Всеукраїнський конкурс "Читаю я - читає вся моя сім'я" - Державна бібліотека України для юнацтва
Державна бібліотека України для юнацтва
українська
”Читаю я - читає вся моя сім'я”

Анонси
Новини

Календар заходів
Конкурси
Молодіжні новини

Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
страница о насФонд бібліотеки
Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери
Форум
Архів

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

 

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Переможцi

Журi

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс на кращий проект з підтримки та розвитку читання
"Читаю я! Читає вся моя сім'я!"

1. Загальні положення
Це положення регламентує порядок проведення Всеукраїнського конкурсу на кращий проект з підтримки та розвитку читання "Читаю я! Читає вся моя сім'я!" (далі - Конкурс).

В Україні з особливою силою проявляється загально світова тенденція падіння інтересу до читання, помітна в першу чергу в юнацькому середовищі.

Беручи до уваги серйозність цього питання, а також намір прийняття Урядом Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року, не дивує, що цією проблемою переймаються і громадські організації. Наприклад, Благодійний фонд Влади Прокаєвої "Обдаровані діти - майбутнє України" розпочав акцію "З книгою в серці" в результаті, якої юнацьким бібліотекам будуть передані книги.

Змінити на краще ситуацію що склалася допоможе відповідна культурна політика - комплекс зусиль та заходів, спрямованих на стимулювання читацької активності серед юнацтва та молоді.
Тому бібліотеки для юнацтва, видавництва, навчальні заклади, ЗМІ мають докладати всіх зусиль до створення інформаційного середовища в соціумі, що сприятиме розвитку читання, його престижності серед різних категорій молоді як запоруки підвищення загального рівня її грамотності, здатності засвоювати світові, національні і духовні цінності, реалізовувати за допомогою читання особисті соціальні інтереси, розвивати інтелектуальні та естетичні здібності, книжкову культуру.

2. Мета Конкурсу: виявити бібліотечні ідеї з підтримки читання для їх подальшого впровадження в діяльність бібліотек, що обслуговують юнацтво та молодь.

3. Завдання Конкурсу:
- активізація діяльності бібліотек, які обслуговують юнацтво, як центрів з підтримки та розвитку читання;
- стимулювання взаємодії бібліотек з іншими організаціями та ЗМІ, спрямованої на розвиток читацької культури юнацтва;
- сприяння створенню проектів з підтримки та розвитку читання;
- впровадження нових форм виховання читацької культури серед юнацтва та молоді.

4. Організація та умови проведення Конкурсу:
4.1. Конкурс є відкритим. Загальне керівництво здійснює Державний заклад "Державна бібліотека України для юнацтва".
4.2. Організаційно-методична робота в регіонах покладається на обласні бібліотеки для юнацтва та молоді.
4.3. До участі в Конкурсі запрошуються бібліотекарі, які працюють з юнацтвом.
4.4. Для організації та проведення Конкурсу створюється Оргкомітет та Журі. Оргкомітет забезпечує організацію проведення Конкурсу, надає консультативну та методичну допомогу обласним бібліотекам для юнацтва та молоді.
4.5. Журі оцінює роботи у відповідності з вимогами, які пред'явлені до конкурсних робіт.
4.6. Конкурс проходить в 2 тури:
- І-й тур - на місцевому рівні - з 1 травня по 1 вересня 2010 року;
- ІІ-й тур - відбірковий - з 1 жовтня по 1 листопада 2010 року в м. Києві;
- переможці першого туру нагороджуються в обласній бібліотеці для юнацтва;
- роботи переможців І-го туру (І, ІІ, ІІІ місця) від області надсилаються не пізніше 1 жовтня 2010 року до Оргкомітету ДЗ "Державна Бібліотека України для юнацтва" (адреса: 03127, м.Київ-127, просп. 40-річчя жовтня, 122; тел./факс.: (044) 257-53-34, 257-10-73; e-mail: inform@4uth.gov.ua);
- нагородження переможців відбіркового туру відбудеться 19 листопада 2010 року.
- матеріали, що матимуть професійну цінність публікуватимуться в інформаційному віснику "Бібліосвіт", інших фахових виданнях, а також відображатимуться на сайті ДЗ "ДБУ для юнацтва" (www.4uth.gov.ua).
- для участі у Конкурсі бажаючі подають до Оргкомітету наступні документи:
- заявка на участь у Конкурсі (додаток 1)
- опис проекту (додаток 2)

5. Вимоги до матеріалів, що подаються на Конкурс
5.1. На Конкурс приймаються індивідуальні чи колективні проекти (програми театрів книги, розробки читацьких конференцій, літературних конкурсів, диспутів; книжкових виставок; сценаріїв; нові форми популяризації книги; консультації, бібліографічні огляди художньої літератури; покажчики; читацькі акції; досвід роботи; фотоматеріали; сценарії відеоінтернетконференцій, ТВ-передач, цікаві читацькі блоги, інноваційні форми, методи надання бібліотечного сервісу з використанням технологій Веб 2.0 інше).

6. Основні критерії оцінювання та вимоги до конкурсних робіт:
- реалізація проекту повинна сприяти (або вже сприяє) підтримці і розвитку читання серед молоді та юнацтва, консолідації різних установ, що переймаються проблемою підтримки та розвитку юнацького читання;
- актуальність, оригінальність, перспективність проекту;
- ефективність впровадження проекту в практику;
- рівень новизни або оригінальності представлених форм та методів роботи;
- бажане використання нових технологій.

6.1. Робота повинна бути написана українською мовою, мати обсяг не більше 10 сторінок формату А-4, інтервал між рядками - півтора, кегль шрифту - 14. Електронний варіант обов'язковий.

6.2. На титульному аркуші потрібно вказувати назву проекту, номінацію і відомості про автора (авторів):
- прізвище, ім'я, по батькові;
- місце роботи;
- посада;
- ПІБ керівника проекту (для колективних робіт);
- адреса;
- контактні телефони.


Додаток №1

Заявка на участь у Конкурсі

Назва проекту_______________________________________________
Керівник проекту____________________________________________
Відомості про заявника: назва, поштова адреса, електронна пошта, телефон____________________________________________________
Запитуваний обсяг фінансування (в грн.) (якщо потрібно)__________
Підпис керівника проекту_____________________________________
Дата_______________________________________________________
Підпис керівника організації__________________________________

Додаток №2

Опис проекту

Назва проекту______________________________________________
Мета проекту______________________________________________
Завдання проекту___________________________________________
Обґрунтування значущості та новизни_________________________
Заходи з реалізації__________________________________________
Учасники проекту та партнери________________________________
Етапи та терміни реалізації___________________________________
Очікувані результати ________________________________________


ОРГКОМІТЕТОстаннє поновлення:
23.03.2016 19:44

????? ??????????????????????? ????????

Copyright © 2002-2016. Державна бібліотека України для юнацтва

  Цена 4uth.gov.ua Яндекс цитирования Яндекс.Метрика