про книги, брошури, статті, збірники, що допоможуть учнівській та студентській молоді глибше пізнати математику – науку, яка по праву вважається своєрідним видом мистецтва.

Стежками знань у країну Біологію: Рекомендаційний бібліографічний покажчик (Київ, 2005)
Переглянути файл

Рекомендаційний бібліографічний покажчик "Стежками знань у країну Біологію" інформує про книги, навчальні посібники, брошури та статті, які до-поможуть молоді поглибити знання з біології.
Інформацію подано станом на 28 жовтня 2005 року.

Фізика формує картину світу: бібліогр. покажч. – Вип. 2 / [уклад.
Ю. Круть; ред.: C. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – Київ, 2010. – 82 с.
Переглянути файл

Фізика формує картину світу: Рекомендаційний бібліографічний покажчик
(Київ, 2005)
Переглянути файл у pdf-форматі

Рекомендаційний бібліографічний покажчик “Фізика формує картину світу” з серії “Для тих, хто хоче знати більше” ознайомить школярів й абітурієнтів з широким колом довідників, статей, науково-пізнавальних книг та монографій з питань фізики.


Путівник економічної літератури для молоді
щорічний бібліографічний покажчик

Рекомендовано студентам, аспірантам, викладачам, бібліотекарям, а також широкому колу читачів, які цікавляться новинками з питань економіки в Україні та світі.
Путівник з економічної літератури для молоді. Бібліографічний покажчик.

 

"Молодь в українському суспільстві":
щорічний бібліографічний покажчик

Молодь в українському суспільстві

Покажчик розраховано на учнів, студентів, викладачів навчальних закладів та фахівців, які цікавляться проблемами молоді.

Матеріали видання відображають участь молоді в соціально-економічному та політичному житті держави, а також актуальні питання системи освіти та виховання дітей та молоді.

Вип. 10, 2009 р.
Переглянути файл
Вип. 11, 2010 р.
Переглянути файл
Вип. 12, 2011 р.
Переглянути файл
Вип. 13, 2012 р.
Переглянути файл
Вип. 14, 2013 р.
Переглянути файл
Вип. 15, 2014 р.
Переглянути файл
Вип. 17, 2016 р.
Переглянути файл
 

Щоб пам’ятати

Чорнобиль. Чверть століття потому : бібліогр. покажч. / [уклад. Н. Гуцул ; консультант А. Королевська ; передм. Н. Барановської ; ред. : В. Кучерява, Н. Лінкевич, С. Чачко] ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – Київ, 2012. – 39 с.

Бібліографічний покажчик «Чорнобиль. Чверть століття потому» є інформаційним ресурсом про чорнобильську трагедію, до якого включено багато відомостей про пов’язані з нею трагічні сторінки новітньої історії.

Переглянути у форматі .doc

Творець української державності: методико-бібліогр. матеріал / [уклад. Н. Гуцул; ред.: С. Чачко, В. Кучерява]; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – Київ, 2010. – 85 с.

Методико-бібліографічний матеріал «Творець української державності» є довідково-інформаційним ресурсом, присвяченим життю та діяльності особистості, яка доклала значних зусиль у розбудову української державності. До видання увійшли цікаві відомості про Богдана Хмельницького – людину та державотворця. Видання складається з трьох розділів.

У першому розділі міститься загальна інформація про життєвий шлях Б. Хмельницького та його діяльність у військово-політичній сфері.
Другий присвячено літературним та мистецьким творам про Богдана Хмельницького.

Третій розділ містить перелік електронних ресурсів, з яких можна довідатись про життя та діяльність гетьмана.
Рекомендовано бібліотечним працівникам, учителям, викладачам ВНЗ, учням, студентам та іншим читачам.
Переглянути у форматі .doc

Трагічна пам'ять жертв голодомору 1932 - 1933 рр.: біб-ліогр. посіб. / [уклад.: Н. Мельник, Н. Гуцул, О. Островий; ред. : C. Чачко, В. Кучерява]; Держ. б-ка України для юнацтва. - К., 2008. - 54 с.

