Всеукраїнський конкурс бібліотечних проектів "Молоді - для молодих" - Державна бібліотека України для юнацтва
Державна бібліотека України для юнацтва
українська
”Молоді - для молодих”

Анонси
Новини

Календар заходів
Конкурси
Молодіжні новини

Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
страница о насФонд бібліотеки
Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери
Форум
Архів

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

 

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Переможці

Склад журі

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс
бібліотечних проектів "Молоді - для молодих"

1. Загальні положення
Це положення регламентує порядок проведення Всеукраїнського кон-курсу бібліотечних проектів "Молоді - для молодих" (далі - Конкурс).

Бібліотечний проект - діяльність, внаслідок якої відбуваються зміни в бібліотечній сфері, а результатом її є створення нових ефективних бібліо-течних продуктів та послуг, що направлені на задоволення освітніх, вихов-них, соціальних та культурних потреб юнацтва та молоді.

2. Мета Конкурсу: стимулювання професійної та творчої активності молодих бібліотекарів, які працюють з юнацтвом та молоддю в Україні.

3. Завдання Конкурсу:
- розвиток молодіжного бібліотечного руху;
- активізація діяльності бібліотек, що обслуговують юнацтво як інформаційних та освітніх центрів;
- стимулювання творчої ініціативи молодих бібліотекарів, пошук ці-кавих, інноваційних форм обслуговування;
- надання молодим бібліотечним працівникам можливостей продемонст-рувати знання, професійні навички, творчі здібності, креативність;
- підвищення якості та розширення спектра бібліотечних послуг;
- сприяння створенню та реалізації ефективних програм та проектів (формування позитивного іміджу бібліотеки для юнацтва, патріотичне ви-ховання молоді, соціалізація, підтримка читання тощо);
- формування позитивного іміджу молодих бібліотечних кадрів, під-вищення професійної майстерності;
- створення віртуальної інформаційної "платформи" для обміну до-свідом професійної та соціальної підтримки молодих бібліотекарів.

3. Організація та умови проведення Конкурсу
3.1. Конкурс є відкритим. Загальне керівництво здійснює державний заклад "Державна бібліотека України для юнацтва".
3.2. Організаційно-методична робота в регіонах покладається на обла-сні бібліотеки для юнацтва та молоді.
3.3. До участі в Конкурсі запрошуються бібліотекарі віком від 18 до 35 років, які працюють з юнацтвом та молоддю.
3.4. Для організації та проведення Конкурсу створюються Оргкомітет та журі. Оргкомітет забезпечує організацію проведення Конкурсу, надає консультативну та методичну допомогу обласним бібліотекам для юнацтва та молоді, а також молодим бібліотекарям.
3.5. Журі оцінює роботи у відповідності з вимогами, які висуваються до конкурсних робіт.
3.6. Конкурс проходитиме в три етапи:
І етап - на обласному рівні - травень-липень 2010 р.
ІІ етап - виявлення та обрання кращих проектів (відбірковий) - сер-пень 2010 р.
ІІІ етап - підведення підсумків Конкурсу - 28 вересня на бібліотечно-му заході, приуроченому до Всеукраїнського Дня бібліотек (ДЗ "ДБУ для юнацтва", м. Київ).

Щоб взяти участь у Конкурсі, необхідно подати до Оргкомітету на-ступні документи:
- заявка на участь у Конкурсі (додаток № 1);
- опис проекту (додаток № 2).

4. Вимоги до матеріалів, що подаються на Конкурс
4.1. На Конкурс приймаються індивідуальні чи колективні проекти (програми; розробки заходів, виставок; сценарії; методичні матеріали; кон-сультації; бібліографічні огляди; покажчики; читацькі акції; досвід роботи; фотоматеріали; сценарії відеоінтернетконференцій, цікаві бібліотечні бло-ги, інноваційні форми, методи надання бібліотечного сервісу з викорис-танням технологій Веб 2.0, інше).
4.2. Конкурс проводиться за номінаціями:
- "Молодь і суспільство";
- "Патріотичне виховання молодої особистості";
- "Бібліотека. Читання. Молодь";
- "Юнацька бібліотека - центр виховання толерантного світогляду молоді";
- "Молодь. Інтернет. Інформація";
- "Духовно-моральне здоров'я молодої людини";
- "Молодь за чисту планету!".