Бібліографічний посібник "Трагічна пам'ять жертв голодомору 1932 - 33 рр." складається з двох частин. У першій частині подано бібліографічні джерела про Голодомор в Україні 1932 - 1933 років. Друга частина містить відеоматеріали.
Перша частина посібника складається з чотирьох розділів: 1. "Україна з жаху занімила, почувши правду про голодомор"; 2. " То був страшний навмисний голод - такого ще земля не знала" (сторінками періодичних видань); 3. Письменники і поети про Голодомор; 4. Про Голодомор в Інтернеті.
У межах розділів матеріал викладено в алфавітному порядку. У додатку подано "Іменний покажчик авторів".
Видання, опису яких передує шифр, можна знайти у фонді Державної бібліотеки України для юнацтва.
Рекомендовано бібліотечним працівникам, викладачам, історикам, студентам, учням загальноосвітніх шкіл та читачам, які цікавляться даною темою.
Переглянути в форматі doc
Електронний ресурс

Чорнобиль. Двадцять років потому: Бібліографічний покажчик (Київ, 2006)
Переглянути файл у pdf-форматі

У бібліографічному покажчику "Чорнобиль - біль наш довічний" викладено інформаційні джерела щодо проблем ЧАЕС та ліквідації наслідків аварії.
Наведений матеріал було підготовлено фахівцями Державної бібліотеки України для юнацтва та Національного музею "Чорнобиль".


Серія біобібліографічних покажчиків

«Лише сильним дано право на безсмертя…»: до 120-річчя
від дня народження О. Довженка :
біб ліогр. покажч. / уклад. :
С. Настенко, О. Круківська ; ред. : С. Чачко, В. Кучерява, Н. Лін-
кевич ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – К., 2014. – 43 с.

Покажчик, укладений до 120-річчя від дня народження Олександра Довженка – всесвітньовідомого кінорежисера та письменника, інформує про книги, брошури та статті з періодичних видань, що відображають життєвий та творчий шлях митця.
Матеріали розміщено в алфавітному порядку в межах тематичних розділів. Покажчик доповнено додатком з шаржами Довженка. Укладачі не претендують на вичерпність інформації. Покажчик розраховано на широкий загал читачів, які цікав ляться творчістю О. Довженка. Книги, позначені знаком «*», зберігаються у фондах Державної бібліотеки України для юнацтва.

Шевченко

«Шевченкова свіча століттями горить…» Т. Шевченко для молоді : біобібліогр. покажч. / уклад. : О. Круківська, Н. Гуцул ; ред. : В. Кучерява, Н. Лінкевич, С. Чачко ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – К., 2013. – с.
Покажчик укладено до 200-річчя з дня народження основоположника нової української літератури, видатного поета та художника Тараса Шевченка.

Укладачі мали на меті подати описи найновіших публікацій творів Т. Шевченка (як окремі видання, так і в збірках), переклади їх на мови народів світу, літературознавчі розвідки останніх років.
Інтерес до творчого спадку національного поета та художника, як свідчать наведені у покажчику матеріали, не згасає. Навпаки, кожне покоління науковців, читачів витлумачує його філософський, історіософський, глибоко релігійний, високодуховний зміст під іншим кутом зору. Тому, зрозуміло, покажчик не претендує на вичерпність.
Книги, позначені шифром, знаходяться у фондах ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва».

Завантажити файл

Лесь Курбас – основоположник українського авангардистського театру : до 125-ї річниці від дня народж. : біобібліогр. дайджест / [уклад. О. Круківська ; ред. С. Чачко] ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – Київ, 2012. – 24 с.

Завантажити файл

Лесь Курбас – один із чільних діячів відродження української національної культури ХХ ст. У 30-х рр. ХХ ст. він був репресований, загинув на Соловецьких островах. Його ім’я довгий час не згадувалося в контексті театрального мистецтва. І лише в 90-х  рр. минулого століття він повернувся до нашої свідомості як режисер-мислитель, актор, організатор театрів, театральний педагог і публіцист, драматург і перекладач.
Центри Леся Курбаса у Києві та Львові – це творчі театральні майстерні, академії для покоління молодих режисерів та акторів, художників та сценаристів. На їх базі щороку проводяться науково-практичні конференції, театрально-мистецькі фестивалі, на практиці реалізуються ідеї видатного режисера-філософа, актора Божою милістю.

Славетний син України Пилип Орлик (до 340-річчя з дня народження) : бібліогр. покажч. / уклад. Ю. Круть ; ред. : В. Кучерява, Н. Лінкевич, С. Чачко; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – К., 2012. – 51 с.

Переглянути у pdf-форматі

Бібліографічний покажчик «Славетний син України Пилип Орлик» є інформаційним ресурсом про життя та діяльність гетьмана та автора першої Конституції України. Видання складається з чотирьох розділів.
У першому розділі висвітлюються життєвий шлях Пилипа Степановича Орлика та його політичні погляди.
Другий присвячено Конституції Пилипа Орлика.
Третій розділ містить бібліографічні описи творів Пилипа Орлика та художні твори про нього.
У четвертому розділі даються посилання на ресурси про життя та творчість гетьмана в Інтернеті.
Покажчик доповнений додатками.
Рекомендовано бібліотечним працівникам, учителям, викладачам ВНЗ, школярам, студентам.

Керманич української державності – Іван Скоропадський : (до 365-річчя від дня народж.) : бібліогр. покажч. / уклад. Ю. Круть ; ред. : В. Кучерява, Н. Лінкевич, С. Чачко ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – К., 2011. – 41 с.

Завантажити файл

У бібліографічному покажчику «Керманич української державності – Іван Скоропадський» представлені книги, статті з періодичних видань, у яких висвітлено постать гетьмана Лівобережної України, його внесок у розвиток української держави.
Матеріали, опису яких передує знак «*», можна знайти у фонді музею Гетьманства.
Видання складається з трьох розділів. Матеріал у середині розділів розташований в алфавітному порядку.
У першому розділі міститься загальна інформація про життєвий та політичний шлях Івана Скоропадського.
Другий розділ розповідає про міста, в яких проходило життя та діяльність українського гетьмана.
Третій розділ інформує про художні твори, присвячені Івану Скоропадському.
Видання доповнене трьома додатками, які містять документацію І. Скоропадського, його листування із священнослужителями Київського Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря та зображення гетьмана і його дружини.

Яскравий геній Ломоносов через століття світить досі : біб-ліограф. покажч. / [уклад. Н. І. Гуцул ; ред. : В. М. Кучерява, Н. В. Лінкевич, С. О. Чачко] ; ДЗ "Держ. б-ка України для юнацт-ва". - Київ, 2011. - 33 с.

Завантажити файл

Бібліографічний покажчик "Яскравий геній Ломоносов через століття світить досі" є інформаційним ресурсом про життя і діяль-ність російського вченого-енциклопедиста Михайла Васильовича Ломоносова. До видання включено багато відомостей про цього великого науковця. Покажчик складається з 3 розділів.
У першому розділі надано перелік наукових та літературних праць Ломоносова.
Життя і діяльність Ломоносова розкривають видання, описи яких містяться в другому розділі.
Третій розділ присвячено літературним творам про М. Ломо-носова.
У четвертому розділі наведено перелік електронних ресурсів, з яких можна довідатись про життя та діяльність науковця.
Рекомендовано бібліотечним працівникам, учителям, виклада-чам ВНЗ, учням, студентам та іншим категоріям читачів.

Бібліотечний світ Любові Хавкіної (до 140-річчя від дня народження (1871 – 1949)): реком. список / уклад. Н. І. Гуцул; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – К., 2011. – 5 с.

Любов Борисівна Хавкіна – видатний український та російський бібліотекознавець, бібліограф, бібліотекар. Народилася 1871 року в місті Харкові в сім’ї медиків. Л. Б. Хавкіна була доктором педагогічних наук, заслуженим діячем науки Російської Федерації, почесним членом ряду зарубіжних академій наук, директором Інституту бібліотекознавства, організатором публічних зібрань, доповідачем з питань бібліотечної справи. Вона самовіддано присвятила своє життя бібліотекознавству, бібліотечній теорії і практиці, підготовці бібліотечних кадрів.
Переглянути у форматі .doc

«Буття прочинилося навстіж…» Емма Андієвська: до 80-ліття з дня народження.: біобібліогр. покажч. / уклад. О. Круківська; ред. С. Чачко ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – К., 2011. – 52 с.