5. Основні критерії оцінювання та вимоги до конкурсних робіт:
- реалізація проекту повинна сприяти (або вже сприяє) інноваційному процесу, структурній реорганізації, створенню умов для якісних змін дія-льності бібліотек в інтересах користувачів;
- актуальність, оригінальність, перспективність проекту;
- значущість теми проекту в освітній та виховній системі бібліотеки, можливість включення проекту в плани розвитку книгозбірні;
- участь у бібліотечних проектах читацької громадськості, співпраця з організаціями, що працюють та виховують юнацтво, молодь;
- ефективність впровадження проекту в практику;
- новизна представлених форм та методів роботи;
- бажане використання нових технологій.
5.1. Робота повинна бути написана українською мовою, мати обсяг не більше 5-8 сторінок формату А-4, інтервал між рядками - півтора, кегль шрифту -14. Електронний варіант є обов'язковим.
5.2. На титульному аркуші потрібно вказати назву проекту, номінацію і відомості про автора:
- прізвище, ім'я та по батькові;
- дату народження;
- місце роботи, посаду;
- адресу проживання, контактний телефон, адресу електронної по-шти.

6. Нагородження переможців Конкурсу
6.1. Переможці І етапу нагороджуються на обласному рівні.
6.2. Роботи переможців І етапу (І, ІІ місця) надсилаються в Оргкомітет Конкурсу не пізніше 1серпня 2010 р. за адресою: 03127, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 122 (з позначкою на конверті "Молоді - для молодих"), тел.: (044) 456-8181, е-mail:lib_gelbut@i.ua.
6.3. Переможці ІІ етапу запрошуються до м. Києва та нагороджуються Почесними грамотами, подяками, призами. Про дату нагородження пере-можців ІІ-го етапу буде повідомлено додатково.
6.4. Матеріали, що мають професійну цінність, публікуватимуться в інформаційному віснику "Бібліосвіт", інших фахових виданнях, а також відображатимуться на спеціально створеному сайті "Молоді для молодих".

Склад журі


п/п
Прізвище, ім'я,
по батькові
Організація
Посада
Контактний телефон
1. САПРИКІН
Георгій Анатолійович
(голова)
ДЗ"Державна бібліотека України для юнацтва" Директор,
канд. педагогічних наук, доцент
Служб.тел.
257-5334
2. СЛОБОДЯНИК
Михайло Семенович
Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв України Директор
Інституту державного управління та інформаційної діяльності,
доктор історичних наук, професор
Служб.тел.
501-7848
3. СКОРОХВАТОВА Алла Віталіївна Національна історична бібліотека України Директор,
заслужений працівник культури України
Служб.тел.
280-46-17
4. СОПОВА
Тетяна Павлівна
ДЗ"Державна бібліотека України для юнацтва" Заступник директора Служб.тел.
456-8181
5. ВОРОНА
Юрій Анатолійович
Національна Парламентська бібліотека Відповідальний секретар Служб.тел.
456-8181

ОРГКОМІТЕТ

Додаток № 1

Заявка на участь у Конкурсі

Назва проекту
Керівник проекту
Відомості про заявника: назва, поштова адреса, електронна пошта, телефон
Запитуваний обсяг фінансування (якщо потрібно)
Підпис керівника проекту
Дата
Підпис керівника організації

Додаток № 2

Опис проекту

Назва проекту
Мета проекту
Завдання проекту
Обґрунтування значущості та новизни
Заходи з реалізації
Учасники проекту та партнери
Етапи та терміни реалізації
Очікувані результати


Останнє поновлення:
23.03.2016 19:44

????? ??????????????????????? ????????

Copyright © 2002-2016. Державна бібліотека України для юнацтва

  Цена 4uth.gov.ua Яндекс цитирования Яндекс.Метрика