Покажчик підготовлений до ювілею від дня народження Емми Андієвської – відомої української письменниці та малярки з Німеччини.
Емма Андієвська – лауреат премії Фундації Омеляна та Тетяни Антоновичів за «Роман про людське призначення» (1984), Міжнародної літературної премії «Тріумф» (2003), літературної премії «Глодоський скарб» (2009), премії журналу «Ї» (2002, Львів).
У покажчику зібрані твори, видані як окремо, так і в різних антологіях, хрестоматіях та часописах, у тому числі іншими мовами світу; каталоги виставок малярських робіт мисткині з 2007 р.

Матеріали розміщено в алфавітному порядку в межах тематичних розділів.
Покажчик стане у пригоді бібліотечним працівникам, вчителям, старшокласникам загальноосвітніх шкіл, студентам, всім, хто цікавиться українською еміграційною літературою.

Укладач: О. Круківська
Редактор: С. Чачко
Відповідальний за випуск: Г. Саприкін

Переглянути у форматi.doc

«На березі часу...». Валерій Олександрович Шевчук: до 70-річчя від дня народж.: біобібліогр. покажч. / [уклад. : Т. Буряк, Н. Гуцул, О. Круківська]; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – К., 2010. – 117 с.

Покажчик виходить у 70-ту річницю від дня народження Валерія Шевчука – відомого українського письменника, перекладача, історика літератури, почесного професора Національного університету «Києво-Могилянська академія», лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1987 р.), премії Фундації Омеляна та Тетяни Антоновичів (1991 р.), Міжнародного фонду «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля» (2001 р.), Всеукраїнської премії в галузі гуманітарних наук, культури і мистецтва, спорту «Визнання» (2001р.), літературних премій ім. Є. Маланюка, М. Коцюбинського, А.Кримського, О. Копиленка, Олени Пчілки, І. Огієнка, журналів «Київська старовина», «Україна», «Дніпро», «Березіль», заслуженого для польської культури (за переклади творів Я. Івашкевича, К. Галчинського).
У покажчику зібрано: окремі видання повістей, романів Валерія Шевчука, у тому числі іншими мовами світу; публікації художніх творів у різних часописах, антологіях; історичні та літературознавчі праці; переклади з давньоукраїнської мови; окремі видання творів поетів і прозаїків IХ–XX ст., упорядковані та редаговані В. Шевчуком з 1990 року.

Покажчик стане у пригоді бібліотечним працівникам, вчителям, старшокласникам загальноосвітніх шкіл, студентам, усім, хто цікавиться сучасною та давньою українською літературою.

Матеріали розміщено в алфавітному порядку у межах тематичних розділів.
Упорядники не претендують на вичерпність інформації.
Переглянути у форматі .doc

Творець української державності: методико-бібліогр. матеріал / [уклад. Н. Гуцул; ред.: С. Чачко, В. Кучерява]; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – Київ, 2010. – 85 с.

Методико-бібліографічний матеріал «Творець української державності» є довідково-інформаційним ресурсом, присвяченим життю та діяльності особистості, яка доклала значних зусиль у розбудову української державності. До видання увійшли цікаві відомості про Богдана Хмельницького – людину та державотворця. Видання складається з трьох розділів.

У першому розділі міститься загальна інформація про життєвий шлях Б. Хмельницького та його діяльність у військово-політичній сфері.
Другий присвячено літературним та мистецьким творам про Богдана Хмельницького.

Третій розділ містить перелік електронних ресурсів, з яких можна довідатись про життя та діяльність гетьмана.
Рекомендовано бібліотечним працівникам, учителям, викладачам ВНЗ, учням, студентам та іншим читачам.
Переглянути у форматі .doc

М. В. Гоголь - знайомий і незнайомий : реком. список / уклад. Гуцул Н. І. ; Держ. закл. "Держ. б-ка України для юнацтва". - К., 2009.
Переглянути в форматі doc

Шукає серце щастя (до 100-річчя від дня народження Василя Барки): біобібліогр. покажч. / [уклад.: Н. Мельник, Т. Буряк, О. Круківська]; Держ. закл. "Держ. б-ка України для юнацтва". - К., 2008. - 43 с.
Переглянути в форматі doc

"Гетьман Мазепа: у пошуках історичної об'єктивності". Бібліографічний покажчик (Київ, 2008).

Бібліографічний покажчик "Гетьман Мазепа: у пошуках історичної об'єктивності" є інформаційним ресурсом про життя та діяльність людини, яка доклала значних зусиль для розбудови української держави. До покажчика включено багато цікавих відомостей про Івана Мазепу не тільки політика, а й людину. Видання складається з трьох розділів.

У першому розділі надано загальну інформацію про життєвий шлях Івана Мазепи, подається короткий опис його діяльності як воєначальника та політика.

Другий розділ присвячено подіям Полтавської битві.

У третьому розділі подаються бібліографічні описи художньої літератури, в якій зображено гетьмана.

У четвертому розділі можна знайти посилання на інформацію про життя та діяльність Мазепи в Інтернеті.

Наведений матеріал підготували фахівці Державної бібліотеки для юнацтва та Музею гетьманства. Матеріали, опису яких передує знак "*", можна знайти у фонді Музею гетьманства.
Рекомендовано бібліотечним працівникам, учителям, викладачам ВНЗ, учням, студентам та іншим категоріям читачів
Переглянути в форматі doc

Шукає серце щастя (до 100-річчя від дня народження Василя Барки) : біобібліогр. покажч. / [уклад.: Н. Мельник, Т. Буряк, О. Круківська] ; Держ. закл. "Держ. б-ка України для юнацтва". - К., 2008. - 43 с.
Переглянути в форматі doc

“Я поведу вас у вічність”Бібліографічний покажчик, присвячений творчості Василя Земляка (Київ, 2005)

Рекомендаційний бібліографічний покажчик – це спроба під-сумувати багаторічну талановиту працю визначного українського письменника, лауреата Національної премії ім. Т.Г. Шевченка Василя Земляка. У матеріалі зібрано видання окремих творів, публікації на шпаль-тах періодики й публіцистичні виступи, а також літературні дже-рела про нього.

Співець степової Еллади: Бібліографічний покажчик, присвячений творчості Євгена Маланюка (Київ, 2004)
Переглянути файл у pdf-форматі

Покажчик присвячено творчості Євгена Маланюка. У матеріалі зібрано окремі видання творів; публікацій на шпальтах періодичних видань та у збірниках; публіцистичні статті; твори, що побачили світ за межами України; поезія Є.Маланюка в перекладах; вірші, присвячені Є.Маланюку, складені поетами діаспори.

Політ крізь епоху: До 100-річчя від дня народження Миколи Бажана) (Київ, 2004)

Восени 2004 року світова громадськість відзначатиме 100-річчя від дня народження відомого громадського і культурного діяча ХХ століття, людини високого інтелекту, класика української літератури Миколи Платоновича Бажана, якого можна назвати взірцем митця та гордістю країни.
У данному методико-бібліографічному зібранні розміщенно матеріали про життя і творчість М.Бажана та розробки заходів, що можна використати під час підготовки до відзначення ювілею.

"Поет не може бути власністю..." (про творчість Ліни Костенко)

Бібліографічний нарис "Поет не може бути власністю…", присвячений ювілею поетеси, адресований всім, кого цікавить її доля і творчість.

Анатолій Давидов (1938 - 2002) : Бібліографічний покажчик

Бібліографічний покажчик, присвячений творчості відомого українського письменника, підготовлений до 65-річчя від дня його народження. На превеликий жаль Анатолій Давидов не дожив до свого ювілею, тому цей покажчик - данина пам'яті літератора.
Покажчик мав на меті найповніше зафіксувати публікації А. Давидова, а також спогади про нього і слово про його твори упродовж його творчого життя.

"Усе, що в серці виплекав я доброго належить вам..." (про творчість Володимира Підпалого)
Переглянути файл у pdf-форматі

У біобібліографічному покажчику зібрано окремі назви видань, рецензії на них, публікації творів письменника у періо-дичній пресі, тематичних збірниках, антологіях, переклади його поезій, висвітлена перекладацька діяльність письменника та література про його життєвий і творчий шлях.

"Лицар правди і добра" (про творчість Григора Тютюнника) - бібліографічний покажчик творів та літератури про Григора Тютюнника.

"Полинь душею до душі моєї" (про творч ість Євгена Гуцала)

Покажчик присвячено творчості видатного українського письменника Є. Гуцала - лауреата премій ім. Ю.Яновського (1982 р.), Державної премії ім. Т.Шевченка (1995 р.), премії Фундації Омеляна та Тетяни Антоновичів (1995 р.) і премії ім. Івана Огієнка (1996 р.), який за своє коротке, але таке творчо насичене життя написав стільки високохудожніх творів, що їх мабуть не змогло б вмістити і 20-титомне зібрання.
Цей посібник - лише спроба ескізно змалювати творчість Є. Гуцала на прикладі окремих його повістей і оповідань.

Добрий світ Софії Майданської (До 55-річчя з дня народження)

У даному біобібліографічному покажчику вперше зібрано публікації творів та літературу про життя і діяльність Софії Майданської.

Першослово:Збірка творів переможців Всеукраїнського літературного конкурсу "О мово моя, душа голосна України!". Вип.2

До другого випуску збірки "Першослово" увійшли прозові та поетичні твори читачів дитячих та юнацьких бібліотек - переможців Всеукраїнського конкурсу "О мово моя, душа голосна України".


Серія тематичних бібліографічних покажчиків
"Несекретна інформація"

 

Відверто про наркоманію: щоб не занапастити молодість : реком. бібліогр. покажч. – Вип. 2 / уклад. : Т. Буряк, Н. Гуцул ; ред. : Н. Лінкевич, С. Чачко. – К, 2012. – 36 с. – (Несекретна інформація).

Завантажити файл

Сьогодні, за одностайною оцінкою спеціалістів, поширення наркоманії в Україні має епідемічний характер. Як подолати це зло? Відповідь на це питання міститься у другому випуску анотованого бібліографічного покажчика із серії «Несекретна інформація», у якому читач знайде опис інформаційних джерел (статей з періодичних видань, книг, брошур та веб-сайтів) про стан, причини і профілактику наркоманії в Україні.
Покажчик складається з чотирьох розділів. Перший розділ присвячено законодавчій базі, що регулює недопущення незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. У другому розділі міститься інформація про наркотики та їх види. Автори робіт, згрупованих у третьому розділі, намагаються аргументовано переконати, що краще жити без наркотиків. У четвертому розділі зібрано інформацію про електронні ресурси з Інтернету на тему наркоманії.
У розділах джерела розміщено за алфавітом і частково анотовано. Покажчик доповнено корисними додатками.
Видання рекомендовано бібліотечним працівникам, вчителям, викладачам вузів, учням, студентам.

Обережно - інфекційні хвороби! : бібліогр. покажч. / [уклад. Н. Гуцул ; ред. : C. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; ДЗ "Держ. б-ка України для юнацтва". - Київ, 2010. - 42 с. - (Несекретна інформація).

Завантажити файл

Бібліографічний покажчик "Обережно - інфекційні хвороби!" знайомить з книгами, статтями з періодичних видань, законодавст-вом України про інфекційні хвороби, які є соціальною та медичною проблемою, що негативно впливає на демографічні показники.
Бібліографічний покажчик складається з трьох розділів.
Розділ 1. Законодавство України про інфекційні хвороби.
Розділ 2. Інфекційні хвороби: ти маєш знати більше.
Розділ 3. Інфекційні хвороби людства на сторінках Інтернету.
У межах розділів матеріал викладено в алфавітному порядку. Корисним доповненням слугують допоміжні інформаційні мате-ріали, розміщені в додатках.
Рекомендовано бібліотечним працівникам, викладачам, сту-дентам, учням загальноосвітніх шкіл та читачам, які цікавляться даною темою.
Видання, позначені шифром, знаходяться у фондах держав-ного закладу "Державна бібліотека України для юнацтва".

Туберкульоз - глобальна проблема планети: Рекомендаційний бібліографічний покажчик (Київ, 2007)
Переглянути файл у pdf-форматі

Бібліографічний покажчик „Математичні обрії молоді” інформує про книги, брошури, статті, збірники, що допоможуть учнівській та студентській молоді глибше пізнати математику – науку, яка по праву вважається своєрідним видом мистецтва.

Хвороби Венери: Рекомендаційний бібліографічний покажчик (Київ, 2005)
Переглянути файл у pdf-форматі

Бібліографічний покажчик знайомить з колом інформаційних джерел, які висвітлюють актуальні проблеми, пов'язані з міжстатевими відносинами, поширенням у молодіжному середовищі хвороб, що передаються статевим шляхом (ХПСШ), а також методи їх лікування і способи запобігання ХПСШ.

Молодь і СНІД: серйозний погляд : бібліогр. покажч. / уклад. Т. Буряк ; ред. : В. Кучерява, Н. Лінкевич, С. Чачко ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – Вид. 3-тє, переробл. і змінене. – К., 2011. – 54 с. – (Несекретна інформація).

Завантажити файл

Молодь і СНІД:серйозний погляд (Видання 2-ге перероблене, Київ, 2005)

Завантажити файл

Електронний ресурс

Бібліографічний покажчик "Молодь і СНІД: серйозний погляд" є черговим випуском серії "Несекретна інформація". У ньому висвітлюються сучасні бібліографії та вебграфії з проблеми ВІЛ-інфекції та СНІДу в молодіжному середовищі: темпи, шляхи поширення хвороби, можливі способи запобігання.

Алкоголізм:сучасний погляд на стару проблему:

Бібліографічний покажчик “Алкоголізм: сучасний погляд на стару
проблему”
(Київ, 2004) - продовжує видання популярної серії “Несекретна
інформація", в якому читач знайде нові інформаційні джерела (статті з
періодичних видань, книги, брошури та веб-сайти), щодо проблем
зловживання алкогольними напоями у молодіжному середовищі.
Інформацію розташовано у 3-х розділах за тематичним
принципом, а у межах розділів - за алфавітом. Цікавий матеріал
представлено у додатках.
Видання рекомендовано науковим бібліотечним працівникам,
вчителям, студентам, учням та іншим категоріям читачів.

Відверто про наркоманію: щоб не занапастити молодість: Анотований бібліографічний покажчик (Київ, 2004)

Наркоманія в молодіжному середовищі, зважаючи на її наслідки та темпи поширення, є чи не найзлободен-нішою з проблем нашого сьогодення. Саме їй присвячено перший випуск бібліографічного анотованого покажчика із серії "Несекретна інформація", у якому читач знайде інформаційні джерела (статті з періодичних видань, книги, брошури за період з 2000 р. по січень 2003 р. та веб-сайти) про стан, причини і профілактику наркоманії в Україні.


Зведений план основних заходів бібліотек України
для юнацтва та молоді

План складається з чотирьох розділів:
1. Бібліотечні заходи.
2. Видавнича діяльність.
3. Соціологічні дослідження.
4. Комплексні програми, проекти.

2009

"Видавнича діяльність державної та обласних бібліотек"

Видавнича діяльність Державної та обласних бібліотек (2016)

2011
2015

"Бібліотечна Україна - юнацтву: цифри і факти":
cтатистичний аналіз діяльності бібліотек України для юнацтва
   

 

Останнє поновлення:
18.01.2018 10:48

????? ??????????????????????? ????????

Copyright © 2002-2016. Державна бібліотека України для юнацтва

 
  Цена 4uth.gov.ua Яндекс цитирования Яндекс.Метрика